Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 09. travnja 2021.
VT-2021-1-1/1

ISSN 1334-0557

ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM − privremeni podaci u siječnju 2021. i od siječnja do veljače 2021.

Ukupan izvoz Republike Hrvatske u siječnju 2021., prema privremenim podacima, iznosio je 8,5 milijardi kuna. Istodobno je uvoz iznosio 12,7 milijardi kuna. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 4,3 milijarde kuna.

Pokrivenost uvoza izvozom u siječnju 2021. bila je 66,6%.

Ukupan izvoz Republike Hrvatske od siječnja do veljače 2021., prema Prvim rezultatima, iznosio je 18,0 milijardi kuna, dok je uvoz iznosio 28,0 milijardi kuna. Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 10,0 milijardi kuna.

Pokrivenost uvoza izvozom od siječnja do veljače 2021., prema Prvim rezultatima, bila je 64,3%.

G-1. ROBNA RAZMJENA S INOZEMSTVOM OD SIJEČNJA 2020. DO SIJEČNJA 2021.

1. ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

         Izvoz Uvoz Saldo robne razmjene Pokrivenost uvoza izvozom,%
tis. kuna tis. eura tis. USD tis. kuna tis. eura tis. USD tis. kuna tis. eura tis. USD
2020.                                                      
  I. 8 694 772 1 168 060 1 308 115 14 372 383 1 930 499 2 163 169 -5 677 611 -762 440 -855 054 60,5
  II. 9 645 029 1 297 130 1 434 031 16 006 581 2 152 595 2 377 119 -6 361 552 -855 466 -943 088 60,3
  III. 9 079 665 1 218 182 1 336 181 15 122 617 2 028 555 2 230 559 -6 042 952 -810 373 -894 377 60,0
  IV. 7 233 185 951 210 1 045 562 11 069 727 1 454 976 1 598 394 -3 836 542 -503 767 -552 831 65,3
  V. 7 694 795 1 018 831 1 106 279 12 739 325 1 686 533 1 831 715 -5 044 530 -667 703 -725 436 60,4
  VI. 9 454 061 1 248 035 1 382 034 14 860 449 1 961 037 2 175 267 -5 406 388 -713 002 -793 233 63,6
  VII. 10 384 857 1 373 672 1 544 735 15 479 964 2 047 524 2 299 133 -5 095 107 -673 852 -754 398 67,1
  VIII. 7 646 180 1 020 084 1 210 737 12 641 948 1 687 472 2 002 032 -4 995 768 -667 388 -791 295 60,5
  IX. 10 560 807 1 404 277 1 672 524 14 796 240 1 967 500 2 343 673 -4 235 433 -563 223 -671 149 71,4
  X. 10 944 588 1 450 972 1 699 948 15 483 318 2 052 343 2 403 863 -4 538 730 -601 370 -703 915 70,7
  XI. 10 636 927 1 405 045 1 645 322 14 354 376 1 896 351 2 217 686 -3 717 449 -491 306 -572 364 74,1
  XII. 9 990 547 1 322 407 1 579 919 14 808 829 1 960 530 2 344 176 -4 818 282 -638 123 -764 257 67,5
  I.–XII. 111 965 411 14 877 905 16 965 388 171 735 757 22 825 916 25 986 785 -59 770 346 -7 948 011 -9 021 397 65,2
2021.                                                
  I. 8 486 126 1 125 715 1 380 403 12 747 757 1 690 717 2 074 227 -4 261 631 -565 002 -693 824 66,6

I. ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U KUNAMA

1. IZVOZ I UVOZ PREMA NKD-u 2007.

tis. kuna

      Izvoz  Uvoz
I. 2020. I. 2021. indeksi
I. 2021.
I. 2020.
I. 2020. I. 2021. indeksi
I. 2021.
I. 2020.
    Ukupno 8 694 772 8 486 126 97,6 14 372 383 12 747 757 88,7
A   Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 516 785 552 427 106,9 469 712 432 731 92,1
  Rudarstvo i vađenje 501 068 448 010 89,4 539 409 331 891 61,5
  Prerađivačka industrija 7 340 064 6 985 707 95,2 13 008 809 11 603 391 89,2
  10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 654 043 659 796 100,9 1 273 951 1 167 177 91,6
  11 Proizvodnja pića 68 254 63 221 92,6 108 315 92 830 85,7
  12 Proizvodnja duhanskih proizvoda 89 636 98 505 109,9 90 382 74 834 82,8
  13 Proizvodnja tekstila 95 265 81 778 85,8 271 772 215 359 79,2
  14 Proizvodnja odjeće 375 081 315 720 84,2 660 282 544 111 82,4
  15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 277 692 233 751 84,2 421 941 322 609 76,5
  16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala 466 081 466 676 100,1 207 221 185 084 89,3
  17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 173 810 175 043 100,7 303 769 279 993 92,2
  18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa 1 211 1 115 92,0 789 872 110,5
  19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 368 604 209 935 57,0 867 931 648 413 74,7
  20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 426 044 395 847 92,9 1 181 580 1 098 695 93,0
  21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 446 395 679 050 152,1 1 011 051 952 767 94,2
  22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 285 464 287 731 100,8 563 357 586 589 104,1
  23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 268 511 262 845 97,9 255 740 234 436 91,7
  24 Proizvodnja metala 341 874 363 176 106,2 821 410 818 130 99,6
  25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 527 405 554 320 105,1 502 199 556 480 110,8
  26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 352 409 282 100 80,0 931 469 880 371 94,5
  27 Proizvodnja električne opreme 717 184 677 559 94,5 716 343 767 415 107,1
  28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n. 488 522 475 597 97,4 1 088 093 835 649 76,8
  29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 493 312 325 507 66,0 1 018 609 791 220 77,7
  30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 158 394 121 357 76,6 164 264 61 977 37,7
  31 Proizvodnja namještaja 171 013 151 337 88,5 221 032 205 655 93,0
  32 Ostala prerađivačka industrija 93 861 103 741 110,5 327 310 282 725 86,4
D   Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  152 465 231 179 151,6 280 770 283 545 101,0
E   Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  139 183 231 212 166,1 26 294 70 251 267,2
J   Informacije i komunikacije  36 212 34 761 96,0 45 332 23 529 51,9
M   Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  7 0 5,8 82 67 82,1
R   Umjetnost, zabava i rekreacija  112 131 117,6 119 225 188,9
    Neraspoređeno  8 876 2 698 30,4 1 855 2 127 114,6

2. IZVOZ I UVOZ PO SEKTORIMA SMTK

tis. kuna

     Izvoz Uvoz
I. 2020. I. 2021. indeksi
I. 2021.
I. 2020.
I. 2020. I. 2021. indeksi
I. 2021.
I. 2020.
  Ukupno 8 694 772 8 486 126 97,6 14 372 383 12 747 757 88,7
0 Hrana i žive životinje 1 009 705 1 028 659 101,9 1 578 963 1 437 574 91,0
1 Pića i duhan 155 561 158 952 102,2 199 049 172 344 86,6
2 Sirove materije, osim goriva 635 748 726 577 114,3 243 115 267 901 110,2
3 Mineralna goriva i maziva 983 981 836 231 85,0 1 669 288 1 250 922 74,9
4 Životinjska i biljna ulja i masti 36 224 51 701 142,7 61 538 65 664 106,7
5 Kemijski proizvodi 979 816 1 171 432 119,6 2 354 702 2 224 517 94,5
6 Proizvodi svrstani prema materijalu 1 509 928 1 475 184 97,7 2 452 541 2 362 228 96,3
7 Strojevi i prijevozna sredstva 2 151 185 1 845 215 85,8 3 736 200 3 188 508 85,3
8 Razni gotovi proizvodi 1 189 521 1 146 720 96,4 2 062 534 1 763 019 85,5
9 Proizvodi i transakcije, d. n. 34 225 42 757 124,9 12 598 12 953 102,8
  Neraspoređeno 8 876 2 698 30,4 1 855 2 127 114,6

3. IZVOZ I UVOZ PREMA EKONOMSKIM GRUPACIJAMA ZEMALJA

tis. kuna

          Izvoz Uvoz
I. 2020. I. 2021. indeksi
I. 2021.
I. 2020.
I. 2020. I. 2021. indeksi
I. 2021.
I. 2020.
Ukupno 8 694 772 8 486 126 97,6 14 372 383 12 747 757 88,7
Države članice EU-a1) 6 117 608 5 904 200 96,5 11 644 361 10 331 250 88,7
Austrija 529 498 490 360 92,6 1 026 065 974 211 94,9
Belgija 121 178 114 506 94,5 428 105 348 086 81,3
Bugarska 65 470 47 326 72,3 109 251 133 031 121,8
Cipar 5 267 1 820 34,5 9 805 5 343 54,5
Češka 156 941 145 766 92,9 395 145 352 294 89,2
Danska 35 871 55 106 153,6 81 500 81 114 99,5
Estonija 19 786 4 067 20,6 4 584 2 700 58,9
Finska 7 962 15 940 200,2 14 510 12 050 83,0
Francuska 305 078 258 961 84,9 371 485 312 930 84,2
Grčka 32 573 42 520 130,5 102 932 240 946 234,1
Irska 6 730 45 012 668,9 39 541 54 488 137,8
Italija 1 238 259 1 080 563 87,3 2 030 722 1 472 558 72,5
Letonija 9 576 5 426 56,7 8 295 7 935 95,7
Litva 27 209 21 490 79,0 24 685 23 443 95,0
Luksemburg 4 832 3 885 80,4 2 679 6 277 234,4
Mađarska 736 489 723 880 98,3 1 263 581 989 166 78,3
Malta 8 301 13 326 160,5 5 944 3 851 64,8
Nizozemska 117 362 121 225 103,3 618 857 532 167 86,0
Njemačka 1 139 631 1 153 685 101,2 2 130 483 1 964 898 92,2
Poljska 161 405 190 603 118,1 512 301 520 668 101,6
Portugal 26 614 18 187 68,3 14 200 19 012 133,9
Rumunjska 149 588 182 235 121,8 166 117 148 115 89,2
Sjeverna Irska 500 2) 3 199 2)
Slovačka 88 852 76 170 85,7 307 474 311 343 101,3
Slovenija 913 311 868 007 95,0 1 582 429 1 410 719 89,1
Španjolska 143 926 152 934 106,3 301 903 337 555 111,8
Švedska 64 171 69 321 108,0 91 769 60 879 66,3
Neraspoređeno 1 729 1 380 79,8 - 2 272 -
Zemlje Efte 159 531 160 783 100,8 119 602 107 414 89,8
Island 173 453 262,0 46 36 78,8
Lihtenštajn 288 2 545 884,1 20 13 63,3
Norveška 39 916 18 117 45,4 8 722 5 687 65,2
Švicarska 119 154 139 669 117,2 110 814 101 678 91,8
Zemlje Cefte 1 328 143 1 201 545 90,5 707 595 835 650 118,1
Albanija 47 609 34 029 71,5 3 032 4 640 153,1
Bosna i Hercegovina 724 213 618 010 85,3 357 466 464 004 129,8
Crna Gora 87 514 67 939 77,6 2 194 2 362 107,6
Kosovo 60 617 55 359 91,3 4 089 1 593 39,0
Moldavija 309 447 144,9 788 190 24,1
Sjeverna Makedonija 66 123 56 846 86,0 35 485 30 175 85,0
Srbija 341 757 368 916 107,9 304 542 332 687 109,2
Zemlje OPEC-a 98 074 38 978 39,7 23 278 36 221 155,6
Alžir 1 874 1 762 94,0 14 982 31 966 213,4
Angola - - - - 1 -
Ekvatorska Gvineja - - - - - -
Gabon 98 - - - - -
Irak 290 434 149,9 1 - -
Iran, Islamska Republika 164 1 532 931,7 1 835 3 089 168,3
Kongo - - - - - -
Kuvajt 6 034 1 832 30,4 - - -
Libija 3 499 - - - - -
Nigerija 617 103 16,7 347 - -
Saudijska Arabija 13 644 5 451 40,0 5 671 455 8,0
Ujedinjeni Arapski Emirati 71 853 27 863 38,8 442 463 104,7
Bolivarijanska Republika Venezuela - - - - 247 -
Ostale europske zemlje 324 452 329 015 101,4 564 558 403 195 71,4
Bjelorusija 10 316 18 000 174,5 4 510 4 297 95,3
Rusija 38 860 83 095 213,8 86 751 128 476 148,1
Turska 100 805 133 977 132,9 300 864 220 209 73,2
Ujedinjena Kraljevina4) 139 570 77 008 55,2 155 631 24 295 16,0
Ukrajina 34 254 16 919 49,4 16 653 25 080 150,6
Ostale zemlje 646 16 2,4 149 209 140,0
Ostale azijske zemlje 283 037 281 265 99,4 1 068 003 769 902 72,1
Azerbajdžan 239 669 280,5 288 517 - -
Bangladeš 84 746 893,5 7 774 7 758 99,8
Filipini 2 633 16 0,6 47 165 352,5
Hong Kong, Kina 7 671 5 825 75,9 1 506 505 33,5
Indija 9 401 18 671 198,6 144 126 58 999 40,9
Indonezija 1 875 1 402 74,8 15 680 6 125 39,1
Izrael 21 441 20 798 97,0 16 110 7 277 45,2
Japan 127 934 91 580 71,6 18 327 15 004 81,9
Katar 13 183 31 367 237,9 81 2 597 3)
Kazahstan 4 967 5 950 119,8 2 493 6 713 269,3
Kina 54 334 43 742 80,5 463 572 578 692 124,8
Koreja, Republika 3 108 2 510 80,8 29 010 34 688 119,6
Libanon 3 114 20 125 646,3 16 - -
Malezija 366 1 779 485,9 4 247 6 696 157,7
Pakistan 1 058 484 45,7 7 750 5 728 73,9
Singapur 4 049 1 237 30,5 4 576 270 5,9
Tajland 1 607 976 60,7 9 480 6 164 65,0
Tajvan, Kina 819 10 027 3) 20 224 14 746 72,9
Vijetnam 13 083 14 622 111,8 22 410 10 098 45,1
Ostale zemlje 12 073 8 740 72,4 12 061 7 678 63,7
Ostale afričke zemlje  86 533 86 654 100,1 42 942 16 674 38,8
Egipat 53 025 36 505 68,8 12 567 7 529 59,9
Etiopija 2 410 6 206 257,5 6 701 19 0,3
Južnoafrička Republika 847 7 505 885,6 2 161 773 35,8
Maroko 11 088 12 707 114,6 14 170 5 646 39,8
Tunis 453 465 102,6 1 935 533 27,5
Ostale zemlje 18 710 23 265 124,3 5 408 2 175 40,2
Ostale američke zemlje  283 058 465 940 164,6 187 989 233 230 124,1
Argentina 270 128 47,2 7 159 9 917 138,5
Brazil 2 230 538 24,1 12 028 4 699 39,1
Kanada 7 350 23 304 317,1 16 906 3 802 22,5
Meksiko 7 956 3 851 48,4 3 457 10 811 312,7
SAD 261 730 429 171 164,0 134 059 184 322 137,5
Ostale zemlje 3 522 8 949 254,1 14 380 19 680 136,9
Oceanijske zemlje 8 796 15 411 175,2 1 530 290 18,9
Australija 8 746 14 833 169,6 1 295 245 18,9
Novi Zeland 18 554 3) 235 45 18,9
Ostale zemlje 32 25 76,4 - - -
Neraspoređeno 5 539 2 335 42,2 12 525 13 930 111,2

1) Od 1. siječnja 2021. Ujedinjena Kraljevina prestala je biti država članica EU-a. Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj omogućio je Sjevernoj Irskoj da i dalje ostane sastavni dio carinskog teritorija Ujedinjene Kraljevine. Stoga su podaci za Sjevernu Irsku uključeni u podatke o robnoj razmjeni s državama članicama EU-a.
2) Indeks se ne može iskazati.
3) Indeks je veći od 999.
4) Od 1. siječnja 2021. podaci za Ujedinjenu Kraljevinu ne uključuju podatke za Sjevernu Irsku.

4. PRVI REZULTATI ROBNE RAZMJENE REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

tis. kuna

      I. - II. 2020. I. - II. 2021. indeksi
I. - II. 2021.
I. - II. 2020.
Izvoz 18 339 800 18 002 881 98,2
Države članice EU-a1) 12 935 438 12 518 736 96,8
Države nečlanice EU-a2) 5 404 363 5 484 145 101,5
Uvoz 30 378 963 28 011 672 92,2
Države članice EU-a1) 24 542 029 22 252 860 90,7
Države nečlanice EU-a2) 5 836 935 5 758 812 98,7
Saldo robne razmjene -12 039 163 -10 008 791 3)
Pokrivenost uvoza izvozom, % 60,4 64,3 3)

1) Od 1. siječnja 2021. Ujedinjena Kraljevina prestala je biti država članica EU-a. Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj omogućio je Sjevernoj Irskoj da i dalje ostane sastavni dio carinskog teritorija Ujedinjene Kraljevine. Stoga su podaci za Sjevernu Irsku uključeni u podatke o robnoj razmjeni s državama članicama EU-a.
2) Od 1. siječnja 2021. u podatke za države nečlanice EU-a uključeni su podaci za Ujedinjenu Kraljevinu bez Sjeverne Irske.
3) Indeks se ne iskazuje.

II. ROBNA RAZMJENA REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM U EURIMA

1. PROSJEČNA VRIJEDNOST EURA ZA REPUBLIKU HRVATSKU

        Izvoz Uvoz
I. 2020. I. 2021. indeksi
I. 2021.
I. 2020.
I. 2020. I. 2021. indeksi
I. 2021.
I. 2020.
Prosječan tečaj 1 eura u kunama 7,4438 7,5384 101,3 7,4449 7,5399 101,3

2. IZVOZ I UVOZ PREMA NKD-u 2007.

tis. eura

        Izvoz  Uvoz
I. 2020. I. 2021. indeksi
I. 2021.
I. 2020.
I. 2020. I. 2021. indeksi
I. 2021.
I. 2020.
    Ukupno 1 168 060 1 125 715 96,4 1 930 499 1 690 717 87,6
A   Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 69 428 73 276 105,5 63 085 57 390 91,0
  Rudarstvo i vađenje 67 287 59 402 88,3 72 500 44 033 60,7
  Prerađivačka industrija 986 081 926 694 94,0 1 747 297 1 538 896 88,1
  10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 87 877 87 533 99,6 171 100 154 786 90,5
  11 Proizvodnja pića 9 172 8 390 91,5 14 549 12 313 84,6
  12 Proizvodnja duhanskih proizvoda 12 041 13 067 108,5 12 139 9 924 81,7
  13 Proizvodnja tekstila 12 797 10 848 84,8 36 503 28 562 78,2
  14 Proizvodnja odjeće 50 373 41 871 83,1 88 690 72 166 81,4
  15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 37 295 30 998 83,1 56 669 42 782 75,5
  16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala 62 621 61 907 98,9 27 835 24 547 88,2
  17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 23 347 23 217 99,4 40 800 37 134 91,0
  18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa 163 148 90,9 106 116 109,1
  19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 49 553 27 875 56,3 116 565 85 988 73,8
  20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 57 239 52 514 91,7 158 704 145 701 91,8
  21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 59 972 90 110 150,3 135 799 126 347 93,0
  22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 38 343 38 161 99,5 75 670 77 799 102,8
  23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 36 071 34 867 96,7 34 350 31 092 90,5
  24 Proizvodnja metala 45 920 48 169 104,9 110 342 108 512 98,3
  25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 70 848 73 546 103,8 67 465 73 825 109,4
  26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 47 342 37 418 79,0 125 108 116 753 93,3
  27 Proizvodnja električne opreme 96 353 89 864 93,3 96 220 101 801 105,8
  28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n. 65 636 63 097 96,1 146 157 110 831 75,8
  29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 66 253 43 167 65,2 136 792 104 917 76,7
  30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 21 287 16 096 75,6 22 070 8 220 37,2
  31 Proizvodnja namještaja 22 968 20 069 87,4 29 698 27 285 91,9
  32 Ostala prerađivačka industrija 12 609 13 761 109,1 43 964 37 497 85,3
D   Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  20 494 30 677 149,7 37 718 37 641 99,8
E   Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  18 696 30 679 164,1 3 533 9 316 263,7
J   Informacije i komunikacije  4 865 4 611 94,8 6 089 3 121 51,3
M   Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  1 0 5,7 11 9 81,1
R   Umjetnost, zabava i rekreacija  15 17 116,2 16 30 186,6
    Neraspoređeno  1 193 358 30,0 249 282 113,2

3. IZVOZ I UVOZ PO SEKTORIMA SMTK

tis. eura

     Izvoz Uvoz
I. 2020. I. 2021. indeksi
I. 2021.
I. 2020.
I. 2020. I. 2021. indeksi
I. 2021.
I. 2020.
  Ukupno 1 168 060 1 125 715 96,4 1 930 499 1 690 717 87,6
0 Hrana i žive životinje 135 666 136 465 100,6 212 060 190 641 89,9
1 Pića i duhan 20 901 21 089 100,9 26 736 22 858 85,5
2 Sirove materije, osim goriva 85 408 96 389 112,9 32 657 35 532 108,8
3 Mineralna goriva i maziva 132 209 110 940 83,9 224 253 165 944 74,0
4 Životinjska i biljna ulja i masti 4 865 6 857 140,9 8 268 8 713 105,4
5 Kemijski proizvodi 131 634 155 428 118,1 316 271 295 000 93,3
6 Proizvodi svrstani prema materijalu 202 821 195 665 96,5 329 436 313 313 95,1
7 Strojevi i prijevozna sredstva 288 995 244 752 84,7 501 826 422 878 84,3
8 Razni gotovi proizvodi 159 771 152 100 95,2 277 050 233 837 84,4
9 Proizvodi i transakcije, d. n. 4 597 5 671 123,4 1 692 1 717 101,5
  Neraspoređeno 1 193 358 30,0 249 282 113,2

4. IZVOZ I UVOZ PREMA EKONOMSKIM GRUPACIJAMA ZEMALJA

tis. eura

           Izvoz Uvoz
I. 2020. I. 2021. indeksi
I. 2021.
I. 2020.
I. 2020. I. 2021. indeksi
I. 2021.
I. 2020.
Ukupno 1 168 060 1 125 715 96,4 1 930 499 1 690 717 87,6
Države članice EU-a1) 821 505 782 820 95,3 1 563 660 1 369 791 87,6
Austrija 71 103 65 015 91,4 137 784 129 168 93,7
Belgija 16 272 15 182 93,3 57 488 46 152 80,3
Bugarska 8 792 6 275 71,4 14 671 17 638 120,2
Cipar 707 241 34,1 1 317 708 53,8
Češka 21 075 19 327 91,7 53 062 46 710 88,0
Danska 4 817 7 306 151,7 10 944 10 755 98,3
Estonija 2 657 539 20,3 616 358 58,2
Finska 1 069 2 113 197,7 1 948 1 598 82,0
Francuska 40 967 34 335 83,8 49 884 41 490 83,2
Grčka 4 374 5 638 128,9 13 822 31 946 231,1
Irska 904 5 968 660,4 5 310 7 224 136,1
Italija 166 289 143 268 86,2 272 702 195 242 71,6
Letonija 1 286 719 56,0 1 114 1 052 94,5
Litva 3 654 2 849 78,0 3 315 3 108 93,8
Luksemburg 649 515 79,4 360 832 231,4
Mađarska 98 898 95 977 97,0 169 678 131 151 77,3
Malta 1 115 1 767 158,5 798 511 64,0
Nizozemska 15 760 16 073 102,0 83 103 70 559 84,9
Njemačka 153 034 152 963 100,0 286 089 260 520 91,1
Poljska 21 674 25 271 116,6 68 794 69 034 100,3
Portugal 3 574 2 411 67,5 1 907 2 521 132,2
Rumunjska 20 087 24 162 120,3 22 307 19 638 88,0
Sjeverna Irska 66 2) 424 2)
Slovačka 11 931 10 099 84,6 41 289 41 280 100,0
Slovenija 122 643 115 086 93,8 212 495 187 043 88,0
Španjolska 19 327 20 277 104,9 40 541 44 756 110,4
Švedska 8 617 9 191 106,7 12 323 8 072 65,5
Neraspoređeno 232 183 78,8 - 301 -
Zemlje Efte 21 454 21 353 99,5 16 084 14 265 88,7
Island 23 60 258,7 6 5 77,8
Lihtenštajn 39 338 873,1 3 2 62,5
Norveška 5 368 2 406 44,8 1 173 755 64,4
Švicarska 16 024 18 549 115,8 14 903 13 503 90,6
Zemlje Cefte 178 612 159 573 89,3 95 159 110 979 116,6
Albanija 6 403 4 519 70,6 408 616 151,2
Bosna i Hercegovina 97 394 82 075 84,3 48 073 61 622 128,2
Crna Gora 11 769 9 023 76,7 295 314 106,3
Kosovo 8 152 7 352 90,2 550 212 38,5
Moldavija 41 59 143,1 106 25 23,8
Sjeverna Makedonija 8 892 7 549 84,9 4 772 4 007 84,0
Srbija 45 960 48 994 106,6 40 955 44 183 107,9
Zemlje OPEC-a 13 189 5 176 39,2 3 130 4 810 153,7
Alžir 252 234 92,9 2 015 4 245 210,7
Angola - - - - 0 -
Ekvatorska Gvineja - - - - - -
Gabon 13 - - - - -
Irak 39 58 148,1 0 - -
Iran, Islamska Republika 22 203 920,1 247 410 166,2
Kongo - - - - - -
Kuvajt 811 243 30,0 - - -
Libija 471 - - - - -
Nigerija 83 14 16,4 47 - -
Saudijska Arabija 1 835 724 39,5 763 60 7,9
Ujedinjeni Arapski Emirati 9 663 3 700 38,3 59 61 103,4
Bolivarijanska Republika Venezuela - - - - 33 -
Ostale europske zemlje 43 605 43 695 100,2 75 892 53 546 70,6
Bjelorusija 1 387 2 390 172,3 607 571 94,1
Rusija 5 226 11 035 211,2 11 666 17 062 146,3
Turska 13 556 17 793 131,3 40 461 29 245 72,3
Ujedinjena Kraljevina4) 18 742 10 227 54,6 20 899 3 310 15,8
Ukrajina 4 607 2 247 48,8 2 240 3 331 148,7
Ostale zemlje 87 2 2,4 20 28 138,2
Ostale azijske zemlje 38 064 37 354 98,1 143 628 102 248 71,2
Azerbajdžan 32 89 277,0 38 800 - -
Bangladeš 11 99 882,4 1 045 1 030 98,6
Filipini 354 2 0,6 6 22 348,2
Hong Kong, Kina 1 032 774 75,0 202 67 33,1
Indija 1 264 2 480 196,1 19 382 7 835 40,4
Indonezija 252 186 73,8 2 109 813 38,6
Izrael 2 883 2 762 95,8 2 166 966 44,6
Japan 17 205 12 162 70,7 2 465 1 993 80,8
Katar 1 773 4 166 235,0 11 345 3)
Kazahstan 668 790 118,3 335 891 265,9
Kina 7 307 5 809 79,5 62 342 76 854 123,3
Koreja, Republika 418 333 79,7 3 901 4 607 118,1
Libanon 419 2 673 638,2 2 - -
Malezija 49 236 479,8 571 889 155,7
Pakistan 142 64 45,2 1 042 761 73,0
Singapur 545 164 30,2 615 36 5,8
Tajland 216 130 60,0 1 275 819 64,2
Tajvan, Kina 110 1 332 3) 2 720 1 958 72,0
Vijetnam 1 759 1 942 110,4 3 014 1 341 44,5
Ostale zemlje 1 624 1 161 71,5 1 622 1 020 62,9
Ostale afričke zemlje  11 637 11 508 98,9 5 775 2 214 38,3
Egipat 7 131 4 848 68,0 1 690 1 000 59,2
Etiopija 324 824 254,3 901 3 0,3
Južnoafrička Republika 114 997 874,6 291 103 35,3
Maroko 1 491 1 688 113,2 1 906 750 39,3
Tunis 61 62 101,3 260 71 27,2
Ostale zemlje 2 516 3 090 122,8 727 289 39,7
Ostale američke zemlje 38 066 61 880 162,6 25 281 30 974 122,5
Argentina 36 17 46,6 963 1 317 136,8
Brazil 300 71 23,8 1 618 624 38,6
Kanada 988 3 095 313,1 2 273 505 22,2
Meksiko 1 070 511 47,8 465 1 436 308,8
SAD 35 198 56 996 161,9 18 029 24 479 135,8
Ostale zemlje 474 1 188 250,9 1 934 2 614 135,2
Oceanijske zemlje 1 183 2 047 173,0 206 38 18,7
Australija 1 176 1 970 167,5 174 33 18,7
Novi Zeland 2 74 3) 32 6 18,7
Ostale zemlje 4 3 75,5 - - -
Neraspoređeno 745 310 41,6 1 684 1 850 109,8

1) Od 1. siječnja 2021. Ujedinjena Kraljevina prestala je biti država članica EU-a. Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj omogućio je Sjevernoj Irskoj da i dalje ostane sastavni dio carinskog teritorija Ujedinjene Kraljevine. Stoga su podaci za Sjevernu Irsku uključeni u podatke o robnoj razmjeni s državama članicama EU-a.
2) Indeks se ne može iskazati.
3) Indeks je veći od 999.
4) Od 1. siječnja 2021. podaci za Ujedinjenu Kraljevinu ne uključuju podatke za Sjevernu Irsku.

5. PROSJEČNA VRIJEDNOST EURA ZA REPUBLIKU HRVATSKU - PRVI REZULTATI

          Izvoz Uvoz
I. - II. 2020. I. - II. 2021. indeksi
I. - II. 2021.
I. - II. 2020.
I. - II. 2020. I. - II. 2021. indeksi
I. - II. 2021.
I. - II. 2020.
Prosječan tečaj 1 eura u kunama 7,4395 7,5499 101,5 7,4402 7,5499 101,5

6. PRVI REZULTATI ROBNE RAZMJENE REPUBLIKE HRVATSKE S INOZEMSTVOM

tis. eur

      I. - II. 2020. I. - II. 2021. indeksi
I. - II. 2021.
I. - II. 2020.
Izvoz 2 465 190 2 384 519 96,7
Države članice EU-a1) 1 738 361 1 658 133 95,4
Države nečlanice EU-a2) 726 829 726 386 99,9
Uvoz 4 083 095 3 710 204 90,9
Države članice EU-a1) 3 298 088 2 947 438 89,4
Države nečlanice EU-a2) 785 007 762 767 97,2
Saldo robne razmjene -1 617 905 -1 325 685 3)
Pokrivenost uvoza izvozom, % 60,4 64,3 3)

1) Od 1. siječnja 2021. Ujedinjena Kraljevina prestala je biti država članica EU-a. Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj omogućio je Sjevernoj Irskoj da i dalje ostane sastavni dio carinskog teritorija Ujedinjene Kraljevine. Stoga su podaci za Sjevernu Irsku uključeni u podatke o robnoj razmjeni s državama članicama EU-a.
2) Od 1. siječnja 2021. u podatke za države nečlanice EU-a uključeni su podaci za Ujedinjenu Kraljevinu bez Sjeverne Irske.
3) Indeks se ne iskazuje.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Izvor podataka za statistiku robne razmjene s državama članicama EU-a jest Intrastatov obrazac kojim izvještajne jedinice izvješćuju o primicima i/ili otpremama na mjesečnoj osnovi, tj. u mjesecu u kojem roba fizički ulazi ili napušta teritorij Republike Hrvatske. Izvještajne jedinice jesu svi poslovni subjekti, obveznici poreza na dodanu vrijednost, čija vrijednost robne razmjene s državama članicama EU-a prelazi prag uključivanja određenoga za izvještajnu godinu. Za 2021. određena je vrijednost praga uključivanja za primitke od 2,5 milijuna kuna i za otpreme od 1,3 milijuna kuna. Radi potpunog usklađivanja s metodologijom i zakonodavstvom EU-a u podatke o robnoj razmjeni s inozemstvom uključena je vrijednost trgovine ispod praga uključivanja, procijenjena na osnovi podataka o isporukama i stjecanjima dobara u države članice/iz država članica EU-a, dobivenih od Porezne uprave Republike Hrvatske.

Prvi rezultati statistike robne razmjene Republike Hrvatske s inozemstvom sastavni su dio ovog Priopćenja i sadržavaju procjenu vrijednosti trgovine ispod praga uključivanja za cjelokupno razdoblje na koje se odnose.

Izvor podataka za statistiku robne razmjene s trećim zemljama, odnosno državama nečlanicama EU-a, jesu Jedinstvene carinske deklaracije o izvozu i uvozu robe. Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske dobiva od Carinske uprave Republike Hrvatske kontrolirane Jedinstvene carinske deklaracije u obliku slogova.

Poštujući osnovne metodološke preporuke Statističkog ureda UN-a i Eurostata, Državni zavod za statistiku prikupljene podatke Intrastata i Extrastata statistički obrađuje i objavljuje kao jedinstveni podatak robne razmjene Republike Hrvatske s inozemstvom.

Pravna osnova

Pravna osnova za provođenje istraživanja Intrastat jest europsko zakonodavstvo za statistiku robne razmjene između država članica EU-a (Uredba (EZ) br. 638/2004 i dopune navedene uredbe br. 222/2009 i 659/2014 Europskog parlamenta i Vijeća te provedbena Uredba Komisije br. 1982/2004 i dopune navedene uredbe Komisije br. 1915/2005, 91/2010, 96/2010 i 1093/2013), Uredba (EU) br. 2019/2152 te Provedbena uredba Komisije br. 2020/1197, Zakon o službenoj statistici (NN, br. 25/20.), Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2020. godine (NN, br. 12/20.) i Zakon o carinskoj službi (NN, br. 68/13., 30/14., 115/16., 39/19. i 98/19.). Opširnija metodološka objašnjenja za ovo istraživanje objavljena su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku https://www.dzs.hr/Hrv/intrastat/intrastat.htm.

Pravna osnova za Extrastat jest europsko zakonodavstvo za statistiku robne razmjene s trećim zemljama (Uredba (EZ) br. 471/2009 i izmjene navedene uredbe br. 2016/1724 i 2016/2119 Europskog parlamenta i Vijeća, Uredba Komisije (EU) br. 92/2010 i izmjena navedene uredbe br. 2016/1253 i Uredba Komisije (EU) br. 113/2010), Uredba (EU) br. 2019/2152 te Provedbena uredba Komisije br. 2020/1197, Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije (NN, br. 40/16.), Zakon o službenoj statistici (NN, br. 25/20.), Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2020. godine (NN, br. 12/20.), Zakon o carinskoj službi (NN, br. 68/13., 30/14., 115/16., 39/19. i 98/19.) i Pravilnik o popunjavanju Jedinstvene carinske deklaracije (NN, br. 65/19.).

Obuhvat i usporedivost

Statistika robne razmjene s inozemstvom obuhvaća svu robu koja se izvozi iz zemlje odnosno uvozi u zemlju. U podatke o robnoj razmjeni s inozemstvom uključeni su i izvoz i uvoz prema osnovi unutarnje i vanjske proizvodnje na bruto osnovi.

Statistička vrijednost robe jest vrijednost robe na hrvatskoj granici. Kod izvoza, odnosno otprema, vrijednosti su prikazane prema paritetu fob, a kod uvoza, odnosno primitaka, vrijednosti se prikazuju prema paritetu cif.

Iznosi u stranim valutama preračunani su u kune, eure i američke dolare primjenom mjesečnih tečajnih lista određenih za izvještajni mjesec. Primjenjuje se srednji valutni tečaj Hrvatske narodne banke.

U pojedinim tablicama može se dogoditi da ukupni zbroj ne odgovara zbroju pojedinačnih stavki zbog zaokruživanja na tisuće.

U prikazivanju podataka po djelatnostima primjenjuje se NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.), koji je stupio na snagu 1. siječnja 2008. Utemeljen je na europskoj klasifikaciji NACE, Rev. 2, koja je obvezatna za države članice Europske unije. Podaci se iskazuju prema proizvodnom načelu kod kojeg se podaci za izvoz i uvoz dobivaju prema djelatnosti koja proizvodi dotični proizvod, odnosno iz koje proizvod potječe.

Roba koja se pojavljuje u izvozu i uvozu za potrebe statistike razvrstava se prema Standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK, Rev. 4).

Podaci se iskazuju kod izvoza robe prema zemljama namjene, a kod uvoza robe primjenjuju se dva metodološka kriterija iskazivanja podataka uvoza prema zemljama. U Extrastatu se kod uvoza robe podaci iskazuju prema zemljama podrijetla robe, dok se kod primitaka robe u Intrastatu iskazuju prema zemljama otpreme.

Od 1. siječnja 2021. promijenio se način izvješćivanja za Intrastat. Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj, koji je stupio na snagu 1. siječnja 2021., omogućio je Sjevernoj Irskoj da i dalje ostane sastavni dio carinskog teritorija Ujedinjene Kraljevine, ali da istodobno ostvaruje određene pogodnosti od jedinstvenog tržišta Europske unije.

Protokol o Irskoj i Sjevernoj Irskoj za obveznike izvješćivanja za Intrastat u Republici Hrvatskoj (za razdoblje izvješćivanja od siječnja 2021. nadalje) znači da otpremu robe u Sjevernu Irsku odonosno primitak robe iz Sjeverne Irske i dalje moraju prijavljivati u Intrastatovim obrascima, a podaci su uključeni u podatke o robnoj razmjeni s državama članicama EU-a. Robna razmjena s Ujedinjenom Kraljevinom od 1. siječnja 2021. uključena je u Ostale europske zemlje i isključuje podatke za Sjevernu Irsku.

Članstvo u OPEC-u podložno je čestim promjenama. Detaljnije   informacije o državama članicama OPEC-a objavljuju se na mrežnim  stranicama https://www.opec.org/.

Za određeni mjesec obrađuju se samo Jedinstvene carinske deklaracije koje imaju datum prihvaćanja u carinarnici/ispostavi iz tog mjeseca i Intrastatovi obrasci dostavljeni za izvještajni mjesec. U tekućoj godini mijenjaju se već objavljeni podaci za prijašnje mjesece radi razvrstavanja naknadno pristiglih i/ili ispravljenih Intrastatovih obrazaca i Jedinstvenih carinskih deklaracija koje se odnose na prijašnja razdoblja.

Mjesečni podaci ispravljaju se sve dok se ne zaključi konačna obrada tekuće godine (sredinom sljedeće godine). Mjesečni rezultati sve do konačne obrade tekuće godine i objavljivanja konačnih podataka smatraju se privremenima.

Podaci robne razmjene s inozemstvom dostupni su u vremenskim serijama objavljenim na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku na poveznici Statistika u nizu pod naslovom Gospodarstvo – osnovni pokazatelji (podaci od 2000.) i pod naslovom Robna razmjena s inozemstvom (podaci od 2010.).

 

Kratice  
Cefta Sporazum o slobodnoj trgovini srednjoeuropskih zemalja
cif cijena s osiguranjem i vozarinom
d. n. drugdje nespomenuto
Efta Europsko udruženje za slobodnu trgovinu
EU Europska unija
Eurostat Statistički ured Europske unije
EZ Europska zajednica
fob franko brod
NACE Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NN Narodne novine
OPEC Organizacija zemalja izvoznica nafte
SAD Sjedinjene Američke Države
SMTK Standardna međunarodna trgovinska klasifikacija
tis. tisuća
UN Ujedinjeni narodi
USD američki dolar
   
Znakovi  
- nema pojave
0 podatak je manji od 0,5 upotrijebljene mjerne jedinice
ne raspolaže se podatkom

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Boro Žderić i Irena Radić


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti