Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 08. veljače 2022.
VT-2021-1-1/11

ISSN 1334-0557

ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM – privremeni podaci od siječnja do studenoga 2021. i od siječnja do prosinca 2021.

Ukupan izvoz Republike Hrvatske od siječnja do studenoga 2021., prema privremenim podacima, iznosio je 129,3 milijarde kuna. Istodobno je uvoz iznosio 193,7 milijardi kuna. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 64,4 milijarde kuna.

Pokrivenost uvoza izvozom od siječnja do listopada 2021. bila je 66,8%.

Ukupan izvoz Republike Hrvatske od siječnja do prosinca 2021., prema Prvim rezultatima, iznosio je 143,4 milijarde kuna, dok je uvoz iznosio 212,5 milijardi kuna. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 69,1 milijardu kuna.

Pokrivenost uvoza izvozom od siječnja do prosinca 2021., prema Prvim rezultatima, bila je 67,5%.

G-1. ROBNA RAZMJENA S INOZEMSTVOM OD STUDENOGA 2020. DO STUDENOGA 2021.

1. ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

    Izvoz Uvoz Saldo robne razmjene Pokrivenost uvoza izvozom,%
tis. kuna tis. eura tis. USD tis. kuna tis. eura tis. USD tis. kuna tis. eura tis. USD
2020.                                                            
  I. 8 692 574 1 167 765 1 307 784 14 354 732 1 928 123 2 160 505 -5 662 158 -760 358 -852 721 60,6
  II. 9 642 100 1 296 736 1 433 596 15 974 613 2 148 287 2 372 368 -6 332 513 -851 551 -938 771 60,4
  III. 9 085 255 1 218 932 1 337 010 15 081 224 2 022 993 2 224 423 -5 995 968 -804 061 -887 413 60,2
  IV. 7 233 018 951 188 1 045 538 11 084 784 1 456 943 1 600 553 -3 851 766 -505 755 -555 015 65,3
  V. 7 701 046 1 019 658 1 107 178 12 755 514 1 688 665 1 834 033 -5 054 468 -669 007 -726 855 60,4
  VI. 9 454 773 1 248 128 1 382 143 14 893 298 1 965 354 2 180 074 -5 438 525 -717 226 -797 931 63,5
  VII. 10 387 736 1 374 051 1 545 159 15 511 965 2 051 735 2 303 852 -5 124 229 -677 684 -758 692 67,0
  VIII. 7 647 409 1 020 248 1 210 932 12 660 857 1 689 975 2 005 005 -5 013 448 -669 727 -794 073 60,4
  IX. 10 503 359 1 396 638 1 663 423 14 849 477 1 974 537 2 352 068 -4 346 118 -577 899 -688 645 70,7
  X. 10 947 896 1 451 410 1 700 460 15 530 560 2 058 574 2 411 165 -4 582 664 -607 164 -710 705 70,5
  XI. 10 685 945 1 411 526 1 652 885 14 503 154 1 915 986 2 240 608 -3 817 209 -504 460 -587 723 73,7
  XII. 10 149 643 1 343 482 1 605 172 15 233 085 2 016 696 2 411 484 -5 083 442 -673 214 -806 312 66,6
  I.–XII. 112 130 754 14 899 762 16 991 282 172 433 263 22 917 867 26 096 137 -60 302 509 -8 018 105 -9 104 856 65,0
2021.                             
  I. 8 542 156 1 133 142 1 389 527 13 099 583 1 737 361 2 131 497 -4 557 427 -604 219 -741 970 65,2
  II. 9 750 871 1 290 723 1 565 620 15 853 093 2 098 226 2 545 179 -6 102 222 -807 503 -979 559 61,5
  III. 12 238 857 1 616 266 1 953 068 18 772 043 2 478 713 2 992 042 -6 533 186 -862 447 -1 038 973 65,2
  IV. 11 833 468 1 563 989 1 843 041 17 317 786 2 289 085 2 692 994 -5 484 318 -725 096 -849 954 68,3
  V. 11 666 701 1 543 922 1 865 531 17 210 542 2 277 825 2 752 806 -5 543 841 -733 904 -887 275 67,8
  VI. 12 315 401 1 638 905 1 998 717 18 441 342 2 453 999 2 992 113 -6 125 941 -815 094 -993 396 66,8
  VII. 11 964 044 1 597 185 1 899 449 18 127 491 2 420 081 2 877 997 -6 163 447 -822 896 -978 549 66,0
  VIII. 9 974 168 1 330 041 1 577 951 16 789 902 2 238 799 2 657 362 -6 815 734 -908 758 -1 079 411 59,4
  IX. 12 646 761 1 688 894 1 993 936 19 115 098 2 552 756 3 014 452 -6 468 337 -863 862 -1 020 516 66,2
  X. 13 610 492 1 816 489 2 114 138 19 246 326 2 568 756 3 006 639 -5 635 835 -752 266 -892 501 70,7
  XI. 14 761 745 1 966 278 2 291 786 19 701 983 2 624 241 3 058 535 -4 940 237 -657 963 -766 749 74,9
  I.–XI. 129 304 663 17 185 834 20 492 765 193 675 188 25 739 842 30 721 618 -64 370 525 -8 554 007 -10 228 853 66,8

I. ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U KUNAMA

1. IZVOZ I UVOZ PREMA NKD-u 2007.

tis. kuna

      Izvoz  Uvoz
I. – XI. 2020. I. – XI. 2021. indeksi
I. – XI. 2021.
I. – XI. 2020.
I. – XI. 2020. I. – XI. 2021. indeksi
I. – XI. 2021.
I. – XI. 2020.
    Ukupno 101 981 111 129 304 663 126,8 157 200 178 193 675 188 123,2
A   Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 6 013 789 7 233 119 120,3 4 645 366 5 291 845 113,9
  Rudarstvo i vađenje 4 058 312 7 133 715 175,8 5 990 611 13 290 021 221,8
  Prerađivačka industrija 88 140 177 106 029 643 120,3 142 793 880 168 851 329 118,2
  10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 8 538 394 9 983 472 116,9 15 035 426 17 592 920 117,0
  11 Proizvodnja pića 1 014 253 1 252 742 123,5 1 623 675 1 813 482 111,7
  12 Proizvodnja duhanskih proizvoda 1 129 717 1 110 822 98,3 1 008 304 1 073 588 106,5
  13 Proizvodnja tekstila 1 215 998 1 251 692 102,9 3 149 762 2 860 337 90,8
  14 Proizvodnja odjeće 4 170 570 5 028 953 120,6 7 494 472 8 323 123 111,1
  15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 2 857 653 2 969 880 103,9 3 974 358 4 260 432 107,2
  16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala 4 921 394 6 268 284 127,4 2 309 975 2 813 071 121,8
  17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 1 962 252 2 433 276 124,0 3 486 971 3 941 101 113,0
  18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa 14 970 15 592 104,2 12 778 17 022 133,2
  19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 4 095 854 6 440 107 157,2 4 582 151 7 576 627 165,4
  20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 5 682 323 7 219 536 127,1 13 521 781 16 697 220 123,5
  21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 7 140 065 7 014 065 98,2 11 592 605 11 217 011 96,8
  22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 3 395 484 4 293 729 126,5 6 959 134 8 706 393 125,1
  23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 3 650 657 4 162 905 114,0 3 097 764 3 656 171 118,0
  24 Proizvodnja metala 3 787 742 5 599 233 147,8 9 115 363 13 824 949 151,7
  25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 7 038 430 8 545 469 121,4 6 278 570 7 411 974 118,1
  26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 3 440 785 3 899 398 113,3 9 782 141 10 973 607 112,2
  27 Proizvodnja električne opreme 7 728 590 9 895 945 128,0 8 315 995 10 586 795 127,3
  28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n. 6 175 624 7 180 516 116,3 13 023 039 13 985 553 107,4
  29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 4 616 843 4 301 271 93,2 9 963 889 12 178 360 122,2
  30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 2 751 297 3 788 134 137,7 2 441 722 2 303 658 94,3
  31 Proizvodnja namještaja 1 708 683 1 968 826 115,2 2 342 217 2 775 982 118,5
  32 Ostala prerađivačka industrija 1 102 599 1 405 794 127,5 3 681 786 4 261 953 115,8
D   Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  1 195 570 5 421 566 453,5 2 708 350 4 407 726 162,7
E   Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  1 746 077 2 876 375 164,7 557 047 1 266 309 227,3
J   Informacije i komunikacije  420 709 490 495 116,6 471 774 472 370 100,1
M   Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  485 145 29,8 935 451 48,2
R   Umjetnost, zabava i rekreacija  1 900 3 398 178,9 3 163 3 715 117,5
    Neraspoređeno  404 093 116 207 28,8 29 053 91 421 314,7

2. IZVOZ I UVOZ PO SEKTORIMA SMTK

tis. kuna

     Izvoz Uvoz
I. – XI. 2020. I. – XI. 2021. indeksi
I. – XI. 2021.
I. – XI. 2020.
I. – XI. 2020. I. – XI. 2021. indeksi
I. – XI. 2021.
I. – XI. 2020.
  Ukupno 101 981 111 129 304 663 126,8 157 200 178 193 675 188 123,2
0 Hrana i žive životinje 12 218 667 14 301 289 117,0 17 786 424 20 485 966 115,2
1 Pića i duhan 2 087 496 2 221 406 106,4 2 671 404 2 948 399 110,4
2 Sirove materije, osim goriva 7 589 823 9 930 900 130,8 2 967 671 4 167 662 140,4
3 Mineralna goriva i maziva 8 889 684 18 527 149 208,4 13 567 895 25 821 812 190,3
4 Životinjska i biljna ulja i masti 501 961 741 280 147,7 730 683 1 035 568 141,7
5 Kemijski proizvodi 14 000 426 15 755 399 112,5 26 597 194 29 778 563 112,0
6 Proizvodi svrstani prema materijalu 17 404 862 21 934 411 126,0 28 555 744 35 566 189 124,6
7 Strojevi i prijevozna sredstva 24 357 988 28 281 938 116,1 41 157 616 47 351 577 115,0
8 Razni gotovi proizvodi 14 059 217 16 917 268 120,3 22 911 701 26 071 041 113,8
9 Proizvodi i transakcije, d. n. 466 895 577 415 123,7 224 794 356 989 158,8
  Neraspoređeno 404 093 116 207 28,8 29 053 91 421 314,7

3. IZVOZ I UVOZ PREMA EKONOMSKIM GRUPACIJAMA ZEMALJA

tis. kuna

       Izvoz Uvoz
I. – XI. 2020. I. – XI. 2021. indeksi
I. – XI. 2021.
I. – XI. 2020.
I. – XI. 2020. I. – XI. 2021. indeksi
I. – XI. 2021.
I. – XI. 2020.
Ukupno 101 981 111 129 304 663 126,8 157 200 178 193 675 188 123,2
Države članice EU-a1) 69 473 442 89 280 621 128,5 124 877 043 148 254 225 118,7
Austrija 5 881 124 7 393 475 125,7 10 507 047 12 428 599 118,3
Belgija 1 845 245 1 727 728 93,6 4 928 316 3 899 137 79,1
Bugarska 672 566 727 248 108,1 1 165 856 2 280 942 195,6
Cipar 43 062 78 370 182,0 113 543 66 800 58,8
Češka 1 732 384 1 982 688 114,4 4 114 361 4 368 977 106,2
Danska 422 748 1 023 940 242,2 1 150 400 1 057 814 92,0
Estonija 65 275 97 825 149,9 58 572 51 887 88,6
Finska 185 625 250 267 134,8 245 564 274 588 111,8
Francuska 2 984 240 3 391 971 113,7 4 162 527 4 845 716 116,4
Grčka 488 727 665 861 136,2 1 358 375 1 926 188 141,8
Irska 232 854 336 131 144,4 667 790 585 510 87,7
Italija 12 867 542 16 430 120 127,7 19 708 508 24 211 261 122,8
Letonija 91 783 234 084 255,0 108 928 101 119 92,8
Litva 358 158 390 356 109,0 274 405 355 596 129,6
Luksemburg 972 157 233 441 24,0 99 881 111 528 111,7
Mađarska 6 917 108 11 311 527 163,5 12 147 265 14 313 351 117,8
Malta 272 215 307 453 112,9 47 372 50 576 106,8
Nizozemska 1 497 326 2 095 089 139,9 6 108 895 7 399 704 121,1
Njemačka 13 368 277 15 690 556 117,4 24 226 322 28 800 394 118,9
Poljska 1 913 186 2 601 232 136,0 6 393 150 7 988 161 124,9
Portugal 306 276 403 534 131,8 215 634 270 403 125,4
Rumunjska 2 017 939 2 262 597 112,1 1 712 175 2 034 584 118,8
Sjeverna Irska 9 415 2) 46 418 2)
Slovačka 975 473 1 200 820 123,1 3 315 226 4 268 987 128,8
Slovenija 10 623 319 15 578 494 146,6 17 940 213 21 312 224 118,8
Španjolska 1 710 636 1 901 033 111,1 3 179 054 4 008 925 126,1
Švedska 1 011 396 928 054 91,8 927 178 1 186 364 128,0
Neraspoređeno 16 800 27 313 162,6 484 8 471 3)
Zemlje Efte 1 904 102 2 317 726 121,7 1 348 393 1 422 948 105,5
Island 14 176 15 575 109,9 255 267 104,5
Lihtenštajn 13 468 131 595 977,1 104 415 400,0
Norveška 341 948 520 005 152,1 104 246 148 562 142,5
Švicarska 1 534 509 1 650 552 107,6 1 243 788 1 273 704 102,4
Zemlje Cefte 16 900 617 20 892 272 123,6 9 373 463 12 954 005 138,2
Albanija 536 439 595 908 111,1 77 257 133 271 172,5
Bosna i Hercegovina 8 782 137 11 015 584 125,4 4 594 334 6 652 831 144,8
Crna Gora 1 182 824 1 611 615 136,3 28 553 37 513 131,4
Kosovo 689 253 763 426 110,8 27 773 45 220 162,8
Moldavija 9 514 16 750 176,1 21 274 21 188 99,6
Sjeverna Makedonija 946 153 995 981 105,3 576 167 704 939 122,3
Srbija 4 754 297 5 893 008 124,0 4 048 104 5 359 042 132,4
Zemlje OPEC-a 1 153 779 961 121 83,3 299 747 1 532 485 511,3
Alžir 195 451 38 684 19,8 59 693 104 152 174,5
Angola 517 472 91,4 - 1 -
Ekvatorska Gvineja 2 191 911 41,6 - 57 196 -
Gabon 2 010 3 912 194,7 90 668 738,1
Irak 48 921 22 920 46,9 40 11 27,3
Iran, Islamska Republika 27 669 22 390 80,9 13 163 30 670 233,0
Kongo 1 156 4 929 426,2 28 - -
Kuvajt 36 284 50 193 138,3 313 5 1,6
Libija 35 615 69 897 196,3 1 243 147 748 3)
Nigerija 37 601 15 820 42,1 136 459 940 221 689,0
Saudijska Arabija 289 897 332 715 114,8 73 779 46 296 62,7
Ujedinjeni Arapski Emirati 476 417 398 064 83,6 12 371 202 404 3)
Bolivarijanska Republika Venezuela 50 214 427,3 2 568 3 115 121,3
Ostale europske zemlje 5 047 584 5 571 748 110,4 6 284 318 7 651 695 121,8
Bjelorusija 211 556 97 538 46,1 37 643 82 935 220,3
Rusija 1 156 068 1 366 096 118,2 1 661 475 3 313 705 199,4
Turska 1 222 496 1 861 189 152,2 2 537 010 3 021 265 119,1
Ujedinjena Kraljevina4) 1 814 885 1 451 087 80,0 1 805 851 942 749 52,2
Ukrajina 398 728 362 421 90,9 240 075 288 543 120,2
Ostale zemlje 243 851 433 418 177,7 2 264 2 498 110,3
Ostale azijske zemlje 2 412 318 2 706 028 112,2 12 359 333 15 225 116 123,2
Azerbajdžan 10 815 24 865 229,9 3 311 160 4 750 698 143,5
Bangladeš 7 276 9 411 129,3 94 054 85 483 90,9
Filipini 63 519 18 507 29,1 9 687 12 485 128,9
Hong Kong, Kina 107 745 167 731 155,7 11 164 28 253 253,1
Indija 97 919 183 537 187,4 772 045 741 532 96,0
Indonezija 35 498 55 952 157,6 168 729 190 468 112,9
Izrael 214 639 239 626 111,6 160 319 122 042 76,1
Japan 294 284 282 613 96,0 207 653 226 917 109,3
Katar 173 461 133 859 77,2 1 964 467 819 3)
Kazahstan 130 204 114 014 87,6 77 250 300 002 388,4
Kina 580 030 611 641 105,4 6 281 042 6 897 495 109,8
Koreja, Republika 57 343 78 628 137,1 370 149 443 469 119,8
Libanon 67 075 49 215 73,4 1 080 111 10,3
Malezija 26 577 145 876 548,9 88 354 123 132 139,4
Pakistan 67 287 28 239 42,0 74 752 68 489 91,6
Singapur 55 393 32 500 58,7 69 433 84 974 122,4
Tajland 15 052 19 736 131,1 132 516 145 118 109,5
Tajvan, Kina 37 868 84 065 222,0 205 098 208 619 101,7
Vijetnam 153 517 169 019 110,1 212 363 190 621 89,8
Ostale zemlje 216 814 256 991 118,5 110 519 137 388 124,3
Ostale afričke zemlje  960 447 1 020 569 106,3 576 737 1 301 835 225,7
Egipat 514 339 552 459 107,4 120 431 1 053 395 874,7
Etiopija 52 643 36 195 68,8 57 218 43 196 75,5
Južnoafrička Republika 39 077 116 645 298,5 32 452 55 212 170,1
Maroko 146 829 156 682 106,7 125 037 73 240 58,6
Tunis 22 606 25 427 112,5 197 917 26 320 13,3
Ostale zemlje 184 953 133 160 72,0 43 682 50 472 115,5
Ostale američke zemlje  3 906 992 4 871 396 124,7 1 819 352 4 304 140 236,6
Argentina 5 529 16 435 297,3 56 294 58 189 103,4
Brazil 48 716 110 319 226,5 116 569 105 076 90,1
Kanada 595 266 408 469 68,6 115 039 112 163 97,5
Meksiko 49 926 53 928 108,0 99 439 142 723 143,5
SAD 3 088 132 4 166 042 134,9 1 249 374 3 124 291 250,1
Ostale zemlje 119 422 116 203 97,3 182 637 761 697 417,1
Oceanijske zemlje 142 824 1 603 859 3) 44 552 287 029 644,3
Australija 127 901 128 094 100,2 30 900 281 527 911,1
Novi Zeland 13 419 10 930 81,5 9 953 5 456 54,8
Ostale zemlje 1 505 1 464 835 3) 3 700 46 1,2
Neraspoređeno 79 007 79 324 100,4 217 241 741 712 341,4

1) Od 1. siječnja 2021. Ujedinjena Kraljevina prestala je biti država članica EU-a. Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj omogućio je Sjevernoj Irskoj da i dalje ostane sastavni dio carinskog teritorija Ujedinjene Kraljevine. Stoga su podaci za Sjevernu Irsku uključeni u podatke o robnoj razmjeni s državama članicama EU-a.
2) Indeks se ne može iskazati.
3) Indeks je veći od 999.
4) Od 1. siječnja 2021. podaci za Ujedinjenu Kraljevinu ne uključuju podatke za Sjevernu Irsku.

4. PRVI REZULTATI ROBNE RAZMJENE REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

tis. kuna

      I. ‒ XII. 2020. I. ‒ XII. 2021. indeksi
I. ‒ XII. 2021.
I. ‒ XII. 2020.
Izvoz 112 130 754 143 362 419 127,9
Države članice EU-a1) 76 247 565 99 186 994 130,1
Države nečlanice EU-a2) 35 883 189 44 175 425 123,1
Uvoz 172 433 263 212 456 243 123,2
Države članice EU-a1) 136 361 887 162 353 925 119,1
Države nečlanice EU-a2) 36 071 376 50 102 318 138,9
Saldo robne razmjene -60 302 509 -69 093 825 3)
Pokrivenost uvoza izvozom, % 65,0 67,5 3)

1) Od 1. siječnja 2021. Ujedinjena Kraljevina prestala je biti država članica EU-a. Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj omogućio je Sjevernoj Irskoj da i dalje ostane sastavni dio carinskog teritorija Ujedinjene Kraljevine. Stoga su podaci za Sjevernu Irsku uključeni u podatke o robnoj razmjeni s državama članicama EU-a.
2) Od 1. siječnja 2021. u podatke za države nečlanice EU-a uključeni su podaci za Ujedinjenu Kraljevinu bez Sjeverne Irske.
3) Indeks se ne iskazuje.

II. ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U EURIMA

1. PROSJEČNA VRIJEDNOST EURA ZA REPUBLIKU HRVATSKU

      Izvoz Uvoz
I. – XI. 2020. I. – XI. 2021. indeksi
I. – XI. 2021.
I. – XI. 2020.
I. – XI. 2020. I. – XI. 2021. indeksi
I. – XI. 2021.
I. – XI. 2020.
Prosječan tečaj 1 eura u kunama 7,5228 7,5239 100,0 7,5211 7,5243 100,0

2. IZVOZ I UVOZ PREMA NKD-u 2007.

tis. eura

    Izvoz  Uvoz
I. – XI. 2020. I. – XI. 2021. indeksi
I. – XI. 2021.
I. – XI. 2020.
I. – XI. 2020. I. – XI. 2021. indeksi
I. – XI. 2021.
I. – XI. 2020.
    Ukupno 13 556 280 17 185 834 126,8 20 901 171 25 739 842 123,2
A   Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 799 240 961 662 120,3 617 788 703 062 113,8
  Rudarstvo i vađenje 539 791 947 930 175,6 796 845 1 767 168 221,8
  Prerađivačka industrija 11 716 102 14 091 004 120,3 18 985 267 22 439 479 118,2
  10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 1 135 067 1 326 932 116,9 1 998 860 2 338 600 117,0
  11 Proizvodnja pića 134 799 166 541 123,5 215 776 241 030 111,7
  12 Proizvodnja duhanskih proizvoda 150 143 147 597 98,3 134 008 142 703 106,5
  13 Proizvodnja tekstila 161 551 166 318 103,0 418 632 380 038 90,8
  14 Proizvodnja odjeće 554 221 668 465 120,6 996 528 1 106 288 111,0
  15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 380 055 394 561 103,8 528 812 566 034 107,0
  16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala 654 210 832 992 127,3 307 106 373 878 121,7
  17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 260 788 323 422 124,0 463 482 523 804 113,0
  18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa 1 989 2 072 104,2 1 699 2 262 133,2
  19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 544 413 856 688 157,4 610 725 1 007 677 165,0
  20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 755 535 959 682 127,0 1 797 586 2 218 742 123,4
  21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 948 088 931 562 98,3 1 541 294 1 490 180 96,7
  22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 451 287 570 620 126,4 925 145 1 156 905 125,1
  23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 485 226 553 243 114,0 411 876 485 814 118,0
  24 Proizvodnja metala 503 395 744 304 147,9 1 211 657 1 837 705 151,7
  25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 935 247 1 135 750 121,4 834 792 984 828 118,0
  26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 457 362 518 276 113,3 1 300 200 1 458 310 112,2
  27 Proizvodnja električne opreme 1 027 212 1 315 196 128,0 1 105 308 1 407 045 127,3
  28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n. 820 768 954 215 116,3 1 730 877 1 858 499 107,4
  29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 613 929 571 329 93,1 1 325 716 1 617 615 122,0
  30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 367 013 502 824 137,0 324 155 306 292 94,5
  31 Proizvodnja namještaja 227 225 261 595 115,1 311 503 368 814 118,4
  32 Ostala prerađivačka industrija 146 578 186 820 127,5 489 532 566 417 115,7
D   Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  159 206 721 922 453,5 360 217 586 396 162,8
E   Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  232 056 382 175 164,7 73 944 168 192 227,5
J   Informacije i komunikacije  55 915 65 193 116,6 62 706 62 794 100,1
M   Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  65 19 29,7 124 60 48,2
R   Umjetnost, zabava i rekreacija  253 452 178,5 421 494 117,3
    Neraspoređeno  53 652 15 477 28,8 3 859 12 197 316,0

3. IZVOZ I UVOZ PO SEKTORIMA SMTK

tis. eura

     Izvoz Uvoz
I. – XI. 2020. I. – XI. 2021. indeksi
I. – XI. 2021.
I. – XI. 2020.
I. – XI. 2020. I. – XI. 2021. indeksi
I. – XI. 2021.
I. – XI. 2020.
  Ukupno 13 556 280 17 185 834 126,8 20 901 171 25 739 842 123,2
0 Hrana i žive životinje 1 624 219 1 900 930 117,0 2 364 761 2 722 858 115,1
1 Pića i duhan 277 435 295 220 106,4 355 023 391 910 110,4
2 Sirove materije, osim goriva 1 008 792 1 319 900 130,8 394 474 553 696 140,4
3 Mineralna goriva i maziva 1 182 268 2 464 368 208,4 1 805 847 3 433 867 190,2
4 Životinjska i biljna ulja i masti 66 711 98 534 147,7 97 134 137 700 141,8
5 Kemijski proizvodi 1 860 193 2 093 468 112,5 3 536 035 3 956 805 111,9
6 Proizvodi svrstani prema materijalu 2 313 420 2 915 154 126,0 3 796 219 4 726 618 124,5
7 Strojevi i prijevozna sredstva 3 239 136 3 757 777 116,0 5 471 355 6 292 009 115,0
8 Razni gotovi proizvodi 1 868 422 2 248 287 120,3 3 046 621 3 464 703 113,7
9 Proizvodi i transakcije, d. n. 62 032 76 719 123,7 29 842 47 479 159,1
  Neraspoređeno 53 652 15 477 28,8 3 859 12 197 316,0

4. IZVOZ I UVOZ PREMA EKONOMSKIM GRUPACIJAMA ZEMALJA

tis. eura

         Izvoz Uvoz
I. – XI. 2020. I. – XI. 2021. indeksi
I. – XI. 2021.
I. – XI. 2020.
I. – XI. 2020. I. – XI. 2021. indeksi
I. – XI. 2021.
I. – XI. 2020.
Ukupno 13 556 280 17 185 834 126,8 20 901 171 25 739 842 123,2
Države članice EU-a1) 9 233 124 11 866 435 128,5 16 601 599 19 701 355 118,7
Austrija 781 560 982 642 125,7 1 396 907 1 651 534 118,2
Belgija 245 177 229 569 93,6 655 052 518 061 79,1
Bugarska 89 376 96 629 108,1 154 865 303 128 195,7
Cipar 5 717 10 397 181,9 15 099 8 875 58,8
Češka 230 219 263 536 114,5 546 955 580 400 106,1
Danska 56 170 136 217 242,5 152 762 140 555 92,0
Estonija 8 693 13 002 149,6 7 770 6 895 88,7
Finska 24 627 33 267 135,1 32 618 36 497 111,9
Francuska 396 506 450 697 113,7 553 628 643 826 116,3
Grčka 64 851 88 443 136,4 180 520 256 064 141,8
Irska 30 880 44 695 144,7 88 661 77 748 87,7
Italija 1 709 494 2 183 718 127,7 2 620 114 3 217 848 122,8
Letonija 12 192 31 093 255,0 14 445 13 436 93,0
Litva 47 562 51 867 109,1 36 484 47 269 129,6
Luksemburg 130 369 31 099 23,9 13 251 14 822 111,9
Mađarska 919 792 1 503 449 163,5 1 615 109 1 901 943 117,8
Malta 36 134 40 792 112,9 6 294 6 716 106,7
Nizozemska 198 859 278 532 140,1 812 320 983 364 121,1
Njemačka 1 776 348 2 085 216 117,4 3 220 616 3 827 231 118,8
Poljska 254 245 345 762 136,0 849 679 1 061 572 124,9
Portugal 40 694 53 631 131,8 28 639 35 937 125,5
Rumunjska 268 317 300 618 112,0 227 719 270 437 118,8
Sjeverna Irska 1 250 2) 6 168 2)
Slovačka 129 672 159 608 123,1 440 785 567 275 128,7
Slovenija 1 411 985 2 071 204 146,7 2 385 214 2 832 183 118,7
Španjolska 227 173 252 581 111,2 422 755 532 790 126,0
Švedska 134 281 123 287 91,8 123 273 157 659 127,9
Neraspoređeno 2 233 3 635 162,8 64 1 123 3)
Zemlje Efte 253 145 307 955 121,7 179 405 189 176 105,4
Island 1 882 2 073 110,1 34 35 103,8
Lihtenštajn 1 787 17 487 978,5 14 55 398,8
Norveška 45 466 69 086 151,9 13 870 19 781 142,6
Švicarska 204 010 219 309 107,5 165 487 169 305 102,3
Zemlje Cefte 2 247 971 2 777 877 123,6 1 246 783 1 722 036 138,1
Albanija 71 309 79 237 111,1 10 265 17 713 172,6
Bosna i Hercegovina 1 168 299 1 464 780 125,4 611 108 884 263 144,7
Crna Gora 157 316 214 306 136,2 3 805 4 987 131,1
Kosovo 91 740 101 477 110,6 3 696 6 014 162,7
Moldavija 1 262 2 229 176,6 2 829 2 822 99,8
Sjeverna Makedonija 125 802 132 394 105,2 76 618 93 727 122,3
Srbija 632 243 783 454 123,9 538 464 712 511 132,3
Zemlje OPEC-a 153 323 127 683 83,3 40 086 203 960 508,8
Alžir 25 898 5 146 19,9 7 964 13 832 173,7
Angola 69 63 91,4 - 0 -
Ekvatorska Gvineja 291 121 41,6 - 7 636 -
Gabon 267 520 194,4 12 89 739,0
Irak 6 539 3 047 46,6 5 1 27,4
Iran, Islamska Republika 3 676 2 969 80,8 1 753 4 078 232,6
Kongo 153 655 427,6 4 - -
Kuvajt 4 834 6 677 138,1 42 1 1,6
Libija 4 750 9 283 195,5 166 19 662 3)
Nigerija 4 980 2 104 42,2 18 332 125 087 682,3
Saudijska Arabija 38 483 44 184 114,8 9 818 6 160 62,7
Ujedinjeni Arapski Emirati 63 376 52 887 83,4 1 648 27 001 3)
Bolivarijanska Republika Venezuela 7 28 430,0 341 414 121,3
Ostale europske zemlje 670 894 740 446 110,4 836 051 1 017 305 121,7
Bjelorusija 28 166 12 959 46,0 5 001 11 024 220,4
Rusija 153 566 181 582 118,2 220 986 440 617 199,4
Turska 162 621 247 216 152,0 337 779 401 553 118,9
Ujedinjena Kraljevina4) 241 167 192 887 80,0 240 033 125 425 52,3
Ukrajina 53 041 48 134 90,7 31 951 38 354 120,0
Ostale zemlje 32 332 57 668 178,4 301 332 110,3
Ostale azijske zemlje 321 109 359 514 112,0 1 643 690 2 023 392 123,1
Azerbajdžan 1 439 3 312 230,2 440 534 631 028 143,2
Bangladeš 966 1 251 129,6 12 511 11 366 90,8
Filipini 8 441 2 452 29,0 1 290 1 661 128,7
Hong Kong, Kina 14 303 22 237 155,5 1 484 3 762 253,6
Indija 13 061 24 359 186,5 102 985 98 492 95,6
Indonezija 4 715 7 433 157,6 22 427 25 327 112,9
Izrael 28 531 31 850 111,6 21 303 16 214 76,1
Japan 39 499 37 473 94,9 27 625 30 131 109,1
Katar 23 061 17 797 77,2 261 62 419 3)
Kazahstan 17 314 15 165 87,6 10 248 39 848 388,9
Kina 77 132 81 290 105,4 834 780 916 873 109,8
Koreja, Republika 7 637 10 445 136,8 49 263 58 939 119,6
Libanon 8 945 6 545 73,2 143 15 10,3
Malezija 3 534 19 423 549,6 11 742 16 354 139,3
Pakistan 8 927 3 748 42,0 9 947 9 100 91,5
Singapur 7 348 4 320 58,8 9 254 11 300 122,1
Tajland 2 000 2 625 131,3 17 602 19 276 109,5
Tajvan, Kina 5 018 11 157 222,4 27 290 27 716 101,6
Vijetnam 20 414 22 460 110,0 28 290 25 298 89,4
Ostale zemlje 28 827 34 171 118,5 14 712 18 274 124,2
Ostale afričke zemlje  127 809 135 599 106,1 76 693 173 140 225,8
Egipat 68 450 73 431 107,3 16 042 140 137 873,6
Etiopija 6 994 4 805 68,7 7 605 5 735 75,4
Južnoafrička Republika 5 194 15 482 298,1 4 310 7 339 170,3
Maroko 19 559 20 813 106,4 16 609 9 729 58,6
Tunis 3 004 3 375 112,3 26 315 3 499 13,3
Ostale zemlje 24 609 17 692 71,9 5 812 6 701 115,3
Ostale američke zemlje  519 349 647 172 124,6 242 094 572 644 236,5
Argentina 734 2 188 298,2 7 497 7 737 103,2
Brazil 6 464 14 675 227,0 15 520 13 979 90,1
Kanada 79 109 54 312 68,7 15 308 14 907 97,4
Meksiko 6 653 7 164 107,7 13 195 18 974 143,8
SAD 410 509 553 388 134,8 166 271 415 533 249,9
Ostale zemlje 15 881 15 446 97,3 24 303 101 514 417,7
Oceanijske zemlje 18 983 212 591 3) 5 908 38 011 643,4
Australija 17 002 17 017 100,1 4 094 37 280 910,7
Novi Zeland 1 780 1 452 81,5 1 320 725 54,9
Ostale zemlje 201 194 122 3) 494 6 1,2
Neraspoređeno 10 574 10 562 99,9 28 862 98 823 342,4

1) Od 1. siječnja 2021. Ujedinjena Kraljevina prestala je biti država članica EU-a. Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj omogućio je Sjevernoj Irskoj da i dalje ostane sastavni dio carinskog teritorija Ujedinjene Kraljevine. Stoga su podaci za Sjevernu Irsku uključeni u podatke o robnoj razmjeni s državama članicama EU-a.
2) Indeks se ne može iskazati.
3) Indeks je veći od 999.
4) Od 1. siječnja 2021. podaci za Ujedinjenu Kraljevinu ne uključuju podatke za Sjevernu Irsku.

5. PROSJEČNA VRIJEDNOST EURA ZA REPUBLIKU HRVATSKU - PRVI REZULTATI

     Izvoz Uvoz
I. ‒ XII. 2020. I. ‒ XII. 2021. indeksi
I. ‒ XII. 2021.
I. ‒ XII. 2020.
I. ‒ XII. 2020. I. ‒ XII. 2021. indeksi
I. ‒ XII. 2021.
I. ‒ XII. 2020.
Prosječan tečaj 1 eura u kunama 7,5257 7,5258 100,0 7,5240 7,5258 100,0

6. PRVI REZULTATI ROBNE RAZMJENE REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

tis. eura

         I. ‒ XII. 2020. I. ‒ XII. 2021. indeksi
I. ‒ XII. 2021.
I. ‒ XII. 2020.
Izvoz 14 899 762 19 049 428 127,9
Države članice EU-a1) 10 130 295 13 179 573 130,1
Države nečlanice EU-a2) 4 769 467 5 869 855 123,1
Uvoz 22 917 867 28 230 340 123,2
Države članice EU-a1) 18 122 683 21 572 943 119,0
Države nečlanice EU-a2) 4 795 184 6 657 397 138,8
Saldo robne razmjene -8 018 105 -9 180 912 3)
Pokrivenost uvoza izvozom, % 65,0 67,5 3)

1) Od 1. siječnja 2021. Ujedinjena Kraljevina prestala je biti država članica EU-a. Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj omogućio je Sjevernoj Irskoj da i dalje ostane sastavni dio carinskog teritorija Ujedinjene Kraljevine. Stoga su podaci za Sjevernu Irsku uključeni u podatke o robnoj razmjeni s državama članicama EU-a.
2) Od 1. siječnja 2021. u podatke za države nečlanice EU-a uključeni su podaci za Ujedinjenu Kraljevinu bez Sjeverne Irske.
3) Indeks se ne iskazuje.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Izvor podataka za statistiku robne razmjene s državama članicama EU-a jest Intrastatov obrazac kojim izvještajne jedinice izvješćuju o primicima i/ili otpremama na mjesečnoj osnovi, tj. u mjesecu u kojem roba fizički ulazi ili napušta teritorij Republike Hrvatske. Izvještajne jedinice jesu svi poslovni subjekti, obveznici poreza na dodanu vrijednost, čija vrijednost robne razmjene s državama članicama EU-a prelazi prag uključivanja određenoga za izvještajnu godinu. Za 2021. određena je vrijednost praga uključivanja za primitke od 2,5 milijuna kuna i za otpreme od 1,3 milijuna kuna. Radi potpunog usklađivanja s metodologijom i zakonodavstvom EU-a u podatke o robnoj razmjeni s inozemstvom uključena je vrijednost trgovine ispod praga uključivanja, procijenjena na osnovi podataka o isporukama i stjecanjima dobara u države članice/iz država članica EU-a, dobivenih od Porezne uprave Republike Hrvatske.

Prvi rezultati statistike robne razmjene Republike Hrvatske s inozemstvom sastavni su dio ovog Priopćenja i sadržavaju procjenu vrijednosti trgovine ispod praga uključivanja za cjelokupno razdoblje na koje se odnose.

Izvor podataka za statistiku robne razmjene s trećim zemljama, odnosno državama nečlanicama EU-a, jesu Jedinstvene carinske deklaracije o izvozu i uvozu robe. Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske dobiva od Carinske uprave Republike Hrvatske kontrolirane Jedinstvene carinske deklaracije u obliku slogova.

Poštujući osnovne metodološke preporuke Statističkog ureda UN-a i Eurostata, Državni zavod za statistiku prikupljene podatke Intrastata i Extrastata statistički obrađuje i objavljuje kao jedinstveni podatak robne razmjene Republike Hrvatske s inozemstvom.

Pravna osnova

Pravna osnova za provođenje istraživanja Intrastat jest europsko zakonodavstvo za statistiku robne razmjene između država članica EU-a (Uredba (EZ) br. 638/2004 i dopune navedene uredbe br. 222/2009 i 659/2014 Europskog parlamenta i Vijeća te provedbena Uredba Komisije br. 1982/2004 i dopune navedene uredbe Komisije br. 1915/2005, 91/2010, 96/2010 i 1093/2013), Uredba (EU) br. 2019/2152 te Provedbena uredba Komisije br. 2020/1197, Zakon o službenoj statistici (NN, br. 25/20.), Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2020. godine (NN, br. 12/20.) i Zakon o carinskoj službi (NN, br. 68/13., 30/14., 115/16., 39/19. i 98/19.). Opširnija metodološka objašnjenja za ovo istraživanje objavljena su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku https://www.dzs.hr/Hrv/intrastat/intrastat.htm.

Pravna osnova za Extrastat jest europsko zakonodavstvo za statistiku robne razmjene s trećim zemljama (Uredba (EZ) br. 471/2009 i izmjene navedene uredbe br. 2016/1724 i 2016/2119 Europskog parlamenta i Vijeća, Uredba Komisije (EU) br. 92/2010 i izmjena navedene uredbe br. 2016/1253 i Uredba Komisije (EU) br. 113/2010), Uredba (EU) br. 2019/2152 te Provedbena uredba Komisije br. 2020/1197, Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije (NN, br. 40/16.), Zakon o službenoj statistici (NN, br. 25/20.), Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2020. godine (NN, br. 12/20.), Zakon o carinskoj službi (NN, br. 68/13., 30/14., 115/16., 39/19. i 98/19.) i Pravilnik o popunjavanju Jedinstvene carinske deklaracije (NN, br. 65/19. i 136/20.).

Obuhvat i usporedivost

Statistika robne razmjene s inozemstvom obuhvaća svu robu koja se izvozi iz zemlje odnosno uvozi u zemlju. U podatke o robnoj razmjeni s inozemstvom uključeni su i izvoz i uvoz prema osnovi unutarnje i vanjske proizvodnje na bruto osnovi.

Statistička vrijednost robe jest vrijednost robe na hrvatskoj granici. Kod izvoza, odnosno otprema, vrijednosti su prikazane prema paritetu fob, a kod uvoza, odnosno primitaka, vrijednosti se prikazuju prema paritetu cif.

Iznosi u stranim valutama preračunani su u kune, eure i američke dolare primjenom mjesečnih tečajnih lista određenih za izvještajni mjesec. Primjenjuje se srednji valutni tečaj Hrvatske narodne banke.

U pojedinim tablicama može se dogoditi da ukupni zbroj ne odgovara zbroju pojedinačnih stavki zbog zaokruživanja na tisuće.

U prikazivanju podataka po djelatnostima primjenjuje se NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.), koji je stupio na snagu 1. siječnja 2008. Utemeljen je na europskoj klasifikaciji NACE, Rev. 2, koja je obvezatna za države članice Europske unije. Podaci se iskazuju prema proizvodnom načelu kod kojeg se podaci za izvoz i uvoz dobivaju prema djelatnosti koja proizvodi dotični proizvod, odnosno iz koje proizvod potječe.

Roba koja se pojavljuje u izvozu i uvozu za potrebe statistike razvrstava se prema Standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK, Rev. 4).

Podaci se iskazuju kod izvoza robe prema zemljama namjene, a kod uvoza robe primjenjuju se dva metodološka kriterija iskazivanja podataka uvoza prema zemljama. U Extrastatu se kod uvoza robe podaci iskazuju prema zemljama podrijetla robe, dok se kod primitaka robe u Intrastatu iskazuju prema zemljama otpreme.

Od 1. siječnja 2021. promijenio se način izvješćivanja za Intrastat. Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj, koji je stupio na snagu 1. siječnja 2021., omogućio je Sjevernoj Irskoj da i dalje ostane sastavni dio carinskog teritorija Ujedinjene Kraljevine, ali da istodobno ostvaruje određene pogodnosti od jedinstvenog tržišta Europske unije.

Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj za obveznike izvješćivanja za Intrastat u Republici Hrvatskoj (za razdoblje izvješćivanja od siječnja 2021. nadalje) znači da otpremu robe u Sjevernu Irsku odnosno primitak robe iz Sjeverne Irske i dalje moraju prijavljivati u Intrastatovim obrascima, a podaci su uključeni u podatke o robnoj razmjeni s državama članicama EU-a. Robna razmjena s Ujedinjenom Kraljevinom od 1. siječnja 2021. uključena je u Ostale europske zemlje i isključuje podatke za Sjevernu Irsku.

Članstvo u OPEC-u podložno je čestim promjenama. Detaljnije   informacije o državama članicama OPEC-a objavljuju se na mrežnim  stranicama https://www.opec.org/.

Za određeni mjesec obrađuju se samo Jedinstvene carinske deklaracije koje imaju datum prihvaćanja u carinarnici/ispostavi iz tog mjeseca i Intrastatovi obrasci dostavljeni za izvještajni mjesec. U tekućoj godini mijenjaju se već objavljeni podaci za prijašnje mjesece radi razvrstavanja naknadno pristiglih i/ili ispravljenih Intrastatovih obrazaca i Jedinstvenih carinskih deklaracija koje se odnose na prijašnja razdoblja.

Mjesečni podaci ispravljaju se sve dok se ne zaključi konačna obrada tekuće godine (sredinom sljedeće godine). Mjesečni rezultati sve do konačne obrade tekuće godine i objavljivanja konačnih podataka smatraju se privremenima. Mjesečni podaci za 2020. u ovom Priopćenju smatraju se konačnima.

Podaci robne razmjene s inozemstvom dostupni su u vremenskim serijama objavljenim na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku na poveznici Statistika u nizu pod naslovom Gospodarstvo – osnovni pokazatelji (podaci od 2000.) i pod naslovom Robna razmjena s inozemstvom (podaci od 2010.).

 

Kratice  
Cefta Sporazum o slobodnoj trgovini srednjoeuropskih zemalja
cif cijena s osiguranjem i vozarinom
d. n. drugdje nespomenuto
Efta Europsko udruženje za slobodnu trgovinu
EU Europska unija
Eurostat Statistički ured Europske unije
EZ Europska zajednica
fob franko brod
mil. milijun
NACE Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NN Narodne novine
OPEC Organizacija zemalja izvoznica nafte
SAD Sjedinjene Američke Države
SMTK Standardna međunarodna trgovinska klasifikacija
tis. tisuća
UN Ujedinjeni narodi
USD američki dolar
   
Znakovi  
- nema pojave
0 podatak je manji od 0,5 upotrijebljene mjerne jedinice
ne raspolaže se podatkom

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Boro Žderić i Zrinka Lokas


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti