Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 30. srpnja 2021.
OBR-2021-4-5

ISSN 1334-0557

STUDENTI UPISANI NA STRUČNI I SVEUČILIŠNI STUDIJ U ZIMSKOM SEMESTRU AK. G. 2020./2021.

Prema prikupljenim podacima, u zimskom semestru akademske godine 2020./2021. na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj bilo je upisano 155 627 studenata. Od toga je bilo 89 187 studentica, što iznosi 57,3%.

Od ukupnog broja studenata upisanih na visoka učilišta, 81,2% bilo je upisano na fakultete, 13,0% na veleučilišta i 4,1% na visoke škole, dok ih je 1,7% bilo upisano na umjetničke akademije.

Među upisanim studentima više je studentica

Najviše studentica studira na fakultetima i umjetničkim akademijama. Na stručnom studiju fakulteta studira ih 53,4%, na sveučilišnom studiju fakulteta 60,7%, a na umjetničkim akademijama 64,8%.

Redoviti studenti najzastupljeniji su na umjetničkim akademijama

Na redoviti studij bilo je upisano 72,4%, a na izvanredni studij 27,6% studenata. Na umjetničkim akademijama studira najviše redovitih studenata, 93,3%. 

U zimskom semestru akademske godine 2020./2021., od ukupnog broja studenata prema Bolonjskom programu studira 99,9%. Na kratki stručni studij upisano je manje od 0,1% studenata, na preddiplomski stručni studij 25,2% studenata, na specijalistički diplomski stručni studij 4,8% studenata, na preddiplomski sveučilišni studij 33,8% studenata, na diplomski sveučilišni studij 18,8% studenata te na integrirani preddiplomski i diplomski studij 17,2% studenata. Prema predbolonjskom programu, na sveučilišnome dodiplomskom studiju još studira 0,1% studenata.

Društvene znanosti najzastupljenije kod odabira studija

Prema znanstvenim i umjetničkim područjima na koja se odnose studijski programi, najviše je zastupljeno područje društvenih znanosti (43,4%), slijedi područje tehničkih znanosti (25,9%), područje biomedicine i zdravstva (12,0%), područje humanističkih znanosti (6,5%), područje biotehničkih znanosti (4,7%), područje prirodnih znanosti (3,9%), umjetničko područje (2,0%) te interdisciplinarna područja znanosti (1,6%).

1. STUDENTI UPISANI NA VISOKA UČILIŠTA PREMA VRSTAMA VISOKIH UČILIŠTA, GODINAMA STUDIJA I NAČINU STUDIRANJA U AK. G. 2020./2021.

   Način studiranja Ukupno I. godina II. godina III. godina IV. godina V. godina VI. godina
Visoka učilišta  svega 155.627 55.038 51.138 36.460 6.654 5.346 991
  redoviti 112.728 41.977 36.772 23.850 4.817 4.321 991
Visoke škole svega 6.418 2.195 1.970 1.927 326 - -
  redoviti 3.785 1.429 1.082 949 325 - -
Veleučilišta svega 20.196 6.943 6.356 6.897 - - -
  redoviti 9.302 3.403 2.748 3.151 - - -
Fakulteti svega 126.324 45.003 41.955 27.118 6.137 5.120 991
  redoviti 97.133 36.331 32.153 19.261 4.302 4.095 991
Stručni studij  svega 20.078 7.036 6.671 6.303 68 - -
  redoviti 10.160 4.365 3.254 2.485 56 - -
Sveučilišni studij  svega 106.246 37.967 35.284 20.815 6.069 5.120 991
  redoviti 86.973 31.966 28.899 16.776 4.246 4.095 991
Umjetničke akademije  svega 2.689 897 857 518 191 226 -
  redoviti 2.508 814 789 489 190 226 -

G-1. STUDENTI UPISANI NA VISOKA UČILIŠTA PREMA STRUČNOM ILI SVEUČILIŠNOM STUDIJU I GODINI STUDIJA U AK. G. 2020./2021.

2. STUDENTI UPISANI NA VISOKA UČILIŠTA PREMA VRSTI STUDIJA, GODINAMA STUDIJA I SPOLU U AK. G. 2020./2021.

   Spol Ukupno I. godina II. godina III. godina IV. godina V. godina VI. godina
Visoka učilišta  svega 155.627 55.038 51.138 36.460 6.654 5.346 991
  studenti 66.440 24.749 21.475 15.792 2.364 1.754 306
  studentice 89.187 30.289 29.663 20.668 4.290 3.592 685
Prema predbolonjskom programu svega 72 6 16 14 12 24 -
  studenti 64 6 12 14 12 20 -
  studentice 8 - 4 - - 4 -
Sveučilišni dodiplomski studij svega 72 6 16 14 12 24 -
  studenti 64 6 12 14 12 20 -
  studentice 8 - 4 - - 4 -
Prema Bolonjskom programu svega 155.555 55.032 51.122 36.446 6.642 5.322 991
  studenti 66.376 24.743 21.463 15.778 2.352 1.734 306
  studentice 89.179 30.289 29.659 20.668 4.290 3.588 685
Kratki stručni studij svega 12 3 9 - - - -
  studenti 11 3 8 - - - -
  studentice 1 - 1 - - - -
Preddiplomski stručni studij svega 39.206 13.260 10.425 15.127 394 - -
  studenti 20.067 7.305 5.125 7.430 207 - -
  studentice 19.139 5.955 5.300 7.697 187 - -
Specijalistički diplomski stručni studij svega 7.474 2.911 4.563 - - - -
  studenti 3.648 1.386 2.262 - - - -
  studentice 3.826 1.525 2.301 - - - -
Preddiplomski sveučilišni studij svega 52.723 19.580 14.838 16.541 1.764 - -
  studenti 22.453 8.740 6.205 6.801 707 - -
  studentice 30.270 10.840 8.633 9.740 1.057 - -
Diplomski sveučilišni studij svega 29.338 13.021 16.317 - - - -
  studenti 11.326 5.148 6.178 - - - -
  studentice 18.012 7.873 10.139 - - - -
Integrirani preddiplomski i diplomski studij svega 26.802 6.257 4.970 4.778 4.484 5.322 991
  studenti 8.871 2.161 1.685 1.547 1.438 1.734 306
  studentice 17.931 4.096 3.285 3.231 3.046 3.588 685

G-2. STUDENTI UPISANI NA VISOKA UČILIŠTA PREMA VRSTI STUDIJA U AK. G. 2020./2021.

3. STUDENTI UPISANI NA VISOKA UČILIŠTA PREMA SKUPINAMA VISOKIH UČILIŠTA, VRSTI STUDIJA I SPOLU U AK. G. 2020./2021.

   Spol Ukupno Visoke škole Veleučilišta Fakulteti Umjetničke akademije
ukupno stručni studij sveučilišni studij 
Visoka učilišta  svega 155.627 6.418 20.196 126.324 20.078 106.246 2.689
  studenti 66.440 3.767 10.606 51.121 9.353 41.768 946
  studentice 89.187 2.651 9.590 75.203 10.725 64.478 1.743
Prema predbolonjskom programu svega 72 - - 72 - 72 -
  studenti 64 - - 64 - 64 -
  studentice 8 - - 8 - 8 -
Sveučilišni dodiplomski studij svega 72 - - 72 - 72 -
  studenti 64 - - 64 - 64 -
  studentice 8 - - 8 - 8 -
Prema Bolonjskom programu svega 155.555 6.418 20.196 126.252 20.078 106.174 2.689
  studenti 66.376 3.767 10.606 51.057 9.353 41.704 946
  studentice 89.179 2.651 9.590 75.195 10.725 64.470 1.743
Kratki stručni studij svega 12 - 3 9 9 - -
  studenti 11 - 3 8 8 - -
  studentice 1 - - 1 1 - -
Preddiplomski stručni studij svega 39.206 5.350 16.574 17.282 17.282 - -
  studenti 20.067 3.227 8.570 8.270 8.270 - -
  studentice 19.139 2.123 8.004 9.012 9.012 - -
Specijalistički diplomski stručni studij svega 7.474 1.068 3.619 2.787 2.787 - -
  studenti 3.648 540 2.033 1.075 1.075 - -
  studentice 3.826 528 1.586 1.712 1.712 - -
Preddiplomski sveučilišni studij svega 52.723 - - 51.471 - 51.471 1.252
  studenti 22.453 - - 22.067 - 22.067 386
  studentice 30.270 - - 29.404 - 29.404 866
Diplomski sveučilišni studij svega 29.338 - - 28.557 - 28.557 781
  studenti 11.326 - - 11.046 - 11.046 280
  studentice 18.012 - - 17.511 - 17.511 501
Integrirani preddiplomski i diplomski studij svega 26.802 - - 26.146 - 26.146 656
  studenti 8.871 - - 8.591 - 8.591 280
  studentice 17.931 - - 17.555 - 17.555 376

G-3. STUDENTI UPISANI NA VISOKA UČILIŠTA PREMA VRSTAMA VISOKIH UČILIŠTA U AK. G. 2020./2021.

4. STUDENTI UPISANI NA VISOKA UČILIŠTA PREMA ZNANSTVENIM I UMJETNIČKIM PODRUČJIMA STUDIJA I SPOLU U AK. G. 2020./2021.

   Znanstveno i umjetničko područje studija
svega prirodne znanosti tehničke znanosti biomedicina i zdravstvo biotehničke znanosti društvene znanosti humanističke znanosti umjetničko područje interdisciplinarna područja znanosti
Ukupno 155.627 6.088 40.301 18.660 7.376 67.578 10.056 3.098 2.470
Studentice  89.187 3.940 11.267 13.836 4.579 44.603 7.179 1.936 1.847
Visoke škole 6.418 - 1.796 111 359 3.895 46 179 32
Studentice  2.651 - 261 71 177 2.005 15 103 19
Veleučilišta 20.196 - 7.525 5.261 680 6.730 - - -
Studentice  9.590 - 1.497 3.940 361 3.792 - - -
Fakulteti 126.324 6.088 30.980 13.288 6.337 56.915 9.958 633 2.125
Studentice  75.203 3.940 9.509 9.825 4.041 38.779 7.119 396 1.594
Stručni studij 20.078 - 4.996 1.856 369 12.722 17 118 -
Studentice  10.725 - 1.137 1.436 182 7.908 10 52 -
Sveučilišni studij 106.246 6.088 25.984 11.432 5.968 44.193 9.941 515 2.125
Studentice  64.478 3.940 8.372 8.389 3.859 30.871 7.109 344 1.594
Umjetničke akademije 2.689 - - - - 38 52 2.286 313
Studentice  1.743 - - - - 27 45 1.437 234

G-4. STUDENTI UPISANI NA VISOKA UČILIŠTA PREMA ZNANSTVENIM I UMJETNIČKIM PODRUČJIMA STUDIJA I SPOLU U AK. G. 2020./2021.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Podaci su rezultat godišnje obrade podataka o studentima koji su upisani na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj u zimskom semestru akademske godine 2020./2021. Podaci se prikupljaju upitnikom Prijavni list za upis studenata na stručni i sveučilišni studij (obrazac ŠV-20), a ispunjavaju ih studenti u tiskanome ili elektroničkom obliku pri upisu na sve godine stručnoga ili sveučilišnog studija. Većina visokih učilišta podatke dostavlja elektoničkim putem iz Informacijskog sustava visokih učilišta Sveučilišnoga računskog centra ili samostalno.

Obuhvat i usporedivost

Statističkim istraživanjem obuhvaćeni su studenti upisani u zimskom semestru na visoka učilišta na teritoriju Republike Hrvatske. Prikazani su studenti koji su se upisali studij prema Bolonjskom programu u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 02/07., 46/07., 45/09., 63/11., 139/13., 101/14., 60/15. i 131/17.) i oni koji su nastavili studij prema predbolonjskom programu. Podaci su usporedivi s podacima iz prijašnjih godina.

Definicije i objašnjenja

Studenti su osobe upisane na visoka učilišta, a mogu biti redoviti i izvanredni. Redoviti studenti studiraju prema programu koji se temelji na punoj nastavnoj satnici (puno radno vrijeme). Izvanredni studenti jesu oni koji obrazovni program pohađaju uz rad ili drugu aktivnost koja traži posebno prilagođene termine i načine izvođenja studija u skladu s izvedbenim planom nastave.

Studiji se ustrojavaju prema studijskim programima i klasificiraju u skladu s Pravilnikom o znanstvenim i umjetničkim područjma, poljima i granama (NN, br. 118/09., 82/12., 32/13. i 34/16.).

Visoka učilišta jesu sveučilište te fakultet i umjetnička akademija u njegovu sastavu, veleučilište i visoka škola.

Visoka učilišta mogu biti javna i privatna.

Sveučilište je ustanova koja osniva i provodi sveučilišne studije u najmanje dva znanstvena ili umjetnička područja u većem broju polja te interdisciplinarne studije kao autonomni i integrirani proces, neposredno ili preko svojih fakulteta, umjetničkih akademija i odjela.

Sastavnice sveučilišta jesu fakulteti, umjetničke akademije, odjeli i instituti te druge sastavnice u skladu sa zakonom.

Sveučilište i njegove sastavnice mogu izvoditi i stručne studije.

Fakultet je visoko učilište koje kao sastavnica sveučilišta ustrojava i izvodi sveučilišne studije te razvija znanstveni i stručni rad u jednome ili više znanstvenih i stručnih polja, a može izvoditi i stručne studije.

Umjetnička akademija jest visoko učilište koje kao sastavnica sveučilišta ustrojava i izvodi sveučilišne umjetničke studije te razvija vrhunsko stvaralaštvo i znanstvenoistraživačku djelatnost u području umjetnosti, a može izvoditi i stručne studije.

Sveučilišni odjel osniva se kao sastavnica sveučilišta koja sudjeluje u izvedbi studijskih programa te razvija znanstveni, umjetnički i stručni rad u jednome znanstvenom polju ili interdisciplinarnome znanstvenom području te sudjeluje u izvedbi studija.

Veleučilište i visoka škola jesu ustanove koje ustrojavaju i izvode stručne studije. Veleučilište je visoka škola koja izvodi barem tri različita studija iz barem tri različita polja i ne može imati visoke škole kao sastavnice.

Sveučilišni studij osposobljava studente za obavljanje poslova u znanosti i visokom obrazovanju, poslovnom svijetu, javnom sektoru i društvu općenito te ih osposobljava za razvoj i primjenu znanstvenih i stručnih dostignuća. Sveučilišni studiji ustrojavaju se i izvode na sveučilištu.

Sveučilišno obrazovanje obuhvaća preddiplomski, diplomski i poslijediplomski studij. U skladu s europskim sustavom prijenosa bodova (ECTS), jednom godinom studija u pravilu se stječe 60 ECTS bodova.

Preddiplomski sveučilišni studij, koji u pravilu traje od tri do četiri godine i kojim se stječe od 180 do 240 ECTS bodova, osposobljava studente za diplomski studij te im daje mogućnost zapošljavanja na određenim stručnim poslovima.

Diplomski sveučilišni studij traje u pravilu od jedne do dvije godine. Njime se stječe od 60 do 120 ECTS bodova te ukupan broj bodova koji se stječu na preddiplomskome i diplomskom studiju iznosi najmanje 300 ECTS bodova.

Stručni studij pruža studentima primjerenu razinu znanja i vještina koje omogućuju obavljanje stručnih zanimanja i osposobljava ih za neposredno uključivanje u radni proces. Stručni studiji provode se na visokoj školi ili veleučilištu, a mogu se provoditi i na sveučilištu.

Stručni studiji (kratki stručni studij i preddiplomski stručni studij) traju od dvije do tri godine te se njihovim završetkom stječe od 120 do 180 ECTS bodova. Iznimno stručni studij može trajati četiri godine te se takvim studijem stječe 240 ECTS bodova.

Veleučilišta ili visoke škole mogu organizirati specijalistički diplomski stručni studij u trajanju od jedne do dvije godine, za osobe koje su završile stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij. Završetkom specijalističkoga diplomskoga stručnog studija stječe se u pravilu od 60 do 120 ECTS bodova.

Akademska godina počinje 1. listopada tekuće godine, a završava 30. rujna sljedeće kalendarske godine.

Kratice

ak. g. akademska godina
ECTS europski sustav prijenosa bodova
NN Narodne novine

Znakovi

- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić-Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Marija Gojević, Josipa Jurić i Željka Zwirn Periš


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti