Unutarnje ustrojstvo

Državni zavod za statistiku državna je upravna organizacija čiji je rad uređen Zakonom o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave, kojim se utvrđuje obavljanje stručnih poslova što se odnose na proizvodnju i diseminaciju službenih statističkih podataka i razvoj sustava službene statistike Republike Hrvatske u skladu s temeljnim načelima službene statistike.

Poslovi koje obavlja Državni zavod za statistiku jesu:

 • proizvodnja i diseminacija službenih statističkih podataka
 • razvoj sustava službene statistike Republike Hrvatske u skladu s temeljnim načelima službene statistike
 • koordinacija i izrada strateških i programskih dokumenata iz područja službene statistike
 • provedba načela Kodeksa prakse europske statistike
 • omogućivanje stručne neovisnosti sustava službene statistike
 • razvoj statističkih metoda i tehnika
 • izrada nacionalnih smjernica za razvoj, proizvodnju i diseminaciju službene statistike
 • razvoj metodologija, klasifikacija i jedinstvenih statističkih standarda
 • ustrojavanje i vođenje statističkih registara
 • provođenje znanstvenih i istraživačkih aktivnosti u području službene statistike
 • obavljanje i koordiniranje poslova međunarodne statističke suradnje s institucijama i tijelima Europske unije i njezinim državama članicama, drugim državama i međunarodnim institucijama te predstavljanje nacionalnoga statističkog sustava pred europskim i međunarodnim tijelima nadležnima za statistiku
 • obavljanje stručnih poslova pružanja tehničke pomoći iz područja statistike u zemlji i inozemstvu
 • drugi poslovi koji su stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

 

 

Postavke pristupačnosti