Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 27. travnja 2021.
IND-2021-4-1/2

ISSN 1334-0557

INDEKS PROMETA INDUSTRIJE U VELJAČI 2021.

Ukupni sezonski i kalendarski prilagođen promet industrije1) u Republici Hrvatskoj u veljači 2021., u usporedbi sa siječnjem 2021., porastao je za 2,2%. Ako usporedimo tržišta, u istom razdoblju na domaćem tržištu porastao je za 1,0%, a na nedomaćem tržištu za 10,7%.

Ukupni kalendarski prilagođen promet industrije2) u Republici Hrvatskoj u veljači 2021., u usporedbi s veljačom 2020., pao je za 7,7%. Ako usporedimo tržišta, u istom razdoblju na domaćem tržištu pao je za 14,0%, dok je na nedomaćem tržištu porastao za 4,5%.

1) Podaci koji se uspoređuju s podacima od prethodnog mjeseca (tzv. mjesečna usporedba prema Eurostatovoj terminologiji i praksi) za promet industrije jesu sezonski i kalendarski prilagođeni podaci u skladu s Uredbom (EU) Europskog parlamenta i Vijeća br. 2019/2152 i Uredbom Komisije (EU) br. 2020/1197.
2) Podaci koji se uspoređuju s podacima od istog mjeseca prethodne godine (tzv. godišnja usporedba prema Eurostatovoj terminologiji i praksi) jesu za promet industrije kalendarski prilagođeni podaci.

G-1. INDEKS PROMETA INDUSTRIJE REPUBLIKE HRVATSKE, VELJAČA 2016. – VELJAČA 2021.

MJESEČNA USPOREDBA PREMA GIG-u 2009.- Sezonski i kalendarski prilagođeni indeksi1)

U veljači 2021., u usporedbi sa siječnjem 2021., ukupna prodaja Energije veća je za 51,6%, Kapitalnih proizvoda za 5,2%, Intermedijarnih proizvoda za 2,4% i Netrajnih proizvoda za široku potrošnju za 0,2%, a ukupna prodaja Trajnih proizvoda za široku potrošnju manja je za 3,2%.

GODIŠNJA USPOREDBA PREMA GIG-u 2009. - Kalendarski prilagođeni indeksi

U veljači 2021., u usporedbi s veljačom 2020., Energija je manja za 39,0%, Kapitalni proizvodi za 22,1%, Intermedijarni proizvodi za 2,0% i Trajni proizvodi za široku potrošnju za 0,1%, a Netrajni proizvodi za široku potrošnju veći su za 0,7%.

1.1. PROMET INDUSTRIJE – MJESEČNE STOPE PROMJENA IZRAČUNANE IZ SEZONSKI I KALENDARSKI PRILAGOĐENIH INDEKSA

    IX. 2020.
VIII. 2020.
X. 2020.
IX. 2020.
XI. 2020.
X. 2020.
XII. 2020.
XI. 2020.
I. 2021.
XII. 2020.
II. 2021.
I. 2021.
Ukupno industrija 4,2 -1,9 4,3 -5,9 11,2 2,2
Prema GIG-u 2009.            
AI Intermedijarni proizvodi -1,4 2,2 3,6 -3,2 2,7 2,4
AE Energija -10,0 -4,7 -7,0 -64,7 69,0 51,6
BB Kapitalni proizvodi 16,2 -13,3 1,6 5,9 0,5 5,2
CD Trajni proizvodi za široku potrošnju 3,8 0,7 -0,7 -1,4 4,2 -3,2
CN Netrajni proizvodi za široku potrošnju 10,5 -1,4 0,3 -4,4 9,6 0,2
Prema tržištima            
Prodaja na domaće tržište 8,9 -7,1 4,5 -5,2 11,1 1,0
Prodaja na nedomaće tržište 3,5 1,1 2,3 -4,4 3,3 10,7

1.2. PROMET INDUSTRIJE – GODIŠNJE STOPE PROMJENA IZRAČUNANE IZ KALENDARSKI PRILAGOĐENIH INDEKSA

    IX. 2020.
IX. 2019.
X. 2020.
X. 2019.
XI. 2020.
XI. 2019.
XII. 2020.
XII. 2019.
I. 2021.
I. 2020.
II. 2021.
II. 2020.
I. − II. 2021.
I. − II. 2020.
Ukupno industrija -4,4 -7,9 1,6 -6,8 1,7 -7,7 -3,4
Prema GIG-u 2009.              
AI Intermedijarni proizvodi -0,2 1,2 13,5 5,0 3,2 -2,0 0,4
AE Energija -49,4 -47,3 -52,6 -83,4 -64,7 -39,0 -55,4
BB Kapitalni proizvodi 13,4 -6,5 -8,4 5,0 3,4 -22,1 -12,4
CD Trajni proizvodi za široku potrošnju 3,4 1,4 -0,3 -0,8 6,7 -0,1 3,2
CN Netrajni proizvodi za široku potrošnju -2,3 -9,5 10,1 -0,7 4,0 0,7 2,3
Prema tržištima              
Prodaja na domaće tržište -2,4 -13,3 -6,9 -8,0 -3,1 -14,0 -9,1
Prodaja na nedomaće tržište -4,4 -1,4 15,2 -0,8 3,3 4,5 3,9

1.3. PROMET INDUSTRIJE – IZVORNI (NEPRILAGOĐENI) INDEKSI UKUPNO I PREMA GIG-u 2009. U VELJAČI 2021.

     Struktura II. 2021.
Ø 2020.
II. 2021.
II. 2020.
I. – II. 2021.
I. – II. 2020.
Ukupno industrija 100,00 93,8 93,9 95,3
Prema GIG-u 2009.           
AI Intermedijarni proizvodi 33,94 101,6 99,6 98,8
AE Energija 9,97 34,4 61,1 44,6
BB Kapitalni proizvodi 17,48 97,7 78,0 87,7
CD Trajni proizvodi za široku potrošnju 2,92 107,5 102,1 101,1
CN Netrajni proizvodi za široku potrošnju 35,69 90,6 101,8 101,3
Prema tržištima          
Prodaja na domaće tržište 60,59 88,9 87,4 89,8
Prodaja na nedomaće tržište 39,41 101,3 104,4 103,9

I. DODATAK – INDEKSI PROMETA INDUSTRIJE – VREMENSKE SERIJE

1. UKUPNO INDUSTRIJA I PREMA GIG-u 2009. – IZVORNI INDEKSI I KALENDARSKI PRILAGOĐENI INDEKSI

Ø 2015. = 100

    Izvorni indeksi Kalendarski prilagođeni indeksi 
ukupno Intermedijarni proizvodi Energija Kapitalni proizvodi Trajni proizvodi za široku potrošnju Netrajni proizvodi za široku potrošnju ukupno Intermedijarni proizvodi Energija Kapitalni proizvodi Trajni proizvodi za široku potrošnju Netrajni proizvodi za široku potrošnju
2019.                        
II. 90,4 108,7 30,8 94,1 124,1 88,2 90,4 108,7 30,8 94,1 124,1 88,2
III. 105,4 124,5 53,2 104,4 135,9 102,8 107,9 123,7 53,2 104,4 139,6 105,4
IV. 106,2 119,8 39,4 102,1 131,6 113,3 105,2 122,1 39,4 102,1 130,2 111,4
V. 106,9 124,6 35,3 120,7 141,1 104,2 104,7 122,5 35,3 120,7 137,9 102,9
VI. 103,0 101,6 78,4 101,0 118,6 110,8 106,2 104,8 78,4 101,0 123,4 112,9
VII. 125,0 123,8 121,8 137,0 130,9 121,9 122,4 121,6 121,8 137,0 127,6 120,3
VIII. 98,7 90,6 133,4 80,8 98,5 103,6 100,4 92,4 133,4 80,8 101,2 104,7
IX. 108,7 117,7 109,4 102,3 121,7 103,4 109,8 118,8 109,4 102,3 123,3 104,0
X. 113,7 122,0 105,5 109,3 135,5 110,1 112,2 120,6 105,5 109,3 133,4 109,2
XI. 101,6 107,2 100,8 124,8 134,1 86,2 103,3 109,1 100,8 124,8 136,8 87,1
XII. 104,3 98,0 109,7 130,6 128,6 96,3 106,1 99,8 109,7 130,6 131,3 97,3
2020.                        
I. 82,9 96,9 48,5 79,2 116,6 80,6 82,4 96,2 48,5 79,2 115,6 80,3
II. 97,2 112,3 27,1 128,4 121,9 85,6 98,9 114,1 27,1 128,4 124,6 86,5
III. 101,0 118,3 35,6 95,4 102,5 105,9 100,9 116,0 35,6 95,4 102,4 107,1
IV. 81,1 96,5 46,9 76,3 61,7 80,9 80,3 97,7 46,9 76,3 60,2 79,5
V. 86,8 99,6 46,0 90,5 97,0 84,5 87,8 100,8 46,0 90,5 98,7 85,1
VI. 102,5 111,4 54,3 102,7 118,9 106,8 102,5 111,4 54,3 102,7 118,8 106,7
VII. 111,4 119,4 71,8 106,7 143,4 116,1 109,1 117,2 71,8 106,7 140,2 114,6
VIII. 90,6 94,4 70,9 80,4 94,5 98,0 92,2 96,2 70,9 80,4 97,2 99,1
IX. 106,4 119,9 55,4 116,0 129,7 102,6 104,9 118,5 55,4 116,0 127,6 101,7
X. 102,9 121,6 55,7 102,2 134,7 98,6 103,3 122,0 55,7 102,2 135,3 98,8
XI. 103,2 121,9 47,7 114,4 133,7 94,9 105,0 123,7 47,7 114,4 136,4 95,9
XII. 102,0 108,0 18,3 137,1 135,1 98,6 98,9 104,7 18,3 137,1 130,2 96,7
2021.                        
I. 80,3 94,9 17,1 81,9 116,8 81,3 83,8 99,3 17,1 81,9 123,3 83,4
II. 91,3 111,8 16,6 100,0 124,5 87,1 91,3 111,8 16,6 100,0 124,5 87,1

2. INDEKSI PROMETA INDUSTRIJE, UKUPNO I PREMA GIG-u 2009. – SEZONSKI I KALENDARSKI PRILAGOĐENI INDEKSI TE TREND

Ø 2015. = 100

   Sezonski i kalendarski prilagođeni indeksi Trend 
ukupno Intermedijarni proizvodi Energija Kapitalni proizvodi Trajni proizvodi za široku potrošnju Netrajni proizvodi za široku potrošnju ukupno Intermedijarni proizvodi Energija Kapitalni proizvodi Trajni proizvodi za široku potrošnju Netrajni proizvodi za široku potrošnju
2019.                        
II. 108,6 117,8 68,3 106,2 128,5 106,3 108,1 115,9 68,8 105,0 128,5 107,0
III. 108,9 114,8 75,0 106,7 126,0 106,4 107,3 115,8 64,1 105,4 127,5 105,9
IV. 107,4 117,3 51,0 108,9 124,3 117,0 106,4 115,4 65,1 105,6 126,3 104,1
V. 101,8 113,8 36,4 113,5 128,5 101,4 105,7 114,6 70,7 105,7 125,5 102,5
VI. 96,8 101,2 74,0 98,7 125,1 100,3 105,2 113,7 78,5 105,5 125,3 101,5
VII. 107,5 115,2 93,2 133,1 121,8 101,2 104,9 112,7 86,2 105,2 125,7 101,4
VIII. 103,6 109,1 101,3 98,0 128,5 95,4 104,6 111,7 92,1 104,7 126,5 102,0
IX. 104,4 111,6 94,6 100,7 125,1 103,2 104,4 111,1 94,6 104,2 127,3 103,1
X. 106,4 112,7 85,7 106,2 129,2 109,8 104,0 110,9 92,9 103,6 128,1 104,6
XI. 100,2 103,4 88,5 110,1 130,8 90,0 103,6 111,0 87,6 102,9 128,5 106,2
XII. 102,0 109,1 89,4 99,7 129,3 95,3 103,3 111,4 80,3 102,4 128,6 107,6
2020.                        
I. 104,8 114,4 69,6 103,8 125,9 100,3 103,2 112,1 72,5 102,0 128,4 108,8
II. 118,3 122,8 61,3 144,2 129,1 103,9 103,4 113,1 65,4 101,5 128,6 109,5
III. 101,9 107,6 51,5 97,8 89,4 107,4 103,6 114,3 59,5 101,1 129,3 109,8
IV. 81,8 92,7 61,9 81,1 54,8 82,8 103,9 115,6 55,5 100,8 130,4 109,5
V. 85,7 92,4 50,0 85,1 89,3 84,1 103,9 116,6 53,3 100,5 131,8 108,8
VI. 93,5 107,8 51,4 100,6 120,6 94,7 103,9 117,2 52,4 100,5 133,1 107,8
VII. 95,6 110,3 54,0 103,1 134,6 96,5 103,7 117,6 51,2 100,7 133,7 106,7
VIII. 95,5 113,1 52,5 98,0 125,0 91,1 103,2 117,6 49,3 101,0 133,8 105,5
IX. 99,5 111,5 47,3 113,9 129,7 100,6 102,5 117,4 47,2 101,5 133,5 104,1
X. 97,6 113,9 45,0 98,8 130,7 99,2 101,6 117,1 45,9 101,9 132,8 102,4
XI. 101,7 118,1 41,9 100,3 129,8 99,5 100,9 117,1 46,3 102,2 132,1 100,6
XII. 95,7 114,3 14,8 106,2 128,0 95,0 100,5 117,1 48,3 102,5 131,6 99,1
2021.                        
I. 106,4 117,4 25,0 106,8 133,3 104,2 1) 1) 1) 1) 1) 1)
II. 108,7 120,1 37,9 112,4 129,0 104,4 1) 1) 1) 1) 1) 1)

1) Vremenske serije trend-indeksa objavljuju se pri svakoj reviziji sezonski prilagođenih podataka.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Dostupni su podaci indeksa prometa industrije na međumjesečnoj i međugodišnjoj lančanoj osnovi na stalnoj baznoj godini 2015. = 100 u skladu s Uredbom (EU) br. 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika.

Kratkoročni poslovni pokazatelji industrije (indeks industrijske proizvodnje i indeks prometa industrije) mogu služiti kao pokazatelji razvoja tržišta industrijskih proizvoda i usluga proizvedenih unutar industrije.

Indeksima prometa industrije na domaćem tržištu mjeri se mjesečno kretanje industrijskog prometa/prodaje koji su ostvarila industrijska poduzeća/industrijske lokalne jedinice na teritoriju Republike Hrvatske, dok se indeksima prometa industrije na nedomaćem tržištu mjeri kretanje industrijskog prometa/prodaje koji su ostvarila industrijska poduzeća/industrijske lokalne jedinice s nedomaćeg tržišta, tj. izvan teritorija Republike Hrvatske.

Pravna i metodološka osnova

Mjesečno istraživanje o prometu industrije (IND-2/KPS/M) u 2021. provodi Državni zavod za statistiku na temelju Zakona o službenoj statistici (NN, br. 25/20.).

Koncepti i definicije koji se primjenjuju u istraživanju IND-2/KPS/M usklađeni su s konceptima i definicijama EU-a, a posebno s temeljnom Uredbom (EU) Europskog parlamenta i Vijeća br. 2019/2152 i Uredbom Komisije (EU) br. 2020/1197 o definicijama varijabla, popisu varijabla i učestalosti prikupljanja podataka.

Pokrivenost i obuhvat

Istraživanjem IND-2/KPS/M obuhvaćena su sva poduzeća i njihovi dijelovi s 20 i više zaposlenih osoba koji se bave jednom ili više industrijskih djelatnosti prema definiciji pokrivenosti djelatnosti NKD-a 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.) za svaki pokazatelj posebno jer je pokrivenost različita prema propisima EU-a.

Indeks prometa industrije pokriva samo dva industrijska područja NKD-a 2007., i to područja B Rudarstvo i vađenje i C Prerađivačka industrija te njihove odjeljke 05 – 33. U istraživanju IND-2/KPS/M za 2021. obuhvaćeno je 3 360 poduzeća (pravnih osoba i obrtnika). U veljači 2021. stopa odgovora iznosila je 99,1%, a stopa procijenjenih obrazaca 0,9%.

Izvještajno razdoblje

Za prikupljanje podataka u 2021. primjenjuje se kombinirana metoda upotrebe dvaju izvora podataka: administrativni izvor (98,1% jedinica) i statistički izvor neposrednim prikupljanjem podataka od izvještajnih jedinica (1,9% jedinica), uglavnom samo velikih poduzeća, gdje se primjenjuje izvještajna metoda putem mrežne aplikacije (tzv. CAWI), tj. izvještajne jedinice neposredno ispunjavaju podatke na e-obrascu IND-2/KPS/M, koji se nalazi na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku http://www.dzs.hr/App/eUpitnik/default.aspx. Rok za prikupljanje podataka za izvještajne jedinice jest od 1. do 15. u mjesecu za podatke iz prethodnoga izvještajnog mjeseca. Podaci izvještajnih jedinica koji se preuzimaju iz administrativnog izvora (PDV) prikupljaju se 45 dana nakon izvještajnog mjeseca, kad su raspoloživi u Poreznoj upravi i obrađuju se u Državnom zavodu za statistiku za statističke potrebe.

Definicije pokazatelja

Indeksi prometa industrije jesu verižni indeksi izračunani iz vrijednosnih podataka o prometu/prodaji industrije na razini glavne djelatnosti industrijskih lokalnih jedinica koju je utvrdio Državni zavod za statistiku.

Indeksi su izračunani iz agregiranih podataka o vrijednosti prometa/prodaje industrije u izvještajnome mjesecu.

Metoda kalkulacije

Indeksi prometa industrije za različite razine NKD-a 2007. izračunavaju se za indekse skupina i više razine ponderiranjem s udjelom u vrijednosti prometa (prodaje) industrije za utvrđene djelatnosti industrije prema NKD-u 2007. za svaki pojedinačni pokazatelj. Tako se izračunavaju indeksi za agregate GIG-a 2009.1) te indeksi za domaće i nedomaće tržište, a prikazuju se u nastavku teksta.

1) Uredba Komisije (EU) br. 2020/1197 od 30. srpnja 2020. o utvrđivanju tehničkih specifikacija i modaliteta u skladu s Uredbom (EU) br. 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s definicijama Glavnih industrijskih grupacija (GIG-a)

Promet industrije

Vrijednost ukupnog prometa, tj. prihoda od prodaje, jest fakturirana vrijednost koju su ostvarile industrijske lokalne jedinice tijekom izvještajnog mjeseca na temelju prodaje proizvoda i usluga u izvještajnome mjesecu. Podudara se s tržišnom vrijednosti prodanih dobara i usluga isporučenih trećim osobama na domaćemu i nedomaćem tržištu.

Vrijednost prihoda od prodaje (prometa) industrije uključuje sve troškove transporta i pakiranja te sve poreze na fakturirana dobra i usluge izvještajne jedinice, osim poreza na dodanu vrijednost (PDV). Isključeni su svi popusti i sniženja cijena te vrijednost vraćenih pakiranih industrijskih proizvoda, osim gotovinskih popusta. Također su isključeni popusti, sniženja i bonusi koji se poslije odobravaju kupcima (npr. potkraj godine).

Vrijednost prometa na domaćemu i nedomaćem tržištu

Prihodom od prodaje (prometa) proizvoda ili usluga trećim osobama koje su iz iste države, tj. rezidenti Republike Hrvatske, smatra se prodaja na domaćem tržištu. Prihodom od prodaje na nedomaćem tržištu smatra se prodaja nerezidentima Republike Hrvatske. Utvrđuje se prema kriteriju prve destinacije proizvoda ili usluga te promjeni vlasništva (bez obzira na fizički prelazak ili neprelazak granice proizvoda ili usluga za koje je izdana faktura).

Agregati GIG-a 2009.

Obračunavanje agregata GIG-a 2009. za indekse prometa industrije izvršeno je grupiranjem skupina ili odjeljaka NKD-a 2007. iz područja djelatnosti B i C (05.1 – 33.2) prema abecednim oznakama kratica na sljedeći način:

Al Intermedijarni proizvodi: odjeljci i skupine NKD-a 2007.: 07 – 09, 10.6, 10.9, 13.1 – 13.3, 16, 17, 20.1 – 20.3, 20.5, 20.6, 22 – 24, 25.5 – 25.7, 25.9, 26.1, 26.8, 27.1 – 27.4 i 27.9
AE Energija: odjeljci NKD-a 2007.: 05, 06 i 19
BB Kapitalni proizvodi: odjeljci i skupine NKD-a 2007.: 25.1 – 25.4, 26.2, 26.3, 26.5, 26.6, 28, 29, 30.1 – 30.4, 32.5 i 33 
CD Trajni proizvodi za široku potrošnju: odjeljci i skupine NKD-a 2007.: 26.4, 26.7, 27.5, 30.9, 31, 32.1 i 32.2
CN Netrajni proizvodi za široku potrošnju: odjeljci i skupine NKD-a 2007.: 10.1 – 10.5, 10.7, 10.8, 11, 12, 13.9, 14, 15, 18, 20.4, 21, 32.3, 32.4 i 32.9.

Struktura djelatnosti prema NKD-u 2007. 

Struktura industrijskih djelatnosti (struktura odjeljaka) izračunana je za indeks prometa industrije iz vrijednosti prodaje (prometa) industrije prema načelu čistih djelatnosti za Republiku Hrvatsku u 2019. Izračunana je na temelju godišnjih statističkih rezultata Strukturno-poslovnog istraživanja za 2019. Državnog zavoda za statistiku, obradom godišnjih administrativnih podataka Fine – Godišnji računi industrijskih poduzeća za 2019. – te je ispravljena PRODCOM istraživanjem o industrijskoj proizvodnji za 2019. Za izračunavanje indeksa domaćega i nedomaćeg tržišta upotrebljava se struktura izračunana na temelju PRODCOM istraživanja o industrijskoj proizvodnji za 2019. Struktura odjeljaka ažurira se na početku svake godine za obračunavanje indeksa tekuće godine.

Prezentacija serija indeksa

Sezonsko i kalendarsko prilagođavanje provedeno je metodom X13 ARIMA na mjesečnoj seriji indeksa koja počinje indeksom za siječanj 2000. za ukupnu industriju i GIG 2009. prema posebnim grupacijama u odnosu na pokrivenost NKD-a 2007. za svaki od pokazatelja. U sezonskoj prilagodbi vremenskih serija indeksa isključen je utjecaj slučajne sastavnice.

Produljivanje serije indeksa dodavanjem novih mjesečnih opažanja za svaki idući mjesec može zbog svojstava primijenjene metode sezonske prilagodbe prouzročiti naknadne ispravke već objavljenih sezonski i kalendarski prilagođenih indeksa te trenda za nekoliko mjeseci unatrag.

Sezonski i kalendarski prilagođeni indeksi

Pod pojmom "sezonski i kalendarski prilagođeni indeksi" podrazumijeva se da su izvorni indeksi prilagođeni za sezonu i kalendarske dane, u skladu sa zahtjevima Eurostata za kratkoročne poslovne pokazatelje. Podaci koji se uspoređuju s podacima iz prethodnog mjeseca (tj. mjesečna usporedba) prikazuju se u sezonski i kalendarski prilagođenom obliku indeksa prometa industrije ili iz njih izračunanih stopa rasta.

Kalendarski prilagođeni indeksi

Pod pojmom "kalendarski prilagođeni indeksi" podrazumijeva se da su izvorni indeksi prilagođeni za kalendarske dane u skladu sa zahtjevima Eurostata za kratkoročne poslovne pokazatelje. Podaci koji se uspoređuju s podacima od istog mjeseca prethodne godine (tj. godišnja usporedba) prikazuju se u kalendarski prilagođenom obliku indeksa prometa industrije ili iz njih izračunanih stopa rasta.

Napomena

Državni zavod za statistiku promijenio je paket i metodu sezonske prilagodbe vremenskih serija indeksa prometa industrije i drugih kratkoročnih pokazatelja. Dosad se primjenjivala metoda TRAMO-SEATS u programskom paketu Demetra (verzija 2.2.). Od siječnja 2016. primjenjuje se nova metoda X13 ARIMA u novome programskom paketu JDemetra+ (verzija 2.0.0. ili novije verzije nakon što budu službeno dostupne). Zbog toga je nastala promjena već objavljenih sezonski i kalendarski prilagođenih vrijednosti i pripadajućih stopa promjena na cijelim vremenskim serijama.

 

Kratice  
   
CAWI računalno potpomognuto internetsko anketiranje
Eurostat Statistički ured Europske unije
EU Europska unija
EZ Europska zajednica
Fina Financijska agencija
GIG 2009. Glavne industrijske grupacije, verzija 2009.
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NN Narodne novine
PRODCOM Proizvodnja u Zajednici

U ovom Priopćenju objavljuju se podaci istraživanja koje je provedeno uz financijsku pomoć Europske unije. Za njegov sadržaj odgovoran je isključivo Državni zavod za statistiku te ni u kojem slučaju ne izražava stav Europske unije.

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: +385 (0) 1 4806-111, telefaks: +385 (0) 1 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr 

Odgovorne osobe:
Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Ivana Zoroja Milić, Slavica Rogar i Jurica Javor

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon/: +385 (0) 1 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr 
Telefaks: +385 (0) 1 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: +385 (0) 1 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr 
Telefaks: +385 (0) 1 4806-148

Postavke pristupačnosti