Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 25. ožujka 2021.
OBR-2021-4-1

ISSN 1334-0557

NASTAVNICI I SURADNICI U NASTAVI NA VISOKIM UČILIŠTIMA U AK. G. 2020./2021.

U akademskoj godini 2020./2021. na visokim učilištima zaposleno je 18 056 nastavnika i suradnika u nastavi na temelju ugovora o radu ili angažirano na temelju ugovora o djelu. Iskazan ekvivalentom pune zaposlenosti/angažiranosti, ukupan broj nastavnika i suradnika u nastavi jest 12 690,6. Od toga je 85,1% udio nastavnika i suradnika u nastavi koji predaju na temelju ugovora o radu, a 14,9% udio nastavnika i suradnika u nastavi koji predaju na temelju ugovora o djelu.

Od ukupnog broja nastavnika i suradnika u nastavi zaposlenih na temelju ugovora o radu, 70,6% jesu doktori znanosti, a 11,8% magistri znanosti i magistri/specijalisti. Udio žena zaposlenih na temelju ugovora o radu jest 50,5% (od toga je udio žena s doktoratom 68,3%, a udio žena magistara znanosti i magistara/specijalista 13,0%).

Od ukupnog broja nastavnika i suradnika u nastavi angažiranih na temelju ugovora o djelu, 51,6% jesu žene. Među nastavnicima i suradnicima u nastavi angažiranima na temelju ugovora o djelu 38,6% je doktora znanosti (udio žena s doktoratom jest 33,0%), a udio  magistara znanosti i magistara/specijalista jest 24,3% (udio žena jest 22,1%).

1. NASTAVNICI I SURADNICI U NASTAVI PREMA ZVANJU, ZAPOSLENI NA TEMELJU UGOVORA O RADU I ANGAŽIRANI NA TEMELJU UGOVORA O DJELU I SPOLU U AK. G. 2020./2021.

   Ukupno U ekvivalentu pune zaposlenosti/angažiranosti (FTE1)) Zaposleni na temelju ugovora o radu Angažirani na temelju ugovora o djelu
ukupno u ekvivalentu pune zaposelnosti (FTE1)) ukupno u ekvivalentu pune angažiranosti (FTE1))
svega žene svega žene svega žene svega žene svega žene svega žene
Ukupno 18.056 9.187 12.690,6 6.442,8 11.577 5.843 10.804,1 5.512,6 6.479 3.344 1.886,5 930,2
Redoviti profesori 2.888 1.128 2.319,1 939,4 2.319 940 2.158,9 888,0 569 188 160,2 51,4
Izvanredni profesori 2.266 1.083 1.847,3 890,6 1.863 904 1.741,0 846,5 403 179 106,3 44,1
Docenti 3.687 1.881 2.837,7 1.487,0 2.817 1.460 2.597,8 1.370,5 870 421 239,9 116,5
Profesori visoke škole 399 164 271,9 121,5 263 121 228,6 108,8 136 43 43,3 12,7
Viši predavači 1.077 525 817,0 436,1 746 420 707,9 402,7 331 105 109,1 33,4
Predavači 1.565 817 827,8 435,2 626 331 552,4 302,5 939 486 275,4 132,7
Viši lektori 88 70 80,9 65,3 80 64 78,4 63,2 8 6 2,5 2,1
Lektori 47 38 45,0 37,3 44 37 44,0 37,0 3 1 1,0 0,3
Viši umjetnički suradnici 13 4 10,4 2,6 8 2 8,0 2,0 5 2 2,4 0,6
Umjetnički suradnici 62 28 38,0 14,9 19 6 19,0 6,0 43 22 19,0 8,9
Viši asistenti 747 453 623,7 378,7 622 379 590,8 361,7 125 74 32,9 17,0
Asistenti 3.544 1.962 2.411,4 1.321,6 1.938 1.051 1.845,8 995,7 1.606 911 565,6 325,9
Viši stručni suradnici 233 138 79,9 43,9 36 18 36,0 18,0 197 120 43,9 25,9
Stručni suradnici 1.026 618 339,3 168,5 139 68 139,0 68,0 887 550 200,3 100,5
Stručni savjetnici 163 141 79,6 64,3 52 39 52,0 39,0 111 102 27,6 25,3
Gostujući profesori ili nastavnici 251 137 61,6 35,9 5 3 4,5 3,0 246 134 57,1 32,9

G-1. NASTAVNICI I SURADNICI U NASTAVI PREMA ZVANJU, ZAPOSLENI NA TEMELJU UGOVORA O RADU I ANGAŽIRANI NA TEMELJU UGOVORA O DJELU U AK. G. 2020./2021.

2. NASTAVNICI I SURADNICI U NASTAVI ZAPOSLENI NA TEMELJU UGOVORA O RADU PREMA VRSTI RADNOG VREMENA I SPOLU TE SVEUČILIŠTIMA I VRSTAMA VISOKIH UČILIŠTA U AK. G. 2020./2021

    Zaposleni na temelju ugovora o radu
ukupno s punim radnim vremenom  s kraćim od punoga radnog vremena
ukupno u ekvivalentu pune zaposlenosti (FTE1)) ukupno u ekvivalentu pune zaposlenosti (FTE1))
svega žene svega žene svega žene svega žene svega žene
Visoka učilišta – ukupno  11.577 5.843 10.804,1 5.512,6 10.408 5.337 1.169 506 396,1 175,6
U sastavu sveučilišta – javna 10.357 5.256 9.718,3 4.969,3 9.386 4.812 971 444 332,3 157,3
Fakulteti 8.174 4.174 7.660,2 3.931,9 7.377 3.792 797 382 283,2 139,9
Sveučilišni odjeli 404 240 388,9 230,7 379 225 25 15 9,9 5,7
Sveučilišni centar 3 2 3,0 2,0 3 2 - - - -
Sveučilišta 1.224 606 1.122,3 573,2 1.090 564 134 42 32,3 9,2
Umjetničke akademije 552 234 543,9 231,5 537 229 15 5 6,9 2,5
Sveučilište u Dubrovniku 157 91 147,2 85,4 144 84 13 7 3,2 1,4
Sveučilište 157 91 147,2 85,4 144 84 13 7 3,2 1,4
Sveučilište Sjever u Koprivnici 194 72 131,5 54,3 115 50 79 22 16,5 4,3
Sveučilište 194 72 131,5 54,3 115 50 79 22 16,5 4,3
Sveučilište u Osijeku 1.123 606 934,7 519,8 861 483 262 123 73,7 36,8
Fakulteti 872 461 687,0 376,9 618 343 254 118 69 33,9
Sveučilišni odjeli 131 81 130,2 80,4 128 79 3 2 2,2 1,4
Umjetnička akademija 120 64 117,5 62,5 115 61 5 3 2,5 1,5
Sveučilište u Puli – Pola 189 104 185,5 104,0 182 104 7 - 3,5 -
Sveučilište 189 104 185,5 104,0 182 104 7 - 3,5 -
Sveučilište u Rijeci 1.293 743 1.121,2 647,0 997 577 296 166 124,2 70
Fakulteti 1.097 633 938,7 542,5 820 475 277 158 118,7 67,5
Sveučilišni odjeli 133 84 130,8 83,0 129 82 4 2 1,8 1
Sveučilište 16 7 6,4 3,0 4 2 12 5 2,4 1
Umjetnička akademija 47 19 45,3 18,5 44 18 3 1 1,3 0,5
Sveučilište u Splitu 1.285 626 1.183,1 585,6 1.137 567 148 59 46,1 18,6
Fakulteti 1.053 513 963,7 480,3 924 465 129 48 39,7 15,3
Sveučilišni odjeli 140 75 127,9 67,3 122 64 18 11 5,9 3,3
Umjetnička akademija 92 38 91,5 38,0 91 38 1 - 0,5 -
Sveučilište u Zadru 425 254 408,7 248,5 402 246 23 8 6,7 2,5
Sveučilište 425 254 408,7 248,5 402 246 23 8 6,7 2,5
Sveučilište u Zagrebu 5.619 2.734 5.534,4 2.698,7 5.476 2.675 143 59 58,4 23,7
Fakulteti 5.152 2.567 5.070,8 2.532,2 5.015 2.509 137 58 55,8 23,2
Sveučilišni centar 3 2 3,0 2,0 3 2 - - - -
Sveučilište 171 52 171,0 52,0 171 52 - - - -
Umjetničke akademije 293 113 289,6 112,5 287 112 6 1 2,6 0,5
Visoke škole 343 144 305,2 137,1 281 133 62 11 24,2 4,1
Veleučilišta 715 366 643,8 340,6 622 333 93 33 21,8 7,6
Sveučilišta – privatna 162 77 136,8 65,6 119 59 43 18 17,8 6,6

3. NASTAVNICI I SURADNICI U NASTAVI ANGAŽIRANI NA TEMELJU UGOVORA O DJELU PREMA VRSTI ANGAŽIRANOSTI I SPOLU TE SVEUČILIŠTIMA I VRSTAMA VISOKIH UČILIŠTA U AK. G. 2020./2021.

    Angažirani na temelju ugovora o djelu
ukupno na puno radno vrijeme na kraće od punoga radnog vremena
ukupno u ekvivalentu pune angažiranosti (FTE1)) ukupno u ekvivalentu pune angažiranosti (FTE1))
svega žene svega žene svega žene svega žene svega žene
Visoka učilišta – ukupno 6.479 3.344 1.886,5 930,2 219 97 6.260 3.247 1.667,5 833,2
U sastavu sveučilišta – javna  4.291 2.308 1.255,1 621,3 161 76 4.130 2.232 1.094,1 545,3
Fakulteti 2.776 1.538 742,4 378,7 56 30 2.720 1.508 686,4 348,7
Sveučilišni odjeli 445 214 114,9 54,5 - - 445 214 114,9 54,5
Sveučilišni centar 26 11 7,0 3,9 - - 26 11 7,0 3,9
Sveučilišta 671 361 236,1 118,1 51 25 620 336 185,1 93,1
Umjetničke akademije 373 184 154,7 66,1 54 21 319 163 100,7 45,1
Sveučilište u Dubrovniku 98 40 32,5 12,8 - - 98 40 32,5 12,8
Sveučilište 98 40 32,5 12,8 - - 98 40 32,5 12,8
Sveučilište Sjever u Koprivnici 232 97 100,1 41,1 19 8 213 89 81,1 33,1
Sveučilište 232 97 100,1 41,1 19 8 213 89 81,1 33,1
Sveučilište u Osijeku 687 440 159,1 85,2 42 18 645 422 117,1 67,2
Fakulteti 562 377 101,0 59,0 20 12 542 365 81,0 47,0
Sveučilišni odjeli 48 32 14,5 10,3 - - 48 32 14,5 10,3
Umjetnička akademija 77 31 43,6 15,9 22 6 55 25 21,6 9,9
Sveučilište u Puli – Pola 210 147 42,0 29,4 - - 210 147 42,0 29,4
Sveučilište 210 147 42,0 29,4 - - 210 147 42,0 29,4
Sveučilište u Rijeci 565 366 174,3 110,2 6 4 559 362 168,3 106,2
Fakulteti 465 305 157,1 98,8 - - 465 305 157,1 98,8
Sveučilišni odjeli 53 31 2,5 1,6 - - 53 31 2,5 1,6
Umjetnička akademija 20 13 3,3 2,4 - - 20 13 3,3 2,4
Sveučilište u Splitu 1.102 541 318,2 156,5 45 26 1.057 515 273,2 130,5
Fakulteti 639 320 174,1 86,3 17 9 622 311 157,1 77,3
Sveučilišni odjeli 344 151 97,9 42,6 - - 344 151 97,9 42,6
Umjetnička akademija 28 17 28,0 17,0 28 17 - - - -
Sveučilište u Zadru 2 1 0,9 0,5 - - 2 1 0,9 0,5
Sveučilište 2 1 0,9 0,5 - - 2 1 0,9 0,5
Sveučilište u Zagrebu 1.318 630 402,7 170,7 49 20 1.269 610 353,7 150,7
Fakulteti 1.110 536 310,2 134,6 19 9 1.091 527 291,2 125,6
Sveučilišni centar 26 11 7,0 3,9 - - 26 11 7,0 3,9
Sveučilište 4 - 4,0 - 4 - - - - -
Umjetničke akademije 178 83 81,5 32,2 26 11 152 72 55,5 21,2
Visoke škole 649 249 195,3 72,0 50 18 599 231 145,3 54,0
Veleučilišta 1.329 694 388,4 216,4 4 2 1.325 692 384,4 214,4
Sveučilišta – privatna 187 89 37,9 18,2 - - 187 89 37,9 18,2
Institut 23 4 9,8 2,3 4 1 19 3 5,8 1,3

4. NASTAVNICI I SURADNICI U NASTAVI PREMA AKADEMSKOM I STRUČNOM NAZIVU I AKADEMSKOM STUPNJU, SPOLU I VRSTI UGOVORA U AK. G. 2020./2021.

   Akademski i stručni naziv i akademski stupanj
doktori znanosti magistri znanosti i magistri/specijalisti bez akademskog naziva i stupnja
svega žene svega žene svega žene
Ukupno svega 10 673 5 097 2 946 1 497 4 437 2 593
  u FTE1) 8 275,5 4 054,7 1 744,2 922,9 2 670,9 1 465,2
Zaposleni na temelju ugovora o radu svega 8 171 3 993 1 371 759 2 035 1 091
  u FTE1) 7 593,5 3 760,8 1 277,4 711,7 1 933,2 1 040,1
Angažirani na temelju ugovora o djelu svega 2 502 1 104 1 575 738 2 402 1 502
  u FTE1) 682,0 293,9 466,8 211,2 737,7 425,1

G-2. NASTAVNICI I SURADNICI U NASTAVI PREMA ZVANJU I SPOLU U AK. G. 2020./2021.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Podaci su rezultat statističke obrade podataka koje u Godišnjem izvještaju o nastavnom osoblju visokih učilišta (obrazac ŠV-60) daju visoka učilišta u Republici Hrvatskoj, a odnose se na početak akademske godine.

Obuhvat i usporedivost

Istraživanjem su obuhvaćena visoka učilišta u Republici Hrvatskoj i podaci su usporedivi s podacima iz prijašnjih akademskih godina.

Definicije i objašnjenja

Visoka učilišta jesu sveučilište te fakultet i umjetnička akademija u njegovu sastavu, veleučilište i visoka škola.

Visoka učilišta mogu biti javna i privatna.

Sveučilište je ustanova koja osniva i provodi sveučilišne studije u najmanje dva znanstvena ili umjetnička područja u većem broju polja te interdisciplinarne studije kao autonomni i integrirani proces, neposredno ili putem svojih fakulteta, umjetničkih akademija i odjela.

Sastavnice sveučilišta jesu fakulteti, umjetničke akademije, odjeli i instituti te druge sastavnice u skladu sa zakonom.

Sveučilište i njegove sastavnice mogu izvoditi i stručne studije.

Fakultet je visoko učilište koji kao sastavnica sveučilišta ustrojava i izvodi sveučilišne studije te razvija znanstveni i stručni rad u jednome ili više znanstvenih i stručnih polja, a može izvoditi i stručne studije.

Umjetnička akademija jest visoko učilište koje kao sastavnica sveučilišta ustrojava i izvodi sveučilišne umjetničke studije te razvija vrhunsko stvaralaštvo i znanstvenoistraživačku djelatnost u području umjetnosti, a može izvoditi i stručne studije.

Sveučilišni odjel osniva se kao sastavnica sveučilišta koja sudjeluje u izvedbi studijskih programa te razvija znanstveni, umjetnički i stručni rad u jednome znanstvenom polju ili interdisciplinarnome znanstvenom području te sudjeluje u izvedbi studija.

Veleučilište i visoka škola jesu ustanove koje ustrojavaju i izvode stručne studije. Veleučilište je visoka škola koja izvodi barem tri različita studija iz barem tri različita polja i visoke škole ne mogu biti njezine sastavnice.

Akademska godina počinje 1. listopada tekuće, a završava 30. rujna sljedeće kalendarske godine.

Na visokim učilištima nastavnici se biraju u znanstveno-nastavna i umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja.

Visoko učilište može povjeriti izvedbu nastave gostujućim profesorima ili nastavnicima bez izbora u znanstveno-nastavna zvanja.

Znanstveno-nastavna zvanja i umjetničko-nastavna zvanja jesu docent, izvanredni profesor i redoviti profesor.

Nastavna zvanja jesu predavač, viši predavač, profesor visoke škole, lektor, viši lektor, umjetnički suradnik i viši umjetnički suradnik.

Suradnička zvanja jesu asistent i viši asistent.

Stručna zvanja jesu stručni suradnik, viši stručni suradnik i stručni savjetnik.

Gostujući profesori ili nastavnici jesu osobe (znanstvenici, umjetnici ili stručnjaci) koje mogu provoditi nastavu na visokim učilištima bez obveze sklapanja ugovora o radu, a u skladu s odredbama statuta i bez izbora u znanstveno-nastavno zvanje.

Ukupan broj nastavnika nije stvarni broj osoba; broj nastavnika iskazanih ekvivalentom pune zaposlenosti/angažiranosti može odgovarati stvarnom broju osoba.

Ekvivalent punoga radnog vremena (FTE) iskazuje se u čovjek/godinama, a označuje vrijeme koje je zaposleni radio kao udio punoga radnog vremena.

Podaci za nastavnike koji predaju strane jezike (tablica 4.) odnose se na prethodnu akademsku godinu. Ukupan broj nastavnika nije stvarni broj osoba; ako jedan nastavnik predaje dva ili više stranih jezika ili je zaposlen na temelju ugovora o radu/angažiran je na temelju ugovora o djelu na dva ili više visokih učilišta, broji se dva ili više puta.

 

Kratice

ak. g. akademska godina

Znakovi

- nema pojave

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Marija Gojević i Ana Šojat


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti