Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 27. rujna 2021.
GRAD-2021-2-1

ISSN 1334-0557

ZAVRŠENE ZGRADE I STANOVI U 2020.

 

U 2020. završeno je 5 745 zgrada. Od toga je 79,7% stambenih zgrada i 20,3% nestambenih zgrada.

Površina završenih zgrada iznosila je 2 465 305 m2, što je za 4,0% manje nego u 2019.

Ukupno je završeno 11 957 novih stanova s prosječnom korisnom površinom od 93,2 m2.

Prema vrsti radova, pretežan broj stanova (92,0%) sagrađen je kao novogradnja, 7,3% dogradnjom/nadogradnjom postojećih zgrada, a 0,7% prenamjenom nestambenog prostora u stan.

1. ZAVRŠENE ZGRADE I STANOVI U 2019. I 2020.

  Završene zgrade Završeni stanovi
ukupno stambene zgrade nestambene zgrade broj stanova korisna površina, m2
broj površina, m2 broj površina, m2 broj površina, m2
2019. 5 521 2 567 133 4 316 1 429 644 1 205 1 137 489 11 726 1 064 667
2020. 5 745 2 465 305 4 580 1 523 748 1 165 941 557 11 957 1 113 972
Indeksi
2020.
2019.
104,1 96,0 106,1 106,6 96,7 82,8 102,0 104,6

G-1. STRUKTURA POVRŠINE ZAVRŠENIH ZGRADA PREMA VRSTI ZGRADA I RADOVA U 2020.

2. ZAVRŠENE ZGRADE I STANOVI PREMA VRSTI ZGRADE, VRSTI RADOVA I VRSTI INVESTITORA U 2020.

  Završene zgrade Završeni stanovi
broj površina, m2 volumen, m3 broj stanova korisna površina, m2 prosječna korisna površina, m2
Ukupno 5 745 2 465 305 8 955 391 11 957 1 113 972 93,2
Prema vrsti zgrade            
Stambene zgrade  4 580 1 523 748 4 623 951 11 823 1 102 413 93,2
Nestambene zgrade 1 165 941 557 4 331 440 134 11 559 86,3
Prema vrsti radova            
Novogradnja 4 923 2 165 087 7 788 249 11 001 1 024 856 93,2
Dogradnja i nadogradnja 822 300 218 1 167 142 877 82 080 93,6
Prenamjena nestambenog prostora u stambeni 79 7 036 89,1
Prema vrsti investitora            
Fizičke osobe 4 456 1 113 534 3 526 510 6 761 727 572 107,6
Tijela državne vlasti i uprave i lokalne uprave i samouprave 249 172 145 656 271 61 4 264 69,9
Ostale pravne osobe 1 040 1 179 626 4 772 610 5 135 382 136 74,4

G-2. STRUKTURA POVRŠINE ZAVRŠENIH ZGRADA PREMA VRSTI INVESTITORA U 2020.

G-3. STRUKTURA BROJA ZAVRŠENIH STANOVA PREMA VRSTI INVESTITORA U 2020.

3. BROJ I GRAĐEVINSKA VELIČINA ZAVRŠENIH ZGRADA PREMA VRSTI ZGRADE I VRSTI RADOVA U 2020.

  Završene zgrade
broj zgrada površina, m2 volumen, m3
Ukupno 5 745 2 465 305 8 955 391
Nove zgrade 4 923 2 165 087 7 788 249
Stambene zgrade 3 956 1 414 725 4 300 180
S 1 stanom 2 487 516 246 1 577 395
S 2 stana 449 122 656 364 598
S 3 i više stanova 1 018 771 364 2 343 229
Zgrade za stanovanje zajednica 2 4 459 14 958
Nestambene zgrade 967 750 362 3 488 069
Hoteli i slične zgrade 108 109 975 373 908
Uredske zgrade 28 33 872 105 006
Zgrade za trgovinu na veliko i malo 81 108 011 561 135
Zgrade za promet i komunikacije1) 109 34 409 147 774
Industrijske zgrade i skladišta 220 211 624 1 142 464
Zgrade za kulturno-umjetničku djelatnost i zabavu, obrazovanje, bolnice i ostale zgrade za zdravstvenu zaštitu 102 89 842 348 659
Ostale nestambene zgrade2) 319 162 629 809 123
Dogradnja i nadogradnja3) 822 300 218 1 167 142
Stambene zgrade 624 109 023 323 771
Nestambene zgrade 198 191 195 843 371

1) Od ukupnog broja zgrada obuhvaćenih ovom skupinom, najveći je udio garaža (103 zgrade s površinom od 20 655 m²), i to privatnih uz obiteljske kuće te javne garaže.
2) Ova skupina obuhvaća zgrade za poljoprivrednu djelatnost, zgrade za vjerske obrede itd.
3) Radovi kojima se dobivaju nove uporabne cjeline uz postojeće zgrade (novi stanovi, poslovni i drugi prostori) ili na njima.

4. ZAVRŠENI STANOVI PREMA VRSTI ZGRADE, VRSTI GRADNJE I BROJU SOBA U 2020.

  Broj stanova Korisna površina, m2 Stanovi prema broju soba
1-sobni 2-sobni 3-sobni 4-sobni 5-sobni 6-sobni 7-sobni 8-sobni i višesobni
Ukupno 11 957 1 113 972 1 029 3 470 3 197 2 556 1 006 537 104 58
Stanovi u novim zgradama 11 001 1 024 856 881 3 252 2 939 2 342 931 506 99 51
Stambene zgrade 10 870 1 013 566 857 3 227 2 893 2 317 924 503 98 51
S 1 stanom 2 487 386 442 36 157 339 732 653 436 88 46
S 2 stana 893 92 735 50 200 238 265 102 33 3 2
S 3 i više stanova 7 490 534 389 771 2 870 2 316 1 320 169 34 7 3
Nestambene zgrade 131 11 290 24 25 46 25 7 3 1
Stanovi dobiveni dogradnjom i nadogradnjom 877 82 080 137 205 224 202 70 29 4 6
Stanovi dobiveni prenamjenom nestambenog prostora u stambeni 79 7 036 11 13 34 12 5 2 1 1

G-4. STRUKTURA POVRŠINE ZAVRŠENIH STANOVA PREMA BROJU SOBA U 2020.

5. ZAVRŠENI STANOVI PREMA OPREMLJENOSTI U 2020.

  Broj stanova Stanovi s instalacijama Stanovi s pomoćnim prostorijama
vodovoda kanalizacije centralnoga grijanja dizala1) kuhinjom većom od 4 m2 kuhinjom manjom od 4 m2 zahodom kupaonicom
Ukupno 11 957 11 957 11 957 5 874 2 947 11 538 419 11 957 11 957
Stanovi u novim zgradama 11 001 11 001 11 001 5 524 2 944 10 649 352 11 001 11 001
Stambene zgrade 10 870 10 870 10 870 5 453 2 920 10 518 352 10 870 10 870
S 1 stanom 2 487 2 487 2 487 1 056 3 2 435 52 2 487 2 487
S 2 stana 893 893 893 267 875 18 893 893
S 3 i više stanova 7 490 7 490 7 490 4 130 2 917 7 208 282 7 490 7 490
Nestambene zgrade 131 131 131 71 24 131 131 131
Stanovi dobiveni dogradnjom i nadogradnjom 877 877 877 298 819 58 877 877
Stanovi dobiveni prenamjenom nestambenog prostora u stambeni 79 79 79 52 3 70 9 79 79

1) Završeni stanovi u zgradama s osobnim dizalom

G-5. OPREMLJENOST ZAVRŠENIH STANOVA INSTALACIJAMA I POMOĆNIM PROSTORIJAMA U 2020.

6. BROJ I GRAĐEVINSKE VELIČINE ZAVRŠENIH ZGRADA PO ŽUPANIJAMA U 2020.

Županija Zgrade
ukupno stambene nestambene
broj površina, m2 volumen, m3 broj površina, m2 volumen, m3 broj površina, m2 volumen, m3
Republika Hrvatska 5 745 2 465 305 8 955 391 4 580 1 523 748 4 623 951 1 165 941 557 4 331 440
Zagrebačka  368 148 917 597 162 277 79 674 240 505 91 69 243 356 657
Krapinsko-zagorska  151 51 439 214 639 96 22 218 70 544 55 29 221 144 095
Sisačko-moslavačka  79 25 498 103 472 34 7 785 24 814 45 17 713 78 658
Karlovačka  107 38 637 123 857 64 17 538 50 177 43 21 099 73 680
Varaždinska  214 76 515 302 831 146 33 639 102 725 68 42 876 200 106
Koprivničko-križevačka  149 39 395 155 849 82 20 253 63 384 67 19 142 92 465
Bjelovarsko-bilogorska  158 61 354 293 206 83 18 584 56 536 75 42 770 236 670
Primorsko-goranska  384 156 327 565 077 353 116 833 361 957 31 39 494 203 120
Ličko-senjska  215 63 175 224 926 151 30 416 92 640 64 32 759 132 286
Virovitičko-podravska  107 32 977 128 026 59 12 727 39 474 48 20 250 88 552
Požeško-slavonska  88 75 626 311 255 52 12 276 38 528 36 63 350 272 727
Brodsko-posavska  164 42 370 168 324 118 21 477 67 267 46 20 893 101 057
Zadarska  816 293 022 868 512 764 242 670 675 361 52 50 352 193 151
Osječko-baranjska  297 109 667 527 946 206 43 804 137 095 91 65 863 390 851
Šibensko-kninska  120 38 307 117 499 114 35 815 107 644 6 2 492 9 855
Vukovarsko-srijemska  178 69 061 302 259 119 18 992 59 614 59 50 069 242 645
Splitsko-dalmatinska  582 263 313 873 883 525 184 456 572 273 57 78 857 301 610
Istarska  765 275 453 1 007 808 687 189 767 573 344 78 85 686 434 464
Dubrovačko-neretvanska  195 90 216 271 719 164 54 147 164 119 31 36 069 107 600
Međimurska  252 121 471 471 397 172 63 775 196 152 80 57 696 275 245
Grad Zagreb 356 392 565 1 325 744 314 296 902 929 798 42 95 663 395 946

7. ZAVRŠENI STANOVI PREMA BROJU SOBA PO ŽUPANIJAMA U 2020.

Županija Broj stanova Korisna površina, m2 Stanovi prema broju soba
1-sobni 2-sobni 3-sobni 4-sobni 5-sobni 6-sobni 7-sobni 8-sobni i višesobni
Republika Hrvatska 11 957 1 113 972 1 029 3 470 3 197 2 556 1 006 537 104 58
Prema načinu uporabe                    
Stanovi za stalno stanovanje 11 871 1 106 012 1 013 3 446 3 180 2 537 1 000 534 103 58
Stanovi za odmor 86 7 960 16 24 17 19 6 3 1
Zagrebačka  529 59 977 6 56 156 162 80 49 11 9
Krapinsko-zagorska  151 16 272 4 34 37 40 21 12 2 1
Sisačko-moslavačka  61 5 208 2 10 33 8 7 1
Karlovačka  135 10 956 22 46 35 15 12 4 1
Varaždinska  184 25 953 7 14 17 54 54 31 4 3
Koprivničko-križevačka  141 14 923 3 24 28 49 25 7 2 3
Bjelovarsko-bilogorska  157 13 874 6 39 62 26 14 7 3
Primorsko-goranska  852 84 053 95 242 175 230 77 28 3 2
Ličko-senjska  292 24 765 28 74 114 50 13 11 2
Virovitičko-podravska  86 9 603 5 9 24 24 14 5 4 1
Požeško-slavonska  81 8 743 1 9 20 36 9 4 2
Brodsko-posavska  136 16 832 3 14 31 32 31 17 6 2
Zadarska  2 123 181 984 307 850 442 337 95 81 10 1
Osječko-baranjska  301 33 278 8 51 77 92 46 20 5 2
Šibensko-kninska  258 28 351 21 78 63 44 18 29 2 3
Vukovarsko-srijemska  123 14 608 13 34 38 22 11 4 1
Splitsko-dalmatinska  1 548 130 154 241 578 389 217 76 37 3 7
Istarska  1 313 145 591 141 302 284 303 179 87 10 7
Dubrovačko-neretvanska  407 43 441 27 49 139 125 34 19 9 5
Međimurska  431 48 828 8 74 95 130 70 43 9 2
Grad Zagreb 2 648 196 578 94 904 942 544 109 34 12 9

G-6. POVRŠINA ZAVRŠENIH ZGRADA PREMA VRSTI (NAMJENI) ZGRADA PO ŽUPANIJAMA U 2020.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

U ovom Priopćenju iskazani su podaci prikupljeni Godišnjim izvještajem o završenim zgradama i stanovima (obrazac GRAĐ-10). Taj izvještaj ispunjavaju popisivači na temelju obilaska područja županije u tijeku kojega se utvrđuje koje su zgrade i stanovi završeni u izvještajnoj godini. Popis se obavlja preko upravnih tijela velikih gradova, Grada Zagreba i županija, nadležnih za upravne poslove graditeljstva (u nastavku teksta: nadležno upravno tijelo) ovlaštenih za izdavanje akata na temelju kojih se može graditi. Osnova za obilazak terena jest adresar sastavljen na temelju podataka o izdanim građevinskim dozvolama.

Obuhvat i usporedivost

Do 2002. podaci o ukupnom broju završenih zgrada i stanova prikupljali su se iz dvaju izvora: podataka o gradnji u režiji privatnih vlasnika na temelju dokumentacije mjerodavnih tijela graditeljstva u županijama i dokumentacije izvođača radova (pravnih osoba) s pet i više zaposlenih. Zbog sve slabije metodološke usklađenosti i mogućnosti kontrole obuhvata iz različitih izvora podataka za 2002. prvi je put uvedeno novo istraživanje, kojim se svi podaci o završenim zgradama i stanovima prate iz jednog izvora, odnosno prema istoj metodologiji.

Podaci o vrstama građevina i radova razvrstani su prema Nacionalnoj klasifikaciji vrsta građevina – NKVG (Metodološke upute br. 41, ISBN 953-6667-33-9, Državni zavod za statistiku, 2002.). Ta klasifikacija usklađena je s klasifikacijom koju propisuje Statistički ured Europske unije (Classification of Types of Constructions – CC, final version, Eurostat 1997).

Podaci o stanovima prikupljeni su prema metodologiji koja se primjenjuje u popisima stanovništva, kućanstava i stanova te je usklađena s Preporukama Konferencije europskih statističara za popise stanovništva i stanova 2010. godine, UNECE/Eurostat, Ujedinjeni narodi, New York i Ženeva, 2006. (Conference of European Statisticians Recommendations for the 2010 Censuses of Population and Housing, UNECE/Eurostat, UN, New York and Geneva, 2006).

Definicije

Zgrade su stalne građevine koje imaju krovište i vanjske zidove. Sagrađene su kao samostalne uporabne cjeline koje pružaju zaštitu od vremenskih i drugih vanjskih utjecaja, a namijenjene su stanovanju, obavljanju neke djelatnosti ili smještaju i čuvanju životinja, robe, opreme za različite proizvodne i uslužne djelatnosti itd.

U ovom istraživanju zgradama se smatraju i građevine koje imaju krov, ali nemaju (sve) zidove (npr. nadstrešnice za vozila i na skladišnim prostorima) te građevine koje su pretežno ili potpuno smještene ispod površine zemlje (npr. skloništa, podzemne garaže, prodavaonice i drugi poslovni prostori u pothodnicima).

Stambene zgrade jesu građevine u kojima je 50% ili više ukupne korisne podne površine zgrade namijenjeno za stambene svrhe.

Nestambene zgrade jesu građevine koje nemaju stambene površine ili je manje od 50% ukupne korisne podne površine zgrade namijenjeno za stambene svrhe.

Površina zgrade jest zbroj površina svih etaža u zgradi koje su obuhvaćene vanjskim zidovima.

Volumen zgrade jest zbroj volumena svih natkrivenih dijelova zgrade, uključujući vanjske zidove.

Novogradnja je gradnja nove građevine na mjestu na kojem prije nije bilo nikakve građevine ili je postojala, ali je uklonjena.

Novogradnjom se smatra i ponovna gradnja od temelja onih zgrada koje su potpuno srušene zbog ratnih razaranja ili su bile toliko oštećene da su se morale potpuno srušiti.

Dogradnja i nadogradnja jesu građevinski radovi kojima se dobivaju nove uporabne cjeline uz postojeće građevine ili na njima, npr. potpuno novi stan ili poslovni prostor.

Ne obuhvaćaju se proširenja postojećih građevina, odnosno uporabnih cjelina, npr. dogradnja pojedinih soba u postojećem stanu ili poslovnom prostoru.

Prenamjena nestambenog prostora u nove stanove jesu građevinski radovi kojima se postojeći prostor u zgradi (npr. tavanski ili podrumski prostor koji dotada nije bio uređen za stanovanje, garaže, prostor u kojem se obavljala neka proizvodna ili uslužna djelatnost) prenamjenjuje u jedan ili više stanova.

Stan je građevinski povezana cjelina namijenjena stanovanju koja se sastoji od jedne ili više soba s pomoćnim prostorijama (kuhinja, smočnica, kupaonica, zahod) ili bez pomoćnih prostorija i koja ima svoj zaseban ulaz izravno s hodnika, stubišta, dvorišta ili ulice.

Korisna površina stana jest podna površina stana mjerena unutar zidova stana.

Stan ima instalacije vodovoda ili centralnoga grijanja ako najmanje u jednoj prostoriji u stanu postoje odgovarajuće instalacije bez obzira na to jesu li vezane za javnu komunalnu mrežu ili neke druge građevine.

Stan ima kupaonicu ako ima posebnu prostoriju u kojoj se nalazi kada ili tuš i u kojoj su uvedene instalacije vodovoda i kanalizacije bez obzira na to jesu li te instalacije već povezane s javnom ili kućnom mrežom ili nisu.

Stan ima zahod ako se on nalazi unutar stana u posebnoj prostoriji ili u kupaonici.

Stanovi za stalno stanovanje jesu stanovi namijenjeni stalnom stanovanju jednog ili više kućanstava i/ili drugih osoba koje u njima privremeno stanuju radi rada, školovanja i sl.

Stanovi za odmor u svemu odgovaraju definiciji stana, a namijenjeni su povremenoj uporabi isključivo za odmor i rekreaciju vlasnika.

U ovom istraživanju način uporabe stana određen je na temelju raspoloživih podataka iz dokumentacije potrebne za izdavanje građevinskih dozvola, odnosno prema podacima koji su se mogli utvrditi pri popisivanju završenog stana. Način uporabe može se mijenjati nekoliko puta u tijeku (građevinskog) trajanja stana, ovisno o potrebama investitora, odnosno (novih) vlasnika. Detaljniji podaci o načinu uporabe stambenog fonda mogu se prikupiti samo u popisima stanovništva i stanova.

 

Kratice

m2 četvorni metar
m3 kubični metar
tis. tisuća
UNECE Ekonomska komisija Ujedinjenih naroda za Europu
Eurostat Statistički ured Europske unije

 

Znakovi

- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Srećko Palej i Nevenka Iljazović


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti