Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 08. rujna 2021.
VT-2021-1-1/6

ISSN 1334-0557

ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM − privremeni podaci od siječnja do lipnja 2021. i od siječnja do srpnja 2021.

Ukupan izvoz Republike Hrvatske od siječnja do lipnja 2021., prema privremenim podacima, iznosio je 66,0 milijardi kuna. Istodobno je uvoz iznosio 100,1 milijardu kuna. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 34,1 milijardu kuna.

Pokrivenost uvoza izvozom od siječnja do lipnja 2021. bila je 65,9%.

Ukupan izvoz Republike Hrvatske od siječnja do srpnja 2021., prema Prvim rezultatima, iznosio je 77,6 milijardi kuna, dok je uvoz iznosio 117,5 milijardi kuna. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 39,9 milijardi kuna.

Pokrivenost uvoza izvozom od siječnja do srpnja 2021., prema Prvim rezultatima, bila je 66,0%.

G-1. ROBNA RAZMJENA S INOZEMSTVOM OD LIPNJA 2020. DO LIPNJA 2021.

1. ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

    Izvoz Uvoz Saldo robne razmjene Pokrivenost uvoza izvozom,%
tis. kuna tis. eura tis. USD tis. kuna tis. eura tis. USD tis. kuna tis. eura tis. USD
2020.                                                      
  I. 8 692 574 1 167 765 1 307 784 14 354 732 1 928 123 2 160 505 -5 662 158 -760 358 -852 721 60,6
  II. 9 642 100 1 296 736 1 433 596 15 974 613 2 148 287 2 372 368 -6 332 513 -851 551 -938 771 60,4
  III. 9 085 255 1 218 932 1 337 010 15 081 224 2 022 993 2 224 423 -5 995 968 -804 061 -887 413 60,2
  IV. 7 233 018 951 188 1 045 538 11 084 784 1 456 943 1 600 553 -3 851 766 -505 755 -555 015 65,3
  V. 7 701 046 1 019 658 1 107 178 12 755 514 1 688 665 1 834 033 -5 054 468 -669 007 -726 855 60,4
  VI. 9 454 773 1 248 128 1 382 143 14 893 298 1 965 354 2 180 074 -5 438 525 -717 226 -797 931 63,5
  VII. 10 387 736 1 374 051 1 545 159 15 511 965 2 051 735 2 303 852 -5 124 229 -677 684 -758 692 67,0
  VIII. 7 647 409 1 020 248 1 210 932 12 660 857 1 689 975 2 005 005 -5 013 448 -669 727 -794 073 60,4
  IX. 10 503 359 1 396 638 1 663 423 14 849 477 1 974 537 2 352 068 -4 346 118 -577 899 -688 645 70,7
  X. 10 947 896 1 451 410 1 700 460 15 530 560 2 058 574 2 411 165 -4 582 664 -607 164 -710 705 70,5
  XI. 10 685 945 1 411 526 1 652 885 14 503 154 1 915 986 2 240 608 -3 817 209 -504 460 -587 723 73,7
  XII. 10 149 643 1 343 482 1 605 172 15 233 085 2 016 696 2 411 484 -5 083 442 -673 214 -806 312 66,6
  I.–XII. 112 130 754 14 899 762 16 991 282 172 433 263 22 917 867 26 096 137 -60 302 509 -8 018 105 -9 104 856 65,0
2021.                                                
  I. 8 514 486 1 129 474 1 385 022 13 074 209 1 733 997 2 127 367 -4 559 723 -604 523 -742 345 65,1
  II. 9 750 990 1 290 739 1 565 639 15 840 800 2 096 597 2 543 203 -6 089 810 -805 858 -977 564 61,6
  III. 12 178 991 1 608 363 1 943 550 18 754 073 2 476 338 2 989 181 -6 575 083 -867 975 -1 045 630 64,9
  IV. 11 803 205 1 559 989 1 838 340 17 247 959 2 279 850 2 682 165 -5 444 754 -719 861 -843 825 68,4
  V. 11 603 093 1 535 499 1 855 345 17 052 715 2 256 927 2 727 533 -5 449 622 -721 428 -872 187 68,0
  VI. 12 156 762 1 617 795 1 972 976 18 126 834 2 412 154 2 941 122 -5 970 073 -794 359 -968 146 67,1
  I.–VI. 66 007 525 8 741 859 10 560 872 100 096 589 13 255 863 16 010 570 -34 089 064 -4 514 004 -5 449 698 65,9

I. ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U KUNAMA

1. IZVOZ I UVOZ PREMA NKD-u 2007.

tis. kuna

      Izvoz  Uvoz
I. – VI. 2020. I. – VI. 2021. indeksi
I. – VI. 2021.
I. – VI. 2020.
I. – VI. 2020. I. – VI. 2021. indeksi
I. – VI. 2021.
I. – VI. 2020.
    Ukupno 51 808 767 66 007 525 127,4 84 144 165 100 096 589 119,0
A   Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 2 665 680 3 228 193 121,1 2 731 604 2 953 978 108,1
  Rudarstvo i vađenje 1 839 570 3 776 881 205,3 3 408 010 6 146 664 180,4
  Prerađivačka industrija 45 610 789 55 683 078 122,1 76 129 656 88 220 895 115,9
  10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 4 396 165 5 109 151 116,2 7 826 755 8 724 275 111,5
  11 Proizvodnja pića 510 229 673 220 131,9 843 743 948 567 112,4
  12 Proizvodnja duhanskih proizvoda 589 709 609 052 103,3 481 474 533 492 110,8
  13 Proizvodnja tekstila 704 504 686 649 97,5 1 811 077 1 575 886 87,0
  14 Proizvodnja odjeće 1 949 414 2 503 902 128,4 3 742 608 4 102 563 109,6
  15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 1 479 264 1 652 291 111,7 2 018 121 2 331 643 115,5
  16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala 2 609 099 3 344 059 128,2 1 238 951 1 455 953 117,5
  17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 1 088 866 1 238 107 113,7 1 909 007 2 029 547 106,3
  18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa 8 303 8 110 97,7 5 597 8 747 156,3
  19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 2 116 448 2 838 433 134,1 2 897 127 3 170 850 109,4
  20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 3 048 984 3 440 416 112,8 7 334 460 8 819 429 120,2
  21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 3 566 559 4 217 629 118,3 6 688 045 6 427 908 96,1
  22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 1 727 126 2 226 916 128,9 3 640 867 4 652 639 127,8
  23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 1 869 047 2 201 481 117,8 1 693 195 1 982 698 117,1
  24 Proizvodnja metala 1 912 342 2 777 571 145,2 4 834 159 6 813 846 141,0
  25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 3 630 141 4 386 456 120,8 3 211 552 4 125 098 128,4
  26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 1 771 332 1 975 477 111,5 4 765 179 5 720 031 120,0
  27 Proizvodnja električne opreme 3 996 133 5 032 216 125,9 4 028 491 5 410 343 134,3
  28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n. 3 310 853 3 829 727 115,7 7 055 587 7 497 986 106,3
  29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 2 366 324 2 471 853 104,5 5 481 141 7 103 083 129,6
  30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 1 565 557 2 641 568 168,7 1 503 327 1 047 586 69,7
  31 Proizvodnja namještaja 834 088 1 075 672 129,0 1 225 385 1 549 919 126,5
  32 Ostala prerađivačka industrija 560 301 743 121 132,6 1 893 809 2 188 806 115,6
D   Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  616 089 1 415 311 229,7 1 412 050 1 775 178 125,7
E   Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  838 082 1 619 990 193,3 232 179 757 891 326,4
J   Informacije i komunikacije  206 935 250 478 121,0 217 759 227 538 104,5
M   Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  150 135 90,1 484 273 56,4
R   Umjetnost, zabava i rekreacija  972 1 791 184,1 1 224 2 404 196,3
    Neraspoređeno  30 500 31 669 103,8 11 200 11 769 105,1

2. IZVOZ I UVOZ PO SEKTORIMA SMTK

     Izvoz Uvoz
I. – VI. 2020. I. – VI. 2021. indeksi
I. – VI. 2021.
I. – VI. 2020.
I. – VI. 2020. I. – VI. 2021. indeksi
I. – VI. 2021.
I. – VI. 2020.
  Ukupno 51 808 767 66 007 525 127,4 84 144 165 100 096 589 119,0
0 Hrana i žive životinje 6 125 370 7 194 309 117,5 9 520 893 10 442 918 109,7
1 Pića i duhan 1 080 578 1 185 653 109,7 1 326 175 1 487 066 112,1
2 Sirove materije, osim goriva 3 697 872 5 045 788 136,5 1 570 815 2 325 848 148,1
3 Mineralna goriva i maziva 4 318 937 7 726 578 178,9 7 868 421 11 447 064 145,5
4 Životinjska i biljna ulja i masti 226 108 355 270 157,1 389 775 485 714 124,6
5 Kemijski proizvodi 7 224 035 8 471 947 117,3 14 810 124 16 168 525 109,2
6 Proizvodi svrstani prema materijalu 9 078 398 11 376 145 125,3 15 177 406 18 627 951 122,7
7 Strojevi i prijevozna sredstva 12 933 998 15 512 321 119,9 21 617 706 25 454 186 117,7
8 Razni gotovi proizvodi 6 912 452 8 791 067 127,2 11 738 024 13 492 053 114,9
9 Proizvodi i transakcije, d. n. 180 518 316 777 175,5 113 626 153 495 135,1
  Neraspoređeno 30 500 31 669 103,8 11 200 11 769 105,1

3. IZVOZ I UVOZ PREMA EKONOMSKIM GRUPACIJAMA ZEMALJA

tis. kuna

       Izvoz Uvoz
I. – VI. 2020. I. – VI. 2021. indeksi
I. – VI. 2021.
I. – VI. 2020.
I. – VI. 2020. I. – VI. 2021. indeksi
I. – VI. 2021.
I. – VI. 2020.
Ukupno 51 808 767 66 007 525 127,4 84 144 165 100 096 589 119,0
Države članice EU-a1) 35 529 122 44 754 646 126,0 66 646 078 77 598 049 116,4
Austrija 3 048 641 3 717 828 122,0 5 566 369 6 645 199 119,4
Belgija 929 488 930 533 100,1 2 950 317 2 175 352 73,7
Bugarska 354 217 391 236 110,5 574 786 1 191 353 207,3
Cipar 20 536 51 326 249,9 85 886 32 171 37,5
Češka 941 161 978 783 104,0 2 143 474 2 422 182 113,0
Danska 218 294 367 056 168,1 488 295 557 745 114,2
Estonija 37 586 43 297 115,2 29 735 27 414 92,2
Finska 101 207 134 481 132,9 134 079 142 513 106,3
Francuska 1 509 915 1 829 290 121,2 2 279 170 2 632 763 115,5
Grčka 281 961 398 782 141,4 541 357 940 334 173,7
Irska 102 745 174 536 169,9 384 959 346 364 90,0
Italija 6 186 447 8 243 006 133,2 10 750 128 12 274 501 114,2
Letonija 47 676 132 091 277,1 68 288 55 270 80,9
Litva 180 744 204 607 113,2 144 566 170 779 118,1
Luksemburg 914 819 44 155 4,8 51 901 58 594 112,9
Mađarska 3 308 016 5 589 275 169,0 6 549 345 7 726 696 118,0
Malta 62 663 223 672 356,9 18 175 32 050 176,3
Nizozemska 778 436 1 000 139 128,5 3 274 231 3 826 898 116,9
Njemačka 7 006 437 8 134 835 116,1 12 761 241 14 983 303 117,4
Poljska 968 438 1 263 449 130,5 3 280 202 4 144 889 126,4
Portugal 149 467 196 977 131,8 98 723 141 317 143,1
Rumunjska 1 003 505 1 240 800 123,6 901 874 1 014 764 112,5
Sjeverna Irska 5 786 2) 24 228 2)
Slovačka 508 410 603 037 118,6 1 610 395 2 253 264 139,9
Slovenija 5 422 565 7 295 330 134,5 9 705 942 11 042 367 113,8
Španjolska 898 374 1 037 899 115,5 1 705 799 2 121 455 124,4
Švedska 539 438 512 650 95,0 546 595 613 946 112,3
Neraspoređeno 7 936 9 790 123,4 245 340 138,5
Zemlje Efte 953 374 1 255 041 131,6 711 267 700 948 98,5
Island 5 415 5 443 100,5 206 200 97,1
Lihtenštajn 2 559 67 541 3) 72 339 469,3
Norveška 148 703 252 791 170,0 61 100 49 221 80,6
Švicarska 796 697 929 266 116,6 649 889 651 189 100,2
Zemlje Cefte 8 535 969 9 907 301 116,1 4 817 946 6 497 541 134,9
Albanija 295 024 286 007 96,9 41 452 71 514 172,5
Bosna i Hercegovina 4 362 852 5 149 921 118,0 2 416 814 3 497 408 144,7
Crna Gora 604 438 725 249 120,0 13 230 18 941 143,2
Kosovo 382 289 386 360 101,1 14 649 19 910 135,9
Moldavija 6 172 7 239 117,3 8 707 5 582 64,1
Sjeverna Makedonija 502 837 509 969 101,4 303 732 319 670 105,2
Srbija 2 382 357 2 842 556 119,3 2 019 361 2 564 517 127,0
Zemlje OPEC-a 700 331 569 489 81,3 211 029 472 932 224,1
Alžir 179 486 15 797 8,8 34 564 71 494 206,8
Angola 32 104 325,9 - 1 -
Ekvatorska Gvineja 676 579 85,7 - - -
Gabon 1 151 2 712 235,5 - 420 -
Irak 45 802 13 050 28,5 1 11 826,9
Iran, Islamska Republika 12 773 17 704 138,6 6 160 14 466 234,8
Kongo 250 1 798 719,9 1 - -
Kuvajt 25 234 22 133 87,7 305 5 1,6
Libija 18 944 41 346 218,3 335 64 136 3)
Nigerija 20 863 6 525 31,3 125 139 294 291 235,2
Saudijska Arabija 116 567 216 843 186,0 38 155 19 725 51,7
Ujedinjeni Arapski Emirati 278 551 230 797 82,9 6 360 6 485 102,0
Bolivarijanska Republika Venezuela - 101 - 8 1 899 3)
Ostale europske zemlje 2 414 701 2 949 746 122,2 3 301 973 3 654 762 110,7
Bjelorusija 132 019 60 129 45,5 29 648 39 276 132,5
Rusija 555 062 659 451 118,8 802 050 1 508 710 188,1
Turska 573 477 1 185 474 206,7 1 428 114 1 569 198 109,9
Ujedinjena Kraljevina4) 939 374 714 353 76,0 937 296 393 145 41,9
Ukrajina 213 043 207 793 97,5 103 709 142 567 137,5
Ostale zemlje 1 726 122 546 3) 1 155 1 866 161,6
Ostale azijske zemlje 1 361 899 1 572 102 115,4 7 127 048 8 635 850 121,2
Azerbajdžan 5 150 4 186 81,3 2 154 256 3 075 068 142,7
Bangladeš 3 253 4 996 153,6 45 732 41 017 89,7
Filipini 24 642 14 733 59,8 5 892 6 060 102,9
Hong Kong, Kina 41 564 123 454 297,0 7 649 6 457 84,4
Indija 63 274 129 616 204,9 526 847 439 402 83,4
Indonezija 13 491 30 133 223,3 88 449 82 455 93,2
Izrael 82 881 149 507 180,4 93 768 70 463 75,1
Japan 265 308 264 423 99,7 105 766 140 454 132,8
Katar 53 753 70 680 131,5 235 7 033 3)
Kazahstan 82 683 50 728 61,4 66 942 291 321 435,2
Kina 348 283 316 965 91,0 3 301 696 3 692 794 111,8
Koreja, Republika 33 340 46 691 140,0 196 953 237 084 120,4
Libanon 49 251 27 950 56,7 660 51 7,8
Malezija 20 020 26 616 132,9 43 432 75 413 173,6
Pakistan 29 402 16 117 54,8 42 151 39 449 93,6
Singapur 32 568 15 748 48,4 43 307 36 579 84,5
Tajland 5 378 8 477 157,6 71 213 83 575 117,4
Tajvan, Kina 17 386 65 934 379,2 110 494 119 855 108,5
Vijetnam 69 856 95 577 136,8 164 049 134 878 82,2
Ostale zemlje 120 417 109 573 91,0 57 556 56 442 98,1
Ostale afričke zemlje  508 072 585 578 115,3 229 899 390 171 169,7
Egipat 256 856 294 272 114,6 80 867 245 583 303,7
Etiopija 16 388 25 634 156,4 31 268 34 552 110,5
Južnoafrička Republika 13 647 73 031 535,1 20 716 24 425 117,9
Maroko 79 634 88 916 111,7 66 285 41 585 62,7
Tunis 4 242 20 571 485,0 7 465 12 253 164,1
Ostale zemlje 137 305 83 154 60,6 23 297 31 773 136,4
Ostale američke zemlje  1 672 436 2 843 897 170,0 974 828 1 755 261 180,1
Argentina 4 303 4 406 102,4 32 127 29 384 91,5
Brazil 27 342 94 057 344,0 64 251 39 498 61,5
Kanada 146 089 195 649 133,9 67 549 55 103 81,6
Meksiko 24 729 29 159 117,9 32 601 69 648 213,6
SAD 1 393 652 2 465 046 176,9 677 667 1 466 355 216,4
Ostale zemlje 76 320 55 581 72,8 100 634 95 273 94,7
Oceanijske zemlje 74 694 1 546 982 3) 19 489 255 183 3)
Australija 66 116 76 420 115,6 10 233 252 267 3)
Novi Zeland 7 501 6 491 86,5 6 066 2 876 47,4
Ostale zemlje 1 076 1 464 071 3) 3 191 41 1,3
Neraspoređeno 58 171 22 744 39,1 104 608 135 891 129,9

1) Od 1. siječnja 2021. Ujedinjena Kraljevina prestala je biti država članica EU-a. Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj omogućio je Sjevernoj Irskoj da i dalje ostane sastavni dio carinskog teritorija Ujedinjene Kraljevine. Stoga su podaci za Sjevernu Irsku uključeni u podatke o robnoj razmjeni s državama članicama EU-a.
2) Indeks se ne može iskazati.
3) Indeks je veći od 999.
4) Od 1. siječnja 2021. podaci za Ujedinjenu Kraljevinu ne uključuju podatke za Sjevernu Irsku.

4. PRVI REZULTATI ROBNE RAZMJENE REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

tis. kuna

      I. ‒ VI. 2020. I. ‒ VI. 2021. indeksi
I. ‒ VI. 2021.
I. ‒ VI. 2020.
Izvoz 62 196 502 77 585 816 124,7
Države članice EU-a1) 42 479 158 52 799 449 124,3
Države nečlanice EU-a2) 19 717 345 24 786 367 125,7
Uvoz 99 656 130 117 475 145 117,9
Države članice EU-a1) 79 012 477 90 700 381 114,8
Države nečlanice EU-a2) 20 643 653 26 774 765 129,7
Saldo robne razmjene -37 459 627 -39 889 329 3)
Pokrivenost uvoza izvozom, % 62,4 66,0 3)

1) Od 1. siječnja 2021. Ujedinjena Kraljevina prestala je biti država članica EU-a. Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj omogućio je Sjevernoj Irskoj da i dalje ostane sastavni dio carinskog teritorija Ujedinjene Kraljevine. Stoga su podaci za Sjevernu Irsku uključeni u podatke o robnoj razmjeni s državama članicama EU-a.
2) Od 1. siječnja 2021. u podatke za države nečlanice EU-a uključeni su podaci za Ujedinjenu Kraljevinu bez Sjeverne Irske.
3) Indeks se ne iskazuje.

II. ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U EURIMA

1. PROSJEČNA VRIJEDNOST EURA ZA REPUBLIKU HRVATSKU

   Izvoz Uvoz
I. – VI. 2020. I. – VI. 2021. indeksi
I. – VI. 2021.
I. – VI. 2020.
I. – VI. 2020. I. – VI. 2021. indeksi
I. – VI. 2021.
I. – VI. 2020.
Prosječan tečaj 1 eura u kunama 7,5059 7,5507 100,6 7,5059 7,5511 100,6

2. IZVOZ I UVOZ PREMA NKD-u 2007.

tis. eur

    Izvoz  Uvoz
I. – VI. 2020. I. – VI. 2021. indeksi
I. – VI. 2021.
I. – VI. 2020.
I. – VI. 2020. I. – VI. 2021. indeksi
I. – VI. 2021.
I. – VI. 2020.
    Ukupno 6 902 406 8 741 859 126,6 11 210 364 13 255 863 118,2
A   Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 355 287 427 429 120,3 363 897 391 148 107,5
  Rudarstvo i vađenje 245 537 500 189 203,7 454 159 814 230 179,3
  Prerađivačka industrija 6 075 749 7 374 522 121,4 10 142 561 11 682 894 115,2
  10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 585 638 676 664 115,5 1 042 417 1 155 452 110,8
  11 Proizvodnja pića 67 938 89 230 131,3 112 300 125 641 111,9
  12 Proizvodnja duhanskih proizvoda 78 484 80 653 102,8 64 133 70 642 110,1
  13 Proizvodnja tekstila 93 727 90 933 97,0 241 091 208 681 86,6
  14 Proizvodnja odjeće 259 668 331 635 127,7 498 775 543 207 108,9
  15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 197 224 218 778 110,9 269 226 308 710 114,7
  16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala 347 613 442 855 127,4 165 046 192 821 116,8
  17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 144 956 163 981 113,1 254 182 268 788 105,7
  18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa 1 104 1 074 97,2 745 1 158 155,4
  19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 281 854 376 142 133,5 387 239 420 012 108,5
  20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 406 279 455 611 112,1 976 802 1 167 762 119,5
  21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 474 338 558 491 117,7 890 645 851 275 95,6
  22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 230 030 294 896 128,2 484 991 616 096 127,0
  23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 248 904 291 564 117,1 225 571 262 555 116,4
  24 Proizvodnja metala 254 650 367 881 144,5 643 768 902 386 140,2
  25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 483 292 580 897 120,2 428 051 546 317 127,6
  26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 235 987 261 624 110,9 634 771 757 487 119,3
  27 Proizvodnja električne opreme 532 203 666 386 125,2 536 588 716 481 133,5
  28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n. 440 887 507 196 115,0 939 520 993 044 105,7
  29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 315 461 327 267 103,7 731 231 940 530 128,6
  30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 209 612 349 901 166,9 199 743 138 753 69,5
  31 Proizvodnja namještaja 111 238 142 442 128,1 163 367 205 252 125,6
  32 Ostala prerađivačka industrija 74 662 98 420 131,8 252 359 289 843 114,9
D   Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  82 366 187 537 227,7 188 153 235 175 125,0
E   Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  111 676 214 557 192,1 30 866 100 372 325,2
J   Informacije i komunikacije  27 559 33 174 120,4 29 008 30 129 103,9
M   Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  20 18 89,4 65 36 56,0
R   Umjetnost, zabava i rekreacija  130 237 182,3 164 319 194,8
    Neraspoređeno  4 082 4 197 102,8 1 492 1 560 104,6

3. IZVOZ I UVOZ PO SEKTORIMA SMTK

tis. eur

     Izvoz Uvoz
I. – VI. 2020. I. – VI. 2021. indeksi
I. – VI. 2021.
I. – VI. 2020.
I. – VI. 2020. I. – VI. 2021. indeksi
I. – VI. 2021.
I. – VI. 2020.
  Ukupno 6 902 406 8 741 859 126,6 11 210 364 13 255 863 118,2
0 Hrana i žive životinje 816 065 952 833 116,8 1 268 074 1 383 016 109,1
1 Pića i duhan 143 838 157 037 109,2 176 579 196 945 111,5
2 Sirove materije, osim goriva 492 773 668 204 135,6 209 213 307 991 147,2
3 Mineralna goriva i maziva 576 060 1 023 596 177,7 1 049 591 1 516 279 144,5
4 Životinjska i biljna ulja i masti 30 106 47 037 156,2 51 921 64 342 123,9
5 Kemijski proizvodi 961 634 1 121 892 116,7 1 972 421 2 141 101 108,6
6 Proizvodi svrstani prema materijalu 1 209 092 1 506 590 124,6 2 021 778 2 466 901 122,0
7 Strojevi i prijevozna sredstva 1 724 017 2 054 299 119,2 2 879 917 3 370 856 117,0
8 Razni gotovi proizvodi 920 690 1 164 226 126,5 1 564 289 1 786 535 114,2
9 Proizvodi i transakcije, d. n. 24 048 41 947 174,4 15 091 20 338 134,8
  Neraspoređeno 4 082 4 197 102,8 1 492 1 560 104,6

4. IZVOZ I UVOZ PREMA EKONOMSKIM GRUPACIJAMA ZEMALJA

tis. eura

         Izvoz Uvoz
I. – VI. 2020. I. – VI. 2021. indeksi
I. – VI. 2021.
I. – VI. 2020.
I. – VI. 2020. I. – VI. 2021. indeksi
I. – VI. 2021.
I. – VI. 2020.
Ukupno 6 902 406 8 741 859 126,6 11 210 364 13 255 863 118,2
Države članice EU-a1) 4 730 927 5 926 694 125,3 8 876 856 10 275 514 115,8
Austrija 405 869 492 327 121,3 741 474 880 003 118,7
Belgija 123 769 123 217 99,6 392 623 288 082 73,4
Bugarska 47 149 51 806 109,9 76 458 157 763 206,3
Cipar 2 733 6 796 248,7 11 430 4 258 37,3
Češka 125 258 129 610 103,5 285 462 320 696 112,3
Danska 29 052 48 614 167,3 65 003 73 847 113,6
Estonija 5 023 5 732 114,1 3 947 3 630 92,0
Finska 13 431 17 816 132,7 17 824 18 876 105,9
Francuska 200 924 242 234 120,6 303 783 348 637 114,8
Grčka 37 437 52 819 141,1 72 165 124 570 172,6
Irska 13 625 23 136 169,8 51 167 45 842 89,6
Italija 823 493 1 091 519 132,5 1 431 947 1 625 441 113,5
Letonija 6 341 17 487 275,8 9 054 7 319 80,8
Litva 24 035 27 091 112,7 19 259 22 613 117,4
Luksemburg 122 764 5 843 4,8 6 890 7 760 112,6
Mađarska 441 039 740 206 167,8 872 526 1 023 178 117,3
Malta 8 323 29 617 355,8 2 428 4 244 174,8
Nizozemska 103 539 132 476 127,9 436 245 506 741 116,2
Njemačka 932 533 1 077 222 115,5 1 699 629 1 984 024 116,7
Poljska 128 923 167 308 129,8 436 689 548 857 125,7
Portugal 19 901 26 084 131,1 13 136 18 713 142,5
Rumunjska 133 747 164 311 122,9 120 218 134 394 111,8
Sjeverna Irska 766 2) 3 208 2)
Slovačka 67 710 79 866 118,0 214 636 298 355 139,0
Slovenija 722 103 966 186 133,8 1 292 728 1 462 155 113,1
Španjolska 119 455 137 440 115,1 227 320 280 969 123,6
Švedska 71 696 67 871 94,7 72 781 81 292 111,7
Neraspoređeno 1 057 1 297 122,7 33 45 138,5
Zemlje Efte 127 092 166 196 130,8 94 924 92 845 97,8
Island 720 721 100,2 28 27 96,2
Lihtenštajn 340 8 942 3) 10 45 466,4
Norveška 19 847 33 452 168,6 8 147 6 525 80,1
Švicarska 106 185 123 081 115,9 86 740 86 249 99,4
Zemlje Cefte 1 138 823 1 312 370 115,2 642 681 860 668 133,9
Albanija 39 297 37 889 96,4 5 518 9 474 171,7
Bosna i Hercegovina 582 272 682 207 117,2 322 404 463 296 143,7
Crna Gora 80 615 96 067 119,2 1 771 2 508 141,6
Kosovo 51 042 51 173 100,3 1 956 2 637 134,8
Moldavija 819 960 117,1 1 161 740 63,7
Sjeverna Makedonija 67 029 67 553 100,8 40 485 42 328 104,6
Srbija 317 748 376 522 118,5 269 388 339 684 126,1
Zemlje OPEC-a 93 257 75 431 80,9 28 319 62 573 221,0
Alžir 23 779 2 092 8,8 4 642 9 478 204,2
Angola 4 14 320,2 - 0 -
Ekvatorska Gvineja 90 76 85,0 - - -
Gabon 153 359 234,2 - 56 -
Irak 6 126 1 730 28,2 0 1 819,6
Iran, Islamska Republika 1 702 2 344 137,7 825 1 916 232,3
Kongo 33 238 716,3 0 - -
Kuvajt 3 371 2 933 87,0 41 1 1,6
Libija 2 542 5 473 215,3 45 8 499 3)
Nigerija 2 766 864 31,2 16 828 38 895 231,1
Saudijska Arabija 15 544 28 725 184,8 5 086 2 616 51,4
Ujedinjeni Arapski Emirati 37 145 30 569 82,3 851 859 100,9
Bolivarijanska Republika Venezuela - 13 - 1 252 3)
Ostale europske zemlje 321 912 390 669 121,4 440 431 484 008 109,9
Bjelorusija 17 622 7 968 45,2 3 940 5 198 131,9
Rusija 73 953 87 333 118,1 106 944 199 772 186,8
Turska 76 576 157 082 205,1 190 728 207 828 109,0
Ujedinjena Kraljevina4) 125 087 94 593 75,6 124 805 52 081 41,7
Ukrajina 28 443 27 506 96,7 13 859 18 882 136,2
Ostale zemlje 231 16 188 3) 154 248 160,9
Ostale azijske zemlje 181 847 208 246 114,5 949 799 1 144 234 120,5
Azerbajdžan 686 554 80,7 286 916 407 426 142,0
Bangladeš 432 662 153,2 6 102 5 432 89,0
Filipini 3 286 1 948 59,3 786 803 102,2
Hong Kong, Kina 5 539 16 330 294,8 1 018 855 84,0
Indija 8 468 17 163 202,7 70 479 58 183 82,6
Indonezija 1 796 3 988 222,0 11 786 10 915 92,6
Izrael 11 048 19 825 179,4 12 480 9 333 74,8
Japan 35 660 35 047 98,3 14 113 18 595 131,8
Katar 7 176 9 368 130,6 31 931 3)
Kazahstan 11 018 6 723 61,0 8 883 38 691 435,6
Kina 46 422 41 977 90,4 439 819 489 329 111,3
Koreja, Republika 4 453 6 183 138,9 26 304 31 403 119,4
Libanon 6 581 3 709 56,4 87 7 7,8
Malezija 2 665 3 524 132,3 5 785 9 986 172,6
Pakistan 3 898 2 131 54,7 5 623 5 225 92,9
Singapur 4 329 2 085 48,2 5 789 4 843 83,7
Tajland 718 1 123 156,4 9 481 11 065 116,7
Tajvan, Kina 2 309 8 738 378,4 14 742 15 875 107,7
Vijetnam 9 316 12 662 135,9 21 886 17 862 81,6
Ostale zemlje 16 048 14 505 90,4 7 690 7 474 97,2
Ostale afričke zemlje  67 813 77 563 114,4 30 635 51 605 168,5
Egipat 34 302 38 984 113,7 10 799 32 460 300,6
Etiopija 2 184 3 396 155,5 4 161 4 581 110,1
Južnoafrička Republika 1 824 9 663 529,8 2 753 3 231 117,4
Maroko 10 653 11 774 110,5 8 814 5 504 62,4
Tunis 566 2 727 482,1 995 1 623 163,2
Ostale zemlje 18 285 11 019 60,3 3 113 4 206 135,1
Ostale američke zemlje  222 974 376 675 168,9 130 192 232 651 178,7
Argentina 571 584 102,1 4 296 3 894 90,6
Brazil 3 635 12 505 344,0 8 579 5 228 60,9
Kanada 19 432 25 922 133,4 9 012 7 294 80,9
Meksiko 3 313 3 860 116,5 4 333 9 224 212,9
SAD 185 857 326 446 175,6 90 545 194 392 214,7
Ostale zemlje 10 166 7 357 72,4 13 425 12 619 94,0
Oceanijske zemlje 9 953 205 003 3) 2 595 33 760 3)
Australija 8 812 10 123 114,9 1 362 33 374 3)
Novi Zeland 996 860 86,3 806 381 47,3
Ostale zemlje 144 194 020 3) 427 5 1,3
Neraspoređeno 7 808 3 013 38,6 13 934 18 004 129,2

1) Od 1. siječnja 2021. Ujedinjena Kraljevina prestala je biti država članica EU-a. Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj omogućio je Sjevernoj Irskoj da i dalje ostane sastavni dio carinskog teritorija Ujedinjene Kraljevine. Stoga su podaci za Sjevernu Irsku uključeni u podatke o robnoj razmjeni s državama članicama EU-a.
2) Indeks se ne može iskazati.
3) Indeks je veći od 999.
4) Od 1. siječnja 2021. podaci za Ujedinjenu Kraljevinu ne uključuju podatke za Sjevernu Irsku.

5. PROSJEČNA VRIJEDNOST EURA ZA REPUBLIKU HRVATSKU - PRVI REZULTATI

   Izvoz Uvoz
I. ‒ VII. 2020. I. ‒ VII. 2021. indeksi
I. ‒ VII. 2021.
I. ‒ VII. 2020.
I. ‒ VII. 2020. I. ‒ VII. 2021. indeksi
I. ‒ VII. 2021.
I. ‒ VII. 2020.
Prosječan tečaj 1 eura u kunama 7,5149 7,5424 100,4 7,5144 7,5424 100,4

6. PRVI REZULTATI ROBNE RAZMJENE REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

tis. eur

      I. ‒ VII. 2020. I. ‒ VII. 2021. indeksi
I. ‒ VII. 2021.
I. ‒ VII. 2020.
Izvoz 8 276 457 10 286 601 124,3
Države članice EU-a1) 5 650 096 7 000 337 123,9
Države nečlanice EU-a2) 2 626 361 3 286 264 125,1
Uvoz 13 262 099 15 575 268 117,4
Države članice EU-a1) 10 512 368 12 025 376 114,4
Države nečlanice EU-a2) 2 749 731 3 549 893 129,1
Saldo robne razmjene -4 985 642 -5 288 668 3)
Pokrivenost uvoza izvozom, % 62,4 66,0 3)

1) Od 1. siječnja 2021. Ujedinjena Kraljevina prestala je biti država članica EU-a. Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj omogućio je Sjevernoj Irskoj da i dalje ostane sastavni dio carinskog teritorija Ujedinjene Kraljevine. Stoga su podaci za Sjevernu Irsku uključeni u podatke o robnoj razmjeni s državama članicama EU-a.
2) Od 1. siječnja 2021. u podatke za države nečlanice EU-a uključeni su podaci za Ujedinjenu Kraljevinu bez Sjeverne Irske.
3) Indeks se ne iskazuje.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Izvor podataka za statistiku robne razmjene s državama članicama EU-a jest Intrastatov obrazac kojim izvještajne jedinice izvješćuju o primicima i/ili otpremama na mjesečnoj osnovi, tj. u mjesecu u kojem roba fizički ulazi ili napušta teritorij Republike Hrvatske. Izvještajne jedinice jesu svi poslovni subjekti, obveznici poreza na dodanu vrijednost, čija vrijednost robne razmjene s državama članicama EU-a prelazi prag uključivanja određenoga za izvještajnu godinu. Za 2021. određena je vrijednost praga uključivanja za primitke od 2,5 milijuna kuna i za otpreme od 1,3 milijuna kuna. Radi potpunog usklađivanja s metodologijom i zakonodavstvom EU-a u podatke o robnoj razmjeni s inozemstvom uključena je vrijednost trgovine ispod praga uključivanja, procijenjena na osnovi podataka o isporukama i stjecanjima dobara u države članice/iz država članica EU-a, dobivenih od Porezne uprave Republike Hrvatske.

Prvi rezultati statistike robne razmjene Republike Hrvatske s inozemstvom sastavni su dio ovog Priopćenja i sadržavaju procjenu vrijednosti trgovine ispod praga uključivanja za cjelokupno razdoblje na koje se odnose.

Izvor podataka za statistiku robne razmjene s trećim zemljama, odnosno državama nečlanicama EU-a, jesu Jedinstvene carinske deklaracije o izvozu i uvozu robe. Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske dobiva od Carinske uprave Republike Hrvatske kontrolirane Jedinstvene carinske deklaracije u obliku slogova.

Poštujući osnovne metodološke preporuke Statističkog ureda UN-a i Eurostata, Državni zavod za statistiku prikupljene podatke Intrastata i Extrastata statistički obrađuje i objavljuje kao jedinstveni podatak robne razmjene Republike Hrvatske s inozemstvom.

Pravna osnova

Pravna osnova za provođenje istraživanja Intrastat jest europsko zakonodavstvo za statistiku robne razmjene između država članica EU-a (Uredba (EZ) br. 638/2004 i dopune navedene uredbe br. 222/2009 i 659/2014 Europskog parlamenta i Vijeća te provedbena Uredba Komisije br. 1982/2004 i dopune navedene uredbe Komisije br. 1915/2005, 91/2010, 96/2010 i 1093/2013), Uredba (EU) br. 2019/2152 te Provedbena uredba Komisije br. 2020/1197, Zakon o službenoj statistici (NN, br. 25/20.), Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2020. godine (NN, br. 12/20.) i Zakon o carinskoj službi (NN, br. 68/13., 30/14., 115/16., 39/19. i 98/19.). Opširnija metodološka objašnjenja za ovo istraživanje objavljena su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku https://www.dzs.hr/Hrv/intrastat/intrastat.htm.

Pravna osnova za Extrastat jest europsko zakonodavstvo za statistiku robne razmjene s trećim zemljama (Uredba (EZ) br. 471/2009 i izmjene navedene uredbe br. 2016/1724 i 2016/2119 Europskog parlamenta i Vijeća, Uredba Komisije (EU) br. 92/2010 i izmjena navedene uredbe br. 2016/1253 i Uredba Komisije (EU) br. 113/2010), Uredba (EU) br. 2019/2152 te Provedbena uredba Komisije br. 2020/1197, Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije (NN, br. 40/16.), Zakon o službenoj statistici (NN, br. 25/20.), Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2020. godine (NN, br. 12/20.), Zakon o carinskoj službi (NN, br. 68/13., 30/14., 115/16., 39/19. i 98/19.) i Pravilnik o popunjavanju Jedinstvene carinske deklaracije (NN, br. 65/19. i 136/20.).

Obuhvat i usporedivost

Statistika robne razmjene s inozemstvom obuhvaća svu robu koja se izvozi iz zemlje odnosno uvozi u zemlju. U podatke o robnoj razmjeni s inozemstvom uključeni su i izvoz i uvoz prema osnovi unutarnje i vanjske proizvodnje na bruto osnovi.

Statistička vrijednost robe jest vrijednost robe na hrvatskoj granici. Kod izvoza, odnosno otprema, vrijednosti su prikazane prema paritetu fob, a kod uvoza, odnosno primitaka, vrijednosti se prikazuju prema paritetu cif.

Iznosi u stranim valutama preračunani su u kune, eure i američke dolare primjenom mjesečnih tečajnih lista određenih za izvještajni mjesec. Primjenjuje se srednji valutni tečaj Hrvatske narodne banke.

U pojedinim tablicama može se dogoditi da ukupni zbroj ne odgovara zbroju pojedinačnih stavki zbog zaokruživanja na tisuće.

U prikazivanju podataka po djelatnostima primjenjuje se NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.), koji je stupio na snagu 1. siječnja 2008. Utemeljen je na europskoj klasifikaciji NACE, Rev. 2, koja je obvezatna za države članice Europske unije. Podaci se iskazuju prema proizvodnom načelu kod kojeg se podaci za izvoz i uvoz dobivaju prema djelatnosti koja proizvodi dotični proizvod, odnosno iz koje proizvod potječe.

Roba koja se pojavljuje u izvozu i uvozu za potrebe statistike razvrstava se prema Standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK, Rev. 4).

Podaci se iskazuju kod izvoza robe prema zemljama namjene, a kod uvoza robe primjenjuju se dva metodološka kriterija iskazivanja podataka uvoza prema zemljama. U Extrastatu se kod uvoza robe podaci iskazuju prema zemljama podrijetla robe, dok se kod primitaka robe u Intrastatu iskazuju prema zemljama otpreme.

Od 1. siječnja 2021. promijenio se način izvješćivanja za Intrastat. Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj, koji je stupio na snagu 1. siječnja 2021., omogućio je Sjevernoj Irskoj da i dalje ostane sastavni dio carinskog teritorija Ujedinjene Kraljevine, ali da istodobno ostvaruje određene pogodnosti od jedinstvenog tržišta Europske unije.

Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj za obveznike izvješćivanja za Intrastat u Republici Hrvatskoj (za razdoblje izvješćivanja od siječnja 2021. nadalje) znači da otpremu robe u Sjevernu Irsku odnosno primitak robe iz Sjeverne Irske i dalje moraju prijavljivati u Intrastatovim obrascima, a podaci su uključeni u podatke o robnoj razmjeni s državama članicama EU-a. Robna razmjena s Ujedinjenom Kraljevinom od 1. siječnja 2021. uključena je u Ostale europske zemlje i isključuje podatke za Sjevernu Irsku.

Članstvo u OPEC-u podložno je čestim promjenama. Detaljnije   informacije o državama članicama OPEC-a objavljuju se na mrežnim  stranicama https://www.opec.org/.

Za određeni mjesec obrađuju se samo Jedinstvene carinske deklaracije koje imaju datum prihvaćanja u carinarnici/ispostavi iz tog mjeseca i Intrastatovi obrasci dostavljeni za izvještajni mjesec. U tekućoj godini mijenjaju se već objavljeni podaci za prijašnje mjesece radi razvrstavanja naknadno pristiglih i/ili ispravljenih Intrastatovih obrazaca i Jedinstvenih carinskih deklaracija koje se odnose na prijašnja razdoblja.

Mjesečni podaci ispravljaju se sve dok se ne zaključi konačna obrada tekuće godine (sredinom sljedeće godine). Mjesečni rezultati sve do konačne obrade tekuće godine i objavljivanja konačnih podataka smatraju se privremenima. Mjesečni podaci za 2020. u ovom Priopćenju smatraju se konačnima.

Podaci robne razmjene s inozemstvom dostupni su u vremenskim serijama objavljenim na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku na poveznici Statistika u nizu pod naslovom Gospodarstvo – osnovni pokazatelji (podaci od 2000.) i pod naslovom Robna razmjena s inozemstvom (podaci od 2010.).

 

Kratice  
Cefta Sporazum o slobodnoj trgovini srednjoeuropskih zemalja
cif cijena s osiguranjem i vozarinom
d. n. drugdje nespomenuto
Efta Europsko udruženje za slobodnu trgovinu
EU Europska unija
Eurostat Statistički ured Europske unije
EZ Europska zajednica
fob franko brod
mil. milijun
NACE Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NN Narodne novine
OPEC Organizacija zemalja izvoznica nafte
SAD Sjedinjene Američke Države
SMTK Standardna međunarodna trgovinska klasifikacija
tis. tisuća
UN Ujedinjeni narodi
USD američki dolar
   
Znakovi  
- nema pojave
0 podatak je manji od 0,5 upotrijebljene mjerne jedinice
ne raspolaže se podatkom

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Boro Žderić i Tamara Dodig Marić


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti