Poljoprivreda
 • Izvještaj o izvršenoj jesenskoj sjetvi za poljoprivredna gospodarstva
 • Izvještaj o površinama i nasadima na kraju proljetne sjetve –stanje 1. lipnja
 • Izvještaj o strukturi poljoprivrednih gospodarstava I metodama poljoprivredne proizvodnje – stanje 1. lipnja ____.
 • Mjesečni izvještaj o prodaji poljoprivrednih proizvoda iz vlastite proizvodnje – pravne osobe i obrtnici
 • Mjesečni izvještaj o otkupu poljoprivrednih proizvoda od obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava
 • Izvještaj o ostvarenim prirodima ranih usjeva i voća – stanje 15. kolovoza ____.
 • Izvještaj o ostvarenim prirodima kasnih usjeva, voća i grožđa – stanje 10. studeni za poljoprivredna gospodarstva
 • Izvještaj o prirodima južnog voća i maslina za poljoprivredna gospodarstva u ____.
 • Godišnji izvještaj o stočarstvu poljoprivrednih gospodarstava (poslovni subjekti)
 • Mjesečni izvještaj o aktivnosti valionica
 • Godišnji izvještaj o strukturi valionica
Postavke pristupačnosti