Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 17. studenog 2021.
POLJ-2021-1-7

ISSN 1334-0557

PROGNOZA INDEKSA CIJENA U POLJOPRIVREDI U 2021.

U 2021. očekuje se porast cijena poljoprivrednih proizvoda u usporedbi s 2015., kao i u usporedbi s prethodnom godinom. Očekuje se porast cijena biljnih proizvoda, a pad cijena stočnih proizvoda u odnosu na prethodnu godinu.

U usporedbi s prethodnom godinom očekivani porast cijena biljnih proizvoda jest 19,8%, pri čemu se očekuje porast cijena u svim skupinama, osim u skupini krumpir (uključujući sjemenski). Cijene stoke i stočnih proizvoda mogle bi pasti za 0,5%. Očekuje se porast cijena goveda, peradi i mlijeka, dok bi cijene svinja trebale pasti u odnosu na 2020.

Što se tiče cijena dobara i usluga za tekuću uporabu u poljoprivrednoj proizvodnji, očekuje se porast cijena u tekućoj godini u odnosu na baznu godinu 2015. za 8,4%, dok se u odnosu na prethodnu godinu očekuje porast za 16,1%.

1. PROGNOZA INDEKSA CIJENA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

  Poljoprivredna proizvodnja Indeksi
2021.
2015.
Indeksi
2021.
2020.
Ukupno 115,3 112,0
Ukupno bez voća i povrća 113,6 113,0
Biljni proizvodi 124,2 119,8
Biljni proizvodi bez voća i povrća 124,3 125,0
Žitarice 124,5 131,5
Industrijsko bilje 158,9 146,5
Krmno bilje 112,3 114,3
Povrće, cvijeće i sadnice 120,2 111,6
Povrće 114,8 114,3
Cvijeće i sadnice 126,7 108,7
Krumpir (uključujući sjemenski) 116,1 86,7
Voće 130,2 102,2
Vino 104,3 107,6
Maslinovo ulje 102,2 103,8
Živa stoka, perad i stočni proizvodi 101,3 99,5
Živa stoka i perad 102,0 98,6
Goveda 104,8 102,9
Svinje 95,0 87,0
Konji 127,9 98,4
Ovce i koze 112,0 108,8
Perad 102,2 102,8
Ostale životinje1) 107,3 106,7
Stočni proizvodi 100,3 100,8
Mlijeko 102,2 100,1
Jaja, konzumna 89,3 99,4
Ostali stočni proizvodi2) 102,4 120,2

1) Indeks se odnosi na cijene živih kunića.

2) Indeks se odnosi na cijene meda i sirove kože (osim janjeće).

2. PROGNOZA INDEKSA CIJENA DOBARA I USLUGA ZA TEKUĆU UPORABU U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI (input I)

   Indeksi
2021.
2015.
Indeksi
2021.
2020.
Input I, ukupno 108,4 116,1
Sjeme i sadni materijal 112,6 102,8
Energija i maziva 100,4 117,8
Gnojivo 96,1 140,1
Sredstva za zaštitu bilja 114,1 107,7
Veterinarske usluge 109,3 101,9
Stočna hrana 119,2 128,5
Održavanje opreme 109,7 104,2
Održavanje zgrada 113,4 104,8
Ostale usluge 102,3 101,3

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Prognoza indeksa cijena u poljoprivredi za 2021. izračunana je na temelju kretanja cijena poljoprivrednih proizvoda od siječnja do rujna tekuće godine i procjene kretanja cijena za razdoblje listopad – prosinac.

Cijene korištene za izračun prognoze za prvih devet mjeseci 2021. dobivene su iz tromjesečnih istraživanja o otkupu i prodaji poljoprivrednih proizvoda i ostalih istraživanja Državnog zavoda za statistiku, administrativnih podataka iz Ministarstva poljoprivrede te ostalih administrativnih izvora.

Obuhvat

Prognoza je izračunana na razini Republike Hrvatske.

Bazna godina za izračun prognoze indeksa cijena jest 2015.

Definicije

Prognoza indeksa cijena poljoprivrednih proizvoda obuhvaća proizvode biljne i stočne proizvodnje (stoku, perad i stočne proizvode).

Input I uključuje dobra i usluge za tekuću uporabu u poljoprivredi.

Dobra su svi proizvodi osim usluga.

Usluge čine održavanje opreme (strojeva i materijala), poljoprivrednih zgrada i ostale usluge.

EU Zastava Veca

U ovom Priopćenju objavljuju se podaci istraživanja koje je provedeno uz financijsku pomoć Europske unije. Za njegov sadržaj odgovoran je isključivo Državni zavod za statistiku te ni u kojem slučaju ne izražava stav Europske unije.

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Suzana Šamec, načelnica Sektora makroekonomskih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili: Matej Pejković i Ivan Dujman


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti