Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 30. rujna 2022.
STAN-2022-3-1

ISSN 1334-0557

PROCJENA STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE U 2021.

 

Prema procjeni stanovništva sredinom 2021. Republika Hrvatska imala je 3 878 981 stanovnika, od toga 1 867 955 muškaraca i 2 011 026 žena.

Udio žena u ukupnom stanovništvu Republike Hrvatske bio je 51,8%, a udio muškaraca 48,2%. Takav je omjer bio u većini županija. Najmanji udio ženskog stanovništva bio je u Ličko-senjskoj županiji (50,4%), dok je najveći udio bio u Gradu Zagrebu (53,3%).

U 2021. nastavlja se kontinuirano starenje stanovništva. Prosječna starost ukupnog stanovništva Republike Hrvatske iznosila je 44,3 godine (muškarci 42,5 godina, žene 45,9 godina), što ga svrstava među najstarije nacije Europe.

Procesu starenja uvelike pridonosi višegodišnje opadanje udjela mladog stanovništva (0 – 19 godina) u ukupnom stanovništvu. Spomenuti udio na razini države u 2021. iznosio je 19,2%, dok je na razini županija najmanji bio u Primorsko-goranskoj županiji (16,6%), a najveći u Međimurskoj županiji (21,5%).

Udio fertilnoga kontingenta u ukupnome ženskom stanovništvu kontinuirano opada te je u 2021. iznosio 40,0%.

Najviše stanovništva u dobi od 65 i više godina u odnosu na ukupno stanovništvo bilo je u Šibensko-kninskoj županiji (27,3%) i u Ličko-senjskoj županiji (26,2%), a najmanje u Gradu Zagrebu (20,6%) i u Međimurskoj županiji (20,5%).

U Republici Hrvatskoj 52,0% stanovništva živjelo je u samo pet županija, najviše u Gradu Zagrebu (768 054 ili 19,8%) i u Splitsko-dalmatinskoj županiji (423 849 ili 10,9%), dok su najmanje stanovnika imale Požeško-slavonska županija (64 384 ili 1,7%) i Ličko-senjska županija (42 931 ili 1,1%).

1. PROCJENA UKUPNOG STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE PO ŽUPANIJAMA SREDINOM GODINE OD 2017. DO 2021.

Županija 2017.1) 2018.1) 2019.1) 2020.1) 2021.2)
Republika Hrvatska 4 124 531 4 087 843 4 065 253 4 047 680 3 878 981
Zagrebačka  311 416  309 469  309 169  309 463  299 983
Krapinsko-zagorska  126 334  125 357  124 517  124 110  120 670
Sisačko-moslavačka  152 546  148 589  145 904  143 618  140 131
Karlovačka  118 263  116 829  115 484  114 269  112 357
Varaždinska  168 560  166 982  166 112  165 357  159 747
Koprivničko-križevačka  109 137  107 711  106 367  105 385  101 358
Bjelovarsko-bilogorska  109 822  107 909  106 258  104 908  102 205
Primorsko-goranska  286 677  284 239  282 730  281 056  266 183
Ličko-senjska   45 943  45 184  44 625  44 068  42 931
Virovitičko-podravska  77 086  75 257  73 641  72 378  70 648
Požeško-slavonska  69 583  67 862  66 256  65 134  64 384
Brodsko-posavska  143 827  140 072  137 487  135 483  130 844
Zadarska   168 672  168 153  168 213  167 914  160 085
Osječko-baranjska  283 035  277 227  272 673  269 511  258 719
Šibensko-kninska  101 436  100 153  99 210  98 453  96 722
Vukovarsko-srijemska  159 213  154 371  150 985  148 389  143 678
Splitsko-dalmatinska  449 610  448 071  447 747  447 440  423 849
Istarska  208 229  208 765  209 573  210 083  195 326
Dubrovačko-neretvanska  121 381  121 215  121 816  122 571  115 714
Međimurska  110 999  109 921  109 232  108 822  105 393
Grad Zagreb  802 762  804 507  807 254  809 268  768 054

1) Procjene broja stanovnika sredinom 2017., 2018., 2019. i 2020. izračunane su na temelju podataka Popisa 2011.
2) Procjena broja stanovnika sredinom 2021. izračunana je na temelju podataka Popisa 2021.

G-1. UDIO STANOVNIŠTVA ŽUPANIJA U UKUPNOM STANOVNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE, PROCJENA SREDINOM 2021.

2. PROSJEČNA STAROST, INDEKS STARENJA I FERTILNI KONTINGENT STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE

  Prosječna starost Indeks starenja, % Fertilni kontingent, 15 – 49, %
ukupno muškarci žene ukupno muškarci žene žene
1971. 34,0 32,4 35,5 47,2 38,5 56,2 51,4
1981. 35,4 33,8 37,1 52,6 40,4 65,3 48,5
1991. 37,1 35,4 38,7 66,7 50,8 83,3 46,6
2001. 39,3 37,5 41,0 90,7 71,6 110,8 46,9
2002. 39,6 37,8 41,3 93,8 74,1 114,3 47,1
2003. 39,9 38,1 41,5 96,2 76,1 117,2 46,9
2004. 40,1 38,3 41,8 98,4 77,8 119,9 46,7
2005. 40,3 38,5 42,0 99,6 78,7 121,5 46,4
2006. 40,5 38,8 42,2 100,5 79,4 122,6 46,1
2007. 40,8 39,0 42,4 103,1 81,7 125,5 45,8
2008. 41,0 39,2 42,6 105,2 83,6 127,8 45,6
2009. 41,1 39,4 42,8 107,6 85,8 130,4 45,3
2010. 41,3 39,5 43,0 110,3 88,5 133,3 45,0
2011. 41,8 40,0 43,5 115,7 92,9 139,7 43,8
2012. 42,0 40,2 43,7 117,8 95,1 141,7 43,6
2013. 42,2 40,3 43,9 121,0 98,0 145,2 43,4
2014. 42,4 40,5 44,1 123,9 100,8 148,4 43,1
2015. 42,6 40,7 44,3 127,5 104,1 152,2 42,8
2016. 42,8 41,0 44,5 132,0 108,2 157,0 42,4
2017. 43,1 41,3 44,8 136,9 112,8 162,3 41,9
2018. 43,4 41,5 45,0 141,4 116,7 167,5 41,5
2019. 43,6 41,8 45,3 145,4 120,5 171,8 41,1
2020. 43,8 42,0 45,5 149,3 124,1 176,0 40,8
2021. 44,3 42,5 45,9 155,6 130,2 182,5 40,0

G-2. UDIO STANOVNIŠTVA STAROG 65 I VIŠE GODINA U UKUPNOM STANOVNIŠTVU PO ŽUPANIJAMA, PROCJENA SREDINOM 2021.

3. PROCJENA STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE PREMA SPOLU I POJEDINAČNIM GODINAMA STAROSTI SREDINOM 2021.

          (nastavak)      
Starost Ukupno Muškarci Žene   Starost Ukupno Muškarci Žene
Ukupno 3 878 981 1 867 955 2 011 026              
0  35 172  18 288  16 884   43  53 242  26 600  26 642
1  35 086  18 006  17 080   44  52 559  26 314  26 245
2  35 319  17 945  17 374   45  52 601  26 252  26 349
3  35 143  18 257  16 886   46  51 943  26 013  25 930
4  35 319  18 044  17 275   47  51 730  25 818  25 912
5  34 539  17 566  16 973   48  51 678  25 899  25 779
6  35 899  18 452  17 447   49  52 500  26 096  26 404
7  36 490  18 797  17 693   50  49 669  24 677  24 992
8  37 223  19 393  17 830   51  50 384  24 852  25 532
9  38 029  19 451  18 578   52  51 892  25 480  26 412
10  38 283  19 755  18 528   53  53 696  26 394  27 302
11  40 644  20 806  19 838   54  55 799  27 192  28 607
12  39 767  20 285  19 482   55  56 899  27 577  29 322
13  39 589  20 233  19 356   56  55 525  26 841  28 684
14  37 554  19 373  18 181   57  54 125  26 274  27 851
15  38 274  19 684  18 590   58  56 207  26 911  29 296
16  39 443  20 365  19 078   59  57 342  27 273  30 069
17  36 921  18 966  17 955   60  57 498  27 324  30 174
18  36 842  19 008  17 834   61  58 608  27 925  30 683
19  37 602  19 304  18 298   62  58 241  27 686  30 555
20  38 785  20 001  18 784   63  56 756  26 602  30 154
21  40 691  20 892  19 799   64  58 260  27 385  30 875
22  41 617  21 340  20 277   65  58 586  27 457  31 129
23  43 746  22 297  21 449   66  59 423  27 949  31 474
24  45 801  23 483  22 318   67  54 594  25 415  29 179
25  44 187  22 593  21 594   68  55 649  25 681  29 968
26  42 590  21 616  20 974   69  50 024  22 887  27 137
27  42 000  21 173  20 827   70  49 411  22 391  27 020
28  42 940  21 876  21 064   71  49 586  22 191  27 395
29  42 322  21 648  20 674   72  46 140  20 115  26 025
30  44 645  22 656  21 989   73  41 467  17 828  23 639
31  44 023  22 220  21 803   74  42 202  18 005  24 197
32  45 476  22 841  22 635   75  28 330  11 774  16 556
33  47 238  23 759  23 479   76  27 629  11 349  16 280
34  47 016  23 631  23 385   77  29 485  11 727  17 758
35  48 275  24 020  24 255   78  30 180  11 871  18 309
36  51 035  25 611  25 424   79  29 845  11 593  18 252
37  52 549  26 562  25 987   80  28 214  10 790  17 424
38  52 046  26 148  25 898   81  27 327  10 131  17 196
39  52 689  26 453  26 236   82  24 244  8 792  15 452
40  53 568  26 943  26 625   83  22 741  7 974  14 767
41  54 027  27 129  26 898   84  20 636  7 129  13 507
42  54 196  27 283  26 913   85 +  91 514  27 368  64 146

 

4. PROCJENA STANOVNIŠTVA PREMA SPOLU I DOBNIM SKUPINAMA PO ŽUPANIJAMA SREDINOM 2021.

Dobne skupine Republika Hrvatska Zagrebačka županija Krapinsko-zagorska županija Sisačko-moslavačka županija
ukupno muškarci žene ukupno muškarci žene ukupno muškarci žene ukupno muškarci žene
Ukupno 3 878 981 1 867 955 2 011 026  299 983  145 187  154 796  120 670  58 701  61 969  140 131  68 166  71 965
0 – 4  176 039  90 540  85 499  13 832  7 069  6 763  5 232  2 667  2 565  5 718  2 970  2 748
5 – 9  182 180  93 659  88 521  14 649  7 485  7 164  5 419  2 792  2 627  5 946  3 038  2 908
10 – 14  195 837  100 452  95 385  16 198  8 338  7 860  5 951  3 057  2 894  6 715  3 355  3 360
15 – 19  189 082  97 327  91 755  15 558  8 044  7 514  6 029  3 127  2 902  6 676  3 398  3 278
20 – 24  210 640  108 013  102 627  16 809  8 606  8 203  6 928  3 496  3 432  7 768  4 118  3 650
25 – 29  214 039  108 906  105 133  16 360  8 340  8 020  6 960  3 591  3 369  6 878  3 583  3 295
30 – 34  228 398  115 107  113 291  17 129  8 645  8 484  7 341  3 793  3 548  7 123  3 758  3 365
35 – 39  256 594  128 794  127 800  20 205  10 143  10 062  7 904  4 043  3 861  8 436  4 384  4 052
40 – 44  267 592  134 269  133 323  21 868  11 106  10 762  8 003  4 103  3 900  8 882  4 570  4 312
45 – 49  260 452  130 078  130 374  21 246  10 654  10 592  8 224  4 140  4 084  9 290  4 759  4 531
50 – 54  261 440  128 595  132 845  20 334  10 181  10 153  8 975  4 536  4 439  9 824  4 966  4 858
55 – 59  280 098  134 876  145 222  20 757  10 008  10 749  9 631  4 843  4 788  10 935  5 442  5 493
60 – 64  289 363  136 922  152 441  21 383  9 917  11 466  9 095  4 511  4 584  11 496  5 613  5 883
65 – 69  278 276  129 389  148 887  21 454  9 912  11 542  8 149  3 846  4 303  11 256  5 233  6 023
70 – 74  228 806  100 530  128 276  17 031  7 474  9 557  6 411  2 866  3 545  9 148  4 041  5 107
75 – 79  145 469  58 314  87 155  11 085  4 616  6 469  4 353  1 681  2 672  5 692  2 235  3 457
80 – 84  123 162  44 816  78 346  8 138  2 957  5 181  3 431  1 019  2 412  4 862  1 663  3 199
85 +  91 514  27 368  64 146  5 947  1 692  4 255  2 634   590  2 044  3 486  1 040  2 446

4. PROCJENA STANOVNIŠTVA PREMA SPOLU I DOBNIM SKUPINAMA PO ŽUPANIJAMA SREDINOM 2021.

(nastavak)                  
Dobne skupine Karlovačka županija Varaždinska županija Koprivničko-križevačka županija
ukupno muškarci žene ukupno muškarci žene ukupno muškarci žene
Ukupno  112 357  54 458  57 899  159 747  77 676  82 071  101 358  49 130  52 228
0 – 4  4 532  2 298  2 234  6 772  3 440  3 332  4 627  2 358  2 269
5 – 9  4 695  2 375  2 320  7 240  3 691  3 549  4 821  2 441  2 380
10 – 14  5 259  2 646  2 613  8 199  4 227  3 972  5 233  2 797  2 436
15 – 19  5 139  2 652  2 487  8 322  4 171  4 151  5 284  2 749  2 535
20 – 24  5 576  2 899  2 677  9 081  4 657  4 424  5 666  2 905  2 761
25 – 29  5 279  2 724  2 555  8 818  4 626  4 192  5 379  2 806  2 573
30 – 34  6 152  3 133  3 019  9 604  5 006  4 598  5 583  2 845  2 738
35 – 39  7 106  3 670  3 436  10 953  5 622  5 331  6 444  3 277  3 167
40 – 44  7 626  3 907  3 719  11 331  5 800  5 531  6 527  3 362  3 165
45 – 49  7 455  3 913  3 542  11 048  5 704  5 344  6 730  3 406  3 324
50 – 54  7 742  3 904  3 838  11 243  5 611  5 632  7 107  3 500  3 607
55 – 59  8 868  4 342  4 526  12 193  5 992  6 201  7 847  3 851  3 996
60 – 64  9 508  4 655  4 853  11 834  5 707  6 127  7 884  3 840  4 044
65 – 69  8 775  4 194  4 581  10 723  5 095  5 628  7 299  3 494  3 805
70 – 74  6 739  3 034  3 705  8 619  3 754  4 865  5 825  2 498  3 327
75 – 79  4 337  1 725  2 612  5 923  2 325  3 598  3 986  1 498  2 488
80 – 84  4 168  1 427  2 741  4 578  1 477  3 101  2 945   957  1 988
85 +  3 401   960  2 441  3 266   771  2 495  2 171   546  1 625

4. PROCJENA STANOVNIŠTVA PREMA SPOLU I DOBNIM SKUPINAMA PO ŽUPANIJAMA SREDINOM 2021.

(nastavak)                  
Dobne skupine Bjelovarsko-bilogorska županija Primorsko-goranska županija Ličko-senjska županija
ukupno muškarci žene ukupno muškarci žene ukupno muškarci žene
Ukupno  102 205  49 796  52 409  266 183  127 451  138 732  42 931  21 279  21 652
0 – 4  4 642  2 367  2 275  10 381  5 358  5 023  1 772   907   865
5 – 9  4 716  2 512  2 204  11 115  5 690  5 425  1 766   915   851
10 – 14  5 312  2 758  2 554  11 683  5 956  5 727  1 833   950   883
15 – 19  5 138  2 644  2 494  10 950  5 628  5 322  1 982  1 020   962
20 – 24  5 756  2 980  2 776  11 832  6 159  5 673  2 347  1 216  1 131
25 – 29  5 463  2 926  2 537  12 867  6 494  6 373  2 175  1 102  1 073
30 – 34  5 426  2 825  2 601  15 178  7 599  7 579  2 329  1 197  1 132
35 – 39  6 171  3 171  3 000  17 874  8 811  9 063  2 466  1 292  1 174
40 – 44  6 361  3 299  3 062  19 613  10 061  9 552  2 530  1 281  1 249
45 – 49  6 579  3 378  3 201  18 282  9 123  9 159  2 711  1 438  1 273
50 – 54  6 823  3 392  3 431  17 610  8 479  9 131  2 931  1 537  1 394
55 – 59  7 843  3 800  4 043  19 187  9 006  10 181  3 455  1 818  1 637
60 – 64  8 368  4 070  4 298  21 186  9 807  11 379  3 386  1 730  1 656
65 – 69  7 948  3 731  4 217  21 849  10 172  11 677  3 283  1 660  1 623
70 – 74  6 216  2 746  3 470  19 036  8 547  10 489  2 657  1 204  1 453
75 – 79  3 874  1 498  2 376  10 480  4 432  6 048  1 851   768  1 083
80 – 84  3 192  1 041  2 151  9 598  3 711  5 887  1 899   729  1 170
85 +  2 377   658  1 719  7 462  2 418  5 044  1 558   515  1 043

4. PROCJENA STANOVNIŠTVA PREMA SPOLU I DOBNIM SKUPINAMA PO ŽUPANIJAMA SREDINOM 2021.

(nastavak)                  
Dobne skupine Virovitičko-podravska županija Požeško-slavonska županija Brodsko-posavska županija
ukupno muškarci žene ukupno muškarci žene ukupno muškarci žene
Ukupno  70 648  34 117  36 531  64 384  31 333  33 051  130 844  63 694  67 150
0 – 4  3 086  1 544  1 542  2 858  1 481  1 377  5 693  2 972  2 721
5 – 9  3 233  1 649  1 584  2 972  1 509  1 463  6 108  3 141  2 967
10 – 14  3 660  1 903  1 757  3 425  1 809  1 616  6 898  3 587  3 311
15 – 19  3 663  1 913  1 750  3 517  1 804  1 713  7 261  3 831  3 430
20 – 24  4 098  2 102  1 996  3 952  2 064  1 888  8 069  4 186  3 883
25 – 29  3 678  1 874  1 804  3 493  1 808  1 685  6 997  3 649  3 348
30 – 34  3 758  1 957  1 801  3 279  1 725  1 554  6 987  3 660  3 327
35 – 39  4 366  2 243  2 123  3 749  1 885  1 864  7 486  3 813  3 673
40 – 44  4 548  2 327  2 221  3 892  1 939  1 953  7 727  3 854  3 873
45 – 49  4 369  2 144  2 225  4 105  2 083  2 022  8 218  4 118  4 100
50 – 54  4 939  2 435  2 504  4 407  2 210  2 197  8 999  4 484  4 515
55 – 59  5 856  2 846  3 010  4 984  2 487  2 497  10 440  5 118  5 322
60 – 64  5 948  2 873  3 075  5 121  2 532  2 589  10 603  5 116  5 487
65 – 69  5 223  2 494  2 729  4 826  2 301  2 525  9 763  4 689  5 074
70 – 74  4 072  1 799  2 273  3 678  1 618  2 060  7 257  3 202  4 055
75 – 79  2 612   948  1 664  2 515   924  1 591  5 117  2 013  3 104
80 – 84  2 027   668  1 359  2 194   742  1 452  4 216  1 413  2 803
85 +  1 512   398  1 114  1 417   412  1 005  3 005   848  2 157

4. PROCJENA STANOVNIŠTVA PREMA SPOLU I DOBNIM SKUPINAMA PO ŽUPANIJAMA SREDINOM 2021.

(nastavak)                  
Dobne skupine Zadarska županija Osječko-baranjska županija Šibensko-kninska županija
ukupno muškarci žene ukupno muškarci žene ukupno muškarci žene
Ukupno  160 085  78 339  81 746  258 719  124 466  134 253  96 722  47 588  49 134
0 – 4  7 376  3 822  3 554  11 064  5 707  5 357  3 821  1 937  1 884
5 – 9  7 688  3 990  3 698  11 852  6 100  5 752  4 087  2 123  1 964
10 – 14  8 225  4 194  4 031  12 611  6 384  6 227  4 423  2 249  2 174
15 – 19  7 919  4 030  3 889  12 945  6 609  6 336  4 399  2 261  2 138
20 – 24  8 854  4 558  4 296  14 841  7 640  7 201  5 180  2 696  2 484
25 – 29  8 913  4 476  4 437  14 543  7 589  6 954  4 872  2 513  2 359
30 – 34  9 054  4 521  4 533  14 767  7 624  7 143  4 975  2 532  2 443
35 – 39  9 974  4 965  5 009  16 536  8 373  8 163  5 606  2 845  2 761
40 – 44  10 664  5 319  5 345  16 665  8 358  8 307  5 963  3 096  2 867
45 – 49  10 400  5 143  5 257  16 452  8 151  8 301  5 943  3 026  2 917
50 – 54  10 363  5 167  5 196  18 113  8 841  9 272  6 206  3 093  3 113
55 – 59  10 785  5 286  5 499  20 622  9 901  10 721  7 050  3 522  3 528
60 – 64  11 615  5 721  5 894  21 219  10 105  11 114  7 800  3 842  3 958
65 – 69  11 624  5 639  5 985  19 375  9 102  10 273  7 971  3 942  4 029
70 – 74  10 688  5 099  5 589  14 659  6 288  8 371  7 012  3 372  3 640
75 – 79  6 447  2 842  3 605  9 697  3 707  5 990  3 932  1 764  2 168
80 – 84  5 502  2 247  3 255  7 661  2 639  5 022  4 290  1 686  2 604
85 +  3 994  1 320  2 674  5 097  1 348  3 749  3 192  1 089  2 103

4. PROCJENA STANOVNIŠTVA PREMA SPOLU I DOBNIM SKUPINAMA PO ŽUPANIJAMA SREDINOM 2021.

(nastavak)                  
Dobne skupine Vukovarsko-srijemska županija Splitsko-dalmatinska županija Istarska županija
ukupno muškarci žene ukupno muškarci žene ukupno muškarci žene
Ukupno  143 678  69 518  74 160  423 849  205 568  218 281  195 326  94 508  100 818
0 – 4  6 115  3 158  2 957  19 822  10 233  9 589  8 206  4 187  4 019
5 – 9  6 682  3 478  3 204  20 368  10 505  9 863  8 586  4 451  4 135
10 – 14  7 513  3 844  3 669  22 484  11 459  11 025  9 266  4 809  4 457
15 – 19  8 120  4 183  3 937  22 283  11 457  10 826  8 135  4 312  3 823
20 – 24  8 502  4 425  4 077  24 529  12 382  12 147  8 631  4 354  4 277
25 – 29  7 495  3 887  3 608  24 796  12 605  12 191  9 552  4 836  4 716
30 – 34  7 463  3 867  3 596  25 625  12 828  12 797  11 874  6 013  5 861
35 – 39  8 451  4 300  4 151  27 425  13 793  13 632  13 536  6 768  6 768
40 – 44  8 534  4 270  4 264  28 163  14 023  14 140  14 363  7 279  7 084
45 – 49  9 276  4 776  4 500  28 359  14 219  14 140  13 000  6 597  6 403
50 – 54  9 932  5 002  4 930  28 072  13 866  14 206  12 858  6 226  6 632
55 – 59  11 338  5 517  5 821  29 295  14 162  15 133  14 744  7 093  7 651
60 – 64  11 625  5 588  6 037  30 736  14 659  16 077  15 724  7 509  8 215
65 – 69  10 811  5 001  5 810  28 971  13 571  15 400  15 212  7 139  8 073
70 – 74  8 590  3 654  4 936  25 451  11 350  14 101  12 205  5 622  6 583
75 – 79  5 429  2 137  3 292  14 002  5 898  8 104  7 205  3 048  4 157
80 – 84  4 663  1 549  3 114  13 485  5 360  8 125  6 835  2 619  4 216
85 +  3 139   882  2 257  9 983  3 198  6 785  5 394  1 646  3 748

4. PROCJENA STANOVNIŠTVA PREMA SPOLU I DOBNIM SKUPINAMA PO ŽUPANIJAMA SREDINOM 2021.

(nastavak)                  
Dobne skupine Dubrovačko-neretvanska županija Međimurska županija Grad Zagreb
ukupno muškarci žene ukupno muškarci žene ukupno muškarci žene
Ukupno  115 714  56 605  59 109  105 393  51 566  53 827  768 054  358 809  409 245
0 – 4  5 693  2 880  2 813  5 522  2 841  2 681  39 275  20 344  18 931
5 – 9  5 905  3 003  2 902  5 589  2 933  2 656  38 743  19 838  18 905
10 – 14  6 162  3 145  3 017  5 805  2 980  2 825  38 982  20 005  18 977
15 – 19  5 521  2 885  2 636  5 726  2 956  2 770  34 515  17 653  16 862
20 – 24  6 338  3 295  3 043  5 898  3 062  2 836  39 985  20 213  19 772
25 – 29  6 654  3 438  3 216  5 717  3 004  2 713  47 150  23 035  24 115
30 – 34  7 144  3 619  3 525  6 090  3 073  3 017  51 517  24 887  26 630
35 – 39  7 606  3 858  3 748  6 971  3 624  3 347  57 329  27 914  29 415
40 – 44  7 810  4 051  3 759  7 198  3 629  3 569  59 324  28 635  30 689
45 – 49  7 433  3 825  3 608  6 955  3 519  3 436  54 377  25 962  28 415
50 – 54  7 534  3 725  3 809  6 797  3 365  3 432  50 631  24 075  26 556
55 – 59  7 706  3 635  4 071  7 731  3 736  3 995  48 831  22 471  26 360
60 – 64  8 230  3 998  4 232  7 803  3 809  3 994  48 799  21 320  27 479
65 – 69  8 089  3 810  4 279  7 296  3 580  3 716  48 379  20 784  27 595
70 – 74  6 953  3 157  3 796  5 500  2 510  2 990  41 059  16 695  24 364
75 – 79  4 045  1 746  2 299  3 851  1 578  2 273  29 036  10 931  18 105
80 – 84  3 849  1 586  2 263  2 797   865  1 932  22 832  8 461  14 371
85 +  3 042   949  2 093  2 147   502  1 645  17 290  5 586  11 704

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori podataka

Izvori podataka za procjenu broja stanovnika Republike Hrvatske jesu sljedeća istraživanja:

- Popis stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011. godine

- Popis stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine

- statistika rođenih

- statistika umrlih

- statistika unutarnje migracije stanovništva

- statistika vanjske migracije stanovništva.

Osnova procjene broja stanovnika za 2017., 2018., 2019. i 2020. jesu popisni podaci prikupljeni Popisom stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011. godine.

Osnova procjene broja stanovnika za 2021. jesu popisni podaci prikupljeni Popisom stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine.

Podaci o rođenima prikupljaju se na Statističkom izvještaju o rođenju (DEM-1) za svaki upis u državnu maticu rođenih.

Podaci o umrlima prikupljaju se na Statističkom izvještaju o smrti (DEM-2) za svaki upis u državnu maticu umrlih.

Istraživanja o unutarnjoj i vanjskoj migraciji stanovništva temelje se na podacima koji se prikupljaju u Ministarstvu unutarnjih poslova.

Obuhvat

Podaci o broju stanovnika za 2017., 2018., 2019. i 2020. objavljeni u ovom Priopćenju obuhvaćaju sve osobe koje su Popisom stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011. godine uključene u ukupan broj stanovnika Republike Hrvatske, sve osobe koje su rođene, a upisane su u državnu maticu rođenih od 1. travnja 2011. do datuma procjene, sve osobe koje su umrle, a upisane su u državnu maticu umrlih od 1. travnja 2011. do datuma procjene te sve osobe koje su se doselile iz inozemstva odnosno odselile u inozemstvo kao i osobe koje su se preselile unutar Republike Hrvatske od 1. travnja 2011. do datuma procjene.

Podaci o broju stanovnika za 2021. objavljeni u ovom Priopćenju obuhvaćaju sve osobe koje su Popisom stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine uključene u ukupan broj stanovnika Republike Hrvatske, sve osobe koje su rođene, a upisane su u državnu maticu rođenih od 1. srpnja 2021. do 31. kolovoza 2021., sve osobe koje su umrle, a upisane su u državnu maticu umrlih od 1. srpnja 2021. do 31. kolovoza 2021. te sve osobe koje su se doselile iz inozemstva odnosno odselile u inozemstvo kao i osobe koje su se preselile unutar Republike Hrvatske od 1. srpnja 2021. do 31. kolovoza 2021.

Definicije i objašnjenja

Procjene broja stanovnika sredinom 2017., 2018., 2019. i 2020. izračunane su na temelju podataka Popisa 2011., prirodnoga kretanja i migracijskog salda.

Procjena broja stanovnika sredinom 2021. izračunana je na temelju podataka Popisa 2021., prirodnoga kretanja i migracijskog salda.

U Popisu 2011. i Popisu 2021., u skladu s međunarodnim statističkim standardima, za definiranje ukupnog stanovništva primjenjuje se koncept uobičajenog mjesta stanovanja. Uobičajenim mjestom stanovanja smatra se ono mjesto u kojem osoba provodi većinu svoga dnevnog odmora bez obzira na kratkotrajnu odsutnost iz tog mjesta (npr. zbog odlaska na odmor, putovanje, liječenje, u posjet i sl.). U skladu s definicijom uobičajenog mjesta stanovanja, ukupan broj stanovnika obuhvaća:

- osobe koje uoči kritičnog trenutka popisa žive neprekidno u svome uobičajenome mjestu stanovanja barem 12 mjeseci

- osobe koje su tijekom 12 mjeseci uoči kritičnog trenutka popisa došle u svoje uobičajeno mjesto stanovanja s namjerom da u njemu ostanu barem godinu dana.

Živorođenim djetetom smatra se svako dijete koje pri rođenju diše i pokazuje druge znakove života kao što su kucanje srca, pulsiranje pupčane vrpce i nedvojbeno kretanje voljnih mišića.

Umrli je svaka živorođena osoba kod koje je nastupio trajni prestanak svih vitalnih funkcija.

Prirodni prirast jest razlika između broja živorođene djece i broja umrlih osoba.

Starost stanovništva iskazuje se prema navršenim godinama života na referentni datum. Podaci iskazani u dobnim skupinama obuhvaćaju osobe koje su navršile godine života unutar granica intervala.

Prosječna starost ili prosječna životna dob označuje srednje godine života cjelokupnog stanovništva, a izračunava se kao aritmetička sredina starosti ukupnog stanovništva.

Indeks starenja pokazuje odnos broja stanovnika, odnosno udio (%) stanovnika u dobi od 60 i više godina prema broju stanovnika u dobi od 0 do uključujući 19 godina života.

Fertilno žensko stanovništvo čine žene u dobi od 15 do 49 godina života.

Prebivalište je, prema članku 2. Zakona o prebivalištu (NN, br. 144/12. i 158/13.) određeno kao "mjesto i adresa u Republici Hrvatskoj na kojoj se osoba trajno nastanila radi ostvarivanja svojih prava i obveza vezanih za životne interese kao što su obiteljski, profesionalni, ekonomski, socijalni, kulturni i drugi interesi".

Doseljenim odnosno odseljenim stanovništvom smatra se stanovništvo koje je promijenilo uobičajeno mjesto stanovanja na području Republike Hrvatske ili koje je promijenilo uobičajenu državu stanovanja na razdoblje koje je ili se očekuje da će biti dugo najmanje godinu dana.

Migracijski saldo stanovništva (neto migracija) jest razlika broja doseljenih i broja odseljenih danog područja ili države u određenom razdoblju.

Teritorijalni ustroj

Podaci su prikazani po teritorijalnom ustroju prema Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 86/06.) prema stanju na dan 31. prosinca 2021.

 

Kratice  
   
NN Narodne novine
tis. tisuća

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić-Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Tatjana Radić i Andrea Zebec

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti