Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 28. siječnja 2022.
OBR-2021-4-7

ISSN 1334-0557

STUDENTI UPISANI NA POSLIJEDIPLOMSKI DOKTORSKI STUDIJ U AK. G. 2020./2021.

U akademskoj godini 2020./2021. na poslijediplomski sveučilišni doktorski studij bilo je upisano 3 987 doktoranada.

Najviše doktoranada bilo je upisano na doktorski studij na Sveučilištu u Zagrebu, i to 61,5%, na Sveučilištu u Rijeci bilo ih je upisano 13,5%, na Sveučilištu u Osijeku 9,1%, na Sveučilištu u Splitu 7,9%, na Sveučilištu u Zadru 3,7%, na Hrvatskome katoličkom sveučilištu 2,1%, na Sveučilištu Sjever 1,3% i na Sveučilištu u Slavonskom Brodu 0,5%, dok je najmanje doktoranada bilo upisano na Sveučilištu u Dubrovniku, i to 0,4%.

Među upisanima na poslijediplomski sveučilišni doktorski studij više je žena

Udio žena u ukupnom broju doktoranada bio je 2 229 (55,9%). Najviše doktorandica upisano je na Sveučilištu Sjever, 88,0%. Zatim slijede Sveučilište u Zadru, 65,1%, Hrvatsko katoličko sveučilište, 58,1%,  Sveučilištu u Zagrebu, 56,2%, Sveučilište u Osijeku, 54,4%, Sveučilište u Rijeci, 53,9%, Sveučilište u Dubrovniku, 43,7%, i Sveučilište u Splitu, 51,7%, dok je na Sveučilištu u Slavonskom Brodu upisano najmanje doktorandica, 10,5%.

Najviše doktoranada upisuje poslijediplomski studij u dobi od 25 do 29 godina

Promatrajući dobnu strukturu u petogodišnjim dobnim skupinama, najviše je doktoranada u skupini 25 – 29 godina (39,4%), a najmanje u skupini 55 i više godina (1,8%). U skupini 30 – 34 godine ima 22,0% doktoranada, u skupini 35 – 39 godina 13,0%, u skupini 40 – 44 godine 9,1%, u skupini 45 – 49 godina 6,7%, u skupini do 24 godine 4,1%, a u skupini 50 – 54 godine ima 3,9% doktoranada.

Područje tehničkih znanosti najzastupljenije je kod odabira doktorskog studija

Promatrajući znanstvena područja na koja se odnose studiji, najviše doktoranada upisalo je doktorski studij iz područja tehničkih znanosti (21,1%), slijedi područje društvenih znanosti (21,0%), područje prirodnih znanosti kao i područje biomedicine i zdravstva (18,3%), područje humanističkih znanosti (9,1%), područje biotehničkih znanosti (6,5%) i interdisciplinarna područja znanosti (5,7%).

Doktorski studij u Republici Hrvatskoj upisalo je 3,9% stranih državljana

Prema prebivalištu, 94,7% doktoranada ima prebivalište u Republici Hrvatskoj, a 5,3% izvan nje, od kojih su najzastupljeniji državljani Bosne i Hercegovine te Kosova, a uglavnom su upisali doktorski studij na Sveučilištu u Zagrebu. Prema državljanstvu, od ukupnog broja doktoranada, 96,1% jesu državljani Republike Hrvatske, a 3,9% ih ima strano državljanstvo. Od svih doktoranada hrvatskih državljana, 96,8% ih je prethodno diplomiralo u Republici Hrvatskoj, a 3,2% izvan nje.

Doktorske studije najviše upisuju zaposleni u obrazovanju

Zaposlenih je doktoranada 96,7%, a 3,3% ih je nezaposleno. Od svih zaposlenih doktoranada najviše ih je zaposleno u području obrazovanja, i to 41,0%. U području djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi zaposleno ih je 18,6%, u području stručnih, znanstvenih i tehničkih djelatnosti 18,4%, u području javne uprave i obrane, obveznoga socijalnog osiguranja 6,1%, u području ostalih uslužnih djelatnosti 2,4%, u području prerađivačke industrije 2,2%, u području informacija i komunikacija 2,2%, u području umjetnosti, zabave i rekreacije 1,7%, dok 7,4% zaposlenih pripada ostalim djelatnostima.

Troškove studija doktorandi uglavnom plaćaju sami

Od ukupnog broja doktoranada, 45,6% sami su platili doktorski studij. Za 38,1% doktoranada troškove studija platio je poslodavac, za 13,2% doktoranada studij je financiran iz državnog proračuna, a za 3,1% način plaćanja studija pripada kategoriji Ostalo.

1. STUDENTI UPISANI NA POSLIJEDIPLOMSKI DOKTORSKI STUDIJ PREMA SVEUČILIŠTU, NAZIVU I MJESTU VISOKOG UČILIŠTA, ZNANSTVENIM I UMJETNIČKIM PODRUČJIMA I SPOLU U AK. G. 2020./2021.

  Ukupno Znanstveno i umjetničko područje doktorskog studija
prirodne znanosti tehničke znanosti biomedicina i zdravstvo biotehničke znanosti društvene znanosti humanističke znanosti interdisciplinarna područja znanosti
svega žene svega žene svega žene svega žene svega žene svega žene svega žene svega žene
Ukupno 3.987 2.229 730 429 845 297 729 444 258 158 836 560 363 197 226 144
Sveučilište u Dubrovniku 16 7 - - - - - - - - 16 7 - - - -
Sveučilište u Osijeku 362 197 19 14 61 16 93 41 87 54 73 50 10 8 19 14
Građevinski i arhitektonski fakultet, Osijek 35 13 - - 35 13 - - - - - - - - - -
Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, Osijek 26 3 - - 26 3 - - - - - - - - - -
Medicinski fakultet, Osijek 79 33 - - - - 79 33 - - - - - - - -
Prehrambeno-tehnološki fakultet, Osijek 55 42 - - - - - - 55 42 - - - - - -
Fakultet agrobiotehničkih znanosti, Osijek 30 12 - - - - - - 30 12 - - - - - -
Ekonomski fakultet, Osijek 28 16 - - - - - - - - 28 16 - - - -
Pravni fakultet, Osijek 10 6 - - - - - - - - 10 6 - - - -
Filozofski fakultet, Osijek 45 36 - - - - - - - - 35 28 10 8 - -
Fakultet za odgojno-obrazovne znanosti, Osijek 19 14 - - - - - - - - - - - - 19 14
Sveučilište u Osijeku 35 22 19 14 - - 14 8 2 - - - - - - -
Sveučilište u Rijeci 539 291 22 7 113 23 136 93 - - 183 114 29 14 56 40
Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci 22 7 22 7 - - - - - - - - - - - -
Građevinski fakultet, Rijeka 5 3 - - 5 3 - - - - - - - - - -
Tehnički fakultet, Rijeka 78 12 - - 78 12 - - - - - - - - - -
Pomorski fakultet, Rijeka 30 8 - - 30 8 - - - - - - - - - -
Medicinski fakultet, Rijeka 136 93 - - - - 136 93 - - - - - - - -
Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci 56 40 - - - - - - - - - - - - 56 40
Ekonomski fakultet, Rijeka 43 24 - - - - - - - - 43 24 - - - -
Odjel za informatiku Sveučilišta u Rijeci 14 3 - - - - - - - - 14 3 - - - -
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija 77 48 - - - - - - - - 77 48 - - - -
Pravni fakultet, Rijeka 19 13 - - - - - - - - 19 13 - - - -
Filozofski fakultet, Rijeka 59 40 - - - - - - - - 30 26 29 14 - -
Sveučilište Sjever 50 44 - - - - - - - - 50 44 - - - -
Sveučilište u Slavonskom Brodu 19 2 - - 19 2 - - - - - - - - - -
Sveučilište u Splitu 317 164 29 20 101 33 102 60 1 1 10 5 40 24 34 21
Prirodoslovno-matematički fakultet, Split 54 33 21 13 - - - - - - - - - - 33 20
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, Split 17 6 - - 17 6 - - - - - - - - - -
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Split 67 22 - - 67 22 - - - - - - - - - -
Sveučiliše u Splitu 2 2 1 1 - - - - 1 1 - - - - - -
Kemijsko-tehnološki fakultet, Split 11 9 7 6 4 3 - - - - - - - - - -
Pomorski fakultet, Split 13 2 - - 13 2 - - - - - - - - - -
Medicinski fakultet, Split 102 60 - - - - 102 60 - - - - - - - -
Ekonomski fakultet, Split 7 4 - - - - - - - - 7 4 - - - -
Filozofski fakultet, Split 32 23 - - - - - - - - - - 31 22 1 1
Kineziološki fakultet, Split 3 1 - - - - - - - - 3 1 - - - -
Katolički bogoslovni fakultet, Split 9 2 - - - - - - - - - - 9 2 - -
Sveučilište u Zadru 146 95 - - - - - - - - 77 57 54 36 15 2
Sveučilište u Zagrebu 2.452 1.379 660 388 551 223 398 250 170 103 374 243 197 105 102 67
Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb 659 379 612 354 - - - - - - - - - - 47 25
Arhitektonski fakultet, Zagreb 39 22 - - 39 22 - - - - - - - - - -
Građevinski fakultet, Zagreb 39 14 - - 39 14 - - - - - - - - - -
Geotehnički fakultet, Varaždin 32 15 - - 32 15 - - - - - - - - - -
Geodetski fakultet, Zagreb 48 11 - - 48 11 - - - - - - - - - -
Grafički fakultet, Zagreb 55 23 - - 55 23 - - - - - - - - - -
Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb 47 12 - - 47 12 - - - - - - - - - -
Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb 137 32 - - 137 32 - - - - - - - - - -
Fakultet prometnih znanosti, Zagreb 39 14 - - 39 14 - - - - - - - - - -
Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Zagreb 16 8 10 4 6 4 - - - - - - - - - -
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb 97 66 38 30 59 36 - - - - - - - - - -
Tekstilno-tehnološki fakultet, Zagreb 50 40 - - 50 40 - - - - - - - - - -
Medicinski fakultet, Zagreb 192 115 - - - - 192 115 - - - - - - - -
Stomatološki fakultet, Zagreb 92 59 - - - - 92 59 - - - - - - - -
Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zagreb 75 57 - - - - 75 57 - - - - - - - -
Veterinarski fakultet, Zagreb 39 19 - - - - 39 19 - - - - - - - -
Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb 49 42 - - - - - - 49 42 - - - - - -
Agronomski fakultet, Zagreb 83 47 - - - - - - 83 47 - - - - - -
Šumarski fakultet, Zagreb 38 14 - - - - - - 38 14 - - - - - -
Ekonomski fakultet, Zagreb 31 18 - - - - - - - - 31 18 - - - -
Fakultet organizacije i informatike, Varaždin 7 3 - - - - - - - - 7 3 - - - -
Pravni fakultet, Zagreb 148 110 - - - - - - - - 148 110 - - - -
Fakultet političkih znanosti, Zagreb 28 13 - - - - - - - - 28 13 - - - -
Filozofski fakultet, Zagreb 209 129 - - - - - - - - 76 48 133 81 - -
Fakultet Hrvatskih studija, Zagreb 55 25 - - - - - - - - - - 44 18 11 7
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb 35 33 - - - - - - - - 35 33 - - - -
Kineziološki fakultet, Zagreb 49 18 - - - - - - - - 49 18 - - - -
Učiteljski fakultet, Zagreb 43 35 - - - - - - - - - - - - 43 35
Katolički bogoslovni fakultet, Zagreb 15 5 - - - - - - - - - - 15 5 - -
Fakultet filozofije i religijskih znanosti, Zagreb 5 1 - - - - - - - - - - 5 1 - -
Sveučilište u Zagrebu 1 - - - - - - - - - - - - - 1 -
Hrvatsko katoličko sveučilište 86 50 - - - - - - - - 53 40 33 10 - -

2. STUDENTI UPISANI NA POSLIJEDIPLOMSKI DOKTORSKI STUDIJ PREMA ZNANSTVENIM I UMJETNIČKIM PODRUČJIMA I POLJIMA DOKTORSKOG STUDIJA TE PREMA DOBNIM SKUPINAMA I SPOLU U AK. G. 2020./2021.

  Ukupno Dobne skupine
svega žene do 24 godine 25 – 29 30 – 34 35 – 39 40 – 44 45 – 49 50 – 54 55 i više
Ukupno 3.987 2.229 165 1.572 876 515 362 268 156 73
Prirodne znanosti 730 429 39 391 162 66 34 25 11 2
Matematika 43 23 5 25 5 8 - - - -
Fizika 187 60 16 111 31 16 6 4 2 1
Geologija 36 20 1 13 11 6 4 1 - -
Kemija 146 101 5 108 22 6 3 2 - -
Biologija 223 164 10 95 58 21 16 14 9  
Geofizika 31 19 1 12 13 2 1 2 - -
Interdisciplinarne prirodne znanosti 64 42 1 27 22 7 4 2 - 1
Tehničke znanosti 845 297 67 367 168 90 60 46 31 16
Arhitektura i urbanizam 39 22 - 7 12 9 3 3 4 1
Brodogradnja 10 3 - 7 - 1 1 1 - -
Elektrotehnika 158 35 19 68 35 19 6 7 3 1
Geodezija 48 11 1 24 12 2 3 2 4 -
Građevinarstvo 96 36 5 48 20 6 5 6 2 4
Grafička tehnologija 55 23 - 6 16 11 10 6 4 2
Kemijsko inženjerstvo 63 39 6 39 10 3 1 4 - -
Metalurgija 1 - - 1 - - - - - -
Računalstvo 90 20 26 46 8 4 3 2 - 1
Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo 6 4 - 5 1 - - - - -
Strojarstvo 103 23 5 56 19 11 6 2 4 -
Tehnologija prometa i transport 82 24 2 31 13 9 12 7 4 4
Tekstilna tehnologija 50 40 - 14 12 11 6 2 3 2
Zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika 2 - - 1 - 1 - - - -
Temeljne tehničke znanosti 10 2 1 4 4 - - - 1 -
Interdisciplinarne tehničke znanosti 32 15 2 10 6 3 4 4 2 1
Biomedicina i zdravstvo 729 444 7 291 190 107 73 36 17 8
Temeljne medicinske znanosti 155 104 5 71 28 19 16 8 5 3
Kliničke medicinske znanosti 346 185 1 122 118 47 38 14 4 2
Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita 42 30 - 9 11 13 3 5 - 1
Veterinarska medicina 39 19 - 21 7 3 5 1 2 -
Dentalna medicina 72 49 1 38 13 11 4 2 2 1
Farmacija 75 57 - 30 13 14 7 6 4 1
Biotehničke znanosti 258 158 10 106 72 26 17 19 4 4
Poljoprivreda 114 59 7 49 33 7 5 9 2 2
Šumarstvo 28 12 - 14 8 1 1 3 - 1
Drvna tehnologija 10 2 - 4 1 3 1 1 - -
Biotehnologija 16 12 2 9 4 - 1 - - -
Prehrambena tehnologija 57 45 1 23 13 9 5 4 1 1
Nutricionizam 29 25 - 3 13 6 4 2 1 -
Interdisciplinarne biotehničke znanosti 4 3 - 4 - - - - - -
Društvene znanosti 836 560 20 211 168 141 109 102 62 23
Ekonomija 202 117 7 46 34 38 32 22 17 6
Pravo 93 57 2 8 16 21 17 16 9 4
Politologija 28 13 - 8 5 6 2 5 2 -
Informacijske i komunikacijske znanosti 111 74 1 20 27 22 14 17 6 4
Sociologija 75 53 4 20 10 5 13 14 6 3
Psihologija 54 42 1 30 12 8 3 - - -
Pedagogija 74 64 1 26 23 4 7 7 5 1
Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti 35 33 - 15 5 11 3 1 - -
Kineziologija 52 19 2 20 11 10 2 6 1 -
Socijalne djelatnosti  84 72 1 12 15 12 14 11 14 5
Interdisciplinarne društvene znanosti 28 16 1 6 10 4 2 3 2 -
Humanističke znanosti 363 197 18 128 73 51 43 22 17 11
Filozofija 52 22 4 22 8 9 3 2 3 1
Teologija 24 7 - 5 7 7 3 1 - 1
Filologija 70 56 2 31 18 10 6 3 - -
Povijest 91 33 7 31 14 5 13 9 8 4
Povijest umjetnosti 10 4 - 4 1 1 1 1 1 1
Znanost o umjetnosti 8 5 - 2 3 2 1 - - -
Arheologija 30 16 - 7 6 8 5 2 - 2
Etnologija i antropologija 8 5 - 2 3 2 - 1 - -
Religijske znanosti (interdisciplinarno polje) 5 1 - 1 1 1 2 - - -
Interdisciplinarne humanističke znanosti 65 48 5 23 12 6 9 3 5 2
Interdisciplinarna područja znanosti 226 144 4 78 43 34 26 18 14 9
Kognitivna znanost 1 - - - - - - - - 1
Geografija 47 25 - 19 11 3 5 3 3 3
Kroatologija 12 8 - 5 2 - 1 - 2 2
Obrazovne znanosti 95 69 2 18 15 20 16 13 9 2
Biotehnologija u biomedicini  56 40 2 31 10 9 3 - - 1
Ostala interdisciplinarna polja 15 2 - 5 5 2 1 2 - -

3. STUDENTI UPISANI NA POSLIJEDIPLOMSKI DOKTORSKI STUDIJ PREMA SVEUČILIŠTU, DRŽAVI PREBIVALIŠTA I SPOLU U AK. G. 2020./2021.

Država  Ukupno Sveučilište
Dubrovnik Osijek Rijeka Sjever Slavonski Brod Split Zadar Zagreb Hrvatsko katoličko sveučilište
svega žene svega žene svega žene svega žene svega žene svega žene svega žene svega žene svega žene svega žene
Ukupno 3.987 2.229 16 7 362 197 539 291 50 44 19 2 317 164 146 95 2.452 1.379 86 50
Hrvatska 3.776 2.117 16 7 330 179 519 282 50 44 16 2 296 154 133 89 2.332 1.310 84 50
Ostale države 211 112 - - 32 18 20 9 - - 3 - 21 10 13 6 120 69 2 -
Austrija 3 2 - - 1 1 - - - - - - - - 1 - 1 1 - -
Bosna i Hercegovina 97 60 - - 19 12 6 3 - - - - 14 8 - - 58 37 - -
Bangladeš 1 - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - -
Belgija 2 - - - 1 - - - - - - - - - 1 - - - - -
Bocvana 1 - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - -
Crna Gora 2 2 - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 - -
Čile 1 - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -
Grčka 1 - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - -
Indija 8 2 - - - - - - - - - - - - - - 8 2 - -
Iran 1 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - -
Italija 8 5 - - - - 2 1 - - - - 2 1 2 2 2 1 - -
Kanada 2 1 - - - - 1 - - - - - 1 1 - - - - - -
Kina 2 1 - - 1 1 - - - - - - - - - - 1 - - -
Kosovo 32 14 - - 5 1 1 - - - - - - - 5 2 21 11 - -
Latvija 1 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - -
Mađarska 5 1 - - 1 1 1 - - - 2 - - - - - 1 - - -
Nizozemska 2 1 - - 2 1 - - - - - - - - - - - - - -
Njemačka 12 4 - - 1 - 2 1 - - 1 - 2 - - - 6 3 - -
Palestina 1 - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - -
Pakistan 1 - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - -
Sjeverna Makedonija1) 4 4 - - - - 2 2 - - - - - - - - 2 2 - -
Sjedinjene Američke Države 1 - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -
Slovenija 8 4 - - - - 2 1 - - - - - - 1 - 4 3 1 -
Srbija 7 4 - - - - 1 1 - - - - - - - - 5 3 1 -
Španjolska 2 2 - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 - -
Švedska 3 2 - - 1 1 - - - - - - 1 - - - 1 1 - -
Švicarska 2 - - - - - - - - - - - 1 - - - 1 - - -
Ujedinjena Kraljevina 1 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - -

1) Republika Hrvatska od 15. veljače 2019. godine u svim oblicima službene komunikacije upotrebljava ime Republika Sjeverna Makedonija.

4. STUDENTI UPISANI NA POSLIJEDIPLOMSKI DOKTORSKI STUDIJ PREMA DRŽAVI U KOJOJ SU DIPLOMIRALI, DRŽAVLJANSTVU I SPOLU U AK. G. 2020./2021.

Država prethodnog obrazovanja Ukupno Državljanstvo
hrvatsko strano
svega žene svega žene svega žene
Ukupno 3.987 2.229 3.832 2.158 155 71
Hrvatska 3.725 2.095 3.709 2.091 16 4
Ostale države 262 134 123 67 139 67
Albanija 2 - - - 2 -
Austrija 4 1 2 - 2 1
Belgija 1 1 1 1 - -
Bosna i Hercegovina 99 57 59 33 40 24
Brazil 1 1 - - 1 1
Bugarska 1 - 1 - - -
Crna Gora 4 2 - - 4 2
Češka 2 2 - - 2 2
Čile 1 - 1 - - -
Danska 1 1 1 1 - -
Egipat 1 - - - 1 -
Filipini 1 - - - 1 -
Francuska 3 1 2 1 1 -
Grčka 4 2 - - 4 2
Indija 10 3 1 - 9 3
Iran, Islamska Republika 1 1 - - 1 1
Italija 30 16 20 13 10 3
Latvija 1 1 - - 1 1
Kanada 4 2 3 1 1 1
Kina 3 1 - - 3 1
Kosovo 25 13 1 1 24 12
Mađarska 3 1 - - 3 1
Meksiko 1 - - - 1 -
Njemačka 9 4 1 1 8 3
Pakistan 1 - - - 1 -
Poljska 1 - 1 - - -
Saudijska Arabija 1 - - - 1 -
Sjedinjene Američke Države 5 4 5 4 - -
Sjeverna Makedonija1) 6 3 3 1 3 2
Slovenija 10 4 6 3 4 1
Srbija 15 8 9 4 6 4
Španjolska 4 2 - - 4 2
Švedska 1 1 1 1 - -
Švicarska 1 - 1 - - -
Turska 1 - - - 1 -
Ujedinjeni Arapski Emirati 1 1 1 1 - -
Ujedinjena Kraljevina 3 1 3 1 - -

1) Republika Hrvatska od 15. veljače 2019. godine u svim oblicima službene komunikacije upotrebljava ime Republika Sjeverna Makedonija.

5. STUDENTI UPISANI NA POSLIJEDIPLOMSKI DOKTORSKI STUDIJ PREMA DJELATNOSTI U KOJOJ OBAVLJAJU ZANIMANJE, NAČINU PLAĆANJA I SPOLU U AK. G. 2020./2021.

  Ukupno Način plaćanja doktorskog studija
svega žene poslodavac iz državnog proračuna doktorand ostalo
Ukupno 3.987 2.229 1.521 525 1.817 124
Zaposleni 3.854 2.159 1.519 522 1.702 111
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 53 20 22 7 23 1
Rudarstvo i vađenje 4 3 2 1 1 -
Prerađivačka industrija 86 47 27 2 55 2
Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 32 8 12 - 20 -
Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 24 13 8 - 16 -
Građevinarstvo 25 9 10 2 13 -
Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 37 22 13 - 24 -
Prijevoz i skladištenje  17 3 3 - 13 1
Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 18 9 3 - 15 -
Informacije i komunikacije 84 46 17 2 61 4
Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 31 17 10 1 19 1
Poslovanje nekretninama 4 2 3 - 1 -
Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 711 401 349 173 166 23
Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 27 16 6 - 20 1
Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 235 133 56 5 169 5
Obrazovanje 1.579 864 792 316 433 38
Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 717 461 152 12 525 28
Umjetnost, zabava i rekreacija 67 38 10 - 55 2
Ostale uslužne djelatnosti 92 43 23 1 63 5
Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela 11 4 1 - 10 -
Nezaposleni 133 70 2 3 115 13

G-1. STUDENTI UPISANI NA POSLIJEDIPLOMSKI DOKTORSKI STUDIJ U AK.G. 2020./2021. PREMA ZNANSTVENIM I UMJETNIČKIM PODRUČJIMA

G-2. STUDENTI UPISANI NA POSLIJEDIPLOMSKI DOKTORSKI STUDIJ U AK.G. 2020./2021. PREMA DOBNIM SKUPINAMA I SPOLU

G-3. STUDENTI UPISANI NA POSLIJEDIPLOMSKI DOKTORSKI STUDIJ U AK.G. 2020./2021. PREMA NAČINU PLAĆANJA DOKTORSKOG STUDIJA

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvor podataka

Podaci su rezultat statističke obrade Prijavnih listova za doktorande upisane u poslijediplomski sveučilišni doktorski studij (obrazac ŠV-40) koje ispunjavaju doktorandi pri upisu na doktorski studij.

Obuhvat i usporedivost

Ovim statističkim istraživanjem obuhvaćeni su doktorandi pri upisu na bilo koju godinu doktorskog studija u akademskoj godini 2020./2021.  Podaci su usporedivi s podacima iz prijašnjih godina.

Definicije i objašnjenja

Visoko učilište jest svaka ustanova visoke naobrazbe ovlaštena za ustroj i izvedbu studija te znanstvenoga, visokostručnoga ili umjetničkog rada. Visoka učilišta jesu sveučilište te fakulteti i umjetničke akademije u njegovu sastavu, veleučilišta i visoke škole. Visoka učilišta mogu biti javna i privatna.

Poslijediplomski sveučilišni studij može se upisati nakon završetka diplomskoga sveučilišnog studija i traje po pravilu tri godine u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br.  123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 02/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14., 60/15. i 131/17.).

Poslijediplomski studijski programi klasificiraju se prema Pravilniku o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama (NN, br.  118/09., 82/12., 32/13. i 34/16.).

 

Kratice

ak. g.  akademska godina
NN Narodne novine

Znakovi

- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić-Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Marija Gojević, Josipa Jurić i Danijela Kurjaković


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti