Zapošljavanje u DZS

Postupak prijama u Državni zavod za statistiku provodi se u skladu s odredbama Zakona o državnim službenicima i Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja te internog oglasa u državnoj službi. Slobodna radna mjesta u Državnom zavodu za statistiku popunjavaju se na sljedeće načine:

 

1. JAVNI NATJEČAJ

Javni natječaj obvezatan je kod prijama vježbenika i kad je to zakonom izrijekom propisano. Javni natječaj obvezatno se objavljuje u Narodnim novinama, na internetskim stranicama središnjeg tijela javne uprave nadležnoga za službeničke odnose i na internetskim stranicama Državnog zavoda za statistiku.

Obavijest o raspisivanju javnog natječaja obvezatno se dostavlja nadležnoj službi za zapošljavanje.

Natječaji:

 • Javni natječaj za imenovanje zamjenika ravnatelja Državnog zavoda za statistiku (16. siječnja 2019.)
  • Opis poslova, podaci o plaći, sadržaju i načinu testiranja kandidata (16. siječnja 2019.)
  • Raspored testiranja kandidata (6. veljače 2019.)
  • Odluka o obustavi postupka (21. veljače 2019.)
 • Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme (28. prosinca 2018.)
  • Opis poslova, podaci o plaći, sadržaju i načinu testiranja kandidata (28. prosinca 2018.)
  • Obrazac za prijavu (28. prosinca 2018.)
  • Raspored testiranja kandidata − RM 335 (28. siječnja 2019.)
  • Raspored testiranja kandidata (31. siječnja 2019.)
 • Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme (21. studenoga 2018.)
  • Opis poslova, podaci o plaći, sadržaju i načinu testiranja kandidata (21. studenoga 2018.)
  • Obrazac za prijavu (21. studenoga 2018.)
  • Odluka o djelomičnoj obustavi postupka prijama u državnu službu (RM 266) (21. prosinca 2018.)
  • Raspored testiranja kandidata (28. prosinca 2018.)
 • Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme (3. listopada 2018.)
  • Opis poslova, podaci o plaći, sadržaju i načinu testiranja kandidata (3. listopada 2018.)
  • Obrazac za prijavu (3. listopada 2018.)
  • Raspored testiranja kandidata (8. studenoga 2018.)

 

2. INTERNI OGLAS

Na interni oglas mogu se javiti samo državni službenici i tada nije potrebno raspisivanje javnog natječaja. Interni oglas u pravilu se raspisuje za radna mjesta na kojima je potrebno višegodišnje radno iskustvo na odgovarajućim poslovima u državnoj službi.

Obavijest o raspisivanju internog oglasa objavljuje se samo na internetskim stranicama središnjeg tijela državne uprave nadležnoga za službeničke odnose i na internetskim stranicama Državnog zavoda za statistiku.

 

3. OGLAS

Za obavljanje privremenih poslova ili poslova čiji se opseg privremeno povećao, a koji nisu trajnijeg karaktera, kao i radi zamjene službenika koji je odsutan dulje vrijeme, osobe se mogu primiti u Državni zavod za statistiku na određeno vrijeme dok traju privremeni poslovi ili poslovi čiji se opseg privremeno povećao, odnosno do povratka odsutnog službenika. Osobe se mogu primiti u državnu službu na određeno vrijeme i za potrebe rada na projektu koji se financira iz fondova ili programa Europske unije tijekom trajanja projekta.

Osobe se u Državni zavod za statistiku na određeno vrijeme primaju putem oglasa koji se objavljuje putem nadležne službe za zapošljavanje, na internetskim stranicama Državnog zavoda za statistiku i na internetskim stranicama središnjeg tijela državne uprave nadležnoga za službeničke odnose.
Oglas za slobodno radno mjesto na određeno vrijeme ne mora se objaviti ako u Državnom zavodu za statistiku postoje službenici primljeni na određeno vrijeme koji ispunjavaju uvjete za to radno mjesto.

Državna služba na određeno vrijeme ne može postati državna služba na neodređeno vrijeme.

Oglasi:

 • Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme (24. siječnja 2019.)
 • Opis poslova, podaci o plaći, sadržaju i načinu testiranja kandidata (25. siječnja 2019.)
 • Obrazac za prijavu (25. siječnja 2019.)
 • Testiranje kandidata (11. veljače 2018.)
 • Oglas za prijam namještenika (16. siječnja 2019.)
 • Opis poslova, podaci o plaći, sadržaju i načinu testiranja kandidata (16. siječnja 2019.)
 • Razgovor s kandidatima (6. veljače 2019.)
 • Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme (9. siječnja 2019.)
 • Opis poslova, podaci o plaći, sadržaju i načinu testiranja kandidata (9. siječnja 2019.)
 • Obrazac za prijavu (9. siječnja 2019.)
 • Testiranje kandidata (7. veljače 2019.)

 

Javna objava rješenja o prijamu u državnu službu

 • Rješenje o prijamu u državnu službu − RM 236 (20. veljače 2019.)
 • Rješenje o prijamu u državnu službu − RM 245 (20. veljače 2019.)
 • Rješenje o prijamu u državnu službu − RM 172 (6. veljače 2019.)
 • Rješenje o prijamu u državnu službu − RM 102 (4. veljače 2019.)
 • Rješenje o prijamu u državnu službu − RM 8 (25. siječnja 2019.)
 • Rješenje o prijamu u državnu službu − RM 21 (25. siječnja 2019.)
 • Rješenje o prijamu u državnu službu − RM 167 (25. siječnja 2019.)
 • Rješenje o prijamu u državnu službu − RM 32 (21. siječnja 2019.)
 • Rješenje o prijamu u državnu službu − RM 402 (8. siječnja 2019.)
 • Rješenje o prijamu u državnu službu − RM 315a (12. prosinca 2018.)
 • Rješenje o prijamu u državnu službu − RM 272 (10. prosinca 2018.)
 • Rješenje o prijamu u državnu službu − RM 7 (6. prosinca 2018.)
 • Rješenje o prijamu u državnu službu − RM 190a (6. prosinca 2018.)
 • Rješenje o prijamu u državnu službu − RM 313b (6. prosinca 2018.)
 • Rješenje o prijamu u državnu službu − RM 66 (5. prosinca 2018.)
 • Rješenje o prijamu u državnu službu − RM 235 (5. prosinca 2018.)
 • Rješenje o prijamu u državnu službu − RM 396 (5. prosinca 2018.)
 • Rješenje o prijamu u državnu službu − RM 444 (5. prosinca 2018.)
 • Rješenje o prijamu u državnu službu − RM 50 (27. studenoga 2018.)
 • Rješenje o prijamu u državnu službu − RM 27 (26. studenoga 2018.)
 • Rješenje o prijamu u državnu službu − RM 90a (26. studenoga 2018.)
 • Rješenje o prijamu u državnu službu − RM 110 (26. studenoga 2018.)
 • Rješenje o prijamu u državnu službu − RM 123 (26. studenoga 2018.)
 • Rješenje o prijamu u državnu službu − RM 125 (26. studenoga 2018.)
 • Rješenje o prijamu u državnu službu − RM 162 (26. studenoga 2018.)
 • Rješenje o prijamu u državnu službu − RM 284 (26. studenoga 2018.)
 • Rješenje o prijamu u državnu službu − RM 361 (7. studenoga 2018.)
Postavke pristupačnosti