Javni mikropodaci

Državni zavod za statistiku omogućava svojim korisnicima pristup javno dostupnim mikropodacima koji su pripremljeni kao zaštićene baze podataka odnosno datoteke za javnu uporabu u skladu s člankom 19. Uredbe broj 223/2009 o europskoj statistici.

Datoteke za javnu uporabu sadrže podatke o pojedinim statističkim jedinicama i pripremljene su na način koji onemogućava identifikaciju statističke jedinice ni izravno ni neizravno, uzimajući u obzir sva relevantna sredstva koja bi treća strana mogla razumno koristiti za njezinu identifikaciju.

S obzirom na provedenu zaštitu statističkih podataka gubitak informacija je veći te samim time statistički izračuni temeljeni na podacima ne moraju biti točni i ne mogu se koristiti za donošenje zaključaka o široj populaciji.

Datoteke za javnu uporabu stoga nisu prikladne za znanstvene svrhe, već su namijenjene:

  • istraživačima, koji u skladu s pravnim propisima mogu koristiti povjerljive podatke Državnog zavoda za statistiku za znanstvene svrhe, kao priprema za provedbu istraživačkog projekta te izradu programskog koda, s obzirom da je struktura datoteka za javnu uporabu identična onoj za znanstvenu uporabu,
  • za izobrazbu istraživača o složenosti i korisnosti podataka iz statističkog istraživanja,
  • za održavanje tečajeva iz statistike.

Datoteke za javnu uporabu dostupne su svim korisnicima i mogu se, zajedno s povezanim metapodacima, preuzeti s mrežne stranice stranica Državnog zavoda za statistiku nakon registracije.

Popis raspoloživih datoteka za javnu uporabu:

- Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2011.

- Turistička aktivnost stanovništva Republike Hrvatske u 2016.

- Anketa o obrazovanju odraslih u 2016.

Obrazac za registraciju

Korisnik može povući privolu u bilo kojem trenutku podnošenjem zahtjeva za povlačenje privole na adresu elektroničke pošte zastitapodataka@dzs.hr.

* Unos je obavezan
Postavke pristupačnosti