Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 14. studenog 2022.
TRAN-2022-2-1/9

ISSN 1334-0557

PROMET U ZRAČNIM LUKAMA U RUJNU 2022.

 

U rujnu 2022. ukupan promet putnika u hrvatskim zračnim lukama iznosio je 1 373 tisuće, što je za 50,5% više nego u rujnu 2021., kada je ostvaren promet od samo 912 tisuća putnika zbog širenja bolesti COVID-19. U odnosu na rujan 2019., kada je promet putnika iznosio 1 494 tisuće putnika, promet putnika u rujnu 2022. manji je za 8,2%. Ukupan promet putnika od siječnja do rujna 2022. iznosio je 8 242 tisuće, odnosno 15,1% manje nego u istom razdoblju 2019.

Najveći promet putnika ostvarila je zračna luka Split, s 442 tisuće putnika, što je porast od 35,4% u odnosu na rujan 2021., kada je prevezeno 326 tisuća putnika, i pad od 5,5% u odnosu na rujan 2019., kada je promet iznosio 468 tisuća putnika. Slijedi zračna luka Dubrovnik, s 335 tisuća putnika, što je porast od 61,9% u odnosu na rujan 2021., kada je prevezeno 207 tisuća putnika, i pad od 16,9% u odnosu na rujan 2019., kada je promet iznosio 403 tisuće putnika, te zračna luka Zagreb, s 323 tisuće putnika, što je porast od 70,8% u odnosu na rujan 2021., kada je promet iznosio 189 tisuća putnika, i pad od 7,1% u odnosu na rujan 2019., kada je promet iznosio 348 tisuća putnika.

Najznatniji međunarodni putnički promet ostvaren je sa zračnim lukama Njemačke, 279 tisuća putnika, što je za 37,6% više u odnosu na rujan 2021. i za 12,4% manje u odnosu na rujan 2019. Slijede zračne luke Ujedinjene Kraljevine s prevezenih 268 tisuća putnika, što je za 78,7% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine i za 8,0% manje u odnosu na rujan 2019., te zračne luke Francuske s 93 tisuće prevezenih putnika, što je porast od 41,2% u odnosu na isto razdoblje prošle godine i pad od 2,1% u odnosu na rujan 2019.

Ukupan broj slijetanja i polijetanja zrakoplova u zračnim lukama u rujnu 2022. iznosio je 14 287, što je porast od 7,7% u usporedbi s rujnom 2021., kada je broj slijetanja i polijetanja iznosio 13 270, i pad od 6,4% u odnosu na rujan 2019., kada je ukupan broj slijetanja i polijetanja iznosio 15 272.

Ukupan promet tereta u zračnim lukama u rujnu 2022. iznosio je 899 tona, što je porast od 5,9% u usporedbi s rujnom 2021., kada je promet tereta iznosio 849 tona, i pad od 6,1% u odnosu na rujan 2019.

G-1. PUTNICI U ZRAČNIM LUKAMA PREMA VRSTAMA PRIJEVOZA OD RUJNA 2019. DO RUJNA 2022.

1. PROMET U ZRAČNIM LUKAMA

    Mjerna jedinica 2021. 2022. Indeksi
IX. I. – IX. IX. I. – IX. IX. 2022.
IX. 2021.
I. – IX. 2022.
I. – IX. 2021.
Operacije zrakoplova – ukupno broj 13 270 67 172 14 287 97 755 107,7 145,5
Promet putnika  tis.  912 3 717 1 373 8 242 150,5 221,7
Promet tereta t  849 6 347  899 7 312 105,9 115,2

2. PROMET PUTNIKA U ZRAČNIM LUKAMA U RUJNU 2022.

   Promet putnika Indeksi
IX. 2022.
IX. 2021.
Ukupno 1 372 512 150,5
Split  441 728 135,4
Dubrovnik  334 800 161,9
Zagreb  322 969 170,8
Zadar  182 789 159,7
Pula  59 737 101,4
Rijeka  26 178 200,7
Brač  2 494 151,9
Osijek  1 598 120,5
Mali Lošinj   219 60,2

3. DESET ZEMALJA S NAJVEĆIM OSTVARENIM PROMETOM PUTNIKA S HRVATSKIM ZRAČNIM LUKAMA U RUJNU 2022.

    Promet putnika Indeksi
IX. 2022.
IX. 2021.
Njemačka 279 186 137,6
Ujedinjenja Kraljevina 267 798 178,7
Francuska 93 241 141,2
Poljska 78 202 188,3
Nizozemska 70 928 94,7
Italija 64 911 260,8
Austrija 60 561 172,9
Švedska 39 025 177,4
Španjolska 38 737 169,6
Irska 37 963 263,9

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Kumulativni podatak nije uvijek jednak zbroju pojedinačnih mjesečnih rezultata zbog zaokruživanja na tisuće.

Svrha istraživanja jest prikupiti podatke o broju svih operacija zrakoplova, prometu putnika i tereta na komercijalnim operacijama u zračnim lukama te u pristaništima Republike Hrvatske.

Jedinice promatranja i izvještajne jedinice jesu zračne luke u Republici Hrvatskoj. Podaci su prikupljeni u obliku elektroničkih setova i na obrascu PZ/M-21.

Obuhvat

Podaci o zračnom prometu (ukupne operacije zrakoplova, promet putnika i tereta u zračnim lukama) odnose se na rad zračnih luka Zagreb, Split, Dubrovnik, Pula, Rijeka, Zadar, Osijek, Brač te zračnog pristaništa Mali Lošinj.

Broj ukupnih operacija zrakoplova u zračnim lukama odnosi se na broj svih (komercijalnih i nekomercijalnih) operacija slijetanja i polijetanja zrakoplova, osim državnih letova (vojska, carina, policija).

Promet putnika u zračnim lukama obuhvaća broj otputovalih i doputovalih putnika na komercijalnim operacijama. Isključeni su putnici u direktnom tranzitu. Putnici u direktnom tranzitu jesu putnici koji, nakon kratkog zaustavljanja, nastavljaju svoje putovanje istim zrakoplovom na letu s istim brojem leta kao let s kojega su stigli.

Promet tereta u zračnim lukama odnosi se na utovarenu i istovarenu robu i poštu na komercijalnim operacijama, osim prtljage putnika. Isključen je teret u direktnom tranzitu.

 

Kratice  
   
COVID-19 bolest prouzročena koronavirusom
t tona
tis. tisuća

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Snježana Kos i Ninoslava Podnar

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti