Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 09. studenog 2021.
VT-2021-1-1/8

ISSN 1334-0557

ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM – privremeni podaci od siječnja do kolovoza 2021. i od siječnja do rujna 2021.

Ukupan izvoz Republike Hrvatske od siječnja do kolovoza 2021., prema privremenim podacima, iznosio je 88,1 milijardu kuna. Istodobno je uvoz iznosio 135,1 milijardu kuna. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 47,0 milijardi kuna.

Pokrivenost uvoza izvozom od siječnja do kolovoza 2021. bila je 65,2%.

Ukupan izvoz Republike Hrvatske od siječnja do rujna 2021., prema Prvim rezultatima, iznosio je 100,3 milijarde kuna, dok je uvoz iznosio 153,4 milijarde kuna. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 53,1 milijardu kuna.

Pokrivenost uvoza izvozom od siječnja do rujna 2021., prema Prvim rezultatima, bila je 65,4%.

1. ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

    Izvoz Uvoz Saldo robne razmjene Pokrivenost uvoza izvozom,%
tis. kuna tis. eura tis. USD tis. kuna tis. eura tis. USD tis. kuna tis. eura tis. USD
2020.                                                              
  I. 8 692 574 1 167 765 1 307 784 14 354 732 1 928 123 2 160 505 -5 662 158 -760 358 -852 721 60,6
  II. 9 642 100 1 296 736 1 433 596 15 974 613 2 148 287 2 372 368 -6 332 513 -851 551 -938 771 60,4
  III. 9 085 255 1 218 932 1 337 010 15 081 224 2 022 993 2 224 423 -5 995 968 -804 061 -887 413 60,2
  IV. 7 233 018 951 188 1 045 538 11 084 784 1 456 943 1 600 553 -3 851 766 -505 755 -555 015 65,3
  V. 7 701 046 1 019 658 1 107 178 12 755 514 1 688 665 1 834 033 -5 054 468 -669 007 -726 855 60,4
  VI. 9 454 773 1 248 128 1 382 143 14 893 298 1 965 354 2 180 074 -5 438 525 -717 226 -797 931 63,5
  VII. 10 387 736 1 374 051 1 545 159 15 511 965 2 051 735 2 303 852 -5 124 229 -677 684 -758 692 67,0
  VIII. 7 647 409 1 020 248 1 210 932 12 660 857 1 689 975 2 005 005 -5 013 448 -669 727 -794 073 60,4
  IX. 10 503 359 1 396 638 1 663 423 14 849 477 1 974 537 2 352 068 -4 346 118 -577 899 -688 645 70,7
  X. 10 947 896 1 451 410 1 700 460 15 530 560 2 058 574 2 411 165 -4 582 664 -607 164 -710 705 70,5
  XI. 10 685 945 1 411 526 1 652 885 14 503 154 1 915 986 2 240 608 -3 817 209 -504 460 -587 723 73,7
  XII. 10 149 643 1 343 482 1 605 172 15 233 085 2 016 696 2 411 484 -5 083 442 -673 214 -806 312 66,6
  I.–XII. 112 130 754 14 899 762 16 991 282 172 433 263 22 917 867 26 096 137 -60 302 509 -8 018 105 -9 104 856 65,0
2021.                                                
  I. 8 542 305 1 133 162 1 389 551 13 088 902 1 735 945 2 129 759 -4 546 597 -602 783 -740 207 65,3
  II. 9 745 265 1 289 982 1 564 720 15 846 812 2 097 393 2 544 169 -6 101 547 -807 412 -979 449 61,5
  III. 12 240 350 1 616 463 1 953 306 18 754 855 2 476 441 2 989 305 -6 514 505 -859 978 -1 035 999 65,3
  IV. 11 822 605 1 562 553 1 841 348 17 292 000 2 285 672 2 688 993 -5 469 395 -723 119 -847 645 68,4
  V. 11 659 520 1 542 971 1 864 381 17 179 180 2 273 673 2 747 784 -5 519 660 -730 702 -883 403 67,9
  VI. 12 303 355 1 637 303 1 996 764 18 391 649 2 447 400 2 984 068 -6 088 294 -810 098 -987 304 66,9
  VII. 11 885 409 1 586 683 1 886 962 17 983 735 2 400 874 2 855 162 -6 098 326 -814 191 -968 200 66,1
  VIII. 9 899 803 1 320 124 1 566 153 16 557 562 2 207 813 2 620 524 -6 657 759 -887 688 -1 054 371 59,8
  I.-VIII. 88 098 612 11 689 241 14 063 185 135 094 695 17 925 212 21 559 764 -46 996 083 -6 235 971 -7 496 579 65,2

I. ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U KUNAMA

1. IZVOZ I UVOZ PREMA NKD-u 2007.

tis. kuna

      Izvoz  Uvoz
I. – VIII. 2020. I. – VIII. 2021. indeksi
I. – VIII. 2021.
I. – VIII. 2020.
I. – VIII. 2020. I. – VIII. 2021. indeksi
I. – VIII. 2021.
I. – VIII. 2020.
    Ukupno 69 843 911 88 098 612 126,1 112 316 987 135 094 695 120,3
A   Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 3 805 389 4 422 696 116,2 3 463 103 3 868 524 111,7
  Rudarstvo i vađenje 2 616 563 4 764 029 182,1 4 580 184 8 989 182 196,3
  Prerađivačka industrija 61 066 993 74 169 637 121,5 101 582 327 118 059 969 116,2
  10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 5 885 692 6 889 017 117,0 10 854 554 12 300 098 113,3
  11 Proizvodnja pića 746 049 941 940 126,3 1 245 862 1 369 172 109,9
  12 Proizvodnja duhanskih proizvoda 784 177 806 984 102,9 656 933 770 420 117,3
  13 Proizvodnja tekstila 890 921 886 439 99,5 2 316 933 2 043 446 88,2
  14 Proizvodnja odjeće 2 744 329 3 216 472 117,2 4 992 329 5 498 824 110,1
  15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 1 985 698 2 140 953 107,8 2 761 813 3 075 244 111,3
  16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala 3 400 961 4 416 289 129,9 1 658 744 1 942 267 117,1
  17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 1 412 660 1 686 753 119,4 2 515 693 2 773 480 110,2
  18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa 10 167 10 926 107,5 7 950 11 910 149,8
  19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 2 979 603 4 301 800 144,4 3 490 163 4 547 205 130,3
  20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 4 073 109 4 867 938 119,5 9 748 011 11 865 669 121,7
  21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 4 768 076 5 268 698 110,5 8 626 641 8 179 048 94,8
  22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 2 315 549 2 980 899 128,7 4 901 042 6 179 302 126,1
  23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 2 580 787 2 973 173 115,2 2 246 968 2 625 795 116,9
  24 Proizvodnja metala 2 581 777 3 828 790 148,3 6 469 901 9 353 722 144,6
  25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 4 836 463 5 921 441 122,4 4 272 632 5 332 802 124,8
  26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 2 347 469 2 685 959 114,4 6 517 341 7 515 240 115,3
  27 Proizvodnja električne opreme 5 344 176 6 782 902 126,9 5 549 100 7 198 698 129,7
  28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n. 4 359 917 5 010 254 114,9 9 370 987 9 888 296 105,5
  29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 3 216 263 3 124 087 97,1 7 151 228 9 048 151 126,5
  30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 1 927 003 3 092 183 160,5 2 006 831 1 587 250 79,1
  31 Proizvodnja namještaja 1 127 883 1 365 876 121,1 1 672 480 2 008 823 120,1
  32 Ostala prerađivačka industrija 748 264 969 864 129,6 2 548 191 2 945 107 115,6
D   Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  797 839 2 322 956 291,2 2 027 681 2 853 981 140,8
E   Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  1 178 247 2 010 758 170,7 331 556 974 303 293,9
J   Informacije i komunikacije  275 315 334 722 121,6 312 280 329 787 105,6
M   Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  484 137 28,3 773 317 41,0
R   Umjetnost, zabava i rekreacija  1 309 2 378 181,6 1 693 3 380 199,7
    Neraspoređeno  101 772 71 299 70,1 17 388 15 250 87,7

2. IZVOZ I UVOZ PO SEKTORIMA SMTK

tis. kuna

    Izvoz Uvoz
I. – VIII. 2020. I. – VIII. 2021. indeksi
I. – VIII. 2021.
I. – VIII. 2020.
I. – VIII. 2020. I. – VIII. 2021. indeksi
I. – VIII. 2021.
I. – VIII. 2020.
  Ukupno 69 843 911 88 098 612 126,1 112 316 987 135 094 695 120,3
0 Hrana i žive životinje 8 342 703 9 718 991 116,5 12 980 851 14 541 114 112,0
1 Pića i duhan 1 498 403 1 640 642 109,5 1 892 285 2 140 006 113,1
2 Sirove materije, osim goriva 4 995 214 6 604 420 132,2 2 066 878 3 011 156 145,7
3 Mineralna goriva i maziva 6 065 028 10 979 917 181,0 10 344 685 16 889 581 163,3
4 Životinjska i biljna ulja i masti 328 392 489 937 149,2 529 061 691 923 130,8
5 Kemijski proizvodi 9 668 754 11 238 752 116,2 19 398 595 21 260 990 109,6
6 Proizvodi svrstani prema materijalu 12 105 763 15 306 378 126,4 20 134 954 24 896 485 123,6
7 Strojevi i prijevozna sredstva 17 058 952 20 174 289 118,3 28 969 312 33 423 574 115,4
8 Razni gotovi proizvodi 9 380 988 11 481 065 122,4 15 821 465 18 009 756 113,8
9 Proizvodi i transakcije, d. n. 297 942 392 920 131,9 161 512 214 858 133,0
  Neraspoređeno 101 772 71 299 70,1 17 388 15 250 87,7

3. IZVOZ I UVOZ PREMA EKONOMSKIM GRUPACIJAMA ZEMALJA

tis. kuna

          Izvoz Uvoz
I. – VIII. 2020. I. – VIII. 2021. indeksi
I. – VIII. 2021.
I. – VIII. 2020.
I. – VIII. 2020. I. – VIII. 2021. indeksi
I. – VIII. 2021.
I. – VIII. 2020.
Ukupno 69 843 911 88 098 612 126,1 112 316 987 135 094 695 120,3
Države članice EU-a1) 47 641 012 60 063 147 126,1 88 953 442 103 967 086 116,9
Austrija 4 033 873 5 076 033 125,8 7 453 461 8 869 449 119,0
Belgija 1 231 269 1 203 192 97,7 3 822 347 2 763 595 72,3
Bugarska 463 277 522 928 112,9 801 619 1 647 803 205,6
Cipar 33 615 62 957 187,3 96 192 45 756 47,6
Češka 1 224 429 1 338 961 109,4 2 917 544 3 136 354 107,5
Danska 286 118 601 327 210,2 661 435 750 458 113,5
Estonija 46 157 63 676 138,0 47 140 38 904 82,5
Finska 126 413 186 683 147,7 180 100 206 392 114,6
Francuska 2 037 104 2 415 166 118,6 2 986 987 3 484 697 116,7
Grčka 352 660 495 922 140,6 783 832 1 303 597 166,3
Irska 140 993 222 411 157,7 481 088 410 847 85,4
Italija 8 513 599 11 145 045 130,9 14 342 929 16 412 571 114,4
Letonija 62 878 159 866 254,2 79 098 70 099 88,6
Litva 239 642 280 345 117,0 191 780 241 620 126,0
Luksemburg 925 702 85 185 9,2 66 866 70 499 105,4
Mađarska 4 648 629 7 329 220 157,7 8 645 460 10 390 700 120,2
Malta 129 163 257 036 199,0 28 444 34 402 120,9
Nizozemska 1 016 332 1 364 387 134,2 4 342 786 5 128 552 118,1
Njemačka 9 269 652 10 869 826 117,3 17 081 709 20 225 076 118,4
Poljska 1 310 307 1 706 536 130,2 4 468 664 5 651 930 126,5
Portugal 203 327 269 947 132,8 142 618 187 984 131,8
Rumunjska 1 373 866 1 651 145 120,2 1 189 163 1 394 969 117,3
Sjeverna Irska 6 756 2) 29 431 2)
Slovačka 684 200 826 470 120,8 2 189 395 2 970 450 135,7
Slovenija 7 359 453 9 962 609 135,4 12 923 806 14 885 642 115,2
Španjolska 1 183 916 1 294 916 109,4 2 336 579 2 828 121 121,0
Švedska 732 449 649 371 88,7 692 007 779 169 112,6
Neraspoređeno 11 988 15 229 127,0 393 8 018 3)
Zemlje Efte 1 336 345 1 672 736 125,2 969 338 941 821 97,2
Island 9 959 10 981 110,3 218 232 106,3
Lihtenštajn 6 907 92 558 3) 82 384 468,7
Norveška 253 642 386 415 152,3 71 852 63 580 88,5
Švicarska 1 065 836 1 182 783 111,0 897 186 877 625 97,8
Zemlje Cefte 11 649 002 13 856 744 119,0 6 597 083 8 867 039 134,4
Albanija 397 362 411 385 103,5 50 152 93 224 185,9
Bosna i Hercegovina 6 007 662 7 318 098 121,8 3 209 536 4 678 172 145,8
Crna Gora 847 072 1 069 690 126,3 20 765 27 163 130,8
Kosovo 500 999 539 756 107,7 21 138 29 675 140,4
Moldavija 7 966 11 956 150,1 10 554 8 829 83,7
Sjeverna Makedonija 670 192 680 082 101,5 417 513 469 483 112,4
Srbija 3 217 748 3 825 778 118,9 2 867 425 3 560 493 124,2
Zemlje OPEC-a 881 078 762 499 86,5 221 979 1 149 851 518,0
Alžir 185 608 22 883 12,3 37 755 74 079 196,2
Angola 517 200 38,7 - 1 -
Ekvatorska Gvineja 1 610 911 56,6 - - -
Gabon 1 496 3 810 254,7 - 422 -
Irak 47 439 15 868 33,4 1 11 826,9
Iran, Islamska Republika 17 164 17 704 103,1 8 466 22 661 267,7
Kongo 956 2 056 215,1 25 - -
Kuvajt 26 917 34 557 128,4 305 5 1,6
Libija 21 955 57 053 259,9 335 65 125 3)
Nigerija 32 986 6 962 21,1 126 515 938 664 741,9
Saudijska Arabija 175 318 272 333 155,3 39 694 26 997 68,0
Ujedinjeni Arapski Emirati 369 111 327 949 88,8 7 282 19 352 265,8
Bolivarijanska Republika Venezuela - 214 - 1 602 2 533 158,1
Ostale europske zemlje 3 335 838 3 803 442 114,0 4 358 339 5 153 173 118,2
Bjelorusija 168 517 72 112 42,8 33 799 63 396 187,6
Rusija 669 406 841 688 125,7 1 090 073 2 251 926 206,6
Turska 852 761 1 378 340 161,6 1 828 196 2 076 755 113,6
Ujedinjena Kraljevina4) 1 187 039 1 027 520 86,6 1 272 074 577 505 45,4
Ukrajina 322 989 265 998 82,4 132 653 181 551 136,9
Ostale zemlje 135 125 217 785 161,2 1 544 2 040 132,1
Ostale azijske zemlje 1 716 421 1 901 138 110,8 9 114 558 11 730 180 128,7
Azerbajdžan 9 665 5 162 53,4 2 606 190 4 030 075 154,6
Bangladeš 5 457 6 620 121,3 62 976 58 024 92,1
Filipini 53 688 16 272 30,3 6 852 8 903 129,9
Hong Kong, Kina 55 916 141 292 252,7 9 016 11 246 124,7
Indija 70 708 142 950 202,2 615 162 546 759 88,9
Indonezija 22 119 37 891 171,3 120 570 142 307 118,0
Izrael 166 010 181 268 109,2 130 202 88 191 67,7
Japan 276 656 270 353 97,7 147 186 170 945 116,1
Katar 71 628 90 769 126,7 240 476 777 3)
Kazahstan 101 727 68 250 67,1 76 150 296 338 389,2
Kina 418 862 425 887 101,7 4 399 570 4 878 823 110,9
Koreja, Republika 44 461 59 679 134,2 271 513 324 179 119,4
Libanon 49 886 30 962 62,1 694 82 11,9
Malezija 22 423 34 292 152,9 59 979 95 150 158,6
Pakistan 30 079 21 224 70,6 54 575 50 505 92,5
Singapur 36 046 21 605 59,9 53 738 52 700 98,1
Tajland 10 941 10 401 95,1 85 179 106 095 124,6
Tajvan, Kina 20 853 73 621 353,0 157 738 145 456 92,2
Vijetnam 94 425 127 798 135,3 185 924 152 290 81,9
Ostale zemlje 154 874 134 842 87,1 71 102 95 334 134,1
Ostale afričke zemlje  674 207 765 669 113,6 479 852 469 582 97,9
Egipat 364 050 423 091 116,2 97 056 277 019 285,4
Etiopija 33 448 28 994 86,7 45 882 42 977 93,7
Južnoafrička Republika 21 407 84 727 395,8 25 613 48 379 188,9
Maroko 96 332 115 793 120,2 92 612 46 737 50,5
Tunis 6 254 22 088 353,2 192 859 14 743 7,6
Ostale zemlje 152 716 90 976 59,6 25 831 39 727 153,8
Ostale američke zemlje  2 440 790 3 663 015 150,1 1 448 226 2 366 839 163,4
Argentina 4 573 7 500 164,0 40 856 44 081 107,9
Brazil 36 962 104 506 282,7 89 351 71 306 79,8
Kanada 202 403 264 765 130,8 85 569 77 056 90,1
Meksiko 34 935 36 114 103,4 53 145 110 213 207,4
SAD 2 064 317 3 169 867 153,6 1 047 019 1 938 558 185,2
Ostale zemlje 97 600 80 263 82,2 132 286 125 624 95,0
Oceanijske zemlje 104 550 1 565 992 3) 21 924 259 341 3)
Australija 92 183 94 343 102,3 12 229 255 263 3)
Novi Zeland 11 041 7 444 67,4 6 503 4 035 62,1
Ostale zemlje 1 326 1 464 206 3) 3 192 42 1,3
Neraspoređeno 64 668 44 229 68,4 152 245 189 783 124,7

1) Od 1. siječnja 2021. Ujedinjena Kraljevina prestala je biti država članica EU-a. Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj omogućio je Sjevernoj Irskoj da i dalje ostane sastavni dio carinskog teritorija Ujedinjene Kraljevine. Stoga su podaci za Sjevernu Irsku uključeni u podatke o robnoj razmjeni s državama članicama EU-a.
2) Indeks se ne može iskazati.
3) Indeks je veći od 999.
4) Od 1. siječnja 2021. podaci za Ujedinjenu Kraljevinu ne uključuju podatke za Sjevernu Irsku.

4. PRVI REZULTATI ROBNE RAZMJENE REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

tis. kuna

      I. ‒ IX. 2020. I. ‒ IX. 2021. indeksi
I. ‒ IX. 2021.
I. ‒ IX. 2020.
Izvoz 80 347 270 100 313 830 124,9
Države članice EU-a1) 54 615 501 68 619 811 125,6
Države nečlanice EU-a2) 25 731 769 31 694 019 123,2
Uvoz 127 166 464 153 389 229 120,6
Države članice EU-a1) 100 653 578 117 644 286 116,9
Države nečlanice EU-a2) 26 512 886 35 744 943 134,8
Saldo robne razmjene -46 819 193 -53 075 399 3)
Pokrivenost uvoza izvozom, % 63,2 65,4 3)

1) Od 1. siječnja 2021. Ujedinjena Kraljevina prestala je biti država članica EU-a. Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj omogućio je Sjevernoj Irskoj da i dalje ostane sastavni dio carinskog teritorija Ujedinjene Kraljevine. Stoga su podaci za Sjevernu Irsku uključeni u podatke o robnoj razmjeni s državama članicama EU-a.
2) Od 1. siječnja 2021. u podatke za države nečlanice EU-a uključeni su podaci za Ujedinjenu Kraljevinu bez Sjeverne Irske.
3) Indeks se ne iskazuje.

II. ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U EURIMA

1. PROSJEČNA VRIJEDNOST EURA ZA REPUBLIKU HRVATSKU

     Izvoz Uvoz
I. – VIII. 2020. I. – VIII. 2021. indeksi
I. – VIII. 2021.
I. – VIII. 2020.
I. – VIII. 2020. I. – VIII. 2021. indeksi
I. – VIII. 2021.
I. – VIII. 2020.
Prosječan tečaj 1 eura u kunama 7,5128 7,5367 100,3 7,5118 7,5366 100,3

2. IZVOZ I UVOZ PREMA NKD-u 2007.

tis. eura

      Izvoz  Uvoz
I. – VIII. 2020. I. – VIII. 2021. indeksi
I. – VIII. 2021.
I. – VIII. 2020.
I. – VIII. 2020. I. – VIII. 2021. indeksi
I. – VIII. 2021.
I. – VIII. 2020.
    Ukupno 9 296 705 11 689 241 125,7 14 952 074 17 925 212 119,9
A   Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 506 638 586 795 115,8 461 081 513 177 111,3
  Rudarstvo i vađenje 348 763 631 913 181,2 609 730 1 193 520 195,7
  Prerađivačka industrija 8 127 554 9 840 973 121,1 13 523 027 15 663 863 115,8
  10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 783 431 914 128 116,7 1 444 719 1 632 515 113,0
  11 Proizvodnja pića 99 240 125 082 126,0 165 690 181 756 109,7
  12 Proizvodnja duhanskih proizvoda 104 335 107 064 102,6 87 469 102 255 116,9
  13 Proizvodnja tekstila 118 467 117 593 99,3 308 243 271 068 87,9
  14 Proizvodnja odjeće 365 174 426 708 116,9 664 810 729 476 109,7
  15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 264 472 283 976 107,4 368 060 407 908 110,8
  16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala 452 676 585 933 129,4 220 780 257 708 116,7
  17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 187 946 223 840 119,1 334 754 368 043 109,9
  18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa 1 352 1 450 107,2 1 059 1 580 149,3
  19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 396 420 571 425 144,1 466 037 603 627 129,5
  20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 542 230 645 984 119,1 1 297 361 1 574 184 121,3
  21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 633 780 698 744 110,3 1 148 167 1 084 905 94,5
  22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 308 161 395 484 128,3 652 346 819 773 125,7
  23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 343 406 394 527 114,9 299 104 348 359 116,5
  24 Proizvodnja metala 343 559 508 133 147,9 860 981 1 241 260 144,2
  25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 643 415 785 706 122,1 568 956 707 457 124,3
  26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 312 489 356 402 114,1 867 519 996 984 114,9
  27 Proizvodnja električne opreme 711 171 899 946 126,5 738 575 955 098 129,3
  28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n. 580 106 664 701 114,6 1 246 913 1 311 926 105,2
  29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 428 292 414 301 96,7 952 957 1 200 041 125,9
  30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 257 567 410 009 159,2 266 524 210 709 79,1
  31 Proizvodnja namještaja 150 248 181 166 120,6 222 735 266 481 119,6
  32 Ostala prerađivačka industrija 99 620 128 671 129,2 339 269 390 751 115,2
D   Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  106 490 308 630 289,8 269 954 379 114 140,4
E   Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  156 831 266 699 170,1 44 072 129 250 293,3
J   Informacije i komunikacije  36 645 44 412 121,2 41 568 43 772 105,3
M   Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  65 18 28,2 103 42 40,8
R   Umjetnost, zabava i rekreacija  175 316 180,6 226 449 198,9
    Neraspoređeno  13 546 9 484 70,0 2 313 2 024 87,5

3. IZVOZ I UVOZ PO SEKTORIMA SMTK

tis. eura

     Izvoz Uvoz
I. – VIII. 2020. I. – VIII. 2021. indeksi
I. – VIII. 2021.
I. – VIII. 2020.
I. – VIII. 2020. I. – VIII. 2021. indeksi
I. – VIII. 2021.
I. – VIII. 2020.
  Ukupno 9 296 705 11 689 241 125,7 14 952 074 17 925 212 119,9
0 Hrana i žive životinje 1 110 527 1 289 671 116,1 1 727 802 1 929 787 111,7
1 Pića i duhan 199 335 217 744 109,2 251 782 284 059 112,8
2 Sirove materije, osim goriva 664 953 876 171 131,8 275 100 399 431 145,2
3 Mineralna goriva i maziva 807 902 1 457 713 180,4 1 378 409 2 242 453 162,7
4 Životinjska i biljna ulja i masti 43 703 65 001 148,7 70 411 91 852 130,5
5 Kemijski proizvodi 1 286 127 1 490 971 115,9 2 581 920 2 820 520 109,2
6 Proizvodi svrstani prema materijalu 1 611 051 2 030 978 126,1 2 680 087 3 303 275 123,3
7 Strojevi i prijevozna sredstva 2 271 549 2 676 273 117,8 3 856 079 4 434 044 115,0
8 Razni gotovi proizvodi 1 248 379 1 523 123 122,0 2 106 721 2 389 244 113,4
9 Proizvodi i transakcije, d. n. 39 634 52 111 131,5 21 450 28 522 133,0
  Neraspoređeno 13 546 9 484 70,0 2 313 2 024 87,5

4. IZVOZ I UVOZ PREMA EKONOMSKIM GRUPACIJAMA ZEMALJA

tis. eura

           Izvoz Uvoz
I. – VIII. 2020. I. – VIII. 2021. indeksi
I. – VIII. 2021.
I. – VIII. 2020.
I. – VIII. 2020. I. – VIII. 2021. indeksi
I. – VIII. 2021.
I. – VIII. 2020.
Ukupno 9 296 705 11 689 241 125,7 14 952 074 17 925 212 119,9
Države članice EU-a1) 6 339 770 7 969 002 125,7 11 840 579 13 793 387 116,5
Austrija 536 750 673 492 125,5 992 207 1 176 748 118,6
Belgija 163 858 159 594 97,4 508 429 366 567 72,1
Bugarska 61 636 69 376 112,6 106 598 218 660 205,1
Cipar 4 465 8 341 186,8 12 800 6 067 47,4
Češka 162 896 177 652 109,1 388 339 415 975 107,1
Danska 38 061 79 860 209,8 88 029 99 554 113,1
Estonija 6 161 8 446 137,1 6 254 5 163 82,6
Finska 16 780 24 782 147,7 23 944 27 398 114,4
Francuska 270 999 320 397 118,2 397 833 462 265 116,2
Grčka 46 823 65 776 140,5 104 404 173 023 165,7
Irska 18 724 29 525 157,7 63 938 54 445 85,2
Italija 1 132 489 1 478 700 130,6 1 908 961 2 177 546 114,1
Letonija 8 360 21 190 253,5 10 490 9 298 88,6
Litva 31 856 37 192 116,7 25 534 32 064 125,6
Luksemburg 124 208 11 317 9,1 8 875 9 349 105,3
Mađarska 619 157 972 346 157,0 1 151 025 1 378 593 119,8
Malta 17 205 34 069 198,0 3 787 4 558 120,3
Nizozemska 135 145 181 049 134,0 578 229 680 393 117,7
Njemačka 1 233 116 1 442 136 117,0 2 273 762 2 683 285 118,0
Poljska 174 342 226 402 129,9 594 615 749 912 126,1
Portugal 27 052 35 815 132,4 18 962 24 939 131,5
Rumunjska 182 970 219 049 119,7 158 412 185 115 116,9
Sjeverna Irska 895 2) 3 902 2)
Slovačka 91 067 109 675 120,4 291 597 394 040 135,1
Slovenija 979 397 1 322 054 135,0 1 720 287 1 974 873 114,8
Španjolska 157 373 171 737 109,1 311 106 375 256 120,6
Švedska 97 288 86 113 88,5 92 109 103 335 112,2
Neraspoređeno 1 594 2 023 126,9 52 1 062 3)
Zemlje Efte 177 869 221 922 124,8 129 151 124 988 96,8
Island 1 322 1 460 110,4 29 31 105,4
Lihtenštajn 917 12 280 3) 11 51 466,6
Norveška 33 750 51 271 151,9 9 571 8 441 88,2
Švicarska 141 880 156 911 110,6 119 540 116 465 97,4
Zemlje Cefte 1 551 666 1 839 395 118,5 878 663 1 176 861 133,9
Albanija 52 867 54 620 103,3 6 671 12 371 185,4
Bosna i Hercegovina 800 406 971 535 121,4 427 530 620 861 145,2
Crna Gora 112 792 142 031 125,9 2 772 3 606 130,1
Kosovo 66 785 71 642 107,3 2 817 3 940 139,9
Moldavija 1 057 1 589 150,3 1 405 1 173 83,5
Sjeverna Makedonija 89 213 90 253 101,2 55 582 62 320 112,1
Srbija 428 545 507 725 118,5 381 886 472 590 123,8
Zemlje OPEC-a 117 224 101 187 86,3 29 771 152 900 513,6
Alžir 24 592 3 038 12,4 5 064 9 823 194,0
Angola 69 27 38,6 - 0 -
Ekvatorska Gvineja 214 121 56,6 - - -
Gabon 199 506 254,2 - 56 -
Irak 6 343 2 106 33,2 0 1 819,6
Iran, Islamska Republika 2 284 2 344 102,6 1 131 3 010 266,2
Kongo 127 272 214,8 3 - -
Kuvajt 3 594 4 591 127,7 41 1 1,6
Libija 2 941 7 569 257,4 45 8 631 3)
Nigerija 4 371 922 21,1 17 011 124 879 734,1
Saudijska Arabija 23 325 36 130 154,9 5 290 3 587 67,8
Ujedinjeni Arapski Emirati 49 165 43 533 88,5 974 2 576 264,5
Bolivarijanska Republika Venezuela - 28 - 213 336 157,9
Ostale europske zemlje 444 076 504 589 113,6 580 612 683 962 117,8
Bjelorusija 22 459 9 567 42,6 4 491 8 417 187,4
Rusija 89 114 111 651 125,3 145 158 298 950 205,9
Turska 113 638 182 818 160,9 243 777 275 558 113,0
Ujedinjena Kraljevina4) 157 979 136 383 86,3 169 283 76 683 45,3
Ukrajina 43 003 35 273 82,0 17 697 24 084 136,1
Ostale zemlje 17 883 28 898 161,6 205 271 131,8
Ostale azijske zemlje 228 876 252 154 110,2 1 213 374 1 557 142 128,3
Azerbajdžan 1 286 684 53,2 346 876 534 859 154,2
Bangladeš 724 878 121,3 8 391 7 702 91,8
Filipini 7 138 2 154 30,2 914 1 183 129,5
Hong Kong, Kina 7 441 18 710 251,5 1 199 1 494 124,6
Indija 9 454 18 943 200,4 82 187 72 509 88,2
Indonezija 2 939 5 023 170,9 16 045 18 901 117,8
Izrael 22 091 24 064 108,9 17 310 11 698 67,6
Japan 37 164 35 838 96,4 19 603 22 664 115,6
Katar 9 548 12 049 126,2 32 63 614 3)
Kazahstan 13 542 9 061 66,9 10 101 39 360 389,6
Kina 55 775 56 512 101,3 585 404 647 595 110,6
Koreja, Republika 5 929 7 917 133,5 36 182 43 025 118,9
Libanon 6 665 4 111 61,7 92 11 11,9
Malezija 2 983 4 549 152,5 7 978 12 620 158,2
Pakistan 3 988 2 813 70,5 7 270 6 701 92,2
Singapur 4 791 2 866 59,8 7 173 6 995 97,5
Tajland 1 454 1 380 94,9 11 334 14 070 124,1
Tajvan, Kina 2 769 9 764 352,7 21 011 19 291 91,8
Vijetnam 12 577 16 961 134,9 24 785 20 186 81,4
Ostale zemlje 20 619 17 877 86,7 9 488 12 664 133,5
Ostale afričke zemlje  89 846 101 595 113,1 63 848 62 202 97,4
Egipat 48 517 56 174 115,8 12 943 36 655 283,2
Etiopija 4 446 3 844 86,5 6 098 5 706 93,6
Južnoafrička Republika 2 852 11 224 393,6 3 402 6 428 188,9
Maroko 12 868 15 360 119,4 12 311 6 192 50,3
Tunis 833 2 930 351,9 25 646 1 955 7,6
Ostale zemlje 20 331 12 063 59,3 3 449 5 268 152,7
Ostale američke zemlje  324 800 485 979 149,6 192 907 314 260 162,9
Argentina 607 997 164,1 5 453 5 855 107,4
Brazil 4 908 13 899 283,2 11 908 9 473 79,5
Kanada 26 900 35 145 130,7 11 402 10 224 89,7
Meksiko 4 665 4 789 102,6 7 059 14 637 207,3
SAD 274 733 420 498 153,1 139 460 257 402 184,6
Ostale zemlje 12 986 10 651 82,0 17 624 16 669 94,6
Oceanijske zemlje 13 907 207 539 3) 2 918 34 315 3)
Australija 12 265 12 514 102,0 1 627 33 774 3)
Novi Zeland 1 465 987 67,4 864 535 62,0
Ostale zemlje 177 194 038 3) 427 6 1,3
Neraspoređeno 8 671 5 880 67,8 20 250 25 195 124,4

1) Od 1. siječnja 2021. Ujedinjena Kraljevina prestala je biti država članica EU-a. Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj omogućio je Sjevernoj Irskoj da i dalje ostane sastavni dio carinskog teritorija Ujedinjene Kraljevine. Stoga su podaci za Sjevernu Irsku uključeni u podatke o robnoj razmjeni s državama članicama EU-a.
2) Indeks se ne može iskazati.
3) Indeks je veći od 999.
4) Od 1. siječnja 2021. podaci za Ujedinjenu Kraljevinu ne uključuju podatke za Sjevernu Irsku.

5. PROSJEČNA VRIJEDNOST EURA ZA REPUBLIKU HRVATSKU - PRVI REZULTATI

    Izvoz Uvoz
I. ‒ IX. 2020. I. ‒ IX. 2021. indeksi
I. ‒ IX. 2021.
I. ‒ IX. 2020.
I. ‒ IX. 2020. I. ‒ IX. 2021. indeksi
I. ‒ IX. 2021.
I. ‒ IX. 2020.
Prosječan tečaj 1 eura u kunama 7,5138 7,5317 100,2 7,5128 7,5317 100,3

6. PRVI REZULTATI ROBNE RAZMJENE REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

tis. eura

      I. ‒ IX. 2020. I. ‒ IX. 2021. indeksi
I. ‒ IX. 2021.
I. ‒ IX. 2020.
Izvoz 10 693 343 13 318 804 124,6
Države članice EU-a1) 7 267 166 9 110 746 125,4
Države nečlanice EU-a2) 3 426 177 4 208 058 122,8
Uvoz 16 926 611 20 365 698 120,3
Države članice EU-a1) 13 396 341 15 619 793 116,6
Države nečlanice EU-a2) 3 530 270 4 745 905 134,4
Saldo robne razmjene -6 233 267 -7 046 893 3)
Pokrivenost uvoza izvozom, % 63,2 65,4 3)

1) Od 1. siječnja 2021. Ujedinjena Kraljevina prestala je biti država članica EU-a. Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj omogućio je Sjevernoj Irskoj da i dalje ostane sastavni dio carinskog teritorija Ujedinjene Kraljevine. Stoga su podaci za Sjevernu Irsku uključeni u podatke o robnoj razmjeni s državama članicama EU-a.
2) Od 1. siječnja 2021. u podatke za države nečlanice EU-a uključeni su podaci za Ujedinjenu Kraljevinu bez Sjeverne Irske.
3) Indeks se ne iskazuje.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Izvor podataka za statistiku robne razmjene s državama članicama EU-a jest Intrastatov obrazac kojim izvještajne jedinice izvješćuju o primicima i/ili otpremama na mjesečnoj osnovi, tj. u mjesecu u kojem roba fizički ulazi ili napušta teritorij Republike Hrvatske. Izvještajne jedinice jesu svi poslovni subjekti, obveznici poreza na dodanu vrijednost, čija vrijednost robne razmjene s državama članicama EU-a prelazi prag uključivanja određenoga za izvještajnu godinu. Za 2021. određena je vrijednost praga uključivanja za primitke od 2,5 milijuna kuna i za otpreme od 1,3 milijuna kuna. Radi potpunog usklađivanja s metodologijom i zakonodavstvom EU-a u podatke o robnoj razmjeni s inozemstvom uključena je vrijednost trgovine ispod praga uključivanja, procijenjena na osnovi podataka o isporukama i stjecanjima dobara u države članice/iz država članica EU-a, dobivenih od Porezne uprave Republike Hrvatske.

Prvi rezultati statistike robne razmjene Republike Hrvatske s inozemstvom sastavni su dio ovog Priopćenja i sadržavaju procjenu vrijednosti trgovine ispod praga uključivanja za cjelokupno razdoblje na koje se odnose.

Izvor podataka za statistiku robne razmjene s trećim zemljama, odnosno državama nečlanicama EU-a, jesu Jedinstvene carinske deklaracije o izvozu i uvozu robe. Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske dobiva od Carinske uprave Republike Hrvatske kontrolirane Jedinstvene carinske deklaracije u obliku slogova.

Poštujući osnovne metodološke preporuke Statističkog ureda UN-a i Eurostata, Državni zavod za statistiku prikupljene podatke Intrastata i Extrastata statistički obrađuje i objavljuje kao jedinstveni podatak robne razmjene Republike Hrvatske s inozemstvom.

Pravna osnova

Pravna osnova za provođenje istraživanja Intrastat jest europsko zakonodavstvo za statistiku robne razmjene između država članica EU-a (Uredba (EZ) br. 638/2004 i dopune navedene uredbe br. 222/2009 i 659/2014 Europskog parlamenta i Vijeća te provedbena Uredba Komisije br. 1982/2004 i dopune navedene uredbe Komisije br. 1915/2005, 91/2010, 96/2010 i 1093/2013), Uredba (EU) br. 2019/2152 te Provedbena uredba Komisije br. 2020/1197, Zakon o službenoj statistici (NN, br. 25/20.), Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2020. godine (NN, br. 12/20.) i Zakon o carinskoj službi (NN, br. 68/13., 30/14., 115/16., 39/19. i 98/19.). Opširnija metodološka objašnjenja za ovo istraživanje objavljena su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku https://www.dzs.hr/Hrv/intrastat/intrastat.htm.

Pravna osnova za Extrastat jest europsko zakonodavstvo za statistiku robne razmjene s trećim zemljama (Uredba (EZ) br. 471/2009 i izmjene navedene uredbe br. 2016/1724 i 2016/2119 Europskog parlamenta i Vijeća, Uredba Komisije (EU) br. 92/2010 i izmjena navedene uredbe br. 2016/1253 i Uredba Komisije (EU) br. 113/2010), Uredba (EU) br. 2019/2152 te Provedbena uredba Komisije br. 2020/1197, Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije (NN, br. 40/16.), Zakon o službenoj statistici (NN, br. 25/20.), Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2020. godine (NN, br. 12/20.), Zakon o carinskoj službi (NN, br. 68/13., 30/14., 115/16., 39/19. i 98/19.) i Pravilnik o popunjavanju Jedinstvene carinske deklaracije (NN, br. 65/19. i 136/20.).

Obuhvat i usporedivost

Statistika robne razmjene s inozemstvom obuhvaća svu robu koja se izvozi iz zemlje odnosno uvozi u zemlju. U podatke o robnoj razmjeni s inozemstvom uključeni su i izvoz i uvoz prema osnovi unutarnje i vanjske proizvodnje na bruto osnovi.

Statistička vrijednost robe jest vrijednost robe na hrvatskoj granici. Kod izvoza, odnosno otprema, vrijednosti su prikazane prema paritetu fob, a kod uvoza, odnosno primitaka, vrijednosti se prikazuju prema paritetu cif.

Iznosi u stranim valutama preračunani su u kune, eure i američke dolare primjenom mjesečnih tečajnih lista određenih za izvještajni mjesec. Primjenjuje se srednji valutni tečaj Hrvatske narodne banke.

U pojedinim tablicama može se dogoditi da ukupni zbroj ne odgovara zbroju pojedinačnih stavki zbog zaokruživanja na tisuće.

U prikazivanju podataka po djelatnostima primjenjuje se NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.), koji je stupio na snagu 1. siječnja 2008. Utemeljen je na europskoj klasifikaciji NACE, Rev. 2, koja je obvezatna za države članice Europske unije. Podaci se iskazuju prema proizvodnom načelu kod kojeg se podaci za izvoz i uvoz dobivaju prema djelatnosti koja proizvodi dotični proizvod, odnosno iz koje proizvod potječe.

Roba koja se pojavljuje u izvozu i uvozu za potrebe statistike razvrstava se prema Standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK, Rev. 4).

Podaci se iskazuju kod izvoza robe prema zemljama namjene, a kod uvoza robe primjenjuju se dva metodološka kriterija iskazivanja podataka uvoza prema zemljama. U Extrastatu se kod uvoza robe podaci iskazuju prema zemljama podrijetla robe, dok se kod primitaka robe u Intrastatu iskazuju prema zemljama otpreme.

Od 1. siječnja 2021. promijenio se način izvješćivanja za Intrastat. Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj, koji je stupio na snagu 1. siječnja 2021., omogućio je Sjevernoj Irskoj da i dalje ostane sastavni dio carinskog teritorija Ujedinjene Kraljevine, ali da istodobno ostvaruje određene pogodnosti od jedinstvenog tržišta Europske unije.

Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj za obveznike izvješćivanja za Intrastat u Republici Hrvatskoj (za razdoblje izvješćivanja od siječnja 2021. nadalje) znači da otpremu robe u Sjevernu Irsku odnosno primitak robe iz Sjeverne Irske i dalje moraju prijavljivati u Intrastatovim obrascima, a podaci su uključeni u podatke o robnoj razmjeni s državama članicama EU-a. Robna razmjena s Ujedinjenom Kraljevinom od 1. siječnja 2021. uključena je u Ostale europske zemlje i isključuje podatke za Sjevernu Irsku.

Članstvo u OPEC-u podložno je čestim promjenama. Detaljnije   informacije o državama članicama OPEC-a objavljuju se na mrežnim  stranicama https://www.opec.org/.

Za određeni mjesec obrađuju se samo Jedinstvene carinske deklaracije koje imaju datum prihvaćanja u carinarnici/ispostavi iz tog mjeseca i Intrastatovi obrasci dostavljeni za izvještajni mjesec. U tekućoj godini mijenjaju se već objavljeni podaci za prijašnje mjesece radi razvrstavanja naknadno pristiglih i/ili ispravljenih Intrastatovih obrazaca i Jedinstvenih carinskih deklaracija koje se odnose na prijašnja razdoblja.

Mjesečni podaci ispravljaju se sve dok se ne zaključi konačna obrada tekuće godine (sredinom sljedeće godine). Mjesečni rezultati sve do konačne obrade tekuće godine i objavljivanja konačnih podataka smatraju se privremenima. Mjesečni podaci za 2020. u ovom Priopćenju smatraju se konačnima.

Podaci robne razmjene s inozemstvom dostupni su u vremenskim serijama objavljenim na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku na poveznici Statistika u nizu pod naslovom Gospodarstvo – osnovni pokazatelji (podaci od 2000.) i pod naslovom Robna razmjena s inozemstvom (podaci od 2010.).

 

Kratice  
Cefta Sporazum o slobodnoj trgovini srednjoeuropskih zemalja
cif cijena s osiguranjem i vozarinom
d. n. drugdje nespomenuto
Efta Europsko udruženje za slobodnu trgovinu
EU Europska unija
Eurostat Statistički ured Europske unije
EZ Europska zajednica
fob franko brod
mil. milijun
NACE Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NN Narodne novine
OPEC Organizacija zemalja izvoznica nafte
SAD Sjedinjene Američke Države
SMTK Standardna međunarodna trgovinska klasifikacija
tis. tisuća
UN Ujedinjeni narodi
USD američki dolar
   
Znakovi  
- nema pojave
0 podatak je manji od 0,5 upotrijebljene mjerne jedinice
ne raspolaže se podatkom

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Boro Žderić i Nikolina Vincent


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti