Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 06. svibnja 2021.
TUR-2021-1-1/3

ISSN 1334-0557

DOLASCI I NOĆENJA TURISTA U KOMERCIJALNOM SMJEŠTAJU U OŽUJKU 2021.1)

U ožujku 2021. ostvareno više dolazaka i noćenja turista nego u ožujku 2020.

Nakon godine dana pandemije bolesti COVID-19, u komercijalnim smještajnim objektima u ožujku 2021. ostvareno je 133 tisuće dolazaka i 360 tisuća noćenja turista. U odnosu na ožujak 2020. ostvareno je 27,0% više dolazaka i 24,2% više noćenja turista.

Domaći turisti ostvarili su 88 tisuća dolazaka i 184 tisuće noćenja, što je 103,4% više dolazaka i 73,8% više noćenja turista nego u ožujku 2020. Strani turisti ostvarili su 45 tisuća dolazaka i 175 tisuća noćenja, što je 27,0% manje dolazaka i 4,5% manje noćenja turista u ožujku 2021. u odnosu na ožujak 2020.

U strukturi ukupno ostvarenih noćenja, 51,2% ostvarili su domaći turisti, a 48,8% strani turisti.

Napomena

Detaljni mjesečni podaci dostupni su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku www.dzs.hr, u dijelu "Baze podataka", gdje je omogućeno pregledavanje i ispis podataka u različitim oblicima. Baze podataka ažuriraju se mjesečno.

1) Privremeni podaci

G-1. STOPE PROMJENA NOĆENJA TURISTA U OŽUJKU 2021./2020.

G-2. STRUKTURA NOĆENJA TURISTA PREMA ODJELJKU 55 NKD-a 2007., OŽUJAK 2021.

 

Turisti iz Njemačke ostvarili 27,8% stranih noćenja

U ožujku 2021. turisti iz Njemačke ostvarili su najviše dolazaka i noćenja, i to 13 tisuća dolazaka i 49 tisuća noćenja, što je 28,7% od ukupno ostvarenih dolazaka i 27,8% od ukupno ostvarenih noćenja stranih turista. U odnosu na ožujak 2020. turisti iz Njemačke ostvarili su porast dolazaka za 21,7% i porast noćenja za 68,1%. Prosječno su ostvarili 3,8 noćenja po dolasku.

Slijede noćenja turista iz Austrije i Italije (svaka po 7,2%), Češke (6,0%), Slovenije (5,8%), SAD-a (5,5%), Francuske (3,9%) te Bosne i Hercegovine (3,4%).

Najviše noćenja ostvareno u hotelima

U ožujku 2021. najviše noćenja turista ostvareno je u hotelima, i to 169 tisuća noćenja, što je 47,0% od ukupno ostvarenih noćenja. U odnosu na ožujak 2020. u hotelima je ostvareno 12,3% više dolazaka i 13,9% više noćenja.

Slijede noćenja ostvarena u sobama, apartmanima, studio-apartmanima i kućama za odmor, i to 130 tisuća noćenja, što je 36,1% od ukupno ostvarenih noćenja. Ova vrsta smještaja, kao i smještaj u hotelima, ostvarila je porast dolazaka i noćenja turista, i to 52,9% više dolazaka i 18,5% više noćenja turista.

U skupini Hoteli i sličan smještaj raspoloživo najviše soba

Turistima je u ožujku 2021. na raspolaganju bilo 63 tisuće soba, apartmana i mjesta za kampiranje sa 152 tisuće stalnih postelja.

U skupini Hoteli i sličan smještaj turistima je na raspolaganju bilo najviše soba i apartmana, i to 25 tisuća (što je 39,6% od ukupnog broja raspoloživih soba i apartmana) s 49 tisuća stalnih postelja (što je 32,0% od ukupnog broja raspoloživih stalnih postelja). Prosječna popunjenost soba iznosila je 15,6%, a stalnih postelja 13,2%.

U prvom tromjesečju 2021. ostvareno 46,2% manje dolazaka i 40,9% manje noćenja u odnosu na isto razdoblje 2020.

U prvom tromjesečju 2021. u komercijalnim smještajnim objektima ostvarene su 324 tisuće dolazaka, što je tek 53,8% prošlogodišnjih dolazaka, i 854 tisuće noćenja, što je 59,1% noćenja u odnosu na prvo tromjesečje 2020.

Domaćih turista u prvom tromjesečju 2021. došlo je 243 tisuće i ostvarili su 524 tisuće noćenja, što je 1,7% manje dolazaka te 3,8% manje noćenja nego u istom razdoblju prošle godine.

Strani turisti u prvom su tromjesečju 2021. ostvarili tek 81 tisuću dolazaka i 330 tisuća noćenja, što je pad dolazaka turista za 77,1% i pad noćenja turista za 63,4% u odnosu na prvo tromjesečje 2020. Najviše noćenja stranih turista ostvarili su turisti iz Njemačke (20,0%), Italije (9,1%), SAD-a (7,4%), Slovenije (6,5%) te Austrije (6,3%).

1. DOLASCI I NOĆENJA TURISTA

   Dolasci Noćenja
III. 2021. I. – III. 2021. indeksi
III. 2021.
III. 2020.
indeksi
I. - III. 2021.
I. - III. 2020.
III. 2021. I. – III. 2021. indeksi
III. 2021.
III. 2020.
indeksi
I. - III. 2021.
I. - III. 2020.
Ukupno 132 625 324 333 127,0 53,8 359 614 853 779 124,2 59,1
Domaći turisti 87 978 242 930 203,4 98,3 184 123 523 742 173,8 96,2
Strani turisti 44 647 81 403 73,0 22,9 175 491 330 037 95,5 36,6

2. DOLASCI I NOĆENJA TURISTA PO ŽUPANIJAMA U OŽUJKU 2021.

       Ukupno Domaći Strani indeksi
III. 2021.
III. 2020.
ukupno domaći strani
Republika Hrvatska dolasci 132 625 87 978 44 647 127,0 203,4 73,0
   noćenja 359 614 184 123 175 491 124,2 173,8 95,5
Zagrebačka županija dolasci 2 655 1 705 950 121,0 134,4 102,7
   noćenja 4 873 3 109 1 764 92,6 100,6 81,3
Krapinsko-zagorska županija dolasci 8 673 8 162 511 254,1 351,4 46,9
   noćenja 18 421 17 361 1 060 175,1 247,8 30,2
Sisačko-moslavačka županija dolasci 375 281 94 58,1 62,3 48,5
   noćenja 839 669 170 33,2 31,8 40,2
Karlovačka županija dolasci 2 849 2 422 427 192,0 315,8 59,6
   noćenja 5 006 4 021 985 179,2 255,5 80,7
Varaždinska županija dolasci 2 771 2 370 401 186,6 234,7 84,4
   noćenja 5 846 4 752 1 094 143,5 172,9 82,6
Koprivničko-križevačka županija dolasci 588 453 135 147,0 134,4 214,3
   noćenja 1 287 883 404 130,7 119,2 165,6
Bjelovarsko-bilogorska županija dolasci 788 697 91 125,5 142,2 65,9
   noćenja 2 583 2 309 274 93,9 111,1 40,8
Primorsko-goranska županija dolasci 18 771 12 836 5 935 182,3 277,1 104,8
   noćenja 50 258 27 928 22 330 159,7 222,0 118,2
Ličko-senjska županija dolasci 2 656 2 203 453 170,8 315,2 52,9
   noćenja 4 826 3 799 1 027 189,0 299,1 80,0
Virovitičko-podravska županija dolasci 224 176 48 57,7 56,2 64,0
   noćenja 369 266 103 34,1 37,4 27,8
Požeško-slavonska županija dolasci 696 638 58 91,6 93,0 78,4
   noćenja 1 436 1 312 124 80,1 88,9 39,1
Brodsko-posavska županija dolasci 1 083 669 414 112,6 102,8 133,1
   noćenja 1 695 1 034 661 96,2 83,9 125,0
Zadarska županija dolasci 9 190 6 543 2 647 158,6 172,0 132,9
   noćenja 24 778 13 780 10 998 152,8 166,3 138,6
Osječko-baranjska županija dolasci 2 977 2 537 440 120,0 127,7 89,1
   noćenja 5 132 4 160 972 79,6 96,9 45,1
Šibensko-kninska županija dolasci 3 979 3 048 931 113,1 164,0 56,2
   noćenja 10 599 5 728 4 871 114,4 155,0 87,5
Vukovarsko-srijemska županija dolasci 1 444 1 184 260 48,9 43,6 109,2
   noćenja 2 524 2 046 478 55,7 52,0 80,3
Splitsko-dalmatinska županija dolasci 11 221 7 271 3 950 84,2 146,8 47,2
   noćenja 38 662 15 514 23 148 86,3 111,3 75,0
Istarska županija dolasci 31 154 16 255 14 899 198,3 425,4 125,3
   noćenja 101 939 37 974 63 965 186,3 333,6 147,6
Dubrovačko-neretvanska županija dolasci 4 868 3 198 1 670 32,0 107,6 13,7
   noćenja 14 874 6 130 8 744 45,9 88,4 34,3
Međimurska županija dolasci 3 118 2 737 381 223,8 394,9 54,4
   noćenja 6 053 5 071 982 161,7 288,5 49,4
Grad Zagreb dolasci 22 545 12 593 9 952 113,8 184,4 76,7
   noćenja 57 614 26 277 31 337 115,4 174,2 90,0

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Svrha statističkog istraživanja

Svrha statističkog istraživanja jest praćenje turističke aktivnosti u komercijalnim smještajnim objektima i osiguravanje međunarodno usporedivih podataka u skladu s europskim standardima za statistiku turizma. Rezultati ovog istraživanja daju osnovne pokazatelje potrebne za analizu turizma u Republici Hrvatskoj. Osnovni pokazatelji jesu: dolasci i noćenja turista prema zemlji prebivališta te vrstama smještajnih objekata, spol i dobne skupine turista, način dolaska turista te broj soba i stalnih postelja.

Pravna osnova

Istraživanje se provodi prema Zakonu o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) i Uredbi br. 692/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj statistici turizma.

Jedinice promatranja

Jedinice promatranja jesu sve pravne osobe i njihovi dijelovi, fizičke osobe te kućanstva koja pružaju usluge smještaja turistima za kraći boravak.

Izvori i metode prikupljanja podataka

Od 2017. podaci o turističkom prometu (broj dolazaka i noćenja turista) te smještajnim kapacitetima preuzimaju se iz administrativnog izvora sustava eVisitor. Državni zavod za statistiku preuzima podatke iz administrativnog izvora sustava eVisitor od Hrvatske turističke zajednice te ih dalje statistički obrađuje.

Objavljivanjem Pravilnika o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turista turističkoj zajednici (NN, br. 126/15.) sustav eVisitor službeno je postao središnji elektronički sustav za prijavu i odjavu turista u Republici Hrvatskoj s punom primjenom od 1. siječnja 2016.

Mjesečni podaci iz ovog Priopćenja smatraju se privremenima sve dok se ne objave konačni podaci za tekuću godinu. Mjesečni podaci  preuzimaju se sedmog dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Obuhvat i usporedivost

Izvještajne jedinice jesu svi poslovni subjekti (poduzeća/trgovačka društva, obrtnici, ustanove, udruge itd.) i njihovi dijelovi koji obavljaju djelatnost pružanja usluga smještaja turistima; zdravstvene ustanove za svoje objekte u kojima osobe borave radi medicinske rehabilitacije (osobe same snose naknadu za taj boravak); poslovni subjekti koji su osnovali ili vode brigu i nadzor nad planinarskim domovima; poslovni subjekti koji se za vrijeme školskih praznika služe školama, domovima i sličnim objektima kao privremenim smještajnim kapacitetima.

Smještajni objekti koji se razvrstavaju prema Pravilniku o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata (NN, br. 48/02., 108/02., 132/03., 73/04., 67/06., 88/07., 58/08., 62/09., 63/13., 33/14., 92/14., 9/16., 54/16., 56/16., 61/16. i 69/17.) jesu: hotel, hotel baština, aparthotel, integralni hotel, difuzni hotel, hotel posebnog standarda, lječilišne vrste, turističko naselje, turistički apartman, pansion, guest house, kamp, kampiralište, kamp-odmorište, kamp-odmorište – objekt za robinzonski smještaj, soba, apartman, studio-apartman, kuća za odmor, ruralna kuća za odmor, prenoćište, odmaralište za djecu, hostel, planinarski dom, lovački dom, učenički dom ili studentski dom i objekt za robinzonski smještaj.

Prema članku 29. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15., 121/16. i 99/18.), ovim statističkim istraživanjem obuhvaćaju se i prostori za kampiranje izvan kampova. Za vrijeme održavanja sportskih, izviđačkih, kulturno-umjetničkih i sličnih manifestacija te organiziranih putovanja kanuima i sličnim plovilima po moru, rijekama i jezerima, biciklima i slično dopušteno je organizirano kampiranje izvan kampova na za to određenim prostorima.

Osim ugostiteljskih objekata za smještaj reguliranih Pravilnikom, ovim statističkim istraživanjem obuhvaćaju se i sljedeći objekti koji pružaju usluge smještaja: lječilišta, gostionice s pružanjem usluge smještaja i nekategorizirani objekti.

Prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15., 121/16. i 99/18.), ugostiteljskim uslugama u kućanstvu smatra se usluga smještaja u sobi, apartmanu, kući za odmor i kući za odmor – robinzonski smještaj do najviše 10 soba, odnosno 20 postelja (ne ubraja se broj pomoćnih postelja) te usluga smještaja u kampu, kamp-odmorištu ili kamp-odmorištu – objekt za robinzonski smještaj s ukupno najviše 10 smještajnih jedinica, odnosno za 30 gostiju istodobno, u koje se ne ubrajaju djeca u dobi do 12 godina. Ugostiteljskim uslugama na obiteljskome poljoprivrednom gospodarstvu prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15., 121/16. i 99/18.) smatra se usluga smještaja u sobi, apartmanu, kući za odmor i kući za odmor – robinzonski smještaj do najviše 10 soba, odnosno 20 postelja (ne ubraja se broj pomoćnih postelja) te usluga smještaja u kampu, kamp-odmorištu ili kamp-odmorištu – objekt za robinzonski smještaj, s ukupno najviše 20 smještajnih jedinica, odnosno za 60 gostiju istodobno, u koje se ne ubrajaju djeca u dobi do 12 godina.

Prema Uredbi br. 692/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj statistici turizma, podaci o dolascima i noćenjima turista u Republici Hrvatskoj prema NKD-u 2007., odjeljak 55, za skupine 55.1 Hoteli i sličan smještaj, 55.2 Odmarališta i slični objekti za kraći odmor te 55.3 Kampovi i prostori za kampiranje mjesečno se dostavljaju u Eurostat. Za skupinu 55.1 Hoteli i sličan smještaj mjesečno se dostavlja i podatak o popunjenosti stalnih postelja i soba (neto). Navedeni podaci objavljuju se na Eurostatovim mrežnim stranicama http://ec.europa.eu/eurostat i usporedivi su s podacima država članica Europske unije.

Podacima nije obuhvaćen nekomercijalni turistički promet (boravak vlasnika, članova njihovih obitelji, ostale rodbine i prijatelja u kućama i stanovima za odmor te boravak turista u ostalim objektima u kojima se usluga smještaja ne naplaćuje, npr. kod stanovnika turističkoga grada/općine). Nekomercijalni turistički promet prati se posebnim statističkim istraživanjem.

Povjerljivost

Agregirani podaci kod kojih postoje razlozi za povjerljivost u skladu sa Zakonom o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) i Uredbom br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o europskim statistikama tretiraju se kao povjerljivi i stoga se ne objavljuju.

Definicije

Turizam su aktivnosti osoba koje putuju i borave u mjestima izvan svoje uobičajene sredine, ne dulje od jedne godine, zbog odmora, posla ili drugih osobnih razloga, osim zapošljavanja kod poslovnog subjekta sa sjedištem u mjestu posjeta.eVisitor je središnji elektronički sustav za prijavu i odjavu turista koji funkcionalno povezuje sve turističke zajednice u Republici Hrvatskoj, a dostupan je putem interneta bez potrebe za posebnim instaliranjem na računalo.

Popis turista u sustavu eVisitor vodi se posebno za svaku pojedinu pravnu i fizičku osobu koja pruža uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost (pansioni, hoteli, hosteli itd.), pruža uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma (čarter, kružna putovanja) te uslugu smještaja u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu.

Prijava i odjava turista koji se upisuju u sustav eVisitor autentificira se na temelju sigurnog pristupa sustavu eVisitor autentifikacijskim protokolom koji sadržava cjelokupni proces i uvjete za sigurno i ispravno obavljanje elektroničke prijave i odjave turista.

Uspostavljanje i održavanje sustava eVisitor u nadležnosti je Hrvatske turističke zajednice (HTZ-a).

HTZ je nacionalna turistička organizacija, a osnovana je radi stvaranja i promicanja identiteta i ugleda hrvatskog turizma, planiranja i provedbe zajedničke strategije i koncepcije njegove promocije, predlaganja i izvedbe promidžbenih aktivnosti u zemlji i inozemstvu važnih svim subjektima u turizmu te podizanja razine kvalitete cjelokupne turističke ponude Republike Hrvatske. Sjedište je HTZ-a u Zagrebu. Dužnost predsjednika Hrvatske turističke zajednice obnaša ministar turizma.

Turist je svaka osoba koja u mjestu izvan svojeg prebivališta provede najmanje jednu noć u ugostiteljskome ili drugom objektu za smještaj turista radi odmora ili rekreacije, zdravlja, studija, sporta, religije, porodice, poslova, javnih misija ili skupova. U turiste se ne uključuju osobe koje u mjestu borave više od 12 mjeseci uzastopno, osobe kojima je osnovni razlog posjeta aktivnost koja se financira iz mjesta posjeta, osobe koje redovito dnevno ili tjedno putuju u mjesto u kojem obavljaju posao ili studiraju, osobe koje ulaze ili napuštaju zemlju kao migranti, pogranični radnici, diplomati, konzularni predstavnici i članovi vojnih snaga na redovitom poslu/zadatku, prognanici, nomadi, osobe u tranzitu.

Domaći turist jest svaka osoba s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koja u nekome mjestu u Republici Hrvatskoj izvan svog prebivališta provede najmanje jednu noć u ugostiteljskome ili drugom objektu za smještaj turista.

Strani turist jest svaka osoba s prebivalištem izvan Republike Hrvatske koja privremeno boravi u Republici Hrvatskoj i provede najmanje jednu noć u ugostiteljskome ili drugom objektu za smještaj turista.

Dolazak turista jest broj osoba (turista) koje su se prijavile i ostvarile noćenje u objektu koji pruža uslugu smještaja. Zbog toga u slučaju promjene objekta u kojem boravi dolazi do njegova ponovnog registriranja i time do dvostrukosti u podacima. Prema tome, statistika evidentira broj dolazaka turista, a ne broj turista.

Noćenja turista jesu svaka registrirana noć osobe (turista) u objektu koji pruža uslugu smještaja.

Prebivalište je mjesto u kojem se osoba nastanila s namjerom da u njemu stalno živi.

Dobna skupina turista iskazuje se prema navršenim godinama života u trenutku boravka u turističkome smještajnom objektu.

Smještajni kapaciteti prikazuju se kao broj soba, apartmana i mjesta za kampiranje i broj stalnih postelja. Primjenom Uredbe br. 692/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj statistici turizma kapacitet smještajnog objekta iskazuje se iz mjeseca u godini kad je bio najveći.

Stalne postelje jesu postelje koje su redovito raspoložive gostima.

Popunjenost stalnih postelja (neto) u promatranom razdoblju dobiva se dijeljenjem ukupnog broja ostvarenih noćenja u promatranom razdoblju brojem postelja i brojem dana u kojem su postelje bile raspoložive tijekom promatranog razdoblja. Podatak je izražen kao postotak.

Popunjenost soba (neto) u promatranom razdoblju dobiva se dijeljenjem ukupnog broja soba korištenih tijekom promatranog razdoblja ukupnim brojem raspoloživih soba tijekom promatranog razdoblja. Podatak je izražen kao postotak.

Odjeljak 55 NKD-a 2007. obuhvaća pružanje usluga smještaja za kraći boravak turista. Neke jedinice mogu pružati samo usluge smještaja, dok druge mogu pružati kombinaciju usluga smještaja, uslugu pripremanja obroka i/ili opremu za rekreaciju. Smještajni turistički objekti tog odjeljka podijeljeni su na četiri skupine.

Skupina 55.1 Hoteli i sličan smještaj obuhvaća ove vrste smještajnih objekata: hotel, hotel baštinu, aparthotel, integralni hotel, difuzni hotel, lječilišne vrste, hotel posebnog standarda, turističko naselje, turistički apartman, pansion i guest house.

Skupina 55.2 Odmarališta i slični objekti za kraći odmor obuhvaća ove vrste smještajnih objekata: sobu, apartman, studio-apartman, kuću za odmor, ruralnu kuću za odmor, hostel, lječilište, prenoćište, odmaralište za djecu, gostionicu s pružanjem usluge smještaja, planinarski dom, lovački dom, učenički dom ili studentski dom te objekt za robinzonski smještaj.

Skupina 55.3 Kampovi i prostori za kampiranje obuhvaća ove vrste smještajnih objekata: kamp, kampiralište, kamp-odmorište, kamp-odmorište – objekt za robinzonski smještaj i prostor za kampiranje izvan kampova.

Skupina 55.9 Ostali smještaj obuhvaća nekategorizirane objekte.

Teritorijalni ustroj

Podaci po županijama, gradovima i općinama objavljeni su prema teritorijalnom ustroju na temelju Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 86/06., 125/06., 16/07., 95/08., 145/10., 37/13., 44/13., 45/13. i 110/15.).

Kratice

 
COVID-19 bolest prouzročena koronavirusom
Eurostat Statistički ured Europske unije 
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti 2007.
NN Narodne novine
SAD Sjedinjene Američke Države

 

U ovom Priopćenju objavljuju se podaci istraživanja koje je provedeno uz financijsku pomoć Europske unije. Za njegov sadržaj odgovoran je isključivo Državni zavod za statistiku te ni u kojem slučaju ne izražava stav Europske unije.

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:

Ivana Brozović i Jasna Perko

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti