Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 09. srpnja 2021.
VT-2021-1-1/4

ISSN 1334-0557

ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM − privremeni podaci od siječnja do travnja 2021. i od siječnja do svibnja 2021.

Ukupan izvoz Republike Hrvatske od siječnja do travnja 2021., prema privremenim podacima, iznosio je 41,9 milijardi kuna. Istodobno je uvoz iznosio 64,7 milijardi kuna. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 22,8 milijardi kuna.

Pokrivenost uvoza izvozom od siječnja do travnja 2021. bila je 64,7%.

Ukupan izvoz Republike Hrvatske od siječnja do svibnja 2021., prema Prvim rezultatima, iznosio je 53,2 milijarde kuna, dok je uvoz iznosio 81,4 milijarde kuna. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 28,2 milijarde kuna.

Pokrivenost uvoza izvozom od siječnja do svibnja 2021., prema Prvim rezultatima, bila je 65,4%.

G-1. ROBNA RAZMJENA S INOZEMSTVOM OD TRAVNJA 2020. DO TRAVNJA 2021.

1. ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

    Izvoz Uvoz Saldo robne razmjene Pokrivenost uvoza izvozom,%
tis. kuna tis. eura tis. USD tis. kuna tis. eura tis. USD tis. kuna tis. eura tis. USD
2020.                                                      
  I. 8 692 574 1 167 765 1 307 784 14 354 732 1 928 123 2 160 505 -5 662 158 -760 358 -852 721 60,6
  II. 9 642 100 1 296 736 1 433 596 15 974 613 2 148 287 2 372 368 -6 332 513 -851 551 -938 771 60,4
  III. 9 085 255 1 218 932 1 337 010 15 081 224 2 022 993 2 224 423 -5 995 968 -804 061 -887 413 60,2
  IV. 7 233 018 951 188 1 045 538 11 084 784 1 456 943 1 600 553 -3 851 766 -505 755 -555 015 65,3
  V. 7 701 046 1 019 658 1 107 178 12 755 514 1 688 665 1 834 033 -5 054 468 -669 007 -726 855 60,4
  VI. 9 454 773 1 248 128 1 382 143 14 893 298 1 965 354 2 180 074 -5 438 525 -717 226 -797 931 63,5
  VII. 10 387 736 1 374 051 1 545 159 15 511 965 2 051 735 2 303 852 -5 124 229 -677 684 -758 692 67,0
  VIII. 7 647 409 1 020 248 1 210 932 12 660 857 1 689 975 2 005 005 -5 013 448 -669 727 -794 073 60,4
  IX. 10 503 359 1 396 638 1 663 423 14 849 477 1 974 537 2 352 068 -4 346 118 -577 899 -688 645 70,7
  X. 10 947 896 1 451 410 1 700 460 15 530 560 2 058 574 2 411 165 -4 582 664 -607 164 -710 705 70,5
  XI. 10 685 945 1 411 526 1 652 885 14 503 154 1 915 986 2 240 608 -3 817 209 -504 460 -587 723 73,7
  XII. 10 149 643 1 343 482 1 605 172 15 233 085 2 016 696 2 411 484 -5 083 442 -673 214 -806 312 66,6
  I.–XII. 112 130 754 14 899 762 16 991 282 172 433 263 22 917 867 26 096 137 -60 302 509 -8 018 105 -9 104 856 65,0
2021.                                                
  I. 8 521 508 1 130 405 1 386 165 13 118 581 1 739 881 2 134 590 -4 597 073 -609 476 -748 426 65,0
  II. 9 747 885 1 290 328 1 565 141 15 848 026 2 097 562 2 544 371 -6 100 142 -807 233 -979 230 61,5
  III. 12 130 313 1 601 934 1 935 777 18 673 882 2 465 755 2 976 431 -6 543 569 -863 821 -1 040 653 65,0
  IV. 11 477 709 1 516 960 1 787 796 17 081 899 2 257 899 2 656 417 -5 604 190 -740 939 -868 621 67,2
  I.–IV. 41 877 414 5 539 628 6 674 879 64 722 388 8 561 097 10 311 809 -22 844 974 -3 021 469 -3 636 931 64,7

I. ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U KUNAMA

1. IZVOZ I UVOZ PREMA NKD-u 2007.

tis. kuna

      Izvoz  Uvoz
I. – IV. 2020. I. – IV. 2021. indeksi
I. – IV. 2021.
I. – IV. 2020.
I. – IV. 2020. I. – IV. 2021. indeksi
I. – IV. 2021.
I. – IV. 2020.
    Ukupno 34 652 948 41 877 414 120,8 56 495 353 64 722 388 114,6
A   Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 1 954 370 2 410 836 123,4 1 935 477 2 029 126 104,8
  Rudarstvo i vađenje 1 287 509 2 348 451 182,4 2 172 812 3 217 338 148,1
  Prerađivačka industrija 30 205 822 35 328 256 117,0 51 077 121 57 676 245 112,9
  10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 2 891 339 3 272 764 113,2 5 328 725 5 555 188 104,2
  11 Proizvodnja pića 299 303 351 631 117,5 516 869 564 050 109,1
  12 Proizvodnja duhanskih proizvoda 391 792 404 276 103,2 331 049 353 165 106,7
  13 Proizvodnja tekstila 461 995 446 571 96,7 1 141 647 1 055 605 92,5
  14 Proizvodnja odjeće 1 152 660 1 527 437 132,5 2 225 530 2 764 731 124,2
  15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 1 021 986 1 118 817 109,5 1 420 191 1 618 459 114,0
  16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala 1 733 332 2 177 390 125,6 835 929 932 741 111,6
  17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 735 431 819 399 111,4 1 309 968 1 305 278 99,6
  18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa 5 258 5 216 99,2 3 750 6 428 171,4
  19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 1 325 658 1 359 330 102,5 2 250 732 2 254 667 100,2
  20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 2 135 255 2 166 834 101,5 5 024 744 5 763 108 114,7
  21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 2 299 588 2 722 045 118,4 4 601 649 4 199 049 91,3
  22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 1 155 581 1 433 516 124,1 2 444 754 3 064 437 125,3
  23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 1 204 257 1 371 511 113,9 1 132 705 1 280 192 113,0
  24 Proizvodnja metala 1 270 421 1 724 813 135,8 3 277 214 4 231 816 129,1
  25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 2 372 738 2 774 286 116,9 2 201 410 2 748 296 124,8
  26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 1 197 348 1 316 249 109,9 3 199 448 3 840 300 120,0
  27 Proizvodnja električne opreme 2 631 705 3 256 338 123,7 2 662 251 3 629 409 136,3
  28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n. 2 139 378 2 472 602 115,6 4 648 207 4 823 410 103,8
  29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 1 551 864 1 700 528 109,6 3 755 138 4 634 635 123,4
  30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 1 294 135 1 679 898 129,8 726 263 564 579 77,7
  31 Proizvodnja namještaja 565 235 730 267 129,2 781 780 1 029 599 131,7
  32 Ostala prerađivačka industrija 369 564 496 539 134,4 1 257 168 1 457 104 115,9
D   Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  482 748 566 203 117,3 1 024 939 1 175 205 114,7
E   Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  561 754 1 048 163 186,6 132 079 471 082 356,7
J   Informacije i komunikacije  134 783 161 307 119,7 144 371 143 960 99,7
M   Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  121 29 23,7 379 176 46,5
R   Umjetnost, zabava i rekreacija  699 838 119,9 932 1 423 152,7
    Neraspoređeno  25 141 13 330 53,0 7 243 7 834 108,2

2. IZVOZ I UVOZ PO SEKTORIMA SMTK

tis. kuna

     Izvoz Uvoz
I. – IV. 2020. I. – IV. 2021. indeksi
I. – IV. 2021.
I. – IV. 2020.
I. – IV. 2020. I. – IV. 2021. indeksi
I. – IV. 2021.
I. – IV. 2020.
  Ukupno 34 652 948 41 877 414 120,8 56 495 353 64 722 388 114,6
0 Hrana i žive životinje 4 144 491 4 806 252 116,0 6 534 034 6 757 383 103,4
1 Pića i duhan 678 797 741 331 109,2 850 699 924 068 108,6
2 Sirove materije, osim goriva 2 545 454 3 331 585 130,9 1 073 613 1 516 828 141,3
3 Mineralna goriva i maziva 2 920 586 4 066 949 139,3 5 461 689 6 775 056 124,0
4 Životinjska i biljna ulja i masti 151 083 244 636 161,9 260 319 306 109 117,6
5 Kemijski proizvodi 4 836 839 5 410 311 111,9 10 250 043 10 626 604 103,7
6 Proizvodi svrstani prema materijalu 6 047 769 7 325 177 121,1 10 268 759 12 039 432 117,2
7 Strojevi i prijevozna sredstva 8 799 453 10 151 218 115,4 14 186 645 16 636 700 117,3
8 Razni gotovi proizvodi 4 402 679 5 586 451 126,9 7 522 640 9 051 632 120,3
9 Proizvodi i transakcije, d. n. 100 655 200 174 198,9 79 669 80 742 101,3
  Neraspoređeno 25 141 13 330 53,0 7 243 7 834 108,2

3. IZVOZ I UVOZ PREMA EKONOMSKIM GRUPACIJAMA ZEMALJA

tis. kuna

          Izvoz Uvoz
I. – IV. 2020. I. – IV. 2021. indeksi
I. – IV. 2021.
I. – IV. 2020.
I. – IV. 2020. I. – IV. 2021. indeksi
I. – IV. 2021.
I. – IV. 2020.
Ukupno 34 652 948 41 877 414 120,8 56 495 353 64 722 388 114,6
Države članice EU-a1) 23 824 777 28 229 968 118,5 45 201 974 50 939 212 112,7
Austrija 2 090 036 2 362 094 113,0 3 899 340 4 360 067 111,8
Belgija 597 417 609 103 102,0 1 978 078 1 463 252 74,0
Bugarska 229 784 264 961 115,3 378 550 798 356 210,9
Cipar 14 564 37 512 257,6 43 069 24 698 57,3
Češka 616 861 648 357 105,1 1 427 931 1 678 125 117,5
Danska 147 862 219 765 148,6 327 138 382 487 116,9
Estonija 30 854 27 370 88,7 17 492 17 942 102,6
Finska 54 542 77 401 141,9 77 041 79 459 103,1
Francuska 980 863 1 169 310 119,2 1 596 378 1 731 625 108,5
Grčka 142 240 203 519 143,1 377 524 639 529 169,4
Irska 58 488 105 526 180,4 139 113 254 267 182,8
Italija 3 967 645 5 365 297 135,2 7 070 953 7 989 575 113,0
Letonija 31 865 92 751 291,1 52 225 39 925 76,4
Litva 109 332 137 092 125,4 98 294 110 954 112,9
Luksemburg 907 566 29 262 3,2 29 834 40 196 134,7
Mađarska 2 272 774 3 517 515 154,8 4 595 864 5 050 469 109,9
Malta 47 885 104 534 218,3 13 712 14 124 103,0
Nizozemska 524 408 590 422 112,6 2 326 060 2 550 696 109,7
Njemačka 4 655 593 5 251 103 112,8 8 670 879 9 793 244 112,9
Poljska 619 379 837 427 135,2 2 145 660 2 688 412 125,3
Portugal 90 840 108 859 119,8 62 845 87 907 139,9
Rumunjska 731 008 827 633 113,2 645 497 640 910 99,3
Sjeverna Irska 3 585 2) 15 097 2)
Slovačka 339 732 380 780 112,1 1 102 287 1 493 620 135,5
Slovenija 3 632 531 4 219 341 116,2 6 612 711 7 228 851 109,3
Španjolska 584 374 680 977 116,5 1 168 057 1 374 896 117,7
Švedska 341 293 352 729 103,4 345 293 390 337 113,0
Neraspoređeno 5 039 5 744 114,0 150 190 126,6
Zemlje Efte 604 648 884 646 146,3 503 905 478 318 94,9
Island 1 315 3 113 236,6 171 55 32,3
Lihtenštajn 989 39 997 3) 45 284 633,0
Norveška 100 363 200 139 199,4 37 856 27 093 71,6
Švicarska 501 980 641 397 127,8 465 833 450 886 96,8
Zemlje Cefte 5 632 773 6 272 658 111,4 3 185 417 4 250 492 133,4
Albanija 216 199 183 221 84,7 22 349 38 581 172,6
Bosna i Hercegovina 2 938 811 3 254 695 110,7 1 635 277 2 300 665 140,7
Crna Gora 382 856 416 391 108,8 10 560 13 470 127,6
Kosovo 275 723 255 377 92,6 10 112 11 125 110,0
Moldavija 1 626 3 977 244,6 6 523 3 179 48,7
Sjeverna Makedonija 308 509 334 132 108,3 202 172 216 378 107,0
Srbija 1 509 049 1 824 865 120,9 1 298 423 1 667 094 128,4
Zemlje OPEC-a 429 821 354 656 82,5 196 441 284 523 144,8
Alžir 50 700 10 171 20,1 31 155 69 123 221,9
Angola 32 104 325,9 - 1 -
Ekvatorska Gvineja 437 426 97,7 - - -
Gabon 836 1 431 171,3 - 154 -
Irak 31 072 6 919 22,3 1 - -
Iran, Islamska Republika 5 544 11 025 198,9 4 670 9 920 212,4
Kongo 63 58 92,0 1 - -
Kuvajt 18 499 11 787 63,7 301 5 1,6
Libija 16 869 19 989 118,5 335 55 728 3)
Nigerija 2 844 4 358 153,3 123 978 135 271 109,1
Saudijska Arabija 86 837 129 628 149,3 30 390 9 393 30,9
Ujedinjeni Arapski Emirati 216 090 158 657 73,4 5 600 3 710 66,2
Bolivarijanska Republika Venezuela - 101 - 8 1 218 3)
Ostale europske zemlje 1 650 142 1 950 584 118,2 2 247 589 2 388 744 106,3
Bjelorusija 80 386 45 809 57,0 11 049 32 710 296,0
Rusija 339 609 457 856 134,8 442 469 947 589 214,2
Turska 412 183 720 552 174,8 1 068 821 1 068 468 100,0
Ujedinjena Kraljevina4) 671 021 445 884 66,4 649 606 239 239 36,8
Ukrajina 145 937 157 966 108,2 75 130 99 831 132,9
Ostale zemlje 1 006 122 517 3) 514 907 176,4
Ostale azijske zemlje 1 009 037 1 155 819 114,5 4 243 762 4 846 049 114,2
Azerbajdžan 2 637 3 055 115,9 1 270 000 1 277 824 100,6
Bangladeš 398 3 537 887,9 29 750 27 482 92,4
Filipini 12 611 12 928 102,5 4 278 3 115 72,8
Hong Kong, Kina 30 362 95 064 313,1 3 803 4 319 113,6
Indija 52 728 112 942 214,2 416 017 319 656 76,8
Indonezija 6 977 18 518 265,4 52 895 59 201 111,9
Izrael 57 232 82 275 143,8 73 735 48 738 66,1
Japan 262 027 255 998 97,7 69 177 93 073 134,5
Katar 33 946 56 051 165,1 229 2 668 3)
Kazahstan 50 587 32 067 63,4 3 078 95 812 3)
Kina 244 572 219 158 89,6 1 840 441 2 434 948 132,3
Koreja, Republika 23 862 34 059 142,7 129 765 139 874 107,8
Libanon 44 171 25 067 56,8 659 50 7,5
Malezija 8 988 24 501 272,6 24 807 51 857 209,0
Pakistan 3 517 3 295 93,7 29 798 24 827 83,3
Singapur 27 789 11 767 42,3 35 509 17 819 50,2
Tajland 4 334 5 558 128,2 34 433 62 137 180,5
Tajvan, Kina 5 434 60 707 3) 83 854 81 107 96,7
Vijetnam 56 941 58 363 102,5 98 490 67 659 68,7
Ostale zemlje 79 924 40 906 51,2 43 045 33 885 78,7
Ostale afričke zemlje  345 760 348 961 100,9 157 840 321 970 204,0
Egipat 170 451 173 793 102,0 69 035 233 098 337,7
Etiopija 8 120 15 101 186,0 11 819 9 521 80,6
Južnoafrička Republika 11 736 32 441 276,4 12 496 15 564 124,6
Maroko 57 161 54 621 95,6 44 398 35 756 80,5
Tunis 2 009 10 953 545,2 6 006 7 359 122,5
Ostale zemlje 96 283 62 052 64,4 14 085 20 673 146,8
Ostale američke zemlje  1 056 387 1 751 049 165,8 690 478 943 293 136,6
Argentina 2 890 3 168 109,6 21 653 18 644 86,1
Brazil 17 764 17 200 96,8 43 579 24 496 56,2
Kanada 99 033 131 297 132,6 46 011 38 204 83,0
Meksiko 21 172 19 762 93,3 16 955 42 878 252,9
SAD 875 268 1 547 231 176,8 492 309 746 564 151,6
Ostale zemlje 40 258 32 392 80,5 69 971 72 506 103,6
Oceanijske zemlje 44 824 917 427 3) 8 860 183 200 3)
Australija 42 222 51 204 121,3 5 413 181 057 3)
Novi Zeland 1 673 4 023 240,4 1 491 2 143 143,8
Ostale zemlje 928 862 201 3) 1 957 - -
Neraspoređeno 54 779 11 646 21,3 59 087 86 587 146,5

1) Od 1. siječnja 2021. Ujedinjena Kraljevina prestala je biti država članica EU-a. Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj omogućio je Sjevernoj Irskoj da i dalje ostane sastavni dio carinskog teritorija Ujedinjene Kraljevine. Stoga su podaci za Sjevernu Irsku uključeni u podatke o robnoj razmjeni s državama članicama EU-a.
2) Indeks se ne može iskazati.
3) Indeks je veći od 999.
4) Od 1. siječnja 2021. podaci za Ujedinjenu Kraljevinu ne uključuju podatke za Sjevernu Irsku.

4. PRVI REZULTATI ROBNE RAZMJENE REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

tis. kuna

         I. ‒ V. 2020. I. ‒ V. 2021. indeksi
I. ‒ V. 2021.
I. ‒ V. 2020.
Izvoz 42 353 994 53 169 325 125,5
Države članice EU-a1) 29 153 042 36 111 681 123,9
Države nečlanice EU-a2) 13 200 952 17 057 644 129,2
Uvoz 69 250 867 81 356 090 117,5
Države članice EU-a1) 55 079 506 63 498 660 115,3
Države nečlanice EU-a2) 14 171 361 17 857 430 126
Saldo robne razmjene -26 896 873 -28 186 765 3)
Pokrivenost uvoza izvozom, % 61,2 65,4 3)

1) Od 1. siječnja 2021. Ujedinjena Kraljevina prestala je biti država članica EU-a. Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj omogućio je Sjevernoj Irskoj da i dalje ostane sastavni dio carinskog teritorija Ujedinjene Kraljevine. Stoga su podaci za Sjevernu Irsku uključeni u podatke o robnoj razmjeni s državama članicama EU-a.
2) Od 1. siječnja 2021. u podatke za države nečlanice EU-a uključeni su podaci za Ujedinjenu Kraljevinu bez Sjeverne Irske.
3) Indeks se ne iskazuje.
3) Indeks se ne iskazuje.

II. ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U EURIMA

1. PROSJEČNA VRIJEDNOST EURA ZA REPUBLIKU HRVATSKU

    Izvoz Uvoz
I. – IV. 2020. I. – IV. 2021. indeksi
I. – IV. 2021.
I. – IV. 2020.
I. – IV. 2020. I. – IV. 2021. indeksi
I. – IV. 2021.
I. – IV. 2020.
Prosječan tečaj 1 eura u kunama 7,4770 7,5596 101,1 7,4765 7,5601 101,1

2. IZVOZ I UVOZ PREMA NKD-u 2007.

tis. eura

    Izvoz  Uvoz
I. – IV. 2020. I. – IV. 2021. indeksi
I. – IV. 2021.
I. – IV. 2020.
I. – IV. 2020. I. – IV. 2021. indeksi
I. – IV. 2021.
I. – IV. 2020.
    Ukupno 4 634 620 5 539 628 119,5 7 556 345 8 561 097 113,3
A   Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 261 295 318 970 122,1 258 683 268 405 103,8
  Rudarstvo i vađenje 172 609 310 548 179,9 290 651 425 538 146,4
  Prerađivačka industrija 4 039 348 4 673 231 115,7 6 831 935 7 629 022 111,7
  10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 386 650 432 955 112,0 712 381 734 787 103,1
  11 Proizvodnja pića 40 047 46 519 116,2 69 101 74 598 108,0
  12 Proizvodnja duhanskih proizvoda 52 320 53 485 102,2 44 250 46 718 105,6
  13 Proizvodnja tekstila 61 666 59 073 95,8 152 578 139 627 91,5
  14 Proizvodnja odjeće 154 433 202 038 130,8 298 194 365 673 122,6
  15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 136 812 147 984 108,2 190 214 214 059 112,5
  16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala 231 832 288 049 124,2 111 784 123 373 110,4
  17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 98 241 108 395 110,3 175 016 172 657 98,7
  18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa 702 690 98,3 501 850 169,7
  19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 177 207 179 838 101,5 301 839 298 332 98,8
  20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 285 476 286 628 100,4 671 561 762 245 113,5
  21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 306 853 360 169 117,4 615 046 555 479 90,3
  22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 154 495 189 614 122,7 326 920 405 321 124,0
  23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 161 010 181 420 112,7 151 500 169 321 111,8
  24 Proizvodnja metala 169 808 228 157 134,4 438 011 559 725 127,8
  25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 317 066 367 006 115,8 294 532 363 552 123,4
  26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 160 113 174 131 108,8 427 870 508 018 118,7
  27 Proizvodnja električne opreme 351 837 430 754 122,4 356 031 480 131 134,9
  28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n. 286 020 327 099 114,4 621 372 638 042 102,7
  29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 207 862 224 915 108,2 503 295 612 914 121,8
  30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 173 732 222 025 127,8 97 002 74 654 77,0
  31 Proizvodnja namještaja 75 720 96 594 127,6 104 725 136 215 130,1
  32 Ostala prerađivačka industrija 49 446 65 693 132,9 168 213 192 731 114,6
D   Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  64 716 74 981 115,9 136 983 155 547 113,6
E   Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  75 148 138 681 184,5 17 636 62 297 353,2
J   Informacije i komunikacije  18 022 21 339 118,4 19 314 19 040 98,6
M   Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  16 4 23,3 51 23 46,0
R   Umjetnost, zabava i rekreacija  94 111 118,1 125 188 150,8
    Neraspoređeno  3 374 1 763 52,3 968 1 037 107,1

3. IZVOZ I UVOZ PO SEKTORIMA SMTK

tis. eura

        Izvoz Uvoz
I. – IV. 2020. I. – IV. 2021. indeksi
I. – IV. 2021.
I. – IV. 2020.
I. – IV. 2020. I. – IV. 2021. indeksi
I. – IV. 2021.
I. – IV. 2020.
  Ukupno 4 634 620 5 539 628 119,5 7 556 345 8 561 097 113,3
0 Hrana i žive životinje 554 166 635 885 114,7 873 455 893 803 102,3
1 Pića i duhan 90 720 98 076 108,1 113 734 122 225 107,5
2 Sirove materije, osim goriva 340 433 440 744 129,5 143 487 200 618 139,8
3 Mineralna goriva i maziva 391 118 537 979 137,5 731 226 896 320 122,6
4 Životinjska i biljna ulja i masti 20 195 32 360 160,2 34 797 40 501 116,4
5 Kemijski proizvodi 646 051 715 765 110,8 1 369 972 1 405 612 102,6
6 Proizvodi svrstani prema materijalu 808 516 968 957 119,8 1 373 042 1 592 441 116,0
7 Strojevi i prijevozna sredstva 1 177 523 1 342 645 114,0 1 897 973 2 200 595 115,9
8 Razni gotovi proizvodi 589 030 738 975 125,5 1 007 087 1 197 268 118,9
9 Proizvodi i transakcije, d. n. 13 495 26 479 196,2 10 604 10 677 100,7
  Neraspoređeno 3 374 1 763 52,3 968 1 037 107,1

4. IZVOZ I UVOZ PREMA EKONOMSKIM GRUPACIJAMA ZEMALJA

tis. eura

           Izvoz Uvoz
I. – IV. 2020. I. – IV. 2021. indeksi
I. – IV. 2021.
I. – IV. 2020.
I. – IV. 2020. I. – IV. 2021. indeksi
I. – IV. 2021.
I. – IV. 2020.
Ukupno 4 634 620 5 539 628 119,5 7 556 345 8 561 097 113,3
Države članice EU-a1) 3 185 161 3 733 578 117,2 6 044 669 6 737 069 111,5
Austrija 279 268 312 401 111,9 521 310 576 681 110,6
Belgija 79 910 80 552 100,8 264 268 193 561 73,2
Bugarska 30 715 35 043 114,1 50 536 105 596 209,0
Cipar 1 944 4 960 255,1 5 767 3 266 56,6
Češka 82 423 85 755 104,0 190 982 221 943 116,2
Danska 19 747 29 070 147,2 43 717 50 582 115,7
Estonija 4 134 3 618 87,5 2 328 2 372 101,9
Finska 7 272 10 237 140,8 10 292 10 506 102,1
Francuska 131 071 154 657 118,0 213 618 229 010 107,2
Grčka 18 994 26 917 141,7 50 528 84 621 167,5
Irska 7 788 13 966 179,3 18 615 33 624 180,6
Italija 530 460 709 565 133,8 946 041 1 056 659 111,7
Letonija 4 251 12 262 288,4 6 932 5 281 76,2
Litva 14 602 18 131 124,2 13 150 14 675 111,6
Luksemburg 121 806 3 868 3,2 3 978 5 315 133,6
Mađarska 304 299 465 185 152,9 614 488 667 972 108,7
Malta 6 370 13 827 217,0 1 838 1 869 101,7
Nizozemska 69 986 78 093 111,6 311 023 337 341 108,5
Njemačka 622 067 694 499 111,6 1 159 442 1 295 186 111,7
Poljska 82 821 110 767 133,7 286 842 355 553 124,0
Portugal 12 161 14 394 118,4 8 399 11 626 138,4
Rumunjska 97 768 109 470 112,0 86 355 84 773 98,2
Sjeverna Irska 474 2) 1 996 2)
Slovačka 45 435 50 359 110,8 147 537 197 538 133,9
Slovenija 485 685 558 029 114,9 884 177 956 023 108,1
Španjolska 77 980 90 068 115,5 156 304 181 858 116,3
Švedska 45 528 46 651 102,5 46 182 51 618 111,8
Neraspoređeno 675 760 112,7 20 25 126,2
Zemlje Efte 80 895 117 072 144,7 67 451 63 319 93,9
Island 176 412 234,0 23 7 31,9
Lihtenštajn 132 5 289 3) 6 38 626,8
Norveška 13 440 26 477 197,0 5 069 3 586 70,8
Švicarska 67 146 84 894 126,4 62 354 59 688 95,7
Zemlje Cefte 754 255 830 165 110,1 426 417 562 562 131,9
Albanija 28 853 24 245 84,0 2 987 5 103 170,8
Bosna i Hercegovina 393 636 430 752 109,4 218 872 304 510 139,1
Crna Gora 51 267 55 099 107,5 1 417 1 782 125,7
Kosovo 36 926 33 800 91,5 1 354 1 472 108,7
Moldavija 217 526 241,8 871 420 48,3
Sjeverna Makedonija 41 286 44 214 107,1 27 031 28 627 105,9
Srbija 202 069 241 530 119,5 173 885 220 648 126,9
Zemlje OPEC-a 57 419 46 927 81,7 26 386 37 653 142,7
Alžir 6 720 1 346 20,0 4 190 9 164 218,7
Angola 4 14 320,2 - 0 -
Ekvatorska Gvineja 58 56 96,6 - - -
Gabon 112 189 169,5 - 20 -
Irak 4 174 916 21,9 0 - -
Iran, Islamska Republika 746 1 459 195,7 627 1 313 209,4
Kongo 8 8 90,8 0 - -
Kuvajt 2 478 1 560 63,0 40 1 1,6
Libija 2 267 2 645 116,7 45 7 380 3)
Nigerija 381 576 151,1 16 674 17 879 107,2
Saudijska Arabija 11 606 17 150 147,8 4 057 1 243 30,6
Ujedinjeni Arapski Emirati 28 865 20 994 72,7 751 491 65,4
Bolivarijanska Republika Venezuela - 13 - 1 161 3)
Ostale europske zemlje 220 741 258 086 116,9 300 863 316 115 105,1
Bjelorusija 10 786 6 067 56,2 1 477 4 329 293,2
Rusija 45 410 60 583 133,4 59 296 125 391 211,5
Turska 55 213 95 354 172,7 143 134 141 413 98,8
Ujedinjena Kraljevina4) 89 643 59 000 65,8 86 814 31 648 36,5
Ukrajina 19 553 20 898 106,9 10 073 13 215 131,2
Ostale zemlje 135 16 184 3) 69 120 173,9
Ostale azijske zemlje 135 104 153 036 113,3 567 864 641 299 112,9
Azerbajdžan 353 404 114,5 169 812 169 004 99,5
Bangladeš 54 469 874,6 3 985 3 639 91,3
Filipini 1 694 1 708 100,9 572 412 72,0
Hong Kong, Kina 4 054 12 571 310,1 508 571 112,5
Indija 7 071 14 949 211,4 55 802 42 311 75,8
Indonezija 934 2 448 262,2 7 076 7 832 110,7
Izrael 7 651 10 893 142,4 9 827 6 449 65,6
Japan 35 225 33 929 96,3 9 264 12 316 132,9
Katar 4 551 7 429 163,2 30 354 3)
Kazahstan 6 766 4 246 62,7 414 12 664 3)
Kina 32 680 29 002 88,7 246 237 322 330 130,9
Koreja, Republika 3 197 4 506 140,9 17 402 18 514 106,4
Libanon 5 908 3 326 56,3 87 7 7,5
Malezija 1 204 3 244 269,3 3 318 6 859 206,7
Pakistan 472 436 92,2 3 987 3 286 82,4
Singapur 3 696 1 556 42,1 4 756 2 356 49,5
Tajland 580 735 126,9 4 605 8 223 178,6
Tajvan, Kina 725 8 045 3) 11 213 10 733 95,7
Vijetnam 7 605 7 726 101,6 13 200 8 952 67,8
Ostale zemlje 10 682 5 414 50,7 5 767 4 486 77,8
Ostale afričke zemlje  46 317 46 196 99,7 21 086 42 560 201,8
Egipat 22 858 23 001 100,6 9 231 30 805 333,7
Etiopija 1 090 2 001 183,6 1 584 1 258 79,4
Južnoafrička Republika 1 571 4 295 273,4 1 664 2 058 123,7
Maroko 7 676 7 230 94,2 5 914 4 730 80,0
Tunis 270 1 451 537,3 801 974 121,6
Ostale zemlje 12 853 8 219 63,9 1 893 2 737 144,6
Ostale američke zemlje  141 373 231 822 164,0 92 519 124 835 134,9
Argentina 384 419 109,0 2 909 2 471 84,9
Brazil 2 367 2 277 96,2 5 840 3 241 55,5
Kanada 13 198 17 375 131,6 6 159 5 052 82,0
Meksiko 2 842 2 616 92,1 2 260 5 676 251,2
SAD 117 193 204 846 174,8 65 988 98 795 149,7
Ostale zemlje 5 390 4 290 79,6 9 363 9 600 102,5
Oceanijske zemlje 5 996 121 204 3) 1 186 24 224 3)
Australija 5 646 6 780 120,1 724 23 940 3)
Novi Zeland 225 532 236,7 199 283 142,4
Ostale zemlje 125 113 892 3) 263 - -
Neraspoređeno 7 359 1 541 20,9 7 904 11 459 145,0

1) Od 1. siječnja 2021. Ujedinjena Kraljevina prestala je biti država članica EU-a. Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj omogućio je Sjevernoj Irskoj da i dalje ostane sastavni dio carinskog teritorija Ujedinjene Kraljevine. Stoga su podaci za Sjevernu Irsku uključeni u podatke o robnoj razmjeni s državama članicama EU-a.
2) Indeks se ne može iskazati.
3) Indeks je veći od 999.
4) Od 1. siječnja 2021. podaci za Ujedinjenu Kraljevinu ne uključuju podatke za Sjevernu Irsku.

5. PROSJEČNA VRIJEDNOST EURA ZA REPUBLIKU HRVATSKU - PRVI REZULTATI

    Izvoz Uvoz
I. ‒ V. 2020. I. ‒ V. 2021. indeksi
I. ‒ V. 2021.
I. ‒ V. 2020.
I. ‒ V. 2020. I. ‒ V. 2021. indeksi
I. ‒ V. 2021.
I. ‒ V. 2020.
Prosječan tečaj 1 eura u kunama 7,4906 7,5582 100,9 7,4906 7,5582 100,9

6. PRVI REZULTATI ROBNE RAZMJENE REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

tis. eura

         I. ‒ V. 2020. I. ‒ V. 2021. indeksi
I. ‒ V. 2021.
I. ‒ V. 2020.
Izvoz 5 654 278 7 034 608 124,4
Države članice EU-a1) 3 890 201 4 777 784 122,8
Države nečlanice EU-a2) 1 764 077 2 256 825 127,9
Uvoz 9 245 010 10 763 880 116,4
Države članice EU-a1) 7 351 718 8 401 239 114,3
Države nečlanice EU-a2) 1 893 292 2 362 641 124,8
Saldo robne razmjene -3 590 732 -3 729 272 3)
Pokrivenost uvoza izvozom, % 61,2 65,4 3)

1) Od 1. siječnja 2021. Ujedinjena Kraljevina prestala je biti država članica EU-a. Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj omogućio je Sjevernoj Irskoj da i dalje ostane sastavni dio carinskog teritorija Ujedinjene Kraljevine. Stoga su podaci za Sjevernu Irsku uključeni u podatke o robnoj razmjeni s državama članicama EU-a.
2) Od 1. siječnja 2021. u podatke za države nečlanice EU-a uključeni su podaci za Ujedinjenu Kraljevinu bez Sjeverne Irske.
3) Indeks se ne iskazuje.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Izvor podataka za statistiku robne razmjene s državama članicama EU-a jest Intrastatov obrazac kojim izvještajne jedinice izvješćuju o primicima i/ili otpremama na mjesečnoj osnovi, tj. u mjesecu u kojem roba fizički ulazi ili napušta teritorij Republike Hrvatske. Izvještajne jedinice jesu svi poslovni subjekti, obveznici poreza na dodanu vrijednost, čija vrijednost robne razmjene s državama članicama EU-a prelazi prag uključivanja određenoga za izvještajnu godinu. Za 2021. određena je vrijednost praga uključivanja za primitke od 2,5 milijuna kuna i za otpreme od 1,3 milijuna kuna. Radi potpunog usklađivanja s metodologijom i zakonodavstvom EU-a u podatke o robnoj razmjeni s inozemstvom uključena je vrijednost trgovine ispod praga uključivanja, procijenjena na osnovi podataka o isporukama i stjecanjima dobara u države članice/iz država članica EU-a, dobivenih od Porezne uprave Republike Hrvatske.

Prvi rezultati statistike robne razmjene Republike Hrvatske s inozemstvom sastavni su dio ovog Priopćenja i sadržavaju procjenu vrijednosti trgovine ispod praga uključivanja za cjelokupno razdoblje na koje se odnose.

Izvor podataka za statistiku robne razmjene s trećim zemljama, odnosno državama nečlanicama EU-a, jesu Jedinstvene carinske deklaracije o izvozu i uvozu robe. Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske dobiva od Carinske uprave Republike Hrvatske kontrolirane Jedinstvene carinske deklaracije u obliku slogova.

Poštujući osnovne metodološke preporuke Statističkog ureda UN-a i Eurostata, Državni zavod za statistiku prikupljene podatke Intrastata i Extrastata statistički obrađuje i objavljuje kao jedinstveni podatak robne razmjene Republike Hrvatske s inozemstvom.

Pravna osnova

Pravna osnova za provođenje istraživanja Intrastat jest europsko zakonodavstvo za statistiku robne razmjene između država članica EU-a (Uredba (EZ) br. 638/2004 i dopune navedene uredbe br. 222/2009 i 659/2014 Europskog parlamenta i Vijeća te provedbena Uredba Komisije br. 1982/2004 i dopune navedene uredbe Komisije br. 1915/2005, 91/2010, 96/2010 i 1093/2013), Uredba (EU) br. 2019/2152 te Provedbena uredba Komisije br. 2020/1197, Zakon o službenoj statistici (NN, br. 25/20.), Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2020. godine (NN, br. 12/20.) i Zakon o carinskoj službi (NN, br. 68/13., 30/14., 115/16., 39/19. i 98/19.). Opširnija metodološka objašnjenja za ovo istraživanje objavljena su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku https://www.dzs.hr/Hrv/intrastat/intrastat.htm.

Pravna osnova za Extrastat jest europsko zakonodavstvo za statistiku robne razmjene s trećim zemljama (Uredba (EZ) br. 471/2009 i izmjene navedene uredbe br. 2016/1724 i 2016/2119 Europskog parlamenta i Vijeća, Uredba Komisije (EU) br. 92/2010 i izmjena navedene uredbe br. 2016/1253 i Uredba Komisije (EU) br. 113/2010), Uredba (EU) br. 2019/2152 te Provedbena uredba Komisije br. 2020/1197, Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije (NN, br. 40/16.), Zakon o službenoj statistici (NN, br. 25/20.), Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2020. godine (NN, br. 12/20.), Zakon o carinskoj službi (NN, br. 68/13., 30/14., 115/16., 39/19. i 98/19.) i Pravilnik o popunjavanju Jedinstvene carinske deklaracije (NN, br. 65/19. i 136/20.).

Obuhvat i usporedivost

Statistika robne razmjene s inozemstvom obuhvaća svu robu koja se izvozi iz zemlje odnosno uvozi u zemlju. U podatke o robnoj razmjeni s inozemstvom uključeni su i izvoz i uvoz prema osnovi unutarnje i vanjske proizvodnje na bruto osnovi.

Statistička vrijednost robe jest vrijednost robe na hrvatskoj granici. Kod izvoza, odnosno otprema, vrijednosti su prikazane prema paritetu fob, a kod uvoza, odnosno primitaka, vrijednosti se prikazuju prema paritetu cif.

Iznosi u stranim valutama preračunani su u kune, eure i američke dolare primjenom mjesečnih tečajnih lista određenih za izvještajni mjesec. Primjenjuje se srednji valutni tečaj Hrvatske narodne banke.

U pojedinim tablicama može se dogoditi da ukupni zbroj ne odgovara zbroju pojedinačnih stavki zbog zaokruživanja na tisuće.

U prikazivanju podataka po djelatnostima primjenjuje se NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.), koji je stupio na snagu 1. siječnja 2008. Utemeljen je na europskoj klasifikaciji NACE, Rev. 2, koja je obvezatna za države članice Europske unije. Podaci se iskazuju prema proizvodnom načelu kod kojeg se podaci za izvoz i uvoz dobivaju prema djelatnosti koja proizvodi dotični proizvod, odnosno iz koje proizvod potječe.

Roba koja se pojavljuje u izvozu i uvozu za potrebe statistike razvrstava se prema Standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK, Rev. 4).

Podaci se iskazuju kod izvoza robe prema zemljama namjene, a kod uvoza robe primjenjuju se dva metodološka kriterija iskazivanja podataka uvoza prema zemljama. U Extrastatu se kod uvoza robe podaci iskazuju prema zemljama podrijetla robe, dok se kod primitaka robe u Intrastatu iskazuju prema zemljama otpreme.

Od 1. siječnja 2021. promijenio se način izvješćivanja za Intrastat. Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj, koji je stupio na snagu 1. siječnja 2021., omogućio je Sjevernoj Irskoj da i dalje ostane sastavni dio carinskog teritorija Ujedinjene Kraljevine, ali da istodobno ostvaruje određene pogodnosti od jedinstvenog tržišta Europske unije.

Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj za obveznike izvješćivanja za Intrastat u Republici Hrvatskoj (za razdoblje izvješćivanja od siječnja 2021. nadalje) znači da otpremu robe u Sjevernu Irsku odnosno primitak robe iz Sjeverne Irske i dalje moraju prijavljivati u Intrastatovim obrascima, a podaci su uključeni u podatke o robnoj razmjeni s državama članicama EU-a. Robna razmjena s Ujedinjenom Kraljevinom od 1. siječnja 2021. uključena je u Ostale europske zemlje i isključuje podatke za Sjevernu Irsku.

Članstvo u OPEC-u podložno je čestim promjenama. Detaljnije   informacije o državama članicama OPEC-a objavljuju se na mrežnim  stranicama https://www.opec.org/.

Za određeni mjesec obrađuju se samo Jedinstvene carinske deklaracije koje imaju datum prihvaćanja u carinarnici/ispostavi iz tog mjeseca i Intrastatovi obrasci dostavljeni za izvještajni mjesec. U tekućoj godini mijenjaju se već objavljeni podaci za prijašnje mjesece radi razvrstavanja naknadno pristiglih i/ili ispravljenih Intrastatovih obrazaca i Jedinstvenih carinskih deklaracija koje se odnose na prijašnja razdoblja.

Mjesečni podaci ispravljaju se sve dok se ne zaključi konačna obrada tekuće godine (sredinom sljedeće godine). Mjesečni rezultati sve do konačne obrade tekuće godine i objavljivanja konačnih podataka smatraju se privremenima. Mjesečni podaci za 2020. u ovom Priopćenju smatraju se konačnima.

Podaci robne razmjene s inozemstvom dostupni su u vremenskim serijama objavljenim na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku na poveznici Statistika u nizu pod naslovom Gospodarstvo – osnovni pokazatelji (podaci od 2000.) i pod naslovom Robna razmjena s inozemstvom (podaci od 2010.).

 

Kratice  
Cefta Sporazum o slobodnoj trgovini srednjoeuropskih zemalja
cif cijena s osiguranjem i vozarinom
d. n. drugdje nespomenuto
Efta Europsko udruženje za slobodnu trgovinu
EU Europska unija
Eurostat Statistički ured Europske unije
EZ Europska zajednica
fob franko brod
mil. milijun
NACE Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NN Narodne novine
OPEC Organizacija zemalja izvoznica nafte
SAD Sjedinjene Američke Države
SMTK Standardna međunarodna trgovinska klasifikacija
tis. tisuća
UN Ujedinjeni narodi
USD američki dolar
   
Znakovi  
- nema pojave
0 podatak je manji od 0,5 upotrijebljene mjerne jedinice
ne raspolaže se podatkom

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Boro Žderić i Irena Radić


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti