Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 07. svibnja 2021.
VT-2021-1-1/2

ISSN 1334-0557

ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM − privremeni podaci od siječnja do veljače 2021. i od siječnja do ožujka 2021.

Ukupan izvoz Republike Hrvatske od siječnja do veljače 2021., prema privremenim podacima, iznosio je 18,1 milijardu kuna. Istodobno je uvoz iznosio 28,4 milijarde kuna. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 10,4 milijarde kuna.

Pokrivenost uvoza izvozom od siječnja do veljače 2021. bila je 63,6%.

Ukupan izvoz Republike Hrvatske od siječnja do ožujka 2021., prema Prvim rezultatima, iznosio je 30,0 milijardi kuna, dok je uvoz iznosio 46,5 milijardi kuna. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 16,5 milijardi kuna.

Pokrivenost uvoza izvozom od siječnja do ožujka 2021., prema Prvim rezultatima, bila je 64,6%.

G-1. ROBNA RAZMJENA S INOZEMSTVOM OD VELJAČE 2020. DO VELJAČE 2021.

1. ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

    Izvoz Uvoz Saldo robne razmjene Pokrivenost uvoza izvozom,%
tis. kuna tis. eura tis. USD tis. kuna tis. eura tis. USD tis. kuna tis. eura tis. USD
2020.                                                      
  I. 8 694 772 1 168 060 1 308 115 14 372 383 1 930 499 2 163 169 -5 677 611 -762 440 -855 054 60,5
  II. 9 645 029 1 297 130 1 434 031 16 006 581 2 152 595 2 377 119 -6 361 552 -855 466 -943 088 60,3
  III. 9 079 665 1 218 182 1 336 181 15 122 617 2 028 555 2 230 559 -6 042 952 -810 373 -894 377 60,0
  IV. 7 233 185 951 210 1 045 562 11 069 727 1 454 976 1 598 394 -3 836 542 -503 767 -552 831 65,3
  V. 7 694 795 1 018 831 1 106 279 12 739 325 1 686 533 1 831 715 -5 044 530 -667 703 -725 436 60,4
  VI. 9 454 061 1 248 035 1 382 034 14 860 449 1 961 037 2 175 267 -5 406 388 -713 002 -793 233 63,6
  VII. 10 384 857 1 373 672 1 544 735 15 479 964 2 047 524 2 299 133 -5 095 107 -673 852 -754 398 67,1
  VIII. 7 646 180 1 020 084 1 210 737 12 641 948 1 687 472 2 002 032 -4 995 768 -667 388 -791 295 60,5
  IX. 10 560 807 1 404 277 1 672 524 14 796 240 1 967 500 2 343 673 -4 235 433 -563 223 -671 149 71,4
  X. 10 944 588 1 450 972 1 699 948 15 483 318 2 052 343 2 403 863 -4 538 730 -601 370 -703 915 70,7
  XI. 10 636 927 1 405 045 1 645 322 14 354 376 1 896 351 2 217 686 -3 717 449 -491 306 -572 364 74,1
  XII. 9 990 547 1 322 407 1 579 919 14 808 829 1 960 530 2 344 176 -4 818 282 -638 123 -764 257 67,5
  I.–XII. 111 965 411 14 877 905 16 965 388 171 735 757 22 825 916 25 986 785 -59 770 346 -7 948 011 -9 021 397 65,2
2021.                                                
  I. 8 500 344 1 127 600 1 382 718 12 812 864 1 699 347 2 084 823 -4 312 520 -571 747 -702 105 66,3
  II. 9 578 102 1 267 855 1 537 881 15 629 092 2 068 596 2 509 233 -6 050 990 -800 741 -971 351 61,3
  I. – II. 18 078 446 2 395 455 2 920 599 28 441 955 3 767 943 4 594 055 -10 363 510 -1 372 488 -1 673 457 63,6

I. ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U KUNAMA

1. IZVOZ I UVOZ PREMA NKD-u 2007.

tis. kuna

      Izvoz  Uvoz
I. – II. 2020. I. – II. 2021. indeksi
I. – II. 2021.
I. – II. 2020.
I. – II. 2020. I. – II. 2021. indeksi
I. – II. 2021.
I. – II. 2020.
    Ukupno 18 339 800 18 078 446 98,6 30 378 963 28 441 955 93,6
A   Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 1 069 816 1 213 523 113,4 980 042 942 620 96,2
  Rudarstvo i vađenje 701 644 986 354 140,6 1 112 406 1 247 645 112,2
  Prerađivačka industrija 15 864 206 14 945 112 94,2 27 590 992 25 449 723 92,2
  10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 1 370 945 1 429 274 104,3 2 631 864 2 515 383 95,6
  11 Proizvodnja pića 149 494 144 338 96,6 232 091 211 620 91,2
  12 Proizvodnja duhanskih proizvoda 180 318 181 985 100,9 184 669 173 832 94,1
  13 Proizvodnja tekstila 211 455 201 217 95,2 570 697 461 212 80,8
  14 Proizvodnja odjeće 759 785 677 366 89,2 1 380 302 1 193 327 86,5
  15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 580 121 508 114 87,6 868 972 725 600 83,5
  16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala 927 995 988 626 106,5 433 123 401 219 92,6
  17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 351 058 364 319 103,8 621 934 586 414 94,3
  18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa 2 528 2 232 88,3 1 772 2 713 153,1
  19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 698 536 491 304 70,3 1 806 866 1 290 581 71,4
  20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 987 708 903 035 91,4 2 411 191 2 477 363 102,7
  21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 868 315 1 201 721 138,4 2 295 842 2 046 401 89,1
  22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 597 399 628 909 105,3 1 231 328 1 313 191 106,6
  23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 628 597 585 820 93,2 598 877 533 325 89,1
  24 Proizvodnja metala 644 084 764 257 118,7 1 696 556 1 801 605 106,2
  25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 1 170 230 1 187 600 101,5 1 195 427 1 144 716 95,8
  26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 679 139 609 716 89,8 1 743 101 1 796 131 103,0
  27 Proizvodnja električne opreme 1 393 044 1 409 753 101,2 1 451 092 1 646 806 113,5
  28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n. 1 026 941 1 085 918 105,7 2 405 964 1 980 765 82,3
  29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 1 003 203 741 843 73,9 2 331 686 1 868 733 80,1
  30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 1 075 193 254 281 23,6 328 110 194 192 59,2
  31 Proizvodnja namještaja 353 132 339 351 96,1 473 375 451 339 95,3
  32 Ostala prerađivačka industrija 204 985 244 131 119,1 696 153 633 255 91,0
D   Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  325 586 390 000 119,8 546 683 552 559 101,1
E   Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  286 452 465 356 162,5 61 522 185 426 301,4
J   Informacije i komunikacije  72 845 72 635 99,7 83 314 58 304 70,0
M   Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  15 2 15,5 227 92 40,7
R   Umjetnost, zabava i rekreacija  600 315 52,5 432 593 137,4
    Neraspoređeno  18 636 5 147 27,6 3 345 4 994 149,3

2. IZVOZ I UVOZ PO SEKTORIMA SMTK

tis. kuna

     Izvoz Uvoz
I. – II. 2020. I. – II. 2021. indeksi
I. – II. 2021.
I. – II. 2020.
I. – II. 2020. I. – II. 2021. indeksi
I. – II. 2021.
I. – II. 2020.
  Ukupno 18 339 800 18 078 446 98,6 30 378 963 28 441 955 93,6
0 Hrana i žive životinje 2 092 926 2 273 894 108,6 3 235 454 3 074 093 95,0
1 Pića i duhan 324 818 320 064 98,5 424 207 394 583 93,0
2 Sirove materije, osim goriva 1 294 807 1 467 631 113,3 546 926 639 800 117,0
3 Mineralna goriva i maziva 1 650 564 1 768 672 107,2 3 436 682 3 147 974 91,6
4 Životinjska i biljna ulja i masti 77 729 116 132 149,4 127 572 141 206 110,7
5 Kemijski proizvodi 2 057 591 2 321 642 112,8 5 050 490 4 807 475 95,2
6 Proizvodi svrstani prema materijalu 3 132 060 3 204 758 102,3 5 356 407 5 117 322 95,5
7 Strojevi i prijevozna sredstva 5 138 626 3 998 442 77,8 7 843 716 7 120 692 90,8
8 Razni gotovi proizvodi 2 486 527 2 506 489 100,8 4 328 171 3 960 228 91,5
9 Proizvodi i transakcije, d. n. 65 516 95 575 145,9 25 993 33 589 129,2
  Neraspoređeno 18 636 5 147 27,6 3 345 4 994 149,3

3. IZVOZ I UVOZ PREMA EKONOMSKIM GRUPACIJAMA ZEMALJA

Thousand kuna

          Export Import
I. – II. 2020. I. – II. 2021. Indices
I. – II. 2021.
I. – II. 2020.
I. – II. 2020. I. – II. 2021. Indices
I. – II. 2021.
I. – II. 2020.
Total 18 339 800 18 078 446 98,6 30 378 963 28 441 955 93,6
EU Member States1) 12 935 438 12 595 747 97,4 24 542 029 22 674 665 92,4
Austria 1 066 275 1 049 233 98,4 2 060 233 2 046 451 99,3
Belgium 309 389 262 104 84,7 1 045 536 755 725 72,3
Bulgaria 123 866 124 439 100,5 203 861 454 258 222,8
Cyprus 9 011 4 633 51,4 15 389 9 671 62,8
Czech Republic 342 382 305 824 89,3 781 241 733 696 93,9
Denmark 72 890 106 483 146,1 174 666 157 378 90,1
Estonia 23 718 8 201 34,6 6 933 6 984 100,7
Finland 20 176 33 005 163,6 36 207 29 350 81,1
France 571 412 530 540 92,8 856 708 764 852 89,3
Greece 76 772 92 401 120,4 240 743 343 447 142,7
Ireland 21 952 70 126 319,5 79 232 105 481 133,1
Italy 2 343 099 2 323 330 99,2 4 239 277 3 318 936 78,3
Latvia 15 705 13 105 83,4 14 912 16 678 111,8
Lithuania 55 677 60 320 108,3 51 925 50 242 96,8
Luxembourg 801 758 12 494 1,6 10 831 11 991 110,7
Hungary 1 187 438 1 563 828 131,7 2 502 148 2 324 153 92,9
Malta 18 389 47 288 257,2 9 895 8 465 85,6
Netherlands 241 696 275 088 113,8 1 233 081 1 133 025 91,9
Germany 2 324 039 2 341 427 100,7 4 549 573 4 292 409 94,3
Poland 333 615 410 132 122,9 1 114 396 1 133 718 101,7
Portugal 61 139 36 583 59,8 29 707 35 521 119,6
Romania 343 423 392 164 114,2 372 351 308 161 82,8
Northern Ireland 1 531 2) 6 992 2)
Slovakia 180 219 167 272 92,8 654 543 655 089 100,1
Slovenia 1 951 472 1 892 661 97,0 3 422 781 3 177 045 92,8
Spain 286 391 302 012 105,5 640 369 650 336 101,6
Sweden 150 115 167 079 111,3 195 474 144 514 73,9
Not classified 3 419 2 442 71,4 18 98 541,9
EFTA countries 300 193 333 763 111,2 236 020 235 073 99,6
Iceland 539 2 211 410,0 101 38 37,6
Liechtenstein 354 8 363 3) 20 76 379,4
Norway 61 232 44 693 73,0 20 536 12 153 59,2
Switzerland 238 068 278 496 117,0 215 364 222 806 103,5
CEFTA countries 2 850 156 2 672 204 93,8 1 575 974 1 867 630 118,5
Albania 98 722 63 096 63,9 6 094 12 048 197,7
Bosnia and Herzegovina 1 540 658 1 407 071 91,3 786 926 1 033 386 131,3
Montenegro 191 882 160 277 83,5 4 226 4 454 105,4
Kosovo 134 772 111 222 82,5 5 951 4 198 70,5
Moldova 794 746 93,9 2 500 944 37,8
North Macedonia 136 126 129 857 95,4 84 641 74 413 87,9
Serbia 747 202 799 936 107,1 685 636 738 188 107,7
OPEC countries 177 985 147 535 82,9 163 503 116 655 71,3
Algeria 9 740 4 504 46,2 29 747 58 450 196,5
Angola 32 - - - 1 -
Equatorial Guinea - - - - - -
Gabon 194 103 52,8 - 154 -
Iraq 2 544 3 768 148,1 1 - -
Iran, Islamic Republic of 5 120 5 755 112,4 2 581 4 325 167,6
Congo - 58 - 1 - -
Kuwait 12 488 7 142 57,2 0 - -
Libya 9 818 10 918 111,2 335 46 264 3)
Nigeria 2 285 1 074 47,0 123 012 517 0,4
Saudi Arabia 38 888 56 101 144,3 6 857 4 140 60,4
United Arab Emirates 96 874 58 114 60,0 961 2 518 262,0
Venezuela, Bolivarian Republic of - - - 8 286 3)
Other countries in Europe 755 842 690 360 91,3 1 190 480 1 006 605 84,6
Belarus 55 895 23 504 42,1 6 033 14 294 236,9
Russian Federation 94 234 171 414 181,9 250 081 408 693 163,4
Turkey 222 876 282 910 126,9 565 811 458 739 81,1
United Kingdom4) 314 413 163 832 52,1 325 288 81 209 25,0
Ukraine 67 418 48 411 71,8 43 116 43 280 100,4
Other countries 1 006 289 28,7 151 389 258,2
Other countries in Asia 574 790 617 545 107,4 2 156 829 2 059 403 95,5
Azerbaijan 643 934 145,4 566 963 473 997 83,6
Bangladesh 380 2 663 700,0 16 266 14 055 86,4
Philippines 4 423 707 16,0 1 916 1 261 65,8
Hong Kong, China 13 424 16 498 122,9 1 886 1 245 66,0
India 22 313 53 551 240,0 218 870 154 596 70,6
Indonesia 3 105 4 345 139,9 23 212 19 884 85,7
Israel 30 675 42 107 137,3 28 080 20 193 71,9
Japan 241 500 203 367 84,2 35 472 38 519 108,6
Qatar 21 836 35 592 163,0 94 2 640 3)
Kazakhstan 21 838 18 402 84,3 3 035 10 667 351,5
China 102 895 81 825 79,5 1 015 848 1 136 387 111,9
Korea, Republic of 13 905 13 786 99,1 72 101 57 887 80,3
Lebanon 20 665 20 950 101,4 18 - -
Malaysia 1 194 15 910 3) 9 321 11 858 127,2
Pakistan 2 613 625 23,9 13 099 10 150 77,5
Singapore 8 306 3 728 44,9 8 868 5 441 61,4
Thailand 1 945 1 787 91,9 14 455 27 081 187,3
Taiwan, China 1 001 56 620 3) 37 873 32 203 85,0
Viet Nam 23 636 25 701 108,7 66 046 25 252 38,2
Other countries 38 493 18 445 47,9 23 404 16 089 68,7
Other countries in Africa 176 210 168 149 95,4 69 998 53 376 76,3
Egypt 89 112 71 427 80,2 27 516 24 870 90,4
Ethiopia 3 655 10 079 275,8 7 012 32 0,5
South Africa 3 427 17 085 498,5 3 155 2 973 94,3
Morocco 25 159 25 061 99,6 19 903 9 470 47,6
Tunisia 1 099 9 585 872,3 2 294 4 123 179,7
Other countries 53 758 34 912 64,9 10 118 11 908 117,7
Other countries in America 522 460 821 469 157,2 415 451 341 646 82,2
Argentina 330 1 093 331,2 14 442 11 691 81,0
Brazil 2 773 10 152 366,1 25 452 9 168 36,0
Canada 21 411 53 992 252,2 20 961 8 848 42,2
Mexico 13 740 9 155 66,6 7 334 20 345 277,4
United States 475 115 727 957 153,2 314 906 254 854 80,9
Other countries 9 091 19 121 210,3 32 356 36 740 113,5
Countries of Oceania 22 823 27 474 120,4 3 942 48 097 3)
Australia 21 224 25 488 120,1 2 348 47 177 3)
New Zealand 1 030 1 961 190,5 424 920 217,0
Other countries 570 25 4,3 1 171 - -
Not classified 23 904 4 200 17,6 24 738 38 806 156,9

1) Since 1 January 2021, the United Kingdom has withdrawn from the European Union. The Protocol on Ireland and Northern Ireland ensures that Northern Ireland remains the constitutional part of the customs territory of the United Kingdom. Therefore, the data for Northern Ireland are included in the data on trade in goods with EU Member States.
2) The index cannot be presented.
3) The index exceeds 999.
4) As of 1 January 2021, the data for the United Kingdom do not include the data for Northern Ireland.

4. PRVI REZULTATI ROBNE RAZMJENE REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

tis. kuna

      I. ‒ III. 2020. I. ‒ III. 2021. indeksi
I. ‒ III. 2021.
I. ‒ III. 2020.
Izvoz 27 419 465 30 026 975 109,5
Države članice EU-a1) 18 996 713 20 685 618 108,9
Države nečlanice EU-a2) 8 422 752 9 341 357 110,9
Uvoz 45 501 580 46 478 813 102,1
Države članice EU-a1) 36 766 294 36 748 824 100,0
Države nečlanice EU-a2) 8 735 286 9 729 990 111,4
Saldo robne razmjene -18 082 115 -16 451 838 3)
Pokrivenost uvoza izvozom, % 60,3 64,6 3)

1) Od 1. siječnja 2021. Ujedinjena Kraljevina prestala je biti država članica EU-a. Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj omogućio je Sjevernoj Irskoj da i dalje ostane sastavni dio carinskog teritorija Ujedinjene Kraljevine. Stoga su podaci za Sjevernu Irsku uključeni u podatke o robnoj razmjeni s državama članicama EU-a.
2) Od 1. siječnja 2021. u podatke za države nečlanice EU-a uključeni su podaci za Ujedinjenu Kraljevinu bez Sjeverne Irske.
3) Indeks se ne iskazuje.

II. ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U EURIMA

1. PROSJEČNA VRIJEDNOST EURA ZA REPUBLIKU HRVATSKU

        Izvoz Uvoz
I. - II. 2020. I. - II. 2021. indeksi
I. - II. 2021.
I. - II. 2020.
I. - II. 2020. I. - II. 2021. indeksi
I. - II. 2021.
I. - II. 2020.
Prosječan tečaj 1 eura u kunama 7,4395 7,5470 101,4 7,4402 7,5484 101,5

2. IZVOZ I UVOZ PREMA NKD-u 2007.

tis. eura

       Izvoz  Uvoz
I. – II. 2020. I. – II. 2021. indeksi
I. – II. 2021.
I. – II. 2020.
I. – II. 2020. I. – II. 2021. indeksi
I. – II. 2021.
I. – II. 2020.
    Ukupno 2 465 190 2 395 455 97,2 4 083 095 3 767 943 92,3
A   Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 143 803 160 791 111,8 131 714 124 870 94,8
  Rudarstvo i vađenje 94 260 130 636 138,6 149 568 165 308 110,5
  Prerađivačka industrija 2 132 467 1 980 299 92,9 3 708 327 3 371 459 90,9
  10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 184 292 189 397 102,8 353 711 333 208 94,2
  11 Proizvodnja pića 20 099 19 131 95,2 31 195 28 036 89,9
  12 Proizvodnja duhanskih proizvoda 24 237 24 118 99,5 24 819 23 025 92,8
  13 Proizvodnja tekstila 28 423 26 658 93,8 76 703 61 101 79,7
  14 Proizvodnja odjeće 102 108 89 734 87,9 185 521 158 091 85,2
  15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 77 965 67 306 86,3 116 785 96 113 82,3
  16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala 124 742 130 999 105,0 58 215 53 154 91,3
  17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 47 184 48 270 102,3 83 588 77 688 92,9
  18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa 340 296 87,0 238 359 150,9
  19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 93 929 65 146 69,4 242 833 170 977 70,4
  20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 132 775 119 655 90,1 324 062 328 176 101,3
  21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 116 714 159 314 136,5 308 578 271 087 87,9
  22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 80 293 83 318 103,8 165 500 173 966 105,1
  23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 84 498 77 620 91,9 80 496 70 651 87,8
  24 Proizvodnja metala 86 562 101 257 117,0 228 033 238 669 104,7
  25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 157 297 157 382 100,1 160 697 151 684 94,4
  26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 91 283 80 785 88,5 234 256 237 954 101,6
  27 Proizvodnja električne opreme 187 246 186 767 99,7 195 030 218 200 111,9
  28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n. 138 046 143 893 104,2 323 386 262 393 81,1
  29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 134 823 98 264 72,9 313 372 247 507 79,0
  30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 144 601 33 693 23,3 44 104 25 718 58,3
  31 Proizvodnja namještaja 47 459 44 950 94,7 63 635 59 809 94,0
  32 Ostala prerađivačka industrija 27 553 32 346 117,4 93 567 83 892 89,7
D   Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  43 778 51 702 118,1 73 480 73 271 99,7
E   Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  38 502 61 678 160,2 8 271 24 559 296,9
J   Informacije i komunikacije  9 792 9 625 98,3 11 197 7 723 69,0
M   Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  2 0 15,2 30 12 40,1
R   Umjetnost, zabava i rekreacija  81 42 51,8 58 79 135,5
    Neraspoređeno  2 505 682 27,2 450 662 147,2

3. IZVOZ I UVOZ PO SEKTORIMA SMTK

tis. eura

     Izvoz Uvoz
I. – II. 2020. I. – II. 2021. indeksi
I. – II. 2021.
I. – II. 2020.
I. – II. 2020. I. – II. 2021. indeksi
I. – II. 2021.
I. – II. 2020.
  Ukupno 2 465 190 2 395 455 97,2 4 083 095 3 767 943 92,3
0 Hrana i žive životinje 281 347 301 317 107,1 434 823 407 216 93,7
1 Pića i duhan 43 664 42 419 97,1 57 016 52 271 91,7
2 Sirove materije, osim goriva 174 042 194 487 111,7 73 515 84 755 115,3
3 Mineralna goriva i maziva 221 860 234 370 105,6 461 945 417 128 90,3
4 Životinjska i biljna ulja i masti 10 447 15 383 147,3 17 149 18 714 109,1
5 Kemijski proizvodi 276 580 307 702 111,3 678 802 636 848 93,8
6 Proizvodi svrstani prema materijalu 420 971 424 595 100,9 719 958 677 947 94,2
7 Strojevi i prijevozna sredstva 690 776 529 760 76,7 1 054 205 943 303 89,5
8 Razni gotovi proizvodi 334 194 332 077 99,4 581 740 524 651 90,2
9 Proizvodi i transakcije, d. n. 8 805 12 662 143,8 3 493 4 448 127,3
  Neraspoređeno 2 505 682 27,2 450 662 147,2

4. IZVOZ I UVOZ PREMA EKONOMSKIM GRUPACIJAMA ZEMALJA

Thousand euros

           Export Import
I. – II. 2020. I. – II. 2021. Indices
I. – II. 2021.
I. – II. 2020.
I. – II. 2020. I. – II. 2021. Indices
I. – II. 2021.
I. – II. 2020.
Total 2 465 190 2 395 455 97,2 4 083 095 3 767 943 92,3
EU Member States1) 1 738 361 1 668 232 96,0 3 298 088 3 003 066 91,1
Austria 143 286 138 964 97,0 276 855 271 043 97,9
Belgium 41 582 34 712 83,5 140 517 100 090 71,2
Bulgaria 16 644 16 478 99,0 27 394 60 142 219,5
Cyprus 1 211 614 50,7 2 068 1 281 62,0
Czech Republic 46 012 40 505 88,0 104 982 97 177 92,6
Denmark 9 795 14 104 144,0 23 473 20 846 88,8
Estonia 3 186 1 086 34,1 931 925 99,3
Finland 2 712 4 371 161,2 4 866 3 887 79,9
France 76 782 70 270 91,5 115 135 101 289 88,0
Greece 10 318 12 238 118,6 32 354 45 509 140,7
Ireland 2 951 9 291 314,9 10 647 13 969 131,2
Italy 314 862 307 708 97,7 569 700 439 553 77,2
Latvia 2 110 1 735 82,2 2 004 2 209 110,2
Lithuania 7 482 7 988 106,8 6 978 6 654 95,4
Luxembourg 107 841 1 654 1,5 1 456 1 588 109,0
Hungary 159 540 207 117 129,8 336 236 307 795 91,5
Malta 2 471 6 261 253,3 1 329 1 121 84,3
Netherlands 32 480 36 432 112,2 165 702 150 064 90,6
Germany 312 307 310 122 99,3 611 399 568 497 93,0
Poland 44 832 54 319 121,2 149 761 150 152 100,3
Portugal 8 217 4 846 59,0 3 992 4 705 117,9
Romania 46 153 51 940 112,5 50 040 40 816 81,6
Northern Ireland 203 2) 926 2)
Slovakia 24 218 22 154 91,5 87 961 86 765 98,6
Slovenia 262 250 250 667 95,6 459 978 420 771 91,5
Spain 38 486 40 003 103,9 86 056 86 142 100,1
Sweden 20 174 22 126 109,7 26 269 19 139 72,9
Not classified 460 324 70,4 2 13 533,2
EFTA countries 40 374 44 271 109,7 31 743 31 179 98,2
Iceland 73 293 404,1 14 5 37,1
Liechtenstein 48 1 109 3) 3 10 374,0
Norway 8 235 5 927 72,0 2 762 1 612 58,4
Switzerland 32 019 36 942 115,4 28 965 29 552 102,0
CEFTA countries 383 334 354 423 92,5 211 962 247 708 116,9
Albania 13 278 8 371 63,0 820 1 598 194,9
Bosnia and Herzegovina 207 212 186 619 90,1 105 838 137 061 129,5
Montenegro 25 807 21 257 82,4 568 591 104,0
Kosovo 18 126 14 753 81,4 800 557 69,6
Moldova 107 99 92,6 336 125 37,2
North Macedonia 18 308 17 223 94,1 11 384 9 869 86,7
Serbia 100 496 106 101 105,6 92 215 97 908 106,2
OPEC countries 107 078 90 209 84,2 29 167 95 522 327,5
Algeria 24 006 2 571 10,7 5 064 9 478 187,2
Angola 4 24 566,5 - 0 -
Equatorial Guinea - - - - - -
Gabon 26 14 52,0 - 20 -
Iraq 342 499 145,9 0 - -
Iran, Islamic Republic of 689 763 110,8 347 574 165,4
Congo - 8 - 0 - -
Kuwait 1 680 947 56,4 0 - -
Libya 1 321 1 447 109,5 45 6 130 3)
Nigeria 307 142 46,3 16 546 68 0,4
Saudi Arabia 5 230 7 435 142,1 922 549 59,5
United Arab Emirates 13 029 7 708 59,2 129 334 258,2
Venezuela, Bolivarian Republic of - - - 1 38 3)
Other countries in Europe 101 625 91 570 90,1 160 078 133 493 83,4
Belarus 7 518 3 120 41,5 811 1 895 233,6
Russian Federation 12 674 22 737 179,4 33 636 54 189 161,1
Turkey 29 976 37 525 125,2 76 098 60 848 80,0
United Kingdom4) 42 254 21 731 51,4 43 714 10 767 24,6
Ukraine 9 067 6 419 70,8 5 799 5 742 99,0
Other countries 135 38 28,3 20 52 254,7
Other countries in Asia 77 306 81 908 106,0 290 083 273 096 94,1
Azerbaijan 86 124 143,5 76 253 62 801 82,4
Bangladesh 51 353 690,0 2 188 1 865 85,2
Philippines 595 94 15,7 258 167 64,8
Hong Kong, China 1 805 2 188 121,2 254 165 65,1
India 3 001 7 101 236,6 29 436 20 501 69,6
Indonesia 418 576 137,9 3 122 2 636 84,5
Israel 4 126 5 585 135,4 3 777 2 678 70,9
Japan 32 480 26 973 83,0 4 771 5 108 107,1
Qatar 2 937 4 725 160,9 13 351 3)
Kazakhstan 2 937 2 440 83,1 408 1 415 346,8
China 13 839 10 854 78,4 136 628 150 744 110,3
Korea, Republic of 1 870 1 827 97,7 9 697 7 680 79,2
Lebanon 2 779 2 782 100,1 2 - -
Malaysia 161 2 109 3) 1 254 1 573 125,5
Pakistan 351 83 23,6 1 762 1 347 76,4
Singapore 1 117 494 44,3 1 193 721 60,5
Thailand 262 237 90,6 1 944 3 590 184,7
Taiwan, China 135 7 505 3) 5 094 4 271 83,9
Viet Nam 3 179 3 410 107,3 8 883 3 349 37,7
Other countries 5 177 2 447 47,3 3 148 2 134 67,8
Other countries in Africa 23 699 22 306 94,1 9 414 7 077 75,2
Egypt 11 985 9 475 79,1 3 701 3 297 89,1
Ethiopia 492 1 337 272,0 943 4 0,4
South Africa 461 2 266 491,6 424 394 92,9
Morocco 3 384 3 324 98,2 2 677 1 256 46,9
Tunisia 148 1 270 859,4 309 546 177,1
Other countries 7 230 4 633 64,1 1 361 1 578 116,0
Other countries in America 70 268 108 984 155,1 55 877 45 339 81,1
Argentina 44 145 326,3 1 942 1 552 79,9
Brazil 373 1 345 360,8 3 423 1 216 35,5
Canada 2 880 7 161 248,7 2 819 1 173 41,6
Mexico 1 848 1 214 65,7 986 2 699 273,6
United States 63 900 96 583 151,1 42 354 33 824 79,9
Other countries 1 223 2 536 207,4 4 352 4 874 112,0
Countries of Oceania 3 070 3 645 118,7 530 6 373 3)
Australia 2 854 3 382 118,5 316 6 251 3)
New Zealand 138 260 187,8 57 122 213,8
Other countries 77 3 4,2 157 - -
Not classified 3 215 557 17,3 3 327 5 146 154,7

1) Since 1 January 2021, the United Kingdom has withdrawn from the European Union. The Protocol on Ireland and Northern Ireland ensures that Northern Ireland remains the constitutional part of the customs territory of the United Kingdom. Therefore, the data for Northern Ireland are included in the data on trade in goods with EU Member States.
2) The index cannot be presented.
3) The index exceeds 999.
4) As of 1 January 2021, the data for the United Kingdom do not include the data for Northern Ireland.

5. PROSJEČNA VRIJEDNOST EURA ZA REPUBLIKU HRVATSKU - PRVI REZULTATI

          Izvoz Uvoz
I. - III. 2020. I. - III. 2021. indeksi
I. - III. 2021.
I. - III. 2020.
I. - III. 2020. I. - III. 2021. indeksi
I. - III. 2021.
I. - III. 2020.
Prosječan tečaj 1 eura u kunama 7,4441 7,5589 101,5 7,4451 7,5584 101,5

6. PRVI REZULTATI ROBNE RAZMJENE REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

tis. eura

      I. ‒ III. 2020. I. ‒ III. 2021. indeksi
I. ‒ III. 2021.
I. ‒ III. 2020.
Izvoz 3 683 372 3 972 682 107,9
Države članice EU-a1) 2 551 202 2 736 785 107,3
Države nečlanice EU-a2) 1 132 169 1 235 897 109,2
Uvoz 6 111 650 6 149 322 100,6
Države članice EU-a1) 4 937 420 4 862 008 98,5
Države nečlanice EU-a2) 1 174 230 1 287 314 109,6
Saldo robne razmjene -2 428 278 -2 176 640 3)
Pokrivenost uvoza izvozom, % 60,3 64,6 3)

1) Od 1. siječnja 2021. Ujedinjena Kraljevina prestala je biti država članica EU-a. Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj omogućio je Sjevernoj Irskoj da i dalje ostane sastavni dio carinskog teritorija Ujedinjene Kraljevine. Stoga su podaci za Sjevernu Irsku uključeni u podatke o robnoj razmjeni s državama članicama EU-a.
2) Od 1. siječnja 2021. u podatke za države nečlanice EU-a uključeni su podaci za Ujedinjenu Kraljevinu bez Sjeverne Irske.
3) Indeks se ne iskazuje.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Izvor podataka za statistiku robne razmjene s državama članicama EU-a jest Intrastatov obrazac kojim izvještajne jedinice izvješćuju o primicima i/ili otpremama na mjesečnoj osnovi, tj. u mjesecu u kojem roba fizički ulazi ili napušta teritorij Republike Hrvatske. Izvještajne jedinice jesu svi poslovni subjekti, obveznici poreza na dodanu vrijednost, čija vrijednost robne razmjene s državama članicama EU-a prelazi prag uključivanja određenoga za izvještajnu godinu. Za 2021. određena je vrijednost praga uključivanja za primitke od 2,5 milijuna kuna i za otpreme od 1,3 milijuna kuna. Radi potpunog usklađivanja s metodologijom i zakonodavstvom EU-a u podatke o robnoj razmjeni s inozemstvom uključena je vrijednost trgovine ispod praga uključivanja, procijenjena na osnovi podataka o isporukama i stjecanjima dobara u države članice/iz država članica EU-a, dobivenih od Porezne uprave Republike Hrvatske.

Izvor podataka za statistiku robne razmjene s državama članicama EU-a jest Intrastatov obrazac kojim izvještajne jedinice izvješćuju o primicima i/ili otpremama na mjesečnoj osnovi, tj. u mjesecu u kojem roba fizički ulazi ili napušta teritorij Republike Hrvatske. Izvještajne jedinice jesu svi poslovni subjekti, obveznici poreza na dodanu vrijednost, čija vrijednost robne razmjene s državama članicama EU-a prelazi prag uključivanja određenoga za izvještajnu godinu. Za 2021. određena je vrijednost praga uključivanja za primitke od 2,5 milijuna kuna i za otpreme od 1,3 milijuna kuna. Radi potpunog usklađivanja s metodologijom i zakonodavstvom EU-a u podatke o robnoj razmjeni s inozemstvom uključena je vrijednost trgovine ispod praga uključivanja, procijenjena na osnovi podataka o isporukama i stjecanjima dobara u države članice/iz država članica EU-a, dobivenih od Porezne uprave Republike Hrvatske.

Prvi rezultati statistike robne razmjene Republike Hrvatske s inozemstvom sastavni su dio ovog Priopćenja i sadržavaju procjenu vrijednosti trgovine ispod praga uključivanja za cjelokupno razdoblje na koje se odnose.

Izvor podataka za statistiku robne razmjene s trećim zemljama, odnosno državama nečlanicama EU-a, jesu Jedinstvene carinske deklaracije o izvozu i uvozu robe. Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske dobiva od Carinske uprave Republike Hrvatske kontrolirane Jedinstvene carinske deklaracije u obliku slogova.

Poštujući osnovne metodološke preporuke Statističkog ureda UN-a i Eurostata, Državni zavod za statistiku prikupljene podatke Intrastata i Extrastata statistički obrađuje i objavljuje kao jedinstveni podatak robne razmjene Republike Hrvatske s inozemstvom.

Pravna osnova

Pravna osnova za provođenje istraživanja Intrastat jest europsko zakonodavstvo za statistiku robne razmjene između država članica EU-a (Uredba (EZ) br. 638/2004 i dopune navedene uredbe br. 222/2009 i 659/2014 Europskog parlamenta i Vijeća te provedbena Uredba Komisije br. 1982/2004 i dopune navedene uredbe Komisije br. 1915/2005, 91/2010, 96/2010 i 1093/2013), Uredba (EU) br. 2019/2152 te Provedbena uredba Komisije br. 2020/1197, Zakon o službenoj statistici (NN, br. 25/20.), Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2020. godine (NN, br. 12/20.) i Zakon o carinskoj službi (NN, br. 68/13., 30/14., 115/16., 39/19. i 98/19.). Opširnija metodološka objašnjenja za ovo istraživanje objavljena su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku https://www.dzs.hr/Hrv/intrastat/intrastat.htm.

Pravna osnova za Extrastat jest europsko zakonodavstvo za statistiku robne razmjene s trećim zemljama (Uredba (EZ) br. 471/2009 i izmjene navedene uredbe br. 2016/1724 i 2016/2119 Europskog parlamenta i Vijeća, Uredba Komisije (EU) br. 92/2010 i izmjena navedene uredbe br. 2016/1253 i Uredba Komisije (EU) br. 113/2010), Uredba (EU) br. 2019/2152 te Provedbena uredba Komisije br. 2020/1197, Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije (NN, br. 40/16.), Zakon o službenoj statistici (NN, br. 25/20.), Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2020. godine (NN, br. 12/20.), Zakon o carinskoj službi (NN, br. 68/13., 30/14., 115/16., 39/19. i 98/19.) i Pravilnik o popunjavanju Jedinstvene carinske deklaracije (NN, br. 65/19.).

Obuhvat i usporedivost

Statistika robne razmjene s inozemstvom obuhvaća svu robu koja se izvozi iz zemlje odnosno uvozi u zemlju. U podatke o robnoj razmjeni s inozemstvom uključeni su i izvoz i uvoz prema osnovi unutarnje i vanjske proizvodnje na bruto osnovi.

Statistička vrijednost robe jest vrijednost robe na hrvatskoj granici. Kod izvoza, odnosno otprema, vrijednosti su prikazane prema paritetu fob, a kod uvoza, odnosno primitaka, vrijednosti se prikazuju prema paritetu cif.

Iznosi u stranim valutama preračunani su u kune, eure i američke dolare primjenom mjesečnih tečajnih lista određenih za izvještajni mjesec. Primjenjuje se srednji valutni tečaj Hrvatske narodne banke.

U pojedinim tablicama može se dogoditi da ukupni zbroj ne odgovara zbroju pojedinačnih stavki zbog zaokruživanja na tisuće.

U prikazivanju podataka po djelatnostima primjenjuje se NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.), koji je stupio na snagu 1. siječnja 2008. Utemeljen je na europskoj klasifikaciji NACE, Rev. 2, koja je obvezatna za države članice Europske unije. Podaci se iskazuju prema proizvodnom načelu kod kojeg se podaci za izvoz i uvoz dobivaju prema djelatnosti koja proizvodi dotični proizvod, odnosno iz koje proizvod potječe.

Roba koja se pojavljuje u izvozu i uvozu za potrebe statistike razvrstava se prema Standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK, Rev. 4).

Podaci se iskazuju kod izvoza robe prema zemljama namjene, a kod uvoza robe primjenjuju se dva metodološka kriterija iskazivanja podataka uvoza prema zemljama. U Extrastatu se kod uvoza robe podaci iskazuju prema zemljama podrijetla robe, dok se kod primitaka robe u Intrastatu iskazuju prema zemljama otpreme.

Od 1. siječnja 2021. promijenio se način izvješćivanja za Intrastat. Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj, koji je stupio na snagu 1. siječnja 2021., omogućio je Sjevernoj Irskoj da i dalje ostane sastavni dio carinskog teritorija Ujedinjene Kraljevine, ali da istodobno ostvaruje određene pogodnosti od jedinstvenog tržišta Europske unije.

Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj za obveznike izvješćivanja za Intrastat u Republici Hrvatskoj (za razdoblje izvješćivanja od siječnja 2021. nadalje) znači da otpremu robe u Sjevernu Irsku odnosno primitak robe iz Sjeverne Irske i dalje moraju prijavljivati u Intrastatovim obrascima, a podaci su uključeni u podatke o robnoj razmjeni s državama članicama EU-a. Robna razmjena s Ujedinjenom Kraljevinom od 1. siječnja 2021. uključena je u Ostale europske zemlje i isključuje podatke za Sjevernu Irsku.

Članstvo u OPEC-u podložno je čestim promjenama. Detaljnije   informacije o državama članicama OPEC-a objavljuju se na mrežnim  stranicama https://www.opec.org/.

Za određeni mjesec obrađuju se samo Jedinstvene carinske deklaracije koje imaju datum prihvaćanja u carinarnici/ispostavi iz tog mjeseca i Intrastatovi obrasci dostavljeni za izvještajni mjesec. U tekućoj godini mijenjaju se već objavljeni podaci za prijašnje mjesece radi razvrstavanja naknadno pristiglih i/ili ispravljenih Intrastatovih obrazaca i Jedinstvenih carinskih deklaracija koje se odnose na prijašnja razdoblja.

Mjesečni podaci ispravljaju se sve dok se ne zaključi konačna obrada tekuće godine (sredinom sljedeće godine). Mjesečni rezultati sve do konačne obrade tekuće godine i objavljivanja konačnih podataka smatraju se privremenima.

Podaci robne razmjene s inozemstvom dostupni su u vremenskim serijama objavljenim na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku na poveznici Statistika u nizu pod naslovom Gospodarstvo – osnovni pokazatelji (podaci od 2000.) i pod naslovom Robna razmjena s inozemstvom (podaci od 2010.).

 

Kratice  
Cefta Sporazum o slobodnoj trgovini srednjoeuropskih zemalja
cif cijena s osiguranjem i vozarinom
d. n. drugdje nespomenuto
Efta Europsko udruženje za slobodnu trgovinu
EU Europska unija
Eurostat Statistički ured Europske unije
EZ Europska zajednica
fob franko brod
NACE Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NN Narodne novine
OPEC Organizacija zemalja izvoznica nafte
SAD Sjedinjene Američke Države
SMTK Standardna međunarodna trgovinska klasifikacija
tis. tisuća
UN Ujedinjeni narodi
USD američki dolar
   
Znakovi  
- nema pojave
0 podatak je manji od 0,5 upotrijebljene mjerne jedinice
ne raspolaže se podatkom

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Boro Žderić i Zrinka Lokas


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti