Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 09. kolovoza 2021.
VT-2021-1-1/5

ISSN 1334-0557

ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM − privremeni podaci od siječnja do svibnja 2021. i od siječnja do lipnja 2021.

Ukupan izvoz Republike Hrvatske od siječnja do svibnja 2021., prema privremenim podacima, iznosio je 53,8 milijardi kuna. Istodobno je uvoz iznosio 81,8 milijardi kuna. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 28,0 milijardi kuna.

Pokrivenost uvoza izvozom od siječnja do svibnja 2021. bila je 65,8%.

Ukupan izvoz Republike Hrvatske od siječnja do lipnja 2021., prema Prvim rezultatima, iznosio je 65,8 milijardi kuna, dok je uvoz iznosio 99,6 milijardi kuna. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 33,7 milijardi kuna.

Pokrivenost uvoza izvozom od siječnja do lipnja 2021., prema Prvim rezultatima, bila je 66,1%.

G-1. ROBNA RAZMJENA S INOZEMSTVOM OD SVIBNJA 2020. DO SVIBNJA 2021.

1. ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

    Izvoz Uvoz Saldo robne razmjene Pokrivenost uvoza izvozom,%
tis. kuna tis. eura tis. USD tis. kuna tis. eura tis. USD tis. kuna tis. eura tis. USD
2020.                                                      
  I. 8 692 574 1 167 765 1 307 784 14 354 732 1 928 123 2 160 505 -5 662 158 -760 358 -852 721 60,6
  II. 9 642 100 1 296 736 1 433 596 15 974 613 2 148 287 2 372 368 -6 332 513 -851 551 -938 771 60,4
  III. 9 085 255 1 218 932 1 337 010 15 081 224 2 022 993 2 224 423 -5 995 968 -804 061 -887 413 60,2
  IV. 7 233 018 951 188 1 045 538 11 084 784 1 456 943 1 600 553 -3 851 766 -505 755 -555 015 65,3
  V. 7 701 046 1 019 658 1 107 178 12 755 514 1 688 665 1 834 033 -5 054 468 -669 007 -726 855 60,4
  VI. 9 454 773 1 248 128 1 382 143 14 893 298 1 965 354 2 180 074 -5 438 525 -717 226 -797 931 63,5
  VII. 10 387 736 1 374 051 1 545 159 15 511 965 2 051 735 2 303 852 -5 124 229 -677 684 -758 692 67,0
  VIII. 7 647 409 1 020 248 1 210 932 12 660 857 1 689 975 2 005 005 -5 013 448 -669 727 -794 073 60,4
  IX. 10 503 359 1 396 638 1 663 423 14 849 477 1 974 537 2 352 068 -4 346 118 -577 899 -688 645 70,7
  X. 10 947 896 1 451 410 1 700 460 15 530 560 2 058 574 2 411 165 -4 582 664 -607 164 -710 705 70,5
  XI. 10 685 945 1 411 526 1 652 885 14 503 154 1 915 986 2 240 608 -3 817 209 -504 460 -587 723 73,7
  XII. 10 149 643 1 343 482 1 605 172 15 233 085 2 016 696 2 411 484 -5 083 442 -673 214 -806 312 66,6
  I.–XII. 112 130 754 14 899 762 16 991 282 172 433 263 22 917 867 26 096 137 -60 302 509 -8 018 105 -9 104 856 65,0
2021.                                                
  I. 8 514 282 1 129 447 1 384 988 13 077 402 1 734 421 2 127 886 -4 563 120 -604 973 -742 898 65,1
  II. 9 751 986 1 290 871 1 565 799 15 837 412 2 096 148 2 542 659 -6 085 425 -805 277 -976 860 61,6
  III. 12 174 202 1 607 731 1 942 789 18 738 964 2 474 342 2 986 777 -6 564 762 -866 611 -1 043 988 65,0
  IV. 11 775 931 1 556 383 1 834 111 17 204 181 2 274 063 2 675 378 -5 428 250 -717 680 -841 267 68,4
  V. 11 548 215 1 528 238 1 846 574 16 911 810 2 238 271 2 704 973 -5 363 595 -710 033 -858 399 68,3
  I.–V. 53 764 617 7 112 670 8 574 262 81 769 769 10 817 245 13 037 673 -28 005 152 -3 704 575 -4 463 412 65,8

I. ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U KUNAMA

1. IZVOZ I UVOZ PREMA NKD-u 2007.

tis. kuna

      Izvoz  Uvoz
I. – V. 2020. I. – V. 2021. indeksi
I. – V. 2021.
I. – V. 2020.
I. – V. 2020. I. – V. 2021. indeksi
I. – V. 2021.
I. – V. 2020.
    Ukupno 42 353 994 53 764 617 126,9 69 250 867 81 769 769 118,1
A   Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 2 305 259 2 844 273 123,4 2 356 701 2 486 636 105,5
  Rudarstvo i vađenje 1 565 161 2 989 845 191,0 2 643 888 4 568 845 172,8
  Prerađivačka industrija 37 068 756 45 238 403 122,0 62 666 402 72 463 585 115,6
  10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 3 551 455 4 158 197 117,1 6 467 303 7 026 692 108,6
  11 Proizvodnja pića 385 377 471 020 122,2 659 498 735 131 111,5
  12 Proizvodnja duhanskih proizvoda 501 474 514 593 102,6 419 044 454 786 108,5
  13 Proizvodnja tekstila 588 150 564 070 95,9 1 518 899 1 301 902 85,7
  14 Proizvodnja odjeće 1 442 653 2 011 847 139,5 2 928 569 3 424 805 116,9
  15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 1 232 715 1 392 592 113,0 1 700 025 1 967 745 115,7
  16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala 2 143 208 2 772 464 129,4 1 016 856 1 176 065 115,7
  17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 909 662 1 005 373 110,5 1 604 541 1 653 755 103,1
  18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa 6 970 6 760 97,0 5 169 7 275 140,8
  19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 1 679 260 2 064 663 123,0 2 547 350 2 595 885 101,9
  20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 2 542 034 2 840 581 111,7 6 112 896 7 369 415 120,6
  21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 2 826 793 3 581 911 126,7 5 515 978 5 339 746 96,8
  22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 1 421 220 1 844 550 129,8 2 996 505 3 847 716 128,4
  23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 1 519 189 1 778 805 117,1 1 403 350 1 620 241 115,5
  24 Proizvodnja metala 1 557 055 2 229 883 143,2 4 026 850 5 523 458 137,2
  25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 2 930 888 3 630 353 123,9 2 671 297 3 366 681 126,0
  26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 1 450 446 1 628 342 112,3 3 905 232 4 764 961 122,0
  27 Proizvodnja električne opreme 3 306 439 4 159 727 125,8 3 290 048 4 510 927 137,1
  28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n. 2 621 962 3 132 918 119,5 5 735 712 6 061 355 105,7
  29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 1 882 673 2 097 883 111,4 4 426 831 5 847 193 132,1
  30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 1 428 165 1 847 830 129,4 1 173 695 764 939 65,2
  31 Proizvodnja namještaja 676 773 891 563 131,7 989 173 1 293 076 130,7
  32 Ostala prerađivačka industrija 464 193 612 478 131,9 1 551 580 1 809 837 116,6
D   Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  536 393 1 123 166 209,4 1 220 289 1 454 444 119,2
E   Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  683 279 1 341 298 196,3 180 458 595 320 329,9
J   Informacije i komunikacije  166 954 204 702 122,6 172 652 189 654 109,8
M   Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  124 30 24,3 414 217 52,4
R   Umjetnost, zabava i rekreacija  851 1 208 141,9 1 068 1 716 160,7
    Neraspoređeno  27 217 21 692 79,7 8 995 9 352 104,0

 

2. IZVOZ I UVOZ PO SEKTORIMA SMTK

tis. kuna

     Izvoz Uvoz
I. – V. 2020. I. – V. 2021. indeksi
I. – V. 2021.
I. – V. 2020.
I. – V. 2020. I. – V. 2021. indeksi
I. – V. 2021.
I. – V. 2020.
  Ukupno 42 353 994 53 764 617 126,9 69 250 867 81 769 769 118,1
0 Hrana i žive životinje 5 036 505 5 937 403 117,9 7 931 240 8 478 885 106,9
1 Pića i duhan 873 072 965 975 110,6 1 083 998 1 198 298 110,5
2 Sirove materije, osim goriva 3 087 883 4 212 381 136,4 1 319 711 1 904 989 144,3
3 Mineralna goriva i maziva 3 569 626 5 934 497 166,2 6 514 105 8 951 475 137,4
4 Životinjska i biljna ulja i masti 183 654 307 348 167,4 326 032 386 648 118,6
5 Kemijski proizvodi 5 863 202 7 079 595 120,7 12 293 441 13 410 076 109,1
6 Proizvodi svrstani prema materijalu 7 448 644 9 296 609 124,8 12 656 734 15 195 663 120,1
7 Strojevi i prijevozna sredstva 10 672 964 12 525 224 117,4 17 555 850 20 866 482 118,9
8 Razni gotovi proizvodi 5 463 233 7 216 977 132,1 9 460 851 11 257 522 119,0
9 Proizvodi i transakcije, d. n. 127 993 266 916 208,5 99 910 110 379 110,5
  Neraspoređeno 27 217 21 692 79,7 8 995 9 352 104,0

3. IZVOZ I UVOZ PREMA EKONOMSKIM GRUPACIJAMA ZEMALJA

tis. kuna

          Izvoz Uvoz
I. – V. 2020. I. – V. 2021. indeksi
I. – V. 2021.
I. – V. 2020.
I. – V. 2020. I. – V. 2021. indeksi
I. – V. 2021.
I. – V. 2020.
Ukupno 42 353 994 53 764 617 126,9 69 250 867 81 769 769 118,1
Države članice EU-a1) 29 153 042 36 631 043 125,7 55 079 506 63 907 817 116,0
Austrija 2 527 237 3 055 952 120,9 4 663 571 5 447 225 116,8
Belgija 755 913 767 780 101,6 2 317 424 1 802 640 77,8
Bugarska 286 225 322 756 112,8 480 080 986 011 205,4
Cipar 17 203 41 595 241,8 80 945 28 988 35,8
Češka 774 540 817 733 105,6 1 710 216 2 054 493 120,1
Danska 186 614 297 694 159,5 405 610 463 706 114,3
Estonija 34 463 34 475 100,0 26 649 21 810 81,8
Finska 65 342 100 936 154,5 101 609 110 089 108,3
Francuska 1 183 201 1 528 337 129,2 1 884 882 2 140 806 113,6
Grčka 185 090 323 842 175,0 451 233 752 726 166,8
Irska 62 215 124 156 199,6 332 389 308 804 92,9
Italija 4 979 684 6 795 945 136,5 8 755 429 10 007 620 114,3
Letonija 42 239 102 670 243,1 59 517 45 295 76,1
Litva 145 040 171 313 118,1 115 660 142 057 122,8
Luksemburg 910 452 39 075 4,3 34 662 44 660 128,8
Mađarska 2 783 824 4 488 334 161,2 5 581 478 6 383 608 114,4
Malta 56 884 200 369 352,2 17 505 26 464 151,2
Nizozemska 649 644 787 750 121,3 2 753 641 3 157 875 114,7
Njemačka 5 715 683 6 731 740 117,8 10 490 392 12 378 765 118,0
Poljska 782 556 1 051 052 134,3 2 683 989 3 416 379 127,3
Portugal 112 350 163 319 145,4 76 656 117 946 153,9
Rumunjska 835 440 1 028 781 123,1 771 834 824 910 106,9
Sjeverna Irska 5 331 2) 20 615 2)
Slovačka 413 159 483 795 117,1 1 320 913 1 879 576 142,3
Slovenija 4 473 725 5 858 787 131,0 8 092 012 9 123 965 112,8
Španjolska 739 426 859 803 116,3 1 406 443 1 712 041 121,7
Švedska 429 048 440 537 102,7 464 564 508 475 109,5
Neraspoređeno 5 843 7 184 122,9 206 268 130,5
Zemlje Efte 768 746 1 056 680 137,5 611 316 594 845 97,3
Island 5 089 4 817 94,7 206 98 47,7
Lihtenštajn 1 540 54 436 3) 63 305 485,1
Norveška 134 888 214 481 159,0 45 613 34 463 75,6
Švicarska 627 229 782 946 124,8 565 434 559 979 99,0
Zemlje Cefte 6 886 985 8 002 845 116,2 3 942 969 5 328 070 135,1
Albanija 261 573 223 845 85,6 31 376 52 706 168,0
Bosna i Hercegovina 3 561 625 4 140 008 116,2 2 002 071 2 853 064 142,5
Crna Gora 464 941 570 834 122,8 11 781 15 752 133,7
Kosovo 320 877 323 052 100,7 12 342 15 674 127,0
Moldavija 2 941 4 449 151,3 7 622 3 789 49,7
Sjeverna Makedonija 399 555 407 261 101,9 249 275 267 915 107,5
Srbija 1 875 473 2 333 395 124,4 1 628 501 2 119 170 130,1
Zemlje OPEC-a 567 569 454 855 80,1 206 692 452 319 218,8
Alžir 103 922 13 051 12,6 33 167 70 711 213,2
Angola 32 104 325,9 - 1 -
Ekvatorska Gvineja 566 579 102,3 - - -
Gabon 936 1 590 169,9 - 154 -
Irak 43 239 9 253 21,4 1 - -
Iran, Islamska Republika 5 691 15 377 270,2 5 541 12 251 221,1
Kongo 63 1 798 3) 1 - -
Kuvajt 24 472 16 696 68,2 303 5 1,6
Libija 18 459 35 801 193,9 335 56 485 3)
Nigerija 3 078 5 067 164,6 124 966 294 026 235,3
Saudijska Arabija 100 039 167 091 167,0 36 557 11 684 32,0
Ujedinjeni Arapski Emirati 267 073 188 347 70,5 5 812 5 534 95,2
Bolivarijanska Republika Venezuela - 101 - 8 1 469 3)
Ostale europske zemlje 1 985 093 2 399 978 120,9 2 767 602 3 055 809 110,4
Bjelorusija 86 962 51 655 59,4 19 965 37 318 186,9
Rusija 447 258 549 844 122,9 660 991 1 273 166 192,6
Turska 470 245 893 850 190,1 1 225 507 1 323 324 108,0
Ujedinjena Kraljevina4) 801 220 597 822 74,6 772 937 297 863 38,5
Ukrajina 177 837 184 290 103,6 87 532 123 036 140,6
Ostale zemlje 1 572 122 517 3) 669 1 102 164,6
Ostale azijske zemlje 1 168 009 1 371 676 117,4 5 507 207 6 500 777 118,0
Azerbajdžan 4 414 3 841 87,0 1 543 444 2 151 252 139,4
Bangladeš 2 385 4 625 193,9 38 711 35 943 92,8
Filipini 12 632 13 190 104,4 5 030 3 823 76,0
Hong Kong, Kina 37 545 116 493 310,3 6 951 5 579 80,3
Indija 55 792 118 730 212,8 446 880 391 919 87,7
Indonezija 7 757 25 287 326,0 70 126 72 946 104,0
Izrael 64 604 101 111 156,5 79 818 58 043 72,7
Japan 263 223 260 110 98,8 92 376 123 265 133,4
Katar 44 699 64 339 143,9 229 7 033 3)
Kazahstan 66 490 39 731 59,8 66 885 97 321 145,5
Kina 304 689 266 164 87,4 2 543 288 2 908 790 114,4
Koreja, Republika 28 830 37 942 131,6 165 057 194 097 117,6
Libanon 45 385 26 384 58,1 660 50 7,5
Malezija 9 505 25 557 268,9 31 999 60 652 189,5
Pakistan 4 062 15 260 375,7 34 469 32 166 93,3
Singapur 30 564 13 305 43,5 39 694 28 742 72,4
Tajland 5 134 6 460 125,8 63 756 73 916 115,9
Tajvan, Kina 12 498 63 579 508,7 94 455 98 530 104,3
Vijetnam 61 603 77 177 125,3 132 492 107 873 81,4
Ostale zemlje 106 196 92 390 87,0 50 884 48 838 96,0
Ostale afričke zemlje  399 396 487 432 122,0 204 603 357 482 174,7
Egipat 201 045 231 802 115,3 75 966 240 226 316,2
Etiopija 8 810 22 812 258,9 23 554 18 792 79,8
Južnoafrička Republika 13 067 68 918 527,4 17 307 22 111 127,8
Maroko 65 861 77 599 117,8 59 720 37 275 62,4
Tunis 2 801 15 138 540,4 7 242 10 239 141,4
Ostale zemlje 107 811 71 162 66,0 20 813 28 838 138,6
Ostale američke zemlje  1 310 236 2 409 392 183,9 840 801 1 234 754 146,9
Argentina 3 442 3 255 94,6 26 818 25 627 95,6
Brazil 20 633 21 376 103,6 56 093 35 227 62,8
Kanada 122 320 152 016 124,3 55 845 45 902 82,2
Meksiko 22 818 26 239 115,0 27 366 59 380 217,0
SAD 1 090 499 2 153 573 197,5 588 864 983 658 167,0
Ostale zemlje 50 525 52 934 104,8 85 816 84 959 99,0
Oceanijske zemlje 58 242 933 455 3) 14 845 231 137 3)
Australija 55 039 65 621 119,2 6 047 228 644 3)
Novi Zeland 2 158 5 464 253,2 5 609 2 453 43,7
Ostale zemlje 1 045 862 370 3) 3 190 41 1,3
Neraspoređeno 56 676 17 260 30,5 75 326 106 760 141,7

1) Od 1. siječnja 2021. Ujedinjena Kraljevina prestala je biti država članica EU-a. Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj omogućio je Sjevernoj Irskoj da i dalje ostane sastavni dio carinskog teritorija Ujedinjene Kraljevine. Stoga su podaci za Sjevernu Irsku uključeni u podatke o robnoj razmjeni s državama članicama EU-a.
2) Indeks se ne može iskazati.
3) Indeks je veći od 999.
4) Od 1. siječnja 2021. podaci za Ujedinjenu Kraljevinu ne uključuju podatke za Sjevernu Irsku.

4. PRVI REZULTATI ROBNE RAZMJENE REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

tis. kuna

      I. ‒ VI. 2020. I. ‒ VI. 2021. indeksi
I. ‒ VI. 2021.
I. ‒ VI. 2020.
Izvoz 51 808 767 65 843 546 127,1
Države članice EU-a1) 35 529 122 44 618 328 125,6
Države nečlanice EU-a2) 16 279 645 21 225 218 130,4
Uvoz 84 144 165 99 566 222 118,3
Države članice EU-a1) 66 646 078 77 123 743 115,7
Države nečlanice EU-a2) 17 498 087 22 442 479 128,3
Saldo robne razmjene -32 335 398 -33 722 676 3)
Pokrivenost uvoza izvozom, % 61,6 66,1 3)

1) Od 1. siječnja 2021. Ujedinjena Kraljevina prestala je biti država članica EU-a. Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj omogućio je Sjevernoj Irskoj da i dalje ostane sastavni dio carinskog teritorija Ujedinjene Kraljevine. Stoga su podaci za Sjevernu Irsku uključeni u podatke o robnoj razmjeni s državama članicama EU-a.
2) Od 1. siječnja 2021. u podatke za države nečlanice EU-a uključeni su podaci za Ujedinjenu Kraljevinu bez Sjeverne Irske.
3) Indeks se ne iskazuje.

II. ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U EURIMA

1. PROSJEČNA VRIJEDNOST EURA ZA REPUBLIKU HRVATSKU

     Izvoz Uvoz
I. – V. 2020. I. – V. 2021. indeksi
I. – V. 2021.
I. – V. 2020.
I. – V. 2020. I. – V. 2021. indeksi
I. – V. 2021.
I. – V. 2020.
Prosječan tečaj 1 eura u kunama 7,4906 7,5590 100,9 7,4906 7,5592 100,9

2. IZVOZ I UVOZ PREMA NKD-u 2007.

tis. eura

    Izvoz  Uvoz
I. – V. 2020. I. – V. 2021. indeksi
I. – V. 2021.
I. – V. 2020.
I. – V. 2020. I. – V. 2021. indeksi
I. – V. 2021.
I. – V. 2020.
    Ukupno 5 654 278 7 112 670 125,8 9 245 010 10 817 245 117,0
A   Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 307 735 376 345 122,3 314 434 328 969 104,6
  Rudarstvo i vađenje 209 349 395 474 188,9 353 089 604 179 171,1
  Prerađivačka industrija 4 948 069 5 984 609 120,9 8 366 145 9 586 288 114,6
  10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 474 075 550 110 116,0 863 086 929 580 107,7
  11 Proizvodnja pića 51 445 62 312 121,1 87 983 97 240 110,5
  12 Proizvodnja duhanskih proizvoda 66 840 68 083 101,9 55 898 60 170 107,6
  13 Proizvodnja tekstila 78 369 74 620 95,2 202 541 172 226 85,0
  14 Proizvodnja odjeće 192 817 266 164 138,0 391 295 453 023 115,8
  15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 164 702 184 224 111,9 227 256 260 291 114,5
  16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala 286 109 366 791 128,2 135 737 155 578 114,6
  17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 121 307 133 013 109,6 214 010 218 785 102,2
  18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa 929 894 96,3 689 962 139,7
  19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 224 063 273 152 121,9 341 099 343 501 100,7
  20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 339 341 375 790 110,7 815 613 974 840 119,5
  21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 376 661 473 886 125,8 736 063 706 485 96,0
  22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 189 661 244 017 128,7 399 960 508 994 127,3
  23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 202 713 235 316 116,1 187 326 214 327 114,4
  24 Proizvodnja metala 207 755 295 007 142,0 537 247 730 693 136,0
  25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 390 973 480 287 122,8 356 745 445 393 124,8
  26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 193 622 215 430 111,3 521 299 630 409 120,9
  27 Proizvodnja električne opreme 441 178 550 313 124,7 439 137 596 801 135,9
  28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n. 349 920 414 470 118,4 765 324 801 887 104,8
  29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 251 655 277 506 110,3 592 185 773 448 130,6
  30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 191 475 244 243 127,6 156 270 101 161 64,7
  31 Proizvodnja namještaja 90 484 117 945 130,3 132 187 171 074 129,4
  32 Ostala prerađivačka industrija 61 975 81 035 130,8 207 195 239 418 115,6
D   Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  71 826 148 663 207,0 162 846 192 488 118,2
E   Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  91 237 177 465 194,5 24 040 78 739 327,5
J   Informacije i komunikacije  22 282 27 082 121,5 23 057 25 088 108,8
M   Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  17 4 23,9 55 29 51,9
R   Umjetnost, zabava i rekreacija  114 160 140,0 143 227 158,9
    Neraspoređeno  3 649 2 869 78,6 1 200 1 238 103,2

3. IZVOZ I UVOZ PO SEKTORIMA SMTK

tis. eura

     Izvoz Uvoz
I. – V. 2020. I. – V. 2021. indeksi
I. – V. 2021.
I. – V. 2020.
I. – V. 2020. I. – V. 2021. indeksi
I. – V. 2021.
I. – V. 2020.
  Ukupno 5 654 278 7 112 670 125,8 9 245 010 10 817 245 117,0
0 Hrana i žive životinje 672 283 785 565 116,9 1 058 384 1 121 696 106,0
1 Pića i duhan 116 440 127 797 109,8 144 619 158 521 109,6
2 Sirove materije, osim goriva 412 253 557 295 135,2 176 069 251 990 143,1
3 Mineralna goriva i maziva 477 078 785 116 164,6 870 637 1 184 098 136,0
4 Životinjska i biljna ulja i masti 24 507 40 660 165,9 43 502 51 159 117,6
5 Kemijski proizvodi 781 958 936 601 119,8 1 640 435 1 774 077 108,1
6 Proizvodi svrstani prema materijalu 993 986 1 229 874 123,7 1 689 178 2 010 203 119,0
7 Strojevi i prijevozna sredstva 1 425 578 1 656 800 116,2 2 343 987 2 760 460 117,8
8 Razni gotovi proizvodi 729 431 954 779 130,9 1 263 717 1 489 203 117,8
9 Proizvodi i transakcije, d. n. 17 115 35 312 206,3 13 282 14 601 109,9
  Neraspoređeno 3 649 2 869 78,6 1 200 1 238 103,2

4. IZVOZ I UVOZ PREMA EKONOMSKIM GRUPACIJAMA ZEMALJA

tis. eura

           Izvoz Uvoz
I. – V. 2020. I. – V. 2021. indeksi
I. – V. 2021.
I. – V. 2020.
I. – V. 2020. I. – V. 2021. indeksi
I. – V. 2021.
I. – V. 2020.
Ukupno 5 654 278 7 112 670 125,8 9 245 010 10 817 245 117,0
Države članice EU-a1) 3 890 201 4 845 902 124,6 7 351 718 8 454 174 115,0
Austrija 337 118 404 273 119,9 622 433 720 626 115,8
Belgija 100 883 101 562 100,7 309 171 238 499 77,1
Bugarska 38 184 42 696 111,8 63 971 130 442 203,9
Cipar 2 293 5 501 239,9 10 778 3 834 35,6
Češka 103 288 108 183 104,7 228 334 271 777 119,0
Danska 24 875 39 385 158,3 54 100 61 336 113,4
Estonija 4 611 4 559 98,9 3 540 2 885 81,5
Finska 8 702 13 353 153,5 13 543 14 562 107,5
Francuska 157 845 202 191 128,1 251 793 283 186 112,5
Grčka 24 664 42 850 173,7 60 282 99 609 165,2
Irska 8 281 16 433 198,4 44 235 40 845 92,3
Italija 664 373 898 996 135,3 1 168 932 1 323 859 113,3
Letonija 5 624 13 575 241,4 7 897 5 992 75,9
Litva 19 327 22 662 117,3 15 448 18 792 121,7
Luksemburg 122 188 5 167 4,2 4 617 5 906 127,9
Mađarska 371 921 593 728 159,6 744 905 844 487 113,4
Malta 7 561 26 516 350,7 2 340 3 501 149,6
Nizozemska 86 557 104 221 120,4 367 601 417 736 113,6
Njemačka 762 339 890 551 116,8 1 400 201 1 637 518 116,9
Poljska 104 413 139 051 133,2 358 074 451 939 126,2
Portugal 15 007 21 605 144,0 10 227 15 604 152,6
Rumunjska 111 586 136 104 122,0 103 071 109 136 105,9
Sjeverna Irska 705 2) 2 727 2)
Slovačka 55 151 64 000 116,0 176 466 248 639 140,9
Slovenija 596 992 775 061 129,8 1 079 920 1 206 942 111,8
Španjolska 98 497 113 745 115,5 187 847 226 498 120,6
Švedska 57 140 58 276 102,0 61 964 67 260 108,5
Neraspoređeno 781 950 121,7 27 35 130,2
Zemlje Efte 102 656 139 808 136,2 81 695 78 719 96,4
Island 677 638 94,2 28 13 47,1
Lihtenštajn 206 7 197 3) 8 40 481,3
Norveška 18 019 28 372 157,5 6 097 4 560 74,8
Švicarska 83 756 103 600 123,7 75 562 74 106 98,1
Zemlje Cefte 920 577 1 058 824 115,0 526 877 704 973 133,8
Albanija 34 870 29 613 84,9 4 184 6 970 166,6
Bosna i Hercegovina 476 228 547 753 115,0 267 512 377 513 141,1
Crna Gora 62 152 75 510 121,5 1 579 2 084 132,0
Kosovo 42 914 42 744 99,6 1 650 2 073 125,6
Moldavija 392 588 150,1 1 017 501 49,3
Sjeverna Makedonija 53 360 53 879 101,0 33 277 35 438 106,5
Srbija 250 661 308 736 123,2 217 657 280 394 128,8
Zemlje OPEC-a 75 686 60 170 79,5 27 745 59 829 215,6
Alžir 13 778 1 727 12,5 4 457 9 374 210,3
Angola 4 14 320,2 - 0 -
Ekvatorska Gvineja 75 76 101,3 - - -
Gabon 125 210 168,2 - 20 -
Irak 5 787 1 224 21,2 0 - -
Iran, Islamska Republika 765 2 034 265,9 743 1 621 218,3
Kongo 8 238 3) 0 - -
Kuvajt 3 270 2 209 67,6 41 1 1,6
Libija 2 478 4 735 191,1 45 7 480 3)
Nigerija 413 670 162,4 16 805 38 860 231,2
Saudijska Arabija 13 356 22 101 165,5 4 875 1 546 31,7
Ujedinjeni Arapski Emirati 35 626 24 918 69,9 779 732 94,0
Bolivarijanska Republika Venezuela - 13 - 1 194 3)
Ostale europske zemlje 265 121 317 477 119,7 369 787 404 273 109,3
Bjelorusija 11 658 6 839 58,7 2 659 4 938 185,7
Rusija 59 685 72 740 121,9 88 275 168 418 190,8
Turska 62 913 118 257 188,0 163 912 175 094 106,8
Ujedinjena Kraljevina4) 106 871 79 079 74,0 103 133 39 395 38,2
Ukrajina 23 783 24 377 102,5 11 718 16 281 138,9
Ostale zemlje 210 16 184 3) 90 146 162,7
Ostale azijske zemlje 156 185 181 562 116,2 735 410 859 985 116,9
Azerbajdžan 589 508 86,3 206 073 284 435 138,0
Bangladeš 317 612 193,1 5 173 4 757 92,0
Filipini 1 696 1 743 102,7 672 506 75,2
Hong Kong, Kina 5 007 15 403 307,7 925 738 79,7
Indija 7 478 15 714 210,1 59 895 51 862 86,6
Indonezija 1 037 3 343 322,3 9 361 9 649 103,1
Izrael 8 629 13 382 155,1 10 633 7 679 72,2
Japan 35 384 34 473 97,4 12 341 16 307 132,1
Katar 5 977 8 524 142,6 30 931 3)
Kazahstan 8 875 5 259 59,2 8 875 12 864 144,9
Kina 40 652 35 214 86,6 339 442 384 952 113,4
Koreja, Republika 3 856 5 019 130,1 22 082 25 680 116,3
Libanon 6 069 3 500 57,7 87 7 7,5
Malezija 1 273 3 383 265,8 4 272 8 021 187,8
Pakistan 545 2 017 370,3 4 606 4 256 92,4
Singapur 4 064 1 760 43,3 5 311 3 800 71,6
Tajland 686 855 124,6 8 494 9 779 115,1
Tajvan, Kina 1 662 8 424 506,8 12 619 13 036 103,3
Vijetnam 8 224 10 212 124,2 17 709 14 267 80,6
Ostale zemlje 14 166 12 217 86,2 6 807 6 462 94,9
Ostale afričke zemlje  53 430 64 496 120,7 27 287 47 253 173,2
Egipat 26 915 30 667 113,9 10 150 31 747 312,8
Etiopija 1 181 3 020 255,7 3 140 2 483 79,1
Južnoafrička Republika 1 747 9 116 521,7 2 302 2 923 127,0
Maroko 8 830 10 267 116,3 7 945 4 930 62,1
Tunis 375 2 004 534,3 965 1 355 140,4
Ostale zemlje 14 382 9 423 65,5 2 785 3 816 137,0
Ostale američke zemlje  175 036 318 827 182,1 112 453 163 355 145,3
Argentina 457 430 94,1 3 594 3 394 94,4
Brazil 2 747 2 828 103,0 7 499 4 660 62,1
Kanada 16 286 20 113 123,5 7 463 6 069 81,3
Meksiko 3 060 3 472 113,5 3 640 7 857 215,8
SAD 145 734 284 979 195,5 78 792 130 129 165,2
Ostale zemlje 6 751 7 005 103,7 11 464 11 246 98,1
Oceanijske zemlje 7 775 123 322 3) 1 980 30 559 3)
Australija 7 346 8 685 118,2 808 30 229 3)
Novi Zeland 289 723 249,9 745 324 43,5
Ostale zemlje 140 113 914 3) 427 5 1,3
Neraspoređeno 7 611 2 283 30,0 10 058 14 125 140,4

1) Od 1. siječnja 2021. Ujedinjena Kraljevina prestala je biti država članica EU-a. Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj omogućio je Sjevernoj Irskoj da i dalje ostane sastavni dio carinskog teritorija Ujedinjene Kraljevine. Stoga su podaci za Sjevernu Irsku uključeni u podatke o robnoj razmjeni s državama članicama EU-a.
2) Indeks se ne može iskazati.
3) Indeks je veći od 999.
4) Od 1. siječnja 2021. podaci za Ujedinjenu Kraljevinu ne uključuju podatke za Sjevernu Irsku.

5. PROSJEČNA VRIJEDNOST EURA ZA REPUBLIKU HRVATSKU - PRVI REZULTATI

    Izvoz Uvoz
I. ‒ VI. 2020. I. ‒ VI. 2021. indeksi
I. ‒ VI. 2021.
I. ‒ VI. 2020.
I. ‒ VI. 2020. I. ‒ VI. 2021. indeksi
I. ‒ VI. 2021.
I. ‒ VI. 2020.
Prosječan tečaj 1 eura u kunama 7,5059 7,5512 100,6 7,5059 7,5512 100,6

6. PRVI REZULTATI ROBNE RAZMJENE REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

tis. eura

      I. ‒ VI. 2020. I. ‒ VI. 2021. indeksi
I. ‒ VI. 2021.
I. ‒ VI. 2020.
Izvoz 6 902 406 8 719 605 126,3
Države članice EU-a1) 4 730 927 5 908 767 124,9
Države nečlanice EU-a2) 2 171 479 2 810 838 129,4
Uvoz 11 210 364 13 185 471 117,6
Države članice EU-a1) 8 876 856 10 213 432 115,1
Države nečlanice EU-a2) 2 333 508 2 972 039 127,4
Saldo robne razmjene -4 307 958 -4 465 865 3)
Pokrivenost uvoza izvozom, % 61,6 66,1 3)

1) Od 1. siječnja 2021. Ujedinjena Kraljevina prestala je biti država članica EU-a. Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj omogućio je Sjevernoj Irskoj da i dalje ostane sastavni dio carinskog teritorija Ujedinjene Kraljevine. Stoga su podaci za Sjevernu Irsku uključeni u podatke o robnoj razmjeni s državama članicama EU-a.
2) Od 1. siječnja 2021. u podatke za države nečlanice EU-a uključeni su podaci za Ujedinjenu Kraljevinu bez Sjeverne Irske.
3) Indeks se ne iskazuje.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Izvor podataka za statistiku robne razmjene s državama članicama EU-a jest Intrastatov obrazac kojim izvještajne jedinice izvješćuju o primicima i/ili otpremama na mjesečnoj osnovi, tj. u mjesecu u kojem roba fizički ulazi ili napušta teritorij Republike Hrvatske. Izvještajne jedinice jesu svi poslovni subjekti, obveznici poreza na dodanu vrijednost, čija vrijednost robne razmjene s državama članicama EU-a prelazi prag uključivanja određenoga za izvještajnu godinu. Za 2021. određena je vrijednost praga uključivanja za primitke od 2,5 milijuna kuna i za otpreme od 1,3 milijuna kuna. Radi potpunog usklađivanja s metodologijom i zakonodavstvom EU-a u podatke o robnoj razmjeni s inozemstvom uključena je vrijednost trgovine ispod praga uključivanja, procijenjena na osnovi podataka o isporukama i stjecanjima dobara u države članice/iz država članica EU-a, dobivenih od Porezne uprave Republike Hrvatske.

Prvi rezultati statistike robne razmjene Republike Hrvatske s inozemstvom sastavni su dio ovog Priopćenja i sadržavaju procjenu vrijednosti trgovine ispod praga uključivanja za cjelokupno razdoblje na koje se odnose.

Izvor podataka za statistiku robne razmjene s trećim zemljama, odnosno državama nečlanicama EU-a, jesu Jedinstvene carinske deklaracije o izvozu i uvozu robe. Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske dobiva od Carinske uprave Republike Hrvatske kontrolirane Jedinstvene carinske deklaracije u obliku slogova.

Poštujući osnovne metodološke preporuke Statističkog ureda UN-a i Eurostata, Državni zavod za statistiku prikupljene podatke Intrastata i Extrastata statistički obrađuje i objavljuje kao jedinstveni podatak robne razmjene Republike Hrvatske s inozemstvom.

Pravna osnova

Pravna osnova za provođenje istraživanja Intrastat jest europsko zakonodavstvo za statistiku robne razmjene između država članica EU-a (Uredba (EZ) br. 638/2004 i dopune navedene uredbe br. 222/2009 i 659/2014 Europskog parlamenta i Vijeća te provedbena Uredba Komisije br. 1982/2004 i dopune navedene uredbe Komisije br. 1915/2005, 91/2010, 96/2010 i 1093/2013), Uredba (EU) br. 2019/2152 te Provedbena uredba Komisije br. 2020/1197, Zakon o službenoj statistici (NN, br. 25/20.), Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2020. godine (NN, br. 12/20.) i Zakon o carinskoj službi (NN, br. 68/13., 30/14., 115/16., 39/19. i 98/19.). Opširnija metodološka objašnjenja za ovo istraživanje objavljena su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku https://www.dzs.hr/Hrv/intrastat/intrastat.htm.

Pravna osnova za Extrastat jest europsko zakonodavstvo za statistiku robne razmjene s trećim zemljama (Uredba (EZ) br. 471/2009 i izmjene navedene uredbe br. 2016/1724 i 2016/2119 Europskog parlamenta i Vijeća, Uredba Komisije (EU) br. 92/2010 i izmjena navedene uredbe br. 2016/1253 i Uredba Komisije (EU) br. 113/2010), Uredba (EU) br. 2019/2152 te Provedbena uredba Komisije br. 2020/1197, Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije (NN, br. 40/16.), Zakon o službenoj statistici (NN, br. 25/20.), Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2020. godine (NN, br. 12/20.), Zakon o carinskoj službi (NN, br. 68/13., 30/14., 115/16., 39/19. i 98/19.) i Pravilnik o popunjavanju Jedinstvene carinske deklaracije (NN, br. 65/19. i 136/20.).

Obuhvat i usporedivost

Statistika robne razmjene s inozemstvom obuhvaća svu robu koja se izvozi iz zemlje odnosno uvozi u zemlju. U podatke o robnoj razmjeni s inozemstvom uključeni su i izvoz i uvoz prema osnovi unutarnje i vanjske proizvodnje na bruto osnovi.

Statistička vrijednost robe jest vrijednost robe na hrvatskoj granici. Kod izvoza, odnosno otprema, vrijednosti su prikazane prema paritetu fob, a kod uvoza, odnosno primitaka, vrijednosti se prikazuju prema paritetu cif.

Iznosi u stranim valutama preračunani su u kune, eure i američke dolare primjenom mjesečnih tečajnih lista određenih za izvještajni mjesec. Primjenjuje se srednji valutni tečaj Hrvatske narodne banke.

U pojedinim tablicama može se dogoditi da ukupni zbroj ne odgovara zbroju pojedinačnih stavki zbog zaokruživanja na tisuće.

U prikazivanju podataka po djelatnostima primjenjuje se NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.), koji je stupio na snagu 1. siječnja 2008. Utemeljen je na europskoj klasifikaciji NACE, Rev. 2, koja je obvezatna za države članice Europske unije. Podaci se iskazuju prema proizvodnom načelu kod kojeg se podaci za izvoz i uvoz dobivaju prema djelatnosti koja proizvodi dotični proizvod, odnosno iz koje proizvod potječe.

Roba koja se pojavljuje u izvozu i uvozu za potrebe statistike razvrstava se prema Standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK, Rev. 4).

Podaci se iskazuju kod izvoza robe prema zemljama namjene, a kod uvoza robe primjenjuju se dva metodološka kriterija iskazivanja podataka uvoza prema zemljama. U Extrastatu se kod uvoza robe podaci iskazuju prema zemljama podrijetla robe, dok se kod primitaka robe u Intrastatu iskazuju prema zemljama otpreme.

Od 1. siječnja 2021. promijenio se način izvješćivanja za Intrastat. Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj, koji je stupio na snagu 1. siječnja 2021., omogućio je Sjevernoj Irskoj da i dalje ostane sastavni dio carinskog teritorija Ujedinjene Kraljevine, ali da istodobno ostvaruje određene pogodnosti od jedinstvenog tržišta Europske unije.

Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj za obveznike izvješćivanja za Intrastat u Republici Hrvatskoj (za razdoblje izvješćivanja od siječnja 2021. nadalje) znači da otpremu robe u Sjevernu Irsku odnosno primitak robe iz Sjeverne Irske i dalje moraju prijavljivati u Intrastatovim obrascima, a podaci su uključeni u podatke o robnoj razmjeni s državama članicama EU-a. Robna razmjena s Ujedinjenom Kraljevinom od 1. siječnja 2021. uključena je u Ostale europske zemlje i isključuje podatke za Sjevernu Irsku.

Članstvo u OPEC-u podložno je čestim promjenama. Detaljnije   informacije o državama članicama OPEC-a objavljuju se na mrežnim  stranicama https://www.opec.org/.

Za određeni mjesec obrađuju se samo Jedinstvene carinske deklaracije koje imaju datum prihvaćanja u carinarnici/ispostavi iz tog mjeseca i Intrastatovi obrasci dostavljeni za izvještajni mjesec. U tekućoj godini mijenjaju se već objavljeni podaci za prijašnje mjesece radi razvrstavanja naknadno pristiglih i/ili ispravljenih Intrastatovih obrazaca i Jedinstvenih carinskih deklaracija koje se odnose na prijašnja razdoblja.

Mjesečni podaci ispravljaju se sve dok se ne zaključi konačna obrada tekuće godine (sredinom sljedeće godine). Mjesečni rezultati sve do konačne obrade tekuće godine i objavljivanja konačnih podataka smatraju se privremenima. Mjesečni podaci za 2020. u ovom Priopćenju smatraju se konačnima.

Podaci robne razmjene s inozemstvom dostupni su u vremenskim serijama objavljenim na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku na poveznici Statistika u nizu pod naslovom Gospodarstvo – osnovni pokazatelji (podaci od 2000.) i pod naslovom Robna razmjena s inozemstvom (podaci od 2010.).

 

Kratice  
Cefta Sporazum o slobodnoj trgovini srednjoeuropskih zemalja
cif cijena s osiguranjem i vozarinom
d. n. drugdje nespomenuto
Efta Europsko udruženje za slobodnu trgovinu
EU Europska unija
Eurostat Statistički ured Europske unije
EZ Europska zajednica
fob franko brod
mil. milijun
NACE Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NN Narodne novine
OPEC Organizacija zemalja izvoznica nafte
SAD Sjedinjene Američke Države
SMTK Standardna međunarodna trgovinska klasifikacija
tis. tisuća
UN Ujedinjeni narodi
USD američki dolar
   
Znakovi  
- nema pojave
0 podatak je manji od 0,5 upotrijebljene mjerne jedinice
ne raspolaže se podatkom

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Boro Žderić i Zrinka Lokas


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti