Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 09. prosinca 2021.
VT-2021-1-1/9

ISSN 1334-0557

ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM – privremeni podaci od siječnja do rujna 2021. i od siječnja do listopada 2021.

Ukupan izvoz Republike Hrvatske od siječnja do rujna 2021., prema privremenim podacima, iznosio je 100,5 milijardi kuna. Istodobno je uvoz iznosio 155,0 milijardi kuna. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 54,5 milijardi kuna.

Pokrivenost uvoza izvozom od siječnja do rujna 2021. bila je 64,8%.

Ukupan izvoz Republike Hrvatske od siječnja do listopada 2021., prema Prvim rezultatima, iznosio je 113,9 milijardi kuna, dok je uvoz iznosio 173,7 milijardi kuna. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 59,8 milijardi kuna.

Pokrivenost uvoza izvozom od siječnja do listopada 2021., prema Prvim rezultatima, bila je 65,6%.

G-1. ROBNA RAZMJENA S INOZEMSTVOM OD RUJNA 2020. DO RUJNA 2021.

1. ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

    Izvoz Uvoz Saldo robne razmjene Pokrivenost uvoza izvozom,%
tis. kuna tis. eura tis. USD tis. kuna tis. eura tis. USD tis. kuna tis. eura tis. USD
2020.                                                                
  I. 8 692 574 1 167 765 1 307 784 14 354 732 1 928 123 2 160 505 -5 662 158 -760 358 -852 721 60,6
  II. 9 642 100 1 296 736 1 433 596 15 974 613 2 148 287 2 372 368 -6 332 513 -851 551 -938 771 60,4
  III. 9 085 255 1 218 932 1 337 010 15 081 224 2 022 993 2 224 423 -5 995 968 -804 061 -887 413 60,2
  IV. 7 233 018 951 188 1 045 538 11 084 784 1 456 943 1 600 553 -3 851 766 -505 755 -555 015 65,3
  V. 7 701 046 1 019 658 1 107 178 12 755 514 1 688 665 1 834 033 -5 054 468 -669 007 -726 855 60,4
  VI. 9 454 773 1 248 128 1 382 143 14 893 298 1 965 354 2 180 074 -5 438 525 -717 226 -797 931 63,5
  VII. 10 387 736 1 374 051 1 545 159 15 511 965 2 051 735 2 303 852 -5 124 229 -677 684 -758 692 67,0
  VIII. 7 647 409 1 020 248 1 210 932 12 660 857 1 689 975 2 005 005 -5 013 448 -669 727 -794 073 60,4
  IX. 10 503 359 1 396 638 1 663 423 14 849 477 1 974 537 2 352 068 -4 346 118 -577 899 -688 645 70,7
  X. 10 947 896 1 451 410 1 700 460 15 530 560 2 058 574 2 411 165 -4 582 664 -607 164 -710 705 70,5
  XI. 10 685 945 1 411 526 1 652 885 14 503 154 1 915 986 2 240 608 -3 817 209 -504 460 -587 723 73,7
  XII. 10 149 643 1 343 482 1 605 172 15 233 085 2 016 696 2 411 484 -5 083 442 -673 214 -806 312 66,6
  I.–XII. 112 130 754 14 899 762 16 991 282 172 433 263 22 917 867 26 096 137 -60 302 509 -8 018 105 -9 104 856 65,0
2021.                               
  I. 8 539 040 1 132 729 1 389 020 13 083 789 1 735 267 2 128 926 -4 544 749 -602 538 -739 906 65,3
  II. 9 745 565 1 290 021 1 564 768 15 828 473 2 094 967 2 541 225 -6 082 909 -804 945 -976 457 61,6
  III. 12 236 006 1 615 890 1 952 615 18 754 161 2 476 349 2 989 195 -6 518 154 -860 460 -1 036 580 65,2
  IV. 11 820 111 1 562 224 1 840 961 17 294 712 2 286 031 2 689 413 -5 474 601 -723 807 -848 452 68,3
  V. 11 658 766 1 542 871 1 864 260 17 179 483 2 273 713 2 747 833 -5 520 717 -730 842 -883 572 67,9
  VI. 12 302 285 1 637 160 1 996 591 18 415 740 2 450 593 2 987 962 -6 113 455 -813 433 -991 371 66,8
  VII. 11 930 421 1 592 693 1 894 108 19 137 005 2 554 787 3 038 252 -7 206 585 -962 094 -1 144 144 62,3
  VIII. 9 934 299 1 324 723 1 571 626 16 650 463 2 220 197 2 635 264 -6 716 164 -895 474 -1 063 638 59,7
  IX. 12 294 519 1 641 849 1 938 336 18 655 585 2 491 376 2 941 922 -6 361 066 -849 526 -1 003 586 65,9
  I.–IX. 100 461 012 13 340 160 16 012 286 154 999 411 20 583 280 24 699 993 -54 538 398 -7 243 119 -8 687 707 64,8

I. ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U KUNAMA

1. IZVOZ I UVOZ PREMA NKD-u 2007.

tis. kuna

           Izvoz  Uvoz
I. – IX. 2020. I. – IX. 2021. indeksi
I. – IX. 2021.
I. – IX. 2020.
I. – IX. 2020. I. – IX. 2021. indeksi
I. – IX. 2021.
I. – IX. 2020.
    Ukupno 80 347 270 100 461 012 125,0 127 166 464 154 999 411 121,9
A   Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 4 420 435 5 162 985 116,8 3 868 558 4 392 905 113,6
  Rudarstvo i vađenje 3 101 675 5 377 605 173,4 5 081 790 9 903 823 194,9
  Prerađivačka industrija 70 138 097 84 052 989 119,8 115 124 774 135 795 154 118,0
  10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 6 816 598 7 934 869 116,4 12 258 588 14 121 001 115,2
  11 Proizvodnja pića 843 662 1 047 731 124,2 1 385 534 1 527 162 110,2
  12 Proizvodnja duhanskih proizvoda 916 166 912 570 99,6 728 003 894 713 122,9
  13 Proizvodnja tekstila 991 923 1 005 192 101,3 2 590 690 2 288 472 88,3
  14 Proizvodnja odjeće 3 185 226 3 495 221 109,7 5 887 384 6 358 145 108,0
  15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 2 297 068 2 422 445 105,5 3 212 425 3 493 156 108,7
  16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala 3 893 609 5 005 353 128,6 1 878 648 2 238 734 119,2
  17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 1 583 854 1 919 435 121,2 2 819 602 3 142 692 111,5
  18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa 12 060 11 950 99,1 9 514 13 791 145,0
  19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 3 369 249 5 010 008 148,7 3 821 162 6 544 433 171,3
  20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 4 604 523 5 584 617 121,3 11 068 972 13 471 832 121,7
  21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 5 442 237 5 802 433 106,6 9 651 227 9 238 191 95,7
  22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 2 651 478 3 412 274 128,7 5 595 810 7 037 044 125,8
  23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 2 957 725 3 373 427 114,1 2 529 674 2 960 297 117,0
  24 Proizvodnja metala 2 980 074 4 368 497 146,6 7 358 485 10 691 572 145,3
  25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 5 520 159 6 805 862 123,3 4 852 063 6 014 842 124,0
  26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 2 666 389 3 070 900 115,2 7 503 574 8 595 438 114,6
  27 Proizvodnja električne opreme 6 137 044 7 799 247 127,1 6 455 452 8 296 101 128,5
  28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n. 4 932 808 5 674 046 115,0 10 539 735 11 261 832 106,9
  29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 3 692 423 3 495 703 94,7 8 038 422 10 053 876 125,1
  30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 2 472 966 3 238 833 131,0 2 132 258 1 942 042 91,1
  31 Proizvodnja namještaja 1 314 332 1 550 675 118,0 1 888 099 2 250 993 119,2
  32 Ostala prerađivačka industrija 856 524 1 111 703 129,8 2 919 453 3 358 793 115,0
D   Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  894 776 3 109 779 347,5 2 317 472 3 410 988 147,2
E   Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  1 318 609 2 275 955 172,6 390 554 1 050 324 268,9
J   Informacije i komunikacije  319 782 385 917 120,7 358 485 378 540 105,6
M   Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  485 142 29,3 836 346 41,3
R   Umjetnost, zabava i rekreacija  1 421 2 838 199,6 2 652 3 512 132,4
    Neraspoređeno  151 989 92 803 61,1 21 343 63 819 299,0

2. IZVOZ I UVOZ PO SEKTORIMA SMTK

tis. kuna

     Izvoz Uvoz
I. – IX. 2020. I. – IX. 2021. indeksi
I. – IX. 2021.
I. – IX. 2020.
I. – IX. 2020. I. – IX. 2021. indeksi
I. – IX. 2021.
I. – IX. 2020.
  Ukupno 80 347 270 100 461 012 125,0 127 166 464 154 999 411 121,9
0 Hrana i žive životinje 9 570 551 11 159 035 116,6 14 619 199 16 616 896 113,7
1 Pića i duhan 1 724 590 1 847 570 107,1 2 116 898 2 446 444 115,6
2 Sirove materije, osim goriva 5 775 558 7 550 749 130,7 2 343 666 3 378 622 144,2
3 Mineralna goriva i maziva 7 001 361 13 056 050 186,5 11 563 396 20 331 309 175,8
4 Životinjska i biljna ulja i masti 391 358 581 811 148,7 590 282 821 068 139,1
5 Kemijski proizvodi 10 985 698 12 638 030 115,0 21 812 453 24 169 488 110,8
6 Proizvodi svrstani prema materijalu 13 867 640 17 438 870 125,8 22 851 567 28 247 918 123,6
7 Strojevi i prijevozna sredstva 19 683 069 22 672 275 115,2 32 787 179 38 044 714 116,0
8 Razni gotovi proizvodi 10 836 907 12 988 059 119,9 18 269 676 20 627 640 112,9
9 Proizvodi i transakcije, d. n. 358 549 435 759 121,5 190 803 251 492 131,8
  Neraspoređeno 151 989 92 803 61,1 21 343 63 819 299,0

3. IZVOZ I UVOZ PREMA EKONOMSKIM GRUPACIJAMA ZEMALJA

tis. kuna

       Izvoz Uvoz
I. – IX. 2020. I. – IX. 2021. indeksi
I. – IX. 2021.
I. – IX. 2020.
I. – IX. 2020. I. – IX. 2021. indeksi
I. – IX. 2021.
I. – IX. 2020.
Ukupno 80 347 270 100 461 012 125,0 127 166 464 154 999 411 121,9
Države članice EU-a1) 54 615 501 68 772 416 125,9 100 653 578 118 185 410 117,4
Austrija 4 627 502 5 839 550 126,2 8 452 189 10 063 079 119,1
Belgija 1 391 773 1 379 631 99,1 4 259 347 3 135 352 73,6
Bugarska 539 948 586 292 108,6 911 955 1 872 280 205,3
Cipar 37 982 66 544 175,2 101 831 49 690 48,8
Češka 1 382 775 1 504 317 108,8 3 303 696 3 535 121 107,0
Danska 329 309 681 327 206,9 755 285 848 951 112,4
Estonija 51 242 79 303 154,8 51 244 43 052 84,0
Finska 142 405 214 322 150,5 198 148 225 208 113,7
Francuska 2 298 186 2 694 423 117,2 3 352 705 3 922 860 117,0
Grčka 394 635 546 904 138,6 956 956 1 497 878 156,5
Irska 154 429 261 073 169,1 527 799 458 783 86,9
Italija 9 868 022 12 710 463 128,8 16 136 547 18 635 800 115,5
Letonija 73 035 188 724 258,4 91 576 82 052 89,6
Litva 277 557 314 315 113,2 215 489 270 991 125,8
Luksemburg 944 066 104 557 11,1 78 932 81 657 103,5
Mađarska 5 440 874 8 397 617 154,3 9 747 714 11 817 104 121,2
Malta 132 681 268 303 202,2 32 730 36 562 111,7
Nizozemska 1 133 451 1 598 410 141,0 4 958 673 5 847 572 117,9
Njemačka 10 641 889 12 436 082 116,9 19 344 755 22 988 271 118,8
Poljska 1 515 795 1 997 079 131,8 5 082 461 6 440 549 126,7
Portugal 228 089 291 407 127,8 162 700 219 415 134,9
Rumunjska 1 571 426 1 856 556 118,1 1 344 890 1 593 409 118,5
Sjeverna Irska 7 368 2) 34 076 2)
Slovačka 784 789 924 283 117,8 2 527 514 3 415 234 135,1
Slovenija 8 442 379 11 647 123 138,0 14 694 308 16 896 269 115,0
Španjolska 1 345 434 1 421 940 105,7 2 601 954 3 225 311 124,0
Švedska 851 771 735 126 86,3 761 743 940 760 123,5
Neraspoređeno 14 055 19 376 137,9 439 8 125 3)
Zemlje Efte 1 526 632 1 864 361 122,1 1 096 798 1 138 672 103,8
Island 12 847 14 025 109,2 254 232 91,3
Lihtenštajn 9 704 104 689 3) 82 400 487,4
Norveška 285 733 399 490 139,8 84 909 107 965 127,2
Švicarska 1 218 347 1 346 156 110,5 1 011 553 1 030 075 101,8
Zemlje Cefte 13 379 108 16 085 155 120,2 7 569 291 10 192 396 134,7
Albanija 450 653 475 545 105,5 56 144 103 713 184,7
Bosna i Hercegovina 6 907 550 8 597 801 124,5 3 659 208 5 312 263 145,2
Crna Gora 958 581 1 203 485 125,5 23 297 32 391 139,0
Kosovo 563 990 605 643 107,4 23 544 33 959 144,2
Moldavija 8 417 14 426 171,4 14 771 12 567 85,1
Sjeverna Makedonija 772 087 796 423 103,2 471 652 527 903 111,9
Srbija 3 717 828 4 391 832 118,1 3 320 674 4 169 601 125,6
Zemlje OPEC-a 929 067 833 828 89,7 255 792 1 369 941 535,6
Alžir 191 014 29 831 15,6 41 160 73 968 179,7
Angola 517 257 49,7 - 1 -
Ekvatorska Gvineja 1 750 911 52,1 - 57 196 -
Gabon 1 496 3 810 254,7 90 668 738,1
Irak 47 792 19 132 40,0 1 11 826,9
Iran, Islamska Republika 19 905 20 154 101,2 9 621 24 569 255,4
Kongo 1 054 2 346 222,5 28 - -
Kuvajt 27 788 40 089 144,3 305 5 1,6
Libija 22 267 64 858 291,3 530 139 735 3)
Nigerija 33 092 7 295 22,0 134 754 938 908 696,8
Saudijska Arabija 186 853 291 249 155,9 57 549 31 545 54,8
Ujedinjeni Arapski Emirati 395 540 353 683 89,4 9 739 100 611 3)
Bolivarijanska Republika Venezuela - 214 - 2 013 2 725 135,4
Ostale europske zemlje 3 841 275 4 265 461 111,0 5 140 206 7 094 642 138,0
Bjelorusija 184 272 80 811 43,9 35 600 71 925 202,0
Rusija 797 257 939 091 117,8 1 379 069 3 624 678 262,8
Turska 948 234 1 461 001 154,1 2 089 428 2 375 868 113,7
Ujedinjena Kraljevina4) 1 358 776 1 176 158 86,6 1 452 784 817 204 56,3
Ukrajina 341 803 294 876 86,3 181 425 202 710 111,7
Ostale zemlje 210 933 313 525 148,6 1 899 2 258 118,9
Ostale azijske zemlje 1 901 130 2 117 188 111,4 10 189 009 12 991 622 127,5
Azerbajdžan 9 756 5 749 58,9 2 942 660 4 356 578 148,0
Bangladeš 6 655 9 403 141,3 75 641 72 626 96,0
Filipini 54 763 16 340 29,8 8 121 10 027 123,5
Hong Kong, Kina 66 635 148 882 223,4 9 991 15 472 154,9
Indija 80 700 169 247 209,7 671 587 613 381 91,3
Indonezija 29 150 46 052 158,0 129 931 168 555 129,7
Izrael 175 418 198 184 113,0 142 491 101 334 71,1
Japan 281 852 272 753 96,8 169 873 191 835 112,9
Katar 93 814 102 811 109,6 1 855 467 300 3)
Kazahstan 112 107 77 978 69,6 76 171 297 416 390,5
Kina 460 592 471 942 102,5 4 915 276 5 550 657 112,9
Koreja, Republika 50 335 68 956 137,0 316 972 365 191 115,2
Libanon 59 232 35 549 60,0 895 111 12,4
Malezija 24 430 38 993 159,6 70 693 107 465 152,0
Pakistan 30 814 22 542 73,2 65 195 54 981 84,3
Singapur 38 434 24 865 64,7 58 355 61 651 105,6
Tajland 13 302 14 747 110,9 93 874 116 988 124,6
Tajvan, Kina 22 778 78 028 342,6 168 399 165 925 98,5
Vijetnam 113 230 142 321 125,7 190 838 161 525 84,6
Ostale zemlje 177 133 171 846 97,0 80 192 112 604 140,4
Ostale afričke zemlje  786 020 844 885 107,5 509 816 517 865 101,6
Egipat 424 036 454 668 107,2 106 188 297 676 280,3
Etiopija 42 216 32 702 77,5 53 001 43 043 81,2
Južnoafrička Republika 26 613 96 890 364,1 28 383 51 779 182,4
Maroko 112 472 123 894 110,2 100 370 66 148 65,9
Tunis 15 470 23 222 150,1 193 521 16 907 8,7
Ostale zemlje 165 212 113 509 68,7 28 354 42 312 149,2
Ostale američke zemlje  3 176 874 4 040 009 127,2 1 555 548 2 797 089 179,8
Argentina 4 878 9 266 189,9 44 203 49 001 110,9
Brazil 38 730 109 589 283,0 98 845 89 684 90,7
Kanada 547 342 283 932 51,9 90 910 89 088 98,0
Meksiko 40 783 40 336 98,9 71 514 119 435 167,0
SAD 2 442 267 3 497 846 143,2 1 093 338 2 317 256 211,9
Ostale zemlje 102 873 99 040 96,3 156 739 132 625 84,6
Oceanijske zemlje 119 603 1 578 341 3) 23 513 283 541 3)
Australija 105 862 106 017 100,1 13 665 278 517 3)
Novi Zeland 12 243 7 863 64,2 6 656 4 978 74,8
Ostale zemlje 1 498 1 464 460 3) 3 192 46 1,4
Neraspoređeno 72 061 59 369 82,4 172 913 428 232 247,7

1) Od 1. siječnja 2021. Ujedinjena Kraljevina prestala je biti država članica EU-a. Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj omogućio je Sjevernoj Irskoj da i dalje ostane sastavni dio carinskog teritorija Ujedinjene Kraljevine. Stoga su podaci za Sjevernu Irsku uključeni u podatke o robnoj razmjeni s državama članicama EU-a.
2) Indeks se ne može iskazati.
3) Indeks je veći od 999.
4) Od 1. siječnja 2021. podaci za Ujedinjenu Kraljevinu ne uključuju podatke za Sjevernu Irsku.

4. PRVI REZULTATI ROBNE RAZMJENE REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

tis. kuna

      I. – X. 2020. I. – X. 2021. indeksi
I. – X. 2021.
I. – X. 2020.
Izvoz 91 295 166 113 909 246 124,8
Države članice EU-a1) 62 080 742 78 179 055 125,9
Države nečlanice EU-a2) 29 214 424 35 730 192 122,3
Uvoz 142 697 024 173 726 033 121,7
Države članice EU-a1) 112 996 098 132 099 924 116,9
Države nečlanice EU-a2) 29 700 926 41 626 109 140,2
Saldo robne razmjene -51 401 858 -59 816 787 3)
Pokrivenost uvoza izvozom, % 64,0 65,6 3)

1) Od 1. siječnja 2021. Ujedinjena Kraljevina prestala je biti država članica EU-a. Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj omogućio je Sjevernoj Irskoj da i dalje ostane sastavni dio carinskog teritorija Ujedinjene Kraljevine. Stoga su podaci za Sjevernu Irsku uključeni u podatke o robnoj razmjeni s državama članicama EU-a.
2) Od 1. siječnja 2021. u podatke za države nečlanice EU-a uključeni su podaci za Ujedinjenu Kraljevinu bez Sjeverne Irske.
3) Indeks se ne iskazuje.

II. ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U EURIMA

1. PROSJEČNA VRIJEDNOST EURA ZA REPUBLIKU HRVATSKU

      Izvoz Uvoz
I. – IX. 2020. I. – IX. 2021. indeksi
I. – IX. 2021.
I. – IX. 2020.
I. – IX. 2020. I. – IX. 2021. indeksi
I. – IX. 2021.
I. – IX. 2020.
Prosječan tečaj 1 eura u kunama 7,5138 7,5307 100,2 7,5128 7,5304 100,2

2. IZVOZ I UVOZ PREMA NKD-u 2007.

tis. eura

      Izvoz  Uvoz
I. – IX. 2020. I. – IX. 2021. indeksi
I. – IX. 2021.
I. – IX. 2020.
I. – IX. 2020. I. – IX. 2021. indeksi
I. – IX. 2021.
I. – IX. 2020.
    Ukupno 10 693 343 13 340 160 124,8 16 926 611 20 583 280 121,6
A   Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 588 420 685 661 116,5 514 994 583 208 113,2
  Rudarstvo i vađenje 413 268 713 856 172,7 676 429 1 315 640 194,5
  Prerađivačka industrija 9 333 745 11 160 816 119,6 15 323 768 18 032 227 117,7
  10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 907 215 1 053 789 116,2 1 631 413 1 875 698 115,0
  11 Proizvodnja pića 112 220 139 208 124,0 184 262 202 854 110,1
  12 Proizvodnja duhanskih proizvoda 121 885 121 164 99,4 96 919 118 854 122,6
  13 Proizvodnja tekstila 131 897 133 452 101,2 344 644 303 791 88,1
  14 Proizvodnja odjeće 423 800 463 935 109,5 783 826 844 236 107,7
  15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 305 875 321 570 105,1 427 978 463 723 108,4
  16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala 518 184 664 599 128,3 250 020 297 299 118,9
  17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 210 710 254 915 121,0 375 165 417 354 111,2
  18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa 1 603 1 586 98,9 1 267 1 831 144,6
  19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 448 231 665 983 148,6 510 050 870 233 170,6
  20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 612 892 741 693 121,0 1 473 010 1 788 685 121,4
  21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 723 423 770 016 106,4 1 284 406 1 226 354 95,5
  22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 352 829 453 095 128,4 744 730 934 323 125,5
  23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 393 528 447 978 113,8 336 696 393 031 116,7
  24 Proizvodnja metala 396 521 580 210 146,3 979 136 1 419 932 145,0
  25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 734 327 903 816 123,1 646 004 798 540 123,6
  26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 354 896 407 810 114,9 998 659 1 141 244 114,3
  27 Proizvodnja električne opreme 816 599 1 035 674 126,8 859 093 1 101 640 128,2
  28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n. 656 284 753 346 114,8 1 402 322 1 495 355 106,6
  29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 491 607 463 928 94,4 1 070 927 1 334 356 124,6
  30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 330 164 429 594 130,1 283 202 258 074 91,1
  31 Proizvodnja namještaja 175 041 205 847 117,6 251 405 298 820 118,9
  32 Ostala prerađivačka industrija 114 015 147 611 129,5 388 636 446 000 114,8
D   Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  119 380 413 707 346,5 308 488 453 495 147,0
E   Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  175 495 302 118 172,2 51 917 139 402 268,5
J   Informacije i komunikacije  42 557 51 249 120,4 47 712 50 283 105,4
M   Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  65 19 29,3 111 46 41,2
R   Umjetnost, zabava i rekreacija  190 377 198,8 353 466 132,1
    Neraspoređeno  20 223 12 356 61,1 2 838 8 511 299,8

3. IZVOZ I UVOZ PO SEKTORIMA SMTK

tis. eura

     Izvoz Uvoz
I. – IX. 2020. I. – IX. 2021. indeksi
I. – IX. 2021.
I. – IX. 2020.
I. – IX. 2020. I. – IX. 2021. indeksi
I. – IX. 2021.
I. – IX. 2020.
  Ukupno 10 693 343 13 340 160 124,8 16 926 611 20 583 280 121,6
0 Hrana i žive životinje 1 273 795 1 481 977 116,3 1 945 653 2 207 008 113,4
1 Pića i duhan 229 411 245 376 107,0 281 649 324 983 115,4
2 Sirove materije, osim goriva 768 715 1 002 551 130,4 311 904 448 505 143,8
3 Mineralna goriva i maziva 932 407 1 734 955 186,1 1 540 462 2 701 937 175,4
4 Životinjska i biljna ulja i masti 52 075 77 271 148,4 78 552 109 098 138,9
5 Kemijski proizvodi 1 461 242 1 677 833 114,8 2 902 890 3 208 949 110,5
6 Proizvodi svrstani prema materijalu 1 845 328 2 315 765 125,5 3 041 316 3 750 858 123,3
7 Strojevi i prijevozna sredstva 2 620 479 3 009 864 114,9 4 363 741 5 051 158 115,8
8 Razni gotovi proizvodi 1 441 973 1 724 378 119,6 2 432 261 2 738 857 112,6
9 Proizvodi i transakcije, d. n. 47 693 57 832 121,3 25 345 33 415 131,8
  Neraspoređeno 20 223 12 356 61,1 2 838 8 511 299,8

4. IZVOZ I UVOZ PREMA EKONOMSKIM GRUPACIJAMA ZEMALJA

tis. eura

         Izvoz Uvoz
I. – IX. 2020. I. – IX. 2021. indeksi
I. – IX. 2021.
I. – IX. 2020.
I. – IX. 2020. I. – IX. 2021. indeksi
I. – IX. 2021.
I. – IX. 2020.
Ukupno 10 693 343 13 340 160 124,8 16 926 611 20 583 280 121,6
Države članice EU-a1) 7 267 166 9 132 198 125,7 13 396 341 15 692 334 117,1
Austrija 615 685 775 468 126,0 1 125 007 1 336 166 118,8
Belgija 185 200 183 158 98,9 566 537 416 212 73,5
Bugarska 71 831 77 839 108,4 121 270 248 640 205,0
Cipar 5 045 8 820 174,8 13 550 6 593 48,7
Češka 183 951 199 738 108,6 439 686 469 226 106,7
Danska 43 805 90 545 206,7 100 508 112 709 112,1
Estonija 6 837 10 533 154,1 6 800 5 717 84,1
Finska 18 906 28 474 150,6 26 344 29 911 113,5
Francuska 305 715 357 694 117,0 446 462 520 771 116,6
Grčka 52 404 72 587 138,5 127 424 198 971 156,1
Irska 20 510 34 689 169,1 70 149 60 848 86,7
Italija 1 312 585 1 687 775 128,6 2 147 458 2 474 475 115,2
Letonija 9 711 25 044 257,9 12 149 10 894 89,7
Litva 36 898 41 729 113,1 28 686 35 987 125,4
Luksemburg 126 649 13 904 11,0 10 480 10 839 103,4
Mađarska 724 502 1 115 035 153,9 1 297 592 1 569 101 120,9
Malta 17 673 35 573 201,3 4 357 4 846 111,2
Nizozemska 150 718 212 306 140,9 660 123 776 427 117,6
Njemačka 1 415 582 1 651 325 116,7 2 574 679 3 052 338 118,6
Poljska 201 666 265 207 131,5 676 232 855 238 126,5
Portugal 30 345 38 681 127,5 21 633 29 136 134,7
Rumunjska 209 239 246 483 117,8 179 119 211 619 118,1
Sjeverna Irska 977 2) 4 523 2)
Slovačka 104 442 122 738 117,5 336 556 453 444 134,7
Slovenija 1 123 394 1 547 033 137,7 1 955 709 2 243 408 114,7
Španjolska 178 850 188 700 105,5 346 393 428 303 123,6
Švedska 113 155 97 566 86,2 101 382 124 915 123,2
Neraspoređeno 1 869 2 577 137,8 58 1 076 3)
Zemlje Efte 203 172 247 505 121,8 146 100 151 269 103,5
Island 1 706 1 866 109,4 34 31 90,7
Lihtenštajn 1 289 13 900 3) 11 53 485,3
Norveška 38 017 53 017 139,5 11 307 14 367 127,1
Švicarska 162 160 178 722 110,2 134 748 136 818 101,5
Zemlje Cefte 1 781 722 2 136 906 119,9 1 007 940 1 353 806 134,3
Albanija 59 953 63 186 105,4 7 468 13 772 184,4
Bosna i Hercegovina 920 067 1 142 385 124,2 487 324 705 517 144,8
Crna Gora 127 620 159 893 125,3 3 108 4 304 138,4
Kosovo 75 161 80 439 107,0 3 136 4 512 143,9
Moldavija 1 117 1 919 171,7 1 966 1 672 85,0
Sjeverna Makedonija 102 762 105 786 102,9 62 781 70 119 111,7
Srbija 495 042 583 298 117,8 442 155 553 911 125,3
Zemlje OPEC-a 123 605 110 710 89,6 34 267 182 285 531,9
Alžir 25 311 3 965 15,7 5 517 9 809 177,8
Angola 69 34 49,7 - 0 -
Ekvatorska Gvineja 232 121 52,0 - 7 636 -
Gabon 199 506 254,2 12 89 739,0
Irak 6 390 2 542 39,8 0 1 819,6
Iran, Islamska Republika 2 649 2 671 100,9 1 284 3 265 254,2
Kongo 140 311 222,5 4 - -
Kuvajt 3 710 5 329 143,7 41 1 1,6
Libija 2 983 8 611 288,7 71 18 592 3)
Nigerija 4 385 967 22,1 18 107 124 912 689,9
Saudijska Arabija 24 859 38 655 155,5 7 664 4 194 54,7
Ujedinjeni Arapski Emirati 52 680 46 969 89,2 1 301 13 425 3)
Bolivarijanska Republika Venezuela - 28 - 268 362 135,2
Ostale europske zemlje 511 285 566 272 110,8 684 579 943 105 137,8
Bjelorusija 24 554 10 728 43,7 4 731 9 556 202,0
Rusija 106 114 124 655 117,5 183 587 482 164 262,6
Turska 126 333 193 854 153,4 278 514 315 492 113,3
Ujedinjena Kraljevina4) 180 815 156 227 86,4 193 313 108 684 56,2
Ukrajina 45 505 39 128 86,0 24 182 26 908 111,3
Ostale zemlje 27 963 41 680 149,1 253 300 118,7
Ostale azijske zemlje 253 437 280 998 110,9 1 356 246 1 725 555 127,2
Azerbajdžan 1 298 763 58,7 391 617 578 450 147,7
Bangladeš 884 1 250 141,5 10 075 9 651 95,8
Filipini 7 281 2 163 29,7 1 082 1 333 123,2
Hong Kong, Kina 8 866 19 724 222,5 1 328 2 058 154,9
Indija 10 783 22 454 208,2 89 690 81 404 90,8
Indonezija 3 874 6 113 157,8 17 289 22 406 129,6
Izrael 23 342 26 322 112,8 18 944 13 453 71,0
Japan 37 855 36 159 95,5 22 620 25 453 112,5
Katar 12 498 13 657 109,3 247 62 350 3)
Kazahstan 14 923 10 360 69,4 10 104 39 503 391,0
Kina 61 324 62 661 102,2 653 979 737 290 112,7
Koreja, Republika 6 710 9 155 136,4 42 226 48 501 114,9
Libanon 7 907 4 723 59,7 118 15 12,5
Malezija 3 250 5 176 159,3 9 403 14 264 151,7
Pakistan 4 086 2 988 73,1 8 682 7 298 84,1
Singapur 5 108 3 302 64,6 7 787 8 190 105,2
Tajland 1 768 1 960 110,8 12 490 15 525 124,3
Tajvan, Kina 3 025 10 352 342,3 22 429 22 024 98,2
Vijetnam 15 078 18 900 125,4 25 438 21 419 84,2
Ostale zemlje 23 579 22 817 96,8 10 696 14 969 140,0
Ostale afričke zemlje 104 714 112 171 107,1 67 833 68 649 101,2
Egipat 56 493 60 390 106,9 14 157 39 413 278,4
Etiopija 5 612 4 339 77,3 7 045 5 714 81,1
Južnoafrička Republika 3 544 12 848 362,5 3 771 6 881 182,5
Maroko 15 014 16 442 109,5 13 342 8 783 65,8
Tunis 2 058 3 081 149,7 25 734 2 244 8,7
Ostale zemlje 21 993 15 071 68,5 3 784 5 613 148,3
Ostale američke zemlje  422 679 536 310 126,9 207 178 371 701 179,4
Argentina 648 1 232 190,2 5 898 6 512 110,4
Brazil 5 143 14 578 283,4 13 171 11 926 90,6
Kanada 72 767 37 704 51,8 12 113 11 830 97,7
Meksiko 5 443 5 352 98,3 9 502 15 869 167,0
SAD 324 990 464 286 142,9 145 619 307 961 211,5
Ostale zemlje 13 688 13 158 96,1 20 876 17 603 84,3
Oceanijske zemlje 15 909 209 188 3) 3 129 37 546 3)
Australija 14 084 14 073 99,9 1 818 36 879 3)
Novi Zeland 1 625 1 043 64,2 884 661 74,8
Ostale zemlje 200 194 072 3) 427 6 1,4
Neraspoređeno 9 654 7 901 81,8 22 999 57 030 248,0

1) Od 1. siječnja 2021. Ujedinjena Kraljevina prestala je biti država članica EU-a. Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj omogućio je Sjevernoj Irskoj da i dalje ostane sastavni dio carinskog teritorija Ujedinjene Kraljevine. Stoga su podaci za Sjevernu Irsku uključeni u podatke o robnoj razmjeni s državama članicama EU-a.
2) Indeks se ne može iskazati.
3) Indeks je veći od 999.
4) Od 1. siječnja 2021. podaci za Ujedinjenu Kraljevinu ne uključuju podatke za Sjevernu Irsku.

5. PROSJEČNA VRIJEDNOST EURA ZA REPUBLIKU HRVATSKU - PRVI REZULTATI

     Izvoz Uvoz
I. ‒ X. 2020. I. ‒ X. 2021. indeksi
I. ‒ X. 2021.
I. ‒ X. 2020.
I. ‒ X. 2020. I. ‒ X. 2021. indeksi
I. ‒ X. 2021.
I. ‒ X. 2020.
Prosječan tečaj 1 eura u kunama 7,5173 7,5277 100,1 7,5162 7,5277 100,2

6. PRVI REZULTATI ROBNE RAZMJENE REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

tis. eura

      I. ‒ X. 2020. I. ‒ X. 2021. indeksi
I. ‒ X. 2021.
I. ‒ X. 2020.
Izvoz 12 144 754 15 131 992 124,6
Države članice EU-a1) 8 256 324 10 385 503 125,8
Države nečlanice EU-a2) 3 888 430 4 746 489 122,1
Uvoz 18 985 185 23 078 205 121,6
Države članice EU-a1) 15 031 759 17 548 487 116,7
Države nečlanice EU-a2) 3 953 426 5 529 717 139,9
Saldo robne razmjene -6 840 432 -7 946 213 3)
Pokrivenost uvoza izvozom, % 64,0 65,6 3)

1) Od 1. siječnja 2021. Ujedinjena Kraljevina prestala je biti država članica EU-a. Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj omogućio je Sjevernoj Irskoj da i dalje ostane sastavni dio carinskog teritorija Ujedinjene Kraljevine. Stoga su podaci za Sjevernu Irsku uključeni u podatke o robnoj razmjeni s državama članicama EU-a.
2) Od 1. siječnja 2021. u podatke za države nečlanice EU-a uključeni su podaci za Ujedinjenu Kraljevinu bez Sjeverne Irske.
3) Indeks se ne iskazuje.

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Izvor podataka za statistiku robne razmjene s državama članicama EU-a jest Intrastatov obrazac kojim izvještajne jedinice izvješćuju o primicima i/ili otpremama na mjesečnoj osnovi, tj. u mjesecu u kojem roba fizički ulazi ili napušta teritorij Republike Hrvatske. Izvještajne jedinice jesu svi poslovni subjekti, obveznici poreza na dodanu vrijednost, čija vrijednost robne razmjene s državama članicama EU-a prelazi prag uključivanja određenoga za izvještajnu godinu. Za 2021. određena je vrijednost praga uključivanja za primitke od 2,5 milijuna kuna i za otpreme od 1,3 milijuna kuna. Radi potpunog usklađivanja s metodologijom i zakonodavstvom EU-a u podatke o robnoj razmjeni s inozemstvom uključena je vrijednost trgovine ispod praga uključivanja, procijenjena na osnovi podataka o isporukama i stjecanjima dobara u države članice/iz država članica EU-a, dobivenih od Porezne uprave Republike Hrvatske.

Prvi rezultati statistike robne razmjene Republike Hrvatske s inozemstvom sastavni su dio ovog Priopćenja i sadržavaju procjenu vrijednosti trgovine ispod praga uključivanja za cjelokupno razdoblje na koje se odnose.

Izvor podataka za statistiku robne razmjene s trećim zemljama, odnosno državama nečlanicama EU-a, jesu Jedinstvene carinske deklaracije o izvozu i uvozu robe. Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske dobiva od Carinske uprave Republike Hrvatske kontrolirane Jedinstvene carinske deklaracije u obliku slogova.

Poštujući osnovne metodološke preporuke Statističkog ureda UN-a i Eurostata, Državni zavod za statistiku prikupljene podatke Intrastata i Extrastata statistički obrađuje i objavljuje kao jedinstveni podatak robne razmjene Republike Hrvatske s inozemstvom.

Pravna osnova

Pravna osnova za provođenje istraživanja Intrastat jest europsko zakonodavstvo za statistiku robne razmjene između država članica EU-a (Uredba (EZ) br. 638/2004 i dopune navedene uredbe br. 222/2009 i 659/2014 Europskog parlamenta i Vijeća te provedbena Uredba Komisije br. 1982/2004 i dopune navedene uredbe Komisije br. 1915/2005, 91/2010, 96/2010 i 1093/2013), Uredba (EU) br. 2019/2152 te Provedbena uredba Komisije br. 2020/1197, Zakon o službenoj statistici (NN, br. 25/20.), Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2020. godine (NN, br. 12/20.) i Zakon o carinskoj službi (NN, br. 68/13., 30/14., 115/16., 39/19. i 98/19.). Opširnija metodološka objašnjenja za ovo istraživanje objavljena su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku https://www.dzs.hr/Hrv/intrastat/intrastat.htm.

Pravna osnova za Extrastat jest europsko zakonodavstvo za statistiku robne razmjene s trećim zemljama (Uredba (EZ) br. 471/2009 i izmjene navedene uredbe br. 2016/1724 i 2016/2119 Europskog parlamenta i Vijeća, Uredba Komisije (EU) br. 92/2010 i izmjena navedene uredbe br. 2016/1253 i Uredba Komisije (EU) br. 113/2010), Uredba (EU) br. 2019/2152 te Provedbena uredba Komisije br. 2020/1197, Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije (NN, br. 40/16.), Zakon o službenoj statistici (NN, br. 25/20.), Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2020. godine (NN, br. 12/20.), Zakon o carinskoj službi (NN, br. 68/13., 30/14., 115/16., 39/19. i 98/19.) i Pravilnik o popunjavanju Jedinstvene carinske deklaracije (NN, br. 65/19. i 136/20.).

Obuhvat i usporedivost

Statistika robne razmjene s inozemstvom obuhvaća svu robu koja se izvozi iz zemlje odnosno uvozi u zemlju. U podatke o robnoj razmjeni s inozemstvom uključeni su i izvoz i uvoz prema osnovi unutarnje i vanjske proizvodnje na bruto osnovi.

Statistička vrijednost robe jest vrijednost robe na hrvatskoj granici. Kod izvoza, odnosno otprema, vrijednosti su prikazane prema paritetu fob, a kod uvoza, odnosno primitaka, vrijednosti se prikazuju prema paritetu cif.

Iznosi u stranim valutama preračunani su u kune, eure i američke dolare primjenom mjesečnih tečajnih lista određenih za izvještajni mjesec. Primjenjuje se srednji valutni tečaj Hrvatske narodne banke.

U pojedinim tablicama može se dogoditi da ukupni zbroj ne odgovara zbroju pojedinačnih stavki zbog zaokruživanja na tisuće.

U prikazivanju podataka po djelatnostima primjenjuje se NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.), koji je stupio na snagu 1. siječnja 2008. Utemeljen je na europskoj klasifikaciji NACE, Rev. 2, koja je obvezatna za države članice Europske unije. Podaci se iskazuju prema proizvodnom načelu kod kojeg se podaci za izvoz i uvoz dobivaju prema djelatnosti koja proizvodi dotični proizvod, odnosno iz koje proizvod potječe.

Roba koja se pojavljuje u izvozu i uvozu za potrebe statistike razvrstava se prema Standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK, Rev. 4).

Podaci se iskazuju kod izvoza robe prema zemljama namjene, a kod uvoza robe primjenjuju se dva metodološka kriterija iskazivanja podataka uvoza prema zemljama. U Extrastatu se kod uvoza robe podaci iskazuju prema zemljama podrijetla robe, dok se kod primitaka robe u Intrastatu iskazuju prema zemljama otpreme.

Od 1. siječnja 2021. promijenio se način izvješćivanja za Intrastat. Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj, koji je stupio na snagu 1. siječnja 2021., omogućio je Sjevernoj Irskoj da i dalje ostane sastavni dio carinskog teritorija Ujedinjene Kraljevine, ali da istodobno ostvaruje određene pogodnosti od jedinstvenog tržišta Europske unije.

Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj za obveznike izvješćivanja za Intrastat u Republici Hrvatskoj (za razdoblje izvješćivanja od siječnja 2021. nadalje) znači da otpremu robe u Sjevernu Irsku odnosno primitak robe iz Sjeverne Irske i dalje moraju prijavljivati u Intrastatovim obrascima, a podaci su uključeni u podatke o robnoj razmjeni s državama članicama EU-a. Robna razmjena s Ujedinjenom Kraljevinom od 1. siječnja 2021. uključena je u Ostale europske zemlje i isključuje podatke za Sjevernu Irsku.

Članstvo u OPEC-u podložno je čestim promjenama. Detaljnije   informacije o državama članicama OPEC-a objavljuju se na mrežnim  stranicama https://www.opec.org/.

Za određeni mjesec obrađuju se samo Jedinstvene carinske deklaracije koje imaju datum prihvaćanja u carinarnici/ispostavi iz tog mjeseca i Intrastatovi obrasci dostavljeni za izvještajni mjesec. U tekućoj godini mijenjaju se već objavljeni podaci za prijašnje mjesece radi razvrstavanja naknadno pristiglih i/ili ispravljenih Intrastatovih obrazaca i Jedinstvenih carinskih deklaracija koje se odnose na prijašnja razdoblja.

Mjesečni podaci ispravljaju se sve dok se ne zaključi konačna obrada tekuće godine (sredinom sljedeće godine). Mjesečni rezultati sve do konačne obrade tekuće godine i objavljivanja konačnih podataka smatraju se privremenima. Mjesečni podaci za 2020. u ovom Priopćenju smatraju se konačnima.

Podaci robne razmjene s inozemstvom dostupni su u vremenskim serijama objavljenim na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku na poveznici Statistika u nizu pod naslovom Gospodarstvo – osnovni pokazatelji (podaci od 2000.) i pod naslovom Robna razmjena s inozemstvom (podaci od 2010.).

 

Kratice  
Cefta Sporazum o slobodnoj trgovini srednjoeuropskih zemalja
cif cijena s osiguranjem i vozarinom
d. n. drugdje nespomenuto
Efta Europsko udruženje za slobodnu trgovinu
EU Europska unija
Eurostat Statistički ured Europske unije
EZ Europska zajednica
fob franko brod
mil. milijun
NACE Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NN Narodne novine
OPEC Organizacija zemalja izvoznica nafte
SAD Sjedinjene Američke Države
SMTK Standardna međunarodna trgovinska klasifikacija
tis. tisuća
UN Ujedinjeni narodi
USD američki dolar
   
Znakovi  
- nema pojave
0 podatak je manji od 0,5 upotrijebljene mjerne jedinice
ne raspolaže se podatkom

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Boro Žderić i Tamara Dodig Marić


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti