Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 27. rujna 2022.
GRAD-2022-2-1

ISSN 1334-0557

ZAVRŠENE ZGRADE I STANOVI U 2021.

 

U 2021. završena je 6 071 zgrada. Od toga je 82,5% stambenih zgrada i 17,5% nestambenih zgrada.

Površina završenih zgrada iznosila je 2 460 642 m2, što je za 0,2% manje nego u 2020.

Ukupno je završeno 12 514 novih stanova s prosječnom korisnom površinom od 94,9 m2.

Prema vrsti radova, pretežan broj stanova (92,0%) sagrađen je kao novogradnja, 7,4% dogradnjom/nadogradnjom postojećih zgrada, a 0,6% prenamjenom nestambenog prostora u stan.

1. ZAVRŠENE ZGRADE I STANOVI U 2020. I 2021.

   Završene zgrade Završeni stanovi
ukupno stambene zgrade nestambene zgrade broj stanova korisna površina, m2
broj površina, m2 broj površina, m2 broj površina, m2
2020. 5 745 2 465 305 4 580 1 523 748 1 165 941 557 11 957 1 113 972
2021. 6 071 2 460 642 5 007 1 632 214 1 064 828 428 12 514 1 187 499
Indeksi
2021.
2020.
105,7 99,8 109,3 107,1 91,3 88,0 104,7 106,6

2. ZAVRŠENE ZGRADE I STANOVI PREMA VRSTI ZGRADE, VRSTI RADOVA I VRSTI INVESTITORA U 2021.

   Završene zgrade Završeni stanovi
broj površina, m2 volumen, m3 broj stanova korisna površina, m2 prosječna korisna površina, m2
Ukupno 6 071 2 460 642 9 072 618 12 514 1 187 499 94,9
Prema vrsti zgrade             
Stambene zgrade  5 007 1 632 214 4 983 875 12 361 1 176 482 95,2
Nestambene zgrade 1 064 828 428 4 088 743 153 11 017 72,0
Prema vrsti radova             
Novogradnja 5 285 2 264 914 8 374 527 11 510 1 094 506 95,1
Dogradnja i nadogradnja 786 195 728 698 091 931 86 979 93,4
Prenamjena nestambenog prostora u stambeni 73 6 014 82,4
Prema vrsti investitora             
Fizičke osobe 4 794 1 180 872 3 743 235 7 180 795 576 110,8
Tijela državne vlasti i uprave i lokalne uprave i samouprave 230 164 818 698 862 124 7 299 58,9
Ostale pravne osobe 1 047 1 114 952 4 630 521 5 210 384 624 73,8

3. BROJ I GRAĐEVINSKA VELIČINA ZAVRŠENIH ZGRADA PREMA VRSTI ZGRADE I VRSTI RADOVA U 2021.

   Završene zgrade
broj zgrada površina, m2 volumen, m3
Ukupno 6 071 2 460 642 9 072 618
Nove zgrade 5 285 2 264 914 8 374 527
Stambene zgrade 4 368 1 516 967 4 642 567
S 1 stanom 2 818 579 315 1 783 751
S 2 stana 522 140 902 420 851
S 3 i više stanova 1 015 766 418 2 346 350
Zgrade za stanovanje zajednica 13 30 332 91 615
Nestambene zgrade 917 747 947 3 731 960
Hoteli i slične zgrade 62 99 525 355 628
Uredske zgrade 50 64 763 211 649
Zgrade za trgovinu na veliko i malo 80 86 870 498 164
Zgrade za promet i komunikacije1) 120 48 147 183 217
Industrijske zgrade i skladišta 211 237 041 1 453 299
Zgrade za kulturno-umjetničku djelatnost i zabavu, obrazovanje, bolnice i ostale zgrade za zdravstvenu zaštitu 91 104 787 510 170
Ostale nestambene zgrade2) 303 106 814 519 833
Dogradnja i nadogradnja3) 786 195 728 698 091
Stambene zgrade 639 115 247 341 308
Nestambene zgrade 147 80 481 356 783

1) Od ukupnog broja zgrada obuhvaćenih ovom skupinom, najveći je udio garaža (118 zgrada s površinom od 42 866 m²), i to privatnih uz obiteljske kuće te javne garaže.
2) Ova skupina obuhvaća zgrade za poljoprivrednu djelatnost, zgrade za vjerske obrede itd.
3) Radovi kojima se dobivaju nove uporabne cjeline uz postojeće zgrade (novi stanovi, poslovni i drugi prostori) ili na njima.

4. ZAVRŠENI STANOVI PREMA VRSTI ZGRADE, VRSTI GRADNJE I BROJU SOBA U 2021.

   Broj stanova Korisna površina, m2 Stanovi prema broju soba
1-sobni 2-sobni 3-sobni 4-sobni 5-sobni 6-sobni 7-sobni 8-sobni i višesobni
Ukupno 12 514 1 187 499 1 281 3 610 3 046 2 674 1 117 621 126 39
Stanovi u novim zgradama 11 510 1 094 506 1 135 3 333 2 809 2 463 1 041 574 120 35
Stambene zgrade 11 365 1 084 009 1 119 3 270 2 755 2 453 1 039 574 120 35
S 1 stanom 2 818 435 815 65 151 357 844 748 505 115 33
S 2 stana 1 041 106 339 48 186 301 386 95 20 3 2
S 3 i više stanova 7 506 541 855 1 006 2 933 2 097 1 223 196 49 2
Nestambene zgrade 145 10 497 16 63 54 10 2
Stanovi dobiveni dogradnjom i nadogradnjom 931 86 979 124 262 221 197 72 46 6 3
Stanovi dobiveni prenamjenom nestambenog prostora u stambeni 73 6 014 22 15 16 14 4 1 1

5. ZAVRŠENI STANOVI PREMA OPREMLJENOSTI U 2021.

   Broj stanova Stanovi s instalacijama Stanovi s pomoćnim prostorijama
vodovoda kanalizacije centralnoga grijanja dizala1) kuhinjom većom od 4 m2 kuhinjom manjom od 4 m2 zahodom kupaonicom
Ukupno 12 514 12 514 12 514 6 125 2 804 12 133 381 12 514 12 514
Stanovi u novim zgradama 11 510 11 510 11 510 5 746 2 804 11 162 348 11 510 11 510
Stambene zgrade 11 365 11 365 11 365 5 684 2 712 11 023 342 11 365 11 365
S 1 stanom 2 818 2 818 2 818 1 435 2 763 55 2 818 2 818
S 2 stana 1 041 1 041 1 041 359 4 1 026 15 1 041 1 041
S 3 i više stanova 7 506 7 506 7 506 3 890 2 708 7 234 272 7 506 7 506
Nestambene zgrade 145 145 145 62 92 139 6 145 145
Stanovi dobiveni dogradnjom i nadogradnjom 931 931 931 342 907 24 931 931
Stanovi dobiveni prenamjenom nestambenog prostora u stambeni 73 73 73 37 64 9 73 73

1) Završeni stanovi u zgradama s osobnim dizalom

6. BROJ I GRAĐEVINSKE VELIČINE ZAVRŠENIH ZGRADA PO ŽUPANIJAMA U 2021.

Županija Zgrade
ukupno stambene nestambene
broj površina, m2 volumen, m3 broj površina, m2 volumen, m3 broj površina, m2 volumen, m3
Republika Hrvatska 6 071 2 460 642 9 072 618 5 007 1 632 214 4 983 875 1 064 828 428 4 088 743
Zagrebačka  430 201 667 915 497 332 106 153 322 672 98 95 514 592 825
Krapinsko-zagorska  154 61 960 302 716 83 18 029 55 957 71 43 931 246 759
Sisačko-moslavačka  79 32 206 171 501 54 9 647 30 831 25 22 559 140 670
Karlovačka  87 27 772 96 082 54 15 851 46 627 33 11 921 49 455
Varaždinska  263 93 357 406 386 186 44 514 138 015 77 48 843 268 371
Koprivničko-križevačka  112 50 929 231 210 66 14 496 44 497 46 36 433 186 713
Bjelovarsko-bilogorska  158 69 348 336 408 83 19 756 61 570 75 49 592 274 838
Primorsko-goranska  418 195 892 668 997 379 117 449 360 757 39 78 443 308 240
Ličko-senjska  109 31 885 105 168 84 20 239 64 026 25 11 646 41 142
Virovitičko-podravska  95 26 166 108 924 55 10 325 31 821 40 15 841 77 103
Požeško-slavonska  81 20 532 83 609 50 8 848 28 597 31 11 684 55 012
Brodsko-posavska  203 48 538 179 540 134 25 098 79 845 69 23 440 99 695
Zadarska  856 293 266 881 941 811 262 527 725 394 45 30 739 156 547
Osječko-baranjska  297 97 424 385 949 230 60 291 190 163 67 37 133 195 786
Šibensko-kninska  151 57 738 191 968 145 50 752 160 800 6 6 986 31 168
Vukovarsko-srijemska  157 47 735 196 369 116 21 533 69 203 41 26 202 127 166
Splitsko-dalmatinska  573 250 014 843 004 529 197 179 609 502 44 52 835 233 502
Istarska  819 257 333 882 178 762 215 712 657 133 57 41 621 225 045
Dubrovačko-neretvanska  192 75 044 250 776 169 49 430 151 322 23 25 614 99 454
Međimurska  358 135 560 546 199 244 64 533 197 808 114 71 027 348 391
Grad Zagreb 479 386 276 1 288 196 441 299 852 957 335 38 86 424 330 861

7. ZAVRŠENI STANOVI PREMA BROJU SOBA PO ŽUPANIJAMA U 2021.

Županija Broj stanova Korisna površina, m2 Stanovi prema broju soba
1-sobni 2-sobni 3-sobni 4-sobni 5-sobni 6-sobni 7-sobni 8-sobni i višesobni
Republika Hrvatska 12 514 1 187 499 1 281 3 610 3 046 2 674 1 117 621 126 39
Prema načinu uporabe                     
Stanovi za stalno stanovanje 12 461 1 181 188 1 270 3 603 3 035 2 664 1 109 616 126 38
Stanovi za odmor 53 6 311 11 7 11 10 8 5 1
Zagrebačka  688 72 620 21 84 192 224 102 54 8 3
Krapinsko-zagorska  109 13 941 6 13 25 33 20 8 4
Sisačko-moslavačka  55 6 841 2 7 10 17 13 1 4 1
Karlovačka  99 9 238 17 18 29 24 7 4
Varaždinska  274 34 739 9 13 64 90 59 27 12
Koprivničko-križevačka  101 11 093 3 17 33 20 14 12 2
Bjelovarsko-bilogorska  131 14 672 12 29 28 31 13 15 1 2
Primorsko-goranska  860 86 851 101 211 241 192 71 40 3 1
Ličko-senjska  167 14 490 17 36 54 48 7 5
Virovitičko-podravska  72 7 863 11 15 13 16 11 4 2
Požeško-slavonska  58 6 630 2 6 12 20 12 6
Brodsko-posavska  150 19 780 4 12 14 56 38 22 3 1
Zadarska  2 275 190 395 289 956 502 329 116 67 14 2
Osječko-baranjska  403 41 999 10 82 96 121 62 24 7 1
Šibensko-kninska  389 36 789 22 198 58 65 28 16 2
Vukovarsko-srijemska  123 14 880 19 20 41 32 5 4 2
Splitsko-dalmatinska  1 800 147 123 441 660 338 235 58 52 11 5
Istarska  1 481 161 149 173 371 307 327 169 109 17 8
Dubrovačko-neretvanska  321 37 901 25 33 72 111 49 24 4 3
Međimurska  335 49 351 4 30 51 101 79 51 14 5
Grad Zagreb 2 623 209 154 112 800 887 573 157 75 16 3

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

U ovom Priopćenju iskazani su podaci prikupljeni Godišnjim izvještajem o završenim zgradama i stanovima (obrazac GRAĐ-10). Taj izvještaj ispunjavaju popisivači na temelju obilaska područja županije u tijeku kojega se utvrđuje koje su zgrade i stanovi završeni u izvještajnoj godini. Popis se obavlja preko upravnih tijela velikih gradova, Grada Zagreba i županija, nadležnih za upravne poslove graditeljstva (u nastavku teksta: nadležno upravno tijelo) ovlaštenih za izdavanje akata na temelju kojih se može graditi. Osnova za obilazak terena jest adresar sastavljen na temelju podataka o izdanim građevinskim dozvolama.

Obuhvat i usporedivost

Do 2002. podaci o ukupnom broju završenih zgrada i stanova prikupljali su se iz dvaju izvora: podataka o gradnji u režiji privatnih vlasnika na temelju dokumentacije mjerodavnih tijela graditeljstva u županijama i dokumentacije izvođača radova (pravnih osoba) s pet i više zaposlenih. Zbog sve slabije metodološke usklađenosti i mogućnosti kontrole obuhvata iz različitih izvora podataka za 2002. prvi je put uvedeno novo istraživanje, kojim se svi podaci o završenim zgradama i stanovima prate iz jednog izvora, odnosno prema istoj metodologiji.

Podaci o vrstama građevina i radova razvrstani su prema Nacionalnoj klasifikaciji vrsta građevina – NKVG (Metodološke upute br. 41, ISBN 953-6667-33-9, Državni zavod za statistiku, 2002.).

Podaci o stanovima prikupljeni su prema metodologiji koja se primjenjuje u popisima stanovništva, kućanstava i stanova te je usklađena s Preporukama Konferencije europskih statističara za popise stanovništva i stanova 2020. godine, Ujedinjeni narodi, New York i Ženeva, 2015. (Conference of European Statisticians Recommendations for the 2020 Censuses of Population and Housing, UN, New York and Geneva, 2015).

Definicije

Zgrade su stalne građevine koje imaju krovište i vanjske zidove. Sagrađene su kao samostalne uporabne cjeline koje pružaju zaštitu od vremenskih i drugih vanjskih utjecaja, a namijenjene su stanovanju, obavljanju neke djelatnosti ili smještaju i čuvanju životinja, robe, opreme za različite proizvodne i uslužne djelatnosti itd.

U ovom istraživanju zgradama se smatraju i građevine koje imaju krov, ali nemaju (sve) zidove (npr. nadstrešnice za vozila i na skladišnim prostorima) te građevine koje su pretežno ili potpuno smještene ispod površine zemlje (npr. skloništa, podzemne garaže, prodavaonice i drugi poslovni prostori u pothodnicima).

Stambene zgrade jesu građevine u kojima je 50% ili više ukupne korisne podne površine zgrade namijenjeno za stambene svrhe.

Nestambene zgrade jesu građevine koje nemaju stambene površine ili je manje od 50% ukupne korisne podne površine zgrade namijenjeno za stambene svrhe.

Površina zgrade jest zbroj površina svih etaža u zgradi koje su obuhvaćene vanjskim zidovima.

Volumen zgrade jest zbroj volumena svih natkrivenih dijelova zgrade, uključujući vanjske zidove.

Novogradnja je gradnja nove građevine na mjestu na kojem prije nije bilo nikakve građevine ili je postojala, ali je uklonjena.

Novogradnjom se smatra i ponovna gradnja od temelja onih zgrada koje su potpuno srušene zbog ratnih razaranja ili su bile toliko oštećene da su se morale potpuno srušiti.

Dogradnja i nadogradnja jesu građevinski radovi kojima se dobivaju nove uporabne cjeline uz postojeće građevine ili na njima, npr. potpuno novi stan ili poslovni prostor.

Ne obuhvaćaju se proširenja postojećih građevina, odnosno uporabnih cjelina, npr. dogradnja pojedinih soba u postojećem stanu ili poslovnom prostoru.

Prenamjena nestambenog prostora u nove stanove jesu građevinski radovi kojima se postojeći prostor u zgradi (npr. tavanski ili podrumski prostor koji dotada nije bio uređen za stanovanje, garaže, prostor u kojem se obavljala neka proizvodna ili uslužna djelatnost) prenamjenjuje u jedan ili više stanova.

Stan je građevinski povezana cjelina namijenjena stanovanju koja se sastoji od jedne ili više soba s pomoćnim prostorijama (kuhinja, smočnica, kupaonica, zahod) ili bez pomoćnih prostorija i koja ima svoj zaseban ulaz izravno s hodnika, stubišta, dvorišta ili ulice.

Korisna površina stana jest podna površina stana mjerena unutar zidova stana.

Stan ima instalacije vodovoda ili centralnoga grijanja ako najmanje u jednoj prostoriji u stanu postoje odgovarajuće instalacije bez obzira na to jesu li vezane za javnu komunalnu mrežu ili neke druge građevine.

Stan ima kupaonicu ako ima posebnu prostoriju u kojoj se nalazi kada ili tuš i u kojoj su uvedene instalacije vodovoda i kanalizacije bez obzira na to jesu li te instalacije već povezane s javnom ili kućnom mrežom ili nisu.

Stan ima zahod ako se on nalazi unutar stana u posebnoj prostoriji ili u kupaonici.

Stanovi za stalno stanovanje jesu stanovi namijenjeni stalnom stanovanju jednog ili više kućanstava i/ili drugih osoba koje u njima privremeno stanuju radi rada, školovanja i sl.

Stanovi za odmor u svemu odgovaraju definiciji stana, a namijenjeni su povremenoj uporabi isključivo za odmor i rekreaciju vlasnika.

U ovom istraživanju način uporabe stana određen je na temelju raspoloživih podataka iz dokumentacije potrebne za izdavanje građevinskih dozvola, odnosno prema podacima koji su se mogli utvrditi pri popisivanju završenog stana. Način uporabe može se mijenjati nekoliko puta u tijeku (građevinskog) trajanja stana, ovisno o potrebama investitora, odnosno (novih) vlasnika. Detaljniji podaci o načinu uporabe stambenog fonda mogu se prikupiti samo u popisima stanovništva i stanova.

 

Kratice

m2 četvorni metar
m3 kubični metar
tis. tisuća

 

Znakovi

- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Srećko Palej i Nevenka Iljazović

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti