Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 02. ožujka 2022.
RAD-2021-2-6/4

ISSN 1334-0557

ZAPOSLENI PO ŽUPANIJAMA U ČETVRTOM TROMJESEČJU 2021.

Podaci o zaposlenima u pravnim osobama po županijama dobiveni su obradom podataka iz obrasca JOPPD. Obrada je provedena prema pretežitoj djelatnosti NKD-a 2007. i mjestu prebivališta/boravišta. Stoga podaci po djelatnostima nisu usporedivi s dosad objavljenim mjesečnim podacima.

U prosincu 2021. najviše ukupno zaposlenih bilo je u Gradu Zagrebu, 394 216, što čini 22,2% od ukupnog broja zaposlenih u Republici Hrvatskoj. Najmanje zaposlenih bilo je u Ličko-senjskoj županiji, 15 974, što je 1,0% od ukupnog broja zaposlenih u Republici Hrvatskoj. Najviše zaposlenih žena bilo je u Gradu Zagrebu, 176 105, što je 23,7%, a najmanje u Ličko-senjskoj županiji, 7 204, što je 1,0% od ukupnog broja zaposlenih žena u Republici Hrvatskoj.

U prosincu 2021. u odnosu na prosinac 2020. broj zaposlenih u pravnim osobama porastao je u 20 županija, a najviše u Istarskoj županiji, za 3,2%. Broj zaposlenih žena u pravnim osobama porastao je u 20 županija, a najviše u Ličko-senjskoj i Dubrovačko-neretvanskoj županiji, za po 3,7%.

Za razdoblje od listopada do prosinca 2021. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine porast broja zaposlenih u pravnim osobama ostvaren je u svim županijama, a najviše u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, za 4,1%.

Broj zaposlenih žena u pravnim osobama porastao je u svim županijama, u rasponu od 0,5% u Gradu Zagrebu do 5,2% u
Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

Stopa registrirane nezaposlenosti u prosincu 2021. najveća je bila u Osječko-baranjskoj županiji, 13,6%, što je za 6,2 postotna boda više od registrirane stope nezaposlenosti u Republici Hrvatskoj. Najmanja je bila u Varaždinskoj županiji, 2,8%, što je za 4,6 postotnih bodova manje od registrirane stope nezaposlenosti u Republici Hrvatskoj. Najveća stopa registrirane nezaposlenosti za žene bila je u Brodsko-posavskoj i Osječko-baranjskoj županiji, za po 17,3%, što je za 8,6 postotnih bodova više od registrirane stope nezaposlenosti za žene u Republici Hrvatskoj. Najmanja je bila u Varaždinskoj županiji, 3,2%, što je za 5,5 postotnih bodova niže od registrirane stope nezaposlenosti za žene u Republici Hrvatskoj.

Detaljne podatke prema djelatnostima možete preuzeti na poveznici Statistika u nizu.

1. AKTIVNO STANOVNIŠTVO PREMA ADMINISTRATIVNIM IZVORIMA PO ŽUPANIJAMA I SPOLU U 2021.

Županija Aktivno stanovništvo1) Ukupno zaposleni1)2) Nezaposleni Stopa registrirane nezaposlenosti, %1)
X. XI. XII. X. XI. XII. X. XI. XII. X. XI. XII.
Republika Hrvatska 1 705 188 1 698 138 1 699 367 1 581 743 1 572 437 1 573 652  123 445  125 701  125 715 7,2 7,4 7,4
žene  810 870  807 553  814 002  742 292  737 191  743 339  68 578  70 362  70 663 8,5 8,7 8,7
Zagrebačka  135 631  135 891  136 369  130 010  130 513  131 355  5 621  5 378  5 014 4,1 4,0 3,7
žene  62 969  63 032  63 774  60 063  60 243  61 137  2 906  2 789  2 637 4,6 4,4 4,1
Krapinsko-zagorska  53 676  53 733  54 015  51 539  51 694  51 951  2 137  2 039  2 064 4,0 3,8 3,8
žene  24 123  24 228  24 512  22 955  23 088  23 339  1 168  1 140  1 173 4,8 4,7 4,8
Sisačko-moslavačka  59 009  58 933  58 943  51 851  51 871  52 003  7 158  7 062  6 940 12,1 12,0 11,8
žene  27 272  27 246  27 413  23 291  23 245  23 483  3 981  4 001  3 930 14,6 14,7 14,3
Karlovačka  46 000  46 092  46 254  43 431  43 506  43 645  2 569  2 586  2 609 5,6 5,6 5,6
žene  21 215  21 275  21 498  19 680  19 708  19 906  1 535  1 567  1 592 7,2 7,4 7,4
Varaždinska  71 410  71 690  71 862  69 219  69 630  69 839  2 191  2 060  2 023 3,1 2,9 2,8
žene  33 103  33 287  33 512  31 948  32 191  32 456  1 155  1 096  1 056 3,5 3,3 3,2
Koprivničko-križevačka  40 296  40 453  40 508  38 618  38 794  38 818  1 678  1 659  1 690 4,2 4,1 4,2
žene  18 187  18 233  18 364  17 337  17 371  17 497   850   862   867 4,7 4,7 4,7
Bjelovarsko-bilogorska  39 942  39 780  39 880  36 683  36 441  36 455  3 259  3 339  3 425 8,2 8,4 8,6
žene  18 356  18 297  18 467  16 675  16 495  16 666  1 681  1 802  1 801 9,2 9,8 9,8
Primorsko-goranska  122 257  121 166  120 479  114 470  113 307  113 017  7 787  7 859  7 462 6,4 6,5 6,2
žene  59 034  58 499  58 407  54 720  54 153  54 236  4 314  4 346  4 171 7,3 7,4 7,1
Ličko-senjska  17 831  17 582  17 621  16 373  16 034  15 974  1 458  1 548  1 647 8,2 8,8 9,3
žene  8 134  8 023  8 097  7 367  7 184  7 204   767   839   893 9,4 10,5 11,0
Virovitičko-podravska  27 784  27 450  28 026  24 043  23 819  24 251  3 741  3 631  3 775 13,5 13,2 13,5
žene  12 723  12 474  12 942  10 562  10 396  10 797  2 161  2 078  2 145 17,0 16,7 16,6
Požeško-slavonska  24 656  24 600  24 874  22 349  22 296  22 414  2 307  2 304  2 460 9,4 9,4 9,9
žene  11 180  11 138  11 347  9 714  9 658  9 758  1 466  1 480  1 589 13,1 13,3 14,0
Brodsko-posavska  51 084  50 884  50 811  44 777  44 600  44 698  6 307  6 284  6 113 12,3 12,3 12,0
žene  22 546  22 400  22 468  18 572  18 401  18 579  3 974  3 999  3 889 17,6 17,9 17,3
Zadarska  65 201  64 226  63 991  61 714  60 420  60 209  3 487  3 806  3 782 5,3 5,9 5,9
žene  31 195  30 745  30 847  29 308  28 652  28 730  1 887  2 093  2 117 6,0 6,8 6,9
Osječko-baranjska  112 189  111 940  112 117  97 039  96 700  96 832  15 150  15 240  15 285 13,5 13,6 13,6
žene  53 396  53 193  53 662  44 263  43 986  44 395  9 133  9 207  9 267 17,1 17,3 17,3
Šibensko-kninska  38 836  38 346  38 104  34 875  34 006  33 651  3 961  4 340  4 453 10,2 11,3 11,7
žene  18 512  18 379  18 373  16 473  16 113  16 017  2 039  2 266  2 356 11,0 12,3 12,8
Vukovarsko-srijemska  55 002  55 082  55 175  48 715  48 482  48 447  6 287  6 600  6 728 11,4 12,0 12,2
žene  25 336  25 258  25 497  21 248  20 993  21 144  4 088  4 265  4 353 16,1 16,9 17,1
Splitsko-dalmatinska  187 422  185 463  185 689  164 717  161 664  161 206  22 705  23 799  24 483 12,1 12,8 13,2
žene  91 414  90 702  91 932  79 135  77 722  78 521  12 279  12 980  13 411 13,4 14,3 14,6
Istarska  96 083  94 158  93 241  92 756  90 621  89 568  3 327  3 537  3 673 3,5 3,8 3,9
žene  45 120  44 205  43 955  43 460  42 370  42 035  1 660  1 835  1 920 3,7 4,2 4,4
Dubrovačko-neretvanska  53 803  53 473  52 761  49 510  48 262  47 042  4 293  5 211  5 719 8,0 9,7 10,8
žene  25 069  25 122  24 997  22 680  22 255  21 844  2 389  2 867  3 153 9,5 11,4 12,6
Međimurska  44 270  43 703  44 304  42 342  41 851  42 464  1 928  1 852  1 840 4,4 4,2 4,2
žene  20 211  19 706  20 400  19 137  18 663  19 374  1 074  1 043  1 026 5,3 5,3 5,0
Grad Zagreb  362 331  362 932  363 746  346 237  347 365  349 216  16 094  15 567  14 530 4,4 4,3 4,0
žene  181 674  182 001  183 422  173 603  174 194  176 105  8 071  7 807  7 317 4,4 4,3 4,0

1) Privremeni podatak
2) Nisu iskazani strani radnici. Vidi Metodološka objašnjenja.

2. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PO ŽUPANIJAMA I SPOLU U 2021.

Županija Zaposleni u pravnim osobama1)2) Indeksi1)
X. XI. XII. X.-XII. X. 2021.
X. 2020.
XI. 2021.
XI. 2020.
XII. 2021.
XII. 2020.
X.-XII. 2021.
X.-XII. 2020.
Republika Hrvatska 1 368 324 1 361 473 1 364 713 1 364 837 101,8 101,6 101,2 101,5
žene  653 621  649 836  656 696  653 384 102,4 102,2 101,8 102,1
Zagrebačka  116 543  117 047  118 014  117 201 101,6 101,8 101,7 101,7
žene  54 521  54 711  55 641  54 958 101,9 102,1 102,3 102,1
Krapinsko-zagorska  44 289  44 403  44 713  44 468 101,0 100,8 100,4 100,8
žene  20 222  20 334  20 601  20 386 101,8 102,1 101,5 101,8
Sisačko-moslavačka  45 149  45 164  45 332  45 215 101,0 101,1 101,5 101,2
žene  20 359  20 320  20 581  20 420 102,2 101,8 101,6 101,9
Karlovačka  37 640  37 758  37 928  37 775 101,6 101,8 101,6 101,7
žene  16 963  17 029  17 242  17 078 102,7 103,3 102,8 102,9
Varaždinska  60 239  60 626  60 864  60 576 101,0 101,2 100,7 101,0
žene  28 375  28 625  28 896  28 632 101,1 101,5 100,8 101,1
Koprivničko-križevačka  32 619  32 802  32 852  32 758 101,1 101,5 101,3 101,3
žene  14 821  14 874  14 994  14 896 102,5 102,9 102,5 102,7
Bjelovarsko-bilogorska  30 858  30 634  30 697  30 730 101,7 101,5 100,4 101,2
žene  14 279  14 108  14 280  14 222 104,2 103,5 102,6 103,4
Primorsko-goranska  97 455  96 555  96 451  96 820 101,2 101,2 101,1 101,1
žene  47 930  47 486  47 639  47 685 102,0 102,1 102,0 102,0
Ličko-senjska  13 544  13 266  13 252  13 354 103,5 103,0 102,3 102,9
žene  6 258  6 114  6 147  6 173 105,7 105,2 103,7 104,8
Virovitičko-podravska  18 833  18 607  19 139  18 860 100,6 99,8 100,6 100,3
žene  8 503  8 347  8 769  8 540 102,8 101,8 103,0 102,5
Požeško-slavonska  18 748  18 677  18 807  18 744 101,8 101,8 101,8 101,8
žene  8 366  8 314  8 422  8 367 101,2 100,8 100,3 100,8
Brodsko-posavska  37 847  37 645  37 769  37 754 102,7 101,8 101,3 101,9
žene  15 732  15 563  15 747  15 681 104,2 102,2 101,5 102,6
Zadarska  51 107  50 057  50 005  50 390 102,8 102,5 101,7 102,4
žene  25 092  24 552  24 710  24 785 103,7 103,7 102,9 103,4
Osječko-baranjska  84 008  83 717  83 968  83 898 101,2 100,7 100,4 100,8
žene  38 879  38 575  39 012  38 822 102,5 101,3 101,1 101,6
Šibensko-kninska  28 931  28 279  27 992  28 401 103,5 103,7 101,9 103,0
žene  14 113  13 864  13 824  13 934 104,0 105,3 103,2 104,2
Vukovarsko-srijemska  40 584  40 292  40 345  40 407 101,7 100,8 99,7 100,7
žene  18 023  17 741  17 919  17 894 103,1 100,6 99,2 100,9
Splitsko-dalmatinska  139 295  137 074  136 935  137 768 103,2 103,0 102,1 102,8
žene  68 712  67 741  68 638  68 364 104,1 104,1 103,5 103,9
Istarska  75 728  74 019  73 167  74 305 104,2 104,4 103,2 103,9
žene  36 675  35 849  35 597  36 040 104,8 105,2 103,5 104,5
Dubrovačko-neretvanska  41 548  40 740  39 715  40 668 104,9 104,8 102,6 104,1
žene  19 736  19 535  19 217  19 496 105,6 106,2 103,7 105,2
Međimurska  37 857  37 358  38 021  37 745 101,6 99,8 100,7 100,7
žene  17 251  16 768  17 487  17 169 102,0 98,5 101,3 100,6
Grad Zagreb  315 027  316 192  318 150  316 456 100,6 100,7 100,7 100,7
žene  158 710  159 276  161 217  159 734 100,4 100,5 100,6 100,5
Strani   475   561   597   544 79,4 91,8 97,1 89,5
žene   101   110   116   109 92,7 101,9 111,5 101,9

1) Privremeni podatak

2) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori podataka

Ukupno zaposlene čine osobe koje su zaposlene u pravnim osobama, u obrtu i slobodnim profesijama te osiguranici poljoprivrednici.

Podaci o zaposlenima u pravnim osobama dobiveni su obradom podataka iz Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (obrazac JOPPD), koje se primjenjuje od 1. siječnja 2014.

Obveznici dostavljanja obrasca JOPPD jesu isplatitelji svih vrsta dohodaka za koje je propisima o porezu na dohodak propisana obveza obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku.

Podaci o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obrađuju se na temelju matične evidencije o osiguranicima mirovinskog osiguranja, a preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Podaci o zaposlenim osiguranicima poljoprivrednicima preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Broj nezaposlenih preuzima se od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Obuhvat i usporedivost

Istraživanjem o zaposlenima u pravnim osobama obuhvaćeni su zaposleni koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena.

Strani radnici su zaposleni u pravnim osobama na teritoriju Republike Hrvatske, a nemaju prebivalište/boravište u Republici Hrvatskoj.

Istraživanjem o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obuhvaćeni su vlasnici i zaposlenici prijavljeni službama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Podaci su iskazani prema pretežitoj, glavnoj djelatnosti NKD-a 2007., dok su dosad objavljeni mjesečni podaci bili iskazani prema ''čistoj'' djelatnosti. To znači da je obrada, uz glavnu djelatnost, provedena i po sporednim djelatnostima, stoga podaci po djelatnostima nisu usporedivi s dosad objavljenim mjesečnim podacima.

Podaci su iskazani prema mjestu prebivališta/ boravišta po teritorijalnom ustroju prema Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 86/06., 125/06., 16/07., 95/08., 46/10., 145/10., 37/13., 44/13., 45/13. i 110/15.).

Definicije

Zaposleni su sve osobe koje su zasnovale radni odnos s poslodavcem, na određeno ili neodređeno vrijeme, neovisno o duljini radnog vremena i vlasništvu pravne osobe.

Stopa registrirane nezaposlenosti izračunava se kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

Kratice  
   
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredila:
Katarina Litva i Domagoj Dujmović


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti