Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 13. prosinca 2022.
TRAN-2022-2-1/10

ISSN 1334-0557

PROMET U ZRAČNIM LUKAMA U LISTOPADU 2022.

 

U listopadu 2022. ukupan promet putnika u hrvatskim zračnim lukama iznosio je 915 tisuća, što je za 62,3% više nego u listopadu 2021., kada je ostvaren promet od samo 564 tisuće putnika zbog širenja bolesti COVID-19. U odnosu na listopad 2019., kada je promet putnika iznosio 1 016 tisuća putnika, promet putnika u listopadu 2022. manji je za 9,9%. Ukupan promet putnika od siječnja do listopada 2022. iznosio je 9 157 tisuća, odnosno 14,6% manje nego u istom razdoblju 2019.

Najveći promet putnika ostvarila je zračna luka Zagreb, s 319 tisuća putnika, što je porast od 76,6% u odnosu na listopad 2021., kada je prevezena 181 tisuća putnika, i pad od 3,0% u odnosu na listopad 2019., kada je promet iznosio 329 tisuća putnika. Slijedi zračna luka Split, s 240 tisuća putnika, što je porast od 49,1% u odnosu na listopad 2021., kada je prevezena 161 tisuća putnika, i pad od 1,9% u odnosu na listopad 2019., kada je promet iznosio 244 tisuće putnika, te zračna luka Dubrovnik, s 217 tisuća putnika, što je porast od 89,5% u odnosu na listopad 2021., kada je promet iznosio 114 tisuća putnika, te pad od 27,2% u odnosu na listopad 2019., kada je promet iznosio 298 tisuća putnika.

Zračna luka Zadar ostvarila je promet putnika od 108 tisuća, što je porast od 37,1% u odnosu na listopad 2021., kada je prevezeno 79 tisuća putnika, te je ostvaren porast prometa putnika od 31,7% u odnosu na listopad 2019. Slijedi zračna luka Pula s 20 tisuća putnika, što je pad od 16,0% u odnosu na listopad 2021., kada su prevezene 24 tisuće putnika, i pad od 54,1% u odnosu na isto razdoblje 2019. Zračna luka Rijeka ostvarila je promet putnika od 10 tisuća, što je porast od 171,5% u odnosu na listopad 2021., kada su prevezene 4 tisuće putnika, i pad od 41,2% u odnosu na listopad 2019.

Najznatniji međunarodni putnički promet ostvaren je sa zračnim lukama Njemačke, 213 tisuća putnika, što je za 37,7% više u odnosu na listopad 2021. i za 16,0% manje u odnosu na listopad 2019. Slijede zračne luke Ujedinjene Kraljevine s prevezene 162 tisuće putnika, što je više za 118,4% u odnosu na isto razdoblje prošle godine i za 12,2% manje u odnosu na listopad 2019., te zračne luke Francuske s 63 tisuće prevezenih putnika, odnosno za 55,7% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine i za 7,4% više u odnosu na listopad 2019.

Ukupan broj slijetanja i polijetanja zrakoplova u zračnim lukama u listopadu 2022. iznosio je 10 787, što je porast od 15,1% u usporedbi s listopadom 2021., kada je broj slijetanja i polijetanja iznosio 9 368, i za 3,5% manje u odnosu na listopad 2019., kada je ukupan broj slijetanja i polijetanja iznosio 11 175.

Ukupan promet tereta u zračnim lukama u listopadu 2022. iznosio je 816 tona, što je porast od 4,2% u usporedbi s listopadom 2021., kada je promet tereta iznosio 783 tone, a u odnosu na listopad 2019. pad od 26,1%.

G-1. PUTNICI U ZRAČNIM LUKAMA PREMA VRSTAMA PRIJEVOZA OD LISTOPADA 2019. DO LISTOPADA 2022.

1. PROMET U ZRAČNIM LUKAMA

       Mjerna jedinica 2021. 2022. Indeksi
X. I. – X. X. I. – X. X. 2022.
X. 2021.
I. – X. 2022.
I. – X. 2021.
Operacije zrakoplova – ukupno broj 9 368 76 540 10 787 108 542 115,1 141,8
Promet putnika  tis. 564 4 281 915 9 157 162,3 213,9
Promet tereta t 783 7 130 816 8 128 104,2 114,0

2. PROMET PUTNIKA U ZRAČNIM LUKAMA U LISTOPADU 2022.

       Promet putnika Indeksi
X. 2022.
X. 2021.
Ukupno 915 163 162,3
Zagreb 319 001 176,6
Split 239 678 149,1
Dubrovnik 216 715 189,5
Zadar 108 375 137,1
Pula 19 872 84,0
Rijeka 9 577 271,5
Osijek 1 389 126,4
Brač 475 77,9
Mali Lošinj 81 111,0

 

3. DESET ZEMALJA S NAJVEĆIM OSTVARENIM PROMETOM PUTNIKA S HRVATSKIM ZRAČNIM LUKAMA U LISTOPADU 2022.

      Promet putnika Indeksi
X. 2022.
X. 2021.
Njemačka 213 447 137,7
Ujedinjenja Kraljevina 162 267 218,4
Francuska 62 999 155,7
Nizozemska 49 434 100,3
Italija 39 668 191,3
Poljska 36 377 213,6
Austrija 32 828 181,9
Irska 23 918 218,6
Belgija 21 995 163,0
Španjolska 21 909 381,4

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Kumulativni podatak nije uvijek jednak zbroju pojedinačnih mjesečnih rezultata zbog zaokruživanja na tisuće.

Svrha istraživanja jest prikupiti podatke o broju svih operacija zrakoplova, prometu putnika i tereta na komercijalnim operacijama u zračnim lukama te u pristaništima Republike Hrvatske.

Jedinice promatranja i izvještajne jedinice jesu zračne luke u Republici Hrvatskoj. Podaci su prikupljeni u obliku elektroničkih setova i na obrascu PZ/M-21.

Obuhvat

Podaci o zračnom prometu (ukupne operacije zrakoplova, promet putnika i tereta u zračnim lukama) odnose se na rad zračnih luka Zagreb, Split, Dubrovnik, Pula, Rijeka, Zadar, Osijek, Brač te zračnog pristaništa Mali Lošinj.

Broj ukupnih operacija zrakoplova u zračnim lukama odnosi se na broj svih (komercijalnih i nekomercijalnih) operacija slijetanja i polijetanja zrakoplova, osim državnih letova (vojska, carina, policija).

Promet putnika u zračnim lukama obuhvaća broj otputovalih i doputovalih putnika na komercijalnim operacijama. Isključeni su putnici u direktnom tranzitu. Putnici u direktnom tranzitu jesu putnici koji, nakon kratkog zaustavljanja, nastavljaju svoje putovanje istim zrakoplovom na letu s istim brojem leta kao let s kojega su stigli.

Promet tereta u zračnim lukama odnosi se na utovarenu i istovarenu robu i poštu na komercijalnim operacijama, osim prtljage putnika. Isključen je teret u direktnom tranzitu.

 

Kratice  
   
COVID-19 bolest prouzročena koronavirusom
t tona
tis. tisuća

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Snježana Kos i Ninoslava Podnar

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti