Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 14. veljače 2022.
NR-2022-2-1

ISSN 1334-0557

BRUTO DOMAĆI PROIZVOD ZA REPUBLIKU HRVATSKU,
HR_NUTS 2021. – HR NUTS 2 I ŽUPANIJE U 2019.

 

Državni zavod za statistiku objavljuje podatke o bruto domaćem proizvodu (BDP-u) za Republiku Hrvatsku u 2019. prema HR_NUTS 2021. – HR NUTS 2 i na razini županija prema ekonomskim djelatnostima.

Vremenska serija podataka o BDP-u za Republiku Hrvatsku prema HR_NUTS 2021. – HR NUTS 2 i na razini županija revidirana je za razdoblje 2000. − 2018.

Revidirani podaci BDP-a za Republiku Hrvatsku objavljeni su 21. listopada 2021. u Priopćenju 12.1.4. ''Godišnji bruto domaći proizvod 1995. – 2020.'', u kojem je u Metodološkim objašnjenjima navedeno objašnjenje revizije.

Podaci su prikazani prema metodologiji Europskog sustava nacionalnih i regionalnih računa (ESA-e 2010.).

Regionalni BDP pokazatelj je proizvodnje regije i stoga se može koristiti za mjerenje i uspoređivanje stupnja gospodarske aktivnosti različitih regija. Regionalni BDP nije mjerilo regionalnog blagostanja ili regionalnog dohotka.

Podaci o BDP-u za Republiku Hrvatsku te prema HR_NUTS 2021. – HR NUTS 2 i na razini županije temelje se na konačnim godišnjim podacima o BDP-u.

Vremenska serija podataka o BDP-u iskazana je prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. (NKD-u 2007.).

Podaci o broju stanovnika na razini Republike Hrvatske prema HR_NUTS 2021. – HR NUTS 2 i na razini županija temelje se na podacima Popisa stanovništva 2011.

Detaljne podatke možete preuzeti na poveznici Statistika u nizu.

1. BRUTO DOMAĆI PROIZVOD ZA REPUBLIKU HRVATSKU PREMA HR_NUTS 2021. – HR NUTS 2

   Republika Hrvatska Panonska Hrvatska Jadranska Hrvatska Grad Zagreb Sjeverna Hrvatska Republika Hrvatska Panonska Hrvatska Jadranska Hrvatska Grad Zagreb Sjeverna Hrvatska
  BDP, mil. HRK BDP po stanovniku, HRK1)
2011. 337.572 65.944 106.696 115.328 49.603 78.818 53.852 75.564 145.843 57.974
2012. 334.592 64.540 106.240 114.172 49.641 78.376 53.211 75.391 143.976 58.127
2013. 335.955 64.385 106.758 113.046 51.766 78.965 53.639 75.884 142.110 60.772
2014. 335.292 62.324 107.955 113.749 51.264 79.152 52.583 76.887 142.466 60.431
2015. 344.034 63.958 110.404 116.962 52.711 81.757 54.839 78.958 146.079 62.545
2016. 355.920 65.624 114.873 120.535 54.887 85.303 57.388 82.594 150.200 65.686
2017. 372.355 66.690 121.151 126.607 57.906 90.162 59.768 87.610 157.516 69.985
2018. 390.856 69.222 126.531 133.796 61.306 95.543 63.546 91.942 166.182 74.743
2019. 412.228 72.898 131.960 142.180 65.190 101.354 68.171 96.045 176.012 79.876
  BDP, mil. EUR2) BDP po stanovniku, EUR1)
2011. 45.408 8.870 14.352 15.513 6.672 10.602 7.244 10.164 19.618 7.798
2012. 44.509 8.585 14.133 15.188 6.604 10.426 7.078 10.029 19.153 7.732
2013. 44.359 8.501 14.096 14.926 6.835 10.426 7.082 10.020 18.764 8.024
2014. 43.944 8.168 14.149 14.908 6.719 10.374 6.892 10.077 18.672 7.920
2015. 45.211 8.405 14.508 15.370 6.927 10.744 7.207 10.376 19.197 8.219
2016. 47.271 8.716 15.257 16.009 7.290 11.329 7.622 10.970 19.949 8.724
2017. 49.913 8.940 16.240 16.971 7.762 12.086 8.012 11.744 21.114 9.381
2018. 52.718 9.337 17.066 18.046 8.269 12.887 8.571 12.401 22.414 10.081
2019. 55.604 9.833 17.800 19.178 8.793 13.671 9.195 12.955 23.742 10.774
  BDP po stanovniku po SKM, (EU 27 = 100) Indeksi BDP po stanovniku (RH = 100)
2011. 61,2 41,8 58,6 113,2 45,0 100,0 68,3 95,9 185,0 73,6
2012. 61,5 41,7 59,1 112,9 45,6 100,0 67,9 96,2 183,7 74,2
2013. 61,3 41,6 58,9 110,3 47,2 100,0 67,9 96,1 180,0 77,0
2014. 60,2 40,0 58,4 108,3 45,9 100,0 66,4 97,1 180,0 76,3
2015. 60,8 40,8 58,8 108,7 46,5 100,0 67,1 96,6 178,7 76,5
2016. 62,1 41,8 60,1 109,4 47,8 100,0 67,3 96,8 176,1 77,0
2017. 63,6 42,1 61,8 111,0 49,3 100,0 66,3 97,2 174,7 77,6
2018. 64,8 43,1 62,4 112,7 50,7 100,0 66,5 96,2 173,9 78,2
2019. 66,6 44,8 63,1 115,6 52,5 100,0 67,3 94,8 173,7 78,8

1) Prosjek ukupnog stanovništva Republike Hrvatske na temelju procjene broja stanovnika iz podataka Popisa 2011.
2) Izvor: Izračun prema tečaju HNB-a, Glavni makroekonomski indikatori - HNB

Županije        
01 Zagrebačka županija 08 Primorsko-goranska županija 15 Šibensko-kninska županija
02 Krapinsko-zagorska županija 09 Ličko-senjska županija 16 Vukovarsko-srijemska županija
03 Sisačko-moslavačka županija 10 Virovitičko-podravska županija 17 Splitsko-dalmatinska županija
04 Karlovačka županija 11 Požeško-slavonska županija 18 Istarska županija
05 Varaždinska županija 12 Brodsko-posavska županija 19 Dubrovačko-neretvanska županija
06 Koprivničko-križevačka županija 13 Zadarska županija 20 Međimurska županija
07 Bjelovarsko-bilogorska županija 14 Osječko-baranjska županija 21 Grad Zagreb

2. BRUTO DODANA VRIJEDNOST ZA REPUBLIKU HRVATSKU PREMA HR_NUTS 2021. – HR NUTS 2 I ŽUPANIJE U 2019.

mil. kuna

HR_NUTS 2021. – HR NUTS 2 i županije  NKD 2007.
A B, C, D, E od toga C F G, H, I J K L M, N O, P, Q R, S, T, U Bruto dodana vrijednost (bazične cijene)
Republika Hrvatska 11.826 64.062 49.121 18.189 80.995 16.688 18.549 31.150 27.898 56.190 13.854 339.400
Panonska Hrvatska 6.410 14.084 11.092 3.658 8.637 1.257 1.632 6.545 2.811 13.015 1.971 60.019
Bjelovarsko-bilogorska  1.209 1.231 1.042 295 612 82 324 620 248 1.165 145 5.929
Virovitičko-podravska  450 813 658 241 508 48 110 406 129 727 106 3.539
Požeško-slavonska  349 727 526 209 504 84 68 427 80 793 88 3.326
Brodsko-posavska  617 1.957 1.646 439 891 133 144 865 310 1.361 180 6.897
Osječko-baranjska  1.830 3.485 2.619 984 2.484 565 473 1.665 1.174 3.650 739 17.048
Vukovarsko-srijemska   987 1.414 846 596 1.183 137 144 970 287 1.959 255 7.932
Karlovačka    316 1.904 1.622 375 1.149 117 190 663 293 1.489 207 6.704
Sisačko-moslavačka   652 2.553 2.133 520 1.306 91 179 930 289 1.872 252 8.644
Jadranska Hrvatska 2.211 15.916 10.965 7.913 32.075 2.635 3.970 13.874 8.085 16.864 5.104 108.647
Primorsko-goranska   278 5.530 4.603 1.627 7.128 599 802 3.258 2.208 3.736 1.115 26.281
Ličko-senjska   369 328 123 261 614 26 54 473 100 616 78 2.919
Zadarska  638 1.376 799 879 2.813 131 358 2.050 988 2.083 525 11.841
Šibensko-kninska   101 1.012 646 477 1.683 106 190 1.164 432 1.223 474 6.862
Splitsko-dalmatinska  384 3.485 2.370 1.836 7.969 820 1.641 3.749 2.453 5.294 1.786 29.416
Istarska   249 3.680 2.279 1.550 7.293 768 624 2.074 1.143 2.327 699 20.408
Dubrovačko-neretvanska   193 504 145 1.283 4.576 186 301 1.107 760 1.586 426 10.921
Grad Zagreb 251 15.790 11.150 3.588 28.692 11.920 11.680 6.206 14.895 18.551 5.490 117.061
Grad Zagreb 251 15.790 11.150 3.588 28.692 11.920 11.680 6.206 14.895 18.551 5.490 117.061
Sjeverna Hrvatska 2.954 18.272 15.914 3.030 11.592 876 1.267 4.524 2.107 7.761 1.289 53.673
Međimurska  561 3.352 3.002 380 1.005 114 198 667 346 885 150 7.659
Varaždinska   390 5.064 4.591 576 1.884 318 433 864 549 1.872 343 12.293
Koprivničko-križevačka   906 1.962 1.747 371 1.006 44 241 565 265 1.022 188 6.571
Krapinsko-zagorska  205 2.763 2.431 476 1.015 67 149 605 211 1.181 137 6.810
Zagrebačka  891 5.131 4.142 1.226 6.683 334 246 1.823 737 2.800 471 20.341

Područja djelatnosti prema NKD-u 2007.

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
B Rudarstvo i vađenje
C Prerađivačka industrija
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša
F Građevinarstvo
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla
H Prijevoz i skladištenje
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane
J Informacije i komunikacije
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja
L Poslovanje nekretninama
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje
P Obrazovanje
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
R Umjetnost, zabava i rekreacija
S Ostale uslužne djelatnosti

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Svrha statističkog istraživanja

Svrha statističkog istraživanja jest procjena bruto dodane vrijednosti (BDV-a) i bruto domaćeg proizvoda (BDP-a) za Republiku Hrvatsku te prema HR_NUTS 2021. – HR NUTS 2 i na razini županija.

Izvori i metode prikupljanja podataka

Izvori podataka za obračun BDV-a i BDP-a jesu podaci nacionalnih računa, godišnja istraživanja poslovnih statistika, ekonomski računi poljoprivrede, godišnji podaci o zaposlenima i plaćama, godišnji podaci Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o broju osiguranih osoba te razni drugi statistički podaci.

Obuhvat

Obračun obuhvaća sve djelatnosti slijedeći koncept Sustava nacionalnih računa (SNA-e 2008.) i Europskog sustava nacionalnih i regionalnih računa (ESA-e 2010.).

Definicije

Regionalni računi jesu podsustav nacionalnih računa u kojima su predmeti razmatranja Republika Hrvatska, jedinice prema HR_NUTS 2021. – HR NUTS 2 i na razini županija. Primijenjeni su isti koncepti kao i u nacionalnim računima.

BDP u tržišnim cijenama jest zbroj dodanih vrijednosti po djelatnostima uključivanjem u obračun na nacionalnoj razini gospodarstva stavki koje nisu raspoređene po djelatnostima, kao što su porezi na proizvode minus subvencije na proizvode.

Ostala objašnjenja

BDV i BDP za Republiku Hrvatsku te prema HR_NUTS 2021. – HR NUTS 2 i na razini županija obračunani su primjenom indirektne metode. Nacionalne vrijednosti BDV-a po djelatnostima raspoređene su prema HR_NUTS-u 2021. – 2. razina i na razini županija primjenom odgovarajućih ključeva raspodjele.

BDP po stanovniku po standardu kupovne moći (SKM) pokazatelj je kojim se mjeri gospodarska razvijenost regija EU-a kao postotak prosjeka EU-a (EU-27 = 100). Pokazuje koliko je neka regija više ili manje razvijena od prosječne razvijenosti EU-a, odnosno opću razinu ekonomske razvijenosti pojedine regije. Iskazuje se po standardu kupovne moći, što je umjetna valutna jedinica koja eliminira razlike između razina cijena između zemalja.

 

Kratice  
EU Europska unija
EU-27 Europska unija (27 zemalja članica)
EUR euro
HNB Hrvatska narodna banka
HRK hrvatska kuna
mil. milijun
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
HR_NUTS 2021.– HR NUTS 2 Nacionalna klasifikacija statističkih regija 2021.
RH Republika Hrvatska

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Suzana Šamec, načelnica Sektora makroekonomskih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Suzana Čajkušić, Patrik Pipp i Ingrid Omerzo

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

 

Postavke pristupačnosti