Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 09. kolovoza 2022.
TUR-2022-1-1/6

ISSN 1334-0557

DOLASCI I NOĆENJA TURISTA U KOMERCIJALNOM SMJEŠTAJU U LIPNJU 2022.

U prvome ljetnome mjesecu 2022. ostvareno dvostruko više noćenja nego u istome mjesecu prethodne godine

U komercijalnim smještajnim objektima u lipnju 2022. ostvareno je 2,7 milijuna dolazaka i 13,1 milijun noćenja, što je 94,0% više dolazaka i 100,5% više noćenja nego u lipnju 2021. U strukturi ukupno ostvarenih noćenja turista u lipnju 2022. domaći turisti ostvarili su udio od 6,9%, dok su strani turisti ostvarili udio od visokih 93,1%.

Domaći turisti ostvarili su 290 tisuća dolazaka i 904 tisuće noćenja u lipnju 2022., što je za 5,2% više dolazaka i za 5,8% više noćenja domaćih turista u odnosu na lipanj 2021.

Strani turisti ostvarili su 2,4 milijuna dolazaka i 12,2 milijuna noćenja u lipnju 2022., što je za 116,3% više dolazaka i za 114,8% više noćenja stranih turista u odnosu na lipanj 2021.

Napomena

Detaljni mjesečni podaci dostupni su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku, u dijelu "PC-Axis baze", gdje je omogućeno pregledavanje i ispis podataka u različitim oblicima. Baze podataka ažuriraju se mjesečno.

 

G-1. NOĆENJA TURISTA U LIPNJU, 2019. – 2022.

G-2. STRUKTURA NOĆENJA TURISTA PREMA ODJELJKU 55 NKD-a 2007., LIPANJ 2022.

Turisti iz Njemačke, Austrije i Slovenije ostvarili više od polovice, točnije, 52,8% noćenja stranih turista

Turisti iz Njemačke i u lipnju 2022. ostvarili su najviše dolazaka i noćenja, i to 594 tisuće dolazaka (što je 25,1% od ukupno ostvarenih dolazaka stranih turista) i 4,2 milijuna noćenja (što je 34,2% od ukupno ostvarenih noćenja stranih turista). U odnosu na lipanj 2019. ostvarili su 17,7% više dolazaka i 19,7% više noćenja. Turisti iz Njemačke prosječno su ostvarili 7,0 noćenja po dolasku. Najviše su noćili u Istarskoj (51,5%) i Primorsko-goranskoj županiji (20,8%).

Slijede noćenja turista iz Austrije (10,5%), Slovenije (8,1%), Poljske (8,0%), Češke (6,7%) i Ujedinjene Kraljevine (4,3%). U lipnju 2022. sve spomenute zemlje ostvarile su porast dolazaka i noćenja turista u odnosu na lipanj 2021. Nastavlja se povratak turista iz Ujedinjene Kraljevine, koji su i u lipnju 2022. ostvarili znatan porast dolazaka i noćenja u usporedbi s lipnjem 2021. U lipnju 2022. ostvarili su 520 tisuća noćenja, a njihov je najveći udio ostvaren u Dubrovačko-neretvanskoj (38,3%) i Splitsko-dalmatinskoj županiji (33,2%).

Strani turisti najviše noćili u Rovinju – Rovigno

Strani su turisti najviše noćenja u lipnju 2022. ostvarili u Rovinju – Rovigno, Poreču – Parenzo, Dubrovniku, Medulinu i Umagu – Umago. U Rovinju – Rovigno strani turisti ostvarili su 112 tisuća dolazaka i 703 tisuće noćenja u lipnju 2022., što je u odnosu na lipanj 2021. porast dolazaka za 71,8% i porast noćenja za 78,4%.

Domaći turisti najviše noćili u Crikvenici

Domaći su turisti najviše noćenja u lipnju 2022. ostvarili u Crikvenici, Biogradu na Moru, Gradu Zagrebu, Malom Lošinju i Zadru. U Crikvenici su domaći turisti ostvarili 15 tisuća dolazaka i 52 tisuće noćenja u lipnju 2022., što je u odnosu na lipanj 2021. porast dolazaka za 8,7% i porast noćenja za 19,8%.

U svim skupinama smještaja porastao broj dolazaka i noćenja turista

U skupini Odmarališta i slični objekti za kraći odmor ostvareno je najviše noćenja turista u lipnju 2022., i to 6,1 milijun, što je 46,8% od ukupno ostvarenih noćenja u komercijalnom smještaju. U odnosu na lipanj 2021. ostvareno je 106,8% noćenja turista više.

Slijede noćenja turista ostvarena u skupini Kampovi i prostori za kampiranje, i to 3,6 milijuna noćenja, što je 27,8% od ukupno ostvarenih noćenja. U odnosu na lipanj 2021. ostvareno je 81,3% noćenja turista više.

U skupini Hoteli i sličan smještaj ostvareno je 3,3 milijuna noćenja, što je 25,4% od ukupno ostvarenih noćenja. U odnosu na lipanj 2021. ostvareno je 113,5% više noćenja turista.

U odnosu na lipanj 2019., u promatranom je razdoblju u skupini Kampovi i prostori za kampiranje broj noćenja turista porastao za 10,3%, a u skupini Odmarališta i slični objekti za kraći odmor za 2,5%. U skupini Hoteli i sličan smještaj noćenja turista bilo je manje, i to za 11,6%.

Najviše smještajnih jedinica bilo raspoloživo u skupini Odmarališta i slični objekti za kraći odmor

U lipnju 2022. turistima je na raspolaganju bila 361 tisuća soba, apartmana i mjesta za kampiranje, s 940 tisuća stalnih postelja. To je za 16,7% više soba, apartmana i mjesta za kampiranje i isto toliko više stalnih postelja.

U skupini Odmarališta i slični objekti za kraći odmor turistima je na raspolaganju bilo 195 tisuća soba, apartmana i mjesta za kampiranje (što je 54,1% od ukupnog broja raspoloživih soba, apartmana i mjesta za kampiranje), s 517 tisuća stalnih postelja (što je 55,0% od ukupnog broja raspoloživih stalnih postelja).

U skupini Hoteli i sličan smještaj turistima je na raspolaganju bilo 79 tisuća soba, apartmana i mjesta za kampiranje (tj. 22,0% od ukupnog broja raspoloživih soba, apartmana i mjesta za kampiranje) sa 166 tisuća stalnih postelja (odnosno, 17,7% od ukupnog broja raspoloživih stalnih postelja). Prosječna popunjenost soba u lipnju 2022. iznosila je 65,9%, a stalnih postelja 67,6%.

U prvoj polovici 2022. dvostruko više noćenja turista nego u istom razdoblju godinu dana prije

U prvih šest mjeseci 2022. u komercijalnim smještajnim objektima turisti su ostvarili 5,4 milijuna dolazaka i 21,7 milijuna noćenja, što je porast dolazaka za 134,1% i porast noćenja turista za 127,9% u odnosu na isto razdoblje 2021.

Domaći su turisti u prvih šest mjeseci 2022. ostvarili 1,1 milijun dolazaka i 2,6 milijuna noćenja, što je 38,4% više dolazaka i 34,3% više noćenja turista u odnosu na isto razdoblje 2021.

Strani turisti u prvih su šest mjeseci 2022. ostvarili 4,4 milijuna dolazaka i 19,1 milijun noćenja, što je 181,8% više dolazaka i 152,1% više noćenja turista u odnosu na isto razdoblje 2021. Najviše noćenja stranih turista ostvarili su turisti iz Njemačke (30,1%), Austrije (11,5%), Slovenije (9,7%), Poljske (6,5%) i Ujedinjene Kraljevine (5,4%).

U prvih šest mjeseci 2022. turisti najviše noćili u objektima iz smještajne skupine Odmarališta i slični objekti za kraći odmor

U prvih šest mjeseci 2022. u skupini Odmarališta i slični objekti za kraći odmor ostvareno je najviše noćenja turista, i to 9,0 milijuna, što je 41,2% od ukupno ostvarenih noćenja u komercijalnom smještaju. U odnosu na isto razdoblje 2021. ostvareno je 118,7% noćenja turista više.

Slijede noćenja turista ostvarena u skupini Hoteli i sličan smještaj, i to 7,5 milijuna noćenja, što je 34,6% od ukupno ostvarenih noćenja. U odnosu na isto razdoblje 2021. ostvareno je 174,6% više noćenja turista.

U skupini Kampovi i prostori za kampiranje ostvareno je 5,2 milijuna noćenja, što je 24,1% od ukupno ostvarenih noćenja. U odnosu na isto razdoblje 2021. ostvareno je 94,5% noćenja turista više.

Turisti u dobi od 35 do 44 godine ostvarili najviše noćenja u prvih šest mjeseci 2022.

U prvih šest mjeseci 2022. turisti u dobnoj skupini od 35 do 44 godine ostvarili su najviše noćenja, i to 3,6 milijuna, što je 16,8% od ukupno ostvarenih noćenja.

Istarska županija s najviše ostvarenih noćenja u prvoj polovici 2022.

U Istarskoj županiji ostvareno je najviše dolazaka i noćenja turista u prvoj polovici 2022. Ostvareno je 1,6 milijuna dolazaka i 7,5 milijuna noćenja, što je porast dolazaka turista za 136,1% i porast noćenja za 128,7% u odnosu na isto razdoblje 2021. Slijedi Primorsko-goranska županija, s ostvarenih 896 tisuća dolazaka i 3,7 milijuna noćenja, što je porast dolazaka za 113,8% i porast noćenja za 113,3% u odnosu na isto razdoblje 2021.

1. DOLASCI I NOĆENJA TURISTA

     Dolasci     Noćenja
VI. 2022. I. – VI. 2022. indeksi
VI. 2022.
VI. 2021.
indeksi
I. – VI. 2022.
I. – VI. 2021.
VI. 2022. I. – VI. 2022. indeksi
VI. 2022.
VI. 2021.
indeksi
I. – VI. 2022.
I. – VI. 2021.
Ukupno 2 658 688 5 435 900 194,0 234,1 13 070 561 21 747 151 200,5 227,9
Domaći turisti 289 528 1 068 135 105,2 138,4 904 160 2 629 853 105,8 134,3
Strani turisti 2 369 160 4 367 765 216,3 281,8 12 166 401 19 117 298 214,8 252,1

2. DOLASCI I NOĆENJA TURISTA PO ŽUPANIJAMA U LIPNJU 2022.

         Ukupno Domaći Strani Indeksi
VI. 2022.
VI. 2021.
ukupno domaći strani
Republika Hrvatska dolasci 2 658 688 289 528 2 369 160 194,0 105,2 216,3
   noćenja 13 070 561 904 160 12 166 401 200,5 105,8 214,8
Zagrebačka županija dolasci 13 318 3 784 9 534 197,4 149,7 226,0
   noćenja 23 062 6 933 16 129 169,2 131,6 192,8
Krapinsko-zagorska županija dolasci 17 404 8 428 8 976 127,6 104,0 162,1
   noćenja 33 241 17 168 16 073 125,1 96,4 183,7
Sisačko-moslavačka županija dolasci 2 645 1 171 1 474 181,5 122,5 294,2
   noćenja 5 625 2 443 3 182 154,9 97,3 283,6
Karlovačka županija dolasci 36 588 4 925 31 663 193,9 99,2 227,6
   noćenja 64 013 9 039 54 974 207,6 99,8 252,4
Varaždinska županija dolasci 9 862 3 999 5 863 140,7 147,9 136,3
   noćenja 21 165 8 724 12 441 183,6 159,8 205,0
Koprivničko-križevačka županija dolasci 2 330 1 174 1 156 193,8 147,5 284,7
   noćenja 3 900 1 919 1 981 173,3 136,0 235,8
Bjelovarsko-bilogorska županija dolasci 2 108 1 371 737 149,1 125,1 231,8
   noćenja 5 629 3 852 1 777 123,0 104,0 203,6
Primorsko-goranska županija dolasci 464 806 59 579 405 227 171,6 96,2 193,9
   noćenja 2 315 704 196 390 2 119 314 184,1 101,2 199,3
Ličko-senjska županija dolasci 96 855 8 165 88 690 204,4 94,5 228,9
   noćenja 399 036 25 037 373 999 206,5 97,6 223,2
Virovitičko-podravska županija dolasci 1 574 1 103 471 156,9 136,3 242,8
   noćenja 3 415 2 543 872 188,1 179,8 216,9
Požeško-slavonska županija dolasci 1 942 1 387 555 136,2 116,1 240,3
   noćenja 6 241 4 850 1 391 199,0 193,6 220,4
Brodsko-posavska županija dolasci 3 546 1 397 2 149 205,1 178,9 226,7
   noćenja 5 721 2 378 3 343 189,8 175,8 201,1
Zadarska županija dolasci 252 787 34 578 218 209 180,8 105,0 204,2
   noćenja 1 374 926 137 703 1 237 223 188,4 107,0 205,8
Osječko-baranjska županija dolasci 11 505 6 713 4 792 157,9 139,5 193,9
   noćenja 22 254 11 847 10 407 109,1 125,6 94,9
Šibensko-kninska županija dolasci 121 433 19 958 101 475 172,6 107,6 195,9
   noćenja 630 699 69 934 560 765 177,2 107,5 192,8
Vukovarsko-srijemska županija dolasci 8 473 7 025 1 448 262,2 283,8 191,5
   noćenja 12 851 9 918 2 933 183,5 222,2 115,4
Splitsko-dalmatinska županija dolasci 467 317 39 240 428 077 211,9 114,9 229,7
   noćenja 2 308 167 139 754 2 168 413 207,4 115,7 218,6
Istarska županija dolasci 801 246 47 722 753 524 191,0 86,3 206,9
   noćenja 4 623 975 156 314 4 467 661 205,4 91,3 214,8
Dubrovačko-neretvanska županija dolasci 235 169 16 073 219 096 281,0 106,2 319,6
    noćenja 987 390 56 421 930 969 267,3 114,7 290,7
Međimurska županija dolasci 8 216 4 391 3 825 128,9 114,1 151,2
    noćenja 19 639 9 997 9 642 132,6 118,3 151,4
Grad Zagreb dolasci 99 564 17 345 82 219 212,1 128,8 245,6
   noćenja 203 908 30 996 172 912 195,8 115,1 224,0

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Svrha statističkog istraživanja

Svrha statističkog istraživanja Dolasci i noćenja turista jest praćenje turističke aktivnosti u komercijalnim smještajnim objektima i osiguravanje međunarodno usporedivih podataka u skladu s europskim standardima za statistiku turizma. Rezultati ovog istraživanja daju osnovne pokazatelje potrebne za analizu turizma u Republici Hrvatskoj. Osnovni pokazatelji jesu: dolasci i noćenja turista prema zemlji prebivališta te vrstama smještajnih objekata, spol i dobne skupine turista, način dolaska turista te broj soba i stalnih postelja.

Pravna osnova

Istraživanje se provodi prema Zakonu o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) i Uredbi (EU) br. 692/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj statistici turizma.

Jedinice promatranja

Jedinice promatranja jesu sve pravne i fizičke osobe koje pružaju uslugu noćenja u smještajnom objektu te fizičke osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u kućanstvu i na obiteljskome poljoprivrednom gospodarstvu.

Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15., 121/16., 99/18., 25/19., 98/19., 32/20., 42/20. i 126/21.) definirani su načini i uvjeti pod kojima pravne i fizičke osobe mogu pružati uslugu noćenja u smještajnom objektu.

Izvori i metode prikupljanja podataka

Izvor podataka za statističko istraživanje o turističkom prometu (broj dolazaka i noćenja turista) i smještajnim kapacitetima jest sustav eVisitor. Državni zavod za statistiku mjesečno preuzima podatke iz administrativnog izvora sustava eVisitor od Hrvatske turističke zajednice te ih dalje statistički obrađuje. Mjesečni podaci preuzimaju se sedmog dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Sve pravne i fizičke osobe koje pružaju uslugu noćenja u smještajnom objektu te fizičke osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u kućanstvu i na obiteljskome poljoprivrednom gospodarstvu prema Pravilniku o sustavu eVisitor (NN, br. 43/20.) prijavu i odjavu turista obavljaju iz sustava eVisitor, kao središnjega elektroničkog sustava prijave i odjave turista u Republici Hrvatskoj.

Obuhvat i usporedivost

Ovim statističkim istraživanjem obuhvaćeni su ugostiteljski objekti koji su prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15., 121/16., 99/18., 25/19., 98/19., 32/20., 42/20. i 126/21.) razvrstani u skupine Hoteli, Kampovi i Ostali ugostiteljski objekti za smještaj. Ministar nadležan za turizam pravilnikom propisuje vrste ugostiteljskih objekata unutar navedenih skupina.

Prema Pravilniku o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine Hoteli (NN, br. 56/16. i 120/19.), vrste ugostiteljskih objekata jesu: hotel, hotel baština, aparthotel, integralni hotel, difuzni hotel, hotel posebnog standarda, lječilišne vrste, turističko naselje, turistički apartman, pansion i guest house.

Prema Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine Kampovi (NN, br. 75/08., 54/16., 68/19. i 120/19.), vrste ugostiteljskih objekata jesu: kamp, glamping, kampiralište i kamp-odmorište.

Prema Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine Ostali ugostiteljski objekti za smještaj (NN, br. 54/16. i 69/17.), vrste ugostiteljskih objekata jesu: soba, apartman, studio apartman, kuća za odmor, prenoćište, odmaralište za djecu, hostel, planinarski dom, lovački dom, učenički dom ili studentski dom ili akademis i objekt za robinzonski smještaj.

Prema Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (NN, br. 9/16., 54/16., 61/16., 69/17. i 120/19.), objekti u kućanstvu jesu: soba, apartman, studio apartman, kuća za odmor, kamp, kamp-odmorište i objekt za robinzonski smještaj (kamp-odmorište – robinzonski smještaj).

Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskome poljoprivrednom gospodarstvu (NN, br. 54/16., 69/17. i 120/19.) jesu: soba, apartman, ruralna kuća za odmor, kamp, kamp-odmorište i objekt za robinzonski smještaj (kamp-odmorište – robinzonski smještaj).

Prema članku 29. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15., 121/16., 99/18., 25/19., 98/19., 32/20., 42/20. i 126/21.), ovim statističkim istraživanjem obuhvaćaju se i prostori za kampiranje izvan kampova. Za vrijeme održavanja sportskih, izviđačkih, kulturno-umjetničkih i sličnih manifestacija te organiziranih putovanja kanuima i sličnim plovilima po moru, rijekama i jezerima, biciklima i slično dopušteno je organizirano kampiranje izvan kampova na za to određenim prostorima.

Ovim statističkim istraživanjem obuhvaćaju se i sljedeći objekti koji pružaju usluge smještaja: lječilišta, gostionice s pružanjem usluge smještaja i nekategorizirani objekti.

Prema Uredbi (EU) br. 692/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj statistici turizma, podaci o dolascima i noćenjima turista u Republici Hrvatskoj prema NKD-u 2007., odjeljak 55, za skupine 55.1 Hoteli i sličan smještaj, 55.2 Odmarališta i slični objekti za kraći odmor te 55.3 Kampovi i prostori za kampiranje mjesečno se dostavljaju u Eurostat. Za skupinu 55.1 Hoteli i sličan smještaj mjesečno se dostavlja i podatak o popunjenosti stalnih postelja i soba (neto). Navedeni podaci objavljuju se na Eurostatovim mrežnim stranicama http://ec.europa.eu/eurostat i usporedivi su s podacima država članica Europske unije.

Na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske o uvođenju privremene zaštite u Republici Hrvatskoj za raseljene osobe iz Ukrajine od 7. ožujka 2022., državljanima Ukrajine odobrena je privremena zaštita u skladu sa Zakonom o međunarodnoj i privremenoj zaštiti (NN, br. 70/15. i 127/17.). Osobe iz Ukrajine koje nisu zatražile privremenu zaštitu u Republici Hrvatskoj koriste se uslugom smještaja u smještajnom objektu za kraći boravak i plaćaju uslugu smještaja. Stoga se evidentiraju u sustav eVisitor i smatraju se turistima.

Podacima nije obuhvaćen nekomercijalni turistički promet (boravak vlasnika, članova njihovih obitelji, ostale rodbine i prijatelja u kućama i stanovima za odmor te boravak turista u ostalim objektima u kojima se usluga smještaja ne naplaćuje, npr. kod stanovnika turističkoga grada/općine). Nekomercijalni turistički promet prati se posebnim statističkim istraživanjem.

Povjerljivost

S agregiranim podacima za koje postoje razlozi za povjerljivost, u skladu sa Zakonom o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) i Uredbom br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o europskim statistikama, postupa se kao s povjerljivim podacima i stoga se ne objavljuju.

Definicije

Turizam su aktivnosti osoba koje putuju i borave u mjestima izvan svoje uobičajene sredine, ne dulje od jedne godine, zbog odmora, posla ili drugih osobnih razloga, osim zapošljavanja kod poslovnog subjekta sa sjedištem u mjestu posjeta.

eVisitor je središnji elektronički sustav za prijavu i odjavu turista koji funkcionalno povezuje sve turističke zajednice u Republici Hrvatskoj, a dostupan je putem interneta bez potrebe za posebnim instaliranjem na računalo.

Popis turista u sustavu eVisitor vodi se posebno za svaku pojedinu pravnu i fizičku osobu koja pruža uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (pansioni, hoteli, hosteli itd.), pruža uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma (čarter, kružna putovanja) te uslugu smještaja u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu.

Prijava i odjava turista koji se upisuju u sustav eVisitor autentificira se na temelju sigurnog pristupa sustavu eVisitor autentifikacijskim protokolom koji sadržava cjelokupni proces i uvjete za sigurno i ispravno obavljanje elektroničke prijave i odjave turista.

Uspostavljanje i održavanje sustava eVisitor u nadležnosti je Hrvatske turističke zajednice (HTZ-a).

HTZ je nacionalna turistička organizacija, a osnovana je radi stvaranja i promicanja identiteta i ugleda hrvatskog turizma, planiranja i provedbe zajedničke strategije i koncepcije njegove promocije, predlaganja i izvedbe promidžbenih aktivnosti u zemlji i inozemstvu važnih svim subjektima u turizmu te podizanja razine kvalitete cjelokupne turističke ponude Republike Hrvatske. Sjedište je HTZ-a u Zagrebu. Dužnost predsjednika Hrvatske turističke zajednice obnaša ministar turizma.

Turist je svaka osoba koja u mjestu izvan svojeg prebivališta provede najmanje jednu noć u ugostiteljskome ili drugom objektu za smještaj turista radi odmora ili rekreacije, zdravlja, studija, sporta, religije, porodice, poslova, javnih misija ili skupova. U turiste se ne uključuju osobe koje u mjestu borave više od 12 mjeseci uzastopno, osobe kojima je osnovni razlog posjeta aktivnost koja se financira iz mjesta posjeta, osobe koje redovito dnevno ili tjedno putuju u mjesto u kojem obavljaju posao ili studiraju, osobe koje ulaze ili napuštaju zemlju kao migranti, pogranični radnici, diplomati, konzularni predstavnici i članovi vojnih snaga na redovitom poslu/zadatku, prognanici, nomadi, osobe u tranzitu.

Domaći turist jest svaka osoba s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koja u nekome mjestu u Republici Hrvatskoj izvan svog prebivališta provede najmanje jednu noć u ugostiteljskome ili drugom objektu za smještaj turista.

Strani turist jest svaka osoba s prebivalištem izvan Republike Hrvatske koja privremeno boravi u Republici Hrvatskoj i provede najmanje jednu noć u ugostiteljskome ili drugom objektu za smještaj turista.

Dolazak turista jest broj osoba (turista) koje su se prijavile i ostvarile noćenje u objektu koji pruža uslugu smještaja. Zbog toga u slučaju promjene objekta u kojem boravi dolazi do njegova ponovnog registriranja i time do dvostrukosti u podacima. Prema tome, statistika evidentira broj dolazaka turista, a ne broj turista.

Noćenja turista jesu svaka registrirana noć osobe (turista) u objektu koji pruža uslugu smještaja.

Prebivalište je mjesto u kojem se osoba nastanila s namjerom da u njemu stalno živi.

Dobna skupina turista iskazuje se prema navršenim godinama života u trenutku boravka u turističkome smještajnom objektu.

Smještajni kapaciteti prikazuju se kao broj soba, apartmana i mjesta za kampiranje i broj stalnih postelja. Primjenom Uredbe br. 692/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj statistici turizma kapacitet smještajnog objekta iskazuje se iz mjeseca u godini kad je bio najveći.

Stalne postelje jesu postelje koje su redovito raspoložive gostima.

Popunjenost stalnih postelja (neto) u promatranom razdoblju dobiva se dijeljenjem ukupnog broja ostvarenih noćenja u promatranom razdoblju brojem postelja i brojem dana u kojem su postelje bile raspoložive u promatranom razdoblju. Podatak je izražen kao postotak.

Popunjenost soba (neto) u promatranom razdoblju dobiva se dijeljenjem ukupnog broja soba korištenih u promatranom razdoblju ukupnim brojem raspoloživih soba u promatranom razdoblju. Podatak je izražen kao postotak.

Odjeljak 55 NKD-a 2007. obuhvaća pružanje usluga smještaja za kraći boravak turista. Neke jedinice mogu pružati samo usluge smještaja, dok druge mogu pružati kombinaciju usluga smještaja, uslugu pripremanja obroka i/ili opremu za rekreaciju. Smještajni turistički objekti tog odjeljka podijeljeni su na četiri skupine.

Skupina 55.1 Hoteli i sličan smještaj obuhvaća ove vrste smještajnih objekata: hotel, hotel baštinu, aparthotel, integralni hotel, difuzni hotel, lječilišne vrste, hotel posebnog standarda, turističko naselje, turistički apartman, pansion i guest house.

Skupina 55.2 Odmarališta i slični objekti za kraći odmor obuhvaća ove vrste smještajnih objekata: sobu, apartman, studio-apartman, kuću za odmor, ruralnu kuću za odmor, hostel, lječilište, prenoćište, odmaralište za djecu, gostionicu s pružanjem usluge smještaja, planinarski dom, lovački dom, učenički dom ili studentski dom te objekt za robinzonski smještaj.

Skupina 55.3 Kampovi i prostori za kampiranje obuhvaća ove vrste smještajnih objekata: kamp, glamping, kampiralište, kamp-odmorište, kamp-odmorište u kućanstvu – objekt za robinzonski smještaj, kamp-odmorište na obiteljskome poljoprivrednom gospodarstvu − objekt za robinzonski smještaj i prostor za kampiranje izvan kampova.

Skupina 55.9 Ostali smještaj obuhvaća nekategorizirane objekte.

Teritorijalni ustroj

Podaci po županijama, gradovima i općinama objavljeni su prema teritorijalnom ustroju na temelju Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 86/06., 125/06., 16/07., 95/08., 46/10., 145/10., 37/13., 44/13., 45/13. i 110/15.).

 

Kratice  
   
EU Europska unija
Eurostat Statistički ured Europske unije
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti 2007.
NN Narodne novine

 

U ovom Priopćenju objavljuju se podaci istraživanja koje je provedeno uz financijsku pomoć Europske unije. Za njegov sadržaj odgovoran je isključivo Državni zavod za statistiku te ni u kojem slučaju ne izražava stav Europske unije.

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Ivana Brozović i Kristina Baluban

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti