Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 04. srpnja 2022.
POLJ-2022-1-1

ISSN 1334-0557

INDEKSI POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE U 2021.

Fizički obujam poljoprivredne bruto proizvodnje u 2021. u odnosu na 2020. smanjen je za 3,7%.

Na pad poljoprivredne proizvodnje u 2021. u usporedbi s 2020. utjecao je pad biljne proizvodnje, i to za 6,6%. Proizvodnja većine proizvoda s većim udjelom u biljnoj proizvodnji pala je (kukuruz, za 7,8%, soja, za 14,7%, i grožđe, za 5,9%), dok je proizvodnja pšenice porasla, i to za 13,2%.

Od proizvoda koji imaju znatniji udio u stočnoj proizvodnji, u 2021. u odnosu na 2020. proizvodnja svih proizvoda porasla je, osim proizvodnje kravljeg mlijeka, čija je proizvodnja pala, za 11,7%.

U ukupnoj bruto proizvodnji u 2021. biljna proizvodnja sudjeluje sa 61,3%, a stočna proizvodnja s 38,7%.

1. VERIŽNI INDEKSI POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE

   Indeksi
2021.
2020.
Poljoprivreda – bruto 96,3
Biljna proizvodnja 93,4
Stočna proizvodnja 101,5
Poljoprivreda – neto 95,2

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Indeksi fizičkog obujma poljoprivredne proizvodnje izračunavaju se iz podataka dobivenih redovitim istraživanjima statistike poljoprivrede, a to su:

  1. Tromjesečni izvještaj o prodaji poljoprivrednih proizvoda iz vlastite proizvodnje – pravne osobe i obrtnici (obrazac PO-31a/Q)
  2. Tromjesečni izvještaj o otkupu poljoprivrednih proizvoda od obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (obrazac PO-31b/Q)
  3. Izvještaj o ostvarenim prirodima ranih usjeva i voća (obrazac PO-32)
  4. Izvještaj o ostvarenim prirodima kasnih usjeva, voća i grožđa (obrazac PO-33)
  5. Izvještaj o ostvarenim prirodima južnog voća i maslina (obrazac PO-34)
  6. Godišnji izvještaj o stočarstvu poljoprivrednih gospodarstava (poslovni subjekti i obiteljska poljoprivredna gospodarstva) (obrazac PO-51)
  7. Administrativni podaci – Hrvatska poljoprivredna agencija
  8. Podaci o uvozu i izvozu živih životinja.

Obuhvat i usporedivost

Prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007., izračunavanje fizičkog obujma poljoprivredne proizvodnje obuhvaća područje A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo, i to odjeljak 01 Biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima, isključujući skupinu 01.7 Lov, stupičarenje i uslužne djelatnosti povezane s njima.

Indeksi fizičkog obujma poljoprivredne proizvodnje izračunavaju se na temelju podataka o proizvodnji 65 poljoprivrednih proizvoda.

Ponderacijski čimbenik za obračun indeksa jest pomični trogodišnji prosjek prosječnih proizvođačkih cijena iz izvještaja o prodaji i otkupu poljoprivrednih proizvoda (obrasci PO-31a/Q i PO-31b/Q).

Definicije

Neto indeksi fizičkog obujma poljoprivredne proizvodnje izračunani su iz vrijednosti cjelokupne proizvodnje umanjene za vrijednost proizvoda upotrijebljenih za ishranu stoke.

Verižni indeksi poljoprivredne proizvodnje izračunavaju se na osnovi podataka o ostvarenoj proizvodnji, koji se množe s ponderima (trogodišnji pomični prosjek cijena dobivenih statističkim istraživanjima o prodaji i otkupu poljoprivrednih proizvoda) i za tekuću i za prethodnu godinu. Verižni indeksi dobivaju se stavljanjem u odnos tekuće i prethodne godine.

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Suzana Šamec, načelnica Sektora makroekonomskih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Matej Pejković, Ivan Dujman i Mateja Ivezić


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

 

Postavke pristupačnosti