Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 23. prosinca 2021.
POLJ-2021-7-2

ISSN 1334-0557

RIBARSTVO U 2020.


Ukupan broj ribara u morskom ribarstvu u 2020. u odnosu na 2019. manji je za 0,4%, dok je ukupan broj plovila manji za 0,8%.

Ukupan ulov i uzgoj (proizvodnja) morske ribe i drugih morskih organizama u 2020. veći je u odnosu na godinu prije za oko 8 700 tona, odnosno 10,8%.

Količina plave ribe veća je za 12,5%, dok je količina ostale ribe povećana za 9,4%. Od ukupnog ulova plave ribe najveći udio odnosi se na ulov srdele (77,1%).

Ulov rakova manji je za 92 tone (9,0%), dok je ulov glavonožaca povećan za 144 tone (18,3%).

Ulov i uzgoj (proizvodnja) školjkaša smanjen je za 569 tona (45,1%).

Ukupna proizvodnja slatkovodne ribe u 2020. smanjena je za 320 tona (10,3%).

Proizvodnja konzumne ribe u šaranskim ribnjacima smanjena je za oko 340 tona (12,5%) dok je proizvodnja u pastrvskim ribnjacima povećana  u odnosu na prethodnu godinu za 20 tona (5,4%). Od ukupno proizvedene slatkovodne ribe 60,8% odnosi se na proizvodnju šarana, a 14,1% na proizvodnju pastrve.

Vrijednost ribarstva u 2020. u odnosu na 2019. porasla je za 10,7%. Na taj porast utjecao je rast vrijednosti morskog ribarstva (za 11,6%), do kojeg je došlo zbog porasta prodanih količina (za 11,1%).

Vrijednost slatkovodnog ribarstva u 2020. u odnosu na 2019. pala je za 11,1%. Na taj pad utjecala je manja prodana količina (za 10,4%).

 

MORSKO RIBARSTVO

1. RIBARI KOJI OBAVLJAJU GOSPODARSKI I MALI OBALNI RIBOLOV

   Ribari Indeksi
2020.
2019.
2019. 2020.
Ukupno  6 607  6 582 99,6
Gospodarski ribolov  3 075  3 030 98,5
Mali obalni ribolov  3 532  3 552 100,6

2. PLOVILA PREMA VRSTAMA

   2019. 2020. Indeksi
2020.
2019.
plovila ukupna
veličina plovila, BT
ukupna snaga
pogonskog
stroja plovila,
kW
plovila ukupna
veličina plovila, BT
ukupna snaga
pogonskog
stroja plovila,
kW
plovila ukupna
veličina plovila, BT
ukupna snaga
pogonskog
stroja plovila,
kW
Ukupno  7 614  44 514  348 126  7 555  44 307  348 455 99,2 99,5 100,1
Brodovi   336  27 897  112 053   325  27 621  110 810 96,7 99,0 98,9
Brodice  7 278  16 617  236 073  7 230  16 686  237 645 99,3 100,4 100,7

3. RIBARSKE MREŽE PREMA VRSTAMA1)

   Mreže, broj Indeksi
2020.
2019.
2019. 2020.
Povlačne mreže (koće)   940   881 93,7
Okružujuće mreže (plivarice)   715   752 105,2
Potegače   585   563 96,2
Jednostruke i trostruke mreže stajaćice  5 968  5 903 98,9

1) Podaci se odnose na ukupan broj ribarskih alata (aktivnih i neaktivnih) upisan u povlastice za gospodarski ribolov na moru.

4. ULOV I UZGOJ (PROIZVODNJA) MORSKE RIBE, RAKOVA, ŠKOLJKAŠA I GLAVONOŽACA

   Ulov i uzgoj (proizvodnja), t Indeksi, ukupno
2020.
2019.
2019. 2020.
ukupno ukupno ulov uzgoj (proizvodnja)
Ukupno 81 226 89 965 70 973 18 992 110,8
Ribe 78 159 87 415 68 940 18 475 111,8
Plava riba 60 757 68 380 65 057 3 323 112,5
Srdela 45 134 50 134 50 134 - 111,1
Inćun 7 995 9 781 9 781 - 122,3
Tuna 3 569 4 223   900 3 323 118,3
Plavica 2 116 1 966 1 966 - 92,9
Šarun 1 585 1 755 1 755 - 110,7
Ostale vrste   358   521   521 - 145,5
Ostala riba 17 402 19 035 3 883 15 152 109,4
Oslić 1 145 1 202 1 202 - 105,0
Trlja   772   788   788 - 102,1
Cipal   119   91   91 - 76,5
Ugor   39   35   35 - 89,7
Lubin  6 102 6 769   15 6 754 110,9
Komarča 6 901 7 911   131 7 780 114,6
Gira   77   93   93 - 120,8
Bukva   96   82   82 - 85,4
List   198   214   214 - 108,1
Ostale vrste 1 953 1 850 1 232   618 94,7
Rakovi1) 1 017   925   925 - 91,0
Jastog   8   6   6 - 75,0
Škamp   266   238   238 - 89,5
Kozice i ostali rakovi   743   681   681 - 91,7
Školjkaši1) 1 262   693   176   517 54,9
Kamenica   106   29   15   14 27,4
Jakovljeva kapica    37   40   40 - 108,1
Prnjavica   78   58   58 - 74,4
Dagnja   976   529   26   503 54,2
Ostali školjkaši   65   37   37 - 56,9
Glavonošci   788   932   932 - 118,3
Lignja i lignjun   287   331   331 - 115,3
Hobotnica    162   168   168 - 103,7
Sipa   91   103   103 - 113,2
Muzgavci i ostali glavonošci   248   330   330 - 133,1

1) Podaci se odnose na jestivu i nejestivu težinu ulova.

G-1. ULOV MORSKE RIBE, RAKOVA, ŠKOLJKAŠA I GLAVONOŽACA U 2020.

G-2. UZGOJ (PROIZVODNJA) MORSKE RIBE I ŠKOLJKAŠA U 2020.

SLATKOVODNO RIBARSTVO

5. POVRŠINA RIBNJAKA U EKSPLOATACIJI

   Površina Indeksi
2020.
2019.
2019. 2020.
Šaranski ribnjaci, ha  9 913  10 882 109,8
Pastrvski ribnjaci, m2  35 590  35 303 99,2

6. PROIZVODNJA MLAĐI

    Proizvodnja, tis. kom. Indeksi
2020.
2019.
2019. 2020.
Ukupno  48 174  36 667 76,1
Šaran  37 501  22 688 60,5
Pastrva  2 398  2 853 119,0
Ostale ribe  8 275  11 126 134,5

7. PROIZVODNJA KONZUMNE RIBE

   2019. 2020. Indeksi
2020.
2019.
ukupno u šaranskim ribnjacima u pastrvskim ribnjacima ukupno u šaranskim ribnjacima u pastrvskim ribnjacima ukupno u šaranskim ribnjacima u pastrvskim ribnjacima
Ukupno  3 100  2 728   372 2 780 2 388   392 89,7 87,5 105,4
Šaran 2 037 2 037 - 1 691 1 691 - 83,0 83,0 -
Som   20   20 -   32   32 - 160,0 160,0 -
Amur   122   122 -   133   133 - 109,0 109,0 -
Glavaš (bijeli i sivi)   485   485 -   487   487 - 100,4 100,4 -
Pastrva   372 -   372   392 -   392 105,4 - 105,4
Ostale ribe   64   64 -   45   45 - 70,3 70,3 -

G-3. PROIZVODNJA KONZUMNE RIBE U ŠARANSKIM I PASTRVSKIM RIBNJACIMA OD 2011. DO 2020.

G-4. PROIZVODNJA KONZUMNE RIBE U ŠARANSKIM I PASTRVSKIM RIBNJACIMA U 2020.

8. PRODAJA RIBE, RAKOVA, ŠKOLJKAŠA I GLAVONOŽACA

    2019. 2020. Indeksi vrijednosti
2020.
2019.
Indeksi cijena
2020.
2019.
prodano, t vrijednost u tis. kn prosječna cijena, kn/kg prodano, t vrijednost u tis. kn prosječna cijena, kn/kg
Ukupno1)  81 978 1 269 948 -  90 441 1 405 901 - 110,7 -
Morsko ribarstvo  78 878 1 217 304 -  87 662 1 359 102 - 111,6 -
Ribe  76 114 1 138 376 -  85 557 1 294 032 - 113,7 -
Plava riba – ukupno  59 481  455 932 -  67 248  519 237 - 113,9 -
Od toga:                 
Srdela  44 899  147 699 3,29  50 132  165 036 3,29 111,7 100,1
Inćun  7 783  52 405 6,73  9 643  68 948 7,15 131,6 106,2
Tuna  2 802  240 283 85,75  3 381  269 680 79,76 112,2 93,0
Miješana sitna riba                
Ostale vrste  3 997  15 545 3,89  4 092  15 572 3,81 100,2 97,8
Ostala riba – ukupno  16 632  682 444 -  18 309  774 795 - 113,5 -
Od toga:                
Oslić  1 011  29 195 28,88  1 029  28 727 27,92 98,4 96,7
Trlja   713  10 562 14,81   665  8 521 12,82 80,7 86,5
Cipal   65   942 14,47   46   705 15,48 74,8 107,0
Ugor   18   301 17,10   15   268 17,89 89,0 104,7
Lubin   6 096  266 754 43,76  6 759  307 689 45,52 115,3 104,0
Komarča  6 841  294 607 43,06  7 845  352 297 44,91 119,6 104,3
Gira   51   574 11,35   70   784 11,28 136,6 99,4
Bukva   65   561 8,58   60   527 8,78 93,8 102,3
List   172  10 471 60,94   172  10 349 60,29 98,8 98,9
Ostale vrste  1 600  73 679 46,05  1 650  64 930 39,35 88,1 85,4
Rakovi  – ukupno2)   925  37 756 -   836  32 579 - 86,3 -
Jastog   4  1 496 361,25   3   726 282,51 48,5 78,2
Škamp   218  21 384 98,11   191  18 379 96,04 85,9 97,9
Kozice i ostali rakovi   703  14 876 21,15   642  13 474 20,98 90,6 99,2
Školjkaši – ukupno2)  1 229  13 853 -   628  10 931 - 78,9 -
Kamenice, dagnje i ostali školjkaši  1 229  13 853 11,27   628  10 931 17,42 78,9 154,5
Glavonošci – ukupno   600  18 565 -   641  21 348 - 106,8 -
Lignja i lignjun   245  5 397 22,06   268  8 062 30,10 149,4 136,5
Sipa   50  2 158 43,52   58  2 521 43,17 116,8 99,2
Hobotnica   91  5 331 58,76   86  4 754 55,57 89,2 94,6
Muzgavci   215  5 679 26,42   229  6 011 26,24 105,8 99,3
Slatkovodno ribarstvo – ukupno1)  3 100  52 644 -  2 779  46 799 - 88,9 -
Šaran  2 037  35 449 17,40  1 691  28 394 16,79 80,1 96,5
Som   20   769 38,97   32  1 184 37,36 153,9 95,9
Amur   122  1 590 13,04   133  1 943 14,66 122,2 112,5
Glavaš (bijeli i sivi)   485  3 315 6,83   487  2 877 5,90 86,8 86,4
Pastrva   372  10 163 27,32   392  11 545 29,48 113,6 107,9
Ostale ribe   64  1 358 21,18   45   855 18,95 62,9 89,5

1) Podaci ne sadržavaju ulov slatkovodne ribe.
2) Podaci se odnose na jestivu i nejestivu količinu.

G-5. VRIJEDNOST MORSKOG I SLATKOVODNOG RIBARSTVA U 2020.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Podaci o ulovu i uzgoju (proizvodnji) morske i slatkovodne ribe i drugih morskih organizama, podaci o ribarima, plovilima i njihovoj opremi te podaci o prodanim količinama i vrijednostima preuzeti su od Ministarstva poljoprivrede – Uprave ribarstva, u skladu sa Sporazumom o međusobnoj suradnji. Na taj način prate se kretanja osnovnih pokazatelja iz područja morskoga i slatkovodnog ribarstva te prikupljaju podaci o zaposlenom osoblju, osnovnim sredstvima potrebnima za obavljanje ribolova, plovnim sredstvima, ribarskoj opremi, površinama šaranskih i pastrvskih ribnjaka, ulovu i proizvodnji morske i slatkovodne ribe, rakova školjkaša, glavonožaca i proizvodnji mlađi.

Ministarstvo poljoprivrede − Uprava ribarstva, kao nositelj službene statistike iz područja ribarstva, prikuplja potrebne podatke te ih obrađuje i prosljeđuje Državnom zavodu za statistiku prema unaprijed dogovorenu terminu i u obliku prilagođenom za daljnju obradu.

Državni zavod za statistiku zadužen je za objavljivanje statističkih podataka iz područja ribarstva na nacionalnoj razini u skladu sa strateškim dokumentima Državnog zavoda za statistiku.

Podaci iz područja ribarstva prikupljaju se na temelju Uredbe (EU) 2017/1004 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2017. o uspostavi okvira Unije za prikupljanje i upotrebu podataka u sektoru ribarstva te upravljanje njima i potporu za znanstveno savjetovanje u vezi sa zajedničkom ribarstvenom politikom, i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 199/2008.


Obuhvat i usporedivost

Izvještajne jedinice jesu pravne osobe i dijelovi pravnih osoba te ribari obrtnici koji obavljaju gospodarski morski i slatkovodni ribolov, mali obalni morski ribolov ili se bave uzgojem (proizvodnjom) slatkovodne i morske ribe i drugih morskih organizama prema evidenciji Ministarstva poljoprivrede – Uprave ribarstva o izdanim povlasticama.

Podaci proizvodnje mlađi od 2018. prikupljaju su se u skladu s Pravilnikom o prikupljanju statističkih podataka o akvakulturi (NN, br. 13/19.) i izraženi su u broju komada te stoga nisu usporedivi s podacima prethodnih godina. U skladu s istim Pravilnikom, podaci o količini utrošene hrane i gnojiva u ribnjacima više se ne prikupljaju.


Definicije

Gospodarski ribolov jest djelatnost ulova morske i slatkovodne ribe i drugih morskih organizama radi stjecanja dobiti.

Brod, osim ratnog broda, jest plovni objekt namijenjen za plovidbu morem, čija je duljina trupa veća od 15 m, ili je ovlašten prevoziti više od 12 putnika. Brod može biti putnički, teretni, tehnički plovni objekt, ribarski, javni ili znanstvenoistraživački.

Ribarski brod jest brod namijenjen i opremljen za ulov ribe ili drugih živih bića u moru ili na morskom dnu.

Brodica je plovni objekt namijenjen za plovidbu morem koji je ovlašten prevoziti najviše 12 putnika, čija je duljina trupa veća od 2,5 metra, a manja ili jednaka 15 metara, ili ukupne snage porivnih uređaja veće od 5 kW (Pomorski zakonik, NN, br. 17/19.).

Prema Zakonu o morskom ribarstvu (NN, br. 62/17.) i pripadajućim podzakonskim propisima, najvažnije skupine ribolovnih alata jesu povlačne mreže (koće), okružujuće mreže (plivarice), obalne mreže potegače i mreže stajaćice (jednostruke i trostruke).

Povlačnim mrežama (koćama) pripadaju pridnena povlačna mreža (koća), pelagijska povlačna mreža (koća), obalna povlačna mreža (koćica) i dredže (kunjkare i ramponi).

Okružujućim mrežama (plivaricama) pripadaju plivarica za malu plavu ribu, plivarica za veliku plavu ribu (tunolovka), plivarica za ciple (ciplara), plivarica za igle (plivarica igličara) i plivarica za gavune olige (plivarica oližnica).

Potegačama pripadaju ljetna trata ili srdelara, zimska trata ili girarica, migavica, igličara, šabakun, potegača za olige, kogol i strašin.

Mrežama stajaćicama pripadaju jednostruke mreže stajaćice – oližnice, gavunare, girare, vojge, menulare, poklopnice, bukvare, prostice, polandare, psare, jastogare, sklatare i rakovice, trostruke mreže stajaćice – salpare, poponice, listarice i sipare.


Kratice

BT                  bruto tona
EU Europska unija
EZ  Europska zajednica
kW 
kilovat
m metar
m2 četvorni metar
NN Narodne novine
t tona
tis. kn tisuće kuna
tis. kom tisuće komada
kn/kg kuna po kilogramu

 

Znakovi

- nema pojave

                    

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika i Suzana Šamec, načelnica Sektora makroekonomskih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Mario Valentić, Ana Pavetić i Ivan Dujman

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti