Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 09. svibnja 2022.
VT-2022-1-1/2

ISSN 1334-0557

ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM – privremeni podaci od siječnja do veljače 2022. i od siječnja do ožujka 2022.

Ukupan izvoz Republike Hrvatske od siječnja do veljače 2022., prema privremenim podacima, iznosio je 25,8 milijardi kuna. Istodobno je uvoz iznosio 40,0 milijardi kuna. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 14,3 milijarde kuna.

Pokrivenost uvoza izvozom od siječnja do veljače 2022. bila je 64,3%.

Ukupan izvoz Republike Hrvatske od siječnja do ožujka 2022., prema Prvim rezultatima, iznosio je 41,7 milijardi kuna, dok je uvoz iznosio 67,4 milijarde kuna. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 25,6 milijardi kuna.

Pokrivenost uvoza izvozom od siječnja do ožujka 2022., prema Prvim rezultatima, bila je 61,9%.

G-1. ROBNA RAZMJENA S INOZEMSTVOM OD VELJAČE 2021. DO VELJAČE 2022.

1. ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

       Izvoz Uvoz Saldo robne razmjene Pokrivenost uvoza izvozom,%
tis. kuna tis. eura tis. USD tis. kuna tis. eura tis. USD tis. kuna tis. eura tis. USD
2021.                                                                 
  I. 8 536 838 1 132 437 1 388 662 13 091 993 1 736 355 2 130 262 -4 555 154 -603 918 -741 600 65,2
  II. 9 748 615 1 290 425 1 565 258 15 847 140 2 097 436 2 544 221 -6 098 526 -807 011 -978 963 61,5
  III. 12 252 951 1 618 127 1 955 309 18 764 148 2 477 668 2 990 783 -6 511 198 -859 541 -1 035 474 65,3
  IV. 11 833 936 1 564 051 1 843 113 17 300 955 2 286 864 2 690 389 -5 467 020 -722 813 -847 276 68,4
  V. 11 662 434 1 543 357 1 864 848 17 207 699 2 277 460 2 752 362 -5 545 265 -734 103 -887 514 67,8
  VI. 12 312 121 1 638 469 1 998 186 18 465 830 2 457 260 2 996 099 -6 153 709 -818 791 -997 913 66,7
  VII. 11 959 641 1 596 597 1 898 750 18 126 347 2 419 924 2 877 812 -6 166 707 -823 327 -979 062 66,0
  VIII. 9 975 654 1 330 239 1 578 187 16 795 815 2 239 587 2 658 300 -6 820 161 -909 348 -1 080 113 59,4
  IX. 12 639 283 1 687 895 1 992 756 19 125 769 2 554 182 3 016 137 -6 486 486 -866 287 -1 023 382 66,1
  X. 13 652 387 1 822 082 2 120 625 19 276 137 2 572 735 3 011 253 -5 623 750 -750 653 -890 628 70,8
  XI. 14 812 751 1 973 072 2 299 706 19 722 892 2 627 021 3 061 775 -4 910 141 -653 949 -762 069 75,1
  XII. 14 356 303 1 909 518 2 169 111 19 312 842 2 568 467 2 917 911 -4 956 538 -658 949 -748 800 74,3
  I. – XII. 143 742 913 19 106 268 22 674 510 213 037 568 28 314 959 33 647 304 -69 294 655 -9 208 690 -10 972 795 67,5
2022.                                  
  I. 12 409 046 1 650 619 1 867 388 19 077 875 2 537 707 2 870 928 -6 668 829 -887 088 -1 003 539 65,0
  II. 13 347 933 1 773 249 1 991 667 20 952 398 2 783 411 3 123 959 -7 604 465 -1 010 162 -1 132 292 63,7
  I. - II. 25 756 979 3 423 868 3 859 055 40 030 273 5 321 118 5 994 887 -14 273 295 -1 897 250 -2 135 832 64,3

I. ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U KUNAMA

1. IZVOZ I UVOZ PREMA NKD-u 2007.

tis. kuna

         Izvoz  Uvoz
I. –  II. 2021. I. – II. 2022. indeksi
I. – II. 2022.
I. – II. 2021.
I. – II. 2021. I. – II. 2022. indeksi
I. – II. 2022.
I. – II. 2021.
    Ukupno 18 285 453 25 756 979 140,9 28 939 133 40 030 273 138,3
A   Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 1 223 512 1 537 317 125,6 948 900 1 214 916 128,0
  Rudarstvo i vađenje 986 267 2 092 691 212,2 1 245 533 3 510 739 281,9
  Prerađivačka industrija 15 143 590 19 288 974 127,4 25 936 454 33 588 116 129,5
  10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 1 436 686 1 721 071 119,8 2 530 669 3 095 091 122,3
  11 Proizvodnja pića 145 821 187 628 128,7 214 060 247 631 115,7
  12 Proizvodnja duhanskih proizvoda 182 389 193 436 106,1 178 378 198 532 111,3
  13 Proizvodnja tekstila 201 948 237 481 117,6 466 266 563 298 120,8
  14 Proizvodnja odjeće 680 458 801 546 117,8 1 180 250 1 464 937 124,1
  15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 511 731 556 192 108,7 734 076 707 350 96,4
  16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala 986 220 1 362 700 138,2 402 526 568 257 141,2
  17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 364 408 537 191 147,4 586 748 838 673 142,9
  18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa 2 232 2 638 118,2 2 714 4 380 161,4
  19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 490 031 947 253 193,3 1 288 871 2 129 845 165,2
  20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 920 987 1 390 472 151,0 2 496 018 3 447 961 138,1
  21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 1 201 779 1 190 033 99,0 2 046 453 2 266 164 110,7
  22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 634 922 849 283 133,8 1 315 580 1 633 844 124,2
  23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 586 241 709 909 121,1 538 673 691 210 128,3
  24 Proizvodnja metala 763 984 1 286 166 168,3 1 810 836 3 161 531 174,6
  25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 1 198 932 1 551 687 129,4 1 173 851 1 352 237 115,2
  26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 646 812 676 476 104,6 1 838 049 2 215 844 120,6
  27 Proizvodnja električne opreme 1 483 796 1 857 656 125,2 1 664 399 2 142 920 128,8
  28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n. 1 098 679 1 295 411 117,9 2 225 874 2 703 646 121,5
  29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 743 494 829 150 111,5 1 909 129 2 258 725 118,3
  30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 272 913 445 206 163,1 235 779 564 890 239,6
  31 Proizvodnja namještaja 339 653 397 410 117,0 463 322 530 617 114,5
  32 Ostala prerađivačka industrija 249 473 262 979 105,4 633 934 800 531 126,3
D   Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  387 461 2 142 123 552,9 552 559 1 337 827 242,1
E   Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  466 225 592 558 127,1 190 774 306 037 160,4
J   Informacije i komunikacije  72 933 88 984 122,0 59 016 69 743 118,2
M   Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  2 2 71,9 92 138 149,5
R   Umjetnost, zabava i rekreacija  315 227 72,1 815 179 21,9
    Neraspoređeno  5 147 14 102 274,0 4 990 2 579 51,7

2. IZVOZ I UVOZ PO SEKTORIMA SMTK

tis. kuna

        Izvoz Uvoz
I. – II. 2021. I. – II. 2022. indeksi
I. –  II. 2022.
I. – II. 2021.
I. – II. 2021. I. – II. 2022. indeksi
I. – II. 2022.
I. –  II. 2021.
  Ukupno 18 285 453 25 756 979 140,9 28 939 133 40 030 273 138,3
0 Hrana i žive životinje 2 288 572 2 741 243 119,8 3 091 999 3 760 671 121,6
1 Pića i duhan 321 950 358 066 111,2 401 570 457 306 113,9
2 Sirove materije, osim goriva 1 469 682 1 949 524 132,6 648 353 974 096 150,2
3 Mineralna goriva i maziva 1 764 860 5 066 827 287,1 3 143 562 6 933 280 220,6
4 Životinjska i biljna ulja i masti 117 104 143 161 122,3 142 788 203 249 142,3
5 Kemijski proizvodi 2 340 793 2 936 231 125,4 4 828 444 6 230 474 129,0
6 Proizvodi svrstani prema materijalu 3 222 951 4 395 935 136,4 5 166 071 7 221 674 139,8
7 Strojevi i prijevozna sredstva 4 128 786 5 033 259 121,9 7 501 747 9 419 540 125,6
8 Razni gotovi proizvodi 2 530 041 2 983 082 117,9 3 976 149 4 663 438 117,3
9 Proizvodi i transakcije, d. n. 95 567 135 547 141,8 33 459 163 966 490,0
  Neraspoređeno 5 147 14 102 274,0 4 990 2 579 51,7

3. IZVOZ I UVOZ PREMA EKONOMSKIM GRUPACIJAMA ZEMALJA

tis. kuna

          Izvoz Uvoz
I. – II. 2021. I. – II. 2022. indeksi
I. –  II. 2022.
I. – II. 2021.
I. – II. 2021. I. – II. 2022. indeksi
I. – II. 2022.
I. – II. 2021.
Ukupno 18 285 453 25 756 979 140,9 28 939 133 40 030 273 138,3
Države članice EU-a1) 12 764 362 18 572 026 145,5 23 174 396 29 448 419 127,1
Austrija 1 067 853 1 411 571 132,2 2 041 793 2 412 537 118,2
Belgija 262 757 245 289 93,4 760 706 822 281 108,1
Bugarska 132 453 153 318 115,8 456 297 392 177 85,9
Cipar 23 627 10 163 43,0 9 671 10 627 109,9
Češka 307 900 398 352 129,4 748 548 800 733 107,0
Danska 106 487 304 305 285,8 162 610 227 740 140,1
Estonija 10 063 17 679 175,7 6 983 12 463 178,5
Finska 33 009 29 276 88,7 35 354 69 817 197,5
Francuska 533 321 673 322 126,3 781 819 950 826 121,6
Grčka 85 596 95 149 111,2 349 096 220 036 63,0
Irska 70 156 80 032 114,1 105 490 75 529 71,6
Italija 2 353 334 3 052 090 129,7 3 576 190 4 905 489 137,2
Letonija 36 544 31 528 86,3 16 687 30 207 181,0
Litva 62 026 76 807 123,8 50 618 68 377 135,1
Luksemburg 15 238 216 082 3) 19 256 35 138 182,5
Mađarska 1 585 756 2 896 021 182,6 2 344 596 2 864 843 122,2
Malta 47 288 39 861 84,3 8 465 9 604 113,4
Nizozemska 280 727 327 112 116,5 1 153 677 1 446 445 125,4
Njemačka 2 350 074 3 077 684 131,0 4 344 225 5 523 446 127,1
Poljska 417 495 524 302 125,6 1 193 952 1 480 994 124,0
Portugal 36 663 98 653 269,1 35 534 51 006 143,5
Rumunjska 395 337 412 700 104,4 311 701 563 621 180,8
Sjeverna Irska 1 531 10 029 655,0 4 995 11 042 221,0
Slovačka 169 776 268 256 158,0 656 086 969 014 147,7
Slovenija 1 906 738 3 538 571 185,6 3 200 522 4 470 798 139,7
Španjolska 303 533 310 246 102,2 653 559 725 415 111,0
Švedska 166 639 264 882 159,0 145 867 297 904 204,2
Neraspoređeno 2 442 8 747 358,2 98 313 320,8
Zemlje Efte 352 789 394 516 111,8 235 073 236 893 100,8
Island 2 211 2 342 105,9 38 65 172,2
Lihtenštajn 8 363 27 917 333,8 76 62 81,7
Norveška 63 719 56 672 88,9 12 153 24 041 197,8
Švicarska 278 496 307 584 110,4 222 806 212 726 95,5
Zemlje Cefte 2 668 857 4 099 991 153,6 1 868 186 2 701 685 144,6
Albanija 63 096 72 307 114,6 12 048 35 742 296,7
Bosna i Hercegovina 1 403 896 2 248 722 160,2 1 033 646 1 381 664 133,7
Crna Gora 160 226 268 283 167,4 4 454 4 837 108,6
Kosovo 111 192 130 770 117,6 4 198 11 032 262,8
Moldavija 746 2 599 348,6 944 2 141 226,8
Sjeverna Makedonija 129 857 167 947 129,3 74 413 120 665 162,2
Srbija 799 844 1 209 363 151,2 738 484 1 145 605 155,1
Zemlje OPEC-a 147 527 171 722 116,4 116 155 216 457 186,4
Alžir 4 504 1 428 31,7 57 950 69 313 119,6
Angola - 6 558 - 1 - -
Ekvatorska Gvineja - 93 - - - -
Gabon 103 2 694 3) 154 0 0,1
Irak 3 768 4 378 116,2 - 23 -
Iran, Islamska Republika 5 755 5 018 87,2 4 325 8 247 190,7
Kongo 58 546 949,3 - - -
Kuvajt 7 142 5 232 73,3 - - -
Libija 10 918 9 916 90,8 46 264 2 0,0
Nigerija 1 074 3 802 354,0 517 106 977 3)
Saudijska Arabija 56 093 62 545 111,5 4 140 28 451 687,3
Ujedinjeni Arapski Emirati 58 114 69 487 119,6 2 518 3 121 124,0
Bolivarijanska Republika Venezuela - 24 - 286 323 112,9
Ostale europske zemlje 690 155 918 104 133,0 1 003 688 1 267 964 126,3
Bjelorusija 23 481 26 966 114,8 14 294 9 844 68,9
Rusija 171 414 206 185 120,3 405 532 305 842 75,4
Turska 282 894 325 932 115,2 458 960 750 205 163,5
Ujedinjena Kraljevina2) 163 666 279 838 171,0 81 233 111 653 137,4
Ukrajina 48 411 79 068 163,3 43 280 89 990 207,9
Ostale zemlje 289 115 40,0 389 430 110,4
Ostale azijske zemlje 617 475 676 468 109,6 2 059 625 2 449 613 118,9
Azerbajdžan 934 7 210 771,5 473 997 - -
Bangladeš 2 663 3 323 124,8 14 055 15 242 108,4
Filipini 707 9 655 3) 1 261 2 499 198,3
Hong Kong, Kina 16 498 6 857 41,6 1 245 6 274 503,8
Indija 53 551 19 289 36,0 154 596 206 327 133,5
Indonezija 4 345 10 024 230,7 19 884 59 993 301,7
Izrael 42 098 27 842 66,1 20 193 54 247 268,6
Japan 203 367 269 241 132,4 38 519 44 722 116,1
Katar 35 592 18 257 51,3 2 640 2 149 81,4
Kazahstan 18 402 19 848 107,9 10 667 3 443 32,3
Kina 81 825 115 834 141,6 1 136 463 1 668 543 146,8
Koreja, Republika 13 786 9 382 68,1 57 887 210 679 364,0
Libanon 20 950 23 406 111,7 - 20 -
Malezija 15 850 1 551 9,8 11 858 19 706 166,2
Pakistan 625 400 64,0 10 295 13 959 135,6
Singapur 3 728 8 816 236,4 5 441 21 735 399,4
Tajland 1 787 19 681 3) 27 081 23 464 86,6
Tajvan, Kina 56 620 47 924 84,6 32 204 33 909 105,3
Vijetnam 25 701 25 673 99,9 25 251 43 075 170,6
Ostale zemlje 18 445 32 257 174,9 16 089 19 629 122,0
Ostale afričke zemlje  168 122 182 648 108,6 53 472 113 873 213,0
Egipat 71 427 117 123 164,0 24 870 50 861 204,5
Etiopija 10 079 429 4,3 32 105 327,3
Južnoafrička Republika 17 085 8 653 50,6 2 973 31 491 3)
Maroko 25 061 29 659 118,3 9 470 13 427 141,8
Tunis 9 585 3 732 38,9 4 220 2 536 60,1
Ostale zemlje 34 885 23 052 66,1 11 908 15 453 129,8
Ostale američke zemlje  844 492 695 833 82,4 341 635 3 191 100 934,1
Argentina 1 093 2 797 256,0 11 691 18 191 155,6
Brazil 10 152 4 975 49,0 9 168 20 876 227,7
Kanada 53 992 50 567 93,7 8 848 24 663 278,7
Meksiko 9 155 8 996 98,3 20 345 29 521 145,1
SAD 750 979 606 086 80,7 254 840 3 063 496 3)
Ostale zemlje 19 121 22 413 117,2 36 743 34 353 93,5
Oceanijske zemlje 27 474 28 875 105,1 48 097 25 512 53,0
Australija 25 488 25 030 98,2 47 177 24 561 52,1
Novi Zeland 1 961 3 352 170,9 920 501 54,5
Ostale zemlje 25 493 3) - 449 -
Neraspoređeno 4 200 16 796 399,9 38 806 378 757 976,0

1) Od 1. siječnja 2021. Ujedinjena Kraljevina prestala je biti država članica EU-a. Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj omogućio je Sjevernoj Irskoj da i dalje ostane sastavni dio carinskog teritorija Ujedinjene Kraljevine. Stoga su podaci za Sjevernu Irsku uključeni u podatke o robnoj razmjeni s državama članicama EU-a.
2) Od 1. siječnja 2021. podaci za Ujedinjenu Kraljevinu ne uključuju podatke za Sjevernu Irsku.
3) Indeks je veći od 999.

4. PRVI REZULTATI ROBNE RAZMJENE REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

tis. kuna

         I. – III. 2021. I. – III. 2022. indeksi
I. – III. 2022.
I. – III. 2021.
Izvoz 30 538 404 41 726 822 136,6
Države članice EU-a1) 21 100 403 30 156 300 142,9
Države nečlanice EU-a2) 9 438 001 11 570 521 122,6
Uvoz 47 703 282 67 374 034 141,2
Države članice EU-a1) 37 972 828 50 054 678 131,8
Države nečlanice EU-a2) 9 730 453 17 319 357 178,0
Saldo robne razmjene -17 164 878 -25 647 213 3)
Pokrivenost uvoza izvozom, % 64,0 61,9 3)

1) Od 1. siječnja 2021. Ujedinjena Kraljevina prestala je biti država članica EU-a. Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj omogućio je Sjevernoj Irskoj da i dalje ostane sastavni dio carinskog teritorija Ujedinjene Kraljevine. Stoga su podaci za Sjevernu Irsku uključeni u podatke o robnoj razmjeni s državama članicama EU-a.
2) Od 1. siječnja 2021. u podatke za države nečlanice EU-a uključeni su podaci za Ujedinjenu Kraljevinu bez Sjeverne Irske.
3) Indeks se ne iskazuje.

 

 

 

 

II. ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U EURIMA

1. PROSJEČNA VRIJEDNOST EURA ZA REPUBLIKU HRVATSKU

          Izvoz Uvoz
I. – II. 2021. I. –  II. 2022. indeksi
I. –  II. 2022.
I. –  II. 2021.
I. – II. 2021. I. – II. 2022. indeksi
I. – II. 2022.
I. –  II. 2021.
Prosječan tečaj 1 eura u kunama 7,5470 7,5228 99,7 7,5484 7,5229 99,7

2. IZVOZ I UVOZ PREMA NKD-u 2007.

tis. eura

    Izvoz  Uvoz
I.- II. 2021. I.- II. 2022. indeksi
I.- II. 2022.
I.- II. 2021.
I.- II. 2021. I.- II. 2022. indeksi
I.- II. 2022.
I.- II. 2021.
    Ukupno 2 422 862 3 423 868 141,3 3 833 791 5 321 118 138,8
A   Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 162 113 204 357 126,1 125 701 161 483 128,5
  Rudarstvo i vađenje 130 625 278 126 212,9 165 028 466 993 283,0
  Prerađivačka industrija 2 006 577 2 564 132 127,8 3 435 924 4 464 407 129,9
  10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 190 379 228 791 120,2 335 232 411 357 122,7
  11 Proizvodnja pića 19 327 24 948 129,1 28 359 32 916 116,1
  12 Proizvodnja duhanskih proizvoda 24 171 25 716 106,4 23 626 26 388 111,7
  13 Proizvodnja tekstila 26 755 31 568 118,0 61 770 74 871 121,2
  14 Proizvodnja odjeće 90 144 106 537 118,2 156 359 194 724 124,5
  15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 67 785 73 921 109,1 97 235 94 016 96,7
  16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala 130 680 181 144 138,6 53 327 75 531 141,6
  17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 48 282 71 408 147,9 77 731 111 468 143,4
  18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa 296 351 118,6 359 582 162,0
  19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 64 977 126 002 193,9 170 750 283 097 165,8
  20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 122 036 184 833 151,5 330 645 458 271 138,6
  21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 159 319 158 208 99,3 271 093 301 224 111,1
  22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 84 114 112 881 134,2 174 281 217 157 124,6
  23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 77 675 94 368 121,5 71 359 91 869 128,7
  24 Proizvodnja metala 101 220 170 957 168,9 239 892 420 209 175,2
  25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 158 882 206 276 129,8 155 543 179 750 115,6
  26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 85 693 89 923 104,9 243 501 294 545 121,0
  27 Proizvodnja električne opreme 196 574 246 922 125,6 220 528 284 870 129,2
  28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n. 145 583 172 205 118,3 294 878 359 360 121,9
  29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 98 483 110 213 111,9 252 857 300 169 118,7
  30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 36 159 59 185 163,7 31 225 75 087 240,5
  31 Proizvodnja namještaja 44 991 52 818 117,4 61 396 70 540 114,9
  32 Ostala prerađivačka industrija 33 053 34 958 105,8 83 981 106 404 126,7
D   Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  51 365 284 758 554,4 73 271 177 901 242,8
E   Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  61 793 78 762 127,5 25 267 40 679 161,0
J   Informacije i komunikacije  9 664 11 828 122,4 7 818 9 270 118,6
M   Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  0 0 72,3 12 18 150,0
R   Umjetnost, zabava i rekreacija  42 30 72,3 108 24 22,0
    Neraspoređeno  682 1 874 274,7 662 343 51,8

3. IZVOZ I UVOZ PO SEKTORIMA SMTK

tis. eura

        Izvoz Uvoz
I.- II. 2021. I.- II. 2022. indeksi
I.- II. 2022.
I.- II. 2021.
I.- II. 2021. I.- II. 2022. indeksi
I.- II. 2022.
I.- II. 2021.
  Ukupno 2 422 862 3 423 868 141,3 3 833 791 5 321 118 138,8
0 Hrana i žive životinje 303 260 364 416 120,2 409 586 499 821 122,0
1 Pića i duhan 42 669 47 605 111,6 53 195 60 787 114,3
2 Sirove materije, osim goriva 194 759 259 139 133,1 85 888 129 477 150,8
3 Mineralna goriva i maziva 233 864 673 571 288,0 416 544 921 984 221,3
4 Životinjska i biljna ulja i masti 15 512 19 026 122,7 18 924 27 019 142,8
5 Kemijski proizvodi 310 239 390 319 125,8 639 622 828 126 129,5
6 Proizvodi svrstani prema materijalu 427 004 584 318 136,8 684 400 959 875 140,3
7 Strojevi i prijevozna sredstva 547 016 669 076 122,3 993 785 1 252 026 126,0
8 Razni gotovi proizvodi 335 195 396 504 118,3 526 755 619 873 117,7
9 Proizvodi i transakcije, d. n. 12 661 18 020 142,3 4 431 21 788 491,7
  Neraspoređeno 682 1 874 274,7 662 343 51,8

4. IZVOZ I UVOZ PREMA EKONOMSKIM GRUPACIJAMA ZEMALJA

tis. eura

            Izvoz Uvoz
I.- II. 2021. I.- II. 2022. indeksi
I.- II. 2022.
I.- II. 2021.
I.- II. 2021. I.- II. 2022. indeksi
I.- II. 2022.
I.- II. 2021.
Ukupno 2 422 862 3 423 868 141,3 3 833 791 5 321 118 138,8
Države članice EU-a1) 1 690 554 2 468 107 146,0 3 069 252 3 913 406 127,5
Austrija 141 430 187 581 132,6 270 426 320 594 118,6
Belgija 34 798 32 596 93,7 100 749 109 280 108,5
Bugarska 17 539 20 375 116,2 60 412 52 119 86,3
Cipar 3 127 1 351 43,2 1 281 1 412 110,2
Češka 40 780 52 941 129,8 99 144 106 412 107,3
Danska 14 105 40 439 286,7 21 538 30 267 140,5
Estonija 1 333 2 350 176,3 925 1 656 179,1
Finska 4 372 3 891 89,0 4 683 9 278 198,1
Francuska 70 638 89 492 126,7 103 535 126 351 122,0
Grčka 11 337 12 646 111,5 46 257 29 243 63,2
Irska 9 295 10 634 114,4 13 970 10 037 71,8
Italija 311 680 405 596 130,1 473 643 651 899 137,6
Letonija 4 837 4 189 86,6 2 210 4 014 181,6
Litva 8 214 10 208 124,3 6 704 9 086 135,5
Luksemburg 2 017 28 717 3) 2 549 4 670 183,2
Mađarska 210 019 384 870 183,3 310 502 380 709 122,6
Malta 6 261 5 298 84,6 1 121 1 277 113,9
Nizozemska 37 179 43 472 116,9 152 797 192 224 125,8
Njemačka 311 266 408 995 131,4 575 352 734 002 127,6
Poljska 55 295 69 677 126,0 158 130 196 810 124,5
Portugal 4 856 13 110 270,0 4 707 6 778 144,0
Rumunjska 52 361 54 846 104,7 41 284 74 902 181,4
Sjeverna Irska 203 1 333 657,6 662 1 467 221,8
Slovačka 22 485 35 647 158,5 86 896 128 767 148,2
Slovenija 252 531 470 260 186,2 423 877 594 123 140,2
Španjolska 40 205 41 232 102,6 86 569 96 394 111,3
Švedska 22 068 35 201 159,5 19 318 39 595 205,0
Neraspoređeno 324 1 163 359,1 13 42 322,2
Zemlje Efte 46 792 52 482 112,2 31 179 31 510 101,1
Island 293 312 106,3 5 9 172,5
Lihtenštajn 1 109 3 714 335,0 10 8 82,0
Norveška 8 448 7 539 89,2 1 612 3 199 198,5
Švicarska 36 942 40 917 110,8 29 552 28 294 95,7
Zemlje Cefte 353 979 545 394 154,1 247 782 359 403 145,0
Albanija 8 371 9 620 114,9 1 598 4 754 297,5
Bosna i Hercegovina 186 198 299 130 160,7 137 095 183 807 134,1
Crna Gora 21 250 35 689 167,9 591 643 108,9
Kosovo 14 749 17 395 117,9 557 1 467 263,6
Moldavija 99 346 349,4 125 285 227,4
Sjeverna Makedonija 17 223 22 341 129,7 9 869 16 050 162,6
Srbija 106 089 160 874 151,6 97 948 152 397 155,6
Zemlje OPEC-a 19 558 22 838 116,8 15 401 28 781 186,9
Alžir 597 190 31,8 7 688 9 221 119,9
Angola - 872 - 0 - -
Ekvatorska Gvineja - 12 - - - -
Gabon 14 358 3) 20 0 0,1
Irak 499 582 116,6 - 3 -
Iran, Islamska Republika 763 667 87,5 574 1 097 191,1
Kongo 8 73 953,2 - - -
Kuvajt 947 696 73,5 - - -
Libija 1 447 1 319 91,1 6 130 0 0,0
Nigerija 142 506 355,2 68 14 219 3)
Saudijska Arabija 7 434 8 317 111,9 549 3 783 689,5
Ujedinjeni Arapski Emirati 7 708 9 243 119,9 334 415 124,5
Bolivarijanska Republika Venezuela - 3 - 38 43 113,2
Ostale europske zemlje 91 543 122 129 133,4 133 107 168 661 126,7
Bjelorusija 3 117 3 588 115,1 1 895 1 309 69,1
Rusija 22 737 27 426 120,6 53 770 40 672 75,6
Turska 37 523 43 346 115,5 60 878 99 796 163,9
Ujedinjena Kraljevina2) 21 709 37 235 171,5 10 770 14 853 137,9
Ukrajina 6 419 10 519 163,9 5 742 11 973 208,5
Ostale zemlje 38 15 40,1 52 57 110,8
Ostale azijske zemlje 81 898 89 985 109,9 273 125 325 908 119,3
Azerbajdžan 124 959 773,6 62 801 - -
Bangladeš 353 442 125,1 1 865 2 028 108,7
Filipini 94 1 285 3) 167 332 199,0
Hong Kong, Kina 2 188 912 41,7 165 835 505,4
Indija 7 101 2 564 36,1 20 501 27 450 133,9
Indonezija 576 1 334 231,6 2 636 7 984 302,9
Izrael 5 584 3 705 66,3 2 678 7 218 269,6
Japan 26 973 35 818 132,8 5 108 5 951 116,5
Katar 4 725 2 429 51,4 351 286 81,5
Kazahstan 2 440 2 641 108,2 1 415 458 32,4
Kina 10 854 15 411 142,0 150 754 221 990 147,3
Koreja, Republika 1 827 1 248 68,3 7 680 28 032 365,0
Libanon 2 782 3 112 111,9 - 3 -
Malezija 2 100 206 9,8 1 573 2 621 166,6
Pakistan 83 53 64,1 1 366 1 856 135,9
Singapur 494 1 172 237,2 721 2 891 400,9
Tajland 237 2 618 3) 3 590 3 122 87,0
Tajvan, Kina 7 505 6 370 84,9 4 271 4 510 105,6
Vijetnam 3 410 3 415 100,2 3 349 5 730 171,1
Ostale zemlje 2 447 4 290 175,4 2 134 2 611 122,4
Ostale afričke zemlje  22 302 24 298 108,9 7 090 15 142 213,6
Egipat 9 475 15 580 164,4 3 297 6 763 205,1
Etiopija 1 337 57 4,3 4 14 328,2
Južnoafrička Republika 2 266 1 151 50,8 394 4 186 3)
Maroko 3 324 3 946 118,7 1 256 1 786 142,1
Tunis 1 270 496 39,1 559 337 60,3
Ostale zemlje 4 629 3 067 66,2 1 578 2 056 130,2
Ostale američke zemlje  112 033 92 558 82,6 45 337 424 544 936,4
Argentina 145 372 256,8 1 552 2 420 155,9
Brazil 1 345 662 49,2 1 216 2 776 228,2
Kanada 7 161 6 727 93,9 1 173 3 281 279,6
Meksiko 1 214 1 197 98,6 2 699 3 928 145,6
SAD 99 632 80 617 80,9 33 822 407 569 3)
Ostale zemlje 2 536 2 982 117,6 4 874 4 569 93,7
Oceanijske zemlje 3 645 3 841 105,4 6 373 3 391 53,2
Australija 3 382 3 330 98,5 6 251 3 265 52,2
Novi Zeland 260 446 171,4 122 67 54,8
Ostale zemlje 3 66 3) - 60 -
Neraspoređeno 557 2 235 401,1 5 146 50 371 978,9

1) Od 1. siječnja 2021. Ujedinjena Kraljevina prestala je biti država članica EU-a. Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj omogućio je Sjevernoj Irskoj da i dalje ostane sastavni dio carinskog teritorija Ujedinjene Kraljevine. Stoga su podaci za Sjevernu Irsku uključeni u podatke o robnoj razmjeni s državama članicama EU-a.
2) Od 1. siječnja 2021. podaci za Ujedinjenu Kraljevinu ne uključuju podatke za Sjevernu Irsku.
3) Indeks je veći od 999.

5. PROSJEČNA VRIJEDNOST EURA ZA REPUBLIKU HRVATSKU - PRVI REZULTATI

    Izvoz Uvoz
I. - III. 2021. I. - III. 2022. indeksi
I. - III. 2022.
I. - III. 2021.
I. - III. 2021. I. - III. 2022. indeksi
I. - III. 2022.
I. - III. 2021.
Prosječan tečaj 1 eura u kunama 7,5572 7,5297 99,6 7,5582 7,5306 99,6

6. PRVI REZULTATI ROBNE RAZMJENE REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

tis. eura

         I. - III. 2021. I. - III. 2022. indeksi
I. - III. 2022.
I. - III. 2021.
Izvoz 4 040 989 5 541 652 137,1
Države članice EU-a1) 2 790 983 4 002 992 143,4
Države nečlanice EU-a2) 1 250 006 1 538 660 123,1
Uvoz 6 311 459 8 946 687 141,8
Države članice EU-a1) 5 022 772 6 643 473 132,3
Države nečlanice EU-a2) 1 288 687 2 303 214 178,7
Saldo robne razmjene -2 270 470 -3 405 035 3)
Pokrivenost uvoza izvozom, % 64,0 61,9 3)

1) Od 1. siječnja 2021. Ujedinjena Kraljevina prestala je biti država članica EU-a. Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj omogućio je Sjevernoj Irskoj da i dalje ostane sastavni dio carinskog teritorija Ujedinjene Kraljevine. Stoga su podaci za Sjevernu Irsku uključeni u podatke o robnoj razmjeni s državama članicama EU-a.
2) Od 1. siječnja 2021. u podatke za države nečlanice EU-a uključeni su podaci za Ujedinjenu Kraljevinu bez Sjeverne Irske.
3) Indeks se ne iskazuje.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Izvor podataka za statistiku robne razmjene s državama članicama EU-a jest Intrastatov obrazac kojim izvještajne jedinice izvješćuju o primicima i/ili otpremama na mjesečnoj osnovi, tj. u mjesecu u kojem roba fizički ulazi ili napušta teritorij Republike Hrvatske. Izvještajne jedinice jesu svi poslovni subjekti, obveznici poreza na dodanu vrijednost, čija vrijednost robne razmjene s državama članicama EU-a prelazi prag uključivanja određenoga za izvještajnu godinu. Za 2022. određena je vrijednost praga uključivanja za primitke od 2,6 milijuna kuna i za otpreme od 1,5 milijuna kuna. Radi potpunog usklađivanja s metodologijom i zakonodavstvom EU-a u podatke o robnoj razmjeni s inozemstvom uključena je vrijednost trgovine ispod praga uključivanja, procijenjena na osnovi podataka o isporukama i stjecanjima dobara u države članice/iz država članica EU-a, dobivenih od Porezne uprave Republike Hrvatske.

Prvi rezultati statistike robne razmjene Republike Hrvatske s inozemstvom sastavni su dio ovog Priopćenja i sadržavaju procjenu vrijednosti trgovine ispod praga uključivanja za cjelokupno razdoblje na koje se odnose.

Izvor podataka za statistiku robne razmjene s trećim zemljama, odnosno državama nečlanicama EU-a, jesu Jedinstvene carinske deklaracije o izvozu i uvozu robe. Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske dobiva od Carinske uprave Republike Hrvatske kontrolirane Jedinstvene carinske deklaracije u obliku slogova.

Poštujući osnovne metodološke preporuke Statističkog ureda UN-a i Eurostata, Državni zavod za statistiku prikupljene podatke Intrastata i Extrastata statistički obrađuje i objavljuje kao jedinstveni podatak robne razmjene Republike Hrvatske s inozemstvom.

Pravna osnova

Pravna osnova za provođenje istraživanja Intrastat jest europsko zakonodavstvo za statistiku robne razmjene između država članica EU-a, Uredba (EU) br. 2019/2152 te provedbena Uredba Komisije br. 2020/1197, Zakon o službenoj statistici (NN, br. 25/20.), Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2022. godine (NN, br. 42/22.) i Zakon o carinskoj službi (NN, br. 68/13., 30/14., 115/16., 39/19. i 98/19.). Opširnija metodološka objašnjenja za ovo istraživanje objavljena su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku.

Pravna osnova za Extrastat jest europsko zakonodavstvo za statistiku robne razmjene s trećim zemljama, Uredba (EU) br. 2019/2152 te Provedbene uredbe Komisije br. 2020/1197 i br. 2021/1225, Delegirana uredba (EU) br. 2021/1704, Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije (NN, br. 40/16.), Zakon o službenoj statistici (NN, br. 25/20.), Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2022. godine (NN, br. 42/22.), Zakon o carinskoj službi (NN, br. 68/13., 30/14., 115/16., 39/19. i 98/19.) i Pravilnik o popunjavanju Jedinstvene carinske deklaracije (NN, br. 65/19. i 136/20.).

Obuhvat i usporedivost

Statistika robne razmjene s inozemstvom obuhvaća svu robu koja se izvozi iz zemlje odnosno uvozi u zemlju. U podatke o robnoj razmjeni s inozemstvom uključeni su i izvoz i uvoz prema osnovi unutarnje i vanjske proizvodnje na bruto osnovi.

Statistička vrijednost robe jest vrijednost robe na hrvatskoj granici. Kod izvoza, odnosno otprema, vrijednosti su prikazane prema paritetu fob, a kod uvoza, odnosno primitaka, vrijednosti se prikazuju prema paritetu cif.

Iznosi u stranim valutama preračunani su u kune, eure i američke dolare primjenom mjesečnih tečajnih lista određenih za izvještajni mjesec. Primjenjuje se srednji valutni tečaj Hrvatske narodne banke.

U pojedinim tablicama može se dogoditi da ukupni zbroj ne odgovara zbroju pojedinačnih stavki zbog zaokruživanja na tisuće.

U prikazivanju podataka po djelatnostima primjenjuje se NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.), koji je stupio na snagu 1. siječnja 2008. Utemeljen je na europskoj klasifikaciji NACE, Rev. 2, koja je obvezatna za države članice Europske unije. Podaci se iskazuju prema proizvodnom načelu kod kojeg se podaci za izvoz i uvoz dobivaju prema djelatnosti koja proizvodi dotični proizvod, odnosno iz koje proizvod potječe.

Roba koja se pojavljuje u izvozu i uvozu za potrebe statistike razvrstava se prema Standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK, Rev. 4).

Podaci se iskazuju kod izvoza robe prema zemljama namjene, a kod uvoza robe primjenjuju se dva metodološka kriterija iskazivanja podataka uvoza prema zemljama. U Extrastatu se kod uvoza robe podaci iskazuju prema zemljama podrijetla robe, dok se kod primitaka robe u Intrastatu iskazuju prema zemljama otpreme.

Od 1. siječnja 2021. promijenio se način izvješćivanja za Intrastat. Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj, koji je stupio na snagu 1. siječnja 2021., omogućio je Sjevernoj Irskoj da i dalje ostane sastavni dio carinskog teritorija Ujedinjene Kraljevine, ali da istodobno ostvaruje određene pogodnosti od jedinstvenog tržišta Europske unije.

Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj za obveznike izvješćivanja za Intrastat u Republici Hrvatskoj (za razdoblje izvješćivanja od siječnja 2021. nadalje) znači da otpremu robe u Sjevernu Irsku odnosno primitak robe iz Sjeverne Irske i dalje moraju prijavljivati u Intrastatovim obrascima, a podaci su uključeni u podatke o robnoj razmjeni s državama članicama EU-a. Robna razmjena s Ujedinjenom Kraljevinom od 1. siječnja 2021. uključena je u Ostale europske zemlje i isključuje podatke za Sjevernu Irsku.

Članstvo u OPEC-u podložno je čestim promjenama. Detaljnije   informacije o državama članicama OPEC-a objavljuju se na mrežnim  stranicama https://www.opec.org/.

Za određeni mjesec obrađuju se samo Jedinstvene carinske deklaracije koje imaju datum prihvaćanja u carinarnici/ispostavi iz tog mjeseca i Intrastatovi obrasci dostavljeni za izvještajni mjesec. U tekućoj godini mijenjaju se već objavljeni podaci za prijašnje mjesece radi razvrstavanja naknadno pristiglih i/ili ispravljenih Intrastatovih obrazaca i Jedinstvenih carinskih deklaracija koje se odnose na prijašnja razdoblja.

Mjesečni podaci ispravljaju se sve dok se ne zaključi konačna obrada tekuće godine (sredinom sljedeće godine). Mjesečni rezultati sve do konačne obrade tekuće godine i objavljivanja konačnih podataka smatraju se privremenima. 

Podaci robne razmjene s inozemstvom dostupni su u vremenskim serijama objavljenim na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku na poveznici Statistika u nizu pod naslovom Gospodarstvo – osnovni pokazatelji (podaci od 2000.) i pod naslovom Robna razmjena s inozemstvom (podaci od 2010.).

 

Kratice  
Cefta Sporazum o slobodnoj trgovini srednjoeuropskih zemalja
cif cijena s osiguranjem i vozarinom
d. n. drugdje nespomenuto
Efta Europsko udruženje za slobodnu trgovinu
EU Europska unija
Eurostat Statistički ured Europske unije
EZ Europska zajednica
fob franko brod
mil. milijun
NACE Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NN Narodne novine
OPEC Organizacija zemalja izvoznica nafte
SAD Sjedinjene Američke Države
SMTK Standardna međunarodna trgovinska klasifikacija
tis. tisuća
UN Ujedinjeni narodi
USD američki dolar
   
Znakovi  
- nema pojave
0 podatak je manji od 0,5 upotrijebljene mjerne jedinice
ne raspolaže se podatkom

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Boro Žderić i Zrinka Lokas

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti