Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 24. veljače 2022.
POLJ-2021-1-4

ISSN 1334-0557

CIJENE U POLJOPRIVREDI U 2021.

Cijene poljoprivrednih proizvoda kod većine biljnih i stočnih proizvoda veće su u odnosu na 2020.

U skupini žitarica porasle su cijene svih proizvoda, posebno cijene kukuruza i pšenice koje imaju najveći udio u vrijednosti žitarica.

U skupini industrijskog bilja porasle su cijene svih proizvoda u skupini uljarica i šećerne repe, dok su cijene duhana neznatno pale.

U skupini voća, u kojoj najveći udio imaju jabuke i mandarinke, porasle su cijene kod većine proizvoda, dok su cijene jabuka neznatno pale.

Kod većine proizvoda u skupini povrća cijene su porasle u odnosu na 2020.

Kod važnijih proizvoda stočarstva, u kojima najveći udio imaju kravlje mlijeko, svinje i goveda, samo su u skupini svinja cijene pale, dok su u skupini kravljeg mlijeka i goveda cijene porasle u odnosu na 2020.

U skupini stočnih proizvoda kod svih proizvoda cijene su u manjoj mjeri porasle u odnosu na 2020.

Kod dobara utrošenih u poljoprivrednu proizvodnju porasle su cijene kod svih proizvoda u skupini stočne hrane te u skupini sjemena i sadnica u odnosu na 2020.

G-1. CIJENE BILJNIH PROIZVODA U 2020. I 2021.

G-2. CIJENE STOKE I PERADI U 2020. I 2021.

1. PROSJEČNE PROIZVOĐAČKE CIJENE IZABRANIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

kune

   Mjerna jedinica 2020. 2021.
Biljni proizvodi         
Meka pšenica, merkantilna  t 1.050,58 1.366,07
Ječam t 1.068,43 1.254,39
Zob t 922,14 1.049,16
Kukuruz, merkantilni t 967,57 1.526,04
Uljana repica t 2.586,95 3.809,50
Suncokret t 2.297,90 3.886,55
Soja  t 2.543,06 4.199,01
Duhan, neižiljeni t 14.157,98 14.093,85
Šećerna repa t 239,77 251,04
Lucerna t 875,47 831,84
Cvjetača (karfiol) kg 5,45 4,97
Rajčica, konzumna kg 5,78 6,58
Kupus kg 1,33 1,83
Salata kg 5,30 6,25
Krastavci, konzumni kg 3,26 4,51
Mrkva, konzumna kg 2,80 2,84
Crveni luk  kg 1,69 2,26
Grah, svježe zrno ili mahune kg 12,89 14,70
Kultivirane gljive kg 17,45 17,26
Paprika, konzumna kg 5,89 6,60
Češnjak (bijeli luk) kg 24,79 25,22
Lubenice kg 1,45 1,73
Kasni krumpir kg 1,53 1,45
Jabuke, konzumne kg 3,84 3,76
Kruške, konzumne kg 5,29 5,05
Trešnje kg 16,54 17,64
Višnje kg 3,07 2,96
Šljive kg 3,36 3,52
Jagode kg 21,02 21,79
Breskve (uključujući nektarine) kg 7,38 8,91
Mandarinke kg 2,31 2,83
Grožđe kg 4,79 5,60
Stolno vino l 8,17 8,32
Maslinovo ulje l 77,53 85,14
Živa stoka, perad i stočni proizvodi       
Junad za klanje kg 14,63 15,81
Goveda za klanje, ostala kg 8,39 8,39
Telad za klanje kg 23,06 23,78
Odojci do 20 kg kg 16,69 16,58
Svinje iznad 50 kg kg 9,45 8,26
Ovce (starije od 1 godine) kg 9,27 7,73
Janjad do 2 mjeseca kg 33,37 34,45
Janjad od 2 mjeseca do 1 godine kg 21,19 23,64
Tovljeni pilići (brojleri) kg 7,27 7,65
Purani kg 8,34 8,33
Sirovo kravlje mlijeko l 2,61 2,63
Ovčje mlijeko l 10,69 10,73
Kozje mlijeko l 4,70 4,77
Kokošja jaja, konzumna kom. 0,66 0,67
Med kg 23,94 28,72

 

2. CIJENE IZABRANIH DOBARA UTROŠENIH U POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU

kune

   Mjerna jedinica  2020. 2021.
Stočna hrana          
Starter za telad do 2 mjeseca  kg 3,17 3,51
Smjesa za krave muzare s 13% bjelačevina  kg 1,87 1,94
Smjesa za krave muzare s 19% bjelačevina  kg 1,88 2,18
Superkoncentrat za krave muzare kg 3,05 3,27
Krmna smjesa za tov junadi s više od 250 kg kg 1,46 1,76
Superkoncentrat za junad kg 2,2 2,32
Krmna smjesa za odojke od 10 do 20 kg kg 3,25 3,59
Krmna smjesa za dojne krmače kg 2,23 2,51
Krmna smjesa za svinje u tovu s više od 60 kg kg 1,63 1,92
Starter za piliće kg 2,75 3,05
Krmna smjesa za rasplodne nesilice  kg 2,47 2,82
Krmna smjesa za konzumne nesilice kg 2,02 2,4
Sjeme i sadnice        
Ječam C2 ozimi kg 2,56 3,07
Ječam C2 jari kg 2,71 3,42
Pšenica ozima C2 kg 2,47 2,92
Suncokret II 75 MK kom. 538,82 583,45
Krumpir C1 sorta Desire kg 5,58 6,05
Grah zrnaš, 200 g  kom. 8,22 11,01
Lucerna, 1 kg kom. 34,09 34,72
Djetelinsko-travne smjese, (DTS), 1 kg kom. 26,12 25,73
Jabuka, sadnica kom. 21,89 23,53
Mandarinka, sadnica kom. 31,38 34,86
Maslina, sadnica kom. 34,28 39,54
Lozni cjepovi-vinske sorte  kom. 8,28 10,95

G-3. CIJENE IZABRANIH DOBARA UTROŠENIH U POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU U 2020. I 2021.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Cijene poljoprivrednih proizvoda i dobara utrošenih u poljoprivrednu proizvodnju za Republiku Hrvatsku dobivene su na temelju cijena prikupljenih iz tromjesečnih istraživanja o prodaji i otkupu poljoprivrednih proizvoda, tromjesečnih istraživanja o prodaji sjemena i sadnica te iz administrativnih podataka iz Ministarstva poljoprivrede.

Obuhvat i usporedivost

Prosječne proizvođačke cijene poljoprivrednih proizvoda prikupljaju se na temelju tromjesečnih istraživanja o prodaji i otkupu poljoprivrednih proizvoda, čije izvještajne jedinice čine pravne osobe i njihovi dijelovi te obrtnici razvrstani u područje A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo - odjeljak 01 (osim skupine 01.7 Lov, stupičarenje i usluge povezane s njima) te ostale pravne osobe i obrtnici koji proizvode ili otkupljuju poljoprivredne proizvode, a razvrstani su u druge djelatnosti prema NKD-u 2007. Obuhvat je selektivan. Uključene su pravne osobe s 10 i više zaposlenih te obrtnici s 5 i više zaposlenih.

Cijene dobara utrošenih u poljoprivrednu proizvodnju jesu veleprodajne cijene, a dobivene su iz tromjesečnih istraživanja o prodaji sjemena i sadnica te iz administrativnih izvora.

Cijene se računaju na razini Republike Hrvatske.

Definicije

Prosječne proizvođačke cijene jesu cijene u koje su uključeni porezi (osim PDV-a), a isključene su subvencije i ostali novčani poticaji.

Cijena vina odnosi se samo na vino dobiveno od grožđa iz vlastite proizvodnje.

Cijena maslinova ulja odnosi se na sve vrste maslinova ulja, dobivenoga od maslina iz vlastite proizvodnje.

Cijena stoke i peradi odnosi se na živu stoku i perad.

Dobra su svi proizvodi osim usluga.

EU Zastava Veca

U ovom Priopćenju objavljuju se podaci istraživanja koje je provedeno uz financijsku pomoć Europske unije. Za njegov sadržaj odgovoran je isključivo Državni zavod za statistiku te ni u kojem slučaju ne izražava stav Europske unije.

Kratice  
g gram
kg kilogram
kom. komad
l litra
NKD 2007.  Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
PDV porez na dodanu vrijednost
t tona 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Suzana Šamec, načelnica Sektora makroekonomskih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Matej Pejković, Ivan Dujman i Mateja Ivezić


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti