Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 20. svibnja 2022.
RAD-2022-1-1/3

ISSN 1334-0557

PROSJEČNE MJESEČNE NETO I BRUTO PLAĆE ZAPOSLENIH ZA OŽUJAK 2022.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za ožujak 2022. iznosila je 7 607 kuna, što je nominalno više za 2,1%, a realno je ostala ista u odnosu na veljaču 2022.

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za ožujak 2022. iznosila je 10 328 kuna, što je nominalno više za 2,2%, a realno za 0,1% u odnosu na veljaču 2022.

Najviša prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za ožujak 2022. isplaćena je u Informacijskim uslužnim djelatnostima, u iznosu od 15 360 kuna, a najniža je isplaćena u Zaštitnim i istražnim djelatnostima, u iznosu od 4 867 kuna.

Najviša prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za ožujak 2022. bila je u Informacijskim uslužnim djelatnostima, u iznosu od 23 663 kune, a najniža je isplaćena u Zaštitnim i istražnim djelatnostima, u iznosu od 6 278 kuna.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za ožujak 2022. u odnosu na isti mjesec prethodne godine nominalno je viša za 6,6%, a realno je niža za 0,7%.

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za ožujak 2022. u odnosu na isti mjesec prethodne godine nominalno je viša za 7,6%, a realno za 0,3%.

Za razdoblje od siječnja do ožujka 2022. prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosila je 7 481 kunu, što je u odnosu na isto razdoblje 2021. nominalno više za 6,1%, a realno niže za 0,3%.

Za razdoblje od siječnja do ožujka 2022. prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosila je 10 143 kune, što je u odnosu na isto razdoblje 2021. nominalno više za 7,0%, a realno za 0,6%.

U ožujku 2022. bila su prosječno 183 plaćena sata, što je u odnosu na veljaču 2022. više za 15,8%. Najveći broj plaćenih sati bio je u djelatnosti Vodni prijevoz (191), a najmanji broj plaćenih sati bio je u Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja (167).

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po satu za ožujak 2022. iznosila je 40,96 kuna, što je u odnosu na veljaču 2022. niže za 10,7%, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine više za 6,4%.

Prosječna mjesečna bruto plaća po satu za ožujak 2022. iznosila je 55,61 kunu, što je u odnosu na veljaču 2022. niže za 10,7%, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine više za 7,5%.

Medijalna neto plaća za ožujak 2022. iznosila je 6 352 kune, dok je medijalna bruto plaća iznosila 8 302 kune.

Detaljne podatke možete preuzeti na poveznici Statistika u nizu.

 

 

 

1. PROSJEČNA MJESEČNA NETO I BRUTO PLAĆA ZA OŽUJAK 2022.

        III. 2022. I. – III. 2022. Indeksi
III. 2022.
II. 2022.
III. 2022.
III. 2021.
I. – III. 2022.
I. – III. 2021.
Neto plaća                 
Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome, kune 7 607 7 481 102,1 106,6 106,1
Realna neto plaća po zaposlenome      100,0 99,3 99,7
Bruto plaća            
Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome, kune 10 328 10 143 102,2 107,6 107,0
Realna bruto plaća po zaposlenome       100,1 100,3 100,6
Neto plaća po satu            
Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po satu, kune 40,96 43,20 89,3 106,4 105,9
Realna neto plaća po satu        87,5 99,2 99,5
Bruto plaća po satu             
Prosječna mjesečna bruto plaća po satu, kune 55,61 58,57 89,3 107,5 106,8
Realna bruto plaća po satu            87,5 100,2 100,4

2. DISTRIBUCIJA NETO I BRUTO PLAĆA PREMA KVARTILIMA ZA OŽUJAK 2022.

       III. 2022.
neto plaće, kune bruto plaće, kune
Prvi (donji) kvartil  4 864 6 199
Drugi kvartil (medijan) 6 352 8 302
Treći (gornji) kvartil  8 586 11 535
Četvrti kvartil  z z

3. DISTRIBUCIJA NETO I BRUTO PLAĆA PREMA DECILIMA ZA OŽUJAK 2022.

      III. 2022.
neto plaće, kune bruto plaće, kune
Prvi decil  4 124 5 075
Drugi decil  4 675 5 846
Treći decil 5 070 6 473
Četvrti decil  5 672 7 312
Peti decil (medijan) 6 352 8 302
Šesti decil  7 160 9 500
Sedmi decil  8 069 10 797
Osmi decil  9 224 12 487
Deveti decil  11 596 16 256
Deseti decil  z z

4. ISPLAĆENI NEOPOREZIVI PRIMICI PREMA NKD-u 2007.1) U OŽUJKU 2022.

          III. 2022.
prosječni neoporezivi primitak po broju primatelja, kune prosječni neoporezivi primitak po broju primatelja zaposlenih koji su primili plaću, kune
  Ukupno  633  6
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  462  10
B Rudarstvo i vađenje  669  17
C Prerađivačka industrija  496  4
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  444  3
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  488  7
F Građevinarstvo  692  7
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  508  3
H Prijevoz i skladištenje  470  3
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  531  7
J Informacije i komunikacije  545  2
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  302  1
L Poslovanje nekretninama  943  7
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  687  11
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  568  27
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  725  5
P Obrazovanje  455  0
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 1 125  13
R Umjetnost, zabava i rekreacija  970  3
S Ostale uslužne djelatnosti 1 081  13

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

Područja djelatnosti prema NKD-u 2007.

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
B Rudarstvo i vađenje
C Prerađivačka industrija
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša
F Građevinarstvo
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla
H Prijevoz i skladištenje
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane
J Informacije i komunikacije
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja
L Poslovanje nekretninama
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje
P Obrazovanje
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
R Umjetnost, zabava i rekreacija
S Ostale uslužne djelatnosti

5. PROSJEČNE MJESEČNE ISPLAĆENE NETO PLAĆE ZAPOSLENIH U 2022.1) PREMA NKD-u 2007.

           Prosječne isplaćene neto plaće po zaposlenome, kune Indeksi kretanja prosječnih isplaćenih neto plaća prema isplatama za mjesec
za mjesec nominalni realni
I. II. III. I. − III. III. 2022.
II. 2022.
III. 2022.
III. 2021.
I. − III. 2022.
I. − III. 2021.
III. 2022.
II. 2022.
III. 2022.
III. 2021.
I. − III. 2022.
I. − III. 2021.
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 8 597 8 502 8 553 8 550 100,6 103,0 102,7 98,5 96,0 96,5
84 Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 8 597 8 502 8 553 8 550 100,6 103,0 102,7 98,5 96,0 96,5
84.1 Državna uprava te ekonomska i socijalna politika zajednice 8 594 8 656 8 743 8 665 101,0 106,1 105,6 98,9 98,9 99,2
84.2 Pružanje usluga zajednici kao cjelini 8 770 8 536 8 567 8 620 100,4 101,2 101,1 98,3 94,3 95,0
84.3 Djelatnosti obveznoga socijalnog osiguranja  7 196 7 192 7 204 7 197 100,2 100,1 99,9 98,1 93,3 93,9
P Obrazovanje 7 908 7 900 7 993 7 934 101,2 101,8 102,1 99,1 94,9 96,0
85 Obrazovanje 7 908 7 900 7 993 7 934 101,2 101,8 102,1 99,1 94,9 96,0
85.1 Predškolsko obrazovanje 6 255 6 288 6 373 6 308 101,4 102,5 101,9 99,3 95,5 95,8
85.2 Osnovno obrazovanje 7 691 7 680 7 863 7 746 102,4 101,9 102,1 100,3 95,0 96,0
85.3 Srednje  obrazovanje 7 902 7 870 7 979 7 917 101,4 101,6 102,0 99,3 94,7 95,9
85.4 Visoko obrazovanje 10 840 10 912 10 883 10 879 99,7 102,0 101,9 97,6 95,1 95,8
85.5 Ostalo obrazovanje i poučavanje 5 881 5 846 5 987 5 905 102,4 105,1 105,0 100,3 97,9 98,7
85.6 Pomoćne uslužne djelatnosti u obrazovanju 7 580 7 508 7 536 7 541 100,4 96,5 98,0 98,3 89,9 92,1
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalneskrbi 9 144 8 817 8 736 8 897 99,1 101,3 101,4 97,1 94,4 95,3
86 Djelatnosti zdravstvene zaštite 9 866 9 486 9 357 9 567 98,6 100,4 100,7 96,6 93,6 94,6
86.1 Djelatnosti bolnica  10 384 9 897 9 688 9 987 97,9 99,5 100,1 95,9 92,7 94,1
86.2 Djelatnosti medicinske i stomatološke prakse  8 771 8 701 8 765 8 746 100,7 102,7 103,0 98,6 95,7 96,8
86.9 Ostale djelatnosti zdravstvene zaštite 9 054 8 647 8 573 8 757 99,1 101,4 100,7 97,1 94,5 94,6
87 Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem 6 388 6 198 6 256 6 280 100,9 102,7 102,2 98,8 95,7 96,1
87.1 Djelatnosti ustanova za njegu 5 983 5 788 5 813 5 862 100,4 102,3 101,5 98,3 95,3 95,4
87.2 Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za osobe s  teškoćama u razvoju, duševno bolesne osobe i osobe ovisne o alkoholu, drogama ili drugim opojnim sredstvima 6 906 6 785 6 825 6 838 100,6 102,3 102,0 98,5 95,3 95,9
87.3 Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za starije osobe i osobe s invaliditetom 5 997 5 785 5 849 5 876 101,1 103,4 102,5 99,0 96,4 96,3
87.9 Ostale djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem   7 512 7 341 7 395 7 416 100,7 101,5 102,0 98,6 94,6 95,9
88 Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja 6 456 6 460 6 648 6 522 102,9 107,2 105,4 100,8 99,9 99,1
88.1 Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja za starije osobe i osobe s invaliditetom 5 530 5 538 5 525 5 531 99,8 102,7 103,5 97,7 95,7 97,3
88.9 Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja 6 521 6 524 6 727 6 591 103,1 107,6 105,6 101,0 100,3 99,2

1) Zbog zahtjeva korisnika objavljujemo dopunu redovitog Priopćenja koje se objavljuje svaka tri mjeseca. Podaci su iskazani na razini skupine (tri znamenke) za područja O, P i Q NKD-a 2007.

6. PROSJEČNE MJESEČNE BRUTO PLAĆE ZAPOSLENIH U 2022.1) PREMA NKD-u 2007.

       Prosječne bruto plaće po zaposlenome, kune Indeksi kretanja prosječnih bruto plaća prema isplatama za mjesec
za mjesec nominalni indeksi realni indeksi
I. II. III. I. − III. III. 2022.
II. 2022.
III. 2022.
III. 2021.
I. − III. 2022.
I. − III. 2021.
III. 2022.
II. 2022.
III. 2022.
III. 2021.
I. − III. 2022.
I. − III. 2021.
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 11 560 11 395 11 437 11 462 100,4 103,2 103,0 98,3 96,2 96,8
84 Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 11 560 11 395 11 437 11 462 100,4 103,2 103,0 98,3 96,2 96,8
84.1 Državna uprava te ekonomska i socijalna politika zajednice 11 699 11 782 11 882 11 788 100,8 106,1 105,6 98,7 98,9 99,2
84.2 Pružanje usluga zajednici kao cjelini 11 677 11 305 11 319 11 426 100,1 101,5 101,5 98,0 94,6 95,4
84.3 Djelatnosti obveznoga socijalnog osiguranja  9 667 9 661 9 662 9 663 100,0 100,1 99,9 97,9 93,3 93,9
P Obrazovanje 10 645 10 616 10 688 10 650 100,7 101,9 102,2 98,6 95,0 96,1
85 Obrazovanje 10 645 10 616 10 688 10 650 100,7 101,9 102,2 98,6 95,0 96,1
85.1 Predškolsko obrazovanje 8 263 8 301 8 417 8 330 101,4 102,9 102,2 99,3 95,9 96,1
85.2 Osnovno obrazovanje 10 057 10 012 10 149 10 074 101,4 101,8 101,9 99,3 94,9 95,8
85.3 Srednje  obrazovanje 10 873 10 828 10 988 10 897 101,5 101,7 102,3 99,4 94,8 96,1
85.4 Visoko obrazovanje 15 264 15 356 15 260 15 293 99,4 101,9 101,8 97,4 95,0 95,7
85.5 Ostalo obrazovanje i poučavanje 7 817 7 757 7 966 7 846 102,7 105,7 105,6 100,6 98,5 99,2
85.6 Pomoćne uslužne djelatnosti u obrazovanju 10 228 10 061 10 166 10 152 101,0 96,8 97,8 98,9 90,2 91,9
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 12 536 12 009 11 834 12 123 98,5 101,3 101,5 96,5 94,4 95,4
86 Djelatnosti zdravstvene zaštite 13 650 13 039 12 795 13 158 98,1 100,3 100,7 96,1 93,5 94,6
86.1 Djelatnosti bolnica  14 444 13 661 13 287 13 792 97,3 99,3 99,9 95,3 92,5 93,9
86.2 Djelatnosti medicinske i stomatološke prakse  12 007 11 883 11 951 11 947 100,6 103,1 103,6 98,5 96,1 97,4
86.9 Ostale djelatnosti zdravstvene zaštite 12 321 11 690 11 532 11 845 98,6 101,5 100,7 96,6 94,6 94,6
87 Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem 8 238 7 938 7 987 8 053 100,6 102,9 102,4 98,5 95,9 96,2
87.1 Djelatnosti ustanova za njegu 7 632 7 327 7 343 7 435 100,2 102,6 101,6 98,1 95,6 95,5
87.2 Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za osobe s  teškoćama u razvoju, duševno bolesne osobe i osobe ovisne o alkoholu, drogama ili drugim opojnim sredstvima 8 894 8 690 8 676 8 752 99,8 102,0 102,0 97,7 95,1 95,9
87.3 Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za starije osobe i osobe s invaliditetom 7 682 7 353 7 424 7 484 101,0 103,8 102,7 98,9 96,7 96,5
87.9 Ostale djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem   9 991 9 704 9 747 9 814 100,4 101,8 102,5 98,3 94,9 96,3
88 Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja 8 459 8 448 8 615 8 508 102,0 107,8 105,8 99,9 100,5 99,4
88.1 Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja za starije osobe i osobe s invaliditetom 7 244 7 271 7 213 7 242 99,2 102,7 103,7 97,2 95,7 97,5
88.9 Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja 8 544 8 530 8 713 8 596 102,1 108,3 106,0 100,0 100,9 99,6

1) Zbog zahtjeva korisnika objavljujemo dopunu redovitog Priopćenja koje se objavljuje svaka tri mjeseca. Podaci su iskazani na razini skupine (tri znamenke) za područja O, P i Q NKD-a 2007.

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori podataka

Podaci o mjesečnim neto i bruto plaćama te broju sati za koje su zaposlene osobe primile plaću dobiveni su obradom podataka iz Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (obrazac JOPPD), koje se primjenjuje od 1. siječnja 2014.

Obveznici dostavljanja obrasca JOPPD jesu isplatitelji svih vrsta dohodaka za koje je propisima o porezu na dohodak propisana obveza obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku.

Obuhvat i usporedivost

Obuhvaćeni su zaposleni u pravnim osobama svih oblika vlasništva, tijelima državne vlasti i tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Republike Hrvatske.

Nisu obuhvaćeni zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama i zaposleni osiguranici poljoprivrednici te unutar podataka o prosječnim mjesečnim plaćama nedostaju podaci o njihovim isplatama.

Podaci o mjesečnim neto i bruto plaćama zaposlenih u pravnim osobama obuhvaćaju neto i bruto plaće zaposlenih koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena.

Zaposleni koji su primili plaću u nepunome radnom vremenu preračunani su na ekvivalent punoga radnog vremena.

Podaci o mjesečnoj neto i bruto plaći iskazuju se prema načelu obavljenih isplata u tekućemu za prethodni mjesec, što odgovara dinamici isplata u najvećem broju pravnih osoba te se i prosjek plaće odnosi na mjesec za koji je isplata primljena, što ne vrijedi za isplaćene neoporezive primitke.

Neoporezivi primici koje je zaposlenik primio iskazani su u tablici 4.

Obuhvaćeni su sljedeći neoporezivi primici, prema šiframa obrasca JOPPD:

šifra 21 − dar djetetu do 15 godina starosti i potpore za novorođenče, do propisanog iznosa
šifra 22 – prigodne nagrade, do propisanog iznosa (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.)
šifra 24 – pomorski dodatak, do propisanog iznosa
šifra 25 – naknade za odvojeni život od obitelji, do propisanog iznosa
šifra 26 – otpremnine, do propisanog iznosa
šifra 60 – nagrade radnicima za navršene godine staža, do propisanog iznosa
šifra 61 – prigodne nagrade, do propisanog iznosa (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.) za prethodna porezna razdoblja (naknadne isplate)
šifra 62 – trošak prehrane i smještaja sezonskih radnika iz članka 7. stavka 35. Pravilnika o porezu na dohodak
šifra 63 – novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika (dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl.)
šifra 64 – troškovi smještaja i prehrane osoba koje obavljaju povremene sezonske poslove u poljoprivredi iz članka 6. stavka 10. Pravilnika o porezu na dohodak
šifra 65 – novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika, do propisanog iznosa
šifra 66 – troškovi prehrane radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije, do propisanog iznosa
šifra 67 – troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije koji se podmiruju bezgotovinskim putem
šifra 68 – troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije koji se podmiruju na račun radnika
šifra 69 – naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika prema propisima ministarstva nadležnog za turizam
šifra 70 – naknade za troškove redovite skrbi djece radnika u ustanovama predškolskog odgoja te drugim pravnim ili fizičkim osobama (vrtići i sl.)
šifra 71 – premije dopunskoga i dodatnoga zdravstvenog osiguranja – u primjeni od 2020.

Od siječnja 2016. podaci nisu usporedivi s prethodno objavljenim mjesečnim podacima.


Definicije

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća obuhvaća plaće zaposlenih za obavljene poslove prema osnovi radnog odnosa i naknade za godišnji odmor, plaćeni dopust, blagdane i neradne dane određene zakonom, bolovanja do 42 dana, odsutnost za vrijeme stručnog obrazovanja, zastoje na poslu bez krivnje zaposlenog i primitke prema osnovi naknada, potpora i nagrada u iznosima na koje se plaćaju doprinosi, porezi i prirezi.

Prosječna mjesečna bruto plaća obuhvaća sve vrste neto isplata prema osnovi radnog odnosa i sljedeća zakonom propisana obvezatna izdvajanja: doprinose za mirovinsko osiguranje, porez na dohodak i prirez porezu na dohodak.

Broj plaćenih sati jest broj sati za koje su zaposlene osobe primile plaću. Plaćeni sati uključuju izvršene sate rada (sati izvršeni u redovitome radnom vremenu i prekovremeni sati) i neizvršene sate rada (godišnji odmor, praznici, bolovanje kraće od 42 dana i drugi plaćeni, a neizvršeni sati). Plaćeni sati ne uključuju neizvršene sate rada plaćene izvan pravne osobe (sati bolovanja u trajanju duljem od 42 dana, sati rodiljnog dopusta, sati skraćenoga radnog vremena roditelja i sl.).

Prosječna mjesečna neto i bruto plaća po zaposlenome izračunava se dijeljenjem ukupnih isplata brojem zaposlenih preračunanih na ekvivalent punoga radnoga vremena.

Prosječna mjesečna neto i bruto plaća po plaćenom satu izračunava se dijeljenjem ukupnih isplata ukupnim brojem plaćenih sati.

Nominalni indeksi neto i bruto plaća izračunavaju se iz podataka o prosječnim mjesečnim iznosima neto i bruto plaća za odgovarajuće mjesece i godine.

Realni indeksi neto i bruto plaća izračunavaju se dijeljenjem nominalnih indeksa neto i bruto plaća indeksom potrošačkih cijena za odgovarajuće mjesece i godine.

Medijalna mjesečna neto i bruto plaća izračunava se određivanjem sredine nakon rangiranja plaća zaposlenih, od najniže do najviše, te pokazuje da 50% zaposlenih prima plaću u iznosu jednakom ili manjem od tog iznosa (medijana), a 50% zaposlenih prima jednaku ili veću od tog iznosa (medijana).

Kvartilne mjesečne neto i bruto plaće izračunavaju se podjelom plaća zaposlenih na četiri jednaka dijela nakon rangiranja od najniže do najviše, a zatim odabirom iznosa plaće ispod kojeg se nalazi 25%, 50%, 75% i 100% plaća zaposlenih. Mogu se podijeliti na prvi (donji) kvartil, drugi kvartil (medijan), treći (gornji) kvartil i četvrti kvartil.

Prvi (donji) kvartil pokazuje da 25% zaposlenih prima plaću u iznosu jednakom ili manjem od prvoga kvartila, a 75% zaposlenih prima plaću jednaku ili veću od prvoga kvartila.

Treći (gornji) kvartil pokazuje da 75% zaposlenih prima plaću u iznosu jednakom ili manjem od trećega kvartila, a 25% zaposlenih prima plaću jednaku ili veću od trećega kvartila.

Decilne mjesečne neto i bruto plaće izračunavaju se podjelom plaća zaposlenih na deset jednakih dijelova nakon rangiranja od najniže do najviše, a zatim odabirom iznosa plaće ispod kojeg se nalazi 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% i 100% plaća zaposlenih.

U prvom decilu nalaze se zaposleni koji imaju najniže mjesečne plaće i pokazuje da 10% zaposlenih prima plaću u iznosu jednakom ili manjem od prvog decila, a 90% zaposlenih prima plaću jednaku ili veću od tog iznosa. U drugom decilu nalaze se zaposleni koji primaju plaću veću od onih koji se nalaze u prvom decilu i manju od onih koji se nalaze u trećem decilu itd.

 

Kratice  
   
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
z podatak zbog povjerljivosti nije objavljen

 

 

 

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Katarina Litva, Zdenka Mandarić i Snježana Varga


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti