Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 09. prosinca 2021.
TUR-2021-1-1/10

ISSN 1334-0557

DOLASCI I NOĆENJA TURISTA U KOMERCIJALNOM SMJEŠTAJU U LISTOPADU 2021.1)

U listopadu 2021. ostvareno 1,6 milijuna noćenja turista više nego u listopadu 2020.

Komercijalni smještajni objekti u listopadu 2021. ostvarili su 637 tisuća dolazaka i 2,2 milijuna noćenja turista, što je 452 tisuće dolazaka i 1,6 milijuna noćenja turista više u odnosu na listopad 2020. U odnosu na listopad 2019. ostvareno je 59,2% dolazaka i 71,0% noćenja turista.

Domaćih turista došlo je 175 tisuća te su ostvarili 376 tisuća noćenja u listopadu 2021., što je porast dolazaka za 82,5% i porast noćenja za 78,0% u odnosu na listopad 2020. U odnosu na listopad 2019. domaći turisti ostvarili su 96,2% dolazaka i 97,2% noćenja.

Strani turisti ostvarili su 462 tisuće dolazaka i 1,8 milijuna noćenja u listopadu 2021., što je za 373 tisuće dolazaka i za 1,4 milijuna noćenja turista više u odnosu na listopad 2020. U odnosu na rekordnu 2019. ostvareno je 51,6% dolazaka i 67,2% noćenja turista.

Njemački turisti s najviše noćenja stranih turista u listopadu 2021.

Turisti iz Njemačke ostvarili su najviše noćenja stranih turista u listopadu 2021., i to 651 tisuću, što je 35,9% od ukupno ostvarenih noćenja stranih turista. Slijede noćenja turista iz Austrije (11,1%), Ujedinjene Kraljevine (7,2%), Slovenije (7,1%) te SAD-a (4,1%).

Napomena

Detaljni mjesečni podaci dostupni su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku www.dzs.hr, u dijelu "Baze podataka", gdje je omogućeno pregledavanje i ispis podataka u različitim oblicima. Baze podataka ažuriraju se mjesečno.

1) Privremeni podaci

G-1. NOĆENJA TURISTA U LISTOPADU, 2019. – 2021.

G-2. STRUKTURA NOĆENJA TURISTA PREMA ODJELJKU 55 NKD-a 2007., LISTOPAD 2021.

 

U hotelima najviše noćenja turista

U listopadu 2021. u hotelima je ostvareno najviše noćenja turista, i to 988 tisuća, što je 45,2% od ukupno ostvarenih noćenja. Slijede noćenja turista ostvarena u sobama, apartmanima i kućama za odmor sa 732 tisuće noćenja, što je 33,5% od ukupno ostvarenih noćenja. U objema vrstama smještaja ostvaren je znatan porast noćenja u odnosu na listopad 2020.

Dubrovnik, grad s najviše ostvarenih noćenja u listopadu 2021.

U listopadu 2021. Dubrovnik je grad s najviše ostvarenih noćenja turista, i to sa 185 tisuća. Slijede noćenja turista u Gradu Zagrebu, s ostvarenih 157 tisuća, Split sa 118 tisuća te Zadar sa 108 tisuća.

U listopadu 2021. turistima je na raspolaganju bilo 496 tisuća stalnih postelja, što je 47,4% više nego u listopadu 2020.

Turistima su u listopadu 2021. na raspolaganju bile 194 tisuće soba, apartmana i mjesta za kampiranje s 496 tisuća stalnih postelja.

U skupini Hoteli i sličan smještaj turistima su na raspolaganju bile
63 tisuće soba i apartmana (što je 32,3% od ukupnog broja raspoloživih soba i apartmana) sa 130 tisuća stalnih postelja (što je 26,1% od ukupnog broja raspoloživih stalnih postelja). Prosječna popunjenost soba u listopadu 2021. iznosila je 36,8%, a stalnih postelja 31,5%, dok je u listopadu 2020. prosječna popunjenost soba iznosila 15,6%, a stalnih postelja 12,6%.

U prvih deset mjeseci 2021. turisti su ostvarili 71,2% više noćenja u odnosu na isto razdoblje 2020.

Od početka siječnja do kraja listopada 2021. u komercijalnim smještajnim objektima ostvareno je 12,3 milijuna dolazaka i 69,1 milijun noćenja turista, što je 79,8% više dolazaka i 71,2% više noćenja turista u odnosu na isto razdoblje 2020. U odnosu na prvih deset mjeseci 2019. ostvareno je 65,5% dolazaka i 77,0% noćenja turista.

Domaći turisti u prvih deset mjeseci 2021. ostvarili su 1,9 milijuna dolazaka i 6,9 milijuna noćenja, što je 40,7% više dolazaka i 32,7% više noćenja domaćih turista nego u istom razdoblju prošle godine. U odnosu na prvih deset mjeseci 2019. domaćih turista došlo je 2,1% manje, ali su ostvarili 4,9% više noćenja.

Strani turisti u prvih deset mjeseci su ostvarili 10,4 milijuna dolazaka i 62,2 milijuna noćenja, što je u odnosu na isto razdoblje 2020. porast dolazaka za 89,4% i porast noćenja za 76,9%. U odnosu na prvih deset mjeseci 2019. strani turisti ostvarili su 61,8% dolazaka i 74,8% noćenja.

Najviše noćenja stranih turista ostvarili su turisti iz Njemačke (31,9%), Poljske (10,1%), Slovenije (9,7%) i Austrije (9,0%).

1. DOLASCI I NOĆENJA TURISTA

    Dolasci Noćenja
X. 2021. I. – X. 2021. indeksi
X. 2021.
X. 2020.
indeksi
I. – X. 2021.
I. – X. 2020.
X. 2021. I. – X. 2021. indeksi
X. 2021.
X. 2020.
indeksi
I. – X. 2021.
I. – X. 2020.
Ukupno 636 814 12 319 227 345,0 179,8 2 185 746 69 071 958 353,7 171,2
Domaći turisti 174 813 1 904 787 182,5 140,7 375 705 6 888 222 178,0 132,7
Strani turisti 462 001 10 414 440 520,3 189,4 1 810 041 62 183 736 444,9 176,9

2. DOLASCI I NOĆENJA TURISTA PO ŽUPANIJAMA U LISTOPADU 2021.

      Ukupno Domaći Strani Indeksi
X. 2021.
X. 2020.
ukupno domaći strani
Republika Hrvatska dolasci 636 814 174 813 462 001 345,0 182,5 520,3
   noćenja 2 185 746 375 705 1 810 041 353,7 178,0 444,9
Zagrebačka županija dolasci 8 008 3 820 4 188 259,7 208,2 335,3
   noćenja 13 617 6 512 7 105 213,3 186,9 245,2
Krapinsko-zagorska županija dolasci 13 355 8 910 4 445 216,6 172,4 444,5
   noćenja 28 723 18 008 10 715 226,7 172,1 485,5
Sisačko-moslavačka županija dolasci 1 412 816 596 123,4 100,0 181,7
   noćenja 3 524 2 249 1 275 125,2 109,1 169,5
Karlovačka županija dolasci 12 411 4 471 7 940 244,7 124,7 533,6
   noćenja 22 308 8 356 13 952 239,9 130,6 480,4
Varaždinska županija dolasci 5 910 3 984 1 926 171,4 150,4 241,1
   noćenja 12 873 8 058 4 815 184,4 162,0 239,9
Koprivničko-križevačka županija dolasci 1 329 942 387 183,8 179,1 196,4
   noćenja 2 875 1 715 1 160 191,9 179,4 214,0
Bjelovarsko-bilogorska županija dolasci 1 791 1 404 387 174,6 160,3 258,0
   noćenja 5 846 4 705 1 141 160,3 145,3 278,3
Primorsko-goranska županija dolasci 102 082 29 000 73 082 352,6 197,6 511,9
   noćenja 354 103 66 492  287 611 333,4 184,3 410,1
Ličko-senjska županija dolasci 16 635 4 504 12 131 266,4 117,8 501,1
   noćenja 35 523 7 801 27 722 292,6 125,9 466,5
Virovitičko-podravska županija dolasci 1 673 1 241 432 232,0 203,1 392,7
   noćenja 3 442 2 139 1 303 272,5 197,3 727,9
Požeško-slavonska županija dolasci 2 069 1 711 358 225,4 208,7 365,3
   noćenja 5 085 4 317 768 273,7 259,0 402,1
Brodsko-posavska županija dolasci 2 724 1 440 1 284 203,4 195,9 212,6
   noćenja 4 548 2 209 2 339 222,1 197,9 251,0
Zadarska županija dolasci 49 323 11 510 37 813 388,2 164,4 662,9
   noćenja 181 689 25 602 156 087 415,5 156,5 570,2
Osječko-baranjska županija dolasci 10 690 8 488 2 202 199,4 185,6 279,4
   noćenja 19 477 14 711 4 766 193,2 185,1 223,3
Šibensko-kninska županija dolasci 24 652 8 670 15 982 496,4 358,1 628,0
   noćenja 91 307 19 234 72 073 422,3 306,0 470,0
Vukovarsko-srijemska županija dolasci 4 664 3 716 948 236,2 228,8 270,1
   noćenja 8 152 6 177 1 975 217,2 202,3 282,1
Splitsko-dalmatinska županija dolasci 95 435 16 298 79 137 551,7 222,4 793,8
   noćenja 402 851 39 227 363 624 506,7 204,9 602,5
Istarska županija dolasci 136 923 30 748 106 175 345,4 182,6 465,6
   noćenja 549 527 69 879 479 648 352,0 185,8 404,7
Dubrovačko-neretvanska županija dolasci 69 352 8 681 60 671 560,9 187,1 785,4
   noćenja 269 817 21 489 248 328 494,5 194,9 570,3
Međimurska županija dolasci 6 667 4 262 2 405 244,8 186,4 550,3
   noćenja 13 760 7 473 6 287 259,2 178,6 558,8
Grad Zagreb dolasci 69 709 20 197 49 512 242,7 155,8 314,2
   noćenja 156 699 39 352 117 347 205,0 141,9 240,9

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Svrha statističkog istraživanja

Svrha statističkog istraživanja jest praćenje turističke aktivnosti u komercijalnim smještajnim objektima i osiguravanje međunarodno usporedivih podataka u skladu s europskim standardima za statistiku turizma. Rezultati ovog istraživanja daju osnovne pokazatelje potrebne za analizu turizma u Republici Hrvatskoj. Osnovni pokazatelji jesu: dolasci i noćenja turista prema zemlji prebivališta te vrstama smještajnih objekata, spol i dobne skupine turista, način dolaska turista te broj soba i stalnih postelja.

Pravna osnova

Istraživanje se provodi prema Zakonu o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) i Uredbi br. 692/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj statistici turizma.

Jedinice promatranja

Jedinice promatranja jesu sve pravne osobe i njihovi dijelovi, fizičke osobe te kućanstva koja pružaju usluge smještaja turistima za kraći boravak.

Izvori i metode prikupljanja podataka

Od 2017. podaci o turističkom prometu (broj dolazaka i noćenja turista) te smještajnim kapacitetima preuzimaju se iz administrativnog izvora sustava eVisitor. Državni zavod za statistiku preuzima podatke iz administrativnog izvora sustava eVisitor od Hrvatske turističke zajednice te ih dalje statistički obrađuje.

Objavljivanjem Pravilnika o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turista turističkoj zajednici (NN, br. 126/15.) sustav eVisitor službeno je postao središnji elektronički sustav za prijavu i odjavu turista u Republici Hrvatskoj s punom primjenom od 1. siječnja 2016.

Mjesečni podaci iz ovog Priopćenja smatraju se privremenima sve dok se ne objave konačni podaci za tekuću godinu. Mjesečni podaci  preuzimaju se sedmog dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Obuhvat i usporedivost

Izvještajne jedinice jesu svi poslovni subjekti (poduzeća/trgovačka društva, obrtnici, ustanove, udruge itd.) i njihovi dijelovi koji obavljaju djelatnost pružanja usluga smještaja turistima; zdravstvene ustanove za svoje objekte u kojima osobe borave radi medicinske rehabilitacije (osobe same snose naknadu za taj boravak); poslovni subjekti koji su osnovali ili vode brigu i nadzor nad planinarskim domovima; poslovni subjekti koji se za vrijeme školskih praznika služe školama, domovima i sličnim objektima kao privremenim smještajnim kapacitetima.

Smještajni objekti koji se razvrstavaju prema Pravilniku o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata (NN, br. 48/02., 108/02., 132/03., 73/04., 67/06., 88/07., 58/08., 62/09., 63/13., 33/14., 92/14., 9/16., 54/16., 56/16., 61/16. i 69/17.) jesu: hotel, hotel baština, aparthotel, integralni hotel, difuzni hotel, hotel posebnog standarda, lječilišne vrste, turističko naselje, turistički apartman, pansion, guest house, kamp, kampiralište, kamp-odmorište, kamp-odmorište – objekt za robinzonski smještaj, soba, apartman, studio-apartman, kuća za odmor, ruralna kuća za odmor, prenoćište, odmaralište za djecu, hostel, planinarski dom, lovački dom, učenički dom ili studentski dom i objekt za robinzonski smještaj.

Prema članku 29. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15., 121/16. i 99/18.), ovim statističkim istraživanjem obuhvaćaju se i prostori za kampiranje izvan kampova. Za vrijeme održavanja sportskih, izviđačkih, kulturno-umjetničkih i sličnih manifestacija te organiziranih putovanja kanuima i sličnim plovilima po moru, rijekama i jezerima, biciklima i slično dopušteno je organizirano kampiranje izvan kampova na za to određenim prostorima.

Osim ugostiteljskih objekata za smještaj reguliranih Pravilnikom, ovim statističkim istraživanjem obuhvaćaju se i sljedeći objekti koji pružaju usluge smještaja: lječilišta, gostionice s pružanjem usluge smještaja i nekategorizirani objekti.

Prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15., 121/16. i 99/18.), ugostiteljskim uslugama u kućanstvu smatra se usluga smještaja u sobi, apartmanu, kući za odmor i kući za odmor – robinzonski smještaj do najviše 10 soba, odnosno 20 postelja (ne ubraja se broj pomoćnih postelja) te usluga smještaja u kampu, kamp-odmorištu ili kamp-odmorištu – objekt za robinzonski smještaj s ukupno najviše 10 smještajnih jedinica, odnosno za 30 gostiju istodobno, u koje se ne ubrajaju djeca u dobi do 12 godina. Ugostiteljskim uslugama na obiteljskome poljoprivrednom gospodarstvu prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15., 121/16. i 99/18.) smatra se usluga smještaja u sobi, apartmanu, kući za odmor i kući za odmor – robinzonski smještaj do najviše 10 soba, odnosno 20 postelja (ne ubraja se broj pomoćnih postelja) te usluga smještaja u kampu, kamp-odmorištu ili kamp-odmorištu – objekt za robinzonski smještaj, s ukupno najviše 20 smještajnih jedinica, odnosno za 60 gostiju istodobno, u koje se ne ubrajaju djeca u dobi do 12 godina.

Prema Uredbi br. 692/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj statistici turizma, podaci o dolascima i noćenjima turista u Republici Hrvatskoj prema NKD-u 2007., odjeljak 55, za skupine 55.1 Hoteli i sličan smještaj, 55.2 Odmarališta i slični objekti za kraći odmor te 55.3 Kampovi i prostori za kampiranje mjesečno se dostavljaju u Eurostat. Za skupinu 55.1 Hoteli i sličan smještaj mjesečno se dostavlja i podatak o popunjenosti stalnih postelja i soba (neto). Navedeni podaci objavljuju se na Eurostatovim mrežnim stranicama http://ec.europa.eu/eurostat i usporedivi su s podacima država članica Europske unije.

Podacima nije obuhvaćen nekomercijalni turistički promet (boravak vlasnika, članova njihovih obitelji, ostale rodbine i prijatelja u kućama i stanovima za odmor te boravak turista u ostalim objektima u kojima se usluga smještaja ne naplaćuje, npr. kod stanovnika turističkoga grada/općine). Nekomercijalni turistički promet prati se posebnim statističkim istraživanjem.

Povjerljivost

Agregirani podaci kod kojih postoje razlozi za povjerljivost u skladu sa Zakonom o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) i Uredbom br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o europskim statistikama tretiraju se kao povjerljivi i stoga se ne objavljuju.

Definicije

Turizam su aktivnosti osoba koje putuju i borave u mjestima izvan svoje uobičajene sredine, ne dulje od jedne godine, zbog odmora, posla ili drugih osobnih razloga, osim zapošljavanja kod poslovnog subjekta sa sjedištem u mjestu posjeta.

eVisitor je središnji elektronički sustav za prijavu i odjavu turista koji funkcionalno povezuje sve turističke zajednice u Republici Hrvatskoj, a dostupan je putem interneta bez potrebe za posebnim instaliranjem na računalo.

 

Popis turista u sustavu eVisitor vodi se posebno za svaku pojedinu pravnu i fizičku osobu koja pruža uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (pansioni, hoteli, hosteli itd.), pruža uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma (čarter, kružna putovanja) te uslugu smještaja u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu.

Prijava i odjava turista koji se upisuju u sustav eVisitor autentificira se na temelju sigurnog pristupa sustavu eVisitor autentifikacijskim protokolom koji sadržava cjelokupni proces i uvjete za sigurno i ispravno obavljanje elektroničke prijave i odjave turista.

Uspostavljanje i održavanje sustava eVisitor u nadležnosti je Hrvatske turističke zajednice (HTZ-a).

HTZ je nacionalna turistička organizacija, a osnovana je radi stvaranja i promicanja identiteta i ugleda hrvatskog turizma, planiranja i provedbe zajedničke strategije i koncepcije njegove promocije, predlaganja i izvedbe promidžbenih aktivnosti u zemlji i inozemstvu važnih svim subjektima u turizmu te podizanja razine kvalitete cjelokupne turističke ponude Republike Hrvatske. Sjedište je HTZ-a u Zagrebu. Dužnost predsjednika Hrvatske turističke zajednice obnaša ministar turizma.

Turist je svaka osoba koja u mjestu izvan svojeg prebivališta provede najmanje jednu noć u ugostiteljskome ili drugom objektu za smještaj turista radi odmora ili rekreacije, zdravlja, studija, sporta, religije, porodice, poslova, javnih misija ili skupova. U turiste se ne uključuju osobe koje u mjestu borave više od 12 mjeseci uzastopno, osobe kojima je osnovni razlog posjeta aktivnost koja se financira iz mjesta posjeta, osobe koje redovito dnevno ili tjedno putuju u mjesto u kojem obavljaju posao ili studiraju, osobe koje ulaze ili napuštaju zemlju kao migranti, pogranični radnici, diplomati, konzularni predstavnici i članovi vojnih snaga na redovitom poslu/zadatku, prognanici, nomadi, osobe u tranzitu.

Domaći turist jest svaka osoba s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koja u nekome mjestu u Republici Hrvatskoj izvan svog prebivališta provede najmanje jednu noć u ugostiteljskome ili drugom objektu za smještaj turista.

Strani turist jest svaka osoba s prebivalištem izvan Republike Hrvatske koja privremeno boravi u Republici Hrvatskoj i provede najmanje jednu noć u ugostiteljskome ili drugom objektu za smještaj turista.

Dolazak turista jest broj osoba (turista) koje su se prijavile i ostvarile noćenje u objektu koji pruža uslugu smještaja. Zbog toga u slučaju promjene objekta u kojem boravi dolazi do njegova ponovnog registriranja i time do dvostrukosti u podacima. Prema tome, statistika evidentira broj dolazaka turista, a ne broj turista.

Noćenja turista jesu svaka registrirana noć osobe (turista) u objektu koji pruža uslugu smještaja.

Prebivalište je mjesto u kojem se osoba nastanila s namjerom da u njemu stalno živi.

Dobna skupina turista iskazuje se prema navršenim godinama života u trenutku boravka u turističkome smještajnom objektu.

Smještajni kapaciteti prikazuju se kao broj soba, apartmana i mjesta za kampiranje i broj stalnih postelja. Primjenom Uredbe br. 692/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj statistici turizma kapacitet smještajnog objekta iskazuje se iz mjeseca u godini kad je bio najveći.

Stalne postelje jesu postelje koje su redovito raspoložive gostima.

Popunjenost stalnih postelja (neto) u promatranom razdoblju dobiva se dijeljenjem ukupnog broja ostvarenih noćenja u promatranom razdoblju brojem postelja i brojem dana u kojem su postelje bile raspoložive tijekom promatranog razdoblja. Podatak je izražen kao postotak.

Popunjenost soba (neto) u promatranom razdoblju dobiva se dijeljenjem ukupnog broja soba korištenih tijekom promatranog razdoblja ukupnim brojem raspoloživih soba tijekom promatranog razdoblja. Podatak je izražen kao postotak.

Odjeljak 55 NKD-a 2007. obuhvaća pružanje usluga smještaja za kraći boravak turista. Neke jedinice mogu pružati samo usluge smještaja, dok druge mogu pružati kombinaciju usluga smještaja, uslugu pripremanja obroka i/ili opremu za rekreaciju. Smještajni turistički objekti tog odjeljka podijeljeni su na četiri skupine.

Skupina 55.1 Hoteli i sličan smještaj obuhvaća ove vrste smještajnih objekata: hotel, hotel baštinu, aparthotel, integralni hotel, difuzni hotel, lječilišne vrste, hotel posebnog standarda, turističko naselje, turistički apartman, pansion i guest house.

Skupina 55.2 Odmarališta i slični objekti za kraći odmor obuhvaća ove vrste smještajnih objekata: sobu, apartman, studio-apartman, kuću za odmor, ruralnu kuću za odmor, hostel, lječilište, prenoćište, odmaralište za djecu, gostionicu s pružanjem usluge smještaja, planinarski dom, lovački dom, učenički dom ili studentski dom te objekt za robinzonski smještaj.

Skupina 55.3 Kampovi i prostori za kampiranje obuhvaća ove vrste smještajnih objekata: kamp, kampiralište, kamp-odmorište, kamp-odmorište – objekt za robinzonski smještaj i prostor za kampiranje izvan kampova.

Skupina 55.9 Ostali smještaj obuhvaća nekategorizirane objekte.

Teritorijalni ustroj

Podaci po županijama, gradovima i općinama objavljeni su prema teritorijalnom ustroju na temelju Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 86/06., 125/06., 16/07., 95/08., 145/10., 37/13., 44/13., 45/13. i 110/15.).

 

Kratice  
Eurostat Statistički ured Europske unije 
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti 2007.
NN Narodne novine
SAD Sjedinjene Američke Države

 

U ovom Priopćenju objavljuju se podaci istraživanja koje je provedeno uz financijsku pomoć Europske unije. Za njegov sadržaj odgovoran je isključivo Državni zavod za statistiku te ni u kojem slučaju ne izražava stav Europske unije.

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile: Ivana Brozović i Jasna Perko

 MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti