Izjava o odricanju odgovornosti

Vrijednost podataka u datotekama za javnu uporabu je ograničena, te Državni zavod za statistiku (u nastavku teksta: Zavod) ne jamči točnost i pouzdanost izračuna na temelju tih podataka. Datoteke za javnu uporabu koriste se na vlastitu odgovornost, te Zavod ne snosi nikakvu odgovornost za moguću nepravilnu upotrebu podataka u datotekama kao i izvedene zaključke na temelju tih podataka i posljedice koje mogu iz toga proizaći. Datoteke za javnu uporabu su pripremljene u skladu s člankom 19. Uredbe broj 223/2009 o europskoj statistici i člankom 58. Zakona o službenoj statistici.

Postavke pristupačnosti