Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 08. listopada 2021.
VT-2021-1-1/7

ISSN 1334-0557

ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM − privremeni podaci od siječnja do srpnja 2021. i od siječnja do kolovoza 2021.

Ukupan izvoz Republike Hrvatske od siječnja do srpnja 2021., prema privremenim podacima, iznosio je 77,9 milijardi kuna. Istodobno je uvoz iznosio 118,2 milijarde kuna. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 40,3 milijarde kuna.

Pokrivenost uvoza izvozom od siječnja do srpnja 2021. bila je 65,9%.

Ukupan izvoz Republike Hrvatske od siječnja do kolovoza 2021., prema Prvim rezultatima, iznosio je 87,7 milijardi kuna, dok je uvoz iznosio 134,6 milijardi kuna. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 46,9 milijardi kuna.

Pokrivenost uvoza izvozom od siječnja do kolovoza 2021., prema Prvim rezultatima, bila je 65,1%.

G-1. ROBNA RAZMJENA S INOZEMSTVOM OD SRPNJA 2020. DO SRPNJA 2021.

1. ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

    Izvoz Uvoz Saldo robne razmjene Pokrivenost uvoza izvozom,%
tis. kuna tis. eura tis. USD tis. kuna tis. eura tis. USD tis. kuna tis. eura tis. USD
2020.                                                      
  I. 8 692 574 1 167 765 1 307 784 14 354 732 1 928 123 2 160 505 -5 662 158 -760 358 -852 721 60,6
  II. 9 642 100 1 296 736 1 433 596 15 974 613 2 148 287 2 372 368 -6 332 513 -851 551 -938 771 60,4
  III. 9 085 255 1 218 932 1 337 010 15 081 224 2 022 993 2 224 423 -5 995 968 -804 061 -887 413 60,2
  IV. 7 233 018 951 188 1 045 538 11 084 784 1 456 943 1 600 553 -3 851 766 -505 755 -555 015 65,3
  V. 7 701 046 1 019 658 1 107 178 12 755 514 1 688 665 1 834 033 -5 054 468 -669 007 -726 855 60,4
  VI. 9 454 773 1 248 128 1 382 143 14 893 298 1 965 354 2 180 074 -5 438 525 -717 226 -797 931 63,5
  VII. 10 387 736 1 374 051 1 545 159 15 511 965 2 051 735 2 303 852 -5 124 229 -677 684 -758 692 67,0
  VIII. 7 647 409 1 020 248 1 210 932 12 660 857 1 689 975 2 005 005 -5 013 448 -669 727 -794 073 60,4
  IX. 10 503 359 1 396 638 1 663 423 14 849 477 1 974 537 2 352 068 -4 346 118 -577 899 -688 645 70,7
  X. 10 947 896 1 451 410 1 700 460 15 530 560 2 058 574 2 411 165 -4 582 664 -607 164 -710 705 70,5
  XI. 10 685 945 1 411 526 1 652 885 14 503 154 1 915 986 2 240 608 -3 817 209 -504 460 -587 723 73,7
  XII. 10 149 643 1 343 482 1 605 172 15 233 085 2 016 696 2 411 484 -5 083 442 -673 214 -806 312 66,6
  I.–XII. 112 130 754 14 899 762 16 991 282 172 433 263 22 917 867 26 096 137 -60 302 509 -8 018 105 -9 104 856 65,0
2021.                                  
  I. 8 511 177 1 129 035 1 384 484 13 074 374 1 734 019 2 127 393 -4 563 197 -604 984 -742 909 65,1
  II. 9 741 595 1 289 496 1 564 131 15 839 038 2 096 364 2 542 921 -6 097 443 -806 868 -978 789 61,5
  III. 12 173 818 1 607 680 1 942 726 18 756 584 2 476 669 2 989 580 -6 582 765 -868 989 -1 046 854 64,9
  IV. 11 809 866 1 560 869 1 839 372 17 282 421 2 284 406 2 687 507 -5 472 555 -723 536 -848 135 68,3
  V. 11 637 019 1 539 991 1 860 778 17 142 670 2 268 838 2 741 938 -5 505 651 -728 847 -881 160 67,9
  VI. 12 246 458 1 629 733 1 987 539 18 261 675 2 430 094 2 962 984 -6 015 216 -800 362 -975 445 67,1
  VII. 11 790 469 1 574 007 1 871 889 17 804 257 2 376 910 2 826 666 -6 013 789 -802 903 -954 777 66,2
  I.–VII. 77 910 402 10 330 811 12 450 919 118 161 018 15 667 300 18 878 989 -40 250 616 -5 336 489 -6 428 070 65,9

I. ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U KUNAMA

1. IZVOZ I UVOZ PREMA NKD-u 2007.

tis. kuna

      Izvoz  Uvoz
I. – VII. 2020. I. – VII. 2021. indeksi
I. – VII. 2021.
I. – VII. 2020.
I. – VII. 2020. I. – VII. 2021. indeksi
I. – VII. 2021.
I. – VII. 2020.
    Ukupno 62 196 502 77 910 402 125,3 99 656 130 118 161 018 118,6
A   Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 3 334 462 3 874 638 116,2 3 105 387 3 420 522 110,1
  Rudarstvo i vađenje 2 271 929 4 374 168 192,5 3 978 843 7 095 100 178,3
  Prerađivačka industrija 54 562 062 65 660 907 120,3 90 318 002 104 093 687 115,3
  10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 5 187 958 6 000 935 115,7 9 416 321 10 529 857 111,8
  11 Proizvodnja pića 639 600 810 649 126,7 1 076 858 1 181 885 109,8
  12 Proizvodnja duhanskih proizvoda 674 104 724 072 107,4 555 671 658 837 118,6
  13 Proizvodnja tekstila 819 300 812 617 99,2 2 115 838 1 840 650 87,0
  14 Proizvodnja odjeće 2 448 947 2 921 222 119,3 4 400 978 4 818 493 109,5
  15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 1 775 111 1 921 695 108,3 2 388 193 2 739 489 114,7
  16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala 3 097 271 4 009 331 129,4 1 485 916 1 718 878 115,7
  17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 1 275 190 1 462 288 114,7 2 252 258 2 411 284 107,1
  18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa 9 520 9 368 98,4 6 382 11 091 173,8
  19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 2 585 050 3 701 766 143,2 3 211 198 3 870 739 120,5
  20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 3 628 412 4 130 555 113,8 8 652 850 10 430 233 120,5
  21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 4 326 209 4 866 844 112,5 7 755 658 7 349 117 94,8
  22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 2 064 693 2 644 454 128,1 4 342 775 5 477 390 126,1
  23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 2 257 213 2 617 124 115,9 2 009 201 2 339 207 116,4
  24 Proizvodnja metala 2 268 961 3 311 449 145,9 5 758 650 8 178 100 142,0
  25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 4 340 992 5 201 020 119,8 3 805 313 4 790 275 125,9
  26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 2 093 480 2 311 010 110,4 5 707 116 6 638 585 116,3
  27 Proizvodnja električne opreme 4 765 021 5 973 503 125,4 4 829 617 6 353 751 131,6
  28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n. 3 940 985 4 461 786 113,2 8 460 535 8 785 433 103,8
  29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 2 887 110 2 818 427 97,6 6 509 818 8 189 597 125,8
  30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 1 801 958 2 830 903 157,1 1 857 239 1 377 468 74,2
  31 Proizvodnja namještaja 1 008 407 1 250 136 124,0 1 466 691 1 796 945 122,5
  32 Ostala prerađivačka industrija 666 571 869 752 130,5 2 252 926 2 606 382 115,7
D   Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  706 683 1 815 634 256,9 1 690 627 2 358 452 139,5
E   Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  1 013 780 1 840 239 181,5 280 800 884 775 315,1
J   Informacije i komunikacije  241 871 292 995 121,1 265 215 291 812 110,0
M   Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  150 137 91,5 734 310 42,2
R   Umjetnost, zabava i rekreacija  1 243 2 207 177,6 1 550 2 551 164,6
    Neraspoređeno  64 322 49 478 76,9 14 973 13 810 92,2

2. IZVOZ I UVOZ PO SEKTORIMA SMTK

tis. kuna

     Izvoz Uvoz
I. – VII. 2020. I. – VII. 2021. indeksi
I. – VII. 2021.
I. – VII. 2020.
I. – VII. 2020. I. – VII. 2021. indeksi
I. – VII. 2021.
I. – VII. 2020.
  Ukupno 62 196 502 77 910 402 125,3 99 656 130 118 161 018 118,6
0 Hrana i žive životinje 7 327 791 8 490 137 115,9 11 328 542 12 510 922 110,4
1 Pića i duhan 1 289 968 1 433 058 111,1 1 625 903 1 842 218 113,3
2 Sirove materije, osim goriva 4 461 437 5 965 069 133,7 1 830 691 2 700 363 147,5
3 Mineralna goriva i maziva 5 270 759 9 540 377 181,0 9 090 626 13 822 244 152,0
4 Životinjska i biljna ulja i masti 275 600 413 212 149,9 467 301 592 653 126,8
5 Kemijski proizvodi 8 679 814 9 958 111 114,7 17 324 144 18 801 660 108,5
6 Proizvodi svrstani prema materijalu 10 788 013 13 511 157 125,2 18 004 545 22 035 918 122,4
7 Strojevi i prijevozna sredstva 15 389 259 17 882 950 116,2 25 917 419 29 765 246 114,8
8 Razni gotovi proizvodi 8 405 943 10 310 013 122,7 13 909 993 15 891 996 114,2
9 Proizvodi i transakcije, d. n. 243 597 356 841 146,5 141 993 183 987 129,6
  Neraspoređeno 64 322 49 478 76,9 14 973 13 810 92,2

3. IZVOZ I UVOZ PREMA EKONOMSKIM GRUPACIJAMA ZEMALJA

tis. kuna

       Izvoz Uvoz
I. – VII. 2020. I. – VII. 2021. indeksi
I. – VII. 2021.
I. – VII. 2020.
I. – VII. 2020. I. – VII. 2021. indeksi
I. – VII. 2021.
I. – VII. 2020.
Ukupno 62 196 502 77 910 402 125,3 99 656 130 118 161 018 118,6
Države članice EU-a1) 42 479 158 53 068 123 124,9 79 012 477 91 415 033 115,7
Austrija 3 605 663 4 412 343 122,4 6 600 277 7 818 480 118,5
Belgija 1 101 181 1 072 872 97,4 3 470 968 2 503 217 72,1
Bugarska 416 823 461 318 110,7 698 318 1 422 373 203,7
Cipar 31 995 60 260 188,3 90 930 40 904 45,0
Češka 1 095 174 1 174 359 107,2 2 547 069 2 790 232 109,5
Danska 257 183 456 922 177,7 567 614 649 678 114,5
Estonija 43 061 49 792 115,6 43 037 32 042 74,5
Finska 114 969 166 337 144,7 155 683 183 905 118,1
Francuska 1 777 506 2 132 949 120,0 2 664 463 3 085 727 115,8
Grčka 326 833 452 980 138,6 658 199 1 097 995 166,8
Irska 111 362 212 220 190,6 438 691 382 346 87,2
Italija 7 612 503 9 868 620 129,6 12 976 883 14 626 820 112,7
Letonija 56 349 148 283 263,2 74 150 61 070 82,4
Litva 216 068 247 251 114,4 169 192 203 243 120,1
Luksemburg 922 383 49 261 5,3 62 388 66 348 106,3
Mađarska 4 046 490 6 554 076 162,0 7 701 698 9 084 209 118,0
Malta 64 815 243 859 376,2 27 772 32 717 117,8
Nizozemska 910 941 1 185 540 130,1 3 854 594 4 470 334 116,0
Njemačka 8 336 832 9 634 603 115,6 15 065 652 17 709 818 117,6
Poljska 1 158 563 1 486 821 128,3 3 917 873 4 921 552 125,6
Portugal 182 432 234 980 128,8 127 474 163 600 128,3
Rumunjska 1 195 625 1 466 189 122,6 1 043 013 1 203 602 115,4
Sjeverna Irska 6 240 2) 27 529 2)
Slovačka 604 838 730 347 120,8 1 905 277 2 637 663 138,4
Slovenija 6 524 763 8 751 477 134,1 11 460 803 13 003 393 113,5
Španjolska 1 070 474 1 205 161 112,6 2 069 050 2 490 641 120,4
Švedska 683 518 591 168 86,5 621 099 697 860 112,4
Neraspoređeno 10 816 11 894 110,0 310 7 737 3)
Zemlje Efte 1 180 885 1 525 101 129,1 848 661 821 104 96,8
Island 7 941 10 003 126,0 207 231 111,8
Lihtenštajn 5 390 80 767 3) 82 366 446,7
Norveška 227 432 362 534 159,4 69 535 57 453 82,6
Švicarska 940 123 1 071 796 114,0 778 837 763 054 98,0
Zemlje Cefte 10 240 510 11 909 510 116,3 5 733 302 7 771 667 135,6
Albanija 353 934 354 672 100,2 46 429 83 600 180,1
Bosna i Hercegovina 5 257 626 6 249 630 118,9 2 853 552 4 150 913 145,5
Crna Gora 738 221 913 793 123,8 14 758 21 099 143,0
Kosovo 446 848 464 304 103,9 17 598 25 599 145,5
Moldavija 7 311 8 725 119,3 9 983 6 991 70,0
Sjeverna Makedonija 610 700 597 358 97,8 353 462 402 049 113,7
Srbija 2 825 869 3 321 028 117,5 2 437 519 3 081 416 126,4
Zemlje OPEC-a 804 777 680 224 84,5 217 438 719 823 331,0
Alžir 181 201 19 388 10,7 37 755 71 494 189,4
Angola 32 184 574,1 - 1 -
Ekvatorska Gvineja 1 610 745 46,3 - - -
Gabon 1 427 3 438 241,0 - 422 -
Irak 46 742 15 032 32,2 1 11 826,9
Iran, Islamska Republika 16 119 17 704 109,8 7 118 19 126 268,7
Kongo 956 2 056 215,1 9 - -
Kuvajt 25 735 26 944 104,7 305 5 1,6
Libija 21 486 56 652 263,7 335 64 744 3)
Nigerija 32 901 6 758 20,5 125 351 527 140 420,5
Saudijska Arabija 164 654 251 196 152,6 39 690 26 871 67,7
Ujedinjeni Arapski Emirati 311 913 280 026 89,8 6 647 7 707 115,9
Bolivarijanska Republika Venezuela - 101 - 227 2 302 3)
Ostale europske zemlje 2 994 661 3 447 539 115,1 3 869 882 4 584 348 118,5
Bjelorusija 156 367 69 552 44,5 31 578 52 647 166,7
Rusija 623 352 746 059 119,7 933 614 1 988 200 213,0
Turska 689 453 1 301 074 188,7 1 659 600 1 852 580 111,6
Ujedinjena Kraljevina4) 1 085 715 865 854 79,7 1 123 430 526 838 46,9
Ukrajina 304 649 248 877 81,7 120 156 162 218 135,0
Ostale zemlje 135 125 216 122 159,9 1 504 1 866 124,1
Ostale azijske zemlje 1 535 559 1 765 749 115,0 8 220 569 9 999 543 121,6
Azerbajdžan 5 833 5 105 87,5 2 361 184 3 365 498 142,5
Bangladeš 4 481 6 250 139,5 52 787 49 342 93,5
Filipini 40 373 16 010 39,7 6 343 7 927 125,0
Hong Kong, Kina 51 193 136 606 266,8 8 726 6 939 79,5
Indija 66 455 135 438 203,8 581 028 498 902 85,9
Indonezija 20 504 34 301 167,3 108 545 106 471 98,1
Izrael 98 807 170 314 172,4 116 209 80 320 69,1
Japan 272 779 267 643 98,1 132 140 161 797 122,4
Katar 61 057 87 616 143,5 239 217 251 3)
Kazahstan 95 423 60 759 63,7 75 997 295 453 388,8
Kina 397 802 383 218 96,3 3 921 323 4 294 409 109,5
Koreja, Republika 38 441 52 452 136,4 253 582 291 605 115,0
Libanon 49 848 29 493 59,2 691 75 10,8
Malezija 21 631 30 630 141,6 53 849 87 957 163,3
Pakistan 29 905 16 971 56,7 49 675 44 911 90,4
Singapur 33 905 18 257 53,8 47 499 44 802 94,3
Tajland 10 758 8 973 83,4 77 233 96 770 125,3
Tajvan, Kina 19 916 69 911 351,0 130 431 134 398 103,0
Vijetnam 78 654 117 022 148,8 179 560 146 434 81,6
Ostale zemlje 137 795 118 780 86,2 63 526 68 282 107,5
Ostale afričke zemlje  598 354 696 039 116,3 266 183 444 134 166,9
Egipat 316 919 376 817 118,9 94 365 262 491 278,2
Etiopija 26 702 28 251 105,8 40 968 40 207 98,1
Južnoafrička Republika 19 773 77 988 394,4 23 127 43 907 189,9
Maroko 87 637 102 942 117,5 73 011 46 541 63,7
Tunis 5 362 21 631 403,4 8 965 14 074 157,0
Ostale zemlje 141 962 88 410 62,3 25 746 36 913 143,4
Ostale američke zemlje  2 203 279 3 230 999 146,6 1 335 194 1 985 845 148,7
Argentina 4 351 6 371 146,4 38 499 37 668 97,8
Brazil 36 676 100 791 274,8 77 568 50 229 64,8
Kanada 177 694 228 663 128,7 77 320 65 505 84,7
Meksiko 31 458 30 969 98,4 41 363 92 229 223,0
SAD 1 863 323 2 789 811 149,7 984 495 1 629 729 165,5
Ostale zemlje 89 779 74 394 82,9 115 949 110 485 95,3
Oceanijske zemlje 98 096 1 556 795 3) 20 779 257 023 3)
Australija 86 152 85 837 99,6 11 514 253 815 3)
Novi Zeland 10 784 6 752 62,6 6 073 3 168 52,2
Ostale zemlje 1 160 1 464 206 3) 3 192 41 1,3
Neraspoređeno 61 223 30 325 49,5 131 646 162 498 123,4

1) Od 1. siječnja 2021. Ujedinjena Kraljevina prestala je biti država članica EU-a. Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj omogućio je Sjevernoj Irskoj da i dalje ostane sastavni dio carinskog teritorija Ujedinjene Kraljevine. Stoga su podaci za Sjevernu Irsku uključeni u podatke o robnoj razmjeni s državama članicama EU-a.
2) Indeks se ne može iskazati.
3) Indeks je veći od 999.
4) Od 1. siječnja 2021. podaci za Ujedinjenu Kraljevinu ne uključuju podatke za Sjevernu Irsku.

4. PRVI REZULTATI ROBNE RAZMJENE REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

tis. kuna 

      I. ‒ VIII. 2020. I. ‒ VIII. 2021. indeksi
I. ‒ VIII. 2021.
I. ‒ VIII. 2020.
Izvoz 69 843 911 87 653 728 125,5
Države članice EU-a1) 47 641 012 59 651 996 125,2
Države nečlanice EU-a2) 22 202 900 28 001 732 126,1
Uvoz 112 316 987 134 577 344 119,8
Države članice EU-a1) 88 953 442 103 432 431 116,3
Države nečlanice EU-a2) 23 363 545 31 144 913 133,3
Saldo robne razmjene -42 473 075 -46 923 616 3)
Pokrivenost uvoza izvozom, % 62,2 65,1 3)

1) Od 1. siječnja 2021. Ujedinjena Kraljevina prestala je biti država članica EU-a. Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj omogućio je Sjevernoj Irskoj da i dalje ostane sastavni dio carinskog teritorija Ujedinjene Kraljevine. Stoga su podaci za Sjevernu Irsku uključeni u podatke o robnoj razmjeni s državama članicama EU-a.
2) Od 1. siječnja 2021. u podatke za države nečlanice EU-a uključeni su podaci za Ujedinjenu Kraljevinu bez Sjeverne Irske.
3) Indeks se ne iskazuje.

II. ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U EURIMA

1. PROSJEČNA VRIJEDNOST EURA ZA REPUBLIKU HRVATSKU

      Izvoz Uvoz
I. – VIII. 2020. I. – VIII. 2021. indeksi
I. – VIII. 2021.
I. – VIII. 2020.
I. – VIII. 2020. I. – VIII. 2021. indeksi
I. – VIII. 2021.
I. – VIII. 2020.
Prosječan tečaj 1 eura u kunama 7,5149 7,5416 100,4 7,5144 7,5419 100,4

2. IZVOZ I UVOZ PREMA NKD-u 2007.

tis. eura

      Izvoz  Uvoz
I. – VII. 2020. I. – VII. 2021. indeksi
I. – VII. 2021.
I. – VII. 2020.
I. – VII. 2020. I. – VII. 2021. indeksi
I. – VII. 2021.
I. – VII. 2020.
    Ukupno 8 276 457 10 330 811 124,8 13 262 099 15 667 300 118,1
A   Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 443 742 513 723 115,8 413 336 453 431 109,7
  Rudarstvo i vađenje 302 719 579 937 191,6 529 686 940 811 177,6
  Prerađivačka industrija 7 259 804 8 706 472 119,9 12 019 201 13 801 789 114,8
  10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 690 378 795 711 115,3 1 252 655 1 396 507 111,5
  11 Proizvodnja pića 85 052 107 574 126,5 143 134 156 785 109,5
  12 Proizvodnja duhanskih proizvoda 89 648 96 008 107,1 73 947 87 377 118,2
  13 Proizvodnja tekstila 108 912 107 749 98,9 281 401 244 027 86,7
  14 Proizvodnja odjeće 325 738 387 342 118,9 585 858 638 767 109,0
  15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 236 353 254 743 107,8 318 173 363 143 114,1
  16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala 412 186 531 664 129,0 197 712 227 921 115,3
  17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 169 602 193 911 114,3 299 582 319 752 106,7
  18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa 1 265 1 242 98,1 849 1 471 173,2
  19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 343 854 491 379 142,9 428 777 513 439 119,7
  20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 482 925 547 738 113,4 1 151 180 1 382 806 120,1
  21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 574 830 645 155 112,2 1 031 848 974 263 94,4
  22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 274 681 350 628 127,6 577 831 726 182 125,7
  23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 300 250 347 049 115,6 267 368 310 145 116,0
  24 Proizvodnja metala 301 821 439 155 145,5 766 049 1 084 514 141,6
  25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 577 321 689 636 119,5 506 591 635 114 125,4
  26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 278 600 306 416 110,0 759 357 880 117 115,9
  27 Proizvodnja električne opreme 633 908 792 029 124,9 642 554 842 421 131,1
  28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n. 524 239 591 575 112,8 1 125 355 1 164 898 103,5
  29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 384 342 373 548 97,2 867 282 1 085 584 125,2
  30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 240 887 375 164 155,7 246 552 182 743 74,1
  31 Proizvodnja namještaja 134 293 165 735 123,4 195 286 238 226 122,0
  32 Ostala prerađivačka industrija 88 719 115 321 130,0 299 859 345 586 115,2
D   Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  94 352 240 984 255,4 224 999 313 038 139,1
E   Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  134 917 243 961 180,8 37 297 117 311 314,5
J   Informacije i komunikacije  32 181 38 849 120,7 35 285 38 710 109,7
M   Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  20 18 90,8 98 41 42,1
R   Umjetnost, zabava i rekreacija  166 293 176,6 207 338 163,7
    Neraspoređeno  8 557 6 575 76,8 1 991 1 832 92,0

3. IZVOZ I UVOZ PO SEKTORIMA SMTK

tis. eura

     Izvoz Uvoz
I. – VII. 2020. I. – VII. 2021. indeksi
I. – VII. 2021.
I. – VII. 2020.
I. – VII. 2020. I. – VII. 2021. indeksi
I. – VII. 2021.
I. – VII. 2020.
  Ukupno 8 276 457 10 330 811 124,8 13 262 099 15 667 300 118,1
0 Hrana i žive životinje 975 117 1 125 814 115,5 1 507 155 1 659 107 110,1
1 Pića i duhan 171 537 190 063 110,8 216 223 244 355 113,0
2 Sirove materije, osim goriva 593 771 790 923 133,2 243 587 357 987 147,0
3 Mineralna goriva i maziva 701 972 1 265 734 180,3 1 211 273 1 833 314 151,4
4 Životinjska i biljna ulja i masti 36 652 54 772 149,4 62 176 78 616 126,4
5 Kemijski proizvodi 1 154 210 1 320 283 114,4 2 304 931 2 492 637 108,1
6 Proizvodi svrstani prema materijalu 1 435 226 1 791 609 124,8 2 395 719 2 921 863 122,0
7 Strojevi i prijevozna sredstva 2 048 788 2 370 757 115,7 3 448 625 3 946 314 114,4
8 Razni gotovi proizvodi 1 118 234 1 366 985 122,2 1 851 576 2 106 870 113,8
9 Proizvodi i transakcije, d. n. 32 392 47 296 146,0 18 842 24 407 129,5
  Neraspoređeno 8 557 6 575 76,8 1 991 1 832 92,0

4. IZVOZ I UVOZ PREMA EKONOMSKIM GRUPACIJAMA ZEMALJA

tis. eura

         Izvoz Uvoz
I. – VII. 2020. I. – VII. 2021. indeksi
I. – VII. 2021.
I. – VII. 2020.
I. – VII. 2020. I. – VII. 2021. indeksi
I. – VII. 2021.
I. – VII. 2020.
Ukupno 8 276 457 10 330 811 124,8 13 262 099 15 667 300 118,1
Države članice EU-a1) 5 650 096 7 036 637 124,5 10 512 368 12 120 114 115,3
Austrija 479 537 585 055 122,0 878 213 1 036 648 118,0
Belgija 146 477 142 222 97,1 461 481 331 855 71,9
Bugarska 55 429 61 163 110,3 92 796 188 607 203,2
Cipar 4 248 7 981 187,9 12 097 5 420 44,8
Češka 145 626 155 712 106,9 338 840 369 834 109,1
Danska 34 195 60 610 177,2 75 493 86 121 114,1
Estonija 5 747 6 599 114,8 5 706 4 248 74,4
Finska 15 251 22 070 144,7 20 682 24 402 118,0
Francuska 236 314 282 774 119,7 354 740 409 097 115,3
Grčka 43 372 60 055 138,5 87 618 145 614 166,2
Irska 14 765 28 166 190,8 58 273 50 646 86,9
Italija 1 012 093 1 308 552 129,3 1 726 444 1 939 491 112,3
Letonija 7 488 19 648 262,4 9 829 8 094 82,3
Litva 28 707 32 785 114,2 22 516 26 948 119,7
Luksemburg 123 764 6 525 5,3 8 277 8 796 106,3
Mađarska 538 705 869 019 161,3 1 024 929 1 204 423 117,5
Malta 8 608 32 312 375,4 3 698 4 333 117,2
Nizozemska 121 063 157 230 129,9 513 001 592 649 115,5
Njemačka 1 108 482 1 277 475 115,2 2 004 397 2 347 982 117,1
Poljska 154 068 197 128 127,9 521 024 652 550 125,2
Portugal 24 261 31 158 128,4 16 939 21 688 128,0
Rumunjska 159 155 194 401 122,1 138 885 159 605 114,9
Sjeverna Irska 826 2) 3 649 2)
Slovačka 80 463 96 863 120,4 253 636 349 678 137,9
Slovenija 867 874 1 160 605 133,7 1 524 815 1 723 953 113,1
Španjolska 142 216 159 772 112,3 275 361 330 261 119,9
Švedska 90 751 78 354 86,3 82 635 92 495 111,9
Neraspoređeno 1 438 1 578 109,7 41 1 025 3)
Zemlje Efte 157 198 202 223 128,6 113 104 108 880 96,3
Island 1 054 1 329 126,1 28 31 110,9
Lihtenštajn 715 10 707 3) 11 48 444,5
Norveška 30 265 48 085 158,9 9 263 7 623 82,3
Švicarska 125 164 142 102 113,5 103 803 101 178 97,5
Zemlje Cefte 1 364 375 1 579 576 115,8 763 805 1 030 705 134,9
Albanija 47 093 47 053 99,9 6 176 11 087 179,5
Bosna i Hercegovina 700 672 828 969 118,3 380 195 550 509 144,8
Crna Gora 98 318 121 229 123,3 1 973 2 797 141,7
Kosovo 59 585 61 575 103,3 2 346 3 396 144,8
Moldavija 970 1 158 119,4 1 329 928 69,8
Sjeverna Makedonija 81 302 79 215 97,4 47 065 53 322 113,3
Srbija 376 436 440 377 117,0 324 720 408 667 125,9
Zemlje OPEC-a 107 078 90 209 84,2 29 167 95 522 327,5
Alžir 24 006 2 571 10,7 5 064 9 478 187,2
Angola 4 24 566,5 - 0 -
Ekvatorska Gvineja 214 99 46,2 - - -
Gabon 190 456 240,4 - 56 -
Irak 6 251 1 994 31,9 0 1 819,6
Iran, Islamska Republika 2 145 2 344 109,3 951 2 538 266,8
Kongo 127 272 214,8 1 - -
Kuvajt 3 437 3 575 104,0 41 1 1,6
Libija 2 879 7 516 261,1 45 8 580 3)
Nigerija 4 359 895 20,5 16 856 69 970 415,1
Saudijska Arabija 21 907 33 309 152,1 5 289 3 570 67,5
Ujedinjeni Arapski Emirati 41 560 37 139 89,4 889 1 022 114,9
Bolivarijanska Republika Venezuela - 13 - 30 305 3)
Ostale europske zemlje 398 644 457 101 114,7 515 566 608 065 117,9
Bjelorusija 20 844 9 225 44,3 4 196 6 983 166,4
Rusija 82 990 98 891 119,2 124 353 263 761 212,1
Turska 91 922 172 509 187,7 221 359 245 647 111,0
Ujedinjena Kraljevina4) 144 441 114 812 79,5 149 423 69 922 46,8
Ukrajina 40 565 32 989 81,3 16 035 21 504 134,1
Ostale zemlje 17 883 28 676 160,4 200 248 123,7
Ostale azijske zemlje 204 827 234 089 114,3 1 094 498 1 326 223 121,2
Azerbajdžan 777 677 87,1 314 297 446 185 142,0
Bangladeš 594 829 139,5 7 036 6 543 93,0
Filipini 5 368 2 119 39,5 846 1 053 124,4
Hong Kong, Kina 6 813 18 085 265,5 1 160 919 79,2
Indija 8 889 17 940 201,8 77 648 66 124 85,2
Indonezija 2 724 4 544 166,8 14 446 14 120 97,7
Izrael 13 155 22 602 171,8 15 449 10 648 68,9
Japan 36 648 35 477 96,8 17 603 21 443 121,8
Katar 8 142 11 629 142,8 32 28 986 3)
Kazahstan 12 704 8 061 63,5 10 081 39 241 389,3
Kina 52 974 50 819 95,9 521 811 569 617 109,2
Koreja, Republika 5 128 6 952 135,6 33 797 38 679 114,4
Libanon 6 660 3 915 58,8 91 10 10,9
Malezija 2 878 4 060 141,1 7 163 11 660 162,8
Pakistan 3 965 2 245 56,6 6 619 5 954 90,0
Singapur 4 506 2 420 53,7 6 344 5 941 93,7
Tajland 1 430 1 189 83,2 10 277 12 826 124,8
Tajvan, Kina 2 644 9 269 350,6 17 380 17 816 102,5
Vijetnam 10 480 15 524 148,1 23 939 19 404 81,1
Ostale zemlje 18 348 15 733 85,7 8 480 9 054 106,8
Ostale afričke zemlje  79 760 92 304 115,7 35 436 58 807 166,0
Egipat 42 249 50 000 118,3 12 585 34 716 275,9
Etiopija 3 549 3 745 105,5 5 445 5 336 98,0
Južnoafrička Republika 2 635 10 325 391,9 3 072 5 831 189,8
Maroko 11 712 13 645 116,5 9 704 6 166 63,5
Tunis 714 2 869 401,8 1 193 1 866 156,4
Ostale zemlje 18 901 11 721 62,0 3 438 4 892 142,3
Ostale američke zemlje  293 218 428 335 146,1 177 877 263 424 148,1
Argentina 578 846 146,4 5 140 4 999 97,3
Brazil 4 870 13 403 275,2 10 341 6 660 64,4
Kanada 23 614 30 328 128,4 10 305 8 683 84,3
Meksiko 4 203 4 102 97,6 5 493 12 238 222,8
SAD 248 006 369 788 149,1 131 146 216 195 164,9
Ostale zemlje 11 946 9 868 82,6 15 452 14 649 94,8
Oceanijske zemlje 13 049 206 312 3) 2 765 34 006 3)
Australija 11 463 11 379 99,3 1 532 33 581 3)
Novi Zeland 1 431 894 62,5 807 420 52,0
Ostale zemlje 155 194 038 3) 427 5 1,3
Neraspoređeno 8 212 4 025 49,0 17 511 21 555 123,1

1) Od 1. siječnja 2021. Ujedinjena Kraljevina prestala je biti država članica EU-a. Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj omogućio je Sjevernoj Irskoj da i dalje ostane sastavni dio carinskog teritorija Ujedinjene Kraljevine. Stoga su podaci za Sjevernu Irsku uključeni u podatke o robnoj razmjeni s državama članicama EU-a.
2) Indeks se ne može iskazati.
3) Indeks je veći od 999.
4) Od 1. siječnja 2021. podaci za Ujedinjenu Kraljevinu ne uključuju podatke za Sjevernu Irsku.

5. PROSJEČNA VRIJEDNOST EURA ZA REPUBLIKU HRVATSKU - PRVI REZULTATI

     Izvoz Uvoz
I. ‒ VII. 2020. I. ‒ VII. 2021. indeksi
I. ‒ VII. 2021.
I. ‒ VII. 2020.
I. ‒ VII. 2020. I. ‒ VII. 2021. indeksi
I. ‒ VII. 2021.
I. ‒ VII. 2020.
Prosječan tečaj 1 eura u kunama 7,5128 7,5373 100,3 7,5118 7,5373 100,3

6. PRVI REZULTATI ROBNE RAZMJENE REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

tis. eura

      I. ‒ VIII. 2020. I. ‒ VIII. 2021. indeksi
I. ‒ VIII. 2021.
I. ‒ VIII. 2020.
Izvoz 9 296 705 11 629 327 125,1
Države članice EU-a1) 6 339 770 7 914 239 124,8
Države nečlanice EU-a2) 2 956 935 3 715 088 125,6
Uvoz 14 952 074 17 854 848 119,4
Države članice EU-a1) 11 840 579 13 722 743 115,9
Države nečlanice EU-a2) 3 111 495 4 132 105 132,8
Saldo robne razmjene -5 655 369 -6 225 521 3)
Pokrivenost uvoza izvozom, % 62,2 65,1 3)

1) Od 1. siječnja 2021. Ujedinjena Kraljevina prestala je biti država članica EU-a. Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj omogućio je Sjevernoj Irskoj da i dalje ostane sastavni dio carinskog teritorija Ujedinjene Kraljevine. Stoga su podaci za Sjevernu Irsku uključeni u podatke o robnoj razmjeni s državama članicama EU-a.
2) Od 1. siječnja 2021. u podatke za države nečlanice EU-a uključeni su podaci za Ujedinjenu Kraljevinu bez Sjeverne Irske.
3) Indeks se ne iskazuje.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Izvor podataka za statistiku robne razmjene s državama članicama EU-a jest Intrastatov obrazac kojim izvještajne jedinice izvješćuju o primicima i/ili otpremama na mjesečnoj osnovi, tj. u mjesecu u kojem roba fizički ulazi ili napušta teritorij Republike Hrvatske. Izvještajne jedinice jesu svi poslovni subjekti, obveznici poreza na dodanu vrijednost, čija vrijednost robne razmjene s državama članicama EU-a prelazi prag uključivanja određenoga za izvještajnu godinu. Za 2021. određena je vrijednost praga uključivanja za primitke od 2,5 milijuna kuna i za otpreme od 1,3 milijuna kuna. Radi potpunog usklađivanja s metodologijom i zakonodavstvom EU-a u podatke o robnoj razmjeni s inozemstvom uključena je vrijednost trgovine ispod praga uključivanja, procijenjena na osnovi podataka o isporukama i stjecanjima dobara u države članice/iz država članica EU-a, dobivenih od Porezne uprave Republike Hrvatske.

Prvi rezultati statistike robne razmjene Republike Hrvatske s inozemstvom sastavni su dio ovog Priopćenja i sadržavaju procjenu vrijednosti trgovine ispod praga uključivanja za cjelokupno razdoblje na koje se odnose.

Izvor podataka za statistiku robne razmjene s trećim zemljama, odnosno državama nečlanicama EU-a, jesu Jedinstvene carinske deklaracije o izvozu i uvozu robe. Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske dobiva od Carinske uprave Republike Hrvatske kontrolirane Jedinstvene carinske deklaracije u obliku slogova.

Poštujući osnovne metodološke preporuke Statističkog ureda UN-a i Eurostata, Državni zavod za statistiku prikupljene podatke Intrastata i Extrastata statistički obrađuje i objavljuje kao jedinstveni podatak robne razmjene Republike Hrvatske s inozemstvom.

Pravna osnova

Pravna osnova za provođenje istraživanja Intrastat jest europsko zakonodavstvo za statistiku robne razmjene između država članica EU-a (Uredba (EZ) br. 638/2004 i dopune navedene uredbe br. 222/2009 i 659/2014 Europskog parlamenta i Vijeća te provedbena Uredba Komisije br. 1982/2004 i dopune navedene uredbe Komisije br. 1915/2005, 91/2010, 96/2010 i 1093/2013), Uredba (EU) br. 2019/2152 te Provedbena uredba Komisije br. 2020/1197, Zakon o službenoj statistici (NN, br. 25/20.), Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2020. godine (NN, br. 12/20.) i Zakon o carinskoj službi (NN, br. 68/13., 30/14., 115/16., 39/19. i 98/19.). Opširnija metodološka objašnjenja za ovo istraživanje objavljena su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku https://www.dzs.hr/Hrv/intrastat/intrastat.htm.

Pravna osnova za Extrastat jest europsko zakonodavstvo za statistiku robne razmjene s trećim zemljama (Uredba (EZ) br. 471/2009 i izmjene navedene uredbe br. 2016/1724 i 2016/2119 Europskog parlamenta i Vijeća, Uredba Komisije (EU) br. 92/2010 i izmjena navedene uredbe br. 2016/1253 i Uredba Komisije (EU) br. 113/2010), Uredba (EU) br. 2019/2152 te Provedbena uredba Komisije br. 2020/1197, Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije (NN, br. 40/16.), Zakon o službenoj statistici (NN, br. 25/20.), Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2020. godine (NN, br. 12/20.), Zakon o carinskoj službi (NN, br. 68/13., 30/14., 115/16., 39/19. i 98/19.) i Pravilnik o popunjavanju Jedinstvene carinske deklaracije (NN, br. 65/19. i 136/20.).

Obuhvat i usporedivost

Statistika robne razmjene s inozemstvom obuhvaća svu robu koja se izvozi iz zemlje odnosno uvozi u zemlju. U podatke o robnoj razmjeni s inozemstvom uključeni su i izvoz i uvoz prema osnovi unutarnje i vanjske proizvodnje na bruto osnovi.

Statistička vrijednost robe jest vrijednost robe na hrvatskoj granici. Kod izvoza, odnosno otprema, vrijednosti su prikazane prema paritetu fob, a kod uvoza, odnosno primitaka, vrijednosti se prikazuju prema paritetu cif.

Iznosi u stranim valutama preračunani su u kune, eure i američke dolare primjenom mjesečnih tečajnih lista određenih za izvještajni mjesec. Primjenjuje se srednji valutni tečaj Hrvatske narodne banke.

U pojedinim tablicama može se dogoditi da ukupni zbroj ne odgovara zbroju pojedinačnih stavki zbog zaokruživanja na tisuće.

U prikazivanju podataka po djelatnostima primjenjuje se NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.), koji je stupio na snagu 1. siječnja 2008. Utemeljen je na europskoj klasifikaciji NACE, Rev. 2, koja je obvezatna za države članice Europske unije. Podaci se iskazuju prema proizvodnom načelu kod kojeg se podaci za izvoz i uvoz dobivaju prema djelatnosti koja proizvodi dotični proizvod, odnosno iz koje proizvod potječe.

Roba koja se pojavljuje u izvozu i uvozu za potrebe statistike razvrstava se prema Standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK, Rev. 4).

Podaci se iskazuju kod izvoza robe prema zemljama namjene, a kod uvoza robe primjenjuju se dva metodološka kriterija iskazivanja podataka uvoza prema zemljama. U Extrastatu se kod uvoza robe podaci iskazuju prema zemljama podrijetla robe, dok se kod primitaka robe u Intrastatu iskazuju prema zemljama otpreme.

Od 1. siječnja 2021. promijenio se način izvješćivanja za Intrastat. Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj, koji je stupio na snagu 1. siječnja 2021., omogućio je Sjevernoj Irskoj da i dalje ostane sastavni dio carinskog teritorija Ujedinjene Kraljevine, ali da istodobno ostvaruje određene pogodnosti od jedinstvenog tržišta Europske unije.

Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj za obveznike izvješćivanja za Intrastat u Republici Hrvatskoj (za razdoblje izvješćivanja od siječnja 2021. nadalje) znači da otpremu robe u Sjevernu Irsku odnosno primitak robe iz Sjeverne Irske i dalje moraju prijavljivati u Intrastatovim obrascima, a podaci su uključeni u podatke o robnoj razmjeni s državama članicama EU-a. Robna razmjena s Ujedinjenom Kraljevinom od 1. siječnja 2021. uključena je u Ostale europske zemlje i isključuje podatke za Sjevernu Irsku.

Članstvo u OPEC-u podložno je čestim promjenama. Detaljnije   informacije o državama članicama OPEC-a objavljuju se na mrežnim  stranicama https://www.opec.org/.

Za određeni mjesec obrađuju se samo Jedinstvene carinske deklaracije koje imaju datum prihvaćanja u carinarnici/ispostavi iz tog mjeseca i Intrastatovi obrasci dostavljeni za izvještajni mjesec. U tekućoj godini mijenjaju se već objavljeni podaci za prijašnje mjesece radi razvrstavanja naknadno pristiglih i/ili ispravljenih Intrastatovih obrazaca i Jedinstvenih carinskih deklaracija koje se odnose na prijašnja razdoblja.

Mjesečni podaci ispravljaju se sve dok se ne zaključi konačna obrada tekuće godine (sredinom sljedeće godine). Mjesečni rezultati sve do konačne obrade tekuće godine i objavljivanja konačnih podataka smatraju se privremenima. Mjesečni podaci za 2020. u ovom Priopćenju smatraju se konačnima.

Podaci robne razmjene s inozemstvom dostupni su u vremenskim serijama objavljenim na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku na poveznici Statistika u nizu pod naslovom Gospodarstvo – osnovni pokazatelji (podaci od 2000.) i pod naslovom Robna razmjena s inozemstvom (podaci od 2010.).

 

Kratice  
Cefta Sporazum o slobodnoj trgovini srednjoeuropskih zemalja
cif cijena s osiguranjem i vozarinom
d. n. drugdje nespomenuto
Efta Europsko udruženje za slobodnu trgovinu
EU Europska unija
Eurostat Statistički ured Europske unije
EZ Europska zajednica
fob franko brod
mil. milijun
NACE Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NN Narodne novine
OPEC Organizacija zemalja izvoznica nafte
SAD Sjedinjene Američke Države
SMTK Standardna međunarodna trgovinska klasifikacija
tis. tisuća
UN Ujedinjeni narodi
USD američki dolar
   
Znakovi  
- nema pojave
0 podatak je manji od 0,5 upotrijebljene mjerne jedinice
ne raspolaže se podatkom

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Boro Žderić i Zrinka Lokas


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti