Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 07. svibnja 2021.
OBR-2021-2-1

ISSN 1334-0557

OSNOVNE ŠKOLE KRAJ ŠK. G. 2019./2020. I POČETAK ŠK. G. 2020./2021.

 

1. OSNOVNE ŠKOLE – kraj šk. g. 2019./2020.

Na području Republike Hrvatske na kraju školske godine 2019./2020. djelovalo je 878 osnovnih škola (matičnih i samostalnih). Škole su u svom sastavu imale 1 135 područnih škola/odjela.

Pad broja učenika osnovnih škola traje već četvrt stoljeća, 66,3% osnovnih škola ima organiziranu prehranu

Na kraju školske godine 2019./2020. broj osnovnih škola, broj razrednih odjela i broj učenika nije se bitno mijenjao u odnosu na kraj školske godine 2018./2019. Udio učenica jest 48,8%. Iako se broj učenika nije bitnije mijenjao u odnosu na prethodnu godinu, i dalje se bilježi pad koji traje već četvrt stoljeća. Državnih osnovnih škola s organiziranom prehranom ima 66,0%, a privatnih osnovnih škola 100,0%.

Odnos broja učitelja i učenika u redovitom obrazovanju u ovoj školskoj godini iznosi 1 : 9,0. U obrazovanju za djecu i mladež s teškoćama u razvoju taj je odnos 1 : 1,8. Udio žena u populaciji učitelja jest 81,6%.

Više od četiri tisuće učenika polazi nastavu na jezicima nacionalnih manjina

Prema metodologiji statističkog prikupljanja podataka, od 2 013 školskih jedinica, u 1 985 nastava se izvodi samo na jednom jeziku, i to u 1 945 škola na hrvatskom jeziku, u 11 na talijanskome, u četiri na mađarskome, u pet na češkome i u 20 na srpskome. Osim na hrvatskom jeziku, 28 škola nastavu izvodi i na jezicima nacionalnih manjina, i to pet na mađarskome, šest na talijanskome, jedna na njemačkome, tri na češkome i 13 na srpskome. Ukupno je 4 189 učenika polazilo nastavu na jezicima nacionalnih manjina, i to 308 na češkome, 1 724 na talijanskome, 166 na mađarskome, 150 na njemačkome i 1 841 na srpskome.

1.1. OSNOVNE ŠKOLE, RAZREDNI ODJELI I PREHRANA U ŠKOLI, KRAJ ŠK. G. 2019./2020.

       Škole1) Razredni odjeli Škole s organiziranom prehranom
ukupno matične i samostalne područne i odjeli ukupno čisti kombini-rani ukupno samo mliječni obrok samo topli oba obroka
Osnovne škole – redovite 2 013  878 1 135 18 023 16 456 1 567 1 335  551  364  420
Državne 1 995  860 1 135 17 874 16 307 1 567 1 317  551  361  405
Privatne  9  9 -  72  72 -  9 -  3  6
Vjerskih zajednica  9  9 -  77  77 -  9 - -  9
Osnovne škole za djecu i mladež s teškoćama u razvoju  93  34  59  354  179  175  82  33  15  34
Državne  93  34  59  354  179  175  82  33  15  34

1) Vidi Metodološka objašnjenja.

1.2. UČENICI OSNOVNIH ŠKOLA PO RAZREDIMA TE PREMA SPOLU, ZAVRŠAVANJU I PREHRANI, KRAJ ŠK. G. 2019./2020.

    Ukupno Učenice Učenici koji su završili školu Korisnici prehrane u školi
svega I. – IV. razred V. – VIII. razred svega I. – IV. razred V. – VIII. razred svega učenice mliječnog obroka toplog obroka
Osnovne škole – ukupno 313 461 156 263 157 198 152 595 76 031 76 564 38 825 18 942 127 713 86 803
Osnovne škole – redovite 311 764 155 521 156 243 152 033 75 808 76 225 38 602 18 860 125 225 85 252
Državne 309 435 154 113 155 322 150 958 75 150 75 808 38 412 18 763 123 555 83 650
Privatne  968  524  444  409  237  172  98  44  504  782
Vjerskih zajednica 1 361  884  477  666  421  245  92  53 1 166  820
Osnovne škole za djecu i mladež s teškoćama u razvoju 1 697  742  955  562  223  339  223  82 2 488 1 551
Državne 1 697  742  955  562  223  339  223  82 2 488 1 551

1.3. UČENICI OSNOVNIH ŠKOLA PO RAZREDIMA TE PREMA USPJEHU I SPOLU, KRAJ ŠK. G. 2019./2020.

    Ukupno U državnim školama U privatnim školama U školama vjerskih zajednica
svega položili svega položili svega položili svega položili
Osnovne škole – ukupno svega 313 461 313 033 311 132 310 709  968  968 1 361 1 356
  učenice 152 595 152 439 151 520 151 364  409  409  666  666
Osnovne škole – redovite svega 311 764 311 349 309 435 309 025  968  968 1 361 1 356
  učenice 152 033 151 881 150 958 150 806  409  409  666  666
I. razred svega 38 267 38 208 37 867 37 808  144  144  256  256
  učenice 18 453 18 428 18 278 18 253  55  55  120  120
II. razred svega 37 699 37 676 37 326 37 305  135  135  238  236
  učenice 18 484 18 480 18 299 18 295  60  60  125  125
III. razred svega 38 765 38 750 38 419 38 404  134  134  212  212
  učenice 18 862 18 838 18 701 18 677  66  66  95  95
IV. razred svega 40 790 40 742 40 501 40 453  111  111  178  178
  učenice 20 009 20 003 19 872 19 866  56  56  81  81
V. razred svega 40 187 40 105 39 876 39 797  130  130  181  178
  učenice 19 657 19 631 19 517 19 491  51  51  89  89
VI. razred svega 39 209 39 150 38 982 38 923  107  107  120  120
  učenice 19 208 19 185 19 103 19 080  41  41  64  64
VI. razred svega 38 184 38 116 37 991 37 923  109  109  84  84
  učenice 18 480 18 456 18 405 18 381  36  36  39  39
VIII. razred svega 38 663 38 602 38 473 38 412  98  98  92  92
  učenice 18 880 18 860 18 783 18 763  44  44  53  53
Osnovne škole za djecu i mladež s teškoćama u razvoju svega 1 697 1 684 1 697 1 684 - - - -
  učenice  562  558  562  558 - - - -
I. razred svega  157  154  157  154 - - - -
  učenice  44  43  44  43 - - - -
II. razred svega  175  175  175  175 - - - -
  učenice  55  55  55  55 - - - -
III. razred svega  208  208  208  208 - - - -
  učenice  55  55  55  55 - - - -
IV. razred svega  202  199  202  199 - - - -
  učenice  69  68  69  68 - - - -
V. razred svega  255  254  255  254 - - - -
  učenice  87  86  87  86 - - - -
VI. razred svega  252  250  252  250 - - - -
  učenice  92  92  92  92 - - - -
VII. razred svega  223  221  223  221 - - - -
  učenice  78  77  78  77 - - - -
VIII. razred svega  225  223  225  223 - - - -
  učenice  82  82  82  82 - - - -

1.4. UČITELJI I STRUČNI SURADNICI1) U OSNOVNIM ŠKOLAMA, KRAJ ŠK. G. 2019./2020.

    Učitelji Učitelji u ekvivalentu pune zaposlenosti Učitelji koji predaju Stručni suradnici u ekvivalentu pune zaposlenosti
ukupno žene s punim radnim vremenom s kraćim od punoga radnog vremena u nižim razredima u višim razredima u nižim i višim razredima
ukupno žene ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Osnovne škole – redovite 34 636 28 280 26 196 22 497 8 440 5 783 29 865,77 25 032,49 12 506 16 994 5 136 2 452 2 260
Državne 34 217 27 958 25 903 22 256 8 314 5 702 29 526,88 24 759,92 12 351 16 824 5 042 2 424 2 234
Privatne  205  150  158  119  47  31  171,94  129,44  58  80  67  11  10
Vjerskih zajednica  214  172  135  122  79  50  166,95  143,13  97  90  27  17  16
Osnovne škole za djecu i mladež s teškoćama u razvoju  926  783  771  677  155  106  823,70  714,37  244  398  284  311  285
Državne  926  783  771  677  155  106  823,70  714,37  244  398  284  311  285

1) Vidi Metodološka objašnjenja.

1.5. UČENICI KOJI UČE STRANE JEZIKE PO RAZREDIMA I NASTAVNICI KOJI IH PREDAJU, KRAJ ŠK. G. 2019./2020.

    Učenici po razredima1) Nastavnici1)
Ukupno I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.
Osnovne škole – redovite 428 186 39 246 39 571 40 810 67 068 64 382 61 320 58 103 57 686 5 874
Engleski 298 254 35 191 34 482 35 251 40 141 39 567 38 442 37 489 37 691 3 510
Njemački 100 535 3 414 3 571 3 884 20 789 19 061 17 812 16 114 15 890 1 698
Talijanski 24 596  420 1 215 1 297 5 134 4 867 4 346 3 826 3 491  478
Francuski 2 883  60  87  131  672  613  459  444  417  69
Mađarski  563  45  77  90  73  73  78  57  70  39
Španjolski  331  0  6  4  102  69  58  54  38  8
Češki  269  31  43  40  36  46  33  19  21  17
Slovački  219  21  25  39  40  23  22  27  22  16
Ruski  41  6  6  5  8  5  4  4  3  4
Ostali jezici  495  58  59  69  73  58  66  69  43  35
Osnovne škole za djecu i mladež s teškoćama u razvoju  275 - - -  55  57  57  59  47  29
Engleski  271 - - -  55  55  56  58  47  28
Njemački  4 - - - -  2  1  1 -  1

1) Vidi Metodološka objašnjenja.

1.6. POSEBNO OSNOVNO OBRAZOVANJE, ŠKOLE, UČENICI I UČITELJI, KRAJ ŠK. G. 2019./2020.

    Škole1) Učenici Učenici koji su završili školu Učitelji1)
ukupno samostalne područne odjeli ukupno učenice ukupno učenice ukupno žene s punim radnim vremenom
svega žene
Osnovne umjetničke škole  129  30  35  64 19 098 11 798 2 315 1 395 2 536 1 536 1 816 1 160
Glazbene  124  29  35  60 18 697 11 406 2 242 1 323 2 414 1 450 1 721 1 093
Državne  116  25  35  56 18 126 11 105 2 188 1 295 2 296 1 388 1 694 1 077
Privatne  8  4 -  4  571  301  54  28  118  62  27  16
Plesne  5  1 -  4  401  392  73  72  122  86  95  67
Državne  5  1 -  4  401  392  73  72  122  86  95  67
Osnovno obrazovanje odraslih  22  6  7  9  348  180  193  101
Pri osnovnim školama  11  4  7 -  56  27  8 -
Pri ostalim ustanovama  11  2 -  9  292  153  185  101  117  74  19  9

1) Vidi Metodološka objašnjenja.

G-1. UČENICI REDOVITIH OSNOVNIH ŠKOLA PREMA USPJEHU I SPOLU, KRAJ ŠK. G. 2019./2020.

 

2. OSNOVNE ŠKOLE početak šk. g. 2020./2021.

Na početku školske godine 2020./2021. broj osnovnih škola i broj učenika nije se bitno mijenjao u odnosu na početak školske godine 2019./2020. Udio učenica iznosi 48,8%.

Odnos broja učitelja i učenika u redovitom obrazovanju iznosi 1 : 8,9. Od ukupnog broja ponavljača najveći udio odnosi se na dječake, 58,5%. Najveći udio ponavljača u višim je razredima, 81,6%, a najviše u šestom razredu, 30,1%. Od ukupnog broja ponavljača u šestom razredu najveći udio odnosi se na dječake, 54,1%. U obrazovanju za djecu i mladež s teškoćama u razvoju odnos broja učitelja i učenika iznosi 1 : 1,8. Udio žena u populaciji učitelja jest 82,1%.

Promatrajući učenike prema godinama starosti, može se primijetiti da je u redovitim školama samo 2,3% učenika mlađih od sedam godina. Isto tako, gornja granična skupina od 15 i više godina obuhvaća samo 0,8% učenika. Od toga 89,0% pohađa osmi razred.

2.1. ŠKOLE, RAZREDNI ODJELI I UČITELJI U OSNOVNIM ŠKOLAMA, POČETAK ŠK. G. 2020./2021.

    Škole1) Razredni odjeli Učitelji1) Učitelji u ekvivalentu pune zaposlenosti Učitelji koji predaju
ukupno žene s punim radnim vremenom s kraćim od punoga radnog vremena ukupno žene u nižim razredima u višim razredima u nižim i višim razredima
ukupno žene ukupno žene
Osnovne škole – redovite 2 001 18 229 34 642 28 424 26 199 22 592 8 443 5 832 29 907 25 161,67 12 824 16 371 5 447
Državne 1 983 18 069 34 225 28 092 25 908 22 344 8 317 5 748 29 568 24 881,45 12 652 16 210 5 363
Privatne  9  75  173  126  127  97  46  29  139  104,95  57  64  52
Vjerskih zajednica  9  85  244  206  164  151  80  55  199  175,27  115  97  32
Osnovne škole za djecu i mladež s teškoćama u razvoju  93  374  943  805  785  690  158  115  839  730,77  261  374  308
Državne  93  374  943  805  785  690  158  115  839  730,77  261  374  308

1) Vidi Metodološka objašnjenja.

2.2. OSNOVNE ŠKOLE PO ŽUPANIJAMA, POČETAK ŠK. G. 2020./2021.

Županija Škole1) Razredni odjeli Učitelji1) Učenici
ukupno I. – IV. razred V. – VIII. razred
Republika Hrvatska 2 094 18 603 35 585 310 482 151 652 158 830
Zagrebačka  130 1 362 2 440 25 103 12 186 12 917
Krapinsko-zagorska  84  608 1 108 9 335 4 581 4 754
Sisačko-moslavačka  94  714 1 359 10 626 5 038 5 588
Karlovačka  72  538 1 017 8 197 3 925 4 272
Varaždinska  74  786 1 453 12 948 6 157 6 791
Koprivničko-križevačka  91  531  988 8 316 4 003 4 313
Bjelovarsko-bilogorska  100  559 1 064 8 315 3 982 4 333
Primorsko-goranska  112 1 125 2 282 19 009 9 435 9 574
Ličko-senjska  45  255  468 3 004 1 446 1 558
Virovitičko-podravska  80  405  701 5 787 2 825 2 962
Požeško-slavonska  61  334  581 5 263 2 427 2 836
Brodsko-posavska  116  725 1 290 10 859 5 050 5 809
Zadarska  116  815 1 557 13 427 6 624 6 803
Osječko-baranjska  187 1 364 2 478 20 091 9 671 10 420
Šibensko-kninska  53  454  876 7 069 3 448 3 621
Vukovarsko-srijemska  94  841 1 707 11 702 5 480 6 222
Splitsko-dalmatinska  209 2 061 3 949 35 854 17 437 18 417
Istarska  101  912 1 885 15 254 7 493 7 761
Dubrovačko-neretvanska  68  626 1 287 9 744 4 840 4 904
Međimurska  59  604 1 115 9 247 4 579 4 668
Grad Zagreb  148 2 984 5 980 61 332 31 025 30 307

1) Vidi Metodološka objašnjenja.

2.3. UČENICI OSNOVNIH ŠKOLA PO RAZREDIMA TE PREMA SPOLU I GODINI ROĐENJA, POČETAK ŠK. G. 2020./2021.

    Prema godini rođenja
ukupno 2014. i poslije 2013. 2012. 2011. 2010. 2009. 2008. 2007. 2006. 2005. i prije
Osnovne škole – redovite svega 308 791 7 179 35 002 38 117 37 891 39 710 40 633 40 292 38 346 29 220 2 401
  učenice 150 175 3 838 17 093 18 494 18 557 19 309 19 947 19 556 18 647 13 730 1 004
I. razred svega 36 598 7 061 27 966 1 519  44  5  3 - - - -
  učenice 17 707 3 786 13 355  542  18  3  3 - - - -
II. razred svega 38 089  118 6 996 29 086 1 775  92  13  4  5 - -
  učenice 18 427  52 3 717 13 950  662  39  3  1  3 - -
III. razred svega 37 657 -  40 7 423 28 360 1 749  58  19  7  1 -
  učenice 18 404 -  21 3 963 13 735  647  22  12  3  1 -
IV. razred svega 38 605 - -  89 7 586 29 126 1 657  129  14  3  1
  učenice 18 707 - -  39 4 084 13 883  633  57  10 -  1
V. razred svega 40 759 - - -  126 8 566 30 150 1 699  188  21  9
  učenice 19 985 - - -  58 4 643 14 533  674  67  5  5
VI. razred svega 40 030 - - - -  172 8 494 29 446 1 688  214  16
  učenice 19 525 - - - -  94 4 610 14 061  657  95  8
VII. razred svega 39 116 - - - - -  258 8 691 28 314 1 610  243
  svega 19 150 - - - - -  143 4 614 13 655  629  109
VIII. razred svega 37 937 - - - - - -  304 8 130 27 371 2 132
  učenice 18 270 - - - - - -  137 4 252 13 000  881
Osnovne škole za djecu i mladež s teškoćama u razvoju svega 1 691  7  49  136  166  203  225  240  253  261  151
  učenice  557  1  10  48  48  64  75  77  87  97  50
I. razred svega  127  7  46  68  3  1  1  1 - - -
  učenice  40  1  8  29  1 -  1 - - - -
II. razred svega  173 -  3  65  85  16  4 - - - -
  učenice  51 -  2  17  26  6 - - - - -
III. razred svega  190 - -  3  71  98  12  5 -  1 -
  učenice  57 - -  2  18  31  5  1 - - -
IV. razred svega  213 - - -  7  80  113  11  2 - -
  učenice  61 - - -  3  25  30  2  1 - -
V. razred svega  234 - - - -  8  84  119  15  4  4
  učenice  79 - - - -  2  32  36  4  2  3
VI. razred svega  261 - - - - -  11  88  140  16  6
  učenice  92 - - - - -  7  31  46  6  2
VII. razred svega  259 - - - - - -  16  88  132  23
  učenice  97 - - - - - -  7  34  48  8
VIII. razred svega  234 - - - - - - -  8  108  118
  učenice  80 - - - - - - -  2  41  37

G-2. UČENICI REDOVITIH OSNOVNIH ŠKOLA PREMA SPOLU I GODINI ROĐENJA, POČETAK ŠK. G. 2020/2021.

2.4. UČENICI OSNOVNIH ŠKOLA (I PONAVLJAČI) PO RAZREDIMA I PREMA SPOLU, POČETAK ŠK. G. 2020./2021.

    Ukupno Učenici u nižim razredima Učenici u višim razredima
ukupno I. II. III. IV. ukupno V. VI. VII. VIII.
Osnovne škole – ukupno 310 482 151 652 36 725 38 262 37 847 38 818 158 830 40 993 40 291 39 375 38 171
Učenice 150 732 73 454 17 747 18 478 18 461 18 768 77 278 20 064 19 617 19 247 18 350
Ponavljači  536  102  15  7  23  57  434  98  160  96  80
Učenice  223  47  10 -  10  27  176  35  73  28  40
Osnovne škole – redovite – ukupno 308 791 150 949 36 598 38 089 37 657 38 605 157 842 40 759 40 030 39 116 37 937
Učenice 150 175 73 245 17 707 18 427 18 404 18 707 76 930 19 985 19 525 19 150 18 270
Ponavljači  528  97  14  7  22  54  431  98  159  96  78
Učenice  219  44  9 -  10  25  175  35  73  28  39
Državne – ukupno 306 143 149 327 36 142 37 684 37 268 38 233 156 816 40 468 39 723 38 875 37 750
Učenice 148 965 72 499 17 507 18 246 18 212 18 534 76 466 19 851 19 383 19 036 18 196
Ponavljači  528  97  14  7  22  54  431  98  159  96  78
Učenice  219  44  9 -  10  25  175  35  73  28  39
Privatne – ukupno 1 063  609  167  144  139  159  454  107  125  121  101
Učenice  454  264  68  58  60  78  190  52  52  51  35
Ponavljači - - - - - - - - - - -
Učenice - - - - - - - - - - -
Vjerskih zajednica – ukupno 1 585 1 013  289  261  250  213  572  184  182  120  86
Učenice  756  482  132  123  132  95  274  82  90  63  39
Ponavljači - - - - - - - - - - -
Učenice - - - - - - - - - - -
Osnovne škole za djecu i mladež s teškoćama u razvoju – ukupno 1 691  703  127  173  190  213  988  234  261  259  234
Učenice  557  209  40  51  57  61  348  79  92  97  80
Ponavljači  8  5  1 -  1  3  3 -  1 -  2
Učenice  4  3  1 - -  2  1 - - -  1
Državne – ukupno 1 691  703  127  173  190  213  988  234  261  259  234
Učenice  557  209  40  51  57  61  348  79  92  97  80
Ponavljači  8  5  1 -  1  3  3 -  1 -  2
Učenice  4  3  1 - -  2  1 - - -  1

2.5. POSEBNO OSNOVNO OBRAZOVANJE: ŠKOLE, UČENICI I UČITELJI, POČETAK ŠK. G. 2020./2021.

    Škole1) Učenici Učitelji1)
ukupno samostalne područne odjeli ukupno učenice ukupno žene s punim radnim vremenom
svega žene
Osnovne umjetničke škole  129  30  35  64 18 254 11 278 2 660 1 620 1 921 1 239
Glazbene  124  29  35  60 17 800 10 833 2 519 1 519 1 821 1 167
Državne  116  25  35  56 17 283 10 561 2 398 1 455 1 794 1 152
Privatne  8  4 -  4  517  272  121  64  27  15
Plesne  5  1 -  4  454  445  141  101  100  72
Državne  5  1 -  4  454  445  141  101  100  72

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Podaci su rezultat statističke obrade godišnjih izvještaja koje ispunjavaju osnovne škole na kraju i početku školske godine.

Statistički list za osnovne škole (obrazac Š-O/KP), Statistički list za osnovne škole za djecu i mladež s teškoćama u razvoju (obrazac Š-O-SP/KP), Statistički list za osnovne umjetničke škole (obrazac Š-O-U/KP) i Statistički list za osnovne škole za odrasle (obrazac Š-O-OD/K) ispunjavaju osnovne škole odnosno obrazovne ustanove koje provode osnovno obrazovanje.

Obuhvat i usporedivost

Statističkim istraživanjem obuhvaćene su osnovne škole na području Republike Hrvatske, a podaci su usporedivi s podacima iz prethodnih školskih godina.

Definicije i objašnjenja

U obrazovnom sustavu Republike Hrvatske osnovno obrazovanje organizirano je s obzirom na namjenu kao redovito i posebno obrazovanje.

Redovito obrazovanje jest obvezatno osnovno obrazovanje koje se provodi prema redovitim obrazovnim programima. Obrazovanje djece i mladeži s teškoćama u razvoju provodi se prema programima prilagođenima njihovim posebnim potrebama.

Posebno obrazovanje obuhvaća osnovne glazbene i plesne škole i osnovno obrazovanje odraslih.

Školom se smatra svaka skupina učenika koja prati nastavu određene vrste i stupnja prema istovrsnome nastavnom planu i programu na određenoj lokaciji.

Osnovno obrazovanje traje najmanje osam godina, obvezatno je za svu djecu, u pravilu, od 6 do 15 godina, a svrha mu je da učeniku omogući stjecanje znanja, pojmova, umijeća, stavova i navika potrebnih za život i rad ili daljnje školovanje. Ciljevi i zadaće osnovnog školstva ostvaruju se prema utvrđenim nastavnim planovima i programima.

Osnovno obrazovanje djece i mladeži s teškoćama u razvoju provodi se u posebnim ustanovama odgoja i obrazovanja i osnovnim školama u posebnim odgojno-obrazovnim skupinama ili razrednim odjelima.

Broj osnovnih škola za djecu i mladež s teškoćama u razvoju jednak je broju ustanova za odgoj i obrazovanje djece i mladeži s teškoćama u razvoju uvećan za broj škola koje u svom sastavu imaju razredne odjele za učenike s teškoćama u razvoju.

Osnovne glazbene i plesne škole pripremaju djecu za nastavak školovanja u srednjim glazbenim i plesnim školama, a učenici pohađaju te škole usporedo s osnovnom školom u kojoj stječu obvezatno osnovno obrazovanje.

Osnovno obrazovanje odraslih omogućuje obrazovanje odraslim osobama koje u dobi za redovito školovanje nisu stekle odgovarajuće osnovno obrazovanje.

Osnovno obrazovanje odraslih provodi se u osnovnim školama i drugim za to ovlaštenim ustanovama (pučka otvorena učilišta).

Odrasli mogu steći osnovno obrazovanje pohađanjem nastave ili samo polaganjem ispita.

Podaci o učenicima koji uče strane jezike odnose se na sve učenike koji uče jezik kao I. ili II. strani jezik, pa je taj broj veći od stvarnog broja učenika.

Za osnovne škole prikazan je broj učitelja koji predaju u jednoj ili više školskih jedinica (područnih škola/odjela). Broj učitelja i stručnih suradnika prikazan ekvivalentom pune zaposlenosti odgovarao bi stvarnom broju fizičkih osoba.

U podatke o učiteljima i stručnim suradnicima, uz osobe zaposlene na temelju ugovora o radu, uključene su i osobe angažirane na temelju ugovora o djelu ili autorskog ugovora.

Stručni suradnici jesu psiholog, pedagog, defektolog, socijalni radnik i knjižničar.

Podaci po županijama prikazani su prema Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 86/06., 125/06., 16/07., 95/08., 46/10., 145/10., 37/13., 44/13., 45/13. i 110/15.) sa stanjem 31. prosinca 2020.

Ustrojstvo i djelatnost osnovnih škola temelji se na Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.).

Kratice

NN     Narodne novine
šk. g   školska godina

Znakovi

- nema pojave
…   ne raspolaže se podatkom

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Marija Gojević i Kristina Piškor

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti