Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 07. travnja 2022.
TUR-2022-1-1/2

ISSN 1334-0557

DOLASCI I NOĆENJA TURISTA U KOMERCIJALNOM SMJEŠTAJU U VELJAČI 2022.

I u drugome mjesecu 2022. nastavlja se porast dolazaka i noćenja turista

U komercijalnim smještajnim objektima u veljači 2022. ostvareno je 226 tisuća dolazaka i 570 tisuća noćenja turista, što je za 121 tisuću dolazaka i 324 tisuća noćenja turista više u odnosu na veljaču 2021.

Domaći turisti ostvarili su 110 tisuća dolazaka i 236 tisuća noćenja u veljači 2022., što je za 26 tisuća dolazaka i 69 tisuća noćenja turista više u odnosu na veljaču 2021.

Strani turisti ostvarili su 116 tisuća dolazaka i 334 tisuće noćenja u veljači 2022., što je za 95 tisuća dolazaka i 255 tisuća noćenja turista više u odnosu na veljaču 2021.

Napomena

Detaljni mjesečni podaci dostupni su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku, u dijelu "PC-Axis baze", gdje je omogućeno pregledavanje i ispis podataka u različitim oblicima. Baze podataka ažuriraju se mjesečno.

 

G-1. NOĆENJA TURISTA U VELJAČI, 2019. – 2022.

G-2. STRUKTURA NOĆENJA TURISTA PREMA ODJELJKU 55 NKD-a 2007., VELJAČA 2022.

Najviše dolazaka i noćenja stranih turista iz Slovenije

U veljači 2022. turisti iz Slovenije ostvarili su najviše dolazaka i noćenja, i to 31 tisuću dolazaka i 74 tisuće noćenja, što je 26,7% od ukupno ostvarenih stranih dolazaka i 22,3% od ukupno ostvarenih stranih noćenja. Slijede noćenja turista iz Austrije (11,0%), Njemačke (10,6%), Italije (6,3%), SAD-a (6,1%) te Bosne i Hercegovine (5,9%). Sve spomenute zemlje ostvarile su porast dolazaka i noćenja turista u veljači 2022. u odnosu na veljaču 2021.

Turisti najviše noćili u skupini Hoteli i sličan smještaj

U skupini Hoteli i sličan smještaj turisti su ostvarili najviše noćenja u veljači 2022., i to 344 tisuće, što je 60,3% od ukupno ostvarenih noćenja u komercijalnom smještaju. U odnosu na veljaču 2021. to je za 209 tisuća noćenja više.

Slijede noćenja turista ostvarena u skupini Odmarališta i slični objekti za kraći odmor, i to 193 tisuće noćenja, što je 33,8% od ukupno ostvarenih noćenja. U skupini Kampovi i prostori za kampiranje ostvarene su 33 tisuće noćenja, što je 5,9% od ukupno ostvarenih noćenja.

Skupina Hoteli i sličan smještaj turistima ponudili najviše smještajnih jedinica u veljači 2022.

Turisti su u veljači 2022. na raspolaganju imali 59 tisuća soba, apartmana i mjesta za kampiranje sa 140 tisuća stalnih postelja.

U skupini Hoteli i sličan smještaj turistima je na raspolaganju bilo 27 tisuća soba i apartmana (što je 44,9% od ukupnog broja raspoloživih soba i apartmana) s 52 tisuće stalnih postelja (što je 37,0% od ukupnog broja raspoloživih stalnih postelja). Prosječna popunjenost soba u veljači 2022. iznosila je 28,6%, a stalnih postelja 25,2%.

Istarska županija s najviše  noćenja turista u veljači 2022.

U veljači 2022. Istarska županija ostvarila je najviše noćenja turista, i to 146 tisuća, što je 25,7% od ukupno ostvarenih noćenja. U odnosu na isto razdoblje 2021. to je porast za 107 tisuća noćenja. Slijede Grad Zagreb sa 104 tisuće, što je 18,2% od ukupno ostvarenih noćenja i Primorsko-goranska županija s 95 tisuća noćenja, što je 16,6% od ukupno ostvarenih noćenja.

U prva dva mjeseca 2022. porast dolazaka i noćenja turista

U prva dva mjeseca 2022. u komercijalnim smještajnim objektima turisti su ostvarili 398 tisuća dolazaka i 1,1 milijun noćenja, što je porast dolazaka za 206 tisuća i porast noćenja turista za 581 tisuću u odnosu na isto razdoblje 2021.

Domaći turisti su u prva dva mjeseca 2022. ostvarili 209 tisuća dolazaka i 481 tisuću noćenja, što je porast dolazaka za 54 tisuće i porast noćenja za 141 tisuću.

Strani turisti su u prva dva mjeseca 2022. ostvarili 189 tisuća dolazaka i 595 tisuća noćenja, što je porast dolazaka za 152 tisuće i porast noćenja za 440 tisuća. Najviše noćenja stranih turista ostvarili su turisti iz Slovenije (17,7%), Njemačke (11,6%), Austrije (10,7%), Italije (6,6%), SAD-a te Bosne i Hercegovine (svaka po 6,4%).

1. DOLASCI I NOĆENJA TURISTA

   Dolasci Noćenja
II. 2021. II. 2022. indeksi
II. 2022.
II. 2021.
II. 2021. II. 2022. indeksi
II. 2022.
II. 2021.
struktura noćenja, % prosječan broj noćenja po dolasku
Ukupno 104 074 225 511 216,7 245 157 569 927 232,5 100,0 2,5
Domaći turisti 83 717 109 806 131,2 166 224 235 526 141,7 41,3 2,1
Strani turisti 20 357 115 705 568,4 78 933 334 401 423,7 58,7 2,9

2. DOLASCI I NOĆENJA TURISTA PO ŽUPANIJAMA U VELJAČI 2022.

        Ukupno Domaći Strani Indeksi
II. 2022.
II. 2021.
ukupno domaći strani
Republika Hrvatska dolasci 225 511 109 806 115 705 216,7 131,2 568,4
    noćenja 569 927 235 526 334 401 232,5 141,7 423,7
Zagrebačka županija dolasci 4 468 2 536 1 932 197,2 150,2 334,3
   noćenja 8 055 4 492 3 563 195,7 153,5 299,7
Krapinsko-zagorska županija dolasci 12 568 9 649 2 919 127,6 102,5 669,5
   noćenja 27 953 21 163 6 790 150,2 120,5 645,4
Sisačko-moslavačka županija dolasci 777 486 291 220,7 172,3 415,7
   noćenja 2 242 1 545 697 260,7 204,4 670,2
Karlovačka županija dolasci 4 350 2 949 1 401 103,6 75,4 484,8
   noćenja 8 806 5 644 3 162 119,5 84,8 443,5
Varaždinska županija dolasci 3 719 2 847 872 132,4 112,7 310,3
   noćenja 8 026 6 171 1 855 147,9 131,4 254,5
Koprivničko-križevačka županija dolasci 633 418 215 106,2 81,8 252,9
   noćenja 1 192 741 451 107,7 79,8 252,0
Bjelovarsko-bilogorska županija dolasci 1 247 947 300 132,1 116,2 232,6
   noćenja 4 252 3 478 774 171,5 164,8 209,8
Primorsko-goranska županija dolasci 35 794 20 090 15 704 220,3 147,1 605,4
   noćenja 94 543 45 231 49 312 249,7 158,5 528,6
Ličko-senjska županija dolasci 4 060 2 961 1 099 103,2 79,7 506,5
   noćenja 7 803 5 910 1 893 112,7 92,9 336,8
Virovitičko-podravska županija dolasci 653 421 232 288,9 280,7 305,3
   noćenja 1 515 840 675 379,7 328,1 472,0
Požeško-slavonska županija dolasci 965 815 150 172,9 155,2 454,5
   noćenja 3 032 2 737 295 285,2 275,9 415,5
Brodsko-posavska županija dolasci 1 153 534 619 136,9 105,1 185,3
   noćenja 1 778 796 982 119,3 90,7 160,5
Zadarska županija dolasci 8 178 4 725 3 453 113,3 75,9 348,1
   noćenja 21 338 9 261 12 077 131,7 75,5 306,3
Osječko-baranjska županija dolasci 4 856 3 849 1 007 188,7 180,0 231,0
   noćenja 8 893 6 890 2 003 189,9 199,4 163,4
Šibensko-kninska županija dolasci 3 899 2 414 1 485 154,2 117,0 319,4
   noćenja 9 682 4 782 4 900 156,5 116,7 234,7
Vukovarsko-srijemska županija dolasci 1 711 1 331 380 180,1 170,4 224,9
   noćenja 3 291 2 343 948 188,2 170,4 253,5
Splitsko-dalmatinska županija dolasci 22 981 9 883 13 098 269,9 150,4 673,4
   noćenja 64 350 19 621 44 729 249,2 147,3 357,8
Istarska županija dolasci 52 299 18 190 34 109 375,9 164,1 1)
   noćenja 146 201 42 058 104 143 368,6 164,0 742,2
Dubrovačko-neretvanska županija dolasci 10 378 4 591 5 787 275,4 155,9 701,5
   noćenja 32 138 12 970 19 168 316,6 228,9 427,3
Međimurska županija dolasci 5 329 3 789 1 540 168,9 128,8 719,6
   noćenja 11 180 7 545 3 635 188,5 140,6 644,5
Grad Zagreb dolasci 45 493 16 381 29 112 244,1 145,3 395,5
   noćenja 103 657 31 308 72 349 220,3 139,8 293,3

1)  Indeks je veći od 999.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Svrha statističkog istraživanja

Svrha statističkog istraživanja  Dolasci i noćenja turista jest praćenje turističke aktivnosti u komercijalnim smještajnim objektima i osiguravanje međunarodno usporedivih podataka u skladu s europskim standardima za statistiku turizma. Rezultati ovog istraživanja daju osnovne pokazatelje potrebne za analizu turizma u Republici Hrvatskoj. Osnovni pokazatelji jesu: dolasci i noćenja turista prema zemlji prebivališta te vrstama smještajnih objekata, spol i dobne skupine turista, način dolaska turista te broj soba i stalnih postelja.

Pravna osnova

Istraživanje se provodi prema Zakonu o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) i Uredbi (EU) br. 692/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj statistici turizma.

Jedinice promatranja

Jedinice promatranja jesu sve pravne i fizičke osobe koje pružaju uslugu noćenja u smještajnom objektu te fizičke osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u kućanstvu i na obiteljskome poljoprivrednom gospodarstvu.

Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15., 121/16., 99/18., 25/19., 98/19., 32/20., 42/20. i 126/21.) definirani su načini i uvjeti pod kojima pravne i fizičke osobe mogu pružati uslugu noćenja u smještajnom objektu.

Izvori i metode prikupljanja podataka

Izvor podataka za statističko istraživanje o turističkom prometu (broj dolazaka i noćenja turista) i smještajnim kapacitetima jest sustav eVisitor. Državni zavod za statistiku preuzima mjesečno podatke iz administrativnog izvora sustava eVisitor od Hrvatske turističke zajednice te ih dalje statistički obrađuje. Mjesečni podaci  preuzimaju se sedmog dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Sve pravne i fizičke osobe koje pružaju uslugu noćenja u smještajnom objektu te fizičke osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u kućanstvu i na obiteljskome poljoprivrednom gospodarstvu prema Pravilniku o sustavu eVisitor (NN, br. 43/20.) prijavu i odjavu turista obavljaju putem sustava eVisitor, kao središnjega elektroničkog sustava prijave i odjave turista u Republici Hrvatskoj.

Obuhvat i usporedivost

Ovim statističkim istraživanjem obuhvaćeni su ugostiteljski objekti koji su prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15., 121/16., 99/18., 25/19., 98/19., 32/20., 42/20. i 126/21.) razvrstani u skupine Hoteli, Kampovi i Ostali ugostiteljski objekti za smještaj. Ministar nadležan za turizam pravilnikom propisuje vrste ugostiteljskih objekata unutar navedenih skupina.

Prema Pravilniku o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine Hoteli (NN, br. 56/16. i 120/19.), vrste ugostiteljskih objekata jesu: hotel, hotel baština, aparthotel, integralni hotel, difuzni hotel, hotel posebnog standarda, lječilišne vrste, turističko naselje, turistički apartman, pansion i guest house.

Prema Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine Kampovi (NN, br. 75/08., 54/16., 68/19. i 120/19.), vrste ugostiteljskih objekata jesu: kamp, glamping, kampiralište i kamp-odmorište.

Prema Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine Ostali ugostiteljski objekti za smještaj (NN, br. 54/16. i 69/17.), vrste ugostiteljskih objekata jesu: soba, apartman, studio apartman, kuća za odmor, prenoćište, odmaralište za djecu, hostel, planinarski dom, lovački dom, učenički dom ili studentski dom ili akademis i objekt za robinzonski smještaj.

Prema Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (NN, br. 9/16., 54/16., 61/16., 69/17. i 120/19.), objekti u kućanstvu jesu: soba, apartman, studio apartman, kuća za odmor, kamp, kamp-odmorište i objekt za robinzonski smještaj (kamp-odmorište – robinzonski smještaj).

Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskome poljoprivrednom gospodarstvu (NN, br. 54/16., 69/17. i 120/19.) jesu: soba, apartman, ruralna kuća za odmor, kamp, kamp-odmorište i objekt za robinzonski smještaj (kamp-odmorište – robinzonski smještaj).

Prema članku 29. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15., 121/16., 99/18., 25/19., 98/19., 32/20., 42/20. i 126/21.), ovim statističkim istraživanjem obuhvaćaju se i prostori za kampiranje izvan kampova. Za vrijeme održavanja sportskih, izviđačkih, kulturno-umjetničkih i sličnih manifestacija te organiziranih putovanja kanuima i sličnim plovilima po moru, rijekama i jezerima, biciklima i slično dopušteno je organizirano kampiranje izvan kampova na za to određenim prostorima.

Ovim statističkim istraživanjem obuhvaćaju se i sljedeći objekti koji pružaju usluge smještaja: lječilišta, gostionice s pružanjem usluge smještaja i nekategorizirani objekti.

Prema Uredbi (EU) br. 692/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj statistici turizma, podaci o dolascima i noćenjima turista u Republici Hrvatskoj prema NKD-u 2007., odjeljak 55, za skupine 55.1 Hoteli i sličan smještaj, 55.2 Odmarališta i slični objekti za kraći odmor te 55.3 Kampovi i prostori za kampiranje mjesečno se dostavljaju u Eurostat. Za skupinu 55.1 Hoteli i sličan smještaj mjesečno se dostavlja i podatak o popunjenosti stalnih postelja i soba (neto). Navedeni podaci objavljuju se na Eurostatovim mrežnim stranicama http://ec.europa.eu/eurostat i usporedivi su s podacima država članica Europske unije.

Podacima nije obuhvaćen nekomercijalni turistički promet (boravak vlasnika, članova njihovih obitelji, ostale rodbine i prijatelja u kućama i stanovima za odmor te boravak turista u ostalim objektima u kojima se usluga smještaja ne naplaćuje, npr. kod stanovnika turističkoga grada/općine). Nekomercijalni turistički promet prati se posebnim statističkim istraživanjem.

Povjerljivost

Agregirani podaci kod kojih postoje razlozi za povjerljivost u skladu sa Zakonom o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) i Uredbom br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o europskim statistikama tretiraju se kao povjerljivi i stoga se ne objavljuju.

Definicije

Turizam su aktivnosti osoba koje putuju i borave u mjestima izvan svoje uobičajene sredine, ne dulje od jedne godine, zbog odmora, posla ili drugih osobnih razloga, osim zapošljavanja kod poslovnog subjekta sa sjedištem u mjestu posjeta.

eVisitor je središnji elektronički sustav za prijavu i odjavu turista koji funkcionalno povezuje sve turističke zajednice u Republici Hrvatskoj, a dostupan je putem interneta bez potrebe za posebnim instaliranjem na računalo.

Popis turista u sustavu eVisitor vodi se posebno za svaku pojedinu pravnu i fizičku osobu koja pruža uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (pansioni, hoteli, hosteli itd.), pruža uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma (čarter, kružna putovanja) te uslugu smještaja u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu.

Prijava i odjava turista koji se upisuju u sustav eVisitor autentificira se na temelju sigurnog pristupa sustavu eVisitor autentifikacijskim protokolom koji sadržava cjelokupni proces i uvjete za sigurno i ispravno obavljanje elektroničke prijave i odjave turista.

Uspostavljanje i održavanje sustava eVisitor u nadležnosti je Hrvatske turističke zajednice (HTZ-a).

HTZ je nacionalna turistička organizacija, a osnovana je radi stvaranja i promicanja identiteta i ugleda hrvatskog turizma, planiranja i provedbe zajedničke strategije i koncepcije njegove promocije, predlaganja i izvedbe promidžbenih aktivnosti u zemlji i inozemstvu važnih svim subjektima u turizmu te podizanja razine kvalitete cjelokupne turističke ponude Republike Hrvatske. Sjedište je HTZ-a u Zagrebu. Dužnost predsjednika Hrvatske turističke zajednice obnaša ministar turizma.

Turist je svaka osoba koja u mjestu izvan svojeg prebivališta provede najmanje jednu noć u ugostiteljskome ili drugom objektu za smještaj turista radi odmora ili rekreacije, zdravlja, studija, sporta, religije, porodice, poslova, javnih misija ili skupova. U turiste se ne uključuju osobe koje u mjestu borave više od 12 mjeseci uzastopno, osobe kojima je osnovni razlog posjeta aktivnost koja se financira iz mjesta posjeta, osobe koje redovito dnevno ili tjedno putuju u mjesto u kojem obavljaju posao ili studiraju, osobe koje ulaze ili napuštaju zemlju kao migranti, pogranični radnici, diplomati, konzularni predstavnici i članovi vojnih snaga na redovitom poslu/zadatku, prognanici, nomadi, osobe u tranzitu.

Domaći turist jest svaka osoba s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koja u nekome mjestu u Republici Hrvatskoj izvan svog prebivališta provede najmanje jednu noć u ugostiteljskome ili drugom objektu za smještaj turista.

Strani turist jest svaka osoba s prebivalištem izvan Republike Hrvatske koja privremeno boravi u Republici Hrvatskoj i provede najmanje jednu noć u ugostiteljskome ili drugom objektu za smještaj turista.

Dolazak turista jest broj osoba (turista) koje su se prijavile i ostvarile noćenje u objektu koji pruža uslugu smještaja. Zbog toga u slučaju promjene objekta u kojem boravi dolazi do njegova ponovnog registriranja i time do dvostrukosti u podacima. Prema tome, statistika evidentira broj dolazaka turista, a ne broj turista.

Noćenja turista jesu svaka registrirana noć osobe (turista) u objektu koji pruža uslugu smještaja.

Prebivalište je mjesto u kojem se osoba nastanila s namjerom da u njemu stalno živi.

Dobna skupina turista iskazuje se prema navršenim godinama života u trenutku boravka u turističkome smještajnom objektu.

Smještajni kapaciteti prikazuju se kao broj soba, apartmana i mjesta za kampiranje i broj stalnih postelja. Primjenom Uredbe br. 692/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj statistici turizma kapacitet smještajnog objekta iskazuje se iz mjeseca u godini kad je bio najveći.

Stalne postelje jesu postelje koje su redovito raspoložive gostima.

Popunjenost stalnih postelja (neto) u promatranom razdoblju dobiva se dijeljenjem ukupnog broja ostvarenih noćenja u promatranom razdoblju brojem postelja i brojem dana u kojem su postelje bile raspoložive tijekom promatranog razdoblja. Podatak je izražen kao postotak.

Popunjenost soba (neto) u promatranom razdoblju dobiva se dijeljenjem ukupnog broja soba korištenih tijekom promatranog razdoblja ukupnim brojem raspoloživih soba tijekom promatranog razdoblja. Podatak je izražen kao postotak.

Odjeljak 55 NKD-a 2007. obuhvaća pružanje usluga smještaja za kraći boravak turista. Neke jedinice mogu pružati samo usluge smještaja, dok druge mogu pružati kombinaciju usluga smještaja, uslugu pripremanja obroka i/ili opremu za rekreaciju. Smještajni turistički objekti tog odjeljka podijeljeni su na četiri skupine.

Skupina 55.1 Hoteli i sličan smještaj obuhvaća ove vrste smještajnih objekata: hotel, hotel baštinu, aparthotel, integralni hotel, difuzni hotel, lječilišne vrste, hotel posebnog standarda, turističko naselje, turistički apartman, pansion i guest house.

Skupina 55.2 Odmarališta i slični objekti za kraći odmor obuhvaća ove vrste smještajnih objekata: sobu, apartman, studio-apartman, kuću za odmor, ruralnu kuću za odmor, hostel, lječilište, prenoćište, odmaralište za djecu, gostionicu s pružanjem usluge smještaja, planinarski dom, lovački dom, učenički dom ili studentski dom te objekt za robinzonski smještaj.

Skupina 55.3 Kampovi i prostori za kampiranje obuhvaća ove vrste smještajnih objekata: kamp, glamping, kampiralište, kamp-odmorište, kamp-odmorište u kućanstvu – objekt za robinzonski smještaj, kamp-odmorište na obiteljskome poljoprivrednom gospodarstvu − objekt za robinzonski smještaj i prostor za kampiranje izvan kampova.

Skupina 55.9 Ostali smještaj obuhvaća nekategorizirane objekte.

Teritorijalni ustroj

Podaci po županijama, gradovima i općinama objavljeni su prema teritorijalnom ustroju na temelju Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 86/06., 125/06., 16/07., 95/08., 46/10., 145/10., 37/13., 44/13., 45/13. i 110/15.).

 

Kratice  
   
Eurostat Statistički ured Europske unije
EU Europska unija
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti 2007.
NN Narodne novine
SAD Sjedinjene Američke države

 

U ovom Priopćenju objavljuju se podaci istraživanja koje je provedeno uz financijsku pomoć Europske unije. Za njegov sadržaj odgovoran je isključivo Državni zavod za statistiku te ni u kojem slučaju ne izražava stav Europske unije.

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Ivana Brozović i Kristina Baluban


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr


Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti