Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 02. srpnja 2021.
OBR-2021-1-1

ISSN 1334-0557

DJEČJI VRTIĆI I DRUGE PRAVNE OSOBE KOJE OSTVARUJU PROGRAME PREDŠKOLSKOG ODGOJA POČETAK PED. G. 2020./2021.

 

U odnosu na prošlu pedagošku godinu, upisano je 2 230 djece manje.

Na početku pedagoške godine 2020./2021., prema metodologiji statističkog praćenja podataka, bilo je 1 697 izvještajnih jedinica koje su ostvarivale programe predškolskog odgoja i naobrazbe, od toga 1 524 dječja vrtića i 173 druge pravne osobe (osnovne škole, igraonice u knjižnici ili druge ustanove ili udruge).

Dječje vrtiće kojima su osnivač jedinice lokalne uprave i samouprave pohađa 81,3% djece.

Ukupan broj djece koja su bila obuhvaćena nekim programom predškolskog odgoja i naobrazbe bio je 137 452, a od toga 66 266 djevojčica (48,2%). Redovitim programom bilo je obuhvaćeno 125 410 djece, programom predškole 9 996 djece i kraćim programom 2 046 djece.

U vrtiću 8 i više sati boravi 79,4% djece.

Od ukupnog broja vrtića, 350 je samostalnih, tj. bez područnih odjela, 285 dječjih vrtića imalo je u svom sastavu područne odjele, a bilo je i 889 područnih odjela.

U odnosu na prethodnu godinu, ukupan broj izvještajnih jedinica smanjio se za 0,1% i ukupan broj djece u izvještajnim jedinicama također se smanjio, za 1,6%.

Od ukupnog broja zaposlenih, na odgojitelje i učitelje odnosi se 62%.

U školskoj godini 2019./2020. programom predškole bilo je obuhvaćeno  9 996 djece koja nisu bila polaznici redovitog programa predškolskog odgoja, što je više za 1,4% nego prethodne godine.

1. DJEČJI VRTIĆI I DRUGE PRAVNE OSOBE KOJE OSTVARUJU PROGRAME PREDŠKOLSKOG ODGOJA, POČETAK PED. G. 2020./2021.

Osnivač Ukupno Dječji vrtići Druge pravne osobe
samostalni s područnim odjelima područni odjeli osnovne škole igraonice u knjižnici druge ustanove i udruge
Ukupno 1 697  350  285  889  139  5  29
Republika Hrvatska   4  1 -  1  1  1 -
Jedinice lokalne uprave i samouprave 1 269  168  212  738  133  4  14
Druge domaće pravne i fizičke osobe (privatne)   365  166  59  120  5 -  15
Vjerske zajednice  59  15  14  30 - - -

2. DJECA PREMA VRSTI PROGRAMA PREDŠKOLSKOG ODGOJA I SPOLU, POČETAK PED. G. 2020./2021.

Osnivač Ukupno U redovitim programima U predškoli1) U kraćim programima
svega djevojčice svega djevojčice svega djevojčice svega djevojčice
Ukupno 137 452 66 266 125 410 60 323 9 996 4 775 2 046 1 168
Republika Hrvatska   226  127  68  41  38  11  120  75
Jedinice lokalne uprave i samouprave  111 809 53 764 101 910 48 919 8 806 4 198 1 093  647
Druge domaće pravne i fizičke osobe (privatne) 21 767 10 595 19 856 9 624 1 078  525  833  446
Vjerske zajednice 3 650 1 780 3 576 1 739  74  41 - -

1) Podaci se odnose na program predškole ostvaren u školskoj godini 2019./2020.

3. DJECA PREMA SPOLU I DULJINI DNEVNOG BORAVKA U SATIMA, POČETAK PED. G. 2020./2021.

Osnivač Djeca Trajanje dnevnog boravka, sati Postotak djece prema trajanju dnevnog boravka, sati
svega djevojčice manje od 5 5 – 8  8 i više manje od 5 5 – 8 8 i više
Ukupno 137 452 66 266 13 987 14 310 109 155 10,18 10,41 79,41
Republika Hrvatska   226  127  165  11  50 73,01 4,87 22,12
Jedinice lokalne uprave i samouprave  111 809 53 764 11 618 11 993 88 198 10,39 10,73 78,88
Druge domaće pravne i fizičke osobe (privatne) 21 767 10 595 2 114 1 823 17 830 9,71 8,38 81,91
Vjerske zajednice 3 650 1 780  90  483 3 077 2,47 13,23 84,30

G-1. DJECA OBUHVAĆENA PROGRAMIMA PREDŠKOLSKOG ODGOJA PREMA DOBNIM SKUPINAMA, POČETAK PED. G. 2020./2021.

4. ZAPOSLENICI U DJEČJIM VRTIĆIMA, DRUGIM PRAVNIM OSOBAMA KOJE OSTVARUJU PROGRAME PREDŠKOLSKOG ODGOJA I PROGRAMIMA PREDŠKOLE, POČETAK PED. G. 2020./2021.

    Zaposlenici Odgojitelji i učitelji Zdravstveno osoblje Pedagozi Psiholozi, defektolozi Administrativno osoblje Ostalo osoblje
svega žene svega žene svega žene svega žene svega žene svega žene svega žene
Ukupno svega 22 536 21 514 13 999 13 845  542  525  472  461  622  606 1 043  913 5 858 5 164
  s punim radnim vremenom 20 997 20 079 13 517 13 396  365  360  311  303  486  473  935  818 5 383 4 729
Dječji vrtići svega 22 115 21 127 13 694 13 564  534  517  467  457  569  554 1 028  902 5 823 5 133
  s punim radnim vremenom 20 833 19 926 13 446 13 328  361  356  309  301  438  425  924  811 5 355 4 705
Predškola1) svega  170  165  170  165 - - - - - - - - - -
  s punim radnim vremenom - - - - - - - - - - - - - -
Druge pravne osobe svega  251  222  135  116  8  8  5  4  53  52  15  11  35  31
  s punim radnim vremenom  164  153  71  68  4  4  2  2  48  48  11  7  28  24

1) Podaci se odnose na program predškole ostvaren u školskoj godini 2019./2020.

G-2. ZAPOSLENICI U DJEČJIM VRTIĆIMA I DRUGIM PRAVNIM OSOBAMA PREMA SPOLU, POČETAK PED. G. 2020./2021.

G-3. ZAPOSLENICI U DJEČJIM VRTIĆIMA, POČETAK PED. G. 2020./2021.

5. ZAPOSLENICI U DJEČJIM VRTIĆIMA PREMA STUPNJU OBRAZOVANJA I SPOLU, POČETAK PED. G. 2020./2021.

Osnivač Zaposlenici Odgojitelji i učitelji Zdravstveno osoblje Stručni suradnici Administrativno osoblje Ostalo osoblje
svega žene svega žene
Ukupno svega 22 115 21 127 13 694 13 564  534 1 036 1 028 5 823
  visoko  3 166 3 028 1 642 1 608  58 1 006  330  130
  više  12 326 12 178 11 517 11 425  345  30  312  122
  srednje 5 127 4 447  535  531  131 -  386 4 075
  osnovno 1 496 1 474 - - - - - 1 496
Republika Hrvatska svega  19  14  7  7 -  1  2  9
  visoko   4  2 - - -  1  2  1
  više   7  7  7  7 - - - -
  srednje  6  3 - - - - -  6
  osnovno  2  2 - - - - -  2
Jedinice lokalne uprave i samouprave svega 18 249 17 415 11 246 11 147  390  772  824 5 017
  visoko  2 379 2 289 1 258 1 233  33  754  255  79
  više  10 163 10 052 9 559 9 488  236  18  265  85
  srednje 4 303 3 689  429  426  121 -  304 3 449
  osnovno 1 404 1 385 - - - - - 1 404
Druge domaće pravne i fizičke osobe (privatne) svega 3 264 3 129 2 091 2 065  122  216  163  672
  visoko   673  627  345  336  24  207  56  41
  više  1 815 1 785 1 645 1 629  91  9  41  29
  srednje  700  644  101  100  7 -  66  526
  osnovno  76  73 - - - - -  76
Vjerske zajednice svega  583  569  350  345  22  47  39  125
  visoko   110  110  39  39  1  44  17  9
  više   341  334  306  301  18  3  6  8
  srednje  118  111  5  5  3 -  16  94
  osnovno  14  14 - - - - -  14

6. DJEČJI VRTIĆI I DRUGE PRAVNE OSOBE KOJE OSTVARUJU PROGRAME PREDŠKOLSKOG ODGOJA, DJECA PREMA DOBNIM SKUPINAMA I ZAPOSLENICI PO ŽUPANIJAMA, POČETAK PED. G. 2020./2021.

      Dječji vrtići Druge pravne osobe Djeca prema dobnim skupinama Zaposlenici
svega do 3 godine 3 – 5 godina 5 – 7 godina i stariji svega od toga
odgojitelji i učitelji zdravstveno osoblje
Republika Hrvatska 1 524  173 137 452 29 138 50 076 58 238 22 536 13 999  542
Državni 1 120  153 112 035 23 779 40 173 48 083 18 636 11 514  397
Privatni  345  20 21 767 4 804 8 354 8 609 3 317 2 135  123
Vjerskih zajednica  59 - 3 650  555 1 549 1 546  583  350  22
Zagrebačka županija  101  13 10 868 2 610 3 766 4 492 1 773 1 067  42
Državni  63  11 8 386 1 971 2 929 3 486 1 416  841  28
Privatni  34  2 2 291  620  753  918  322  204  12
Vjerskih zajednica  4 -  191  19  84  88  35  22  2
Krapinsko-zagorska županija  24  17 3 248  631  908 1 709  452  296  11
Državni  19  17 2 895  539  794 1 562  403  266  8
Privatni  5 -  353  92  114  147  49  30  3
Sisačko-moslavačka županija  36  4 3 947  873 1 383 1 691  654  389  13
Državni  35  3 3 877  873 1 355 1 649  642  382  12
Privatni -  1  30 -  11  19  4  3 -
Vjerskih zajednica  1 -  40 -  17  23  8  4  1
Karlovačka županija  24  7 3 009  653 1 053 1 303  447  269  18
Državni  21  7 2 869  629  996 1 244  424  256  16
Privatni  3 -  140  24  57  59  23  13  2
Varaždinska županija  58  4 5 524 1 228 1 951 2 345  811  502  25
Državni  28  2 2 775  568  959 1 248  437  260  14
Privatni  27  2 2 621  660  930 1 031  354  229  11
Vjerskih zajednica  3 -  128 -  62  66  20  13 -
Koprivničko-križevačka županija  36  13 3 220  501  981 1 738  464  312  11
Državni  29  13 2 472  408  697 1 367  368  246  9
Privatni  4 -  527  72  190  265  64  44  2
Vjerskih zajednica  3 -  221  21  94  106  32  22 -
Bjelovarsko-bilogorska županija  25  13 2 904  515  917 1 472  426  263  16
Državni  17  12 2 132  407  654 1 071  297  187  12
Privatni  8  1  772  108  263  401  129  76  4
Primorsko-goranska županija  124  4 9 036 1 715 3 622 3 699 1 628 1 084  22
Državni  95  3 7 619 1 549 2 928 3 142 1 400  931  20
Privatni  25  1 1 241  144  601  496  203  136  2
Vjerskih zajednica  4 -  176  22  93  61  25  17 -
Ličko-senjska županija  13  5 1 288  281  391  616  205  137  2
Državni  13  5 1 288  281  391  616  205  137  2
Virovitičko-podravska županija  9  7 1 790  217  554 1 019  228  144  8
Državni  8  7 1 716  217  517  982  218  137  8
Privatni  1 -  74 -  37  37  10  7 -
Požeško-slavonska županija  17  5 1 859  375  594  890  262  179  3
Državni  14  5 1 593  294  502  797  226  153  3
Privatni  2 -  128  40  44  44  15  12 -
Vjerskih zajednica  1 -  138  41  48  49  21  14 -
Brodsko-posavska županija  23  5 2 901  613  894 1 394  354  212  12
Državni  20  5 2 585  553  764 1 268  317  189  11
Privatni  2 -  217  35  90  92  21  12 -
Vjerskih zajednica  1 -  99  25  40  34  16  11  1
Zadarska županija  84  3 5 351  771 2 085 2 495  972  566  33
Državni  57  3 3 897  541 1 452 1 904  722  412  17
Privatni  23 - 1 256  228  547  481  218  136  14
Vjerskih zajednica  4 -  198  2  86  110  32  18  2
Osječko-baranjska županija  80  25 6 974 1 165 2 446 3 363  871  597  21
Državni  60  23 5 972  992 2 067 2 913  753  512  20
Privatni  18  2  856  144  317  395  99  71  1
Vjerskih zajednica  2 -  146  29  62  55  19  14 -
Šibensko-kninska županija  50  2 3 345  574 1 228 1 543  529  339  5
Državni  33  2 2 316  338  865 1 113  369  230  5
Privatni  14 -  851  215  291  345  129  91 -
Vjerskih zajednica  3 -  178  21  72  85  31  18 -
Vukovarsko-srijemska županija  41  16 3 644  694 1 286 1 664  486  331  7
Državni  31  15 2 913  535  978 1 400  386  261  3
Privatni  7  1  484  112  216  156  67  48  1
Vjerskih zajednica  3 -  247  47  92  108  33  22  3
Splitsko-dalmatinska županija  245  5 15 132 2 185 6 253 6 694 2 437 1 422  87
Državni  185  3 11 489 1 568 4 637 5 284 1 872 1 087  53
Privatni  50  2 2 974  566 1 280 1 128  478  284  28
Vjerskih zajednica  10 -  669  51  336  282  87  51  6
Istarska županija  131  2 7 327 1 759 2 792 2 776 1 433  881  24
Državni  100  2 6 038 1 414 2 318 2 306 1 230  721  22
Privatni  30 - 1 248  331  462  455  198  156  2
Vjerskih zajednica  1 -  41  14  12  15  5  4 -
Dubrovačko-neretvanska županija  50  2 4 687  889 1 741 2 057  748  486  12
Državni  42  2 4 314  808 1 593 1 913  695  451  11
Privatni  5 -  163  22  70  71  24  17 -
Vjerskih zajednica  3 -  210  59  78  73  29  18  1
Međimurska županija  53  8 4 241  803 1 554 1 884  630  414  19
Državni  28  6 2 640  422  934 1 284  413  270  12
Privatni  23  2 1 535  353  598  584  207  138  6
Vjerskih zajednica  2 -  66  28  22  16  10  6  1
Grad Zagreb  300  13 37 157 10 086 13 677 13 394 6 726 4 109  151
Državni  222  7 32 249 8 872 11 843 11 534 5 843 3 585  111
Privatni  64  6 4 006 1 038 1 483 1 485  703  428  35
Vjerskih zajednica  14 -  902  176  351  375  180  96  5

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Podaci su rezultat statističke obrade podataka koje na obrascu Godišnji izvještaj za dječje vrtiće i druge pravne osobe koje ostvaruju programe predškolskog odgoja (obrazac DV-PO) daju samostalni dječji vrtići, dječji vrtići s područnim odjelima i područni odjeli te druge pravne osobe (osnovne škole, igraonice u knjižnicama te druge zdravstvene, socijalne, sportske i kulturne ustanove i udruge koje su ostvarivale programe predškolskog odgoja) u Republici Hrvatskoj koje su radile u pedagoškoj godini 2020./2021., a odnose se na dan 31. listopada 2020.

Obuhvat i usporedivost

Statističkim istraživanjem obuhvaćeni su dječji vrtići i druge pravne osobe koje ostvaruju programe predškolskog odgoja i naobrazbe na području Republike Hrvatske. Podaci su usporedivi s podacima iz prijašnjih godina u odnosu na dječje vrtiće. Obuhvat je 2004./2005. proširen i na druge pravne osobe koje ostvaruju programe predškolskog odgoja. Podaci za program predškole odnose se na školsku godinu 2019./2020.

Definicije

Programi predškolskog odgoja i naobrazbe te skrbi o djeci predškolske dobi ustrojavaju se u jasličkim i vrtićkim odgojnim skupinama u dječjem vrtiću bez obzira na osnivača, a mogu biti: redoviti programi, programi predškole i kraći programi.

Programi (ne dječji vrtići) predškolskog odgoja pri drugim pravnim osobama ostvaruju se pri osnovnim školama, pri zdravstvenim ustanovama za djecu s teškoćama u razvoju, pri socijalnim ustanovama za djecu s teškoćama u razvoju, kao igraonice u knjižnicama, kraći programi pri sportskim ustanovama, kraći programi pri kulturnim ustanovama te kraći programi pri udrugama.

Svi programi predškolskog odgoja i naobrazbe moraju imati verifikaciju Ministarstva znanosti i obrazovanja, a ustrojavaju se kao ustrojbene jedinice navedenih pravnih osoba i ispunjavaju sve uvjete potrebne za rad s predškolskom djecom.

Dječji vrtići jesu javne ustanove koje djelatnost predškolskog odgoja obavljaju kao javnu službu. Dječji vrtić može osnovati Republika Hrvatska i jedinice lokalne uprave (državni vrtići), vjerske zajednice (vrtići vjerskih zajednica) te druge domaće, pravne i fizičke osobe (privatni vrtići).

Područni odjeli jesu dislocirani dijelovi matičnog vrtića koji uključuju jednu ili više odgojnih skupina, a osnivaju ih dječji vrtići prema potrebi.

Predškolskim odgojem u dječjim vrtićima obuhvaćena su djeca od navršenih šest mjeseci života do polaska u osnovnu školu.

Predškolsko obrazovanje koje se provodi u dječjim vrtićima i drugim pravnim osobama u Republici Hrvatskoj za djecu stariju od tri godine odgovara razini 0 Međunarodne standardne klasifikacije obrazovanja – International Standard Classification of Education (ISCED 2011.).

Stručni suradnici jesu pedagog, psiholog, defektolog, učitelj stranog jezika, glazbe, likovnog odgoja, ritmike i sl.

Program predškole provodi se za djecu u šestoj godini života koja nisu polaznici redovitog programa predškolskog odgoja kao priprema za polazak u školu.

Kraći programi obuhvaćaju različite sadržaje (strani jezici, vjerski odgoj, sportske grupe, ples, likovni ili glazbeni odgoj itd.) koje djeca pohađaju nekoliko sati na tjedan ili mjesec.

Ustrojstvo i djelatnost dječjih vrtića temelji se na Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN, br. 10/97., 107/07., 94/13. i 98/19).

Teritorijalni ustroj

Podaci po županijama prikazani su prema Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 86/06., 125/06., 16/07., 95/08., 46/10., 145/10., 37/13., 44/13., 45/13. i 110/15.)  sa stanjem na dan 31. prosinca 2020.

Kratice

NN Narodne novine
ped. g. pedagoška godina

Znakovi

- nema pojave

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Marija Gojević i Kristina Piškor

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti