Priopćenje

Godina: LIX..
Zagreb, 06. prosinca 2022.
ZTI-2022-1-2

ISSN 1334-0557

PRIMJENA INFORMACIJSKIH I KOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJA (IKT) U KUĆANSTVIMA I KOD POJEDINACA U 2022.

Tendencije

  • Opremljenost kućanstava računalom i širokopojasnim pristupom internetu na prošlogodišnjoj je razini.
  • Upotreba računala i interneta na prošlogodišnjoj je razini u svim dobnim skupinama.
  • Upotreba mrežnih (online) usluga e-uprave porasla je za 11% u odnosu na 2021.
  • Trgovina putem interneta na prošlogodišnjoj je razini; 44% internetskih korisnika kupovalo je robu i usluge putem interneta.

G-1. OPREMLJENOST KUĆANSTAVA IKT-om U 2022.

G-2. NAČINI PRISTUPANJA INTERNETU U KUĆANSTVIMA U 2022.

Rezultati istraživanja pokazali su da je opremljenost kućanstava IKT-om u Republici Hrvatskoj na razini prethodne godine. Nije bilo bitnijih pomaka u usporedbi s prethodnom godinom.

G-3. KORISNICI RAČUNALA PREMA DOBNIM SKUPINAMA I SPOLU U 2022.

KORISNICI RAČUNALA PREMA RADNOM STATUSU U 2022.

Distribucija korisnika računala po dobnim skupinama nije se bitnije promijenila u odnosu na prethodnu godinu premda je broj korisnika porastao za 3%. Najmlađa populacija još uvijek prednjači u upotrebi računala, a broj korisnika opada proporcionalno njihovoj dobi. Sličan trend primijećen je i u strukturi prema radnom statusu u kojoj učenici i studenti, kao najmlađa skupina, najčešće upotrebljavaju računala.

Postavke pristupačnosti