Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 30. prosinca 2021.
USL-2021-1-1/11

ISSN 1334-0557

TRGOVINA NA MALO U STUDENOME 2021.

Realni promet od trgovine na malo u studenome 2021. porastao je na godišnjoj, a pao na mjesečnoj razini.

Na mjesečnoj razini pao promet od trgovine na malo i prehrambenim i neprehrambenim proizvodima

Ukupan sezonski i kalendarski prilagođeni promet od trgovine na malo što su ga u studenome 2021. ostvarili svi poslovni subjekti koji se bave tom djelatnošću, bez obzira na svoju pretežnu djelatnost, realno je pao za 2,0% u usporedbi s listopadom 2021. Pritom je promet od trgovine na malo prehrambenim proizvodima pao za 1,3%, a promet od trgovine na malo neprehrambenim proizvodima (osim trgovine motornim gorivima i mazivima) za 2,1%.

Nastavlja se porast realnog prometa od trgovine na malo i deseti mjesec zaredom na godišnjoj razini

U studenome 2021. u usporedbi s istim mjesecom prethodne godine kalendarski prilagođeni promet od trgovine na malo realno je porastao za 5,2%.

Pritom je promet od trgovine na malo hranom, pićem i duhanskim proizvodima porastao za 1,7%, a promet od trgovine neprehrambenim proizvodima (osim trgovine motornim gorivima i mazivima) za 4,6%.

U prvih jedanaest mjeseci kalendarski prilagođeni promet realno je porastao za 12,4% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Prodaja motornih goriva i maziva imala najveći utjecaj na porast prometa

U studenome 2021. u usporedbi s istim mjesecom prethodne godine, prema izvornim indeksima, porast prometa ostvarilo je svih jedanaest trgovačkih struka.

Najveći utjecaj na porast nominalnog prometa u studenome 2021. u usporedbi s istim mjesecom prethodne godine, prema izvornim indeksima, imale su sljedeće trgovačke struke: Motorna goriva i maziva, s porastom prometa od 32,9% i s utjecajem na ukupan indeks prometa od 5,6%, te Nespecijalizirane prodavaonice pretežno živežnim namirnicama, s porastom prometa od 7,1% i s utjecajem na ukupan indeks prometa od 2,4%. Stoga je ukupan izvorni promet od trgovine na malo u usporedbi s istim mjesecom prethodne godine nominalno porastao za 12,8%.

Ukupan promet trgovaca na malo (odjeljak 47 NKD-a)1) realno je porastao na godišnjoj, a pao na mjesečnoj razini

Ukupan sezonski i kalendarski prilagođeni promet što su ga ostvarili svi poslovni subjekti kojima je trgovina na malo pretežna djelatnost (razvrstani u odjeljak 47 NKD-a 2007.) u studenome 2021. u odnosu na listopad 2021. realno je pao za 3,1%.

U odnosu na studeni 2020., njihov ukupan, kalendarski prilagođeni promet, realno je porastao za 3,4%, a u prvih jedanaest mjeseci u odnosu na isto razdoblje prethodne godine realno je porastao za 11,8%.

1) Ukupan promet trgovaca na malo (odjeljak 47 NKD-a) jest promet što ga ostvaruju svi poslovni subjekti kojima je trgovina na malo pretežna djelatnost te su razvrstani u odjeljak 47 NKD-a 2007.

G - 1. REALNI INDEKSI PROMETA OD TRGOVINE NA MALO PO MJESECIMA OD 2016. DO 2021.

I. SEZONSKI I KALENDARSKI PRILAGOĐENI POKAZATELJI1)

1. TRGOVINA NA MALO – MJESEČNE STOPE PROMJENA IZRAČUNANE IZ SEZONSKI I KALENDARSKI PRILAGOĐENIH INDEKSA 

%

   VI. 2021.
V. 2021.
VII. 2021.
VI. 2021.
VIII. 2021.
VII. 2021.
IX. 2021.
VIII. 2021.
X. 2021.
IX. 2021.
XI. 2021.
X. 2021.
Ukupan promet trgovaca na malo (odjeljak 47 NKD-a)2)            
Nominalno -0,2 2,2 2,1 0,3 -0,8 -1,6
Realno -0,7 1,6 1,7 -0,2 -1,9 -3,1
Promet od trgovine na malo            
Nominalno 0,0 1,6 2,2 0,7 -1,1 -0,5
Realno -0,5 0,9 1,8 0,0 -2,1 -2,0

1) Podaci koji se uspoređuju s podacima od istog mjeseca prethodne godine su kalendarski prilagođeni podaci, a podaci koji se uspoređuju s podacima od prethodnog mjeseca su sezonski i kalendarski prilagođeni podaci.
2) Ukupan promet trgovaca na malo (odjeljak 47 NKD-a) jest promet što ga ostvaruju svi poslovni subjekti kojima je trgovina na malo pretežna djelatnost te su razvrstani u odjeljak 47 NKD-a 2007.

2. TRGOVINA NA MALO – GODIŠNJE STOPE PROMJENA IZRAČUNANE IZ KALENDARSKI PRILAGOĐENIH INDEKSA

%

   VI. 2021.
VI. 2020.
VII. 2021.
VII. 2020.
VIII. 2021.
VIII. 2020.
IX. 2021.
IX. 2020.
X. 2021.
X. 2020.
XI. 2021.
XI. 2020.
I. − XI. 2021.
I. − XI. 2020.
Ukupan promet trgovaca na malo (odjeljak 47 NKD-a)1)              
Nominalno 13,3 17,0 22,7 18,9 14,2 10,2 15,0
Realno 10,6 13,0 18,1 14,2 8,7 3,4 11,8
Promet od trgovine na malo              
Nominalno 13,6 16,9 22,9 19,2 14,7 12,2 15,7
Realno 10,9 12,8 18,3 14,5 9,2 5,2 12,4

1) Ukupan promet trgovaca na malo (odjeljak 47 NKD-a) jest promet što ga ostvaruju svi poslovni subjekti kojima je trgovina na malo pretežna djelatnost te su razvrstani u odjeljak 47 NKD-a 2007.

3. SEZONSKI I KALENDARSKI PRILAGOĐENI INDEKSI PROMETA PREMA PRETEŽNOJ DJELATNOSTI POSLOVNIH SUBJEKATA PREMA NKD-u 2007.

   Ukupan promet trgovaca na malo
(odjeljak 47 NKD-a)1)
Promet od trgovine na malo
nominalno realno nominalno realno
IX. 2021.
VIII. 2021.
X. 2021.
IX. 2021.
XI. 2021.
X. 2021.
IX. 2021.
VIII. 2021.
X. 2021.
IX. 2021.
XI. 2021.
X. 2021.
IX. 2021.
VIII. 2021.
X. 2021.
IX. 2021.
XI. 2021.
X. 2021.
IX. 2021.
VIII. 2021.
X. 2021.
IX. 2021.
XI. 2021.
X. 2021.
  Ukupno 100,3 99,2 98,4 99,8 98,1 96,9 100,7 98,9 99,5 100,0 97,9 98,0
47 Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima 100,3 99,2 98,4 99,8 98,1 96,9 100,0 98,7 99,7 98,7 101,7 97,6
47.11 + 47.2 Trgovina na malo hranom, pićem i duhanskim proizvodima 102,2 97,2 99,7 100,9 98,5 98,3 102,0 101,7 100,4 101,0 101,5 98,7
47.19 + 47.4 + 47.5 + 47.6 + 47.7 + 47.8 + 47.9 Trgovina na malo neprehrambenim proizvodima (osim trgovine motornim gorivima i mazivima) 97,5 101,0 98,5 97,3 100,1 97,7 94,6 102,6 99,3 95,8 101,7 97,9
47 -  47.3 Trgovina na malo, osim specijalizirane trgovine motornim gorivima i mazivima 99,9 99,0 98,5 99,7 97,5 97,6 99,5 99,5 98,9 98,7 101,9 97,9
  Ostale djelatnosti (izvan odjeljka 47) - - - - - - 103,2 99,7 98,6 102,1 99,2 97,1

1) Ukupan promet trgovaca na malo (odjeljak 47 NKD-a) jest promet što ga ostvaruju svi poslovni subjekti kojima je trgovina na malo pretežna djelatnost te su razvrstani u odjeljak 47 NKD-a 2007.

4. KALENDARSKI PRILAGOĐENI INDEKSI PROMETA PREMA PRETEŽNOJ DJELATNOSTI POSLOVNIH SUBJEKATA PREMA NKD-u 2007.

   Ukupan promet trgovaca na malo
(odjeljak 47 NKD-a)1)
Promet od trgovine na malo
nominalno realno nominalno realno
IX. 2021.
IX. 2020.
X. 2021.
X. 2020.
XI. 2021.
XI. 2020.
IX. 2021.
IX. 2020.
X. 2021.
X. 2020.
XI. 2021.
XI. 2020.
IX. 2021.
IX. 2020.
X. 2021.
X. 2020.
XI. 2021.
XI. 2020.
IX. 2021.
IX. 2020.
X. 2021.
X. 2020.
XI. 2021.
XI. 2020.
  Ukupno 118,9 114,2 110,2 114,2 108,7 103,4 119,2 114,7 112,2 114,5 109,2 105,2
47 Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima 118,9 114,2 110,2 114,2 108,7 103,4 116,0 111,3 109,5 111,4 106,0 102,7
47.11 + 47.2 Trgovina na malo hranom, pićem i duhanskim proizvodima 116,7 108,6 106,1 112,9 104,6 100,5 116,4 108,0 107,4 112,7 104,0 101,7
47.19 + 47.4 + 47.5 + 47.6 + 47.7 + 47.8 + 47.9 Trgovina na malo neprehrambenim proizvodima (osim trgovine motornim gorivima i mazivima) 114,6 111,8 109,0 113,4 109,5 105,4 111,3 110,7 108,2 110,2 108,4 104,6
47 -  47.3 Trgovina na malo, osim specijalizirane trgovine motornim gorivima i mazivima 115,6 110,2 107,6 112,9 106,8 102,8 114,0 109,3 107,8 111,3 106,0 103,0
  Ostale djelatnosti (izvan odjeljka 47) - - - - - - 129,1 125,2 121,2 124,0 119,1 113,8

1) Ukupan promet trgovaca na malo (odjeljak 47 NKD-a) jest promet što ga ostvaruju svi poslovni subjekti kojima je trgovina na malo pretežna djelatnost te su razvrstani u odjeljak 47 NKD-a 2007.

II. IZVORNI, NEPRILAGOĐENI POKAZATELJI

1. NOMINALNI I REALNI INDEKSI PROMETA U TRGOVINI NA MALO

   XI. 2021.
X. 2021.
XI. 2021.
XI. 2020.
XI. 2021.
Ø 2015.
I. − XI. 2021.
I. − XI. 2020.
Ukupan promet trgovaca na malo (odjeljak 47 NKD-a)1)        
Nominalno 93,0 111,2 122,4 114,7
Realno 92,2 104,4 112,4 111,5
Promet od trgovine na malo        
Nominalno 92,3 112,8 123,9 115,3
Realno 91,5 105,9 113,8 112,1

1) Ukupan promet trgovaca na malo (odjeljak 47 NKD-a) jest promet što ga ostvaruju svi poslovni subjekti kojima je trgovina na malo pretežna djelatnost te su razvrstani u odjeljak 47 NKD-a 2007.

2. NOMINALNI INDEKSI PROMETA OD TRGOVINE NA MALO PO TRGOVAČKIM STRUKAMA

   Udio u ukupnom prometu, %
XI. 2021.
Utjecaj na ukupan indeks, %1)
XI. 2021.

XI. 2020.
XI. 2021.
X. 2021.
XI. 2021.
XI. 2020.
I. − XI. 2021.
I. − XI. 2020.
  Ukupno 100,0 - 92,3 112,8 115,3
  Ukupno, osim motornih vozila i motocikala, njihovih dijelova i pribora te motornih goriva i maziva 80,0 - 93,5 108,9 112,7
01 + 03 + 04 Motorna vozila, dijelovi i pribor za motorna vozila, motocikli i dijelovi 3,0 0,7 96,4 122,4 112,4
30 Motorna goriva i maziva 17,0 5,6 86,4 132,9 128,9
11 Nespecijalizirane prodavaonice pretežno živežnim namirnicama 34,2 2,4 92,1 107,1 109,5
19 Ostale nespecijalizirane prodavaonice  6,7 0,5 95,6 107,2 121,1
21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 29 Specijalizirane prodavaonice živežnim namirnicama 5,6 0,8 90,4 113,6 113,2
73 + 74 + 75 Ljekarne, medicinski i ortopedski proizvodi, kozmetički i toaletni proizvodi 8,8 1,4 101,2 115,3 105,5
51 + 71 + 72 Tekstil, odjevni predmeti, obuća i kožni proizvodi 7,3 0,8 85,0 111,5 121,7
43 + 52 + 54 + 59 + 63 Audio i videooprema, željezna roba, boje i staklo, električni aparati za kućanstvo, namještaj i drugi proizvodi za kućanstvo 9,8 0,6 100,8 106,4 115,6
41 + 42 + 53 + 61 + 62 + 64 + 65 + 76 + 77 + 78 Računalna oprema, knjige i novine, igre i igračke, cvijeće i sadnice, satovi i nakit i ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama 5,5 0,5 85,1 108,7 121,7
91 Trgovina na malo internetom ili poštom 1,4 0,1 144,8 104,8 105,3
79 – 89+99 Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica 0,7 0,1 90,9 115,6 136,5

1) Utjecaj na ukupan indeks pokazuje umnožak udjela trgovačke struke u ukupnom prometu i stope rasta ili pada prometa u mjesecu tekuće godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine podijeljen sa 100.

III. STANDARDNA POGREŠKA I KOEFICIJENT VARIJACIJE ZA VERIŽNI INDEKS PROMETA

1. STANDARDNA POGREŠKA I KOEFICIJENT VARIJACIJE ZA VERIŽNI INDEKS PROMETA U STUDENOME 2021.

   Procjena verižnog indeksa Koeficijent varijacije, % Standardna pogreška Donja granica 95-postotnog intervala pouzdanosti Gornja granica 95-postotnog intervala pouzdanosti
Ukupan promet trgovaca na malo (odjeljak 47 NKD-a)1) 93,0 1,34 1,24 90,6 95,4
Promet od trgovine na malo 92,3 0,84 0,77 90,8 93,9

1) Ukupan promet trgovaca na malo (odjeljak 47 NKD-a) jest promet što ga ostvaruju svi poslovni subjekti kojima je trgovina na malo pretežna djelatnost te su razvrstani u odjeljak 47 NKD-a 2007.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Napomena

Vremenske serije prometa od trgovine na malo od 2005. i vremenske serije ukupnog prometa trgovaca na malo (odjeljak 47 NKD-a) od 2000. možete preuzeti u Excel-formatu na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku na poveznici Baze podataka pod naslovima STS baze podataka i PC AXIS baze podataka te na poveznici Statistika u nizu pod naslovom Gospodarstvo ‒ osnovni pokazatelji.

Precizni datumi objavljivanja navedeni su u Kalendaru objavljivanja statističkih podataka 2021., koji se nalazi na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku www.dzs.hr.

Izvori i metode prikupljanja podataka

Podaci su rezultat redovitog istraživanja Mjesečni izvještaj trgovina na malo (obrazac TRG-1) te administrativnih izvora podataka (datoteka fiskalizacije Porezne uprave).

Podaci se prikupljaju s pomoću mrežne aplikacije (tzv. CAWI). Izvještajne jedinice neposredno ispunjavaju podatke na e-obrascu TRG-1, koji se nalazi na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku www.dzs.hr. Razdoblje prikupljanja podataka svakog mjeseca u pravilu se kreće od 1. do 20. u mjesecu za podatke iz prethodnoga izvještajnog mjeseca.

Metodologija za istraživanje temelji se na Uredbama Vijeća (EZ) br. 1165/98 o kratkoročnim statistikama (Dodatak C), 1158/05 i 1503/06, Uredbi (EU) br. 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika i Uredbi Komisije (EU) br. 2020/1197.

Istraživanje se provodi na temelju Zakona o službenoj statistici (NN, br. 25/20.).

Obuhvat i usporedivost

Jedinice promatranja jesu poslovni subjekti (pravne osobe i obrtnici) koji su prema pretežnoj djelatnosti registrirani u trgovini na malo (odjeljak 47 NKD-a 2007.). Obuhvaćeni su i izabrani poslovni subjekti iz ostalih djelatnosti ako obavljaju trgovinu na malo.

Istraživanje se provodi metodom uzorka. Okvir za izbor uzorka jesu poslovni subjekti ili njihovi dijelovi registrirani u Statističkome poslovnom registru Državnog zavoda za statistiku. U 2021. okvir za izbor uzorka proširen je s pomoću administrativnog izvora podataka (datoteka fiskalizacije Porezne uprave).

Uzorak je podijeljen na stratume prema pretežnoj djelatnosti i veličini poslovnog subjekta. Poslovni subjekti razvrstani su prema pretežnoj djelatnosti na temelju NKD-a 2007. (NN, br. 58/07. i 123/08.). Prema veličini razvrstani su na razrede od 1 do 7.

Kriterij za određivanje veličine poslovnog subjekta jest broj zaposlenih. Poslovni subjekti veličine 1 jesu oni s 0 – 4 zaposlenih, veličine 2 s 5 – 9 zaposlenih, veličine 3 s 10 – 19 zaposlenih, veličine 4 s 20 – 49 zaposlenih, veličine 5 s 50 – 99 zaposlenih, veličine 6 sa 100 – 249 zaposlenih i veličine 7 s 250 i više zaposlenih. Za poslovne subjekte kojima je pretežna djelatnost izvan trgovine upotrebljava se broj zaposlenih u trgovinskim djelatnostima.

Uzorkom su obuhvaćeni svi poslovni subjekti s 10 i više zaposlenih te slučajnim uzorkom izabrani poslovni subjekti koji imaju manje od 10 zaposlenih.

Metoda sezonske i kalendarske prilagodbe

Od 2016. u procesu sezonske prilagodbe koristi se programski paket JDemetra+ te metoda X13-ARIMA. Tim se procesom statističkim modelima i procedurama identificiraju te procjenjuju sezonski i kalendarski učinci u vremenskim serijama.

Postoji nekoliko uzroka revizije prethodno objavljenih sezonski i kalendarski prilagođenih indeksa. Najčešći uzrok jest promjena u procijenjenim parametrima postojećih statističkih modela pri novim procjenama zbog novih opažanja. Ostali uzroci jesu promjene u izvornim podacima ili u primijenjenim statističkim modelima.

Kalendarski učinci imaju znatan utjecaj na kretanje vremenskih serija, a najčešći su učinak pomičnih blagdana, učinak prijestupne godine i učinak radnih dana.

Napomena o primijenjenoj terminologiji

Pojam ''kalendarsko prilagođavanje'' na hrvatskom jeziku nije usklađen s prijevodom pojma working-day adjustment iz engleskoga, koji znači ''prilagodba za broj radnih dana'', kako bi se izbjeglo da hrvatski korisnici pogrešno protumače taj termin.

Pojam "prilagodba za broj radnih dana'' u kratkoročnim poslovnim statistikama podrazumijeva kalendarsku prilagodbu, ali zbog specifičnih Eurostatovih terminoloških zahtjeva u kratkoročnim poslovnim statistikama upotrebljava se spomenuti termin.

Sezonski i kalendarski prilagođeni indeksi

Sezonski i kalendarski prilagođeni indeksi podrazumijevaju da su izvorni indeksi prilagođeni za sezonske i kalendarske učinke. Tako prilagođeni indeksi i pripadajuće stope promjene u dva uzastopna opažanja koriste se za usporedbu podataka s podacima iz prethodnog mjeseca.

U skladu s tim u mjesečnoj usporedbi (I. dio Priopćenja, tablice 1. i 3.) prikazane su i tumače se mjesečne stope promjena prometa izračunane iz sezonski i kalendarski prilagođenih indeksa (usporedba indeksa izvještajnog mjeseca s indeksima prethodnoga izvještajnog mjeseca).

Kalendarski prilagođeni indeksi

Kalendarski prilagođeni indeksi podrazumijevaju da su izvorni indeksi prilagođeni samo za kalendarske učinke. Tako prilagođeni indeksi i pripadajuće međugodišnje stope promjene koriste se za usporedbu podataka s podacima iz istog mjeseca prethodne godine.

Prema tome, u godišnjoj usporedbi (I. dio Priopćenja, tablice 2. i 4.) prikazane su i tumače se godišnje stope promjena prometa izračunane iz kalendarski prilagođenih indeksa (usporedba indeksa izvještajnog mjeseca s indeksima istoga izvještajnog mjeseca prethodne godine).

Izvorni indeksi

Radi održavanja dosljednosti i kontinuiteta s prethodno objavljenim podacima indeksi se i dalje iskazuju u obliku izvornih, neprilagođenih indeksa na isti način kao i prije (II. dio Priopćenja, tablice 1. i 2.).

Dio podataka iz ovog istraživanja (to su podaci koji se odnose na ukupan promet poslovnih subjekata kojima je trgovina na malo pretežna djelatnost, tj. razvrstani su u odjeljak 47 NKD-a 2007.) redovito se mjesečno dostavlja Eurostatu (u obliku nominalnih i realnih izvornih, sezonski i kalendarski prilagođenih indeksa na bazi 2015.) i nalazi se na Eurostatovim mrežnim stranicama http://ec.europa.eu/eurostat s pokazateljima država članica Europske unije s kojima su usporedivi.

Definicije

Promet je vrijednost svih prodanih roba i obavljenih usluga na tržištu tijekom mjeseca bez obzira na to jesu li naplaćene. U promet je uključen porez na dodanu vrijednost.

Promet u trgovini na malo prati se na dva načina, i to:

-    ukupan promet trgovaca na malo (odjeljak 47 NKD-a) jest promet što ga ostvaruju svi poslovni subjekti kojima je trgovina na malo pretežna djelatnost te su razvrstani u odjeljak 47 NKD-a 2007.

-    promet od trgovine na malo jest promet što ga ostvaruju svi poslovni subjekti koji tu djelatnost obavljaju bez obzira na pretežnu djelatnost u kojoj su registrirani.

Rezultati se objavljuju u obliku nominalnih i realnih indeksa.

Nominalni indeksi prikazuju kretanje prometa u tekućim cijenama.

Realni indeksi dobiveni su deflacioniranjem nominalnih indeksa indeksom maloprodajnih cijena dobara (bez električne energije i distribucije vode) prema indeksu potrošačkih cijena.

Trgovačke struke

Trgovačke struke predstavljaju stvarni pretežni asortiman prodaje u trgovini na malo koji se također određuje na osnovi NKD-a 2007.

 

Kratice

CAWI  računalno potpomognuto internetsko anketiranje
EU Europska unija
EZ Europska zajednica
Eurostat Statistički ured Europske unije
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NN Narodne novine

Znakovi

- nema pojave
0,0 podatak je manji od 0,05 upotrijebljene mjerne jedinice

 

U ovom Priopćenju objavljuju se podaci istraživanja koje je provedeno uz financijsku pomoć Europske unije. Za njegov sadržaj odgovoran je isključivo Državni zavod za statistiku te ni u kojem slučaju ne izražava stav Europske unije.

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Josipa Kalčić Ivanić, Ljiljanka Boras i Sanja Godec

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

 

 

Postavke pristupačnosti