Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 13. svibnja 2022.
TRAN-2022-1-1/1

ISSN 1334-0557

TRANSPORT U PRVOM TROMJESEČJU 2022.1)

 

U prvom tromjesečju 2022. ukupno su prevezena 15,3 milijuna putnika, što je u usporedbi s prvim tromjesečjem 2021. porast za 35,3%. Porast u prijevozu putnika ostvaren je u cestovnome linijskom prijevozu autobusima, za 35,9%, a ostvarili su ga i hrvatski zračni prijevoznici, za 288,7%, te hrvatski brodari u pomorskome i obalnom prijevozu, za 17,3%. Željeznicom se, prema privremenim podacima, prevezlo 34,5% više putnika.

Prema konačnim podacima, od siječnja do prosinca 2021. ukupno je prevezeno 57,9 milijuna putnika, što je u usporedbi s istim razdobljem 2020. porast za 18,8%. U željezničkom prijevozu ostvaren je porast za 3,3%, u cestovnome linijskom prijevozu putnika za 18,5%, u zračnom prijevozu za 57,2% te u pomorskome i obalnom prijevozu za 40,0%. U usporedbi s istim razdobljem 2019., to je pad za 31,2%.

U prvom tromjesečju 2022. ukupno je prevezeno 31,7 milijuna tona robe, što je u usporedbi s prvim tromjesečjem 2021. porast za 13,6%. Porast u prijevozu robe ostvarili su željeznički prijevoznici, za 12,9%, prijevoznici teretnih vozila hrvatske registracije, za 16,2%, i hrvatski zračni prijevoznici, za 16,8%. Porast je također prisutan u cjevovodnom transportu, za 1,0%, u prijevozu robe na unutarnjim vodnim putovima brodovima svih zastava, za 2,8%, te kod hrvatskih brodara u pomorskome i obalnom prijevozu, za 9,5%.

 

1) Vidi Metodološka objašnjenja.

G-1. OSTVARENI PUTNIČKI KILOMETRI U KOPNENOM PRIJEVOZU U 2021. I 2022.

G-2. OSTVARENI TONSKI KILOMETRI U KOPNENOM PRIJEVOZU U 2021. I 2022.

1. PRIJEVOZ PUTNIKA I ROBE PREMA VRSTAMA PRIJEVOZA

     Mjerna jedinica 2021. 2022. Indeksi
I. – III. X. – XII. I. – XII. I. – III. I. – III. 2022.
X. – XII. 2021.
I. – III. 2022.
I. – III. 2021.
I. – XII. 2021.
I. − XII. 2020.
Prevezeni putnici1) tis.  11 283  14 856  57 874  15 263 102,7 135,3 118,8
Željeznički prijevoz1) tis.  3 105  4 026  13 541  4 177 103,8 134,5 103,3
Cestovni linijski prijevoz tis.  6 902  8 849  30 993  9 379 106,0 135,9 118,5
Pomorski i obalni prijevoz tis.  1 198  1 683  12 280  1 405 83,5 117,3 140,0
Zračni prijevoz tis.   78   298  1 061   302 101,5 388,7 157,2
Putnički kilometri1) mil.   733  1 163  4 439  1 254 107,9 171,1 129,7
Željeznički prijevoz1) mil.   105   141   540   141 100,0 135,2 120,1
Cestovni linijski prijevoz mil.   518   684  2 394   705 103,1 136,1 115,3
Pomorski i obalni prijevoz mil.   57   82   582   69 84,2 120,7 141,5
Zračni prijevoz mil.   53   256   924   339 132,6 635,4 189,9
Prevezena roba tis. t  27 926  33 915  127 794  31 724 93,5 113,6 103,7
Željeznički prijevoz tis. t  3 538  4 175  15 176  3 995 95,7 112,9 101,2
Cestovni prijevoz tis. t  18 026  22 940  84 953  20 942 91,3 116,2 105,3
Pomorski i obalni prijevoz tis. t  4 197  4 479  17 809  4 597 102,6 109,5 102,4
Prijevoz na unutarnjim vodnim putovima2)  tis. t   175   139   697   180 129,8 102,8 73,5
Zračni prijevoz tis. t   0   0   1   0 95,3 116,8 90,3
Cjevovodni transport tis. t  1 989  2 182  9 158  2 010 92,1 101,0 99,0
Tonski kilometri  mil.  24 243  27 757  114 707  26 804 96,6 110,6 103,4
Željeznički prijevoz mil.   737   871  3 172   819 94,1 111,1 96,7
Cestovni prijevoz mil.  3 078  3 732  13 629  3 511 94,1 114,0 111,2
Pomorski i obalni prijevoz mil.  20 026  22 504  95 707  21 928 97,4 109,5 102,4
Prijevoz na unutarnjim vodnim putovima2) mil.   10   8   34   13 155,1 123,5 59,2
Zračni prijevoz mil.   0   0   1   0 95,0 116,6 87,7
Cjevovodni transport mil.   391   642  2 164   534 83,2 136,4 113,1

1) Privremeni podaci za 2022.
2) Tranzit nije uključen.

2. ŽELJEZNIČKI PRIJEVOZ

     Mjerna jedinica 2021. 2022. Indeksi
I. – III. X. – XII. I. – XII. I. – III. I. – III. 2022.
X. – XII. 2021.
I. – III. 2022.
I. – III. 2021.
I. – XII. 2021.
I. − XII. 2020.
Prevezeni putnici1) tis.  3 105  4 026  13 541  4 177 103,8 134,5 103,3
Unutarnji prijevoz1) tis.  3 100  3 993  13 322  4 147 103,9 133,8 102,8
Međunarodni prijevoz1) tis.   6   33   219   30 91,0 528,9 155,9
Putnički kilometri1) mil.   105   141   540   141 100,0 135,2 120,1
Unutarnji prijevoz1) mil.   104   140   484   141 100,5 134,7 109,2
Međunarodni prijevoz1) mil. 0   1   56   1 50,9 448,5 956,2
Prevezena roba tis. t  3 538  4 175  15 176  3 995 95,7 112,9 101,2
Unutarnji prijevoz tis. t   553   930  3 049   868 93,4 156,9 108,9
Međunarodni prijevoz –  utovareno tis. t  1 373  1 552  5 780  1 450 93,4 105,6 97,2
Međunarodni prijevoz –  istovareno tis. t   387   457  1 633   439 96,1 113,5 111,2
Tranzit tis. t  1 224  1 238  4 713  1 238 100,0 101,1 98,6
Tonski kilometri mil.   737   871  3 172   819 94,1 111,1 96,7
Unutarnji prijevoz mil.   172   197   774   173 88,0 100,8 92,8
Međunarodni prijevoz –  utovareno mil.   239   276   989   254 91,9 106,3 88,0
Međunarodni prijevoz –  istovareno mil.   105   138   473   143 103,9 137,0 114,8
Tranzit mil.   222   260   936   248 95,7 111,9 103,0
Od ukupnog prijevoza robe – prijevoz opasnih tereta tis. t   333   281  1 399   251 89,6 75,4 90,3

1) Privremeni podaci za 2022.

3. CESTOVNI LINIJSKI PRIJEVOZ PUTNIKA AUTOBUSIMA

     Mjerna jedinica 2021. 2022. Indeksi
I. – III. X. – XII. I. – XII. I. – III. I. – III. 2022.
X. – XII. 2021.
I. – III. 2022.
I. – III. 2021.
I. – XII. 2021.
I. − XII. 2020.
Prevezeni putnici tis.  6 902  8 849  30 993  9 379 106,0 135,9 118,5
Unutarnji prijevoz tis.  6 774  8 543  29 368  8 744 102,4 129,1 114,4
Međunarodni prijevoz tis.   128   306  1 625   635 207,5 496,1 343,6
Putnički kilometri mil.   518   684  2 394   705 103,1 136,1 115,3
Unutarnji prijevoz mil.   499   652  2 232   635 97,3 127,3 117,0
Međunarodni prijevoz mil.   19   31   162   70 222,3 363,9 96,2

4. GRADSKI PRIJEVOZ AUTOBUSIMA I TRAMVAJIMA

     Mjerna jedinica 2021. 2022. Indeksi
I. – III. X. – XII. I. – XII. I. – III. I. – III. 2022.
X. – XII. 2021.
I. – III. 2022.
I. – III. 2021.
I. – XII. 2021.
I. − XII. 2020.
Autobusi broj  1 262  1 317  1 317  1 310 99,5 103,8 105,7
Prijeđeni kilometri autobusa tis.  10 785  16 938  64 860  16 276 96,1 150,9 117,4
Prevezeni putnici tis.  27 597  34 474  123 073  32 161 93,3 116,5 97,9
Tramvaji1) broj   345   345   345   341 98,8 98,8 100,0
Prijeđeni kilometri tramvaja tis.  1 475  3 473  13 459  3 407 98,1 231,0 119,4
Prevezeni putnici tis.  28 350  33 091  119 671  29 694 89,7 104,7 91,1

1) Uključena su motorna kola i prikolice.

5. CESTOVNI PRIJEVOZ ROBE

     Mjerna jedinica 2021. 2022. Indeksi
I. – III. X. – XII. I. – XII. I. – III. I. – III. 2022.
X. – XII. 2021.
I. – III. 2022.
I. – III. 2021.
I. – XII. 2021.
I. − XII. 2020.
Prevezena roba – ukupno tis. t  18 026  22 940  84 953  20 942 91,3 116,2 105,3
Unutarnji prijevoz tis. t  14 460  18 640  69 269  16 617 89,1 114,9 104,4
Otišlo u strane zemlje tis. t  1 240  1 632  5 804  1 529 93,7 123,3 115,0
Došlo iz stranih zemalja tis. t  1 167  1 508  5 232  1 326 87,9 113,6 108,1
Prijevoz u inozemstvu tis. t  1 159  1 160  4 648  1 470 126,7 126,8 103,7
Tonski kilometri mil.  3 078  3 732  13 629  3 511 94,1 114,0 111,2
Unutarnji prijevoz mil.  1 004  1 353  4 802  1 090 80,6 108,6 107,0
Otišlo u strane zemlje mil.   661   863  3 051   795 92,2 120,4 115,3
Došlo iz stranih zemalja mil.   629   793  2 719   712 89,9 113,2 113,6
Prijevoz u inozemstvu mil.   785   724  3 057   913 126,1 116,4 112,1
Cestovni javni prijevoz robe                
Prevezena roba tis. t  9 281  12 583  46 097  11 124 88,4 119,9 105,9
Tonski kilometri mil.  2 558  3 231  11 627  2 977 92,1 116,4 112,0
Cestovni prijevoz robe za vlastite potrebe                
Prevezena roba tis. t  8 745  10 356  38 856  9 818 94,8 112,3 104,6
Tonski kilometri mil.   520   501  2 001   534 106,5 102,7 106,8
Od ukupnog prijevoza robe – prijevoz opasnih tereta tis. t (561) (1 093)  3 898  (664) 60,8 118,4 119,2

6. CJEVOVODNI TRANSPORT

     Mjerna jedinica 2021. 2022. Indeksi
I. – III. X. – XII. I. – XII. I. – III. I. – III. 2022.
X. – XII. 2021.
I. – III. 2022.
I. – III. 2021.
I. – XII. 2021.
I. − XII. 2020.
Transport nafte tis. t  1 332  1 540  6 806  1 264 82,1 94,9 99,7
Tonski kilometri  mil.   279   494  1 671   373 75,6 134,0 101,9
Transport plina tis. t   657   642  2 352   746 116,2 113,5 97,1
Tonski kilometri mil.   113   147   492   160 108,7 142,3 179,6

7. POMORSKI I OBALNI PRIJEVOZ

     Mjerna jedinica 2021. 2022. Indeksi
I. – III. X. – XII. I. – XII. I. – III. I. – III. 2022.
X. – XII. 2021.
I. – III. 2022.
I. – III. 2021.
I. – XII. 2021.
I. − XII. 2020.
Prevezeni putnici tis.  1 198  1 683  12 280  1 405 83,5 117,3 140,0
Unutarnji prijevoz tis.  1 196  1 673  12 220  1 401 83,7 117,2 139,7
Međunarodni prijevoz tis.   3   10   60   4 40,3 160,7 227,8
Od ukupnoga prevezeno trajektima tis.   944  1 340  9 889  1 128 84,1 119,5 137,2
Putnički kilometri mil.   57   82   582   69 84,2 120,7 141,5
Unutarnji prijevoz mil.   57   80   569   68 85,5 120,3 140,4
Međunarodni prijevoz mil.   1   2   13   1 42,1 160,7 227,5
Prevezena roba tis. t  4 197  4 479  17 809  4 597 102,6 109,5 102,4
Unutarnji prijevoz tis. t   167   152   739   100 65,6 59,5 92,9
Međunarodni prijevoz tis. t  4 030  4 327  17 070  4 497 103,9 111,6 102,8
Tonski kilometri mil.  20 026  22 504  95 707  21 928 97,4 109,5 102,4
Unutarnji prijevoz mil.   50   42   209   26 60,7 51,1 98,4
Međunarodni prijevoz mil.  19 976  22 462  95 498  21 902 97,5 109,6 102,4

8. ZRAČNI PRIJEVOZ

     Mjerna jedinica 2021. 2022. Indeksi
I. – III. X. – XII. I. – XII. I. – III. I. – III. 2022.
X. – XII. 2021.
I. – III. 2022.
I. – III. 2021.
I. – XII. 2021.
I. − XII. 2020.
Prevezeni putnici tis.   78   298  1 061   302 101,5 388,7 157,2
Unutarnji prijevoz tis.   27   67   244   59 87,7 220,5 z
Međunarodni prijevoz tis.   51   230   817   243 105,5 477,2 z
Putnički kilometri mil.   53   256   924   339 132,6 635,4 189,9
Unutarnji prijevoz mil.   8   21   76   19 87,9 224,0 z
Međunarodni prijevoz mil.   45   234   847   320 136,7 711,4 z
Prevezeni teret t   298   365  1 319   348 95,3 116,8 90,3
Unutarnji prijevoz t   7   14   81   9 64,3 128,6 95,3
Međunarodni prijevoz t   291   351  1 238   339 96,6 116,5 90,0
Tonski kilometri tis.   259   318  1 115   302 95,0 116,6 87,7
Unutarnji prijevoz tis.   2   4   23   3 75,0 150,0 92,0
Međunarodni prijevoz tis.   257   314  1 092   299 95,2 116,3 87,6

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Može se dogoditi da ukupni zbroj ne odgovara zbroju pojedinačnih podataka te da kumulativni podatak nije uvijek jednak zbroju pojedinačnih tromjesečnih rezultata zbog zaokruživanja brojeva.

Tromjesečni konačni rezultati za željeznički prijevoz putnika za 2022. objavit će se u Excel-formatu na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku https://podaci.dzs.hr/hr/ u svibnju 2023. na poveznici Statistika u nizu pod naslovom "Prijevoz".

Podaci o prometu brodova, putnika i robe u morskim lukama objavljeni su u Priopćenju TRAN-2022-3-1 "Promet u morskim lukama", a podaci o prometu putnika i tereta u zračnim lukama u Priopćenju TRAN-2022-2-1 "Promet u zračnim lukama".

Izvori i metode prikupljanja podataka

Podaci o transportu prikupljaju se tjednim, mjesečnim i tromjesečnim statističkim istraživanjima. Svrha istraživanja jest prikupiti podatke o prijevozu putnika i robe te izračunati pokazatelje o prijevoznom učinku izraženome u putničkim i tonskim kilometrima.

Jedinice promatranja i izvještajne jedinice u području cestovnoga linijskog prijevoza putnika, gradskog prijevoza, cjevovodnog transporta, pomorskoga i obalnog prijevoza te zračnog prijevoza jesu domaći prijevoznici, odnosno operateri koji su registrirani u prijevozu (područje H NKD-a 2007.) u Statističkome poslovnom registru Državnog zavoda za statistiku.

Jedinice promatranja u statističkom istraživanju o cestovnom prijevozu robe jesu cestovna teretna motorna vozila (uključujući tegljače) nosivosti veće od 3 500 kg registrirana u Ministarstvu unutarnjih poslova. Izvještajne jedinice jesu poslovni subjekti (pravne i fizičke osobe) koji su vlasnici ili korisnici cestovnoga teretnoga motornog vozila izabrana uzorkom.

Podaci o prijevozu robe na unutarnjim vodnim putovima u unutarnjem prometu prikupljaju se izvještajima Prijava o dolasku plovila u luku unutarnjih voda i Prijava o odlasku plovila iz luke unutarnjih voda. Podatke dostavljaju lučke kapetanije na unutarnjim vodnim putovima. Od 1. siječnja 2022. u međunarodnom prometu za evidentiranje dolazaka i odlazaka plovila upotrebljava se Informacijski sustav unutarnje plovidbe (ISUP).

Obuhvat

Podaci o željezničkom prijevozu putnika obuhvaćaju i gradski i prigradski prijevoz putnika i putnike u tranzitu kroz Republiku Hrvatsku. Podaci o željezničkom prijevozu robe se odnose na rad svih željezničkih prijevoznika na željezničkoj mreži Republike Hrvatske.

Podaci o cestovnom prijevozu robe odnose se na rad vlasnika ili korisnika teretnih vozila izabranih uzorkom. U uzorak za tromjesečje izabrano je 2 600 vozila. Podaci, tj. procjene s koeficijentom varijacije vrijednosti između 10,0 i 30,0 posebno su označeni kao manje precizne vrijednosti.

Podaci o cestovnome linijskom prijevozu putnika odnose se na rad poslovnih subjekata (pravne i fizičke osobe) koji se bave prijevozom putnika autobusima i imaju dozvolu za obavljanje javnoga linijskog prijevoza putnika na međunarodnim, međužupanijskim i županijskim linijama.

Gradski prijevoz putnika obuhvaća organizirani javni prijevoz putnika u gradovima s više od 40 000 stanovnika, a obavljaju ga poslovni subjekti koji se bave gradskim prijevozom putnika (tramvajima i autobusima). Uključeni su aktivni poslovni subjekti koji su razvrstani u području H NKD-a 2007., razred 49.31 Gradski i prigradski kopneni prijevoz putnika u Statističkome poslovnom registru Državnog zavoda za statistiku koji imaju više od 10 zaposlenih.

Istraživanjem o pomorskome i obalnom prijevozu obuhvaćeni su svi poslovni subjekti koji obavljaju javni linijski obalni prijevoz putnika i poslovni subjekti kojima je glavna ili sporedna djelatnost pomorski i obalni prijevoz robe. Odabir izvještajnih jedinica koje se bave prijevozom robe pripremao se godišnje na temelju definiranog praga za uključivanje u istraživanje (najmanje 10 zaposlenih). Uključen je prijevoz među stranim lukama.

Podaci o zračnom prijevozu putnika i tereta odnose se na rad domaćih zrakoplovnih prijevoznika koji se bave komercijalnim zračnim prijevozom putnika i tereta (robe i pošte).

Cjevovodni transport obuhvaća transport nafte i transport plina. Podaci se odnose na rad pravnih osoba koje se bave transportom nafte i plina cjevovodima.

Podaci o prijevozu na unutarnjim vodnim putovima odnose se na prijevoz robe plovilima domaće zastave i stranih zastava na teritoriju Republike Hrvatske. Nije uključen tranzit.

Definicije

Međunarodni prijevoz obuhvaća prijevoz između mjesta ukrcaja/utovara u Republici Hrvatskoj i mjesta iskrcaja/istovara u inozemstvu i obratno te prijevoz obavljen između dvaju mjesta u inozemstvu.

Tranzit podrazumijeva prijevoz kroz hrvatski teritorij istom vrstom prijevoza između dvaju mjesta (mjesta ukrcaja/utovara i mjesta iskrcaja/istovara) koja se nalaze u drugoj zemlji ili drugim zemljama.

Prijevoz u inozemstvu podrazumijeva međunarodni prijevoz robe koji obavljaju domaći prijevoznici. Zemlja utovara i istovara jest strana zemlja.

Putnički kilometar jest mjerna jedinica koja izražava prijevoz jednog putnika na udaljenosti od jednoga kilometra. Pri obračunu putničkih kilometara za željeznički prijevoz uzima se u obzir prijeđena udaljenost unutar teritorija Republike Hrvatske.

Tonski kilometar jest mjerna jedinica koja izražava prijevoz jedne tone robe na udaljenosti od jednoga kilometra. Pri obračunu tonskih kilometara za željeznički prijevoz uzima se u obzir prijeđena udaljenost unutar teritorija Republike Hrvatske, uključujući i tranzit. Pri obračunu tonskih kilometara za prijevoz na unutarnjim vodnim putovima uzima se u obzir prijeđena udaljenost unutar teritorija Republike Hrvatske, isključujući tranzit.

Cestovni prijevoz robe i cestovni tonski kilometri odnose se na kretanja teretnih vozila koja su registrirana u Republici Hrvatskoj.

 

 

Kratice  
   
kg kilogram
mil. milijun
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
pkm putnički kilometar
t tona
tis. tisuća
tkm tonski kilometar
z podatak zbog povjerljivosti nije objavljen
   
Znakovi   
   
( ) manje precizan podatak
0 podatak je manji od 0,5 upotrijebljene mjerne jedinice
   

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Snježana Kos, Korana Šakić Pokrivač, Lidija Pilat i Ninoslava Podnar


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti