Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 08. prosinca 2022.
TUR-2022-1-1/10

ISSN 1334-0557

DOLASCI I NOĆENJA TURISTA U KOMERCIJALNOM SMJEŠTAJU U LISTOPADU 2022.

U listopadu 2022. ostvareno 892 tisuće dolazaka i 2,8 milijuna noćenja

U komercijalnim smještajnim objektima u listopadu 2022. ostvareno je 892 tisuće dolazaka i 2,8 milijuna noćenja turista, što je porast dolazaka za 40,1% i porast noćenja za 29,4% u odnosu na listopad 2021. U usporedbi s listopadom 2019. to je za 17,1% manje dolazaka i za 8,2% manje noćenja turista.

Domaći turisti ostvarili su 201 tisuću dolazaka te 421 tisuću noćenja u listopadu 2022., što je porast dolazaka za 14,8% i porast noćenja za 12,0% u odnosu na listopad 2021. U odnosu na listopad 2019. domaći turisti ostvarili su porast dolazaka za 10,4% i porast noćenja za 8,9%.

Strani turisti ostvarili su 691 tisuću dolazaka te 2,4 milijuna noćenja u listopadu 2022., što je za 49,6% više dolazaka i za 33,0% više noćenja u odnosu na listopad 2021. U odnosu na listopad 2019. dolazaka stranih turista manje je za 22,7%, a noćenja za 10,7%.

Napomena

Detaljni mjesečni podaci dostupni su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku, u dijelu "PC-Axis baze", gdje je omogućeno pregledavanje i ispis podataka u različitim oblicima. Baze podataka ažuriraju se mjesečno.

 

G-1. NOĆENJA TURISTA U LISTOPADU, 2019. – 2022.

G-2. STRUKTURA NOĆENJA TURISTA PREMA ODJELJKU 55 NKD-a 2007., LISTOPAD 2022.

Strani turisti ostvarili 85,1% ukupnih noćenja u listopadu 2022.

Najviše dolazaka i noćenja stranih turista u listopadu 2022. ostvarili su turisti iz Njemačke, i to 140 tisuća dolazaka, što je 20,3% od ukupno ostvarenih dolazaka stranih turista, te 691 tisuću noćenja, što je 28,7% od ukupno ostvarenih noćenja stranih turista. Turisti iz Njemačke ostvarili su 17,3% više dolazaka i 6,3% više noćenja u odnosu na listopad 2021. U odnosu na listopad 2019. ostvarili su 7,8% manje dolazaka i 7,1% manje noćenja. Najviše su noćili u Istarskoj (33,8%) te u Splitsko-dalmatinskoj i Primorsko-goranskoj županiji (svaka po 20,6%).

Slijede noćenja turista iz Austrije (10,5%), Ujedinjene Kraljevine (9,8%), Slovenije (8,0%) te SAD-a (5,0%). Sve navedene zemlje ostvarile su dvoznamenkasti porast dolazaka i noćenja turista u listopadu 2022. u odnosu na listopad 2021. U odnosu na listopad 2019. Austrija i Slovenija ostvarile su porast dolazaka i noćenja turista, dok je u Ujedinjenoj Kraljevini i SAD-u broj dolazaka i noćenja turista pao.

Istarska i Splitsko-dalmatinska županija s najviše ostvarenih dolazaka i noćenja turista u listopadu 2022.

Istarska i Splitsko-dalmatinska županija ostvarile su zajedno 35,3% svih turističkih dolazaka i 42,0% svih noćenja u listopadu 2022. U Istarsku županiju došlo je 168 tisuća turista koji su ostvarili 633 tisuće noćenja. Turisti su u Istarskoj županiji ostvarili porast noćenja za 15,2% u odnosu na listopad 2021. i porast noćenja za 8,1% u odnosu na listopad 2019. U Splitsko-dalmatinsku županiju došlo je 147 tisuća turista, koji su ostvarili 555 tisuća noćenja. Turisti su u Splitsko-dalmatinskoj županiji ostvarili porast noćenja za 37,8% u odnosu na listopad 2021., ali pad noćenja za 11,7% u odnosu na listopad 2019.

Turisti u dobnoj skupini od 65 i više godina ostvarili najviše noćenja u listopadu 2022.

U listopadu 2022. turisti u dobnoj skupini od 65 i više godina ostvarili su najviše noćenja, i to 538 tisuća, što je 19,0% od ukupno ostvarenih noćenja. Slijede noćenja turista u dobnoj skupini od 55 do 64 godine s ostvarene 524 tisuće noćenja, što je 18,5% od ukupno ostvarenih noćenja.

U skupini Hoteli i sličan smještaj ostvareno više od polovice noćenja u listopadu 2022.

U skupini Hoteli i sličan smještaj turisti su ostvarili najviše noćenja u listopadu 2022., i to 1,5 milijuna noćenja, što je 53,2% od ukupno ostvarenih noćenja u komercijalnom smještaju. U odnosu na listopad 2021. ostvareno je za 40,2% više noćenja turista, dok je u odnosu na listopad 2019. broj noćenja turista pao za 20,3%.

Slijede noćenja turista ostvarena u skupini Odmarališta i slični objekti za kraći odmor, i to 935 tisuća noćenja, što je 33,1% od ukupno ostvarenih noćenja. U skupini Odmarališta i slični objekti za kraći odmor ostvaren je porast noćenja turista za 19,3% u odnosu na listopad 2021., dok je u odnosu na listopad 2019. broj noćenja turista pao za 1,9%.

Dubrovnik, grad s najviše ostvarenih noćenja u listopadu 2022.

U listopadu 2022. Dubrovnik je grad s najviše ostvarenih noćenja turista, i to s 307 tisuća, od čega su domaći turisti ostvarili 5,9%, a strani turisti 94,1% noćenja. U Dubrovniku su najviše noćenja stranih turista ostvarili turisti iz Ujedinjenog Kraljevstva (31,7%), a slijede noćenja turista iz SAD-a (12,2%), Njemačke (9,7%), Francuske (5,6%) i Irske (4,2%).

Nakon Dubrovnika najviše noćenja turista ostvareno u Gradu Zagrebu, s ostvarenih 209 tisuća, u Splitu, s ostvarenih 169 tisuća, te u Zadru, s ostvarenom 131 tisućom noćenja.

U listopadu 2022. turistima je na raspolaganju bilo 514 tisuća stalnih postelja

U listopadu 2022. turistima su na raspolaganju bile 203 tisuće soba, apartmana i mjesta za kampiranje, s 514 tisuća stalnih postelja, što je za 4,3% više soba, apartmana i mjesta za kampiranje i za 3,6% više stalnih postelja u odnosu na listopad 2021. U odnosu na listopad 2019. turistima je na raspolaganju bilo 10,4% više soba, apartmana i mjesta za kampiranje i 12,7% više stalnih postelja.

U skupini Hoteli i sličan smještaj turistima je na raspolaganju bilo 70 tisuća soba, apartmana i mjesta za kampiranje (što je 34,6% od ukupnog broja raspoloživih soba, apartmana i mjesta za kampiranje) sa 145 tisuća stalnih postelja (što je 28,2% od ukupnog broja raspoloživih stalnih postelja). U listopadu 2022. u skupini Hoteli i sličan smještaj prosječna popunjenost soba iznosila je 46,2%, a stalnih postelja 39,6%.

U prvih deset mjeseci 2022. turisti su ostvarili 28,1% više noćenja u odnosu na isto razdoblje 2021.

U prvih deset mjeseci 2022. u komercijalnim smještajnim objektima turisti su ostvarili 17,1 milijun dolazaka i 88,5 milijuna noćenja, što je porast dolazaka za 39,0% i porast noćenja turista za 28,1% u odnosu na isto razdoblje 2021. Turistički promet pretpandemijskog razdoblja od prvih deset mjeseci 2019. još nije dostignut te je ostvareno 8,9% manje dolazaka i 1,3% manje noćenja.

Domaći su turisti u prvih deset mjeseci 2022. ostvarili 2,2 milijuna dolazaka i 7,2 milijuna noćenja, što je za 14,2% više dolazaka i za 4,9% više noćenja turista u odnosu na isto razdoblje 2021. U odnosu na prvih deset mjeseci 2019. ostvaren je porast dolazaka i noćenja domaćih turista, i to za 11,9% više dolazaka i za 10,0% više noćenja turista.

Strani su turisti u prvih deset mjeseci 2022. ostvarili 14,9 milijuna dolazaka i 81,3 milijuna noćenja, što je za 43,5% više dolazaka i za 30,7% više noćenja turista u odnosu na isto razdoblje 2021. Najviše noćenja stranih turista ostvarili su turisti iz Njemačke (28,8%), Austrije i Slovenije (svaka po 9,0%), Poljske (7,8%) i Češke (6,8%).

 

Uspoređujući dolaske i noćenja stranih turista s prvih deset mjeseci 2019., ostvareno je 11,3% manje dolazaka i 2,2% manje noćenja turista.

1. DOLASCI I NOĆENJA TURISTA

    Dolasci     Noćenja
X. 2022. I. – X. 2022. indeksi
X. 2022.
X. 2021.
indeksi
I. – X. 2022.
I. – X. 2021.
X. 2022. I. – X. 2022. indeksi
X. 2022.
X. 2021.
indeksi
I. – X. 2022.
I. – X. 2021.
Ukupno 891 951 17 121 297 140,1 139,0 2 827 514 88 498 880 129,4 128,1
Domaći turisti 200 605 2 176 042 114,8 114,2 420 757 7 228 139 112,0 104,9
Strani turisti 691 346 14 945 255 149,6 143,5 2 406 757 81 270 741 133,0 130,7

2. DOLASCI I NOĆENJA TURISTA PO ŽUPANIJAMA U LISTOPADU 2022.

        Ukupno Domaći Strani Indeksi
X. 2022.
X. 2021.
ukupno domaći strani
Republika Hrvatska dolasci 891 951 200 605 691 346 140,1 114,8 149,6
   noćenja 2 827 514 420 757 2 406 757 129,4 112,0 133,0
Zagrebačka županija dolasci 10 697 3 933 6 764 133,6 103,0 161,5
   noćenja 19 372 7 018 12 354 142,3 107,8 173,9
Krapinsko-zagorska županija dolasci 13 522 7 702 5 820 101,3 86,4 130,9
   noćenja 28 170 16 342 11 828 98,1 90,7 110,4
Sisačko-moslavačka županija dolasci 1 992 1 139 853 141,1 139,6 143,1
   noćenja 4 178 2 672 1 506 118,6 118,8 118,1
Karlovačka županija dolasci 16 621 4 232 12 389 133,9 94,7 156,0
   noćenja 27 176 7 115 20 061 121,8 85,1 143,8
Varaždinska županija dolasci 6 793 3 949 2 844 114,9 99,1 147,7
   noćenja 15 491 9 302 6 189 120,3 115,4 128,5
Koprivničko-križevačka županija dolasci 1 303 787 516 98,0 83,5 133,3
   noćenja 2 504 1 334 1 170 87,1 77,8 100,9
Bjelovarsko-bilogorska županija dolasci 2 203 1 624 579 123,0 115,7 149,6
   noćenja 6 308 4 551 1 757 107,9 96,7 154,0
Primorsko-goranska županija dolasci 134 494 29 593 104 901 131,8 102,0 143,5
   noćenja 443 666 66 931 376 735 125,3 100,7 131,0
Ličko-senjska županija dolasci 25 518 4 812 20 706 153,4 106,8 170,7
   noćenja 49 213 8 542 40 671 138,5 109,5 146,7
Virovitičko-podravska županija dolasci 2 119 1 711 408 126,7 137,9 94,4
   noćenja 3 849 2 882 967 111,8 134,7 74,2
Požeško-slavonska županija dolasci 2 130 1 678 452 102,9 98,1 126,3
   noćenja 5 183 4 131 1 052 101,9 95,7 137,0
Brodsko-posavska županija dolasci 3 022 1 420 1 602 110,9 98,6 124,8
   noćenja 5 508 2 596 2 912 121,1 117,5 124,5
Zadarska županija dolasci 65 330 14 046 51 284 132,5 122,0 135,6
   noćenja 216 447 28 705 187 742 119,1 112,1 120,3
Osječko-baranjska županija dolasci 11 561 7 667 3 894 108,1 90,3 176,8
   noćenja 24 132 13 629 10 503 123,9 92,6 220,4
Šibensko-kninska županija dolasci 34 214 14 067 20 147 138,8 162,2 126,1
   noćenja 111 147 31 412 79 735 121,7 163,3 110,6
Vukovarsko-srijemska županija dolasci 9 204 7 621 1 583 197,3 205,1 167,0
   noćenja 15 124 12 079 3 045 185,5 195,5 154,2
Splitsko-dalmatinska županija dolasci 146 527 22 445 124 082 153,5 137,7 156,8
   noćenja 555 040 49 353 505 687 137,8 125,8 139,1
Istarska županija dolasci 168 157 29 644 138 513 122,8 96,4 130,5
   noćenja 633 292 68 917 564 375 115,2 98,6 117,7
Dubrovačko-neretvanska županija dolasci 128 408 14 578 113 830 185,2 167,9 187,6
   noćenja 437 171 32 402 404 769 162,0 150,8 163,0
Međimurska županija dolasci 7 432 4 356 3 076 111,5 102,2 127,9
   noćenja 15 798 8 047 7 751 114,8 107,7 123,3
Grad Zagreb dolasci 100 704 23 601 77 103 144,5 116,9 155,7
   noćenja 208 745 42 797 165 948 133,2 108,8 141,4

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Svrha statističkog istraživanja

Svrha statističkog istraživanja Dolasci i noćenja turista jest praćenje turističke aktivnosti u komercijalnim smještajnim objektima i osiguravanje međunarodno usporedivih podataka u skladu s europskim standardima za statistiku turizma. Rezultati ovog istraživanja daju osnovne pokazatelje potrebne za analizu turizma u Republici Hrvatskoj. Osnovni pokazatelji jesu: dolasci i noćenja turista prema zemlji prebivališta te vrstama smještajnih objekata, spol i dobne skupine turista, način dolaska turista te broj soba i stalnih postelja.

Pravna osnova

Istraživanje se provodi prema Zakonu o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) i Uredbi (EU) br. 692/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj statistici turizma.

Jedinice promatranja

Jedinice promatranja jesu sve pravne i fizičke osobe koje pružaju uslugu noćenja u smještajnom objektu te fizičke osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u kućanstvu i na obiteljskome poljoprivrednom gospodarstvu.

Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15., 121/16., 99/18., 25/19., 98/19., 32/20., 42/20. i 126/21.) definirani su načini i uvjeti pod kojima pravne i fizičke osobe mogu pružati uslugu noćenja u smještajnom objektu.

Izvori i metode prikupljanja podataka

Izvor podataka za statističko istraživanje o turističkom prometu (broj dolazaka i noćenja turista) i smještajnim kapacitetima jest sustav eVisitor. Državni zavod za statistiku mjesečno preuzima podatke iz administrativnog izvora sustava eVisitor od Hrvatske turističke zajednice te ih dalje statistički obrađuje. Mjesečni podaci preuzimaju se sedmog dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Sve pravne i fizičke osobe koje pružaju uslugu noćenja u smještajnom objektu te fizičke osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u kućanstvu i na obiteljskome poljoprivrednom gospodarstvu prema Pravilniku o sustavu eVisitor (NN, br. 43/20.) prijavu i odjavu turista obavljaju iz sustava eVisitor, kao središnjega elektroničkog sustava prijave i odjave turista u Republici Hrvatskoj.

Obuhvat i usporedivost

Ovim statističkim istraživanjem obuhvaćeni su ugostiteljski objekti koji su prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15., 121/16., 99/18., 25/19., 98/19., 32/20., 42/20. i 126/21.) razvrstani u skupine Hoteli, Kampovi i Ostali ugostiteljski objekti za smještaj. Ministar nadležan za turizam pravilnikom propisuje vrste ugostiteljskih objekata unutar navedenih skupina.

Prema Pravilniku o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine Hoteli (NN, br. 56/16. i 120/19.), vrste ugostiteljskih objekata jesu: hotel, hotel baština, aparthotel, integralni hotel, difuzni hotel, hotel posebnog standarda, lječilišne vrste, turističko naselje, turistički apartman, pansion i guest house.

Prema Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine Kampovi (NN, br. 75/08., 54/16., 68/19. i 120/19.), vrste ugostiteljskih objekata jesu: kamp, glamping, kampiralište i kamp-odmorište.

Prema Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine Ostali ugostiteljski objekti za smještaj (NN, br. 54/16. i 69/17.), vrste ugostiteljskih objekata jesu: soba, apartman, studio apartman, kuća za odmor, prenoćište, odmaralište za djecu, hostel, planinarski dom, lovački dom, učenički dom ili studentski dom ili akademis i objekt za robinzonski smještaj.

Prema Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (NN, br. 9/16., 54/16., 61/16., 69/17. i 120/19.), objekti u kućanstvu jesu: soba, apartman, studio apartman, kuća za odmor, kamp, kamp-odmorište i objekt za robinzonski smještaj (kamp-odmorište – robinzonski smještaj).

Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskome poljoprivrednom gospodarstvu (NN, br. 54/16., 69/17. i 120/19.) jesu: soba, apartman, ruralna kuća za odmor, kamp, kamp-odmorište i objekt za robinzonski smještaj (kamp-odmorište – robinzonski smještaj).

Prema članku 29. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15., 121/16., 99/18., 25/19., 98/19., 32/20., 42/20. i 126/21.), ovim statističkim istraživanjem obuhvaćaju se i prostori za kampiranje izvan kampova. Za vrijeme održavanja sportskih, izviđačkih, kulturno-umjetničkih i sličnih manifestacija te organiziranih putovanja kanuima i sličnim plovilima po moru, rijekama i jezerima, biciklima i slično dopušteno je organizirano kampiranje izvan kampova na za to određenim prostorima.

Ovim statističkim istraživanjem obuhvaćaju se i sljedeći objekti koji pružaju usluge smještaja: lječilišta, gostionice s pružanjem usluge smještaja i nekategorizirani objekti.

Prema Uredbi (EU) br. 692/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj statistici turizma, podaci o dolascima i noćenjima turista u Republici Hrvatskoj prema NKD-u 2007., odjeljak 55, za skupine 55.1 Hoteli i sličan smještaj, 55.2 Odmarališta i slični objekti za kraći odmor te 55.3 Kampovi i prostori za kampiranje mjesečno se dostavljaju u Eurostat. Za skupinu 55.1 Hoteli i sličan smještaj mjesečno se dostavlja i podatak o popunjenosti stalnih postelja i soba (neto). Navedeni podaci objavljuju se na Eurostatovim mrežnim stranicama http://ec.europa.eu/eurostat i usporedivi su s podacima država članica Europske unije.

Na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske o uvođenju privremene zaštite u Republici Hrvatskoj za raseljene osobe iz Ukrajine od 7. ožujka 2022., državljanima Ukrajine odobrena je privremena zaštita u skladu sa Zakonom o međunarodnoj i privremenoj zaštiti (NN, br. 70/15. i 127/17.). Osobe iz Ukrajine koje nisu zatražile privremenu zaštitu u Republici Hrvatskoj koriste se uslugom smještaja u smještajnom objektu za kraći boravak i plaćaju uslugu smještaja. Stoga se evidentiraju u sustav eVisitor i smatraju se turistima.

Podacima nije obuhvaćen nekomercijalni turistički promet (boravak vlasnika, članova njihovih obitelji, ostale rodbine i prijatelja u kućama i stanovima za odmor te boravak turista u ostalim objektima u kojima se usluga smještaja ne naplaćuje, npr. kod stanovnika turističkoga grada/općine). Nekomercijalni turistički promet prati se posebnim statističkim istraživanjem.

Povjerljivost

S agregiranim podacima za koje postoje razlozi za povjerljivost, u skladu sa Zakonom o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) i Uredbom br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o europskim statistikama, postupa se kao s povjerljivim podacima i stoga se ne objavljuju.

Definicije

Turizam su aktivnosti osoba koje putuju i borave u mjestima izvan svoje uobičajene sredine, ne dulje od jedne godine, zbog odmora, posla ili drugih osobnih razloga, osim zapošljavanja kod poslovnog subjekta sa sjedištem u mjestu posjeta.

eVisitor je središnji elektronički sustav za prijavu i odjavu turista koji funkcionalno povezuje sve turističke zajednice u Republici Hrvatskoj, a dostupan je putem interneta bez potrebe za posebnim instaliranjem na računalo.

Popis turista u sustavu eVisitor vodi se posebno za svaku pojedinu pravnu i fizičku osobu koja pruža uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (pansioni, hoteli, hosteli itd.), pruža uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma (čarter, kružna putovanja) te uslugu smještaja u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu.

Prijava i odjava turista koji se upisuju u sustav eVisitor autentificira se na temelju sigurnog pristupa sustavu eVisitor autentifikacijskim protokolom koji sadržava cjelokupni proces i uvjete za sigurno i ispravno obavljanje elektroničke prijave i odjave turista.

Uspostavljanje i održavanje sustava eVisitor u nadležnosti je Hrvatske turističke zajednice (HTZ-a).

HTZ je nacionalna turistička organizacija, a osnovana je radi stvaranja i promicanja identiteta i ugleda hrvatskog turizma, planiranja i provedbe zajedničke strategije i koncepcije njegove promocije, predlaganja i izvedbe promidžbenih aktivnosti u zemlji i inozemstvu važnih svim subjektima u turizmu te podizanja razine kvalitete cjelokupne turističke ponude Republike Hrvatske. Sjedište je HTZ-a u Zagrebu. Dužnost predsjednika Hrvatske turističke zajednice obnaša ministar turizma.

Turist je svaka osoba koja u mjestu izvan svojeg prebivališta provede najmanje jednu noć u ugostiteljskome ili drugom objektu za smještaj turista radi odmora ili rekreacije, zdravlja, studija, sporta, religije, porodice, poslova, javnih misija ili skupova. U turiste se ne uključuju osobe koje u mjestu borave više od 12 mjeseci uzastopno, osobe kojima je osnovni razlog posjeta aktivnost koja se financira iz mjesta posjeta, osobe koje redovito dnevno ili tjedno putuju u mjesto u kojem obavljaju posao ili studiraju, osobe koje ulaze ili napuštaju zemlju kao migranti, pogranični radnici, diplomati, konzularni predstavnici i članovi vojnih snaga na redovitom poslu/zadatku, prognanici, nomadi, osobe u tranzitu.

Domaći turist jest svaka osoba s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koja u nekome mjestu u Republici Hrvatskoj izvan svog prebivališta provede najmanje jednu noć u ugostiteljskome ili drugom objektu za smještaj turista.

Strani turist jest svaka osoba s prebivalištem izvan Republike Hrvatske koja privremeno boravi u Republici Hrvatskoj i provede najmanje jednu noć u ugostiteljskome ili drugom objektu za smještaj turista.

Dolazak turista jest broj osoba (turista) koje su se prijavile i ostvarile noćenje u objektu koji pruža uslugu smještaja. Zbog toga u slučaju promjene objekta u kojem boravi dolazi do njegova ponovnog registriranja i time do dvostrukosti u podacima. Prema tome, statistika evidentira broj dolazaka turista, a ne broj turista.

Noćenja turista jesu svaka registrirana noć osobe (turista) u objektu koji pruža uslugu smještaja.

Prebivalište je mjesto u kojem se osoba nastanila s namjerom da u njemu stalno živi.

Dobna skupina turista iskazuje se prema navršenim godinama života u trenutku boravka u turističkome smještajnom objektu.

Smještajni kapaciteti prikazuju se kao broj soba, apartmana i mjesta za kampiranje i broj stalnih postelja. Primjenom Uredbe br. 692/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj statistici turizma kapacitet smještajnog objekta iskazuje se iz mjeseca u godini kad je bio najveći.

Stalne postelje jesu postelje koje su redovito raspoložive gostima.

Popunjenost stalnih postelja (neto) u promatranom razdoblju dobiva se dijeljenjem ukupnog broja ostvarenih noćenja u promatranom razdoblju brojem postelja i brojem dana u kojem su postelje bile raspoložive u promatranom razdoblju. Podatak je izražen kao postotak.

Popunjenost soba (neto) u promatranom razdoblju dobiva se dijeljenjem ukupnog broja soba korištenih u promatranom razdoblju ukupnim brojem raspoloživih soba u promatranom razdoblju. Podatak je izražen kao postotak.

Odjeljak 55 NKD-a 2007. obuhvaća pružanje usluga smještaja za kraći boravak turista. Neke jedinice mogu pružati samo usluge smještaja, dok druge mogu pružati kombinaciju usluga smještaja, uslugu pripremanja obroka i/ili opremu za rekreaciju. Smještajni turistički objekti tog odjeljka podijeljeni su na četiri skupine.

Skupina 55.1 Hoteli i sličan smještaj obuhvaća ove vrste smještajnih objekata: hotel, hotel baštinu, aparthotel, integralni hotel, difuzni hotel, lječilišne vrste, hotel posebnog standarda, turističko naselje, turistički apartman, pansion i guest house.

Skupina 55.2 Odmarališta i slični objekti za kraći odmor obuhvaća ove vrste smještajnih objekata: sobu, apartman, studio-apartman, kuću za odmor, ruralnu kuću za odmor, hostel, lječilište, prenoćište, odmaralište za djecu, gostionicu s pružanjem usluge smještaja, planinarski dom, lovački dom, učenički dom ili studentski dom te objekt za robinzonski smještaj.

Skupina 55.3 Kampovi i prostori za kampiranje obuhvaća ove vrste smještajnih objekata: kamp, glamping, kampiralište, kamp-odmorište, kamp-odmorište u kućanstvu – objekt za robinzonski smještaj, kamp-odmorište na obiteljskome poljoprivrednom gospodarstvu − objekt za robinzonski smještaj i prostor za kampiranje izvan kampova.

Skupina 55.9 Ostali smještaj obuhvaća nekategorizirane objekte.

Teritorijalni ustroj

Podaci po županijama, gradovima i općinama objavljeni su prema teritorijalnom ustroju na temelju Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 86/06., 125/06., 16/07., 95/08., 46/10., 145/10., 37/13., 44/13., 45/13. i 110/15.).

 

Kratice  
   
EU Europska unija
Eurostat Statistički ured Europske unije
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti 2007.
NN Narodne novine
SAD Sjedinjene Američke Države

 

U ovom Priopćenju objavljuju se podaci istraživanja koje je provedeno uz financijsku pomoć Europske unije. Za njegov sadržaj odgovoran je isključivo Državni zavod za statistiku te ni u kojem slučaju ne izražava stav Europske unije.

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Ivana Brozović i Kristina Baluban

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti