Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 12. studenog 2021.
POLJ-2021-1-5/3

ISSN 1334-0557

TROMJESEČNI INDEKSI CIJENA U POLJOPRIVREDI U TREĆEM TROMJESEČJU 2021.

 

Tromjesečni indeksi cijena u poljoprivredi izračunavaju se od 2018. na bazi 2015. u skladu s Eurostatovim preporukama.

Prosječne proizvođačke cijene poljoprivrednih proizvoda u trećem tromjesečju 2021. u usporedbi s 2015. porasle su za 14,5%, a u usporedbi s istim tromjesečjem 2020. porasle su za 16,8%.

Cijene biljnih proizvoda u usporedbi s 2015. porasle su za 21,0%, a u usporedbi s istim tromjesečjem 2020. porasle su za 24,7%. Na porast cijena biljnih proizvoda u usporedbi s istim tromjesečjem prethodne godine utjecale su cijene proizvoda u svim skupinama, osim u skupini maslinovo ulje.

Cijene stoke, peradi i stočnih proizvoda u usporedbi s 2015. porasle su za 1,2%, a u usporedbi s istim tromjesečjem 2020. porasle su za 1,1%. U skupinama proizvoda koje imaju najveći udio u stočarstvu u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine najviše su porasle cijene goveda (za 1,2%), cijene peradi (za 1,8%) i cijene mlijeka (za 0,1%), dok su pale cijene svinja (za 6,7%).

Cijene dobara i usluga za tekuću uporabu (input I) u trećem tromjesečju 2021. u usporedbi s 2015. veće su za 10,8%, dok su u usporedbi s istim tromjesečjem 2020. veće za 20,4%. Na spomenuti porast najviše je utjecao porast cijena u skupinama stočna hrana i gnojivo.

G-1. TROMJESEČNI INDEKSI CIJENA U POLJOPRIVREDI OD TREĆEG TROMJESEČJA 2020. DO TREĆEG TROMJESEČJA 2021.

1. INDEKSI CIJENA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

  Poljoprivredna proizvodnja  Indeksi
VII. − IX. 2021.
Ø 2015.
VII. − IX. 2021.
VII. – IX. 2020.
Ukupno 114,5 116,8
Ukupno bez voća i povrća 114,0 117,6
Biljni proizvodi 121,0 124,7
Biljni proizvodi bez voća i povrća 122,0 128,5
Žitarice 114,1 129,3
Industrijsko bilje 154,4 151,7
Krmno bilje 137,9 131,9
Povrće, cvijeće i sadnice 115,3 118,2
Povrće 115,1 118,2
Cvijeće i sadnice  126,1 119,4
Krumpir (uključujući sjemenski) 132,1 111,8
Voće 120,3 105,5
Vino 106,2 111,9
Maslinovo ulje 110,8 99,5
Živa stoka, perad i stočni proizvodi 101,2 101,1
Živa stoka i perad  102,4 100,6
Goveda  103,5 101,2
Svinje 95,1 93,3
Konji 156,0 110,1
Ovce i koze  113,2 110,2
Perad  102,5 101,8
Ostale životinje 113,4 113,3
Stočni proizvodi 99,2 101,8
Mlijeko - ukupno (kravlje, ovčje i kozje) 100,2 100,1
Jaja, konzumna 89,2 99,1
Ostali stočni proizvodi1) 109,6 125,7

1) Indeks se odnosi na cijene meda i sirove kože (osim janjeće).

2. INDEKSI CIJENA DOBARA I USLUGA ZA TEKUĆU UPORABU U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI (input I)

   Indeksi
VII. − IX. 2021.
Ø 2015.
VII. − IX. 2021.
VII. – IX. 2020.
Input I, ukupno 110,8 120,4
Sjeme i sadni materijal  116,6 102,9
Energija i maziva 102,9 129,5
Gnojivo 104,4 170,7
Sredstva za zaštitu bilja 114,3 104,2
Veterinarske usluge 109,1 102,0
Stočna hrana  119,2 129,3
Održavanje opreme 109,6 104,1
Održavanje zgrada 114,7 106,1
Ostale usluge 102,6 101,6

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Indeksi cijena u poljoprivredi za Republiku Hrvatsku izračunani su na temelju cijena dobivenih iz tromjesečnih istraživanja o otkupu i prodaji poljoprivrednih proizvoda i ostalih istraživanja Državnog zavoda za statistiku, administrativnih podataka iz Ministarstva poljoprivrede te iz ostalih administrativnih izvora.

Indeksi cijena u poljoprivredi za Republiku Hrvatsku prvi su put izračunani na bazi 2005. u sklopu nacionalnog programa Phare 2005., a metodologija je usklađena s Eurostatovim preporukama.

Od 2018. indeksi se računaju na bazi 2015.

Struktura pondera revidira se svake pete godine prema Eurostatovoj metodologiji za statistiku poljoprivrednih cijena, što znači da na izračun indeksa cijena utječe struktura pondera iz bazne godine. Za izračun indeksa cijena primjenjuje se Laspeyresova formula.

Struktura pondera izračunana je na bazi udjela pojedinih proizvoda u otkupu i prodaji poljoprivrednih proizvoda te na bazi vrijednosti poljoprivredne proizvodnje i međufazne potrošnje iz ekonomskih računa u poljoprivredi.

Obuhvat

Indeksi cijena u poljoprivredi računaju se na razini Republike Hrvatske.

Definicije

Indeks cijena poljoprivrednih proizvoda obuhvaća proizvode biljne i stočne proizvodnje (stoku, perad i stočne proizvode).

Input I uključuje dobra i usluge za tekuću uporabu u poljoprivredi.

Dobra su svi proizvodi osim usluga.

Usluge čine održavanje opreme (strojeva i materijala), poljoprivrednih zgrada i ostale usluge.

EU Zastava Veca

U ovom Priopćenju objavljuju se podaci istraživanja koje je provedeno uz financijsku pomoć Europske unije. Za njegov sadržaj odgovoran je isključivo Državni zavod za statistiku te ni u kojem slučaju ne izražava stav Europske unije.

 

Kratice  
Eurostat  Statistički ured Europske unije 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Suzana Šamec, načelnica Sektora makroekonomskih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili: Matej Pejković, Ivan Dujman, Mateja Ivezić i Normela Pušić


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti