Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 26. kolovoza 2022.
RAD-2022-1-6/2

ISSN 1334-0557

PROSJEČNE MJESEČNE NETO I BRUTO PLAĆE ZAPOSLENIH PO ŽUPANIJAMA U DRUGOM TROMJESEČJU 2022.

Podaci o prosječnim plaćama po županijama dobiveni su obradom podataka iz obrasca JOPPD i redovito se objavljuju u tromjesečnoj periodici. Obrada je provedena prema pretežitoj djelatnosti NKD-a 2007. i mjestu prebivališta/boravišta.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za drugo tromjesečje 2022. u odnosu na isto razdoblje 2021. porasla je u svim županijama. Najveći porast bio je u Primorsko-goranskoj županiji, za 9,3%, a najmanji u Ličko-senjskoj županiji, za 5,5%.

Najviša prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za drugo tromjesečje 2022. isplaćena je u Gradu Zagrebu, u iznosu od 9 112 kuna, a najmanja u Virovitičko-podravskoj županiji, u iznosu od 6 557 kuna.

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za drugo tromjesečje 2022. u odnosu na isto razdoblje 2021. porasla je u svim županijama. Najveći porast bio je u Primorsko-goranskoj županiji i Dubrovačko-neretvanskoj županiji, za po 10,0%, a najmanji u Ličko-senjskoj županiji, za 6,2%.

Najviša prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za drugo tromjesečje 2022. bila je u Gradu Zagrebu, u iznosu od 12 947 kuna, a najmanja u Virovitičko-podravskoj županiji, u iznosu od 8 579 kuna.

Detaljne podatke možete preuzeti na poveznici Statistika u nizu.

 

1. PROSJEČNA MJESEČNA ISPLAĆENA NETO PLAĆA PO ZAPOSLENOME U PRAVNIM OSOBAMA PO ŽUPANIJAMA

Županija Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome, kune Nominalni indeksi kretanja prosječnih isplaćenih neto plaća prema isplatama za mjesec
IV. 2022. V. 2022. VI. 2022. IV. – VI. 2022. IV. 2022.
IV. 2021.
V. 2022.
V. 2021.
VI. 2022.
VI. 2021.
IV. – VI. 2022.
IV. – VI. 2021.
Republika Hrvatska 7 547 7 690 7 711 7 650 106,6 108,2 107,5 107,4
Zagrebačka 7 624 7 726 7 793 7 715 106,9 107,8 107,8 107,5
Krapinsko-zagorska 7 228 7 340 7 401 7 323 107,8 109,5 108,8 108,7
Sisačko-moslavačka 7 004 6 996 6 984 6 995 108,7 107,7 105,6 107,3
Karlovačka 7 242 7 434 7 431 7 369 105,8 107,9 107,6 107,1
Varaždinska 6 923 7 099 7 135 7 053 106,9 108,6 108,7 108,1
Koprivničko-križevačka 6 897 7 000 6 961 6 953 108,0 107,5 105,5 107,0
Bjelovarsko-bilogorska 6 653 6 779 6 762 6 732 107,0 108,8 108,3 108,1
Primorsko-goranska 7 532 8 034 7 716 7 762 107,7 113,6 106,7 109,3
Ličko-senjska 6 805 6 983 6 933 6 908 104,8 107,1 104,7 105,5
Virovitičko-podravska 6 459 6 625 6 584 6 557 107,2 109,3 108,5 108,4
Požeško-slavonska 6 662 6 815 6 841 6 773 105,4 108,0 107,9 107,1
Brodsko-posavska 6 636 6 879 6 784 6 767 105,4 109,9 108,1 107,8
Zadarska 6 865 7 077 7 214 7 055 104,1 107,2 106,9 106,1
Osječko-baranjska 6 940 7 135 7 129 7 069 105,7 108,5 108,6 107,6
Šibensko-kninska 6 830 7 001 7 050 6 963 106,1 107,6 108,0 107,3
Vukovarsko-srijemska 6 576 6 802 6 756 6 712 105,6 108,4 108,4 107,5
Splitsko-dalmatinska 7 092 7 232 7 282 7 203 106,1 107,6 107,4 107,0
Istarska 7 129 7 349 7 350 7 279 106,4 108,6 107,8 107,6
Dubrovačko-neretvanska 6 900 7 149 7 158 7 073 107,5 110,0 108,8 108,8
Međimurska 6 887 7 103 7 081 7 024 105,4 108,2 107,1 106,9
Grad Zagreb 9 060 9 063 9 213 9 112 106,6 106,9 107,2 106,9

2. PROSJEČNA MJESEČNA BRUTO PLAĆA PO ZAPOSLENOME U PRAVNIM OSOBAMA PO ŽUPANIJAMA

Županija Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome, kune Nominalni indeksi kretanja prosječnih bruto plaća prema isplatama za mjesec
IV. 2022. V. 2022. VI. 2022. IV. – VI. 2022. IV. 2022.
IV. 2021.
V. 2022.
V. 2021.
VI. 2022.
VI. 2021.
IV. – VI. 2022.
IV. – VI. 2021.
Republika Hrvatska 10 245 10 440 10 492 10 394 107,5 109,3 108,5 108,4
Zagrebačka 10 294 10 437 10 542 10 425 107,9 108,8 108,8 108,5
Krapinsko-zagorska 9 546 9 676 9 786 9 670 108,8 110,5 109,8 109,7
Sisačko-moslavačka 9 339 9 290 9 279 9 302 110,4 108,9 106,4 108,6
Karlovačka 9 585 9 861 9 877 9 775 106,4 108,8 108,3 107,8
Varaždinska 9 194 9 452 9 516 9 388 108,2 110,0 110,3 109,5
Koprivničko-križevačka 9 158 9 286 9 238 9 228 109,2 108,4 106,2 107,9
Bjelovarsko-bilogorska 8 741 8 908 8 885 8 845 108,1 110,0 109,3 109,1
Primorsko-goranska 10 222 10 921 10 495 10 548 108,4 114,6 107,1 110,0
Ličko-senjska 8 940 9 186 9 140 9 091 105,5 107,8 105,1 106,2
Virovitičko-podravska 8 450 8 664 8 618 8 579 108,3 110,4 109,5 109,4
Požeško-slavonska 8 782 8 993 9 058 8 945 106,1 108,7 108,9 107,9
Brodsko-posavska 8 722 9 070 8 940 8 912 105,9 110,9 108,9 108,6
Zadarska 9 089 9 396 9 636 9 378 104,6 108,2 108,0 107,0
Osječko-baranjska 9 221 9 498 9 504 9 409 106,5 109,6 109,7 108,6
Šibensko-kninska 9 048 9 299 9 395 9 251 106,9 108,7 109,3 108,3
Vukovarsko-srijemska 8 518 8 818 8 778 8 706 106,2 108,9 109,2 108,1
Splitsko-dalmatinska 9 505 9 719 9 803 9 679 106,9 108,8 108,5 108,1
Istarska 9 533 9 844 9 860 9 750 107,0 109,6 108,8 108,5
Dubrovačko-neretvanska 9 205 9 579 9 613 9 471 108,5 111,4 110,0 110,0
Međimurska 8 996 9 334 9 300 9 210 106,9 110,3 109,4 108,9
Grad Zagreb 12 874 12 858 13 109 12 947 107,7 108,0 108,2 108,0

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori podataka

Podaci o mjesečnim neto i bruto plaćama te broju sati za koje su zaposlene osobe primile plaću dobiveni su obradom podataka iz Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (obrazac JOPPD), koje se primjenjuje od 1. siječnja 2014.

Obveznici dostavljanja obrasca JOPPD jesu isplatitelji svih vrsta dohodaka za koje je propisima o porezu na dohodak propisana obveza obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku.

Obuhvat i usporedivost

Obuhvaćeni su zaposleni u pravnim osobama svih oblika vlasništva, tijelima državne vlasti i tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Republike Hrvatske.

Nisu obuhvaćeni zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama i zaposleni osiguranici poljoprivrednici te unutar podataka o prosječnim mjesečnim plaćama nedostaju podaci o njihovim isplatama.

Podaci o mjesečnim neto i bruto plaćama zaposlenih u pravnim osobama obuhvaćaju neto i bruto plaće zaposlenih koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena.

Zaposleni koji su primili plaću u nepunome radnom vremenu preračunani su na ekvivalent punoga radnog vremena.

Podaci o mjesečnoj neto i bruto plaći iskazuju se prema načelu obavljenih isplata u tekućemu za prethodni mjesec, što odgovara dinamici isplata u najvećem broju pravnih osoba te se i prosjek plaće odnosi na mjesec za koji je isplata primljena, što ne vrijedi za isplaćene neoporezive primitke.

Podaci su iskazani prema mjestu prebivališta/boravišta po teritorijalnom ustroju prema Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 86/06., 125/06., 16/07., 95/08., 46/10., 145/10., 37/13., 44/13., 45/13. i 110/15.).

Definicije

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća obuhvaća plaće zaposlenih za obavljene poslove prema osnovi radnog odnosa i naknade za godišnji odmor, plaćeni dopust, blagdane i neradne dane određene zakonom, bolovanja do 42 dana, odsutnost za vrijeme stručnog obrazovanja, zastoje na poslu bez krivnje zaposlenog i primitke prema osnovi naknada, potpora i nagrada u iznosima na koje se plaćaju doprinosi, porezi i prirezi.

Prosječna mjesečna bruto plaća obuhvaća sve vrste neto isplata prema osnovi radnog odnosa i sljedeća zakonom propisana obvezatna izdvajanja: doprinose za mirovinsko osiguranje, porez na dohodak i prirez porezu na dohodak.

Nominalni indeksi neto i bruto plaća izračunavaju se iz podataka o prosječnim mjesečnim iznosima neto i bruto plaća za odgovarajuće mjesece i godine.

 

Kratice  
   
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NN Narodne novine

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Katarina Litva, Zdenka Mandarić i Snježana Varga


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

 

Postavke pristupačnosti