Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 25. lipnja 2021.
VT-2021-1-2

ISSN 1334-0557

ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U 2020.

 

Konačni podaci o robnoj razmjeni s inozemstvom u 2020. Državnog zavoda za statistiku pokazuju stagnaciju izvoza te smanjenje uvoza Republike Hrvatske.

Izvoz je gotovo na istoj razini, dok uvoz i vanjskotrgovinski deficit padaju, a porasla je pokrivenost uvoza izvozom.

Prema konačnim podacima statistike robne razmjene Republike Hrvatske s inozemstvom, u 2020. u usporedbi s 2019. razina izvoza je gotovo ista, odnosno izvoz je pao za oko 1%, a vidljiv je pad uvoza i vanjskotrgovinskog deficita, zbog čega je pokrivenost uvoza izvozom uvećana.

Ukupan izvoz Republike Hrvatske u 2020. iznosio je oko 112 milijardi kuna i u odnosu na 2019. smanjio se za oko 750 milijuna kuna, odnosno za oko 1%. Ukupan je uvoz istodobno iznosio oko 172 milijarde kuna, što je smanjenje za oko 13 milijardi kuna, odnosno za oko 7% u usporedbi s 2019.

Deficit robne razmjene s inozemstvom u 2020. iznosio je oko 60 milijardi kuna te se smanjio za oko 17%, odnosno za 12 milijardi kuna u odnosu na godinu prije. Snažniji pad uvoza u odnosu na izvoz utjecao je na pokrivenost uvoza izvozom, koja je u 2020. iznosila 65%, što je za oko 4 postotna boda više nego u 2019.

G-1. ROBNA RAZMJENA S INOZEMSTVOM OD SIJEČNJA 2020. DO PROSINCA 2020.

 

Na kretanje izvoza i uvoza najviše utječe Prerađivačka industrija

S udjelom u ukupnom izvozu od oko 86% u 2020., Prerađivačka industrija ostvarila je pad izvoza od oko 5% i time najviše utjecala na kretanje ukupnog izvoza Republike Hrvatske.

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda, kao dio Prerađivačke industrije, sudjelovala je u ukupnom izvozu s oko 4% i ostvarila je najveći doprinos padu izvoza, i to s 46%.

Znatan utjecaj na pad izvoza imala je i Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica s udjelom od oko 5% u ukupnom izvozu i padom izvoza od oko 20%.

Prerađivačka industrija, s udjelom u ukupnom uvozu od 91% i padom uvoza od oko 5% isto tako najviše je pridonijela padu uvoza u 2020. u odnosu na godinu prije.

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica, kao dio Prerađivačke industrije, s udjelom od oko 6% u ukupnom uvozu, najviše je pridonijela padu uvoza i to za oko 28% u odnosu na 2019.

Padu uvoza pridonijela je i Proizvodnja koksa i rafiniranih proizvoda, s udjelom od 3% u ukupnom uvozu i padom od 42% u 2020. u odnosu na 2019.

Strojevi i prijevozna sredstva ostvaruju oko četvrtine vrijednosti ukupnoga izvoza i uvoza

Prema Standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK), sektor Strojevi i prijevozna sredstva ostvaruje najveću vrijednost, odnosn o čini oko četvrtine ukupnoga izvoza i uvoza Republike Hrvatske. Izvoz tog sektora u 2020. iznosio je oko 27 milijardi kuna i činio je oko 24% ukupnoga hrvatskog izvoza te je ostvario pad od oko 7% u odnosu na 2019. Uvoz je u istom razdoblju iznosio oko 46 milijardi kuna, odnosno oko 27% ukupnog uvoza Republike Hrvatske i u odnosu na godinu prije ostvario je pad od oko 8%.

 

Njemačka, Italija i Slovenija i dalje standardno najvažniji trgovinski partneri iz EU-a

Najvažniji vanjskotrgovinski partneri Republike Hrvatske jesu države članice EU-a. U 2020. robna razmjena Republike Hrvatske s tržištem EU-a činila je oko 70% ukupnog izvoza, koji je odnosu na 2019. porastao za oko 1%, te oko 80% ukupnog uvoza, koji je pao za oko 7% u odnosu na 2019.

Najveći su vanjskotrgovinski partneri iz EU-a u 2020. Njemačka, Italija i Slovenija.

Njemačka, s udjelom od oko 13% ukupnog izvoza jest zemlja partner u koju je izvezeno najviše robe u 2020., u vrijednosti oko 14 milijardi kuna. Istodobno, u uvozu s udjelom od oko 15% ostvarena je vrijednost od oko 26 milijardi kuna.

Njemačka je za većinu država članica EU-a, prema privremenim podacima Eurostata, i dalje država u koju se u 2020. najviše robe izvozilo, ali i iz koje se najviše robe uvozilo.

U 2020. izvoz u Italiju imao je udio od oko 13% u ukupnome hrvatskom izvozu, i to je pad od 11% u odnosu na godinu prije, dok je uvoz, s udjelom od oko 12% ostvario pad od oko 17%.

Slovenija je uobičajeno jedna od najvažnijih zemalja partnera u ukupnoj robnoj razmjeni Republike Hrvatske, pa je tako u 2020. izvoz činio oko 10% ukupnog izvoza, a uvoz oko 11% ukupnog uvoza Republike Hrvatske. U 2020. izvoz u Sloveniju pao je oko 4%, a uvoz za oko 9% u odnosu na 2019.

 

Bosna i Hercegovina i nadalje najvažnije izvozno tržište izvan EU-a

Robna razmjena s trećim zemljama u 2020. činila je oko 30% ukupnog izvoza, koji je pao za oko 5%, i oko 20% ukupnog uvoza, koji se smanjio za 6% u usporedbi s godinom prije.

Najveći vanjskotrgovinski partneri izvan EU-a s kojima je Republika Hrvatska ostvarila robnu razmjenu u 2020. i nadalje su susjedne države Bosna i Hercegovina, te Srbija. U 2020. godini oko 9% ukupnoga hrvatskog izvoza, koji je u odnosu na 2019. pao za oko 15% ostvareno je u Bosni i Hercegovini, dok je uvoz pao za oko 3%.

 

RH i druge države članice EU-a

Republika Hrvatska nalazi se među sedam država članica EU-a koje su imale deficit u razmjeni s državama članicama EU-a i istodobno s državama nečlanicama EU-a.

1. ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

    Izvoz Uvoz Saldo robne razmjene Pokrivenost uvoza izvozom,%
tis. kuna tis. eura tis. USD tis. kuna tis. eura tis. USD tis. kuna tis. eura tis. USD
2019.                                                               
  I. 8 292 917 1 119 680 1 279 950 13 873 607 1 872 883 2 142 197 -5 580 690 -753 203 -862 247 59,8
  II. 8 913 671 1 200 854 1 373 764 14 685 092 1 978 529 2 266 622 -5 771 421 -777 675 -892 858 60,7
  III. 9 760 854 1 316 015 1 496 234 16 743 871 2 256 766 2 568 814 -6 983 017 -940 751 -1 072 580 58,3
  IV. 9 226 955 1 243 496 1 401 712 17 051 212 2 297 348 2 585 908 -7 824 257 -1 053 852 -1 184 196 54,1
  V. 9 931 256 1 338 885 1 504 490 17 590 310 2 372 357 2 662 983 -7 659 054 -1 033 472 -1 158 492 56,5
  VI. 8 656 012 1 166 689 1 300 821 14 185 478 1 911 942 2 131 778 -5 529 466 -745 253 -830 957 61,0
  VII. 11 880 850 1 606 282 1 809 283 17 511 603 2 367 873 2 673 117 -5 630 753 -761 591 -863 834 67,8
  VIII. 7 635 224 1 035 113 1 154 620 13 393 165 1 816 003 2 024 962 -5 757 941 -780 889 -870 342 57,0
  IX. 9 722 063 1 315 482 1 454 105 15 126 279 2 046 030 2 260 622 -5 404 216 -730 547 -806 516 64,3
  X. 10 137 834 1 370 077 1 500 155 16 385 340 2 214 011 2 422 189 -6 247 506 -843 934 -922 035 61,9
  XI. 9 810 141 1 315 795 1 467 087 15 411 852 2 066 629 2 304 388 -5 601 711 -750 834 -837 302 63,7
  XII. 8 909 988 1 198 335 1 320 828 13 239 596 1 780 588 1 960 835 -4 329 608 -582 253 -640 006 67,3
  I.–XII. 112 877 765 15 226 703 17 063 050 185 197 405 24 980 960 28 004 414 -72 319 640 -9 754 256 -10 941 365 60,9
2020.                               
  I. 8 692 574 1 167 765 1 307 784 14 354 732 1 928 123 2 160 505 -5 662 158 -760 358 -852 721 60,6
  II. 9 642 100 1 296 736 1 433 596 15 974 613 2 148 287 2 372 368 -6 332 513 -851 551 -938 771 60,4
  III. 9 085 255 1 218 932 1 337 010 15 081 224 2 022 993 2 224 423 -5 995 968 -804 061 -887 413 60,2
  IV. 7 233 018 951 188 1 045 538 11 084 784 1 456 943 1 600 553 -3 851 766 -505 755 -555 015 65,3
  V. 7 701 046 1 019 658 1 107 178 12 755 514 1 688 665 1 834 033 -5 054 468 -669 007 -726 855 60,4
  VI. 9 454 773 1 248 128 1 382 143 14 893 298 1 965 354 2 180 074 -5 438 525 -717 226 -797 931 63,5
  VII. 10 387 736 1 374 051 1 545 159 15 511 965 2 051 735 2 303 852 -5 124 229 -677 684 -758 692 67,0
  VIII. 7 647 409 1 020 248 1 210 932 12 660 857 1 689 975 2 005 005 -5 013 448 -669 727 -794 073 60,4
  IX. 10 503 359 1 396 638 1 663 423 14 849 477 1 974 537 2 352 068 -4 346 118 -577 899 -688 645 70,7
  X. 10 947 896 1 451 410 1 700 460 15 530 560 2 058 574 2 411 165 -4 582 664 -607 164 -710 705 70,5
  XI. 10 685 945 1 411 526 1 652 885 14 503 154 1 915 986 2 240 608 -3 817 209 -504 460 -587 723 73,7
  XII. 10 149 643 1 343 482 1 605 172 15 233 085 2 016 696 2 411 484 -5 083 442 -673 214 -806 312 66,6
  I.–XII. 112 130 754 14 899 762 16 991 282 172 433 263 22 917 867 26 096 137 -60 302 509 -8 018 105 -9 104 856 65,0

I. ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U KUNAMA

1. IZVOZ I UVOZ PREMA NKD-u 2007.

tis. kuna

      Izvoz  Uvoz
I. – XII. 2019. I. – XII. 2020. indeksi
I. – XII. 2020.
I. – XII. 2019.
I. – XII. 2019. I. – XII. 2020. indeksi
I. – XII. 2020.
I. – XII. 2019.
    Ukupno 112 877 765 112 130 754 99,3 185 197 405 172 433 263 93,1
A   Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 5 261 754 6 718 621 127,7 5 262 628 5 032 029 95,6
  Rudarstvo i vađenje 1 109 998 4 816 114 433,9 9 336 580 6 308 880 67,6
  Prerađivačka industrija 101 817 522 96 319 233 94,6 165 153 647 156 986 482 95,1
  10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 9 090 798 9 389 692 103,3 17 374 130 16 356 294 94,1
  11 Proizvodnja pića 1 213 148 1 102 346 90,9 1 904 815 1 739 889 91,3
  12 Proizvodnja duhanskih proizvoda 1 210 493 1 221 606 100,9 1 007 419 1 166 894 115,8
  13 Proizvodnja tekstila 1 286 174 1 296 440 100,8 3 250 235 3 395 831 104,5
  14 Proizvodnja odjeće 5 295 188 4 658 229 88,0 8 294 575 8 079 269 97,4
  15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 3 275 832 3 082 250 94,1 4 488 273 4 241 976 94,5
  16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala 5 510 094 5 318 001 96,5 2 657 924 2 483 043 93,4
  17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 2 012 559 2 126 718 105,7 3 985 734 3 790 548 95,1
  18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa 15 756 16 751 106,3 15 592 13 983 89,7
  19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 8 037 377 4 342 651 54,0 8 956 927 5 196 503 58,0
  20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 6 342 109 6 148 757 97,0 14 569 028 14 683 347 100,8
  21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 7 747 080 8 016 273 103,5 10 115 707 12 679 314 125,3
  22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 3 637 969 3 684 170 101,3 7 521 270 7 501 213 99,7
  23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 3 814 586 3 935 803 103,2 3 450 566 3 344 594 96,9
  24 Proizvodnja metala 4 065 754 4 115 896 101,2 10 142 850 9 837 959 97,0
  25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 7 298 110 7 773 835 106,5 7 052 102 6 781 771 96,2
  26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 3 651 032 3 854 896 105,6 11 157 773 10 969 269 98,3
  27 Proizvodnja električne opreme 7 702 520 8 384 056 108,8 9 085 041 9 140 572 100,6
  28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n. 7 410 127 6 846 833 92,4 14 735 911 14 265 415 96,8
  29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 6 241 130 5 016 962 80,4 15 091 625 10 906 504 72,3
  30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 3 884 048 2 893 353 74,5 3 298 086 3 804 759 115,4
  31 Proizvodnja namještaja 1 945 007 1 880 891 96,7 2 812 183 2 579 032 91,7
  32 Ostala prerađivačka industrija 1 130 633 1 212 822 107,3 4 185 881 4 028 502 96,2
D   Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  1 919 901 1 449 404 75,5 4 357 405 2 904 347 66,7
E   Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  1 857 201 1 953 721 105,2 483 398 650 877 134,6
J   Informacije i komunikacije  498 284 463 319 93,0 576 407 514 990 89,3
M   Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  576 487 84,5 1 639 986 60,1
R   Umjetnost, zabava i rekreacija  5 118 1 999 39,1 2 894 3 377 116,7
    Neraspoređeno  407 411 407 856 100,1 22 808 31 297 137,2

2. IZVOZ I UVOZ PO SEKTORIMA SMTK

tis. kuna

     Izvoz Uvoz
I. – XII. 2019. I. – XII. 2020. indeksi
I. – XII. 2020.
I. – XII. 2019.
I. – XII. 2019. I. – XII. 2020. indeksi
I. – XII. 2020.
I. – XII. 2019.
  Ukupno 112 877 765 112 130 754 99,3 185 197 405 172 433 263 93,1
0 Hrana i žive životinje 12 014 726 13 504 290 112,4 20 535 823 19 327 358 94,1
1 Pića i duhan 2 349 730 2 254 916 96,0 3 009 064 2 950 694 98,1
2 Sirove materije, osim goriva 8 263 813 8 337 054 100,9 3 358 212 3 251 357 96,8
3 Mineralna goriva i maziva 10 712 153 10 104 796 94,3 22 575 425 14 675 589 65,0
4 Životinjska i biljna ulja i masti 511 695 547 422 107,0 782 912 789 597 100,9
5 Kemijski proizvodi 15 256 733 15 442 496 101,2 26 488 467 28 988 992 109,4
6 Proizvodi svrstani prema materijalu 19 054 469 18 830 372 98,8 31 884 384 30 831 641 96,7
7 Strojevi i prijevozna sredstva 28 613 630 26 562 955 92,8 50 619 238 46 466 791 91,8
8 Razni gotovi proizvodi 15 394 037 15 626 404 101,5 25 785 640 24 877 617 96,5
9 Proizvodi i transakcije, d. n. 299 368 512 193 171,1 135 431 242 330 178,9
  Neraspoređeno 407 411 407 856 100,1 22 808 31 297 137,2

3. IZVOZ I UVOZ PREMA EKONOMSKIM GRUPACIJAMA ZEMALJA

tis. kuna

       Izvoz Uvoz
I. – XII. 2019. I. – XII. 2020. indeksi
I. – XII. 2020.
I. – XII. 2019.
I. – XII. 2019. I. – XII. 2020. indeksi
I. – XII. 2020.
I. – XII. 2019.
Ukupno 112 877 765 112 130 754 99,3 185 197 405 172 433 263 93,1
Države članice EU-a1) 77 116 135 78 192 751 101,4 148 984 622 138 398 025 92,9
Austrija 6 669 977 6 441 219 96,6 11 955 001 11 385 037 95,2
Belgija 1 913 570 2 013 912 105,2 3 386 052 5 405 485 159,6
Bugarska 712 410 727 840 102,2 1 197 359 1 290 691 107,8
Cipar 72 918 57 662 79,1 76 913 120 191 156,3
Češka 1 742 013 1 869 612 107,3 4 703 307 4 470 577 95,1
Danska 414 040 462 480 111,7 1 095 651 1 285 572 117,3
Estonija 69 303 70 897 102,3 48 288 62 833 130,1
Finska 179 125 201 720 112,6 334 711 276 202 82,5
Francuska 3 214 775 3 396 495 105,7 5 051 417 4 520 341 89,5
Grčka 863 889 549 292 63,6 994 220 1 765 122 177,5
Irska 326 993 278 966 85,3 690 139 712 222 103,2
Italija 15 765 568 14 028 190 89,0 25 711 527 21 250 519 82,6
Letonija 77 095 100 567 130,4 82 653 120 981 146,4
Litva 375 247 387 234 103,2 239 112 301 261 126,0
Luksemburg 79 638 980 444 2) 128 924 116 290 90,2
Mađarska 4 678 444 7 998 926 171,0 15 622 758 13 314 283 85,2
Malta 1 286 114 281 373 21,9 36 075 52 000 144,1
Nizozemska 1 498 821 1 676 140 111,8 7 248 961 6 740 278 93,0
Njemačka 14 860 790 14 370 161 96,7 28 633 134 26 353 486 92,0
Poljska 1 812 186 2 114 684 116,7 7 048 336 6 944 341 98,5
Portugal 525 901 342 988 65,2 289 898 236 715 81,7
Rumunjska 1 921 109 2 199 663 114,5 1 946 143 1 926 149 99,0
Slovačka 1 239 019 1 067 116 86 3 685 365 3 586 137 97,3
Slovenija 12 139 459 11 624 507 95,8 21 396 510 19 538 207 91,3
Španjolska 1 977 730 1 910 872 96,6 4 248 282 3 514 569 82,7
Švedska 877 260 1 075 732 122,6 1 058 281 1 071 832 101,3
Ujedinjena Kraljevina 1 784 536 1 945 186 109,0 2 070 875 2 036 138 98,3
Neraspoređeno 38 206 18 875 49,4 4 728 567 12,0
Zemlje Efte 1 979 645 2 101 067 106,1 1 296 869 1 447 366 111,6
Island 28 388 15 870 55,9 183 293 159,7
Lihtenštajn 8 278 22 788 275 196 114 58,3
Norveška 447 537 391 384 87,5 116 879 113 230 96,9
Švicarska 1 495 443 1 671 024 111,7 1 179 611 1 333 729 113,1
Zemlje Cefte 20 283 462 18 511 912 91,3 10 239 850 10 258 181 100,2
Albanija 589 706 579 239 98,2 65 806 84 224 128,0
Bosna i Hercegovina 11 270 554 9 599 993 85,2 5 169 842 5 039 425 97,5
Crna Gora 1 530 496 1 285 963 84,0 33 809 31 619 93,5
Kosovo 808 017 751 228 93,0 24 996 29 468 117,9
Moldavija 12 187 9 835 80,7 16 628 23 171 139,4
Sjeverna Makedonija3) 911 377 1 039 893 114,1 539 061 624 321 115,8
Srbija 5 161 126 5 245 760 101,6 4 389 707 4 425 954 100,8
Zemlje OPEC-a 1 090 023 1 224 553 112,3 2 903 982 329 191 11,3
Alžir 50 927 198 703 390,2 39 064 84 444 216,2
Angola 358 517 144,3 - - -
Ekvatorska Gvineja 832 2 191 263,5 - - -
Gabon 1 164 2 106 180,9 158 90 57,3
Irak 19 968 50 344 252,1 925 376 48 0,0
Iran, Islamska Republika 69 113 35 476 51,3 17 242 15 529 90,1
Kongo 943 1 156 122,6 20 28 136,6
Kuvajt 49 886 37 909 76,0 313 314 100,5
Libija 42 541 36 350 85,4 1 034 100 1 510 0,1
Nigerija 13 698 38 133 278,4 170 603 136 839 80,2
Saudijska Arabija 377 498 327 201 86,7 699 151 74 263 10,6
Ujedinjeni Arapski Emirati 463 031 494 416 106,8 15 324 13 208 86,2
Bolivarijanska Republika Venezuela 63 50 78,8 2 633 2 917 110,8
Ostale europske zemlje 2 842 802 3 633 094 127,8 5 350 413 4 805 628 89,8
Bjelorusija 122 068 243 222 199,3 93 232 39 172 42,0
Rusija 1 148 239 1 327 845 115,6 2 181 307 1 749 417 80,2
Turska 1 053 854 1 377 930 130,8 2 807 012 2 733 724 97,4
Ukrajina 314 220 439 267 139,8 264 967 280 861 106,0
Ostale zemlje 204 422 244 830 119,8 3 895 2 454 63,0
Ostale azijske zemlje 3 260 518 2 840 794 87,1 12 925 629 14 326 844 110,8
Azerbajdžan 10 150 10 853 106,9 2 961 482 3 311 434 111,8
Bangladeš 13 308 7 276 54,7 118 116 99 300 84,1
Filipini 69 889 64 304 92,0 30 050 10 261 34,1
Hong Kong, Kina 176 014 135 107 76,8 61 607 12 135 19,7
Indija 295 015 132 437 44,9 810 921 848 463 104,6
Indonezija 79 622 38 618 48,5 156 050 189 441 121,4
Izrael 290 575 275 325 94,8 377 174 172 269 45,7
Japan 290 742 309 839 106,6 290 408 232 810 80,2
Katar 176 117 308 809 175,3 16 235 2 006 12,4
Kazahstan 59 781 140 260 234,6 58 970 79 573 134,9
Kina 795 473 642 089 80,7 5 309 371 7 985 963 150,4
Koreja, Republika 176 192 60 055 34,1 1 304 834 420 229 32,2
Libanon 149 251 87 408 58,6 229 1 080 471,1
Malezija 59 564 33 201 55,7 89 635 99 917 111,5
Pakistan 25 166 68 943 273,9 88 597 79 246 89,4
Singapur 61 477 57 083 92,9 50 225 74 768 148,9
Tajland 60 252 16 327 27,1 140 084 145 760 104,1
Tajvan, Kina 44 744 41 553 92,9 302 342 221 943 73,4
Vijetnam 179 464 165 273 92,1 248 447 220 774 88,9
Ostale zemlje 247 721 246 034 99,3 510 850 119 472 23,4
Ostale afričke zemlje  1 314 916 1 032 881 78,6 860 041 620 525 72,2
Egipat 647 182 547 417 84,6 149 087 147 529 99,0
Etiopija 70 288 52 955 75,3 15 258 57 247 375,2
Južnoafrička Republika 81 670 45 796 56,1 33 129 33 943 102,5
Maroko 83 914 160 079 190,8 61 546 131 542 213,7
Tunis 143 487 36 684 25,6 33 348 203 152 609,2
Ostale zemlje 288 376 189 950 65,9 567 674 47 111 8,3
Ostale američke zemlje  3 666 778 4 353 449 118,7 2 014 125 1 943 470 96,5
Argentina 17 758 6 092 34,3 60 491 60 698 100,3
Brazil 93 343 74 720 80,0 313 647 131 323 41,9
Kanada 269 004 638 363 237,3 154 175 125 066 81,1
Meksiko 89 609 53 770 60,0 37 284 112 021 300,5
SAD 3 049 096 3 434 790 112,6 1 243 187 1 319 707 106,2
Ostale zemlje 147 968 145 713 98,5 205 342 194 655 94,8
Oceanijske zemlje 1 161 764 158 519 13,6 46 389 62 682 135,1
Australija 137 634 142 827 103,8 34 602 43 719 126,3
Novi Zeland 15 719 14 187 90,3 9 971 15 263 153,1
Ostale zemlje 1 008 411 1 505 0,1 1 815 3 700 203,9
Neraspoređeno 161 722 81 733 50,5 575 484 241 352 41,9

1) Od 1. veljače 2020. Ujedinjena Kraljevina na uređen je način prestala biti članicom EU-a. Stoga će se u prijelaznom razdoblju u statistici robne razmjene s inozemstvom roba podrijetlom iz Ujedinjene Kraljevine smatrati robom podrijetlom iz EU-a, a Ujedinjena Kraljevina državom članicom EU-a.
2) Indeks je veći od 999.
3) Republika Hrvatska od 15. veljače 2019. godine u svim oblicima službene komunikacije upotrebljava ime Republika Sjeverna Makedonija.

II. ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U EURIMA

1. PROSJEČNA VRIJEDNOST EURA ZA REPUBLIKU HRVATSKU

      Izvoz Uvoz
I. – XII. 2019. I. – XII. 2020. indeksi
I. – XII. 2020.
I. – XII. 2019.
I. – XII. 2019. I. – XII. 2020. indeksi
I. – XII. 2020.
I. – XII. 2019.
Prosječan tečaj 1 eura u kunama 7,4131 7,5257 101,5 7,4135 7,5240 101,5

2. IZVOZ I UVOZ PREMA NKD-u 2007.

tis. eura

    Izvoz  Uvoz
I. – XII. 2019. I. – XII. 2020. indeksi
I. – XII. 2020.
I. – XII. 2019.
I. – XII. 2019. I. – XII. 2020. indeksi
I. – XII. 2020.
I. – XII. 2019.
    Ukupno 15 226 703 14 899 762 97,9 24 980 960 22 917 867 91,7
A   Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 709 708 892 551 125,8 709 809 668 986 94,2
  Rudarstvo i vađenje 149 410 640 154 428,5 1 260 094 838 986 66,6
  Prerađivačka industrija 13 735 056 12 798 696 93,2 22 276 319 20 864 208 93,7
  10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 1 226 431 1 247 734 101,7 2 343 721 2 173 761 92,7
  11 Proizvodnja pića 163 712 146 457 89,5 257 009 231 160 89,9
  12 Proizvodnja duhanskih proizvoda 163 290 162 305 99,4 135 914 155 008 114,0
  13 Proizvodnja tekstila 173 492 172 198 99,3 438 378 451 212 102,9
  14 Proizvodnja odjeće 713 924 618 795 86,7 1 119 036 1 073 948 96,0
  15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 441 852 409 795 92,7 605 540 564 246 93,2
  16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala 743 303 706 706 95,1 358 501 330 017 92,1
  17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 271 485 282 560 104,1 537 607 503 674 93,7
  18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa 2 125 2 225 104,7 2 103 1 858 88,3
  19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 1 084 685 577 050 53,2 1 208 160 692 080 57,3
  20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 855 564 817 274 95,5 1 965 182 1 951 389 99,3
  21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 1 045 211 1 064 057 101,8 1 364 497 1 685 194 123,5
  22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 490 711 489 506 99,8 1 014 556 996 914 98,3
  23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 514 670 522 965 101,6 465 407 444 555 95,5
  24 Proizvodnja metala 548 434 546 838 99,7 1 368 117 1 307 326 95,6
  25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 984 480 1 032 572 104,9 951 211 901 405 94,8
  26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 492 470 512 176 104,0 1 504 670 1 457 382 96,9
  27 Proizvodnja električne opreme 1 039 028 1 113 981 107,2 1 225 316 1 214 475 99,1
  28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n. 999 496 909 590 91,0 1 987 400 1 895 380 95,4
  29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 841 641 666 906 79,2 2 035 194 1 450 548 71,3
  30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 524 251 385 813 73,6 444 897 504 390 113,4
  31 Proizvodnja namještaja 262 302 250 026 95,3 379 324 342 847 90,4
  32 Ostala prerađivačka industrija 152 501 161 169 105,7 564 578 535 440 94,8
D   Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  258 996 192 794 74,4 588 067 386 156 65,7
E   Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  250 524 259 531 103,6 65 213 86 366 132,4
J   Informacije i komunikacije  67 213 61 555 91,6 77 766 68 428 88,0
M   Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  78 65 83,7 221 131 59,3
R   Umjetnost, zabava i rekreacija  691 266 38,5 391 449 115,0
    Neraspoređeno  55 028 54 150 98,4 3 080 4 156 135,0

3. IZVOZ I UVOZ PO SEKTORIMA SMTK

tis. eura

        Izvoz Uvoz
I. – XII. 2019. I. – XII. 2020. indeksi
I. – XII. 2020.
I. – XII. 2019.
I. – XII. 2019. I. – XII. 2020. indeksi
I. – XII. 2020.
I. – XII. 2019.
  Ukupno 15 226 703 14 899 762 97,9 24 980 960 22 917 867 91,7
0 Hrana i žive životinje 1 620 777 1 794 397 110,7 2 770 152 2 568 806 92,7
1 Pića i duhan 317 022 299 592 94,5 405 968 392 002 96,6
2 Sirove materije, osim goriva 1 114 768 1 107 680 99,4 452 998 432 030 95,4
3 Mineralna goriva i maziva 1 445 245 1 343 119 92,9 3 046 077 1 952 514 64,1
4 Životinjska i biljna ulja i masti 69 032 72 731 105,4 105 628 104 930 99,3
5 Kemijski proizvodi 2 058 271 2 051 063 99,6 3 573 033 3 852 740 107,8
6 Proizvodi svrstani prema materijalu 2 570 368 2 502 124 97,3 4 300 670 4 097 539 95,3
7 Strojevi i prijevozna sredstva 3 859 783 3 530 993 91,5 6 826 746 6 174 094 90,4
8 Razni gotovi proizvodi 2 076 032 2 075 886 100,0 3 478 344 3 306 891 95,1
9 Proizvodi i transakcije, d. n. 40 377 68 028 168,5 18 265 32 165 176,1
  Neraspoređeno 55 028 54 150 98,4 3 080 4 156 135,0

4. IZVOZ I UVOZ PREMA EKONOMSKIM GRUPACIJAMA ZEMALJA

tis. eura

          Izvoz Uvoz
I. – XII. 2019. I. – XII. 2020. indeksi
I. – XII. 2020.
I. – XII. 2019.
I. – XII. 2019. I. – XII. 2020. indeksi
I. – XII. 2020.
I. – XII. 2019.
Ukupno 15 226 703 14 899 762 97,9 24 980 960 22 917 867 91,7
Države članice EU-a1) 10 399 706 10 388 720 99,9 20 092 865 18 393 216 91,5
Austrija 899 512 855 739 95,1 1 612 388 1 513 191 93,8
Belgija 258 049 267 515 103,7 456 581 718 249 157,3
Bugarska 96 061 96 696 100,7 161 517 171 398 106,1
Cipar 9 840 7 651 77,8 10 372 15 980 154,1
Češka 234 952 248 393 105,7 634 341 594 133 93,7
Danska 55 838 61 432 110,0 147 801 170 665 115,5
Estonija 9 345 9 437 101,0 6 513 8 334 128,0
Finska 24 153 26 759 110,8 45 153 36 676 81,2
Francuska 433 445 451 105 104,1 681 170 601 018 88,2
Grčka 116 549 72 872 62,5 134 132 234 389 174,7
Irska 44 099 36 987 83,9 93 059 94 545 101,6
Italija 2 126 017 1 863 211 87,6 3 467 642 2 824 342 81,4
Letonija 10 401 13 355 128,4 11 146 16 041 143,9
Litva 50 603 51 413 101,6 32 246 40 041 124,2
Luksemburg 10 736 131 466 2) 17 389 15 424 88,7
Mađarska 630 820 1 063 069 168,5 2 106 980 1 769 671 84,0
Malta 173 724 37 346 21,5 4 863 6 907 142,0
Nizozemska 202 139 222 542 110,1 977 552 895 943 91,7
Njemačka 2 004 084 1 909 038 95,3 3 861 734 3 502 343 90,7
Poljska 244 348 280 932 115,0 950 631 922 681 97,1
Portugal 70 918 45 556 64,2 39 105 31 431 80,4
Rumunjska 259 082 292 385 112,9 262 481 256 058 97,6
Slovačka 167 094 141 809 85 496 968 476 666 95,9
Slovenija 1 637 069 1 544 584 94,4 2 885 533 2 596 857 90,0
Španjolska 266 694 253 692 95,1 572 957 467 192 81,5
Švedska 118 298 142 802 120,7 142 673 142 432 99,8
Ujedinjena Kraljevina 240 679 258 425 107,4 279 300 270 533 96,9
Neraspoređeno 5 158 2 507 48,6 637 75 11,8
Zemlje Efte 267 211 279 186 104,5 175 037 192 491 110,0
Island 3 829 2 106 55,0 25 39 158,0
Lihtenštajn 1 117 3 019 270 26 15 57,4
Norveška 60 409 52 002 86,1 15 776 15 058 95,4
Švicarska 201 855 222 058 110,0 159 210 177 378 111,4
Zemlje Cefte 2 737 877 2 461 002 89,9 1 382 159 1 363 753 98,7
Albanija 79 609 76 968 96,7 8 880 11 186 126,0
Bosna i Hercegovina 1 521 342 1 276 429 83,9 697 778 669 954 96,0
Crna Gora 206 603 170 952 82,7 4 562 4 210 92,3
Kosovo 109 065 99 934 91,6 3 375 3 920 116,2
Moldavija 1 644 1 305 79,3 2 245 3 080 137,2
Sjeverna Makedonija3) 123 013 138 195 112,3 72 774 82 984 114,0
Srbija 696 601 697 220 100,1 592 546 588 419 99,3
Zemlje OPEC-a 147 189 162 680 110,5 392 133 43 978 11,2
Alžir 6 874 26 328 383,0 5 272 11 236 213,1
Angola 48 69 142,3 - - -
Ekvatorska Gvineja 112 291 259,3 - - -
Gabon 157 280 178,0 21 12 56,3
Irak 2 691 6 728 250,0 124 955 6 0,0
Iran, Islamska Republika 9 338 4 708 50,4 2 326 2 066 88,8
Kongo 127 153 120,2 3 4 134,5
Kuvajt 6 733 5 049 75,0 42 42 99,8
Libija 5 742 4 847 84,4 139 566 201 0,1
Nigerija 1 849 5 050 273,2 23 121 18 383 79,5
Saudijska Arabija 50 967 43 415 85,2 94 403 9 882 10,5
Ujedinjeni Arapski Emirati 62 541 65 756 105,1 2 066 1 759 85,1
Bolivarijanska Republika Venezuela 9 7 77,3 356 387 108,8
Ostale europske zemlje 383 753 482 663 125,8 722 157 639 272 88,5
Bjelorusija 16 491 32 352 196,2 12 598 5 204 41,3
Rusija 155 022 176 277 113,7 294 451 232 613 79,0
Turska 142 194 183 171 128,8 378 832 363 787 96,0
Ukrajina 42 407 58 401 137,7 35 751 37 343 104,5
Ostale zemlje 27 640 32 462 117,4 525 326 62,1
Ostale azijske zemlje 439 979 377 758 85,9 1 744 647 1 903 816 109,1
Azerbajdžan 1 369 1 444 105,5 399 783 440 571 110,2
Bangladeš 1 796 966 53,8 15 949 13 205 82,8
Filipini 9 422 8 545 90,7 4 057 1 366 33,7
Hong Kong, Kina 23 765 17 921 75,4 8 311 1 612 19,4
Indija 39 811 17 624 44,3 109 434 113 088 103,3
Indonezija 10 744 5 128 47,7 21 063 25 165 119,5
Izrael 39 234 36 554 93,2 50 907 22 883 45,0
Japan 39 204 41 555 106,0 39 188 30 952 79,0
Katar 23 771 40 956 172,3 2 195 267 12,1
Kazahstan 8 069 18 643 231,1 7 973 10 555 132,4
Kina 107 320 85 337 79,5 716 652 1 060 189 147,9
Koreja, Republika 23 784 7 995 33,6 176 115 55 884 31,7
Libanon 20 146 11 633 57,7 31 143 462,2
Malezija 8 039 4 410 54,9 12 102 13 271 109,7
Pakistan 3 395 9 146 269,4 11 960 10 541 88,1
Singapur 8 293 7 571 91,3 6 778 9 959 146,9
Tajland 8 130 2 168 26,7 18 906 19 353 102,4
Tajvan, Kina 6 026 5 505 91,4 40 813 29 517 72,3
Vijetnam 24 221 21 968 90,7 33 523 29 402 87,7
Ostale zemlje 33 441 32 690 97,8 68 907 15 896 23,1
Ostale afričke zemlje  177 410 137 385 77,4 116 171 82 482 71,0
Egipat 87 396 72 823 83,3 20 123 19 625 97,5
Etiopija 9 484 7 035 74,2 2 057 7 608 369,9
Južnoafrička Republika 11 022 6 082 55,2 4 470 4 507 100,8
Maroko 11 331 21 311 188,1 8 313 17 469 210,1
Tunis 19 313 4 866 25,2 4 501 27 008 600,0
Ostale zemlje 38 863 25 269 65,0 76 706 6 266 8,2
Ostale američke zemlje  494 947 578 375 116,9 271 873 258 504 95,1
Argentina 2 405 808 33,6 8 171 8 079 98,9
Brazil 12 589 9 902 78,7 42 338 17 471 41,3
Kanada 36 307 84 806 233,6 20 806 16 634 79,9
Meksiko 12 101 7 161 59,2 5 031 14 859 295,3
SAD 411 567 456 341 110,9 167 801 175 570 104,6
Ostale zemlje 19 979 19 357 96,9 27 726 25 891 93,4
Oceanijske zemlje 156 786 21 058 13,4 6 255 8 305 132,8
Australija 18 582 18 975 102,1 4 663 5 789 124,2
Novi Zeland 2 123 1 882 88,7 1 347 2 022 150,1
Ostale zemlje 136 081 201 0,1 245 494 201,5
Neraspoređeno 21 846 10 934 50,1 77 664 32 050 41,3

1) Od 1. veljače 2020. Ujedinjena Kraljevina na uređen je način prestala biti članicom EU-a. Stoga će se u prijelaznom razdoblju u statistici robne razmjene s inozemstvom roba podrijetlom iz Ujedinjene Kraljevine smatrati robom podrijetlom iz EU-a, a Ujedinjena Kraljevina državom članicom EU-a.
2) Indeks je veći od 999.
3) Republika Hrvatska od 15. veljače 2019. godine u svim oblicima službene komunikacije upotrebljava ime Republika Sjeverna Makedonija.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Izvor podataka za statistiku robne razmjene s državama članicama EU-a jest Intrastatov obrazac kojim izvještajne jedinice izvješćuju o primicima i/ili otpremama na mjesečnoj osnovi, tj. u mjesecu u kojem roba fizički ulazi ili napušta teritorij Republike Hrvatske. Izvještajne jedinice jesu svi poslovni subjekti, obveznici poreza na dodanu vrijednost, čija vrijednost robne razmjene s državama članicama EU-a prelazi prag uključivanja određenoga za izvještajnu godinu. Za 2020. određena je vrijednost praga uključivanja za primitke od 2,2 milijuna kuna, a za otpreme 1,2 milijuna kuna. Radi potpunog usklađivanja s metodologijom i zakonodavstvom EU-a u podatke o robnoj razmjeni s inozemstvom uključena je vrijednost trgovine ispod praga uključivanja, procijenjena na osnovi podataka o isporukama i stjecanjima dobara u države članice/iz država članica EU-a, dobivenih od Porezne uprave Republike Hrvatske.

Izvor podataka za statistiku robne razmjene s trećim zemljama, odnosno državama nečlanicama EU-a, jesu Jedinstvene carinske deklaracije o izvozu i uvozu robe. Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske dobiva od Carinske uprave Republike Hrvatske kontrolirane Jedinstvene carinske deklaracije u obliku slogova.

Poštujući osnovne metodološke preporuke Statističkog ureda UN-a i Eurostata, Državni zavod za statistiku prikupljene podatke Intrastata i Extrastata statistički obrađuje i objavljuje kao jedinstveni podatak robne razmjene Republike Hrvatske s inozemstvom.

Pravna osnova

Pravna osnova za provođenje istraživanja Intrastat jest europsko zakonodavstvo za statistiku robne razmjene između država članica EU-a (Uredba (EZ) br. 638/2004 i dopune navedene uredbe br. 222/2009 i 659/2014 Europskog parlamenta i Vijeća te provedbena Uredba Komisije br. 1982/2004 i dopune uredbe Komisije br. 1915/2005, 91/2010, 96/2010 i 1093/2013), Uredba (EU) br. 2019/2152 te Provedbena uredba Komisije br. 2020/1197, Zakon o službenoj statistici (NN, br. 25/20.), Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2020. godine (NN, br. 12/20.) i Zakon o carinskoj službi (NN, br. 68/13., 30/14., 115/16., 39/19. i 98/19.). Opširnija metodološka objašnjenja za ovo istraživanje objavljena su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku https://www.dzs.hr/Hrv/intrastat/intrastat.htm.

Pravna osnova za Extrastat jest europsko zakonodavstvo za statistiku robne razmjene s trećim zemljama (Uredba (EZ) br. 471/2009 i izmjene navedene uredbe br. 2016/1724 i 2016/2119 Europskog parlamenta i Vijeća, Uredba Komisije (EU) br. 92/2010 i izmjena navedene uredbe br. 2016/1253 i Uredba Komisije (EU) br. 113/2010), Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije (NN, br. 40/16.), Zakon o službenoj statistici (NN, br. 25/20.), Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2020. godine (NN, br. 12/20.), Zakon o carinskoj službi (NN, br. 68/13., 30/14., 115/16., 39/19. i 98/19.) i Pravilnik o popunjavanju Jedinstvene carinske deklaracije (NN, br. 65/19.).

Obuhvat i usporedivost

Statistika robne razmjene s inozemstvom obuhvaća svu robu koja se izvozi iz zemlje odnosno uvozi u zemlju. U podatke o robnoj razmjeni s inozemstvom uključeni su i izvoz i uvoz prema osnovi unutarnje i vanjske proizvodnje na bruto osnovi.

Statistička vrijednost robe jest vrijednost robe na hrvatskoj granici. Kod izvoza, odnosno otprema, vrijednosti su prikazane prema paritetu fob, a kod uvoza, odnosno primitaka, vrijednosti se prikazuju prema paritetu cif.

Iznosi u stranim valutama preračunani su u kune, eure i američke dolare primjenom mjesečnih tečajnih lista određenih za izvještajni mjesec. Primjenjuje se srednji valutni tečaj Hrvatske narodne banke.

U pojedinim tablicama može se dogoditi da ukupni zbroj ne odgovara zbroju pojedinačnih stavki zbog zaokruživanja na tisuće.

U prikazivanju podataka po djelatnostima primjenjuje se NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.), koji je stupio na snagu 1. siječnja 2008. Utemeljen je na europskoj klasifikaciji NACE, Rev. 2, koja je obvezatna za države članice Europske unije. Podaci se iskazuju prema proizvodnom načelu kod kojeg se podaci za izvoz i uvoz dobivaju prema djelatnosti koja proizvodi dotični proizvod, odnosno iz koje proizvod potječe.

Roba koja se pojavljuje u izvozu i uvozu za potrebe statistike razvrstava se prema Standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK, Rev. 4).

Podaci se iskazuju kod izvoza robe prema zemljama namjene, a kod uvoza robe primjenjuju se dva metodološka kriterija iskazivanja podataka uvoza prema zemljama. U Extrastatu se kod uvoza robe podaci iskazuju prema zemljama podrijetla robe, dok se kod primitaka robe u Intrastatu iskazuju prema zemljama otpreme.

Članstvo u OPEC-u podložno je čestim promjenama. Detaljnije   informacije o državama članicama OPEC-a objavljuju se na mrežnim  stranicama https://www.opec.org/.

Za određeni mjesec obrađuju se samo Jedinstvene carinske deklaracije koje imaju datum prihvaćanja u carinarnici/ispostavi iz tog mjeseca i Intrastatovi obrasci dostavljeni za izvještajni mjesec. U tekućoj godini mijenjaju se već objavljeni podaci za prijašnje mjesece radi razvrstavanja naknadno pristiglih i/ili ispravljenih Intrastatovih obrazaca i Jedinstvenih carinskih deklaracija koje se odnose na prijašnja razdoblja.

Mjesečni podaci ispravljaju se sve dok se ne zaključi konačna obrada tekuće godine (sredinom sljedeće godine). Mjesečni rezultati sve do konačne obrade tekuće godine i objavljivanja konačnih podataka smatraju se privremenima. Podaci za mjesece u 2019. i 2020. smatraju se konačnima.

Podaci robne razmjene s inozemstvom dostupni su u vremenskim serijama objavljenima na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku na poveznici Statistika u nizu pod naslovom Gospodarstvo – osnovni pokazatelji (podaci od 2000.) i pod naslovom Robna razmjena s inozemstvom (podaci od 2010.).

 

Kratice  
Cefta Sporazum o slobodnoj trgovini srednjoeuropskih zemalja
cif cijena s osiguranjem i vozarinom
d. n. drugdje nespomenuto
Efta Europsko udruženje za slobodnu trgovinu
EU Europska unija
Eurostat Statistički ured Europske unije
EZ Europska zajednica
fob franko brod
NACE Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NN Narodne novine
OPEC Organizacija zemalja izvoznica nafte
SAD Sjedinjene Američke Države
SMTK Standardna međunarodna trgovinska klasifikacija
tis. tisuća
UN Ujedinjeni narodi
USD američki dolar
   
Znakovi  
- nema pojave
0 podatak je manji od 0,5 upotrijebljene mjerne jedinice

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Boro Žderić i Dubravka Drempetić


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti