Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 23. srpnja 2021.
STAN-2021-2-1

ISSN 1334-0557

MIGRACIJA STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE U 2020.

 

Prikazani su podaci o vanjskoj i unutarnjoj migraciji stanovništva Republike Hrvatske od 2011. do 2020. te po županijama od 2016. do 2020.

 

Vanjska migracija

U 2020. u Republiku Hrvatsku iz inozemstva se doselilo 33 414 osoba, a u inozemstvo se odselilo 34 046 osoba. Saldo migracije stanovništva Republike Hrvatske s inozemstvom bio je negativan i iznosio je -632.

U 2020. iz inozemstva se doselilo 25,3% hrvatskih državljana i 74,7% stranaca, a odselilo se 61,4% hrvatskih državljana i 38,6% stranaca.

U ukupnom broju doseljenih i odseljenih znatan je udio stranaca u okviru godišnjih kvota dozvola za zapošljavanje.

Od ukupnog broja doseljenih osoba u Republiku Hrvatsku, 28,2% osoba doselilo se iz Bosne i Hercegovine. Od ukupnog broja odseljenih osoba iz Republike Hrvatske, najviše osoba odselilo se u Njemačku (34,2%).

S obzirom na spolnu strukturu, u ukupnom broju doseljenih osoba iz inozemstva veći je bio udio muškaraca (74,6%). U ukupnom broju odseljenih osoba u inozemstvo također je bio veći udio muškaraca (64,4%). Najveći broj odseljenih u inozemstvo bio je u dobi od 20 do 39 godina (47,1%).

U ukupnom broju doseljenih osoba iz inozemstva u Republiku Hrvatsku u 2020. najveći su udio imali Grad Zagreb (20,0%) i Istarska županija (11,4%). Prema ukupnom broju odseljenih osoba iz Republike Hrvatske u inozemstvo, na prvome je mjestu bio Grad Zagreb (17,6%), slijedile su Splitsko-dalmatinska županija (9,6%) i Primorsko-goranska županija (7,7%).

 

Unutarnja migracija

U 2020. mjesto stanovanja unutar Republike Hrvatske promijenilo je 64 155 osoba.

Najveći broj preseljenog stanovništva unutar Republike Hrvatske bio je u dobi od 20 do 39 godina (47,1%). Udio žena u ukupnom broju preseljenih bio je 54,1%.

Od ukupnog broja preseljenog stanovništva u 2020., najviše osoba (41,2%) selilo se između županija, između gradova/općina iste županije selilo se 38,7% osoba, a između naselja istoga grada/općine selilo se 20,1% osoba.

Migracije stanovništva između gradova/općina iste županije u 2020. bile su najveće u Splitsko-dalmatinskoj županiji i u Primorsko-goranskoj županiji. Najveću međužupanijsku migraciju stanovništva imali su Grad Zagreb i Zagrebačka županija.

Od ukupno dvadeset županija te Grada Zagreba, međužupanijski pozitivan migracijski saldo (više doseljenih nego odseljenih) imalo je pet županija i Grad Zagreb, a najviši je bio u Zagrebačkoj županiji (1 315 osoba). Negativan saldo migracije među županijama imalo je petnaest županija, s tim da je najveći bio u Sisačko-moslavačkoj županiji (-368 osoba) i Brodsko-posavskoj županiji (-362 osobe).

 

Ukupna migracija u 2020.

Najveći pozitivan saldo ukupne migracije stanovništva u 2020. (razlika između ukupnog broja doseljenih iz druge županije i inozemstva te ukupnog broja odseljenih u drugu županiju i inozemstvo) imao je Grad Zagreb (1 623 osobe). Najveći negativan saldo ukupne migracije stanovništva imale su Vukovarsko-srijemska županija (-1 324 osobe) i Osječko-baranjska županija (-948 osoba).

 

I. VANJSKA MIGRACIJA

1. VANJSKA MIGRACIJA STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE

  Doseljeni iz inozemstva Odseljeni u inozemstvo Migracijski saldo
2011.   8 534 12 699   -4 165
2012.   8 959 12 877   -3 918
2013. 10 378 15 262   -4 884
2014. 10 638 20 858 -10 220
2015. 11 706 29 651 -17 945
2016. 13 985 36 436 -22 451
2017. 15 553 47 352 -31 799
2018. 26 029 39 515 -13 486
2019. 37 726 40 148   -2 422
2020. 33 414 34 046      -632

G-1. SALDO MIGRACIJE STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM OD 2011. DO 2020.

2. VANJSKA MIGRACIJA STANOVNIŠTVA PREMA ZEMLJI DRŽAVLJANSTVA

Zemlja državljanstva 2016. 2017. 2018. 2019. 2020.
doseljeni odseljeni doseljeni odseljeni doseljeni odseljeni doseljeni odseljeni doseljeni odseljeni
Ukupno 13 985 36 436 15 553 47 352 26 029 39 515 37 726 40 148 33 414   34 046  
Hrvatska 7 733 34 815 7 911 45 367 8 619 36 413 9 882 32 453 8 460   20 886  
Europa 5 570 1 303 6 891 1 661 16 109 2 769 24 194 7 224 22 220   11 988  
Europska unija 2 212  593 2 187  675 2 242  793 2 510 1 018 3 814    923  
Austrija  134  27  116  20  130  55  132  63  224    66  
Bugarska  47  12  45 18  45  23  65  30 54    23  
Češka  39  20  52  12  61  24  42  19  137    28  
Francuska  97  25  85  51  91  30  100  58  116    34  
Italija  300  133  304  134  266  99  307  131  376    140  
Mađarska  113  51  99  51  83  45  118  40  132    47  
Nizozemska  65  8  55  8  70  26  45  16  75    17  
Njemačka  462  87  462  94  453  129  487  192  823    200  
Poljska  62  26  57  18  79  19  79  27  97    37  
Rumunjska  67  26  47  36  38  36  70  40  61    20  
Slovačka  51  19  55  20  49  18  49  28  81    22  
Slovenija  467  78  513  105  535  172  573  247 1 331    187  
Švedska  47  20  63  18  58  25  52  36  67    33  
Ujedinjena Kraljevina  105  14  100  28  134  40  196  47 2771) 321)
Ostale europske zemlje 3 358  710 4 704  986 13 867 1 976 21 684 6 206 18 4061) 11 0651)
Albanija 13 3 207 6 642 87 1 304  292 1 091    680  
Bosna i Hercegovina 1 921  271 2 946  482 7 932 1 161 9 680 3 241 7 634   4 530  
Crna Gora  47  23  48  20  79  25  156  46  217    71  
Kosovo 200 73 255 64 1 394 87 3 635  597 2 443   1 656  
Rusija  139  49  132  51  108  48  146  47  177    73  
Sjeverna Makedonija2)  173  76  205  71  798  96 1 462  391 1 106    805  
Srbija  557  135  553  185 2 161  294 3 995 1 156 4 191   2 446  
Ukrajina  206  40  223  76  618  134 1 071  364  951    640  
Azija  339  192  401  192  880  153 3 084  231 2 159    871  
Afrika  58  16  70  28  83  22  139  24  135    58  
Sjeverna i Srednja Amerika  197  75  165  75  202  90  235  119  277    150  
Južna Amerika  56  10  75  16  86  38  145  47  136    58  
Oceanija  27  13  34  5  39  16  37  22  22    24  
Nepoznato  5  12  6  8  11  14  10  28  5    11  

1) Od 1. veljače 2020. Ujedinjena Kraljevina na uređen je način prestala biti članicom EU-a. Zbirni podaci za 2020. koji se odnose na Ujedinjenu Kraljevinu uključeni su u ostale europske zemlje.

2) Republika Hrvatska od 15. veljače 2019. godine u svim oblicima službene komunikacije upotrebljava ime Republika Sjeverna Makedonija. 

3. VANJSKA MIGRACIJA STANOVNIŠTVA PREMA STAROSTI I SPOLU U 2020.

Starost Doseljeni iz inozemstva Odseljeni u inozemstvo
ukupno muškarci žene ukupno muškarci žene
Ukupno 33 414 24 911 8 503 34 046 21 927 12 119
0 – 4  674  368  306  932  489  443
5 – 9  503  245  258 1 198  624  574
10 – 14  391  183  208 1 270  635  635
15 – 19 1 203  900  303 1 566  858  708
20 – 24 4 104 3 142  962 3 960 2 596 1 364
25 – 29 4 640 3 496 1 144 4 327 2 849 1 478
30 – 34 4 377 3 500  877 4 000 2 787 1 213
35 – 39 4 048 3 294  754 3 736 2 617 1 119
40 – 44 3 442 2 794  648 3 440 2 328 1 112
45 – 49 2 890 2 289  601 2 966 1 962 1 004
50 – 54 2 211 1 687  524 2 391 1 605  786
55 – 59 1 677 1 176  501 1 677 1 120  557
60 – 64 1 284  794  490 1 014  670  344
65 – 69  963  512  451  681  355  326
70 – 74  524  313  211  443  232  211
75 i više  483  218  265  445  200  245

4. VANJSKA MIGRACIJA STANOVNIŠTVA PREMA ZEMLJI PODRIJETLA/ODREDIŠTA I DRŽAVLJANSTVU U 2020.

Zemlja podrijetla/odredišta Doseljeni iz inozemstva Odseljeni u inozemstvo
ukupno hrvatski državljani stranci nepoznato ukupno hrvatski državljani stranci nepoznato
Ukupno 33 414 8 460 24 949  5 34 046 20 886 13 149  11
Europa 29 120 7 504 21 615  1 32 227 20 360 11 866  1
Europska unija 8 031 4 575 3 456  - 17 272 16 388  883  1
Austrija  605  374  231 - 2 346 2 276  70 -
Belgija  62  43  19 -  119  108  11 -
Češka  150  28  122 -  93  65  28 -
Danska  35  25  10 -  94  93  1 -
Francuska  138  66  72 -  139  109  30 -
Irska  347  333  14 -  639  634  5 -
Italija  572  253  319 -  588  448  139  1
Luksemburg  13  12  1 -  43  42  1 -
Mađarska  115  22  93 -  79  37  42 -
Nizozemska  123  71  52 -  218  202  16 -
Njemačka 3 840 3 031  809 - 11 636 11 440  196 -
Poljska  79  4  75 -  47  20  27 -
Rumunjska  53  3  50 -  19 -  19 -
Slovačka  82  16  66 -  36  14  22 -
Slovenija 1 447  146 1 301 -  602  427  175 -
Španjolska  67  34  33 -  63  44  19 -
Švedska  155  95  60 -  414  381  33 -
Ostale europske zemlje 21 089 2 929 18 159  1 14 955 3 972 10 983  -
Albanija 1 089 - 1 089 -  677  1  676 -
Bosna i Hercegovina 9 438 1 897 7 540  1 6 014 1 531 4 483 -
Crna Gora  233  18  215 -  104  34  70 -
Kosovo 2 377  25 2 352 - 1 623  8 1 615 -
Norveška  45  30  15 -  142  129  13 -
Rusija  187  27  160 -  85  16  69 -
Sjeverna Makedonija1) 1 120  31 1 089 -  839  41  798 -
Srbija 4 704  479 4 225 - 3 489 1 013 2 476 -
Švicarska  347  272  75 -  791  772  19 -
Ukrajina  941  2  939 -  646  8  638 -
Azija 2 276  198 2 076  2  899  63  836 -
Afrika  165  37  128 -  53  1  52 -
Sjeverna i Srednja Amerika  506  291  215 -  354  215  139 -
Kanada  120  95  25 -  108  83  25 -
SAD  347  187  160 -  219  123  96 -
Južna Amerika  184  73  111 -  60  6  54 -
Oceanija  111  87  24 -  87  60  27 -
Australija  83  70  13 -  74  54  20 -
Nepoznato 1 052  270  780  2  366  181  175  10

1) Republika Hrvatska od 15. veljače 2019. godine u svim oblicima službene komunikacije upotrebljava ime Republika Sjeverna Makedonija.

G-2. HRVATSKI DRŽAVLJANI ODSELJENI U INOZEMSTVO U 2020. PREMA ZEMLJI ODSELJENJA

5. VANJSKA MIGRACIJA STANOVNIŠTVA PO ŽUPANIJAMA

Županija 2016. 2017. 2018. 2019. 2020.
doseljeni odseljeni doseljeni odseljeni doseljeni odseljeni doseljeni odseljeni doseljeni odseljeni
Republika Hrvatska 13 985 36 436 15 553 47 352 26 029 39 515 37 726 40 148 33 414 34 046
Zagrebačka  707 2 907  830 3 201 1 741 2 828 2 934 2 941 2 529 2 505
Krapinsko-zagorska  114  625  192  593  314  619  855  633 1 046  713
Sisačko-moslavačka  421 2 241  502 3 211  795 2 130 1 068 1 904  962 1 207
Karlovačka  287  964  421 1 194  680  994  933 1 310 1 177  988
Varaždinska  195 1 021  343 1 346  718 1 172 1 408 1 384 1 206 1 182
Koprivničko-križevačka  124  886  185  989  271  827  368  748  438  502
Bjelovarsko-bilogorska  131  986  162 1 016  217  869  294  920  335  634
Primorsko-goranska 1 426 2 807 1 479 2 962 2 278 2 890 2 932 2 748 2 632 2 625
Ličko-senjska  202  419  178  608  328  443  462  424  349  359
Virovitičko-podravska  143  941  167 1 322  180 1 009  268  998  258  562
Požeško-slavonska  125 1 238  166 1 564  299 1 172  373 1 078  375  712
Brodsko-posavska  329 2 208  348 3 271  807 2 258 1 184 2 073  927 1 436
Zadarska  745 1 283  732 1 367 1 289 1 370 2 145 1 917 1 818 1 629
Osječko-baranjska  522 3 634  598 5 094  879 3 635 1 225 3 069 1 328 2 032
Šibensko-kninska  491  999  487 1 199  770 1 033 1 185 1 125  908 1 019
Vukovarsko-srijemska  494 2 763  447 5 091  820 3 001 1 164 2 510  940 1 953
Splitsko-dalmatinska 1 959 2 617 1 984 2 992 2 952 2 872 4 414 2 714 3 209 3 265
Istarska 1 562 1 379 1 859 1 543 2 765 1 852 3 977 2 582 3 813 2 600
Dubrovačko-neretvanska  515  886  555  788 1 016  716 2 025  725 1 600 1 112
Međimurska  163  756  203 1 187  512 1 256  867 1 088  866 1 003
Grad Zagreb 3 330 4 876 3 715 6 814 6 398 6 569 7 645 7 257 6 698 6 008

G-3. VANJSKA MIGRACIJA STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE U 2020. PO ŽUPANIJAMA

   

II. UNUTARNJA MIGRACIJA

1. UNUTARNJA MIGRACIJA STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE PREMA PODRUČJU PRESELJENJA

  Ukupno Preseljeno stanovništvo
među naseljima istoga grada/općine među gradovima/općinama iste županije među županijama
2011. 71 403 15 653 27 236 28 514
2012. 68 839 14 314 26 908 27 617
2013. 76 840 16 827 30 054 29 959
2014. 80 736 15 983 30 947 33 806
2015. 75 927 14 241 28 268 33 418
2016. 74 752 14 890 28 350 31 512
2017. 71 580 13 869 27 278 30 433
2018. 71 703 14 238 27 081 30 384
2019. 71 790 14 290 26 982 30 518
2020. 64 155 12 870 24 841 26 444

G-4. PRESELJENO STANOVNIŠTVO UNUTAR REPUBLIKE HRVATSKE U RAZDOBLJU OD 2011. DO 2020.

2. PRESELJENO STANOVNIŠTVO UNUTAR REPUBLIKE HRVATSKE PREMA STAROSTI, SPOLU I PODRUČJU PRESELJENJA U 2020.

Starost Spol Ukupno Preseljeno stanovništvo
među naseljima istoga grada/općine među gradovima/općinama iste županije među županijama
Ukupno ukupno 64 155 12 870 24 841 26 444
  muškarci 29 478 5 903 11 268 12 307
  žene 34 677 6 967 13 573 14 137
0 – 4 ukupno 5 094 1 118 2 212 1 764
  muškarci 2 581  577 1 137  867
  žene 2 513  541 1 075  897
5 – 9 ukupno 3 542 1 018 1 521 1 003
  muškarci 1 823  535  784  504
  žene 1 719  483  737  499
10 – 14 ukupno 2 579  738 1 067  774
  muškarci 1 319  374  556  389
  žene 1 260  364  511  385
15 – 19 ukupno 2 566  602 1 103  861
  muškarci 1 128  281  461  386
  žene 1 438  321  642  475
20 – 24 ukupno 5 420 1 020 2 130 2 270
  muškarci 1 782  329  662  791
  žene 3 638  691 1 468 1 479
25 – 29 ukupno 9 479 1 643 3 368 4 468
  muškarci 3 534  605 1 194 1 735
  žene 5 945 1 038 2 174 2 733
30 – 34 ukupno 8 767 1 711 3 341 3 715
  muškarci 3 986  747 1 479 1 760
  žene 4 781  964 1 862 1 955
35 – 39 ukupno 6 563 1 367 2 506 2 690
  muškarci 3 272  672 1 224 1 376
  žene 3 291  695 1 282 1 314
40 – 44 ukupno 4 588  946 1 776 1 866
  muškarci 2 372  482  890 1 000
  žene 2 216  464  886  866
45 – 49 ukupno 3 362  663 1 329 1 370
  muškarci 1 769  303  712  754
  žene 1 593  360  617  616
50 – 54 ukupno 2 728  522 1 034 1 172
  muškarci 1 409  275  509  625
  žene 1 319  247  525  547
55 – 59 ukupno 2 409  478  887 1 044
  muškarci 1 266  243  484  539
  žene 1 143  235  403  505
60 – 64 ukupno 2 393  385  933 1 075
  muškarci 1 169  198  452  519
  žene 1 224  187  481  556
65 – 69 ukupno 1 948  278  708  962
  muškarci  954  140  344  470
  žene  994  138  364  492
70 – 74 ukupno 1 232  159  414  659
  muškarci  581  73  199  309
  žene  651  86  215  350
75 i više ukupno 1 485  222  512  751
  muškarci  533  69  181  283
  žene  952  153  331  468

G-5. PRESELJENO STANOVNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE U 2020. PREMA STAROSTI I SPOLU

G-6. MIGRACIJA STANOVNIŠTVA UNUTAR REPUBLIKE HRVATSKE U 2020. PREMA PODRUČJU PRESELJENJA

3. UNUTARNJA MIGRACIJA STANOVNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE PREMA PODRUČJU DOSELJENJA I ODSELJENJA PO ŽUPANIJAMA U 2020.

Županija Doseljeni Odseljeni Saldo migracije među županijama Preseljeno stanovništvo unutar županije
ukupno iz druge županije ukupno u drugu županiju među naseljima istoga grada/općine među gradovima/općinama iste županije
Republika Hrvatska 64 155 26 444 64 155 26 444 0 12 870   24 841
Zagrebačka 6 456 3 919 5 141 2 604 1 315   1 261     1 276
Krapinsko-zagorska 1 810  640 1 828  658 -18     378       792
Sisačko-moslavačka 2 225  796 2 593 1 164 -368     740       689
Karlovačka 1 642  588 1 719  665 -77     365       689
Varaždinska 2 495  719 2 480  704  15     502    1 274
Koprivničko-križevačka 1 594  512 1 733  651 -139     388      694
Bjelovarsko-bilogorska 2 034  658 2 240  864 -206     598      778
Primorsko-goranska 5 624 1 588 5 595 1 559  29     593    3 443
Ličko-senjska  733  359  783  409 -50     239       135
Virovitičko-podravska 1 224  386 1 456  618 -232     349      489
Požeško-slavonska 1 141  415 1 280  554 -139     305      421
Brodsko-posavska 1 820  700 2 182 1 062 -362     208     912
Zadarska 2 634 1 279 2 344  989  290     213    1 142
Osječko-baranjska 4 562 1 267 4 806 1 511 -244   1 144    2 151
Šibensko-kninska 1 653  687 1 786  820 -133     348     618
Vukovarsko-srijemska 2 076  776 2 387 1 087 -311     162   1 138
Splitsko-dalmatinska 6 557 1 394 6 858 1 695 -301     919   4 244
Istarska 3 988 1 240 3 739  991  249     822   1 926
Dubrovačko-neretvanska 2 128  644 2 253  769 -125    692     792
Međimurska 1 888  361 2 014  487 -126    289   1 238
Grad Zagreb 9  871 7 516 8 938 6 583  933    2 3551)        -

1) Za Grad Zagreb podaci se odnose na preseljenje između naselja unutar Grada Zagreba.

III. UKUPNA MIGRACIJA U 2020.

1. UKUPNO DOSELJENO I ODSELJENO STANOVNIŠTVO U 2020. PO ŽUPANIJAMA

Županija Doseljeni Odseljeni Saldo ukupne migracije Saldo migracije među županijama Saldo migracije s inozemstvom
ukupno iz druge županije iz inozemstva ukupno u drugu županiju u inozemstvo
Republika Hrvatska -1) 26 444 33 414 -1) 26 444 34 046 -1) 0 -632
Zagrebačka 6 448   3 919 2 529 5 109   2 604 2 505 1 339   1 315  24
Krapinsko-zagorska 1 686    640 1 046 1 371    658  713  315   -18  333
Sisačko-moslavačka 1 758    796  962 2 371   1 164 1 207 -613   -368 -245
Karlovačka 1 765    588 1 177 1 653    665  988  112   -77  189
Varaždinska 1 925    719 1 206 1 886    704 1 182  39    15  24
Koprivničko-križevačka  950    512  438 1 153    651  502 -203   -139 -64
Bjelovarsko-bilogorska  993    658  335 1 498    864  634 -505   -206 -299
Primorsko-goranska 4 220   1 588 2 632 4 184   1 559 2 625  36    29  7
Ličko-senjska  708    359  349  768    409  359 -60   -50 -10
Virovitičko-podravska  644    386  258 1 180    618  562 -536   -232 -304
Požeško-slavonska  790    415  375 1 266    554  712 -476   -139 -337
Brodsko-posavska 1 627    700  927 2 498   1 062 1 436 -871   -362 -509
Zadarska 3 097   1 279 1 818 2 618    989 1 629  479    290  189
Osječko-baranjska 2 595   1 267 1 328 3 543   1 511 2 032 -948   -244 -704
Šibensko-kninska 1 595    687  908 1 839    820 1 019 -244   -133 -111
Vukovarsko-srijemska 1 716    776  940 3 040   1 087 1 953 -1 324   -311 -1 013
Splitsko-dalmatinska 4 603   1 394 3 209 4 960   1 695 3 265 -357   -301 -56
Istarska 5 053   1 240 3 813 3 591    991 2 600 1 462    249 1 213
Dubrovačko-neretvanska 2 244    644 1 600 1 881    769 1 112  363   -125  488
Međimurska 1 227    361  866 1 490    487 1 003 -263   -126 -137
Grad Zagreb 14 214   7 516 6 698 12 591   6 583 6 008 1 623    933  690

1) Podaci za ukupno ne iskazuju se jer su uključena i preseljenja unutar Republike Hrvatske.

G-7. UKUPNO DOSELJENO I ODSELJENO STANOVNIŠTVO U 2020. PO ŽUPANIJAMA

   

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvor podataka

Istraživanja o unutarnjoj i vanjskoj migraciji stanovništva Republike Hrvatske provode se na temelju podataka koji se prikupljaju u Ministarstvu unutarnjih poslova.

Zakonom o prebivalištu (NN, br. 144/12. i 158/13.) uređuju se uvjeti prijave i odjave prebivališta i boravišta hrvatskih državljana. Zakonom o strancima (NN, br. 130/11., 74/13., 69/17., 46/18. i 53/20.) i Zakonom o državljanima država članica Europskoga gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji (NN, br. 66/19. i 53/20.) propisuju se uvjeti ulaska, kretanja i boravka te rad stranaca u Republici Hrvatskoj.

 

Obuhvat i usporedivost

Podaci statistike vanjske migracije od 2011. obrađuju se prema metodologiji koja se temelji na Preporukama UN-a za statistiku međunarodne migracije i na Uredbi (EZ-a) br. 862/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. srpnja 2007. o statistici Zajednice o migracijama i međunarodnoj zaštiti.

Statistička definicija međunarodnog migranta temelji se na konceptu uobičajenog mjesta stanovanja. Prema tom konceptu doseljenima iz inozemstva i odseljenima u inozemstvo smatraju se osobe koje su promijenile uobičajenu državu stanovanja na razdoblje koje je, ili se očekuje da će biti, dugo najmanje godinu dana.

Podaci o migracijama obuhvaćaju državljane Republike Hrvatske i strance na privremenome ili stalnom boravku u Republici Hrvatskoj.

Prema metodologiji koja se primjenjivala do 2010., podaci o vanjskoj migraciji stanovništva obuhvaćali su državljane Republike Hrvatske i strance na stalnom boravku koji su prijavili odnosno odjavili svoje prebivalište u Republici Hrvatskoj.

Zbog primjene Zakona o prebivalištu (NN, br. 144/12. i 158/13.) podaci od 2013. uključuju osobe koje su napustile prebivalište u trajanju duljem od godinu dana radi privremenog odlaska izvan Republike Hrvatske i svoj su privremeni odlazak prijavile Ministarstvu unutarnjih poslova.

 

Definicije i objašnjenja

Migracija ili preseljavanje stanovništva označuje prostornu pokretljivost stanovništva.

Migrant je osoba koja sudjeluje u procesu prostorne pokretljivosti stanovništva (doseljenik, odseljenik).

Unutarnja migracija stanovništva podrazumijeva preseljenje osoba unutar Republike Hrvatske.

Vanjska migracija stanovništva podrazumijeva preseljenje osoba iz jedne države u drugu.

Statistika unutarnje migracije stanovništva prikuplja i obrađuje podatke o tijekovima migracije stanovništva unutar zemlje, tj. o broju i strukturi osoba koje su promijenile mjesto stanovanja unutar Republike Hrvatske u određenoj kalendarskoj godini.

Statistika vanjske migracije stanovništva prikuplja i obrađuje podatke o tijekovima vanjske migracije, tj. o broju i strukturi osoba koje su promijenile uobičajenu državu stanovanja u određenoj kalendarskoj godini.

Prebivalište je, prema članku 2. Zakona o prebivalištu, određeno kao mjesto i adresa u Republici Hrvatskoj na kojoj se osoba trajno nastanila radi ostvarivanja svojih prava i obveza vezanih za životne interese, kao što su obiteljski, profesionalni, ekonomski, socijalni, kulturni i drugi interesi.

Boravište je, prema članku 2. Zakona o prebivalištu, mjesto i adresa u Republici Hrvatskoj gdje osoba privremeno boravi, ali se na toj adresi nije trajno nastanila.

Državljanstvo se definira kao stalan pravni odnos pojedine osobe s državom koja pojedincu priznaje poseban pravni status. Hrvatsko državljanstvo, prema Zakonu o hrvatskom državljanstvu (NN, br. 53/91., 70/91., 28/92., 113/93., 4/94., 130/11., 110/15. i 102/19.), stječe se podrijetlom, rođenjem na teritoriju Republike Hrvatske, prirođenjem i po međunarodnim ugovorima. Hrvatsko državljanstvo prestaje otpustom, odricanjem i po međunarodnim ugovorima.

Stranac je, prema članku 2. Zakona o strancima, osoba koja nije hrvatski državljanin, a ima državljanstvo države članice Europskoga gospodarskog prostora (u nastavku teksta: EGP), Švicarske Konfederacije, državljanstvo treće zemlje ili je osoba bez državljanstva.

Državljanin države članice EGP-a jest osoba koja ima državljanstvo jedne od država članica EGP-a (Europska unija, Lihtenštajn, Norveška i Island).

Državljanin treće zemlje jest osoba koja nema državljanstvo države članice EGP-a ili Švicarske Konfederacije.

Privremeni boravak, prema članku 47. Zakona o strancima, odobrava se državljaninu treće zemlje koji namjerava boraviti ili boravi u Republici Hrvatskoj za svrhe:

  1. spajanja obitelji
  2. srednjoškolskog obrazovanja i studiranja
  3. istraživanja
  4. humanitarnog razloga
  5. životnog partnerstva
  6. rada
  7. rada raspoređenog radnika.

Iznimno, državljaninu treće zemlje može se odobriti privremeni boravak i za druge svrhe do godine dana. Prema članku 52. Zakona o strancima, odobrenje za privremeni boravak izdaje se na rok važenja do godine dana.

Prema članku 15. Zakona o državljanima država članica Europskoga gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji, državljanin države članice EGP-a koji namjerava boraviti dulje od tri mjeseca u Republici Hrvatskoj dužan je prijaviti privremeni boravak.

Stalni boravak, prema članku 92. Zakona o strancima, može se odobriti državljaninu treće zemlje koji do dana podnošenja zahtjeva u Republici Hrvatskoj ima neprekidno pet godina zakoniti boravak, što uključuje odobren privremeni boravak, azil ili supsidijarnu zaštitu.

Prema članku 27. Zakona o državljanima država članica Europskoga gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji, državljanin države članice EGP-a ima pravo na stalni boravak nakon pet godina neprekidnoga zakonitog boravka u Republici Hrvatskoj.

U iznimnim slučajevima stranci imaju pravo na stalni boravak i prije pet godina neprekidnoga zakonitog boravka (iznimke su propisane zakonom).

Migracijski saldo stanovništva (neto migracija) jest razlika broja doseljenih i broja odseljenih danog područja ili države u određenom razdoblju. Ako je broj doseljenih veći od broja odseljenih, riječ je o pozitivnome migracijskom saldu, odnosno mehaničkom rastu broja stanovnika. Ako je više odseljenih nego doseljenih, riječ je o negativnome migracijskom saldu, odnosno mehaničkom padu broja stanovnika danog područja ili države.

Saldo ukupne migracije stanovništva pojedine županije izračunan je kao razlika ukupnog broja doseljenih iz druge županije i inozemstva i ukupnog broja odseljenih iz te županije u druge županije i inozemstvo.

Starost migranata iskazuje se prema navršenim godinama života u trenutku preseljenja. Svaka starosna skupina obuhvaća osobe koje su navršile godine života unutar granica intervala. Tako su, npr. u skupini od 15 do 19 godina obuhvaćene osobe koje su navršile 15 i više godina, ali još nisu navršile 20 godina života.

 

Teritorijalni ustroj

Podaci su prikazani po teritorijalnom ustroju prema Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 86/06.) sa stanjem 31. prosinca 2020.

 

Kratice  
   
EGP Europski gospodarski prostor
EZ Europska zajednica
NN Narodne novine
SAD Sjedinjene Američke Države
UN Ujedinjeni narodi
   
Znakovi  
   
- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić-Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredila:
Grozdana Stolnik


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti