Izjava o pristupačnosti

Državni zavod za statistiku nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL EU, L 327, 2. 12. 2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Državnog zavoda za statistiku koje se nalazi na adresi https://podaci.dzs.hr/.

 

Stupanj usklađenosti

Mrežno sjedište https://podaci.dzs.hr/ djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

 

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je iz razloga:

  • Neke poveznice nisu potcrtane te samim time mogu biti neuočljive
  • Nemaju sve slike ispunjen "alt" atribut
  • Na nekim mjestima je kontrast pozadine i teksta neprikladan
  • Postoje mjesta gdje se tablice koriste u svrhu rasporeda elemenata na stranici
  • Ne koriste se uvijek semantički elementi iz HTML5 standarda
  • Postoje slike s tekstualnim sadržajem

Državni zavod za statistiku radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti. 

 

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 31. ožujka 2022. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Državnog zavoda za statistiku.

Državni zavod za statistiku će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

 

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Državni zavod za statistiku.
Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Državnog zavoda za statistiku korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: pristupacnost@dzs.hr.

 

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.

Postavke pristupačnosti