Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 14. siječnja 2022.
OBR-2021-4-6

ISSN 1334-0557

STUDENTI UPISANI NA POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJ U AK. G. 2020./2021.

U akademskoj godini 2020./2021. na poslijediplomski specijalistički studij bila su upisana 1 463 studenta.

Od ukupnog broja studenata, na Sveučilištu u Zagrebu upisano ih je 73,0%, na Sveučilištu u Osijeku 8,1%, na Sveučilištu u Rijeci 7,9%, na Sveučilištu u Splitu 5,2%, na Sveučilištu Sjever u Koprivnici 2,9%, na Sveučilištu u Zadru 1,2%, na Libertas međunarodnom sveučilištu 0,9%, a na Sveučilištu u Slavonskom Brodu 0,8%.

Među upisanim studentima poslijediplomskoga specijalističkog  studija više je žena

Udio žena u ukupnom broju studenata bio je 972 (66,4%). Promatrajući prema pojedinom sveučilištu, najviše je žena na Sveučilištu u Zadru (94,4%), na Libertas međunarodnom sveučilištu (84,6%), slijedi Sveučilište u Osijeku (69,5%), Sveučilište u Zagrebu (68,1%), Sveučilište u Splitu (67,1%), Sveučilište Sjever (55,8%), te Sveučilište u Rijeci (51,3%).

Područje društvenih znanosti najzastupljenije je područje specijalističkog studija

Prema znanstvenim i umjetničkim područjima na koja se odnose studiji, najviše je zastupljeno područje društvenih znanosti (45,0%), biomedicine i zdravstva (42,2%), slijede interdisciplinarna područja znanosti (5,9%), područje tehničkih znanosti (3,5%), umjetničko područje (1,7%), područje prirodnih znanosti (0,9%) i područje biotehničkih znanosti (0,8%).

Najviše studenata specijalističkog studija jesu osobe u dobi od 30 do 34 godine

Promatrajući dobnu strukturu u petogodišnjim dobnim skupinama, najviše studenata bilo je u skupini 30 – 34 godine (32,3%), a najmanje u skupini do 24 godine (1,5%). U skupini 25 – 29 godina bilo je 25,2%, u skupini 35 – 39 godina 17,0%, u skupini 40 – 44 godine 11,1%, u skupini 45 – 49 godina 7,9%, u skupini 50 – 54 godine 3,4% studenata i u skupini 55 i više godina bilo je 1,6% studenata.

Prema prebivalištu, 98,1% studenata imalo je prebivalište u Republici Hrvatskoj, a 1,9% izvan nje. Prema državljanstvu, od ukupnog broja studenata, 97,7% bili su državljani Republike Hrvatske, a 2,3% imalo je strano državljanstvo. Od hrvatskih državljana, 95,1% prethodno je diplomiralo u Republici Hrvatskoj, a 4,9% izvan nje.

Studenti specijalističkog studija najviše su zaposleni u području djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Od ukupnog broja studenata, zaposlenih je bilo 97,0%, a nezaposlenih 3,0%. Od svih zaposlenih studenata, najveći je broj bio u području djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (45,7%), u području javne uprave i obrane; obveznoga socijalnog osiguranja (13,5%), u području stručnih, znanstvenih i tehničkih djelatnosti (8,9%), u području obrazovanja (7,8%), području trgovine na veliko i na malo; popravka motornih vozila i motocikla (4,9%), u području financijskih djelatnosti i djelatnosti osiguranja (4,6%), u području prerađivačke industrije (2,1%), u području djelatnosti informacija i komunikacija (1,8%), a svim ostalim područjima djelatnosti pripadalo ih je 10,7%.

Troškove studija uglavnom plaća poslodavac

Poslodavac je platio studij za 54,7% studenata, 44,4% studenata osobno je platilo studij, a 0,9% pripadalo je kategoriji Ostalo.

1. STUDENTI UPISANI NA POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJ PREMA SVEUČILIŠTU, NAZIVU I MJESTU VISOKOG UČILIŠTA, ZNANSTVENIM I UMJETNIČKIM PODRUČJIMA STUDIJA I SPOLU U AK. G. 2020./2021.

  Ukupno Znanstveno i umjetničko područje studija
prirodne znanosti tehničke znanosti biomedicina i zdravstvo biotehničke znanosti društvene znanosti umjetničko područje interdisciplinarna područja znanosti
svega žene svega žene svega žene svega žene svega žene svega žene svega žene svega žene
Ukupno 1 463 972 13 10 51 15 617 415 11 9 659 433 25 21 87 69
Sveučilište u Osijeku 118 82 1 1 - - 37 23 8 6 38 23 24 20 10 9
Medicinski fakultet, Osijek 37 23 - - - - 37 23 - - - - - - - -
Prehrambeno-tehnološki fakultet, Osijek 8 6 - - - - - - 8 6 - - - - - -
Ekonomski fakultet, Osijek 37 22 - - - - - - - - 37 22 - - - -
Pravni fakultet, Osijek 1 1 - - - - - - - - 1 1 - - - -
Akademija za umjetnost i kulturu, Osijek 24 20 - - - - - - - - - - 24 20 - -
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Osijek 10 9 - - - - - - - - - - - - 10 9
Sveučilište u Osijeku 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - -
Sveučilište u Rijeci 115 59 - - - - 26 11 - - 85 45 - - 4 3
Medicinski fakultet, Rijeka 26 11 - - - - 26 11 - - - - - - - -
Ekonomski fakultet, Rijeka 51 27 - - - - - - - - 51 27 - - - -
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija 4 3 - - - - - - - - - - - - 4 3
Sveučilište u Rijeci 34 18 - - - - - - - - 34 18 - - - -
Sveučilište Sjever 43 24 - - - - - - - - 43 24 - - - -
Sveučilište u Slavonskom Brodu 11 - - - 11 - - - - - - - - - - -
Sveučilište u Splitu 76 51 - - - - 45 30 - - 31 21 - - - -
Medicinski fakultet, Split 45 30 - - - - 45 30 - - - - - - - -
Ekonomski fakultet, Split 8 5 - - - - - - - - 8 5 - - - -
Pravni fakultet, Split 23 16 - - - - - - - - 23 16 - - - -
Sveučilište u Zadru 18 17 - - - - - - - - - - - - 18 17
Sveučilište u Zagrebu 1 069 728 12 9 40 15 496 340 3 3 462 320 1 1 55 40
Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb 12 9 12 9 - - - - - - - - - - - -
Geodetski fakultet, Zagreb  2 1 - - 2 1 - - - - - - - - - -
Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb 6 2 - - 6 2 - - - - - - - - - -
Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb 20 6 - - 20 6 - - - - - - - - - -
Fakultet prometnih znanosti, Zagreb 2 - - - 2 - - - - - - - - - - -
Medicinski fakultet, Zagreb 360 248 - - - - 360 248 - - - - - - - -
Stomatološki fakultet, Zagreb 35 17 - - - - 35 17 - - - - - - - -
Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zagreb 79 68 - - - - 79 68 - - - - - - - -
Veterinarski fakultet, Zagreb 22 7 - - - - 22 7 - - - - - - - -
Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb 1 1 - - - - - - 1 1 - - - - - -
Agronomski fakultet, Zagreb 2 2 - - - - - - 2 2 - - - - - -
Ekonomski fakultet, Zagreb 23 11 - - - - - - - - 23 11 - - - -
Fakultet organizacije i informatike, Varaždin 14 5 - - - - - - - - 14 5 - - - -
Pravni fakultet, Zagreb 351 256 - - - - - - - - 351 256 - - - -
Fakultet političkih znanosti, Zagreb 33 12 - - - - - - - - 33 12 - - - -
Filozofski fakultet, Zagreb 15 13 - - - - - - - - 15 13 - - - -
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb 26 23 - - - - - - - - 26 23 - - - -
Muzička akademija, Zagreb 1 1 - - - - - - - - - - 1 1 - -
Sveučilište u Zagrebu 65 46 - - 10 6 - - - - - - - - 55 40
Libertas međunarodno sveučilište, Zagreb 13 11 - - - - 13 11 - - - - - - - -

2. STUDENTI UPISANI NA POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJ PREMA ZNANSTVENIM I UMJETNIČKIM PODRUČJIMA I POLJIMA STUDIJA, DOBNIM SKUPINAMA I SPOLU U AK. G. 2020./2021.

       Ukupno Dobne skupine
svega žene do 24 25 29 30 34 35 – 39 40 44 45 – 49 50 – 54 55 i više
Ukupno 1 463 972 22 368 473 248 163 116 50 23
Prirodne znanosti 13 10 - 7 - 3 1 1 - 1
Matematika 12 9 - 7 - 3 - 1 - 1
Interdisciplinarne prirodne znanosti 1 1 - - - - 1 - - -
Tehničke znanosti 51 15 3 15 17 7 1 7 1 -
Geodezija 2 1 - 1 1 - - - - -
Računalstvo 9 2 1 2 4 2 - - - -
Strojarstvo 17 2 2 7 2 2 - 3 1 -
Tehnologija prometa i transport 2 0 - - - - - 2 - -
Interdisciplinarne tehničke znanosti 21 10 - 5 10 3 1 2 - -
Biomedicina i zdravstvo 617 415 4 197 272 87 25 19 10 3
Kliničke medicinske znanosti 421 279 1 121 221 51 14 7 6 -
Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita 60 44 - 20 21 8 2 5 2 2
Veterinarska medicina 22 7 - 5 4 8 3 1 1 -
Dentalna medicina  35 17 - 10 9 8 4 3 - 1
Farmacija 79 68 3 41 17 12 2 3 1 -
Biotehničke znanosti 11 9 - 5 2 2 2 - - -
Poljoprivreda  2 2 - 1 - - 1 - - -
Prehrambena tehnologija 1 1 - 1 - - - - - -
Nutricionizam 8 6 - 3 2 2 1 - - -
Društvene znanosti 659 433 12 128 160 130 112 70 32 15
Ekonomija 168 92 4 40 48 30 24 16 5 1
Pravo 269 166 7 45 76 55 50 23 8 5
Politologija 33 12 - 12 12 2 1 5 1 -
Informacijske i komunikacijske znanosti 8 2 - 2 2 1 1 1 1 -
Psihologija 15 13 - 5 7 3 - - - -
Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti 26 23 1 17 2 1 4 1 - -
Socijalne djelatnosti 140 125 - 7 13 38 32 24 17 9
Umjetničko područje 25 21 3 6 5 2 4 3 1 1
Glazbena umjetnost 1 1 1 - - - - - - -
Interdisciplinarno umjetničko polje 24 20 2 6 5 2 4 3 1 1
Interdisciplinarna područja znanosti 87 69 - 10 17 17 18 16 6 3
Obrazovne znanost 28 26 - 1 2 6 3 9 4 3
Ostala interdisciplinarna polja 59 43 - 9 15 11 15 7 2 -

3. STUDENTI UPISANI NA POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJ PREMA SVEUČILIŠTU, DRŽAVI PREBIVALIŠTA I SPOLU U AK. G. 2020./2021.

Država prebivališta Ukupno Sveučilište
Osijek Rijeka Slavonski Brod Split Zadar Zagreb Libertas Sjever
svega žene svega žene svega žene svega žene svega žene svega žene svega žene svega žene svega žene
Ukupno 1 463 972 118 82 115 59 11 - 76 51 18 17 1 069 728 13 11 43 24
Hrvatska 1 430 956 112 79 115 59 11 - 75 51 18 17 1 043 715 13 11 43 24
Ostale države 33 16 6 3 - - - - 1 - - - 26 13 - - - -
Bosna i Hercegovina 16 7 4 2 - - - - - - - - 12 5 - - - -
Crna Gora 1 - - - - - - - 1 - - - - - - - - -
Češka 1 1 - - - - - - - - - - 1 1 - - - -
Luksemburg 1 1 - - - - - - - - - - 1 1 - - - -
Njemačka 1 - - - - - - - - - - - 1 - - - - -
Sjeverna Makedonija1) 3 2 2 1 - - - - - - - - 1 1 - - - -
Slovenija 2 1 - - - - - - - - - - 2 1 - - - -
Srbija 8 4 - - - - - - - - - - 8 4 - - - -

1) Republika Hrvatska od 15. veljače 2019. godine u svim oblicima službene komunikacije upotrebljava ime Republika Sjeverna Makedonija.

4. STUDENTI UPISANI NA POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJ PREMA DRŽAVI U KOJOJ SU DIPLOMIRALI, DRŽAVLJANSTVU I SPOLU U AK. G. 2020./2021.

Država prethodnog obrazovanja Ukupno Državljanstvo
hrvatsko strano
svega žene svega žene svega žene
Ukupno 1 463 972 1 435 960 28 12
Hrvatska 1 391 934 1 389 934 2 -
Ostale države 72 38 46 26 26 12
Austrija 2 1 2 1 - -
Bosna i Hercegovina 42 21 30 16 12 5
Italija 5 4 5 4 - -
Kosovo 2 2 1 1 1 1
Kuba 1 - 1 - - -
Mađarska 1 - 1 - - -
Rusija 2 2 1 1 1 1
Sjeverna Makedonija1) 3 2 - - 3 2
Slovenija 2 1 1 1 1 -
Srbija 9 4 1 1 8 3
Španjolska 2 - 2 - - -
Ujedinjana Kraljevina 1 1 1 1 - -

1) Republika Hrvatska od 15. veljače 2019. godine u svim oblicima službene komunikacije upotrebljava ime Republika Sjeverna Makedonija.

5. STUDENTI UPISANI NA POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJ PREMA DJELATNOSTI U KOJOJ OBAVLJAJU ZANIMANJE, NAČINU PLAĆANJA STUDIJA I SPOLU U AK. G. 2020./2021.

    Ukupno Način plaćanja poslijediplomskog studija
svega žene poslodavac student ostalo
Ukupno 1 463 972 800 650 13
Zaposleni 1 419 944 800 607 12
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 23 8 9 14 -
Rudarstvo i vađenje 2 2 2 - -
Prerađivačka industrija 30 15 16 14 -
Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 22 6 9 13 -
Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 11 6 6 5 -
Građevinarstvo 9 2 3 6 -
Trgovina na veliko i malo; popravak motornih vozila i motocikla 70 50 27 42 1
Prijevoz i skladištenje  14 10 3 11 -
Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 8 3 2 6 -
Informacije i komunikacije 26 14 12 14 -
Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 65 41 32 33 -
Poslovanje nekretninama 1 1 - 1 -
Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  127 70 48 75 4
Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 19 12 4 14 1
Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 192 121 55 136 1
Obrazovanje 111 99 32 79 -
Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 648 457 531 112 5
Umjetnost, zabava i rekreacija 10 7 1 9 -
Ostale uslužne djelatnosti 25 17 8 17 -
Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela 6 3 - 6 -
Nezaposleni 44 28 - 43 1

G-1. STUDENTI UPISANI NA POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJ PREMA ZNANSTVENIM I UMJETNIČKIM PODRUČJIMA STUDIJA U AK. G. 2020./2021.

G-2. STUDENTI UPISANI NA POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJ PREMA DOBNIM SKUPINAMA I SPOLU U AK. G. 2020./2021.

G-3. STUDENTI UPISANI NA POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJ PREMA NAČINU PLAĆANJA STUDIJA U AK. G. 2020./2021.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Podaci su rezultat godišnje obrade podataka o studentima upisanima na poslijediplomski specijalistički studij. Prikupljaju se upitnikom Prijavni list za studente upisane na poslijediplomski specijalistički studij (obrazac ŠV-30), koji ispunjavaju studenti pri upisu na svaku godinu poslijediplomskoga specijalističkog studija.

Obuhvat i usporedivost

Ovim statističkim istraživanjem obuhvaćeni su studenti upisani na poslijediplomski specijalistički studij na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj u akademskoj godini 2020./2021.

Podaci su usporedivi s podacima iz prijašnjih godina.

Definicije i objašnjenja

Studenti prikazani u ovom Priopćenju upisali su poslijediplomski specijalistički studij u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 02/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14., 60/15. i 131/17.).

Poslijediplomski studijski programi klasificiraju se prema Pravilniku o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama (NN, br. 118/09., 82/12., 32/13. i 34/16.).

Visoko učilište jest svaka ustanova visoke naobrazbe ovlaštena za ustroj i izvedbu studija te znanstvenoga, visokostručnoga ili umjetničkog rada. Visoka učilišta jesu sveučilište te fakulteti i umjetničke akademije u njegovu sastavu, veleučilišta i visoke škole. Visoka učilišta mogu biti javna i privatna.

Sveučilište je ustanova koja osniva i provodi sveučilišne studije u najmanje dva znanstvena ili umjetnička područja u većem broju polja te interdisciplinarne studije kao autonomni i integrirani proces, neposredno ili putem svojih fakulteta, umjetničkih akademija i odjela.

Fakultet je visoko učilište koje kao sastavnica sveučilišta ustrojava i izvodi sveučilišne studije te razvija znanstveni i stručni rad u jednome ili više znanstvenih i stručnih polja, a može izvoditi i stručne studije.

Umjetnička akademija jest visoko učilište koje kao sastavnica sveučilišta ustrojava i izvodi sveučilišne umjetničke studije, razvija vrhunsko stvaralaštvo i znanstvenoistraživačku djelatnost u području umjetnosti te može izvoditi i stručne studije.

Sveučilišni odjel osniva se kao sastavnica sveučilišta koja sudjeluje u izvedbi studijskih programa te razvija znanstveni, umjetnički i stručni rad u jednome znanstvenom polju ili interdisciplinarnome znanstvenom području te sudjeluje u izvedbi studija.

Poslijediplomski specijalistički studij može organizirati sveučilište u trajanju od jedne do dvije godine i njime se stječe akademski naziv sveučilišni specijalist uz naznaku struke (univ. spec.).

Poslijediplomski studij može se izvoditi i u suradnji sa znanstvenim institutima (interdisciplinarni studij).

Akademska godina počinje 1. listopada tekuće godine, a završava 30. rujna sljedeće kalendarske godine.

Kratice

ak. g. akademska godina
NN Narodne novine

Znakovi

- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić-Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Marija Gojević, Josipa Jurić i Danijela Kurjaković


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

 

Postavke pristupačnosti