Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 13. travnja 2022.
TUR-2022-1-4

ISSN 1334-0557

PRISTUPAČNOST GRAĐEVINA TURISTIČKOG SMJEŠTAJA OSOBAMA SMANJENE POKRETLJIVOSTI U 2021.

Postavke pristupačnosti