Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 11. lipnja 2021.
OBR-2021-2-2

ISSN 1334-0557

SREDNJE ŠKOLE KRAJ ŠK. G. 2019./2020. I POČETAK ŠK. G. 2020./2021.

 

1. Srednje škole – kraj šk. g. 2019./2020.

Na području Republike Hrvatske na kraju školske godine 2019./2020. djelovalo je 437 srednjih škola koje prema metodologiji statističkog prikupljanja podataka uključuju 741 školsku jedinicu različitih vrsta, ovisno o vrsti nastavnoga plana i programa.

Kada se promatraju redovite, samostalne, škole (nastava organizirana samo za jednu vrstu programa) najveći udio imaju gimnazije, 41,7%, a najmanji imaju industrijske i obrtničke škole, 9,9%.

U gimnazijama je najveći udio učenika koji su položili razred, 99,9%, a u srednjim umjetničkim školama je najmanji, 97,1%.  

Najviše učenica ima u umjetničkim školama, a najmanje ih ima u industrijskim i obrtničkim školama.

Na kraju školske godine 2019./2020. broj učenika manji je za 1,3% u odnosu na kraj školske godine 2018./2019. Udio učenica iznosi 50,1%, iako nije jednako raspoređen prema vrstama srednjih škola. Tako u srednjim umjetničkim školama ima 71,6% učenica, u gimnazijama 63,1%, u tehničkim i srodnim školama 47,3%, a u industrijskim i obrtničkim školama ima samo 32,1% učenica. Srednju školu završilo je 37 656 učenika, a od toga je 48,9% učenica.

Engleski i njemački jezik − dva jezika koja se najviše uče u srednjim školama

U srednjim školama učenici uče jedan, dva ili tri strana jezika, a svi učenici obvezni su učiti barem jedan strani jezik. Od ukupnog broja učenika, engleski jezik uči 92,4% učenika, njemački 34,9%, talijanski 13,3%, francuski 3,7%, a španjolski, ruski, hrvatski (uče ga učenici strani državljani), arapski, portugalski, novogrčki, japanski, kineski, češki i mađarski uči samo 2,0% učenika.

Udio žena nastavnika najveći je u gimnazijama, 74,2%, a najmanji je u industrijskim i obrtničkim školama, 61,9%. 

G-1. USPJEH UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA PO RAZREDIMA, KRAJ ŠK. G. 2019./2020.

1.1. SREDNJE ŠKOLE, RAZREDNI ODJELI I UČENICI, KRAJ ŠK. G. 2019./2020.

    Škole1) Razredni odjeli Učenici Učenici koji su završili školu
ukupno samostalne školske jedinice/odjeli ukupno učenice ukupno učenice
Srednje škole – ukupno  741  239  502 7 598 145 434 72 923 37 656 18 398
Državne  689  203  486 7 293 139 785 69 653 36 199 17 542
Privatne  34  22  12  158 2 472 1 122  625  287
Vjerskih zajednica  18  14  4  147 3 177 2 148  832  569
Srednje škole – redovite  695  223  472 7 374 144 415 72 492 37 336 18 266
Gimnazije  189  93  96 2 067 45 290 28 593 11 673 7 288
Državne  154  64  90 1 851 40 996 25 999 10 574 6 609
Privatne  19  15  4  90 1 587  783  404  205
Vjerskih zajednica  16  14  2  126 2 707 1 811  695  474
Tehničke i srodne  260  65  195 3 327 67 420 31 901 16 519 7 705
Državne  249  62  187 3 254 66 157 31 254 16 190 7 536
Privatne  9  3  6  52  793  310  192  74
Vjerskih zajednica  2 -  2  21  470  337  137  95
Srednje umjetničke  52  43  9  326 4 611 3 301  983  705
Državne  48  39  9  316 4 584 3 286  979  701
Privatne  4  4 -  10  27  15  4  4
Industrijske i obrtničke  194  22  172 1 654 27 094 8 697 8 161 2 568
Državne  192  22  170 1 648 27 029 8 683 8 136 2 564
Privatne  2 -  2  6  65  14  25  4
Srednje škole za mladež s teškoćama u razvoju  46  16  30  224 1 019  431  320  132
Državne  46  16  30  224 1 019  431  320  132
Obrazovanje odraslih2)  62  9  53  350 3 103 1 252 1 291  499
Državne  36  1  35  191 1 960  873  680  286
Privatne  26  8  18  159 1 143  379  611  213

1) Vidi Metodološka objašnjenja.

2) Nije uključeno u "Srednje škole – ukupno".

1.2. USPJEH UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA PO RAZREDIMA, KRAJ ŠK. G. 2019./2020.

     Učenici
ukupno I. razred II. razred III. razred IV. razred V. razred
svega položili svega položili svega položili svega položili svega položili svega položili
Srednje škole – redovite 144 415 143 373 39 505 39 009 37 379 37 102 36 990 36 824 29 585 29 482  956  956
Državne 138 766 137 747 38 012 37 524 36 012 35 742 35 676 35 512 28 170 28 073  896  896
Privatne 2 472 2 453  680  675  599  592  576  574  617  612 - -
Vjerskih zajednica 3 177 3 173  813  810  768  768  738  738  798  797  60  60
Gimnazije 45 290 45 238 11 148 11 138 11 104 11 082 11 296 11 291 11 742 11 727 - -
Državne 40 996 40 958 10 032 10 026 10 041 10 026 10 298 10 293 10 625 10 613 - -
Privatne 1 587 1 576  405  403  400  393  364  364  418  416 - -
Vjerskih zajednica 2 707 2 704  711  709  663  663  634  634  699  698 - -
Tehničke i srodne 67 420 67 128 17 176 17 047 16 316 16 251 16 333 16 283 16 639 16 591  956  956
Državne 66 157 65 872 16 828 16 702 16 038 15 973 16 050 16 001 16 345 16 300  896  896
Privatne  793  787  246  244  173  173  179  178  195  192 - -
Vjerskih zajednica  470  469  102  101  105  105  104  104  99  99  60  60
Srednje umjetničke 4 611 4 477 1 334 1 290 1 176 1 142 1 044 1 027 1 057 1 018 - -
Državne 4 584 4 452 1 325 1 282 1 170 1 136 1 036 1 020 1 053 1 014 - -
Privatne  27  25  9  8  6  6  8  7  4  4 - -
Glazbene 2 027 1 922  618  585  540  519  416  402  453  416 - -
Plesne  242  234  96  91  39  39  54  52  53  52 - -
Likovna umjetnost i dizajn 2 342 2 321  620  614  597  584  574  573  551  550 - -
Industrijske i obrtničke 27 094 26 530 9 847 9 534 8 783 8 627 8 317 8 223  147  146 - -
Državne 27 029 26 465 9 827 9 514 8 763 8 607 8 292 8 198  147  146 - -
Privatne  65  65  20  20  20  20  25  25 - - - -
Srednje škole za mladež s teškoćama u razvoju 1 019  985  335  317  309  301  332  324  43  43 - -
Državne 1 019  985  335  317  309  301  332  324  43  43 - -

1.3. SREDNJE ŠKOLE PO ŽUPANIJAMA, KRAJ ŠK. G. 2019./2020.

Županija Škole1) Razredni odjeli Učenici Učenici koji su završili školu Nastavnici1)
svega učenice svega učenice
Republika Hrvatska  741 7 598 145 434 72 923 37 656 18 398 26 169
Zagrebačka  34  311 6 066 2 750 1 477  695 1 099
Krapinsko-zagorska  23  219 4 317 2 160 1 142  552  819
Sisačko-moslavačka  29  241 4 116 1 943 1 029  479  812
Karlovačka  28  222 3 877 1 947 1 019  499  874
Varaždinska  39  356 6 872 3 627 1 833  924 1 674
Koprivničko-križevačka  18  195 3 592 1 799  919  438  730
Bjelovarsko-bilogorska  27  234 4 214 2 115 1 164  587  878
Primorsko-goranska  57  484 9 135 4 605 2 343 1 130 1 686
Ličko-senjska  11  70 1 151  525  307  125  267
Virovitičko-podravska  17  152 2 623 1 327  718  335  516
Požeško-slavonska  15  149 2 563 1 347  680  331  561
Brodsko-posavska  15  265 4 845 2 363 1 400  648  656
Zadarska  34  325 6 252 3 240 1 617  801 1 132
Osječko-baranjska  52  548 10 157 5 125 2 698 1 374 1 886
Šibensko-kninska  21  184 3 325 1 700  899  442  666
Vukovarsko-srijemska  30  364 5 881 2 891 1 595  734 1 302
Splitsko-dalmatinska  90  881 17 788 8 824 4 542 2 261 2 996
Istarska  42  336 6 085 2 946 1 521  692 1 358
Dubrovačko-neretvanska  29  232 4 146 2 070 1 069  519  821
Međimurska  21  193 3 672 1 791 1 025  493  809
Grad Zagreb  109 1 638 34 757 17 828 8 659 4 339 4 627

1) Vidi Metodološka objašnjenja.

1.4. UČENICI SREDNJIH ŠKOLA KOJI UČE STRANE JEZIKE I NASTAVNICI KOJI PREDAJU STRANE JEZIKE, KRAJ ŠK. G. 2019./2020.

      Učenici Nastavnici1)
ukupno gimnazija tehničkih i srodnih škola umjetničkih škola industrijskih i obrtničkih škola s teškoćama u razvoju
Engleski 134 405 45 188 61 520 2 700 24 769  228 1 928
Njemački 50 812 28 113 16 267  250 6 121  61 1 116
Talijanski 19 276 10 282 7 159  380 1 439  16  371
Francuski 5 354 2 019 1 504  4 1 827 -  143
Španjolski 2 596 2 048  547  1  -  -  58
Ruski  223  179  44 -  -  -  10
Arapski  73  73 - - - -  1
Portugalski  10  10 - - - -  1
Ostali jezici  82  82 - - - -  9

1) Vidi Metodološka objašnjenja.

1.5. NASTAVNICI I STRUČNI SURADNICI U SREDNJIM ŠKOLAMA PREMA SPOLU I RADNOM VREMENU1), KRAJ ŠK. G. 2019./2020.

     Nastavnici Nastavnici u ekvivalentu pune zaposlenosti Stručni suradnici u ekvivalentu pune zaposlenosti
ukupno žene s punim radnim vremenom s kraćim od punoga radnog  vremena
svega žene svega žene svega žene svega žene
Srednje škole – redovite 25 542 17 295 11 824 8 017 13 718 9 278 17 207,70 11 607,50  920,63  820,90
Državne 24 397 16 469 11 416 7 706 12 981 8 763 16 540,83 11 106,96  868,84  773,96
Privatne  664  462  211  153  453  309  343,67  251,19  18,97  17,12
Vjerskih zajednica  481  364  197  158  284  206  323,20  249,35  32,82  29,82
Gimnazije 6 232 4 627 2 962 2 278 3 270 2 349 4 200,69 3 166,18  297,94  269,30
Državne 5 454 4 056 2 678 2 061 2 776 1 995 3 729,84 2 814,01  256,51  231,97
Privatne  400  284  130  93  270  191  211,71  154,84  11,11  10,01
Vjerskih zajednica  378  287  154  124  224  163  259,14  197,33  30,32  27,32
Tehničke i srodne 11 012 7 464 5 266 3 598 5 746 3 866 7 733,94 5 270,62  368,80  326,12
Državne 10 727 7 256 5 154 3 509 5 573 3 747 7 565,73 5 137,26  358,73  316,80
Privatne  182  131  69  55  113  76  104,15  81,34  7,57  6,82
Vjerskih zajednica  103  77  43  34  60  43  64,06  52,02  2,50  2,50
Srednje umjetničke 1 744 1 147 1 113  740  631  407 1 340,65  885,95  28,80  26,17
Državne 1 691 1 121 1 104  737  587  384 1 323,72  878,99  28,60  25,97
Privatne  53  26  9  3  44  23  16,93  6,96  0,20  0,20
Industrijske i obrtničke 6 554 4 057 2 483 1 401 4 071 2 656 3 932,42 2 284,75  225,09  199,31
Državne 6 525 4 036 2 480 1 399 4 045 2 637 3 921,54 2 276,70  225,00  199,22
Privatne  29  21  3  2  26  19  10,88  8,05  0,09  0,09
Srednje škole za mladež s teškoćama u razvoju  627  440  190  138  437  302  313,99  216,30  40,40  36,11
Državne  627  440  190  138  437  302  313,99  216,30  40,40  36,11
Obrazovanje odraslih 1 540  900  118  66 1 422  834  342,12  197,18  -  -
Državne  902  526  43  30  859  496  172,88  103,38  -  -
Privatne  638  374  75  36  563  338  169,24  93,80  -  -

1) Vidi Metodološka objašnjenja.

 

2. Srednje škole – početak šk. g. 2020./2021.

Na području Republike Hrvatske na početku školske godine 2020./2021. djelovalo je 439 srednjih škola. Prema metodologiji statističkog prikupljanja podataka, uključuju 741 školsku jedinicu različitih vrsta, ovisno o vrsti nastavnoga plana i programa.

Na početku školske godine 2020./2021. broj učenika veći je za 0,3% u odnosu na početak školske godine 2019./2020. Udio učenica iznosi 50,1%. Od ukupnog broja učenika, u redovitom obrazovanju ima samo 0,4% ponavljača, i to u I. razredu 0,6%, u II. razredu 0,4%, u III. razredu 0,2%, u IV. razredu 0,2%, dok u V. razredu nema ponavljača.

Prema godinama rođenja, može se zaključiti da među učenicima redovitih srednjih škola ima 98,3% učenika u dobi od 14 do 18 godina, tj. u dobi primjerenoj za srednje obrazovanje. Samo je 1,7% učenika starijih od 18 godina, a 0,02% mlađih od 14 godina, i to su uglavnom učenici srednjih umjetničkih škola (glazbenih i plesnih).

G-2. UČENICI REDOVITIH SREDNJIH ŠKOLA PREMA GODINAMA ROĐENJA I SPOLU, POČETAK ŠK. G. 2020./2021.

2.1. SREDNJE ŠKOLE, RAZREDNI ODJELI I UČENICI, POČETAK ŠK. G. 2020./2021.

     Škole1) Razredni odjeli Učenici Ponavljači
ukupno samostalne školske jedinice/odjeli ukupno učenice ukupno učenice
Srednje škole – ukupno  741  240  501 7 638 146 671 73 494  529  184
Državne  688  203  485 7 333 141 070 70 183  522  178
Privatne  35  23  12  158 2 420 1 126  3  2
Vjerskih zajednica  18  14  4  147 3 181 2 185  4  4
Srednje škole – redovite  696  224  472 7 417 145 640 73 034  509  178
Gimnazije  190  94  96 2 049 44 575 28 364  20  10
Državne  154  64  90 1 834 40 301 25 733  18  8
Privatne  20  16  4  89 1 545  781  1  1
Vjerskih zajednica  16  14  2  126 2 729 1 850  1  1
Tehničke i srodne  259  64  195 3 364 68 348 32 357  127  40
Državne  249  62  187 3 293 67 125 31 713  123  37
Privatne  8  2  6  50  771  309  1 -
Vjerskih zajednica  2 -  2  21  452  335  3  3
Srednje umjetničke  53  44  9  331 4 666 3 358  52  27
Državne  48  39  9  318 4 636 3 339  51  26
Privatne  5  5 -  13  30  19  1  1
Industrijske i obrtničke  194  22  172 1 673 28 051 8 955  310  101
Državne  192  22  170 1 667 27 977 8 938  310  101
Privatne  2 -  2  6  74  17 - -
Srednje škole za mladež s teškoćama u razvoju  45  16  29  221 1 031  460  20  6
Državne  45  16  29  221 1 031  460  20  6
Obrazovanje odraslih2)  57  9  48  295 2 395 1 062  -  -
Državne  35  1  34  179 1 679  794  -  -
Privatne  22  8  14  116  716  268  -  -

1) Vidi Metodološka objašnjenja.

2) Nije uključeno u "Srednje škole – ukupno".

2.2. UČENICI SREDNJIH ŠKOLA (I PONAVLJAČI) PO RAZREDIMA I PREMA SPOLU, POČETAK ŠK. G. 2020./2021.

     Učenici
ukupno I. razred II. razred III. razred IV. razred V. razred
svega ponavljači svega ponavljači svega ponavljači svega ponavljači svega ponavljači svega ponavljači
Srednje škole – redovite 145 640  509 39 475  232 39 172  145 36 959  68 28 984  64 1 050 -
Učenice 73 034  178 19 259  75 19 134  59 18 065  23 15 761  21  815 -
Gimnazije – ukupno 44 575  20 11 102  3 11 061  6 11 078  3 11 334  8 - -
Učenice 28 364  10 7 125  1 7 001  3 6 998  1 7 240  5 - -
Državne 40 301  18 9 988  3 9 953  5 10 025  3 10 335  7 - -
Privatne 1 545  1  377 -  404  1  395 -  369 - - -
Vjerskih zajednica 2 729  1  737 -  704 -  658 -  630  1 - -
Tehničke i srodne – ukupno 68 348  127 17 450  40 17 210  37 16 208  20 16 430  30 1 050 -
Učenice 32 357  40 8 183  16 8 172  14 7 565  6 7 622  4  815 -
Državne 67 125  123 17 179  40 16 844  34 15 947  20 16 156  29  999 -
Privatne  771  1  180 -  252 -  161 -  178  1 - -
Vjerskih zajednica  452  3  91 -  114  3  100 -  96 -  51 -
Srednje umjetničke – ukupno 4 666  52 1 267  8 1 235  10 1 119  8 1 045  26 - -
Učenice 3 358  27  906  4  921  8  807  3  724  12 - -
Državne 4 636  51 1 257  8 1 230  10 1 110  7 1 039  26 - -
Privatne  30  1  10 -  5 -  9  1  6 - - -
Glazbene 2 021  38  590  1  525  6  488  7  418  24  -  -
Plesne  253  3  66  2  89 -  43  -  55  1  -  -
Likovna umjetnost i dizajn 2 392  11  611  5  621  4  588  1  572  1  -  -
Industrijske i obrtničke – ukupno 28 051  310 9 656  181 9 666  92 8 554  37  175 - - -
Učenice 8 955  101 3 045  54 3 040  34 2 695  13  175 - - -
Državne 27 977  310 9 632  181 9 644  92 8 526  37  175 - - -
Privatne  74 -  24 -  22 -  28 - - - - -
Srednje škole za mladež s teškoćama u razvoju 1 031  20  345  14  323  3  318  2  45  1 - -
Učenice  460  6  160  3  138  1  142  1  20  1 - -
Državne 1 031  20  345  14  323  3  318  2  45  1 - -

2.3. SREDNJE ŠKOLE PO ŽUPANIJAMA, POČETAK ŠK. G. 2020./2021.

Županija Škole1) Razredni odjeli Učenici Nastavnici1)
svega učenice svega žene
Republika Hrvatska  741 7 638 146 671 73 494 26 553 17 993
Zagrebačka  33  317 6 293 2 810 1 076  737
Krapinsko-zagorska  23  222 4 309 2 162  845  570
Sisačko-moslavačka  29  247 4 096 1 973  834  552
Karlovačka  28  223 3 869 1 933  870  565
Varaždinska  39  354 6 818 3 637 1 636 1 070
Koprivničko-križevačka  18  197 3 699 1 821  731  439
Bjelovarsko-bilogorska  27  236 4 205 2 100  889  578
Primorsko-goranska  57  484 9 243 4 666 1 751 1 195
Ličko-senjska  11  72 1 150  543  276  164
Virovitičko-podravska  16  149 2 622 1 331  503  304
Požeško-slavonska  15  147 2 550 1 312  567  365
Brodsko-posavska  15  269 4 825 2 349  661  436
Zadarska  35  327 6 402 3 300 1 139  787
Osječko-baranjska  52  551 10 199 5 140 1 924 1 260
Šibensko-kninska  21  183 3 320 1 700  703  444
Vukovarsko-srijemska  30  367 5 814 2 883 1 336  891
Splitsko-dalmatinska  90  879 17 802 8 827 3 107 2 233
Istarska  42  344 6 282 3 044 1 383  984
Dubrovačko-neretvanska  29  235 4 219 2 098  829  570
Međimurska  21  195 3 629 1 786  809  543
Grad Zagreb  110 1 640 35 325 18 079 4 684 3 306

1) Vidi Metodološka objašnjenja.

2.4. UČENICI SREDNJIH ŠKOLA PO RAZREDIMA TE PREMA SPOLU I GODINAMA ROĐENJA, POČETAK ŠK. G. 2020./2021

     Učenici
ukupno I. razred II. razred III. razred IV. razred V. razred
svega učenice svega učenice svega učenice svega učenice svega učenice svega učenice
Srednje škole – redovite 145 640 73 034 39 475 19 259 39 172 19 134 36 959 18 065 28 984 15 761 1 050  815
2007. i poslije  26  17  26  17 - - - - - - - -
2006. 8 442 4 555 8 332 4 472  110  83 - - - - - -
2005. 37 905 18 747 29 427 14 153 8 393 4 556  80  35  5  3 - -
2004. 37 663 18 270 1 504  547 28 350 13 574 7 637 4 050  172  99 - -
2003. 35 499 17 702  129  47 2 133  836 27 053 13 174 6 181 3 642  3  3
2002. 23 676 12 421  29  13  145  61 1 983  724 21 306 11 450  213  173
2001. 2 226 1 211  8  2  17  7  168  59 1 238  527  795  616
2000. i prije  203  111  20  8  24  17  38  23  82  40  39  23
Srednje škole za mladež s teškoćama u razvoju 1 031  460  345  160  323  138  318  142  45  20 - -
2006. i poslije  18  9  18  9  -  -  -  - - - - -
2005.  162  90  155  85  7  5  -  - - - - -
2004.  300  133  141  57  143  66  16  10 - - - -
2003.  323  131  29  9  146  56  146  64  2  2 - -
2002.  185  80  2 -  22  8  136  62  25  10 - -
2001.  37  15 - -  5  3  16  5  16  7 - -
2000.  6  2 - - - -  4  1  2  1 - -
1999. i prije  -   - - - - - - - - - - -

2.5. NASTAVNICI I STRUČNI SURADNICI U SREDNJIM ŠKOLAMA PREMA SPOLU I RADNOM VREMENU1), POČETAK ŠK. G. 2020./2021.

     Nastavnici Nastavnici u ekvivalentu pune zaposlenosti Stručni suradnici u ekvivalentu pune zaposlenosti
ukupno žene s punim radnim vremenom s kraćim od punoga radnog vremena
svega žene svega žene svega žene svega žene
Srednje škole – redovite 25 939 17 549 12 094 8 193 13 845 9 356 17 522 11 857  921,41  823,37
Državne 24 764 16 715 11 676 7 885 13 088 8 830 16 828 11 353  870,98  778,19
Privatne  683  470  220  151  463  319  365,50  252,95  18,89  16,64
Vjerskih zajednica  492  364  198  157  294  207  328,67  251,14  31,54  28,54
Gimnazije 6 315 4 673 3 075 2 390 3 240 2 283 4 314 3 288  298,54  269,09
Državne 5 508 4 100 2 782 2 176 2 726 1 924 3 821 2 933  259  234
Privatne  416  286  138  91  278  195  228,62  155,97  10  9
Vjerskih zajednica  391  287  155  123  236  164  264,61  199,12  29  26
Tehničke i srodne 11 108 7 562 5 358 3 662 5 750 3 900 7 821 5 349  365,28  323,67
Državne 10 841 7 359 5 246 3 575 5 595 3 784 7 655 5 220  355  314
Privatne  166  126  69  53  97  73  102,04  76,32  8  7
Vjerskih zajednica  101  77  43  34  58  43  64,06  52,02  3  3
Srednje umjetničke 1 858 1 217 1 156  762  702  455 1 414  927,00  27,95  25,32
Državne 1 787 1 180 1 146  757  641  423 1 390  914,75  28  25
Privatne  71  37  10  5  61  32  23,26  12,25  0  0
Industrijske i obrtničke 6 658 4 097 2 505 1 379 4 153 2 718 3 974 2 293  229,64  205,29
Državne 6 628 4 076 2 502 1 377 4 126 2 699 3 962 2 284  230  205
Privatne  30  21  3  2  27  19  11,58  8,41  0  0
Srednje škole za mladež s teškoćama urazvoju  614  444  210  156  404  288  320,87  229,99  40,76  36,10
Državne  614  444  210  156  404  288  320,87  229,99  41  36
Obrazovanje odraslih 1 424  828  108  60 1 316  768  337  191  -  -
Državne  813  466  40  30  773  436  163  94  -  -
Privatne  611  362  68  30  543  332  173,73  97,01  -  -

1) Vidi Metodološka objašnjenja.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Podaci su rezultat statističke obrade godišnjih izvještaja koje ispunjavaju srednje škole na kraju i na početku školske godine.

Statistički list za srednje škole − gimnazije, tehničke i srodne škole, industrijske i obrtničke škole, umjetničke škole i odjele likovne umjetnosti i dizajna te škole i odjele za mladež s teškoćama u razvoju (obrazac Š-S/KP) i Statistički list za srednje škole za odrasle (obrazac Š-S-OD/KP) za ovo statističko istraživanje ispunjavaju škole/obrazovne ustanove.

Obuhvat i usporedivost

Statističkim istraživanjem obuhvaćene su srednje škole na području Republike Hrvatske, a podaci su usporedivi s podacima iz prethodnih školskih godina.

Definicije i objašnjenja

U obrazovnom sustavu Republike Hrvatske srednje obrazovanje organizirano je kao redovito i posebno obrazovanje.

Redovito obrazovanje uključuje srednje obrazovanje s redovitim obrazovnim programima.

Posebno obrazovanje uključuje obrazovanje odraslih.

Srednje obrazovanje traje od 1 do 5 godina, a omogućuje stjecanje znanja i vještina potrebnih za uključivanje na tržište rada ili za nastavak školovanja. Srednje obrazovanje nije obvezatno.

Školom se smatra skupina učenika koja prati nastavu određene vrste i stupnja po istovrsnome nastavnome planu i programu na određenoj lokaciji.

Broj srednjih škola prikazan u tablicama 1.1., 1.3., 2.1. i 2.3. veći je od stvarnog broja srednjih škola. Ako jedna srednja škola obuhvaća nekoliko školskih jedinica različitih vrsta, npr. gimnaziju, tehničku, industrijsku i obrtničku školu, svaka takva jedinica smatra se zasebnom školom i tako se prikazuje (u tablicama 1.1. i 2.1. u stupcu "školske jedinice/odjeli"). Broj srednjih škola u kojima je nastava organizirana samo za jednu vrstu programa (npr. gimnazija, tehnička, industrijska i obrtnička škola) prikazuje se u stupcu "samostalne" škole.

Srednje obrazovanje mladeži s teškoćama u razvoju organizirano je uz primjenu individualnog pristupa u posebnim razrednim odjelima ili u posebnim ustanovama odgoja i obrazovanja.

Broj srednjih škola za mladež s teškoćama u razvoju jednak je broju ustanova za odgoj i obrazovanje mladeži s teškoćama u razvoju, uvećan za broj srednjih škola koje u svom sastavu imaju razredne odjele za učenike s teškoćama u razvoju.

Obrazovanje odraslih omogućuje obrazovanje odraslim osobama koje u dobi za redovito školovanje nisu stekle odgovarajuće srednje obrazovanje. Srednje obrazovanje odraslih provodi se u srednjim školama i drugim ovlaštenim ustanovama. Odrasli mogu steći obrazovanje pohađanjem nastave ili samo polaganjem ispita.

Podaci o učenicima koji uče strane jezike dani su za sve učenike koji uče pojedini strani jezik bez obzira na to uče li ga kao prvi, drugi ili treći strani jezik.

Za srednje škole prikazan je broj nastavnika koji predaju u određenoj vrsti škole. S obzirom na to da nastavnik može predavati u nekoliko vrsta škola, npr. u gimnaziji, tehničkoj, industrijskoj i obrtničkoj školi te  srednjem obrazovanju odraslih, iskazani broj nastavnika ne daje broj fizičkih osoba zaposlenih u srednjim školama. Broj nastavnika i stručnih suradnika prikazan ekvivalentom pune zaposlenosti odgovarao bi stvarnom broju fizičkih osoba.

U podatke o nastavnicima i stručnim suradnicima, uz osobe zaposlene na temelju ugovora o radu, uključene su i osobe angažirane na temelju ugovora o djelu ili autorskog ugovora.

Stručni suradnici jesu psiholog, pedagog, socijalni radnik i knjižničar.

Podaci po županijama prikazani su prema Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 86/06., 125/06., 16/07., 95/08., 46/10., 145/10., 37/13., 44/13., 45/13. i 110/15.) sa stanjem 31. prosinca 2019.

Ustrojstvo i djelatnost srednjeg školstva temelji se na Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) te Zakonu o strukovnom obrazovanju (NN, br. 30/09., 24/10., 22/13. i 25/18.).

 

Kratice

NN Narodne novine
šk. g. školska godina

Znakovi

- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Marija Gojević i Vedran Osonjački

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti