Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 11. ožujka 2022.
VT-2021-1-1/12

ISSN 1334-0557

ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM – privremeni podaci od siječnja do prosinca 2021. i za siječanj 2022.

Ukupan izvoz Republike Hrvatske od siječnja do prosinca 2021., prema privremenim podacima, iznosio je 143,7 milijardi kuna. Istodobno je uvoz iznosio 213,0 milijardi kuna. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 69,3 milijarde kuna.

Pokrivenost uvoza izvozom od siječnja do prosinca 2021. bila je 67,5%.

Ukupan izvoz Republike Hrvatske za siječanj 2022., prema Prvim rezultatima, iznosio je 12,3 milijarde kuna, dok je uvoz iznosio 18,8 milijardi kuna. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 6,6 milijardi kuna.

Pokrivenost uvoza izvozom za siječanj 2022., prema Prvim rezultatima, bila je 65,1%.

G-1. ROBNA RAZMJENA S INOZEMSTVOM OD PROSINCA 2020. DO PROSINCA 2021.

1. ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

        Izvoz Uvoz Saldo robne razmjene Pokrivenost uvoza izvozom,%
tis. kuna tis. eura tis. USD tis. kuna tis. eura tis. USD tis. kuna tis. eura tis. USD
2020.                                                                  
  I. 8 692 574 1 167 765 1 307 784 14 354 732 1 928 123 2 160 505 -5 662 158 -760 358 -852 721 60,6
  II. 9 642 100 1 296 736 1 433 596 15 974 613 2 148 287 2 372 368 -6 332 513 -851 551 -938 771 60,4
  III. 9 085 255 1 218 932 1 337 010 15 081 224 2 022 993 2 224 423 -5 995 968 -804 061 -887 413 60,2
  IV. 7 233 018 951 188 1 045 538 11 084 784 1 456 943 1 600 553 -3 851 766 -505 755 -555 015 65,3
  V. 7 701 046 1 019 658 1 107 178 12 755 514 1 688 665 1 834 033 -5 054 468 -669 007 -726 855 60,4
  VI. 9 454 773 1 248 128 1 382 143 14 893 298 1 965 354 2 180 074 -5 438 525 -717 226 -797 931 63,5
  VII. 10 387 736 1 374 051 1 545 159 15 511 965 2 051 735 2 303 852 -5 124 229 -677 684 -758 692 67,0
  VIII. 7 647 409 1 020 248 1 210 932 12 660 857 1 689 975 2 005 005 -5 013 448 -669 727 -794 073 60,4
  IX. 10 503 359 1 396 638 1 663 423 14 849 477 1 974 537 2 352 068 -4 346 118 -577 899 -688 645 70,7
  X. 10 947 896 1 451 410 1 700 460 15 530 560 2 058 574 2 411 165 -4 582 664 -607 164 -710 705 70,5
  XI. 10 685 945 1 411 526 1 652 885 14 503 154 1 915 986 2 240 608 -3 817 209 -504 460 -587 723 73,7
  XII. 10 149 643 1 343 482 1 605 172 15 233 085 2 016 696 2 411 484 -5 083 442 -673 214 -806 312 66,6
  I.–XII. 112 130 754 14 899 762 16 991 282 172 433 263 22 917 867 26 096 137 -60 302 509 -8 018 105 -9 104 856 65,0
2021.                                  
  I. 8 536 838 1 132 437 1 388 662 13 091 993 1 736 355 2 130 262 -4 555 154 -603 918 -741 600 65,2
  II. 9 748 615 1 290 425 1 565 258 15 847 140 2 097 436 2 544 221 -6 098 526 -807 011 -978 963 61,5
  III. 12 252 951 1 618 127 1 955 309 18 764 148 2 477 668 2 990 783 -6 511 198 -859 541 -1 035 474 65,3
  IV. 11 833 936 1 564 051 1 843 113 17 300 955 2 286 864 2 690 389 -5 467 020 -722 813 -847 276 68,4
  V. 11 662 434 1 543 357 1 864 848 17 207 699 2 277 460 2 752 362 -5 545 265 -734 103 -887 514 67,8
  VI. 12 312 121 1 638 469 1 998 186 18 465 830 2 457 260 2 996 099 -6 153 709 -818 791 -997 913 66,7
  VII. 11 959 641 1 596 597 1 898 750 18 126 347 2 419 924 2 877 812 -6 166 707 -823 327 -979 062 66,0
  VIII. 9 975 654 1 330 239 1 578 187 16 795 815 2 239 587 2 658 300 -6 820 161 -909 348 -1 080 113 59,4
  IX. 12 639 283 1 687 895 1 992 756 19 125 769 2 554 182 3 016 137 -6 486 486 -866 287 -1 023 382 66,1
  X. 13 652 387 1 822 082 2 120 625 19 276 137 2 572 735 3 011 253 -5 623 750 -750 653 -890 628 70,8
  XI. 14 812 751 1 973 072 2 299 706 19 722 892 2 627 021 3 061 775 -4 910 141 -653 949 -762 069 75,1
  XII. 14 356 303 1 909 518 2 169 111 19 312 842 2 568 467 2 917 911 -4 956 538 -658 949 -748 800 74,3
  I.–XII. 143 742 913 19 106 268 22 674 510 213 037 568 28 314 959 33 647 304 -69 294 655 -9 208 690 -10 972 795 67,5

I. ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U KUNAMA

1. IZVOZ I UVOZ PREMA NKD-u 2007.

tis. kuna

      Izvoz  Uvoz
I. – XII. 2020. I. – XII. 2021. indeksi
I. – XII. 2021.
I. – XII. 2020.
I. – XII. 2020. I. – XII. 2021. indeksi
I. – XII. 2021.
I. – XII. 2020.
    Ukupno 112 130 754 143 742 913 128,2 172 433 263 213 037 568 123,5
A   Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 6 718 621 8 123 422 120,9 5 032 029 5 825 661 115,8
  Rudarstvo i vađenje 4 816 114 8 507 619 176,6 6 308 880 14 733 885 233,5
  Prerađivačka industrija 96 319 233 115 762 687 120,2 156 986 482 185 388 529 118,1
  10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 9 389 692 11 008 257 117,2 16 356 294 19 334 314 118,2
  11 Proizvodnja pića 1 102 346 1 349 626 122,4 1 739 889 1 958 114 112,5
  12 Proizvodnja duhanskih proizvoda 1 221 606 1 204 909 98,6 1 166 894 1 163 173 99,7
  13 Proizvodnja tekstila 1 296 440 1 365 092 105,3 3 395 831 3 114 709 91,7
  14 Proizvodnja odjeće 4 658 229 5 345 870 114,8 8 079 269 8 955 677 110,8
  15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 3 082 250 3 180 854 103,2 4 241 976 4 509 459 106,3
  16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala 5 318 001 6 856 699 128,9 2 483 043 3 084 305 124,2
  17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 2 126 718 2 689 255 126,5 3 790 548 4 346 884 114,7
  18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa 16 751 16 946 101,2 13 983 18 427 131,8
  19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 4 342 651 6 978 146 160,7 5 196 503 9 017 800 173,5
  20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 6 148 757 7 986 372 129,9 14 683 347 18 206 787 124,0
  21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 8 016 273 7 645 365 95,4 12 679 314 12 176 847 96,0
  22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 3 684 170 4 635 271 125,8 7 501 213 9 405 168 125,4
  23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 3 935 803 4 482 056 113,9 3 344 594 3 971 810 118,8
  24 Proizvodnja metala 4 115 896 6 107 366 148,4 9 837 959 15 118 055 153,7
  25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 7 773 835 9 305 975 119,7 6 781 771 8 089 489 119,3
  26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 3 854 896 4 276 151 110,9 10 969 269 12 236 240 111,6
  27 Proizvodnja električne opreme 8 384 056 10 900 015 130,0 9 140 572 11 658 646 127,5
  28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n. 6 846 833 7 996 258 116,8 14 265 415 15 468 008 108,4
  29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 5 016 962 4 751 749 94,7 10 906 504 13 326 521 122,2
  30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 2 893 353 3 980 293 137,6 3 804 759 2 487 789 65,4
  31 Proizvodnja namještaja 1 880 891 2 145 137 114,0 2 579 032 3 056 602 118,5
  32 Ostala prerađivačka industrija 1 212 822 1 555 026 128,2 4 028 502 4 683 707 116,3
D   Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  1 449 404 7 552 074 521,0 2 904 347 5 098 497 175,5
E   Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  1 953 721 3 119 048 159,6 650 877 1 401 130 215,3
J   Informacije i komunikacije  463 319 542 877 117,2 514 990 516 291 100,3
M   Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  487 147 30,2 986 560 56,8
R   Umjetnost, zabava i rekreacija  1 999 3 613 180,8 3 377 3 997 118,4
    Neraspoređeno  407 856 131 425 32,2 31 297 69 019 220,5

2. IZVOZ I UVOZ PO SEKTORIMA SMTK

tis. kuna

     Izvoz Uvoz
I. – XII. 2020. I. – XII. 2021. indeksi
I. – XII. 2021.
I. – XII. 2020.
I. – XII. 2020. I. – XII. 2021. indeksi
I. – XII. 2021.
I. – XII. 2020.
  Ukupno 112 130 754 143 742 913 128,2 172 433 263 213 037 568 123,5
0 Hrana i žive životinje 13 504 290 15 844 755 117,3 19 327 358 22 512 179 116,5
1 Pića i duhan 2 254 916 2 400 978 106,5 2 950 694 3 200 370 108,5
2 Sirove materije, osim goriva 8 337 054 10 926 108 131,1 3 251 357 4 573 081 140,7
3 Mineralna goriva i maziva 10 104 796 22 513 723 222,8 14 675 589 29 363 079 200,1
4 Životinjska i biljna ulja i masti 547 422 816 257 149,1 789 597 1 134 281 143,7
5 Kemijski proizvodi 15 442 496 17 288 235 112,0 28 988 992 32 476 934 112,0
6 Proizvodi svrstani prema materijalu 18 830 372 23 850 125 126,7 30 831 641 38 728 870 125,6
7 Strojevi i prijevozna sredstva 26 562 955 31 033 544 116,8 46 466 791 52 208 704 112,4
8 Razni gotovi proizvodi 15 626 404 18 294 043 117,1 24 877 617 28 345 986 113,9
9 Proizvodi i transakcije, d. n. 512 193 643 720 125,7 242 330 425 066 175,4
  Neraspoređeno 407 856 131 425 32,2 31 297 69 019 220,5

3. IZVOZ I UVOZ PREMA EKONOMSKIM GRUPACIJAMA ZEMALJA

tis. kuna

       Izvoz Uvoz
I. – XII. 2020. I. – XII. 2021. indeksi
I. – XII. 2021.
I. – XII. 2020.
I. – XII. 2020. I. – XII. 2021. indeksi
I. – XII. 2021.
I. – XII. 2020.
Ukupno 112 130 754 143 742 913 128,2 172 433 263 213 037 568 123,5
Države članice EU-a1) 76 247 565 99 481 222 130,5 136 361 887 162 918 952 119,5
Austrija 6 441 219 8 003 848 124,3 11 385 037 13 620 521 119,6
Belgija 2 013 912 1 902 243 94,5 5 405 485 4 286 407 79,3
Bugarska 727 840 801 525 110,1 1 290 691 2 441 560 189,2
Cipar 57 662 82 298 142,7 120 191 82 137 68,3
Češka 1 869 612 2 157 603 115,4 4 470 577 4 834 046 108,1
Danska 462 480 1 136 488 245,7 1 285 572 1 161 911 90,4
Estonija 70 897 103 997 146,7 62 833 59 381 94,5
Finska 201 720 288 095 142,8 276 202 313 079 113,4
Francuska 3 396 495 3 685 601 108,5 4 520 341 5 262 076 116,4
Grčka 549 292 719 028 130,9 1 765 122 2 294 384 130,0
Irska 278 966 376 694 135,0 712 222 636 625 89,4
Italija 14 028 190 17 947 915 127,9 21 250 519 26 882 587 126,5
Letonija 100 567 258 236 256,8 120 981 113 130 93,5
Litva 387 234 433 556 112,0 301 261 398 417 132,3
Luksemburg 980 444 297 772 30,4 116 290 118 322 101,7
Mađarska 7 998 926 13 166 953 164,6 13 314 283 15 563 610 116,9
Malta 281 373 319 247 113,5 52 000 57 969 111,5
Nizozemska 1 676 140 2 287 839 136,5 6 740 278 8 178 818 121,3
Njemačka 14 370 161 16 953 822 118,0 26 353 486 31 523 378 119,6
Poljska 2 114 684 2 869 780 135,7 6 944 341 8 684 369 125,1
Portugal 342 988 446 055 130,0 236 715 290 492 122,7
Rumunjska 2 199 663 2 450 250 111,4 1 926 149 2 220 117 115,3
Sjeverna Irska 10 804 2) 57 033 2)
Slovačka 1 067 116 1 315 922 123,3 3 586 137 4 636 933 129,3
Slovenija 11 624 507 18 314 720 157,6 19 538 207 23 509 063 120,3
Španjolska 1 910 872 2 087 452 109,2 3 514 569 4 362 043 124,1
Švedska 1 075 732 1 033 954 96,1 1 071 832 1 321 906 123,3
Neraspoređeno 18 875 29 523 156,4 567 8 639 3)
Zemlje Efte 2 101 067 2 519 976 119,9 1 447 366 1 559 964 107,8
Island 15 870 15 708 99,0 293 270 92,1
Lihtenštajn 22 788 144 328 633,3 114 427 374,5
Norveška 391 384 532 673 136,1 113 230 158 616 140,1
Švicarska 1 671 024 1 827 267 109,4 1 333 729 1 400 651 105,0
Zemlje Cefte 18 511 912 23 390 624 126,4 10 258 181 14 385 838 140,2
Albanija 579 239 649 997 112,2 84 224 146 955 174,5
Bosna i Hercegovina 9 599 993 12 241 280 127,5 5 039 425 7 336 318 145,6
Crna Gora 1 285 963 1 748 211 135,9 31 619 41 209 130,3
Kosovo 751 228 849 136 113,0 29 468 49 126 166,7
Moldavija 9 835 17 608 179,0 23 171 23 846 102,9
Sjeverna Makedonija 1 039 893 1 091 556 105,0 624 321 763 922 122,4
Srbija 5 245 760 6 792 836 129,5 4 425 954 6 024 462 136,1
Zemlje OPEC-a 1 224 553 1 064 453 86,9 329 191 1 591 225 483,4
Alžir 198 703 45 181 22,7 84 444 154 195 182,6
Angola 517 3 079 595,6 - 1 -
Ekvatorska Gvineja 2 191 1 065 48,6 - 57 196 -
Gabon 2 106 6 028 286,2 90 668 738,1
Irak 50 344 24 994 49,6 48 11 23,0
Iran, Islamska Republika 35 476 26 658 75,1 15 529 34 844 224,4
Kongo 1 156 5 100 441,0 28 - -
Kuvajt 37 909 55 258 145,8 314 12 3,8
Libija 36 350 72 016 198,1 1 510 147 981 3)
Nigerija 38 133 16 181 42,4 136 839 940 445 687,3
Saudijska Arabija 327 201 369 792 113,0 74 263 48 829 65,8
Ujedinjeni Arapski Emirati 494 416 437 956 88,6 13 208 203 099 3)
Bolivarijanska Republika Venezuela 50 1 146 3) 2 917 3 945 135,2
Ostale europske zemlje 5 578 280 6 126 397 109,8 6 841 765 8 234 599 120,4
Bjelorusija 243 222 122 754 50,5 39 172 87 730 224,0
Rusija 1 327 845 1 536 920 115,7 1 749 417 3 482 115 199,0
Turska 1 377 930 2 010 162 145,9 2 733 724 3 333 434 121,9
Ujedinjena Kraljevina4) 1 945 186 1 587 084 81,6 2 036 138 997 523 49,0
Ukrajina 439 267 435 565 99,2 280 861 330 800 117,8
Ostale zemlje 244 830 433 913 177,2 2 454 2 996 122,1
Ostale azijske zemlje 2 840 794 3 051 039 107,4 14 326 844 16 343 497 114,1
Azerbajdžan 10 853 37 560 346,1 3 311 434 4 750 698 143,5
Bangladeš 7 276 16 977 233,3 99 300 96 095 96,8
Filipini 64 304 20 230 31,5 10 261 14 311 139,5
Hong Kong, Kina 135 107 179 776 133,1 12 135 33 978 280,0
Indija 132 437 205 999 155,5 848 463 797 354 94,0
Indonezija 38 618 62 893 162,9 189 441 229 720 121,3
Izrael 275 325 260 658 94,7 172 269 132 389 76,9
Japan 309 839 287 975 92,9 232 810 255 618 109,8
Katar 308 809 149 451 48,4 2 006 469 995 3)
Kazahstan 140 260 140 256 100,0 79 573 300 008 377,0
Kina 642 089 667 473 104,0 7 985 963 7 708 869 96,5
Koreja, Republika 60 055 87 865 146,3 420 229 502 842 119,7
Libanon 87 408 57 989 66,3 1 080 111 10,3
Malezija 33 201 152 088 458,1 99 917 132 345 132,5
Pakistan 68 943 39 726 57,6 79 246 76 252 96,2
Singapur 57 083 36 929 64,7 74 768 104 704 140,0
Tajland 16 327 28 873 176,8 145 760 154 525 106,0
Tajvan, Kina 41 553 86 459 208,1 221 943 225 650 101,7
Vijetnam 165 273 188 917 114,3 220 774 210 583 95,4
Ostale zemlje 246 034 342 946 139,4 119 472 147 449 123,4
Ostale afričke zemlje  1 032 881 1 150 444 111,4 620 525 1 336 340 215,4
Egipat 547 417 629 775 115,0 147 529 1 068 484 724,3
Etiopija 52 955 36 195 68,4 57 247 43 197 75,5
Južnoafrička Republika 45 796 122 384 267,2 33 943 58 478 172,3
Maroko 160 079 164 625 102,8 131 542 74 868 56,9
Tunis 36 684 26 655 72,7 203 152 35 089 17,3
Ostale zemlje 189 950 170 810 89,9 47 111 56 224 119,3
Ostale američke zemlje  4 353 449 5 246 422 120,5 1 943 470 5 570 550 286,6
Argentina 6 092 18 587 305,1 60 698 63 343 104,4
Brazil 74 720 114 138 152,8 131 323 115 568 88,0
Kanada 638 363 423 063 66,3 125 066 119 323 95,4
Meksiko 53 770 64 965 120,8 112 021 150 805 134,6
SAD 3 434 790 4 502 183 131,1 1 319 707 4 348 124 329,5
Ostale zemlje 145 713 123 486 84,7 194 655 773 388 397,3
Oceanijske zemlje 158 519 1 620 519 3) 62 682 288 527 460,3
Australija 142 827 142 042 99,4 43 719 282 620 646,4
Novi Zeland 14 187 13 604 95,9 15 263 5 857 38,4
Ostale zemlje 1 505 1 464 873 3) 3 700 50 1,4
Neraspoređeno 81 733 91 817 112,3 241 352 808 076 334,8

1) Od 1. siječnja 2021. Ujedinjena Kraljevina prestala je biti država članica EU-a. Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj omogućio je Sjevernoj Irskoj da i dalje ostane sastavni dio carinskog teritorija Ujedinjene Kraljevine. Stoga su podaci za Sjevernu Irsku uključeni u podatke o robnoj razmjeni s državama članicama EU-a.
2) Indeks se ne može iskazati.
3) Indeks je veći od 999.
4) Od 1. siječnja 2021. podaci za Ujedinjenu Kraljevinu ne uključuju podatke za Sjevernu Irsku.

4. PRVI REZULTATI ROBNE RAZMJENE REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

tis. kuna

      I. 2021. I. 2022. indeksi
I. 2022.
I. 2021.
Izvoz 8 536 838 12 270 882 143,7
Države članice EU-a1) 5 962 829 8 968 358 150,4
Države nečlanice EU-a2) 2 574 009 3 302 524 128,3
Uvoz 13 091 993 18 845 374 143,9
Države članice EU-a1) 10 677 219 13 603 551 127,4
Države nečlanice EU-a2) 2 414 774 5 241 823 217,1
Saldo robne razmjene -4 555 154 -6 574 492 3)
Pokrivenost uvoza izvozom, % 65,2 65,1 3)

1) Od 1. siječnja 2021. Ujedinjena Kraljevina prestala je biti država članica EU-a. Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj omogućio je Sjevernoj Irskoj da i dalje ostane sastavni dio carinskog teritorija Ujedinjene Kraljevine. Stoga su podaci za Sjevernu Irsku uključeni u podatke o robnoj razmjeni s državama članicama EU-a.
2) Od 1. siječnja 2021. u podatke za države nečlanice EU-a uključeni su podaci za Ujedinjenu Kraljevinu bez Sjeverne Irske.
3) Indeks se ne iskazuje.

II. ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U EURIMA

1. PROSJEČNA VRIJEDNOST EURA ZA REPUBLIKU HRVATSKU

      Izvoz Uvoz
I. – XII. 2020. I. – XII. 2021. indeksi
I. – XII. 2021.
I. – XII. 2020.
I. – XII. 2020. I. – XII. 2021. indeksi
I. – XII. 2021.
I. – XII. 2020.
Prosječan tečaj 1 eura u kunama 7,5257 7,5233 100,0 7,5240 7,5239 100,0

2. IZVOZ I UVOZ PREMA NKD-u 2007.

tis. eura

    Izvoz  Uvoz
I. – XII. 2020. I. – XII. 2021. indeksi
I. – XII. 2021.
I. – XII. 2020.
I. – XII. 2020. I. – XII. 2021. indeksi
I. – XII. 2021.
I. – XII. 2020.
    Ukupno 14 899 762 19 106 268 128,2 22 917 867 28 314 959 123,5
A   Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 892 551 1 080 069 121,0 668 986 774 046 115,7
  Rudarstvo i vađenje 640 154 1 130 547 176,6 838 986 1 959 470 233,6
  Prerađivačka industrija 12 798 696 15 385 828 120,2 20 864 208 24 638 533 118,1
  10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 1 247 734 1 463 265 117,3 2 173 761 2 570 139 118,2
  11 Proizvodnja pića 146 457 179 437 122,5 231 160 260 267 112,6
  12 Proizvodnja duhanskih proizvoda 162 305 160 115 98,7 155 008 154 615 99,7
  13 Proizvodnja tekstila 172 198 181 405 105,3 451 212 413 866 91,7
  14 Proizvodnja odjeće 618 795 710 611 114,8 1 073 948 1 190 404 110,8
  15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 409 795 422 612 103,1 564 246 599 138 106,2
  16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala 706 706 911 276 128,9 330 017 409 951 124,2
  17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 282 560 357 470 126,5 503 674 577 761 114,7
  18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa 2 225 2 252 101,2 1 858 2 449 131,8
  19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 577 050 928 349 160,9 692 080 1 199 262 173,3
  20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 817 274 1 061 686 129,9 1 951 389 2 419 456 124,0
  21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 1 064 057 1 015 544 95,4 1 685 194 1 617 801 96,0
  22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 489 506 616 042 125,8 996 914 1 249 837 125,4
  23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 522 965 595 705 113,9 444 555 527 792 118,7
  24 Proizvodnja metala 546 838 811 878 148,5 1 307 326 2 009 643 153,7
  25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 1 032 572 1 236 914 119,8 901 405 1 074 964 119,3
  26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 512 176 568 394 111,0 1 457 382 1 626 228 111,6
  27 Proizvodnja električne opreme 1 113 981 1 448 756 130,1 1 214 475 1 549 619 127,6
  28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n. 909 590 1 062 774 116,8 1 895 380 2 055 638 108,5
  29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 666 906 631 233 94,7 1 450 548 1 770 251 122,0
  30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 385 813 528 395 137,0 504 390 330 797 65,6
  31 Proizvodnja namještaja 250 026 285 040 114,0 342 847 406 150 118,5
  32 Ostala prerađivačka industrija 161 169 206 674 128,2 535 440 622 503 116,3
D   Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  192 794 1 005 202 521,4 386 156 678 346 175,7
E   Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  259 531 414 459 159,7 86 366 186 120 215,5
J   Informacije i komunikacije  61 555 72 161 117,2 68 428 68 635 100,3
M   Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  65 20 30,1 131 74 56,7
R   Umjetnost, zabava i rekreacija  266 481 180,5 449 531 118,2
    Neraspoređeno  54 150 17 503 32,3 4 156 9 204 221,4

3. IZVOZ I UVOZ PO SEKTORIMA SMTK

tis. eura

     Izvoz Uvoz
I. – XII. 2020. I. – XII. 2021. indeksi
I. – XII. 2021.
I. – XII. 2020.
I. – XII. 2020. I. – XII. 2021. indeksi
I. – XII. 2021.
I. – XII. 2020.
  Ukupno 14 899 762 19 106 268 128,2 22 917 867 28 314 959 123,5
0 Hrana i žive životinje 1 794 397 2 106 227 117,4 2 568 806 2 992 259 116,5
1 Pića i duhan 299 592 319 115 106,5 392 002 425 419 108,5
2 Sirove materije, osim goriva 1 107 680 1 452 314 131,1 432 030 607 618 140,6
3 Mineralna goriva i maziva 1 343 119 2 994 497 223,0 1 952 514 3 905 103 200,0
4 Životinjska i biljna ulja i masti 72 731 108 503 149,2 104 930 150 834 143,7
5 Kemijski proizvodi 2 051 063 2 297 368 112,0 3 852 740 4 315 595 112,0
6 Proizvodi svrstani prema materijalu 2 502 124 3 169 950 126,7 4 097 539 5 147 205 125,6
7 Strojevi i prijevozna sredstva 3 530 993 4 123 843 116,8 6 174 094 6 937 942 112,4
8 Razni gotovi proizvodi 2 075 886 2 431 407 117,1 3 306 891 3 767 252 113,9
9 Proizvodi i transakcije, d. n. 68 028 85 540 125,7 32 165 56 527 175,7
  Neraspoređeno 54 150 17 503 32,3 4 156 9 204 221,4

4. IZVOZ I UVOZ PREMA EKONOMSKIM GRUPACIJAMA ZEMALJA

tis. eura

            Izvoz Uvoz
I. – XII. 2020. I. – XII. 2021. indeksi
I. – XII. 2021.
I. – XII. 2020.
I. – XII. 2020. I. – XII. 2021. indeksi
I. – XII. 2021.
I. – XII. 2020.
Ukupno 14 899 762 19 106 268 128,2 22 917 867 28 314 959 123,5
Države članice EU-a1) 10 130 295 13 222 287 130,5 18 122 683 21 650 607 119,5
Austrija 855 739 1 063 771 124,3 1 513 191 1 809 970 119,6
Belgija 267 515 252 765 94,5 718 249 569 539 79,3
Bugarska 96 696 106 490 110,1 171 398 324 478 189,3
Cipar 7 651 10 919 142,7 15 980 10 914 68,3
Češka 248 393 286 787 115,5 594 133 642 217 108,1
Danska 61 432 151 177 246,1 170 665 154 395 90,5
Estonija 9 437 13 822 146,5 8 334 7 891 94,7
Finska 26 759 38 298 143,1 36 676 41 613 113,5
Francuska 451 105 489 728 108,6 601 018 699 169 116,3
Grčka 72 872 95 511 131,1 234 389 305 005 130,1
Irska 36 987 50 087 135,4 94 545 84 542 89,4
Italija 1 863 211 2 385 461 128,0 2 824 342 3 572 908 126,5
Letonija 13 355 34 303 256,9 16 041 15 032 93,7
Litva 51 413 57 609 112,1 40 041 52 961 132,3
Luksemburg 131 466 39 650 30,2 15 424 15 725 101,9
Mađarska 1 063 069 1 750 070 164,6 1 769 671 2 068 128 116,9
Malta 37 346 42 360 113,4 6 907 7 698 111,5
Nizozemska 222 542 304 155 136,7 895 943 1 086 925 121,3
Njemačka 1 909 038 2 253 129 118,0 3 502 343 4 189 185 119,6
Poljska 280 932 381 458 135,8 922 681 1 154 111 125,1
Portugal 45 556 59 283 130,1 31 431 38 607 122,8
Rumunjska 292 385 325 560 111,3 256 058 295 098 115,2
Sjeverna Irska 1 435 2) 7 579 2)
Slovačka 141 809 174 907 123,3 476 666 616 179 129,3
Slovenija 1 544 584 2 434 902 157,6 2 596 857 3 124 194 120,3
Španjolska 253 692 277 359 109,3 467 192 579 726 124,1
Švedska 142 802 137 364 96,2 142 432 175 675 123,3
Neraspoređeno 2 507 3 929 156,7 75 1 145 3)
Zemlje Efte 279 186 334 900 120,0 192 491 207 431 107,8
Island 2 106 2 091 99,3 39 36 91,6
Lihtenštajn 3 019 19 184 635,4 15 57 373,6
Norveška 52 002 70 774 136,1 15 058 21 120 140,3
Švicarska 222 058 242 853 109,4 177 378 186 218 105,0
Zemlje Cefte 2 461 002 3 110 732 126,4 1 363 753 1 912 799 140,3
Albanija 76 968 86 443 112,3 11 186 19 536 174,7
Bosna i Hercegovina 1 276 429 1 628 079 127,5 669 954 975 324 145,6
Crna Gora 170 952 232 505 136,0 4 210 5 479 130,1
Kosovo 99 934 112 896 113,0 3 920 6 534 166,7
Moldavija 1 305 2 343 179,6 3 080 3 176 103,1
Sjeverna Makedonija 138 195 145 127 105,0 82 984 101 585 122,4
Srbija 697 220 903 338 129,6 588 419 801 165 136,2
Zemlje OPEC-a 162 680 141 450 86,9 43 978 211 786 481,6
Alžir 26 328 6 011 22,8 11 236 20 499 182,4
Angola 69 410 596,2 - 0 -
Ekvatorska Gvineja 291 141 48,6 - 7 636 -
Gabon 280 801 286,2 12 89 739,0
Irak 6 728 3 323 49,4 6 1 23,1
Iran, Islamska Republika 4 708 3 538 75,1 2 066 4 634 224,3
Kongo 153 678 442,4 4 - -
Kuvajt 5 049 7 351 145,6 42 2 3,8
Libija 4 847 9 566 197,4 201 19 693 3)
Nigerija 5 050 2 152 42,6 18 383 125 117 680,6
Saudijska Arabija 43 415 49 124 113,1 9 882 6 498 65,8
Ujedinjeni Arapski Emirati 65 756 58 201 88,5 1 759 27 093 3)
Bolivarijanska Republika Venezuela 7 153 3) 387 524 135,4
Ostale europske zemlje 741 088 814 342 109,9 909 806 1 094 965 120,4
Bjelorusija 32 352 16 318 50,4 5 204 11 663 224,1
Rusija 176 277 204 341 115,9 232 613 463 054 199,1
Turska 183 171 267 063 145,8 363 787 443 143 121,8
Ujedinjena Kraljevina4) 258 425 211 006 81,7 270 533 132 722 49,1
Ukrajina 58 401 57 879 99,1 37 343 43 984 117,8
Ostale zemlje 32 462 57 734 177,9 326 398 122,1
Ostale azijske zemlje 377 758 405 481 107,3 1 903 816 2 172 391 114,1
Azerbajdžan 1 444 5 003 346,6 440 571 631 028 143,2
Bangladeš 966 2 259 234,0 13 205 12 780 96,8
Filipini 8 545 2 681 31,4 1 366 1 904 139,4
Hong Kong, Kina 17 921 23 842 133,0 1 612 4 525 280,7
Indija 17 624 27 352 155,2 113 088 105 929 93,7
Indonezija 5 128 8 358 163,0 25 165 30 557 121,4
Izrael 36 554 34 652 94,8 22 883 17 593 76,9
Japan 41 555 38 188 91,9 30 952 33 955 109,7
Katar 40 956 19 874 48,5 267 62 709 3)
Kazahstan 18 643 18 661 100,1 10 555 39 849 377,6
Kina 85 337 88 729 104,0 1 060 189 1 024 970 96,7
Koreja, Republika 7 995 11 676 146,0 55 884 66 849 119,6
Libanon 11 633 7 714 66,3 143 15 10,3
Malezija 4 410 20 251 459,2 13 271 17 581 132,5
Pakistan 9 146 5 278 57,7 10 541 10 134 96,1
Singapur 7 571 4 910 64,9 9 959 13 929 139,9
Tajland 2 168 3 843 177,2 19 353 20 529 106,1
Tajvan, Kina 5 505 11 476 208,5 29 517 29 985 101,6
Vijetnam 21 968 25 111 114,3 29 402 27 958 95,1
Ostale zemlje 32 690 45 624 139,6 15 896 19 614 123,4
Ostale afričke zemlje  137 385 152 902 111,3 82 482 177 737 215,5
Egipat 72 823 83 732 115,0 19 625 142 148 724,3
Etiopija 7 035 4 805 68,3 7 608 5 735 75,4
Južnoafrička Republika 6 082 16 247 267,1 4 507 7 774 172,5
Maroko 21 311 21 871 102,6 17 469 9 946 56,9
Tunis 4 866 3 539 72,7 27 008 4 667 17,3
Ostale zemlje 25 269 22 708 89,9 6 266 7 467 119,2
Ostale američke zemlje  578 375 697 137 120,5 258 504 741 367 286,8
Argentina 808 2 475 306,1 8 079 8 424 104,3
Brazil 9 902 15 184 153,3 17 471 15 376 88,0
Kanada 84 806 56 256 66,3 16 634 15 861 95,4
Meksiko 7 161 8 634 120,6 14 859 20 051 134,9
SAD 456 341 598 172 131,1 175 570 578 584 329,5
Ostale zemlje 19 357 16 416 84,8 25 891 103 071 398,1
Oceanijske zemlje 21 058 214 810 3) 8 305 38 211 460,1
Australija 18 975 18 875 99,5 5 789 37 426 646,5
Novi Zeland 1 882 1 808 96,1 2 022 778 38,5
Ostale zemlje 201 194 128 3) 494 7 1,3
Neraspoređeno 10 934 12 227 111,8 32 050 107 664 335,9

1) Od 1. siječnja 2021. Ujedinjena Kraljevina prestala je biti država članica EU-a. Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj omogućio je Sjevernoj Irskoj da i dalje ostane sastavni dio carinskog teritorija Ujedinjene Kraljevine. Stoga su podaci za Sjevernu Irsku uključeni u podatke o robnoj razmjeni s državama članicama EU-a.
2) Indeks se ne može iskazati.
3) Indeks je veći od 999.
4) Od 1. siječnja 2021. podaci za Ujedinjenu Kraljevinu ne uključuju podatke za Sjevernu Irsku.

5. PROSJEČNA VRIJEDNOST EURA ZA REPUBLIKU HRVATSKU - PRVI REZULTATI

     Izvoz Uvoz
I. 2021. I. 2022. indeksi
I. 2022.
I. 2021.
I. 2021. I. 2022. indeksi
I. 2022.
I. 2021.
Prosječan tečaj 1 eura u kunama 7,5385 7,5178 99,7 7,5399 7,5177 99,7

6. PRVI REZULTATI ROBNE RAZMJENE REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

tis. eura

      I. 2021. I. 2022. indeksi
I. 2022.
I. 2021.
Izvoz 1 132 437 1 632 250 144,1
Države članice EU-a1) 790 593 1 192 541 150,8
Države nečlanice EU-a2) 341 844 439 709 128,6
Uvoz 1 736 355 2 506 808 144,4
Države članice EU-a1) 1 415 659 1 808 896 127,8
Države nečlanice EU-a2) 320 696 697 912 217,6
Saldo robne razmjene -603 918 -874 559 3)
Pokrivenost uvoza izvozom, % 65,2 65,1 3)

1) Od 1. siječnja 2021. Ujedinjena Kraljevina prestala je biti država članica EU-a. Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj omogućio je Sjevernoj Irskoj da i dalje ostane sastavni dio carinskog teritorija Ujedinjene Kraljevine. Stoga su podaci za Sjevernu Irsku uključeni u podatke o robnoj razmjeni s državama članicama EU-a.
2) Od 1. siječnja 2021. u podatke za države nečlanice EU-a uključeni su podaci za Ujedinjenu Kraljevinu bez Sjeverne Irske.
3) Indeks se ne iskazuje.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Izvor podataka za statistiku robne razmjene s državama članicama EU-a jest Intrastatov obrazac kojim izvještajne jedinice izvješćuju o primicima i/ili otpremama na mjesečnoj osnovi, tj. u mjesecu u kojem roba fizički ulazi ili napušta teritorij Republike Hrvatske. Izvještajne jedinice jesu svi poslovni subjekti, obveznici poreza na dodanu vrijednost, čija vrijednost robne razmjene s državama članicama EU-a prelazi prag uključivanja određenoga za izvještajnu godinu. Za 2021. određena je vrijednost praga uključivanja za primitke od 2,5 milijuna kuna i za otpreme od 1,3 milijuna kuna. Radi potpunog usklađivanja s metodologijom i zakonodavstvom EU-a u podatke o robnoj razmjeni s inozemstvom uključena je vrijednost trgovine ispod praga uključivanja, procijenjena na osnovi podataka o isporukama i stjecanjima dobara u države članice/iz država članica EU-a, dobivenih od Porezne uprave Republike Hrvatske.

Prvi rezultati statistike robne razmjene Republike Hrvatske s inozemstvom sastavni su dio ovog Priopćenja i sadržavaju procjenu vrijednosti trgovine ispod praga uključivanja za cjelokupno razdoblje na koje se odnose.

Izvor podataka za statistiku robne razmjene s trećim zemljama, odnosno državama nečlanicama EU-a, jesu Jedinstvene carinske deklaracije o izvozu i uvozu robe. Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske dobiva od Carinske uprave Republike Hrvatske kontrolirane Jedinstvene carinske deklaracije u obliku slogova.

Poštujući osnovne metodološke preporuke Statističkog ureda UN-a i Eurostata, Državni zavod za statistiku prikupljene podatke Intrastata i Extrastata statistički obrađuje i objavljuje kao jedinstveni podatak robne razmjene Republike Hrvatske s inozemstvom.

Pravna osnova

Pravna osnova za provođenje istraživanja Intrastat jest europsko zakonodavstvo za statistiku robne razmjene između država članica EU-a (Uredba (EZ) br. 638/2004 i dopune navedene uredbe br. 222/2009 i 659/2014 Europskog parlamenta i Vijeća te provedbena Uredba Komisije br. 1982/2004 i dopune navedene uredbe Komisije br. 1915/2005, 91/2010, 96/2010 i 1093/2013), Uredba (EU) br. 2019/2152 te Provedbena uredba Komisije br. 2020/1197, Zakon o službenoj statistici (NN, br. 25/20.), Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2020. godine (NN, br. 12/20.) i Zakon o carinskoj službi (NN, br. 68/13., 30/14., 115/16., 39/19. i 98/19.). Opširnija metodološka objašnjenja za ovo istraživanje objavljena su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku https://www.dzs.hr/Hrv/intrastat/intrastat.htm.

Pravna osnova za Extrastat jest europsko zakonodavstvo za statistiku robne razmjene s trećim zemljama (Uredba (EZ) br. 471/2009 i izmjene navedene uredbe br. 2016/1724 i 2016/2119 Europskog parlamenta i Vijeća, Uredba Komisije (EU) br. 92/2010 i izmjena navedene uredbe br. 2016/1253 i Uredba Komisije (EU) br. 113/2010), Uredba (EU) br. 2019/2152 te Provedbena uredba Komisije br. 2020/1197, Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije (NN, br. 40/16.), Zakon o službenoj statistici (NN, br. 25/20.), Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2020. godine (NN, br. 12/20.), Zakon o carinskoj službi (NN, br. 68/13., 30/14., 115/16., 39/19. i 98/19.) i Pravilnik o popunjavanju Jedinstvene carinske deklaracije (NN, br. 65/19. i 136/20.).

Obuhvat i usporedivost

Statistika robne razmjene s inozemstvom obuhvaća svu robu koja se izvozi iz zemlje odnosno uvozi u zemlju. U podatke o robnoj razmjeni s inozemstvom uključeni su i izvoz i uvoz prema osnovi unutarnje i vanjske proizvodnje na bruto osnovi.

Statistička vrijednost robe jest vrijednost robe na hrvatskoj granici. Kod izvoza, odnosno otprema, vrijednosti su prikazane prema paritetu fob, a kod uvoza, odnosno primitaka, vrijednosti se prikazuju prema paritetu cif.

Iznosi u stranim valutama preračunani su u kune, eure i američke dolare primjenom mjesečnih tečajnih lista određenih za izvještajni mjesec. Primjenjuje se srednji valutni tečaj Hrvatske narodne banke.

U pojedinim tablicama može se dogoditi da ukupni zbroj ne odgovara zbroju pojedinačnih stavki zbog zaokruživanja na tisuće.

U prikazivanju podataka po djelatnostima primjenjuje se NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.), koji je stupio na snagu 1. siječnja 2008. Utemeljen je na europskoj klasifikaciji NACE, Rev. 2, koja je obvezatna za države članice Europske unije. Podaci se iskazuju prema proizvodnom načelu kod kojeg se podaci za izvoz i uvoz dobivaju prema djelatnosti koja proizvodi dotični proizvod, odnosno iz koje proizvod potječe.

Roba koja se pojavljuje u izvozu i uvozu za potrebe statistike razvrstava se prema Standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK, Rev. 4).

Podaci se iskazuju kod izvoza robe prema zemljama namjene, a kod uvoza robe primjenjuju se dva metodološka kriterija iskazivanja podataka uvoza prema zemljama. U Extrastatu se kod uvoza robe podaci iskazuju prema zemljama podrijetla robe, dok se kod primitaka robe u Intrastatu iskazuju prema zemljama otpreme.

Od 1. siječnja 2021. promijenio se način izvješćivanja za Intrastat. Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj, koji je stupio na snagu 1. siječnja 2021., omogućio je Sjevernoj Irskoj da i dalje ostane sastavni dio carinskog teritorija Ujedinjene Kraljevine, ali da istodobno ostvaruje određene pogodnosti od jedinstvenog tržišta Europske unije.

Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj za obveznike izvješćivanja za Intrastat u Republici Hrvatskoj (za razdoblje izvješćivanja od siječnja 2021. nadalje) znači da otpremu robe u Sjevernu Irsku odnosno primitak robe iz Sjeverne Irske i dalje moraju prijavljivati u Intrastatovim obrascima, a podaci su uključeni u podatke o robnoj razmjeni s državama članicama EU-a. Robna razmjena s Ujedinjenom Kraljevinom od 1. siječnja 2021. uključena je u Ostale europske zemlje i isključuje podatke za Sjevernu Irsku.

Članstvo u OPEC-u podložno je čestim promjenama. Detaljnije   informacije o državama članicama OPEC-a objavljuju se na mrežnim  stranicama https://www.opec.org/.

Za određeni mjesec obrađuju se samo Jedinstvene carinske deklaracije koje imaju datum prihvaćanja u carinarnici/ispostavi iz tog mjeseca i Intrastatovi obrasci dostavljeni za izvještajni mjesec. U tekućoj godini mijenjaju se već objavljeni podaci za prijašnje mjesece radi razvrstavanja naknadno pristiglih i/ili ispravljenih Intrastatovih obrazaca i Jedinstvenih carinskih deklaracija koje se odnose na prijašnja razdoblja.

Mjesečni podaci ispravljaju se sve dok se ne zaključi konačna obrada tekuće godine (sredinom sljedeće godine). Mjesečni rezultati sve do konačne obrade tekuće godine i objavljivanja konačnih podataka smatraju se privremenima. Mjesečni podaci za 2020. u ovom Priopćenju smatraju se konačnima.

Podaci robne razmjene s inozemstvom dostupni su u vremenskim serijama objavljenim na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku na poveznici Statistika u nizu pod naslovom Gospodarstvo – osnovni pokazatelji (podaci od 2000.) i pod naslovom Robna razmjena s inozemstvom (podaci od 2010.).

 

Kratice  
Cefta Sporazum o slobodnoj trgovini srednjoeuropskih zemalja
cif cijena s osiguranjem i vozarinom
d. n. drugdje nespomenuto
Efta Europsko udruženje za slobodnu trgovinu
EU Europska unija
Eurostat Statistički ured Europske unije
EZ Europska zajednica
fob franko brod
mil. milijun
NACE Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NN Narodne novine
OPEC Organizacija zemalja izvoznica nafte
SAD Sjedinjene Američke Države
SMTK Standardna međunarodna trgovinska klasifikacija
tis. tisuća
UN Ujedinjeni narodi
USD američki dolar
   
Znakovi  
- nema pojave
0 podatak je manji od 0,5 upotrijebljene mjerne jedinice
ne raspolaže se podatkom

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Boro Žderić i Irena Radić


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti